Методичні рекомендації до практичних занять з курсу «психологія рекламного бізнесу» для студентів зі спеціальності 050100 icon

Методичні рекомендації до практичних занять з курсу «психологія рекламного бізнесу» для студентів зі спеціальності 050100
Скачати 420.25 Kb.
НазваМетодичні рекомендації до практичних занять з курсу «психологія рекламного бізнесу» для студентів зі спеціальності 050100
Сторінка1/2
Дата26.09.2012
Розмір420.25 Kb.
ТипМетодичні рекомендації
  1   2


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ


МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

ДО ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ З КУРСУ

«ПСИХОЛОГІЯ РЕКЛАМНОГО БІЗНЕСУ»

ДЛЯ СТУДЕНТІВ ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 6.050100

«МАРКЕТИНГ»

(усіх форм навчання)


КРЕМЕНЧУК 2004

Методичні вказівки до практичних занять з курсу «Психологія рекламного бізнесу» для студентів усіх форм навчання зі спеціальності 6.050100 -«Маркетинг»


Укладач: ст. викладач О.Д. Коноваленко

Кафедра маркетингу


Затверджено методичною радою КДПУ

Протокол №_____від «__» ____________2004 року


Голова методради ___________________проф. В.В. Костін


Кременчук 2004

З М І С Т

Стор.

 1. Вступ. 4

 2. Основні поняття та терміни. 5

 3. Тематика практичних занять. 7

 4. Практичні завдання . 9

 5. Контрольні (залікові) питання з курсу “Психологія рекламного бізнесу” 15

 6. Рекомендована література. 18В С Т У П


Із вступом економіки України в ринкову стадію свого розвитку змінились форми ведення господарської діяльності. Господарюючим суб’єктам надані широкі права і можливості у реалізації своїх економічних інтересів, виборі способів організації виробництва, збуту продукції. При цьому підприємства виходять із власних ресурсних можливостей з урахуванням широкого спектру факторів, які впливають на ефективність використання виробничого потенціалу. Одним із способів покращення збуту продукції є успішне рекламування продукції. Сучасна цивілізована реклама не тільки інформує потенційних покупців та споживачів про можливості купівлі того чи іншого товару. Вона дає змогу раціональніше зробити цю купівлю, оскільки споживачі за допомогою реклами матимуть об’єктивну інформацію про якість, ціну, способи виробництва та інші деталі, які покупцям треба знати, щоб зробити правильний вибір.

У результаті вивчення курсу “Психологія рекламного бізнесу” майбутній спеціаліст має набути таку кваліфікацію, яка б дозволила йому успішно впоратися з будь-якою рекламною кампанією, а саме:

 • по-перше, примусити покупця замислитись над необхідністю придбання товару;

 • по-друге, примусити покупця бажати придбати цей товар;

 • по-третє, примусити його реально здійснити купівлю цього товару.

Мета практичного завдання – розширення і закріплення студентами теоретичних знань з дисципліни, а також вивчення сучасних методів реклами та рекламної діяльності, перевірка оптимальності і обґрунтованості рекламних рішень на всіх ступенях проведення рекламної кампанії.

Студент повинен навчитися самостійно працювати з науковою економічною літературою, підручниками та посібниками, довідковими, статистичними та іншими науково-допоміжними матеріалами з обраної проблеми. Використовуючи різноманітну літературу студент повинен вміти коротко викласти зміст обраної проблеми. При цьому важливо не тільки проаналізувати питання, але й визначити своє бачення проблеми, своє ставлення до її виконання.


^ ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ ТА ТЕРМІНИ


Маркетинг – вид діяльності спрямованої на пошуки та задоволення потреб людей у процесу обміну товарами.

Маркетингові комунікації – вид діяльності, спрямований на задоволення потреб людей у процесі створення зв’язків між споживачами й виробниками товарів.

Реклама – будь яка оплачувана форма неособистого пред’явлення та просування товарів від імені виробника.

Рекламна кампанія – план створення та показу рекламного звернення.

Рекламне звернення – письмовий текст, аудіо та аудіовізуальна форма реклами.

Рекламний менеджмент – аналіз і планування рекламних заходів та їх упровадження в життя, а також контроль виконання запланованих заходів.

Імідж – від певного товару, фірми, особи, яке створюється рекламою.

Менталітет – погляди й оцінки різних груп людей, зумовлені стилем життя, вихованням, освітою та культурою.

Тривалість життєвого циклу товару – період розвитку продажу товару і отримання прибутку, який складається із чотирьох етапів: виведення товару на ринок, зростання, зрілість та занепад.

Мотиви – стимули для сприйняття рекламного звернення чи до купівлі товарів, які рекламуються. Поділяються на мотиви комерційні, спонукальні, прибуткові, первинні, психологічні, соціальні, фізіологічні.

Мотивація – спонукання до здійснення покупки певного товару. Поділяється на мотивацію споживача, продавця, раціональну, торгового персоналу, емоційну, для здійснення купівлі тощо.

Дослідження – збирання, обробка та аналіз фактів, а також розробка рекомендацій для подальшої роботи (поведінки).

Рекламні дослідження -збирання, обробка та аналіз фактів стосовно споживацьких мотивацій, а також на якій стадії готовності до купівлі певного товару знаходиться покупець, прогнозування вартості та ефективності рекламних заходів.

Рекламодавець – фірма, організація чи особа, які сплачують гроші за створення та показ рекламного звернення.

Рекламний бюджет – заплановані щорічні витрати рекламодавцем на рекламування.

Рекламна агенція – професійна організація з планування та проведення рекламних кампаній, а також з підготовки та розробки окремих рекламних звернень та їх розміщення у засобах масової інформації.

Рекламний агент – особа, яка репрезентує рекламу агенції та провадить на її доручення рекламну діяльність.

Засоби масової інформації – газети, журнали, радіо, телебачення та інші засоби, що передають інформацію.

Носії реклами – конкретні газети, журнали, радіостанції або телестудії, які передають рекламну інформацію. Можуть бути спеціалізованими (тільки рекламними) або загальними (надають певне місце для реклами).

Обсяг рекламного звернення – кількісна характеристика рекламного звернення. Визначається у сек., сантиметрів квадратних або як частка газетної полоси (1/2, 1/4,…1/132).

Аналіз результатів рекламної діяльності – сукупність засобів обробки зібраної інформації: аналіз часових рядів, груповий, дискримінантний, дисперсії, кореляційний, критичного шляху, регресивний, статистичний, факторний, функціонально-вартісний.

Контроль результатів рекламної кампанії – порівняння норм і реального становища фірми.


^ ТЕМАТИКА ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ


Тема 1. Основні класифікаційні ознаки реклами

 1. Характеристика типів клієнтів і процесу прийняття ними рішень.

 2. Класифікація реклами на основі етапів життєвого циклу товару.
  1   2

Схожі:

Методичні рекомендації до практичних занять з курсу «психологія рекламного бізнесу» для студентів зі спеціальності 050100 iconМетодичні вказівки щодо самостійного вивчення курсу «психологія рекламного бізнесу» для студентів денної форми навчання
Методичні вказівки щодо самостійного вивчення курсу «Психологія рекламного бізнесу» для студентів денної форми навчання зі спеціальності...
Методичні рекомендації до практичних занять з курсу «психологія рекламного бізнесу» для студентів зі спеціальності 050100 iconМіністерство освіти І науки україни
Методичні вказівки щодо виконання контрольної роботи курсу «Психологія рекламного бізнесу» для студентів заочної форми навчання зі...
Методичні рекомендації до практичних занять з курсу «психологія рекламного бізнесу» для студентів зі спеціальності 050100 iconМетодичні рекомендації до практичних занять з курсу "Логопедія" для студентів 2 курсу спеціальності 010106 Дефектологія
Методичні рекомендації до практичних занять з курсу "Логопедія" для студентів 2 курсу спеціальності 010106 Дефектологія денної та...
Методичні рекомендації до практичних занять з курсу «психологія рекламного бізнесу» для студентів зі спеціальності 050100 iconМіністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства методичні вказівки до проведення практичних занять з курсу “Податковий облік”
Методичні вказівки до проведення практичних занять з курсу «Податковий облік» (для студентів 4 курсу денної та 5 курсу заочної форм...
Методичні рекомендації до практичних занять з курсу «психологія рекламного бізнесу» для студентів зі спеціальності 050100 iconМетодичні рекомендації до практичних занять з курсу "Історія зі спеціальною методикою викладання" для студентів спеціальності 010106 Дефектологія
Навчально-методичні рекомендації до практичних занять з курсу “Історія зі спеціальною методикою викладання” для студентів спеціальності...
Методичні рекомендації до практичних занять з курсу «психологія рекламного бізнесу» для студентів зі спеціальності 050100 iconМетодичні рекомендації до практичних занять з курсу " Дефектологія з основами психопатології" для студентів спеціальності 010106 Дефектологія
Методичні рекомендації до практичних занять з курсу “Дефектологія з основами психопатології” для студентів спеціальності 010106 Дефектологія...
Методичні рекомендації до практичних занять з курсу «психологія рекламного бізнесу» для студентів зі спеціальності 050100 iconМетодичні рекомендації до практичних занять з курсу "Основи географії зі спеціальною методикою викладання" для студентів спеціальності 010106 Дефектологія
Навчально-методичні рекомендації до практичних занять з курсу “Основи географії зі спеціальною методикою викладання” для студентів...
Методичні рекомендації до практичних занять з курсу «психологія рекламного бізнесу» для студентів зі спеціальності 050100 iconЕкзаменаційні питання з курсу “Психологія рекламного бізнесу”

Методичні рекомендації до практичних занять з курсу «психологія рекламного бізнесу» для студентів зі спеціальності 050100 iconМетодичні рекомендації до практичних занять з курсів "Логопедія" "Ритміка та логопедичні ігри" для студентів 5 курсу спеціальності 010106 Дефектологія
Методичні рекомендації до практичних занять з курсів "Логопедія" І "Ритміка та логопедичні ігри" для студентів 5 курсу спеціальності...
Методичні рекомендації до практичних занять з курсу «психологія рекламного бізнесу» для студентів зі спеціальності 050100 iconМіністерство освіти І науки україни кременчуцький державний політехнічний університет методичні рекомендації щодо проведення практичних занять з дисципліни „податкова система”
Методичні рекомендації щодо практичних занять з курсу „Податкова система” для студентів денної форми навчання зі спеціальності 050104...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи