Методичні вказівки щодо виконання лабораторних робіт з навчальної дисципліни \"інформаційні системи І технології у фінансах\" для студентів денної та заочної форм навчання icon

Методичні вказівки щодо виконання лабораторних робіт з навчальної дисципліни "інформаційні системи І технології у фінансах" для студентів денної та заочної форм навчання
Скачати 351.5 Kb.
НазваМетодичні вказівки щодо виконання лабораторних робіт з навчальної дисципліни "інформаційні системи І технології у фінансах" для студентів денної та заочної форм навчання
Сторінка4/4
Дата26.09.2012
Розмір351.5 Kb.
ТипМетодичні вказівки
1   2   3   4
^

Рисунок 1 Діалогове вікно майстра функцій


Хід роботи

Розглянемо функцію БЗ, яка обчислює для будь-якого майбутнього моменту часу розмір коштів на рахунку, який накопичиться в результаті одноразового внеску чи періодичних додаткових внесків. На рисунку 2 наведено діалогове вікно, яке з’являється при виборі функції БЗ. До поля цього діалогового вікна можна ввести або числа, або посилання на клітинки, які містять відповідні значення, які будуть використані як аргументи функції.
^
Рисунок 2 Діалогове вікно функції БЗ


Ця функція має наступний синтаксис:

=БЗ(ставка; число периодов; выплата; текущее значение; тип)

Для обчислення майбутнього значення ряду виплат використовується аргумент Выплата, аргумент Текущее значение слугує для визначення майбутнього значення одноразової виплати.

Завдання 1 Оформити початкові дані у таблицю і розрахувати результат. Припустимо, ви плануєте відкрити спеціальний пенсійний рахунок, який не обкладається податком, і вносити на нього по 2000 грн на початку кожного року і розраховуєте на середню швидкість обігу 11 відсотків на рік протягом 35 років. Визначимо суму, що буде на вашому рахунку після закінчення цього терміну. Функція буде мати наступний синтаксис:

=БЗ (11%; 35; -2000; ;1)

Результат обчислень: 758 328,81 грн (рис. 3).

Завдання 2 Припустимо, що ви відкрили рахунок три роки тому і на даний момент уже накопичили 7500 грн. Наступна формула допоможе визначити, що на вашому рахунку через 35 років буде 1 047 640,19 грн. Синтаксис:

=БЗ(11%; 35; -2000; -7500; 1)

Оформіть для цих завдань таблиці даних і результати обчислень.

У цих двох прикладах Тип дорівнює 1, оскільки виплати проводять на початку періодів. Цей аргумент значно впливає на результати фінансових обчислень для тривалих термінів. Якщо пропустити аргумент Тип в останній формулі, Excel припускає, що гроші вносять на рахунок наприкінці кожного року, і повертає менше значення (рис. 3).Рисунок 3 Результат розрахунків з використанням функції БЗ
^

Завдання до лабораторної роботи


Завдання 1 Скласти таблицю для розрахунку накопичень на депозитному рахунку при розташуванні довільної суми під 12, 15, 18% річних на термін 3 роки із зобов'язанням додаткових внесків у сумі 100 грн у кінці кожного місяця.

Завдання 2 Скласти таблицю для визначення терміну, за який сума на депозитному рахунку зросте до 10000 грн при розташуванні довільної суми під 12, 15, 18% річних із зобов'язанням додаткових внесків у сумі 100 грн у кінці кожного кварталу.

Завдання 3 Скласти таблицю для визначення, як слід змінити суму місячних додаткових внесків у кінці кожного місяця, щоб за 3 роки накопичення досягли необхідного нам розміру, якщо розташовані 1000 грн під 12, 15, 18% річних із зобов'язанням у кінці кожного місяця додаткових внесків.

Завдання 4 Скласти таблицю для визначення відсоткової ставки, яка забезпечить за 3 роки накопичення до необхідної суми при початковому внеску в розмірі 750 грн та із зобов'язанням додаткових внесків у розмірі 300, 400, 500 грн у кінці кожного кварталу.

Завдання 5 Скласти таблицю для визначення початкового внеску, який забезпечить за необхідний нам термін накопичення 10000, 15000, 20000 грн під 18% річних із зобов'язанням додаткових внесків у розмірі 350 грн у кінці кожного місяця.

Після виконання лабораторної роботи необхідно оформити і захистити звіт. Зміст звіту: тема лабораторної роботи та її мета, вихідні дані, хід роботи, графічна частина, висновки.

Контрольні питання: За допомогою якої функції розраховуються накопичення на депозитному рахунку та які аргументи потрібно до неї внести? За допомогою якої функції визначається термін, за який сума на депозитному рахунку досягне необхідної та які аргументи потрібно до неї внести? За допомогою якої функції визначається суму додаткових внесків, щоб накопичення на депозитному рахунку досягли необхідного розміру та які аргументи потрібно до неї внести? Визначити відсоткову ставку, яка забезпечить накопичення необхідного розміру та які аргументи потрібно внести? Визначити початкові внески, які забезпечать необхідний обсяг накопичень та які аргументи потрібно внести?

Література: [4, с.331-425; 5, с.233-245; 6, c.361-458; 8, с.243-244].^

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА №3


РОБОТА З БАЗАМИ ДАНИХ У СЕРЕДОВИЩІ ЕЛЕКТРОННОЇ ТАБЛИЦІ EXCEL

(СКЛАДАННЯ РАХУНКУ-ФАКТУРИ)


Мета роботи. Навчитись створювати та працювати з базами даних у середовищі електронної таблиці Excel.

Хід роботи

Спочатку будуємо таблицю з двадцяти найменувань товарів “Товари на складі”, яка буде мати три графи: код, найменування товару, ціна з ПДВ (додаток Б). Далі, перейшовши на інший листок, будуємо таблицю “Замовники”, що має дві графи: код і замовник.

Після побудови двох таблиць бази даних будуємо на наступному листку форму рахунку-фактури (додаток В). До комірки А1 вносимо напис “Постачальник”, а до комірки С1:С4 ініціали та адресу постачальника. Потім до комірки А5 вносимо напис “Замовник”, а до комірки А6 напис “Код”. Далі до комірки С7 вносимо формулу, використовуючи базу даних замовника:

= БИЗВЛЕЧ (Замовники!А:В;Замовники!В1;А6:А7).

Далі до комірки С9 вносимо “Рахунок-фактура”. Після цього, починаючи з рядка 11, будуємо таблицю для нашої форми, яка буде мати такі графи: номер, код, види послуг, ціна з ПДВ, кількість замовлень, вартість з ПДВ і ПДВ. Наступним кроком до графи “Код” вносимо через одну комірку у відповідній послідовності написи “код”. Далі у стовпці А графи номера проставляємо нумерацію. Наступним кроком до комірки С12 вносимо формулу, використовуючи базу даних товарів на складі:

= БИЗВЛЕЧ (Товари на складі!А:С;Товари на складі!В1;В11:В12).

Аналогічним чином вносимо у відповідній послідовності до графи “Код” подібні формули до графи “Види послуг”. Наступним кроком вносимо до комірки D12 формулу для розрахунку ціни, використовуючи базу даних товарів на складі:

= БИЗВЛЕЧ (Товари на складі!А:С;Товари на складі!С1;В11:В12).

Аналогічним чином вносимо у відповідній послідовності до графи “Код” подібні формули до графи “Ціна з ПДВ”. Графа “Вартість з ПДВ” обчислюється як добуток ціни і кількості замовлень:

=D12*Е12.

Після цього обчислюємо графу “ПДВ”:

=F12/6.

Далі у комірці F63 підсумовуємо всі комірки графи “Вартість з ПДВ” за допомогою кнопки „Автосумма” на стандартній панелі інструментів:

=ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ.ИТОГИ(9;F12:F62),

а у комірці G63 підраховуємо ПДВ:

=F63/6.

Наступним кроком виділяємо таблицю і викликаємо із меню “Сервіс” автофільтр. У графі “Код” вибираємо “условие...” і у вікні діалогу вводимо “неравно код”. Після того, як автофільтр закрив комірки з кодом, до стовпця В під таблицею вносимо написи “Головний бухгалтер” і “Директор”, а до стовпця F вносимо ініціали. Після цього отримуємо стандартну форму рахунку-фактури (додаток Д). Далі за допомогою “Панелі інструментів” викликаємо “Форми” і створюємо кнопку на робочому листку.

Наступним кроком створюємо макрос, який буде відновлювати порожню форму для заповнення новими даними. У меню “Сервіс” вибираємо “Макрос” “начать запись”. У вікні діалогу пишемо ім'я макроса і натискаємо “ОК”. Після цього, розгорнувши за допомогою автофільтра в графі “Ціна з ПДВ” таблицю, видаляємо дані наступних комірок: А7; В12:В62; Е12:Е62. Після виконаних дій у меню “Сервіс” вибираємо “Макрос” “остановить запись”. Далі привласнюємо кнопці створений макрос. Так, якщо до комірки графи “Код” написати код замовника або код продукції, що є в таблиці, функція автоматично витягує інформацію з бази даних у комірки з формулами. Тоді, коли форма буде заповнена і виникне необхідність її очистити для введення нових даних, необхідно натиснути на кнопку з макросом, який оновлює форму рахунку-фактури.

Після виконання лабораторної роботи необхідно оформити і захистити звіт. Зміст звіту: тема лабораторної роботи та її мета, вихідні дані, хід роботи, графічна частина, висновки.

Контрольні питання: Яка інформація заноситься до майстра функцій „БИЗВЛЕЧЬ”? Яким чином редагується вже внесена функція? Як за допомогою „Автофильтра” сховати або відобразити необхідну інформацію? Як записати макрос для виконання операцій з „Автофильтром”?

Література: [1, с.425-457; 2, с.39-351, 353-360, 4, с.331-425; 6, c.181-208, 323-334; 8, с.249-250, 505-530, 724-750].
^ЛАБОРАТОРНА РОБОТА №4

АНАЛІЗ ДАНИХ ЗА ДОПОМОГОЮ ЗВЕДЕНИХ ТАБЛИЦЬ ТА ДІАГРАМ

(СКЛАДАННЯ РОЗРАХУНКОВО-ПЛАТІЖНОЇ ВІДОМОСТІ)


Мета роботи. Навчитись створювати та працювати зі зведеними таблицями та діаграмами у середовищі електронної таблиці Excel.

Теоретичні відомості. Для нарахування заробітної плати, яка належить кожному працівникові, розраховують заробіток за місяць і від цієї суми здійснюють необхідні відрахування. Розрахунок на багатьох підприємствах здійснюють у Розрахунковій або Розрахунково-платіжній відомостях. Відомості складають щомісячно з кожного цеху, допоміжних і підсобних службах, відділах.

Завдання з лабораторної роботи

Скласти Розрахунково-платіжну відомість з малого підприємства за допомогою електронної таблиці Microsoft Excel та за допомогою зведеної таблиці зробити кожному працівникові розрахунковий листок.

Хід роботи

1. Спочатку, на першому листку електронної таблиці Excel, робимо шапку відомості за допомогою кнопки “Надпись”, яка знаходиться у панелі інструментів “Рисование”.

2. Далі заповнюємо таблицю, як наведено у додатку Е.

3. Робимо фінансовий формат для колонок С, Е:L. Для цього слід виділити ці стовпчики та ввійти у меню “Формат ячеек”і вибрати фінансовий формат, кількість десятинних знаків ”2” та відповідну грошову одиницю.

4. До стовпчика F “Прибутковий податок” вносимо функцію “ЕСЛИ”, яка залежно від сукупного доходу (менше або більше 740 грн) відповідно дорівнює (рис. 4):

=(Нараховано–()-200)*15%;

=(Нараховано – )*15%.
Рисунок 4 Діалогове вікно функції „Если”


5. До стовпчика G “Відрахування до пенсійного фонду, грн” вносимо функцію “ЕСЛИ”, яка залежно від сукупного доходу дорівнює, 0.5% від суми менше чи такої що дорівнює прожитковому мінімуму працездатної особи і 2% від суми вище прожиткового мінімуму працездатної особи.

6. У стовпці Н “Профспілковий внесок, грн.” та І “Збір на випадок безробіття, грн.” вносимо формули відповідно:

=Нараховано* 1%;

=Нараховано* 0.5%.

7. До стовпчика J “ Збір на страхування непрацездатності, грн” вносимо функцію “ЕСЛИ”, яка залежно від сукупного доходу дорівнює 0.5% від суми меншої чи такої що дорівнює прожитковому мінімуму працездатної особи, і 1% від суми вищої за прожитковий мінімум працездатної особи.

8. До стовпчика К “Разом утримано, грн” сумуємо стовпчики F, G, H, I та J через функцію “Автосумма”, яка знаходиться на панелі інструментів та має такий вигляд “”.

9. До стовпчика L “Підлягає до виплати, грн” вносимо формулу: =E11-K11 (тобто різницю між „Разом нараховано, грн” та “Разом утримано, грн”).

1
0. Після того, як ми зробили вирахування із заробітної плати, потрібно розробити на кожного працівника розрахунковий листок (рис. 5).


Рисунок 5 Розрахунковий листок, отриманий за допомогою зведеної таблиці


11. Розробити на кожного працівника розрахунковий листок можливо за допомогою зведеної таблиці. Звертаємося до майстра зведених таблиць “Данные” – “Сводная таблица”. З`являється діалогове вікно майстра побудови зведених таблиць.

^ Першим кроком вибираємо пункт “Создать таблицу на основе даних, які знаходяться «в списке или базе даннях Microsoft Excel»” і тиснемо кнопку “Далее”.

Другим кроком вибираємо діапазон, згідно з яким будемо будувати зведену таблицю. Для цього переходимо на сторінку “Розрахунково-платіжна відомість” та виділяємо діапазон А10L50 із запасом на той випадок, якщо у нас добавляться або звільняться працівники. Тиснемо на кнопку “ Далее”.

^ Третім кроком ми вибираємо кнопку „Макет” та вносимо до поля “Страница” ідентифікаційний номер, до поля „Строка” прізвище, до поля „Столбец” – разом нараховано, до поля „Данные” – „Прибутковий податок”, „Відраховано до Пенсійного фонду”, „Профспілковий внесок”, „Збір на випадок безробіття”, „Збір на страхування непрацездатності”, „Разом утримано”. При цьому активізуємо кожну кнопку у полі „Данные” та переводимо на операцію “Сумма”, при цьому одночасно вносимо зміни до назви кнопки та змінюємо формат на фінансовий, кількість десяткових знаків ”2”, грошова одиниця „грн”. Тиснемо на кнопку “Ок”.

^ На четвертому кроці вибираємо комірку, з якої починає будуватися зведена таблиця. Тиснемо кнопку “Готово”, і через певний час ми отримуємо нашу зведену таблицю, тобто розрахунковий листок (рис. 4.2).

Після виконання лабораторної роботи необхідно оформити і захистити звіт. Зміст звіту: тема лабораторної роботи та її мета, вихідні дані, хід роботи, графічна частина, висновки.

Контрольні питання: Як внести математичну функцію до комірки? Як внести логічну функцію до комірки? Як скопіювати функцію з посиланнями на одні й ті самі комірки? Як оновлюються дані у зведених таблицях?

Література: [1, с.331-383, 458-487; 6, с.97-116, 149-180, 361-458; 7, с.322-343; 8, с. 192-237, 549-581]^

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА №5


ВИКОРИСТАННЯ ГРАФІЧНИХ І МАТЕМАТИЧНИХ МЕТОДІВ ДЛЯ РОЗВ’ЯЗАННЯ ЕКОНОМІЧНИХ ЗАДАЧ

(ВИЗНАЧЕННЯ ТОЧКИ БЕЗЗБИТКОВОСТІ ВИРОБНИЦТВА ПРОДУКЦІЇ)


Мета роботи. Навчитись за допомогою графічних і математичних методів розв’язувати економічні задачі

Теоретичні відомості. Велику роль на підприємстві має такий показник, як точка беззбитковості. Тобто, це такий обсяг виробленої продукції, при якому підприємство не отримує а ні прибутку, а ні збитку.

Хід роботи

Спочатку розробимо на сторінці електронної таблиці Microsoft Excel таблицю, як наведено у додатку Ж. У стовпчику А внесемо кількість виробів, у стовпчику В розрахуємо валовий дохід підприємства (=$В$6*А9), у стовпчику С і D розрахуємо постійні та змінні витрати відповідно (=$С$4+$С$5 та =($B$2+$B$3)*A9), а у стовпчику Е розрахуємо загальні витрати (=С9+D9).

Далі за даними стовпчиків “Валовий дохід, тис. грн”, “Постійні витрати, тис. грн”, “Змінні витрати, тис. грн” та “Загальні витрати, тис. грн” будуємо діаграму. Для цього виділяємо діапазони стовпчиків А, В, С, D та E і натискаємо на піктограму майстра діаграм, після цього у нас з`являється діалогове вікно майстра діаграм. Далі вибираємо тип та вид діаграми („Точечная”), натискаємо на кнопку „Далее”. Далі вносимо всі параметри діаграми й отримуємо нашу діаграму (додаток З). Далі додаємо до ліній “Валовий дохід, тис. грн” та “Загальні витрати, тис. грн” лінійну лінію тренда із зображенням її рівняння на діаграмі, як наведено у додатку З. Із діаграми ми бачимо, що лінія загальних витрат перетнулася з лінією валових доходів у точці, яка і є точкою беззбитковості (валові доходи дорівнюють валовим витратам). Тепер задача полягає в тому, щоб знайти цю точку із точністю до однієї одиниці виробу. Точку беззбитковості шукаємо за допомогою процедури „Подбор параметра”.

Інформаційна технологія підбору параметра забезпечує обчислення значення аргумента (параметра) для заданого значення функції методом послідовних ітерацій. Підбір параметра є основним методом дослідження сфери допустимих значень для параметрів моделі. Якщо функціонал має кілька параметрів, подібний аналіз виконується послідовно для кожного параметра окремо, при цьому значення функції, яка задається, залишається незмінним. Після підбору можна порівняти отримані результати підбирання з погляду їхньої реалістичності. При підборі параметра допускається використання каскаду взаємозалежних формульних виразів, що зв'язують значення різних комірок, у тому числі розташованих на інших сторінках чи в інших робочих книгах. Істотне обмеження для застосування цього підходу – в кожен момент часу досліджується тільки один параметр функції.

Перш за все вносимо до комірки Е2 “Фінансовий результат, тис. грн” різницю між двома рівняннями, які ми отримали для наших ліній тренда (тобто із рівняння доходів віднімаємо рівняння видатків).

Наступним кроком активізуємо комірку Е2 та за допомогою команди меню “Сервис” Þ “Подбор параметра” викликаємо процедуру “Подбор параметра”. У нас з`являється діалогове вікно процедури “Подбор параметра”.

Далі до комірки діалогового вікна процедури “Установить в ячейке

Р
исунок 6 Діалогове вікно процедури “Подбор параметра


посилаємося на комірку “Фінансовий результат, тис. грн” Е2, до комірки “Значение” вносимо “0”, а до комірки “Изменяя значение ячейки” посилаємося на комірку D2 “Кількість виробів, шт.” (рис. 6). Через декілька секунд отримуємо кількість виробів (6470 шт.), за якої наше підприємство буде працювати без збитків, але

все-таки і без прибутку. Тобто, щоб одержати прибуток, підприємство повинно виробляти продукції більш ніж 6470 шт.

^ Контрольні питання: Як розрахувати прибуток підприємства, якщо відомо запланований обсяг випуску продукції? Як розрахувати необхідний обсяг випуску продукції, щоб отримати запланований прибуток? Де розташована на діаграмі ділянка прибутку, а де збитку? З якої точки на осі Y виходить кожна лінія графіка і пояснити це з економічної точки зору.

Література: [2, с.527-531; 9, c.383-389; 11, с.243-284; 15, с.394-397, 603-607].


^

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА №6


АНАЛІЗ ДАНИХ: ПІДБІР ПАРАМЕТРА ТА ПОШУК РІШЕННЯ

(УПРАВЛІННЯ ПОРТФЕЛЕМ АКТИВІВ)


Мета роботи. Навчитись визначати оптимальне рішення економічних задач за допомогою процедури „Пошук рішення”

Теоретичні відомості. Моделі оптимізації – це особливий вид економіко-математичних моделей, що описують варіанти розв’язання визначеної проблеми. Нормативні моделі оптимізації включають змінні для вибору варіанту рішення та його оцінок. Моделі оптимізації містять рівняння взаємозв'язку змінних і критерій для вибору – функціонал чи цільову функцію. Цільова функція набуває значень у сфері, обмеженій умовами задачі. До складу цільової функції входять: керовані змінні, параметри; задається форма функції. Для розв’язання оптимізаційних задач застосовують методи математичного програмування.

Microsoft Excel забезпечує розв’язання задач лінійного та нелінійного програмування обмеженої розмірності. Процедура „Пошук рішення” визначає значення в декількох вхідних комірках, що вимагаються для одержання бажаного результату. Більш того, можна накладати обмеження на вхідні дані, тому тут можна одержати розв’язок (якщо воно існує) багатьох практичних задач. Для реалізації оптимізаційних розрахунків необхідно правильно підготувати дані оптимізаційної моделі на листку. Модель задачі задається в діалоговому вікні пошуку рішення (рис. 7). Модель використовує цільову функцію, що записується у вигляді формули в окремій комірці.

Р
ис. 7 Діалогове вікно процедури “Пошук рішення”


Задачі, що виконують з використанням процедури пошуку рішення, належать до порівняно вузької сфери. Звичайно вони стосуються випадків, що задовольняють наступні критерії:

 • значення в цільовій комірці залежить від інших комірок і формул. Потрібно визначити всі вихідні параметри, за яких значення в цільовій комірці буде максимальним, мінімальним чи заздалегідь визначеним;

 • цільова комірка залежить від групи комірок, що називають змінюваними комірками; їх значення треба підібрати так, щоб одержати бажаний результат у цільовій комірці;

 • розв’язок (значення змінюваних комірок) повинне знаходитися у визначених межах чи задовольняти певні обмеження.


Завдання з лабораторної роботи

Перед інвестором стоїть питання про необхідність прийняття рішення стосовно розміщення наявного в нього капіталу – 100000 грн. Набір характеристик потенційних об’єктів для інвестування, що мають умовні назви від А до F, наведені в таблиці 4. При прийнятті рішення (рішення приймається 2007 року) стосовно купівлі активів повинні виконуватись наступні умови:

 • частка коштів, вкладених в один об’єкт, не може перевищувати чверті від загального обсягу капіталу;

 • більш ніж половина коштів повинна бути розміщена у довгострокові (від 5-ти років і більше) активи;

 • частка активів, що мають надійність менш ніж 4 бали, не повинна перевищувати третю частину від загального обсягу інвестицій.


Таблиця 4

Об’єкт інвестування

Дохідність, %

Термін погашення, рік

Надійність, бали

А

13,5

2010

4

В

12,5

2015

5

С

14,5

2009

3

D

14,0

2013

5

Е

15,0

2011

2

F

12,0

2012

4


Хід роботи

Перш за все надамо опис економіко-математичної моделі для даної ситуації. Як керована змінна виступає обсяг коштів, які повинні бути розміщені в активи тієї чи іншої фірми. Позначимо їх як ХА, ХВ, ХС, ХD, ХЕ, ХF. Тоді загальний прибуток від розміщення активів, який отримає інвестор має бути зображений у наступному вигляді:

Р = 0,135ХА+0,125ХВ+0,145ХС+0,140ХD+0,150ХЕ+0,120ХF.

Наступним етапом моделювання необхідно зробити опис перерахованим вище обмежень, які накладаються на капітал інвестора:

1). обмеження на загальний обсяг активів:

ХАВСDЕF≤100000;


2). обмеження на обсяг часки активів вкладених у кожний об’єкт (100000*25%=25000):

ХА≤25000, ХВ≤25000, ХС≤25000, ХD≤25000, ХЕ≤25000, ХF≤25000;


3). обмеження, яке пов’язане із необхідністю розміщення більш ніж половини коштів у довгострокові активи (100000*50%=50000):

ХВDF≥50000;


4). обмеження на частку ненадійних активів (100000*33%=33000):

ХСЕ≤33000;


5). обмеження відповідно до економічного змісту задачі:

ХА≥0, ХВ≥0, ХС≥0, ХD≥0, ХЕ≥0, ХF≥0.


Перераховані умови утворюють математичну модель дій інвестора, у межах якої може бути поставлена задача пошуку таких значень змінних ХА, ХВ, ХС, ХD, ХЕ, ХF, за якими досягається найбільше значення прибутку при виконанні обмежень на структуру портфеля активів.

Далі на вибраному робочому листку заповнюємо стовпчики A, B, C, D таблиці, як наведено в додатку И. У комірку В9 (обсяг довгострокових кредитів) вносимо наступне рівняння:

=Е3+Е5+Е7.

У комірку В10 (частка активів, що мають надійність менш ніж 4 бали) вносимо наступне рівняння:

=Е4+Е6.

У комірку В12 (обсяг наявного капіталу інвестора) вносимо наступне рівняння:

=СУММ(Е2:Е7).

У комірку В13 (загальний прибуток від розміщення активів) вносимо формулу цільової функції задачі, яку розв’язуємо:

=СУММПРОИЗВ(В2:В7;Е2:Е7).

Наступним кроком виконуємо команду меню „Сервис – Поиск решения”. У діалогове вікно, що з’явилося, вносимо: адресу цільової комірки, тип оптимізації, адреси комірок зі змінними та систему обмежень (додаток И). Далі натискаємо кнопку „Выполнить” та через декілька секунд отримуємо результат (максимальний прибуток 13800 грн).

Після виконання лабораторної роботи необхідно оформити і захистити звіт.

Зміст звіту: тема лабораторної роботи та її мета, вихідні дані, хід роботи, графічна частина, висновки.

Контрольні питання: Які обмеження використовуються процедурою „Поиск решения”? Які ще типи задач можна розв’язувати за допомогою процедури „Поиск решения”? Які підготовчі дії необхідно виконати до запуску процедури „Поиск решения”?

Література: [1, с.532-551; 3, с.478-489; 4, с.209-242; 6, c.209-242; 8, с.607-623; 9, с.453-468].


^

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА №7


ВИКОРИСТАННЯ ПАКЕТА СТАТИСТИЧНОГО АНАЛІЗУ


Мета роботи. Навчитися проводити статистичний аналіз за допомогою існуючих інструментів електронної таблиці Excel

Теоретичні відомості. Хоча електронна таблиця Microsoft Excel створена в основному для використання у фінансовій сфері, проте це програмний продукт може бути використаний і у сфері статистики. Одним із засобів Excel, призначених для статистичних розрахунків, є надбудова Пакета аналізу. Пакет аналізу – це надбудова, що забезпечує доступ до засобів аналізу, який складається з двох частин:

 • аналітичних процедур;

 • убудованих функцій.

Найпоширенішим прийомом аналізу числових даних, за допомогою якого обчислюються статистичні оцінки випадкової величини є описова статистика.

Основні характеристики описової статистики:

 • середнє – середня арифметична для оцінювання математичного чекання випадкової величини;

 • стандартна помилка – обчислюється як відношення стандартного відхилення до кореня квадратного з числа елементів вибірки;

 • медіана – частка взаємного розташування даних у масиві значень;

 • мода – найбільш імовірне значення випадкової величини. При симетричному розподілі щодо середнього мода збігається із математичним очікуванням (якщо значення випадкової величини не повторюються, мода відсутня);

 • дисперсія вибірки – характеризує розкид значень випадкової величини біля середньої арифметичної;

 • ексцес – форма розподілу випадкової величини;

 • асиметричність – слугує для оцінювання симетричності розподілу випадкової величини щодо середньої;

 • інтервал – розмах варіації, який дорівнює різниці максимального і мінімального значень випадкової величини;

 • мінімум – мінімальне значення випадкової величини;

 • максимум – максимальне значення випадкової величини;

 • сума – сума значень;

 • рахунок – число значень.

Хід роботи

Застосуємо метод описової статистики для аналізу фінансових результатів чистих доходів і витрат за 2006 рік. Спочатку внесемо в листок електронної таблиці наші вихідні дані (додаток К). Вихідні дані відповідають доходам і витратам за місяць. Розмірність масиву вихідних даних – 2х12 елементів. За допомогою команди меню СервісАналіз даних викликаємо діалогове вікно Аналіз даних. Вибираємо інструмент аналізу – Описова статистика. Указуємо параметри описової статистики:

  • вхідний інтервал – блок комірок, що містить доходи і витрати за місяцями, включаючи назви стовпчиків, групування за стовпчиками, указуємо наявність позначок у першому рядку;

  • вихідний інтервал – Новий робочий листок;

  • указуємо Підсумкову статистику; рівень надійності – 95%;

  • натискаємо кнопку ОК і одержуємо результати описової статистики (додаток Л).

З вихідної таблиці показників підсумкової статистики (додаток Л) ми бачимо, що 95% усіх значень доходів знаходяться в діапазоні 15.9170.884, а для витрат у діапазоні – 15.6580.882. Дисперсія і стандартна помилка значень для доходів більша, ніж для витрат, що свідчить про значне відхилення доходів за обліковий період.

Існують різні методи прогнозування, що враховують характер протікання процесів і значення випадкової величини тимчасового ряду. Якщо варіація середніх значень незначна, для прогнозу на короткі інтервали часу застосовується метод ковзного середнього. Якщо пізні значення тимчасового ряду мають велику значимість для прогнозу, а початкові значення – меншу, застосовується метод експонентного згладжування.

Для нас останні значення тимчасового ряду більш значущі, тому ми використовуємо метод експонентного згладжування. Кожне значення бере участь у формуванні прогнозних значень зі змінною “вагою”, що убуває в міру усунення даних:

,

де - прогнозне значення,

- прогнозне значення попереднього періоду,

- фактичне значення,

- фактор загасання (чим менше , тим більше значимі фактичні дані для прогнозу).

Розрахуємо прогнозне значення чистого прибутку методом експонентного згладжування. За допомогою команди меню СервісАналіз даних викликаємо діалогове вікно Аналіз даних. Вибираємо інструмент аналізу – Експонентне згладжування. Указуємо параметри експонентного згладжування:

  • вхідний інтервал – блок осередків, який містить чистий прибуток за місяцями, включаючи назви стовпчиків, фактор загасання – 0.3, вказуємо наявність міток у першому рядку;

  • вихідний інтервал – комірка на робочому листку з даними;

  • установлюємо Вивід графіка, Стандартні похибки;

  • натискаємо кнопку ОК і одержуємо таблицю прогнозних значень з похибками (додаток К) і графік (додаток М).

Загальна тенденція – збільшення чистого прибутку. За графіком визначаємо найбільш імовірне значення чистого прибутку на майбутній обліковий період – 0.267.

Після виконання лабораторної роботи необхідно оформити і захистити звіт. Зміст звіту: тема лабораторної роботи та її мета, вихідні дані, хід роботи, графічна частина, висновки.

Контрольні питання: Які існують в електронній таблиці Excel інструменти для проведення статистичного аналізу? Які існують методи прогнозування? Які основні характеристика?

Література: [2, с.527-531; 9, c.383-389; 11, с.243-284; 15, с.394-397, 603-607].


^ СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ


 1. В.М.Беспалов, А.Ю.Вакула, А.М.Гострик, С.Г.Діордіца, С.М.Таракановський, Є.В.Тихонович. Інформатика для економістів: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів економічних спеціальностей. – К.: ЦУЛ, 2003. – 788 с.

 2. Джонс, Эвард, Саттон, Дерек. Библия пользователя Office 97.: Пер. с англ. – К.: Диалектика, 1997. – 848 с.: ил. – Парал. тит. англ.

 3. Информатика для юристов и экономистов/С.В.Симонович и др. – СПб.: Питер, 2001. – 688с.: ил.

 4. Информационные технологии бухгалтерского учета / О.П. Ильина. – СПб.: Питер, 2001. – 688с.: ил.

 5. Карлберг, Конрад. Бизнес-анализ с помощью Excel.: Пер. с англ. - К.: Диалектика, 1997. – 448 с.: ил. – Парал. тит. англ.

 6. Колесников Александр. Excel 97 (русифицированная версия) – К.: Издательская группа BHV, 1998. – 480 с.

 7. Ткаченко Н.М. Бухгалтерський фінансовий облік на підприємствах України: Підручник для студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів. – 6-те вид. – К.: А.С.К., 2002. – 784 с.

 8. Уокенбах, Джон. Microsoft Excel 2000. Библия пользователя.: Пер. с англ. – М.: Издательский дом “Вильямс”, 2001. – 873с. + 23с. (Кр. спр.): ил. – Парал. тит. англ.

 9. Экономическая информатика / под ред. П.В. Конюховского и Д.Н. Колесова. – СПб: Питер, 2001. – 560с.: ил.

 10. Каранфілов М.С. Інформаційні системи в державному менеджменті: Навч. посіб. – Вид. 2-ге, без змін. – К.: КНЕУ, 2006. – 456с.Додаток А


Д
одаток Б


Додаток В

Додаток Д

^

Д
одаток Е
Д
одаток Ж

^

Додаток З


Д
одаток И


Додаток К


Додаток Л


Додаток М

Методичні рекомендації щодо виконання лабораторних робіт з навчальної дисципліни “ Інформаційні системи і технології у фінансах” для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальності 6.050100 – “ Фінанси” (у тому числі скорочений термін навчання)


Укладач асистент Ю.Г. Лактіонов


Відповідальний за випуск зав. кафедри „Облік і аудит” А.О. Касич


Підп. до др. _______________ Формат 60х84 1/16. Папір тип. Друк ризографія.

Ум. друк. арк.. ______ Наклад __________ прим. Зам. № _______ Безкоштовно.


Видавничий відділ КДПУ

39614, м. Кременчук, вул.. Першотравнева, 20
1   2   3   4

Схожі:

Методичні вказівки щодо виконання лабораторних робіт з навчальної дисципліни \"інформаційні системи І технології у фінансах\" для студентів денної та заочної форм навчання iconМетодичні рекомендації щодо виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни "інформаційні системи І технології у фінансах" для студентів заочної форми навчання
Методичні рекомендації щодо виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни “Інформаційні системи і технології у фінансах” для...
Методичні вказівки щодо виконання лабораторних робіт з навчальної дисципліни \"інформаційні системи І технології у фінансах\" для студентів денної та заочної форм навчання iconМетодичні вказівки для виконання лабораторних робіт з дисципліни «Інформаційні технології при експлуатації інженерних мереж» для студентів 5 курсу денної І 5,
«Інформаційні технології при експлуатації інженерних мереж» (для студентів 5 курсу денної І 5, 6 курсів заочної форм навчання, спеціальності...
Методичні вказівки щодо виконання лабораторних робіт з навчальної дисципліни \"інформаційні системи І технології у фінансах\" для студентів денної та заочної форм навчання iconМетодичні вказівки до організації самостійної роботи з навчальної дисципліни "Інформаційні системи І технології у фінансах" для студентів спеціальності
Методичні вказівки до організації самостійної роботи з навчальної дисципліни "Інформаційні системи І технології у фінансах" / Укладач...
Методичні вказівки щодо виконання лабораторних робіт з навчальної дисципліни \"інформаційні системи І технології у фінансах\" для студентів денної та заочної форм навчання iconКременчуцький державний політехнічний університет
Методичні рекомендації щодо виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни “Інформаційні системи І технології у фінансах” для...
Методичні вказівки щодо виконання лабораторних робіт з навчальної дисципліни \"інформаційні системи І технології у фінансах\" для студентів денної та заочної форм навчання iconМетодичні вказівки щодо виконання курсових робіт з навчальної дисципліни «фінанси» для студентів денної та заочної форм навчання
Методичні вказівки щодо виконання курсових робіт з навчальної дисципліни «Фінанси» для студентів денної та заочної форм навчання...
Методичні вказівки щодо виконання лабораторних робіт з навчальної дисципліни \"інформаційні системи І технології у фінансах\" для студентів денної та заочної форм навчання iconМетодичні вказівки щодо виконання практичних робіт з навчальної дисципліни „ електричні машини для студентів денної та заочної форм навчання
Методичні вказівки щодо виконання практичних робіт з навчальної дисципліни „Електричні машини” для студентів денної та заочної форм...
Методичні вказівки щодо виконання лабораторних робіт з навчальної дисципліни \"інформаційні системи І технології у фінансах\" для студентів денної та заочної форм навчання iconМетодичні вказівки щодо виконання самостійних робіт з навчальної дисципліни "електричні машини" для студентів денної та заочної форм навчання
Методичні вказівки щодо виконання самостійної роботи з навчальної дисципліни “Електричні машини” для студентів денної та заочної...
Методичні вказівки щодо виконання лабораторних робіт з навчальної дисципліни \"інформаційні системи І технології у фінансах\" для студентів денної та заочної форм навчання iconМетодичні вказівки щодо виконання курсових робіт з навчальної дисципліни «економічний аналіз» для студентів денної та заочної форм навчання
Методичні вказівки щодо виконання курсової роботи з навчальної дисципліни «Економічний аналіз» для студентів денної та заочної форм...
Методичні вказівки щодо виконання лабораторних робіт з навчальної дисципліни \"інформаційні системи І технології у фінансах\" для студентів денної та заочної форм навчання iconМетодичні вказівки щодо виконання лабораторних робіт з навчальної дисципліни "економетрія" для студентів денної та заочної форм навчання факультетів економічного та управління для напрямів"економіка І підприємництво" та "менеджмент"
Вступ
Методичні вказівки щодо виконання лабораторних робіт з навчальної дисципліни \"інформаційні системи І технології у фінансах\" для студентів денної та заочної форм навчання iconМетодичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни «історія розвитку обліку І контролю» для студентів денної та заочної форм навчання
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни «Історія розвитку обліку І контролю» студентів денної...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи