Методичні вказівки щодо самостійного вивчення курсу «психологія рекламного бізнесу» для студентів денної форми навчання icon

Методичні вказівки щодо самостійного вивчення курсу «психологія рекламного бізнесу» для студентів денної форми навчання
Скачати 153.43 Kb.
НазваМетодичні вказівки щодо самостійного вивчення курсу «психологія рекламного бізнесу» для студентів денної форми навчання
Дата26.09.2012
Розмір153.43 Kb.
ТипМетодичні вказівки


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ


МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

ЩОДО САМОСТІЙНОГО ВИВЧЕННЯ КУРСУ

«ПСИХОЛОГІЯ РЕКЛАМНОГО БІЗНЕСУ»

ДЛЯ СТУДЕНТІВ ДЕННОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ

ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 6.05100

«МАРКЕТИНГ»


КРЕМЕНЧУК 2002

Методичні вказівки щодо самостійного вивчення курсу «Психологія рекламного бізнесу» для студентів денної форми навчання зі спеціальності 6.05100 - «Маркетинг»


Укладач: ст. викладач О.Д. Коноваленко

Кафедра маркетингу


Затверджено методичною радою КДПУ

Протокол №_____від «__» ____________2002 року


Голова методради ___________________проф. В.В. Костін


Кременчук 2002

З М І С Т

 1. Вступ.

 2. Робочий план дисципліни.

 3. Основні поняття та терміни.

 4. Тематика самостійної роботи студентів.

 5. Запитання для самоперевірки.

 6. Екзаменаційні питання з курсу “Психологія рекламного бізнесу”.

 7. Список література.^ РОБОЧИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛІНИ

п/п^

Найменування теми


Денна форма (години)

Заочна форма (години)

Література

ауд.

зан.

самост.

робота

семестр

ауд.

зан.

самост.

робота

се-местр


1.

2.


3.


4.


5.


6.


7.

8.

9.


Сутність рекламного бізнесу.

Психологічна дія реклами та її психологічна ефективність.

Психологічні аспекти діяльності людини.

Психологічні фактори формування попиту на товари.

Реклама як об’єкт психологічного аналізу.

Психологічні процеси, що забезпечують ефективність впливу реклами.

Інформативна функція реклами.

Комунікативна функція реклами.

Реклама як соціально-психоло-

гічний феномен.


2


2


2


2


2


6


2

6


2


4


4


4


4


4


6


5

6


4


7


7


7


7


7


7


7

7


7


0,5


0,5


0,5


1


0,5


2


0,5

2


0,5


6


6


8


8


8


10


8

10


7


5


5


5


5


5


5


5

5


5


2,7,10,11,16


11,16,22,24


2,11,16,17


2,11,16,17


2,3,21,23


1,5,12,18


7,10,16

3,4,16


21,22,28,29


Всього: 40 41 8 71


В С Т У П


Із вступом економіки України в ринкову стадію свого розвитку змінились форми ведення господарської діяльності. Господарюючим суб’єктам надані широкі права і можливості у реалізації своїх економічних інтересів, виборі способів організації виробництва, збуту продукції. При цьому підприємства виходять із власних ресурсних можливостей з урахуванням широкого спектру факторів, які впливають на ефективність використання виробничого потенціалу. Одним із способів покращення збуту продукції є успішне рекламування продукції. Сучасна цивілізована реклама не тільки інформує потенційних покупців та споживачів про можливості купівлі того чи іншого товару. Вона дає змогу раціональніше зробити цю купівлю, оскільки споживачі за допомогою реклами матимуть об’єктивну інформацію про якість, ціну, способи виробництва та інші деталі, які покупцям треба знати, щоб зробити правильний вибір.

У результаті вивчення курсу “Психологія рекламного бізнесу” майбутній спеціаліст має набути таку кваліфікацію, яка б дозволила йому успішно впоратися з будь-якою рекламною кампанією, а саме:

 • по-перше, примусити покупця замислитись над необхідністю придбання товару;

 • по-друге, примусити покупця бажати придбати цей товар;

 • по-третє, примусити його реально здійснити купівлю цього товару.


Метою самостійної роботи є формування у студентів комплексу додаткових знань про весь рекламний процес – від визначення потреби в рекламі до створення рекламного продукту, виготовлення та показу його в засобах масової інформації. В результаті виконання самостійної роботи студент повинен вивчити систему рекламного бізнесу, а саме - чотири її складові:

 • фірма (організація, підприємство), що рекламує свою діяльність, свої товари, послуги чи ідеї;

 • споживачі або покупці;

 • організації, що сприяють рекламній діяльності фірми;

 • організації, що контролюють рекламну діяльність фірми або весь рекламний бізнес.

Проміжний контроль самостійної роботи студентів денної форми навчання щодо засвоєння додаткового матеріалу курсу здійснюватиметься один раз протягом семестру відповідно до графіка навчального процесу в тестовій формі. Підсумковий контроль роботи студентів денної та заочної форм навчання щодо засвоєння додаткового матеріалу курсу здійснюється на підсумковому екзамені.


^ ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ ТА ТЕРМІНИ


Маркетинг – вид діяльності спрямованої на пошуки та задоволення потреб людей у процесу обміну товарами.

Маркетингові комунікації – вид діяльності, спрямований на задоволення потреб людей у процесі створення зв’язків між споживачами й виробниками товарів.

Реклама – будь яка оплачувана форма неособистого пред’явлення та просування товарів від імені виробника.

Рекламна кампанія – план створення та показу рекламного звернення.

Рекламне звернення – письмовий текст, аудіо та аудіовізуальна форма реклами.

Рекламний менеджмент – аналіз і планування рекламних заходів та їх упровадження в життя, а також контроль виконання запланованих заходів.

Імідж – від певного товару, фірми, особи, яке створюється рекламою.

Менталітет – погляди й оцінки різних груп людей, зумовлені стилем життя, вихованням, освітою та культурою.

Тривалість життєвого циклу товару – період розвитку продажу товару і отримання прибутку, який складається із чотирьох етапів: виведення товару на ринок, зростання, зрілість та занепад.

Мотиви – стимули для сприйняття рекламного звернення чи до купівлі товарів, які рекламуються. Поділяються на мотиви комерційні, спонукальні, прибуткові, первинні, психологічні, соціальні, фізіологічні.

Мотивація – спонукання до здійснення покупки певного товару. Поділяється на мотивацію споживача, продавця, раціональну, торгового персоналу, емоційну, для здійснення купівлі тощо.

Дослідження – збирання, обробка та аналіз фактів, а також розробка рекомендацій для подальшої роботи (поведінки).

Рекламні дослідження -збирання, обробка та аналіз фактів стосовно споживацьких мотивацій, а також на якій стадії готовності до купівлі певного товару знаходиться покупець, прогнозування вартості та ефективності рекламних заходів.

Рекламодавець – фірма, організація чи особа, які сплачують гроші за створення та показ рекламного звернення.

Рекламний бюджет – заплановані щорічні витрати рекламодавцем на рекламування.

Рекламна агенція – професійна організація з планування та проведення рекламних кампаній, а також з підготовки та розробки окремих рекламних звернень та їх розміщення у засобах масової інформації.

Рекламний агент – особа, яка репрезентує рекламу агенції та провадить на її доручення рекламну діяльність.

Засоби масової інформації – газети, журнали, радіо, телебачення та інші засоби, що передають інформацію.

Носії реклами – конкретні газети, журнали, радіостанції або телестудії, які передають рекламну інформацію. Можуть бути спеціалізованими (тільки рекламними) або загальними (надають певне місце для реклами).

Обсяг рекламного звернення – кількісна характеристика рекламного звернення. Визначається у сек., сантиметрів квадратних або як частка газетної полоси (1/2, 1/4,…1/132).

Аналіз результатів рекламної діяльності – сукупність засобів обробки зібраної інформації: аналіз часових рядів, груповий, дискримінантний, дисперсії, кореляційний, критичного шляху, регресивний, статистичний, факторний, функціонально-вартісний.

Контроль результатів рекламної кампанії – порівняння норм і реального становища фірми.


^ ТЕМАТИКА САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ


Тема 1. Сутність рекламного бізнесу


 1. Реклама: сутність, мета, завдання.

 2. Історичні віхи рекламного бізнесу.

 3. Законодавча база рекламної діяльності в Україні.

 4. Норми, правила та законодавче забезпечення рекламної діяльності за кордоном.

Література /2, 7, 10,11,16/


Тема 2. Психологічна дія реклами та її психологічна ефективність


 1. Облік психологічних факторів реклами.

 2. Психологічні вимоги до основних видів рекламних засобів.

 3. Рівень психологічної ефективності реклами.

Література /11,16,22,24/


Тема 3. Психологічні аспекти діяльності людини


 1. Поняття про діяльність.

 2. Увага.

 3. Емоції.

 4. Воля.

 5. Мова.

 6. Уміння та навички.

Література /2,11,16,17/

Тема 4. Психологічні фактори формування попиту на товари


 1. Психологічні аспекти вивчення попиту на товари.

 2. Значення вивчення мотивів покупок.

 3. Основні мотиви, якими керуються покупці при купівлі.

Література /2,11,16,17/


Тема 5. Реклама як об’єкт психологічного аналізу


 1. Вивчення психології покупців.

 2. Психологічні типи покупців.

 3. Психологічні етапи процесу купівлі товару.

Література /2,3,21,23,25/


Тема 6. Психологічні процеси, що забезпечують ефективність впливу реклами


 1. Види реклами та їх специфічні відмінності.

 2. Пізнавальні психічні процеси.

 3. Основні властивості й закони психічних процесів.

Література /1,5,12,18,21/


Тема 7. Інформативна функція реклами


 1. Зміст та емоційна інформація.

 2. Закон ланцюга психічних явищ.

 3. Значення емоційних вражень.

Література /7,10,16/


Тема 8. Комунікативна функція реклами


 1. Основний постулат комунікації.

 2. Типи психологічно недоброякісної реклами.

 3. Комунікативні функції реклами.

 4. Потенціальна і реальна аудиторії.

 5. Способи адресації рекламного звернення.

 6. Основні закони ефективної комунікації.

Література /3,4,16/


Тема 9. Реклама як соціально-психологічний феномен


 1. Рекламна субкультура та її основні признаки.

 2. Реклама як соціальна діяльність.

 3. “Людина рекламна” і її образ світосприймання.

Література /21,22,28,29/


^ ЗАПИТАННЯ ДЛЯ САМОПЕРЕВІРКИ


 1. Охарактеризуйте зв’язок реклами з іншими складовими комунікацій.

 2. Чим відрізняється від закордонного українське законодавство стосовно реклами?

 3. Як регламентується Законом України “Про рекламу” порядок рекламування лікарських засобів? тютюнових виробів? алкогольних напоїв? зброї? Які особливості зовнішньої реклами?

 4. Як класифікується реклама за предметом рекламування? суб’єктом рекламування? метою? формою використання носіїв реклами? характером емоційного впливу?

 5. Назвіть групи споживачів за ментальністю.

 6. Які особливості характеристики товару на етапі народження попиту? етапі зростання? етапі зрілості? етапі занепаду?

 7. Назвіть три різновиди моделей впливу на покупця в сучасній психології. Їх сутність та відмінності.

 8. У чому полягають психологічні основи процесу сприйняття рекламного звернення?

 9. Визначте сутність чуттєвої реакції на рекламу.

 10. Назвіть основні напрями рекламного дослідження ринку.

 11. З чого складається модель споживацької поведінки?

 12. Назвіть недоліки способу визначення ефективності проведення рекламної кампанії за зростанням продажу товарів.

 13. Яка стратегія фірми на ринках збуту на першому етапі життєвого циклу товару? на другому? на третьому? на четвертому? Те саме щодо рекламних дій.

 14. Як вимірюється комунікативна ефективність рекламної діяльності? Які використовуються показники?

 15. Назвіть учасників рекламного процесу.

 16. Які функції покладено на рекламні підрозділи рекламодавців? які обов’язки? які права вони мають?

 17. Що таке фірмовий стиль? фірмовий знак? логотип? сигнатури та піктограми?

 18. Назвіть особливості реклами на місці продажу.

 19. Яку роль відіграють рекламні агенції в рекламному процесі? Їх класифікація та особливості роботи.

 20. Назвіть основні принципи створення та виготовлення рекламного звернення.

 21. Яких відомих діячів у галузі рекламного бізнесу ви знаєте? Чим саме вони відомі?

 22. Назвіть принципи вибору рекламними агенціями рекламодавців і вибору останніми рекламних агенцій?

 23. Як створити ефективну рекламну кампанію?

 24. Назвіть основні способи поширення реклами, їх особливості, переваги та недоліки.

 25. Які функції (на думку французьких спеціалістів) виконують засоби масової інформації? Охарактеризуйте особливості їх застосування.

 26. Назвіть фактори вибору носіїв реклами.

 27. Які форми стильового виконання притаманні рекламним зверненням?

 28. Охарактеризуйте сучасні засоби масової інформації.

 29. Дайте визначення поняття “контроль рекламної діяльності”.

 30. Які види контролю існують у практиці?

 31. Чим відрізняється контроль результатів від ревізії?

 32. Назвіть шість етапів контролю результатів рекламної діяльності.

 33. Назвіть приклади типової постановки питань у різних методах аналізу даних рекламної діяльності.

 34. Психологічні аспекти діяльності людини.

 35. Психологічні типи покупців.

 36. Психологічні етапи процесу купівлі товару.

 37. Основні властивості та закони психічних процесів.

 38. Пізнавальні психічні процеси.

 39. Закон ланцюга психічних явищ.

 40. Охарактеризуйте поняття “людина рекламна”.^ ЕКЗАМЕНАЦІЙНІ ПИТАННЯ З КУРСУ

«ПСИХОЛОГІЯ РЕКЛАМНОГО БІЗНЕСУ»


 1. Історичні віхи рекламного бізнесу.

 2. Мета та завдання реклами.

 3. Класифікація реклами.

 4. Класифікація реклами на основі життєвого циклу товарів.

 5. Процес сприйняття реклами.

 6. Рекламне дослідження ринку.

 7. Психологічні типи покупців.

 8. Психологічні фактори комунікативної мети реклами.

 9. Вплив рекламного звернення на цільову аудиторію.

 10. Носії рекламних звернень.

 11. Психотехнології рекламної стратегії.

 12. Засоби масової інформації як носії реклами.

 13. Рекламна субкультура та її основні принципи.

 14. Підходи фірм до організації реклами.

 15. Творчість у рекламі.

 16. Виробництво та реалізація реклами.

 17. Недостовірна реклама та її особливості.

 18. Моделі процесу виготовлення та реалізації реклами.

 19. Культурне значення реклами.

 20. Ієрархія потреб людини за А. Маслоу.

 21. Психологічний зв’язок між брендом та споживачем.

 22. Розміщення рекламних матеріалів.

 23. Креатив як складова реклами.

 24. Законодавча база рекламної діяльності в Україні.

 25. Рекламні комунікації та їх основні елементи.

 26. Психотехнологія рекламних засобів зі зворотнім зв’язком.

 27. Стимулювання продажу продукції як елемент реклами.

 28. Форми рекламних звернень.

 29. Процес виготовлення та реалізації реклами.

 30. Психотехнологія рекламних засобів без зворотнього зв’язку.

 31. Ідеальна контрреклама та її спрямованість.

 32. Методи оцінки ефективності реклами.

 33. Планування засобів розповсюдження рекламної інформації.

 34. Мета рекламної стратегії банків.

 35. Процес розробки рекламної стратегії банків.

 36. Канали комунікацій реклами.

 37. Особливості реклами послуг.

 38. Пряма реклама та її особливості.

 39. Особливості реклами престижу.

 40. Роль реклами для формування іміджу фірми.

 41. Методи психологічних досліджень реклами.

 42. Контроль рекламної діяльності.

 43. Психологічні аспекти вивчення попиту на продукцію.

 44. Теоретичні основи прикладної науки про поведінку покупця.

 45. Класифікація споживачів реклами.

 46. Психологічні вимоги до основних видів рекламних засобів.

 47. Контролювання ефективності рекламного звернення.

 48. Кількісне вимірювання ставлення та поведінки споживачів.

 49. Психотехнологія рекламного тексту без зворотнього зв’язку.

 50. Засоби передачі рекламних звернень.

 51. Психологічні особливості людей.

 52. Основні етапи процесу вибору засобів реклами.

 53. Охарактеризуйте поняття “реклама” та “рекламна діяльність”.

 54. Характеристика сучасних засобів масової інформації.

 55. Потенціальна та реальна аудиторії.

 56. Типи інформації, які передаються в рекламних зверненнях.

 57. Способи адресації рекламних повідомлень.

 58. Основні закони ефективної комунікації.

 59. Типи психологічно недоброякісної реклами.

 60. Психологічна ефективність реклами.^

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ


 1. Арнхейм Р. Искусство и визуальное восприятие. — М., 1974.

 2. Бове Л., Аренс В. Современная реклама. - М., 1995.

 3. Бергер И.Н. Психология торговли. – К., 1975

 4. ВолодееваВ.Н., Исакова Г.А. Основы психологии торговой рек­ламы. -Л., 1983.

 5. Грановская Р.М. Элементы практической психологии. — Л., 1988.

 6. Демидов В.Е., Кардашиди И.П. Реклама в торговле. — М., 1993.

 7. Демидов В.Е. Сущность рекламы и психология ее восприятия.

М., 1984.

 1. Доценко Е.Л. Психология манипуляции. — М.: МГУ, 1998.

 2. Искусство рекламы: теория и практика современной рекламы.

Казань: КазГУ, 1992.

 1. Картер Г. Эффективная реклама. — М., 1991.

 2. Краско Т.И. Психология рекламы. – Харьков, 2002

 3. Ю.Короленко Ц.П., Фролова Г.В. Чудо воображения. — Новоси­бирск, 1975.

 4. Котлер Ф. Маркетинг менеджмент. — СПб: Питер, 2000.

 5. Крылов И.В. Теория и практика рекламы в России. — М.:Центр, 1996.

 6. Лебедев А. Н., Боковиков А.К. Экспериментальная психология в

российской рекламе. — М., 1995.

 1. Мокшанцев Р.И. Психология рекламы. Учеб. пос. - М.: ИНФ-РА-М, Новосибирск: Сибирское согласие, 2000.

 2. Пронина Е.Е. Психологическая экспертиза рекламы. - М.:РИП-холдинг. 2000. - (Академия рекламы).

 3. Петренко В.Ф. Основы психосемантики. — М., 1997.
 1. Психология. Словарь / Под общ. ред. А.В. Петровского,

М.Г. Ярошевского. - М., 1990.

 1. Психологический словарь / Под ред. В.П. Зинченко, Б.Г. Меще­рякова. - М., 1996.

 2. Разумовский Б.С. Искусство рекламы. - Минск, 1984.

 3. Реклама в бизнесе. / Составители Т.К. Серегина, М.И. Титкова. -М„ 1995.

 4. Ривс Р. Реальность в рекламе. - М., 1983.

 5. П.Ромат Е. Реклама. - СПб.: Питер, 2001.

 6. Сэндидж Ч., Фрайбургер В., Ротцолл К. Реклама. Теория и прак­тика. - М., 1989.

 7. Ульяновский Л. Мифодизайн рекламы. СПб., 1995.

 8. Ученова В.В., Старых Н.В. История, детство и отрочество рек­ламы. - М., 1994.

 9. Хромов Л. Рекламная деятельность: Искусство, теория, прак­тика. - Петрозаводск,1994.

 10. Шёперт В. Грядущая реклама. - М.: Интерэкспорт, 1999.Методичні вказівки щодо самостійного вивчення курсу «Психологія рекламного бізнесу» для студентів денної форми навчання зі спеціальності 6.05100 - «Маркетинг»


Укладач: ст. викладач О.Д. Коноваленко


Відповідальний за випуск зав.каф. маркетингу М.І. Сокур


Підписано до друку_________________2002 р. Формат 60 X 90 / 16

Ум. Друк. арк.________Замовлення №______

Тираж 50 екз.

_________________________________________________________

39614 м. Кременчук, вул. Першотравнева 20,

Кременчуцький державний політехнічний університет

Видавничий відділ КДПУ


Кременчук 2002Схожі:

Методичні вказівки щодо самостійного вивчення курсу «психологія рекламного бізнесу» для студентів денної форми навчання iconМіністерство освіти І науки україни кременчуцький державний політехнічний університет методичні вказівки щодо самостійного вивчення курсу “введення в марктеинг” для студентів денної форми навчання зі спеціальності
Методичні вказівки щодо самостійного вивчення курсу “Введення в маркетинг” для студентів денної форми навчання зі спеціальності 060100...
Методичні вказівки щодо самостійного вивчення курсу «психологія рекламного бізнесу» для студентів денної форми навчання iconМіністерство освіти І науки україни кременчуцький державний політехнічний університет методичні вказівки щодо самостійного вивчення курсу “вступ до спеціальності” для студентів денної форми навчання зі спеціальності
Методичні вказівки щодо самостійного вивчення курсу “Вступ до спеціальності” для студентів денної форми навчання зі спеціальності...
Методичні вказівки щодо самостійного вивчення курсу «психологія рекламного бізнесу» для студентів денної форми навчання iconМетодичні вказівки щодо самостійного вивчення курсу «реклама І рекламна діяльність» для студентів денної форми навчання
Методичні вказівки щодо самостійного вивчення курсу «Реклама І рекламна діяльність» для студентів денної форми навчання зі спеціальності...
Методичні вказівки щодо самостійного вивчення курсу «психологія рекламного бізнесу» для студентів денної форми навчання iconМіністерство освіти І науки україни
Методичні вказівки щодо виконання контрольної роботи курсу «Психологія рекламного бізнесу» для студентів заочної форми навчання зі...
Методичні вказівки щодо самостійного вивчення курсу «психологія рекламного бізнесу» для студентів денної форми навчання iconМетодичні рекомендації до практичних занять з курсу «психологія рекламного бізнесу» для студентів зі спеціальності 050100
Методичні вказівки до практичних занять з курсу «Психологія рекламного бізнесу» для студентів усіх форм навчання зі спеціальності...
Методичні вказівки щодо самостійного вивчення курсу «психологія рекламного бізнесу» для студентів денної форми навчання iconМ. С. Лисенко методичні вказівки
Методичні вказівки з самостійного вивчення дисципліни, практичних занять І виконання контрольних робіт з курсу «етика бізнесу» (для...
Методичні вказівки щодо самостійного вивчення курсу «психологія рекламного бізнесу» для студентів денної форми навчання iconМіністерство освіти І науки украіни харківська національна академія міського господарства в. Ю. Світлична методичні вказівки для самостійного вивчення курсу «фінанси»
Методичні вказівки для самостійного вивчення курсу «Фінанси» (для студентів 4 курсу денної форми навчання напряму підготовки 030601...
Методичні вказівки щодо самостійного вивчення курсу «психологія рекламного бізнесу» для студентів денної форми навчання iconМіністерство освіти І науки україни
Методичні вказівки щодо самостійного вивчення курсу «Конкурентоспроможність фірм» для студентів денної форми навчання зі спеціальності...
Методичні вказівки щодо самостійного вивчення курсу «психологія рекламного бізнесу» для студентів денної форми навчання iconДля самостійного вивчення та виконання ргз
Методичні вказівки для самостійного вивчення та виконання ргз з курсу «Бухгалтерський облік» (для студентів 3 курсу денної форми...
Методичні вказівки щодо самостійного вивчення курсу «психологія рекламного бізнесу» для студентів денної форми навчання iconМетодичні вказівки до самостійного вивчення курсу "Споживачі електроенергії "
Методичні вказівки до самостійного вивчення курсу "Споживачі електроенергії" (для студентів 4 курсу денної І 5 курсу заочної форм...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи