Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни \" державні закупівлі\" для студентів денної та icon

Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни " державні закупівлі" для студентів денної та
Скачати 192.38 Kb.
НазваМетодичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни " державні закупівлі" для студентів денної та
Дата26.09.2012
Розмір192.38 Kb.
ТипМетодичні вказівки

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ


ІМЕНІ МИХАЙЛА ОСТРОГРАДСЬКОГО

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ
ЩОДО САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ
З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
ДЕРЖАВНІ ЗАКУПІВЛІ”
ДЛЯ СТУДЕНТІВ ДЕННОЇ ТА
ЗАОЧНОЇ ФОРМ НАВЧАННЯ
ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ
6.050100 – “КОМЕРЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ”


КРЕМЕНЧУК 2009

Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни “Державні закупівлі” для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальності 6.050100 “Комерційна діяльність”


Укладач асист. О.М. Збиранник

Рецензент доц. О.Д. Коноваленко

Кафедра “Маркетинг”


Затверджено методичною радою КДПУ імені Михайла Остроградського


Протокол № ____ від “____” _________ ____2009 року


Заступник голови методичної ради ________________ доц. С. А. Сергієнко


ЗМІСТ


Вступ..............................................................................................................................4

1 Теми та погодинний розклад лекцій і самостійної роботи з навчальної дисципліни....................................................................................................................6

2 Перелік тем і питань з навчальної дисципліни.....................................................7

Тема1 Роль державних закупівель в економіці країни ..…………………............7

Тема2 Організація діяльності тендерного комітету.………………….......……....8

Тема3 Конкурентоспроможність тендерних пропозицій…….…………......…....8

Тема4 Структура та зміст тендерної документації…...….......................................9

Тема5 Акцепт тендерної пропозиції та укладання договору про

державну закупівлю……………………………………………………………….10

Тема6 Способи здійснення та особливості організації державних закупівель окремих видів товарів, робіт і послуг…………………........................................11

Тема7 Звітність про здійснення державних закупівель. Контроль та координація в системі державних закупівель...…………………….....................11

Тема8 Порядок подання та розгляду скарг із приводу порушення замовником процедури державної закупівлі.…………………………………………………..12

Тема9 Логістичний менеджмент державних закупівель……...………...….........13

Тема10 Напрями розвитку державних закупівель в Україні та світі……...........13

Тема11 Електронні державні закупівлі……………………………………...........14

Тема12 Директиви ЄС з державних закупівель, досвід здійснення державних закупівель у країнах ЄС.Принципи та особливості здійснення державних закупівель Світовимбанком…………………………………………..14

3 Питання до модульного контролю........................................................................15

Список літератури......................................................................................................17


ВСТУП


^ Мета і завдання самостійної роботи: Формування теоретичних знань і практичних навичок щодо особливостей здійснення закупівель товарів, робіт і послуг за державні кошти.

У результаті вивчення дисципліни студент повинен

знати:

 • процедури здійснення державних закупівель товарів, робіт і послуг;

 • основні принципи державних закупівель;

 • основні завдання державних закупівель в Україні;

 • методи конкурентоспроможності тендерних пропозицій;

 • порядок надання тендерної документації;

 • забезпечення виконання договору про закупівлю;

 • поняття акцепту тендерної пропозиції;

 • порогові показники для здійснення державних закупівель.

уміти:

 • використовувати на практиці одержані теоретичні та практичні знання;

 • планувати витрати на організацію процесу закупівлі;

 • здійснювати закупівлю, у т.ч. за нестабільного фінансування;

 • вміло користуватися нормативними положеннями (актами), які регламентують процес здійснення державних закупівель.

Види самостійної роботи:

 • самостійна робота згідно з навединими темами з використанням літературних джерел;

 • робота над контрольною роботою (КР) згідно із методичними вказівками.

Система забезпечення самостійної роботи

Самостійна робота з вивчення дисципліни проводиться згідно з методичними вказівками, спираючись на наведені нижче:

 1. Підручники, згідно з переліком.

 2. Методичні вказівки , згідно з переліком.

 3. Конспект лекцій викладача.

Пояснення щодо користування методичними вказівками

При виконанні самостійної роботи студент опрацьовує питання теми з використанням навчальних та методичних посібників, що наводяться нижче із зазначенням сторінок, які містять дану тему.

Після написання контрольної роботи відбувається підготовка до складання іспиту, спираючись на питання для самоперевірки.

Проміжний контроль самостійної роботи студентів денної та заочної форм навчання щодо засвоєння додаткового матеріалу курсу здіснюватиметься один раз протягом семестру, відповідно до графіка навчального процесу в тестовій формі.

Консультації

Якщо під час вивчення курсу в студента виникли труднощі, необхідно звернутися за консультацією до викладача, який веде курс.

Важливе значення для отримання від консультації бажаного результату має підготовка студентом обґрунтованих питань із незрозумілого матеріалу. Якщо студент прийде на консультацію непідготовленим, то мета консультації не буде досягнута.

Консультації проводяться викладачем згідно з графіком.


^ 1 ТЕМИ ТА ПОГОДИННИЙ РОЗКЛАД ЛЕКЦІЙ І

САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
порТ е м а

Кількість годин

Денна форма навчання

Заочна форма навчання

лекц.

сам.

роб.

лекц.

сам.

роб.

1

2

3

4

5

6


1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11

12

МОДУЛЬ 1

Роль державних закупівель в економіці країни

Організація діяльності тендерного комітету

Конкурентоспроможність тендерних пропозицій

Структура та зміст тендерної документації

Акцепт тендерної пропозиції та укладання договору про державну закупівлю

Способи здійснення та особливості організації державних закупівель окремих видів товарів, робіт і послуг

МОДУЛЬ 2

Звітність про здійснення державних закупівель. Контроль та координація в системі державних закупівель

Порядок подання та розгляду скарг із приводу порушення замовником процедури державної закупівлі

Логістичний менеджмент державних закупівель

Напрями розвитку державних закупівель в Україні та світі

Електронні державні закупівлі

Директиви ЄС з державних закупівель, досвід здійснення державних закупівель у країнах ЄС. Принципи та особливості здійснення державних закупівель Світовим банком


2


2


2


2


2


2


2


2


2


2


2

2


2


2


2


3


3


3


3


3


3


3


3

3


1


1


1


1


1


1


0,5


1


0,5


0,5


0,5

1


4


4


4


4


4


4


4


4


3


4


3

4


^ 2 ПЕРЕЛІК ТЕМ І ПИТАНЬ З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Тема № 1 Роль державних закупівель в економіці країни

1. Поняття, мета та основні завдання державних закупівель в Україні.

2. Роль державних закупівель в країні.

3. Основні принципи державних закупівель.

Питання для самоперевірки

 1. Торги (тендер) – це?

 2. Де можна ознайомитися з оголошеннями про державні закупівлі?

 3. Кто такий замовник?

 4. Кто є учасником процедури закупівлі?

 5. Вартість послуги – це?

 6. Дайте визначення розпорядникам державних коштів.

 7. Що таке частина предмета закупівлі (лот) – ?

 8. Як опубліковувати річний план закупівель, яки підлягає оприлюдненню?

 9. Як проводити закупку товарів і послуг за державні кошти за державним класифікатором?

Література: [1, 2, 5, 7].

Тема №2 Організація діяльності тендерного комітету

1. Типи тендерних комітетів і порядок їх створення.

2. Склад тендерного комітету.

3. Головні функції тендерного комітету.

Питання для самоперевірки

 1. Чи можуть залучатися до роботи тендерних комітетів фахівці «зі сторони»?

 2. Чи змінілось положення про тендерний комітет, і де можно його знайти?

 3. Тендерний комітет – це?

 4. Чи повинні проходити навчання члени тендерного комітету?

 5. Яку відповідальність несе кожний член тендерного комітету?

 6. При поданні документів розпорядником бюджетних коштів до органів Державного казначейства подається річний план закупівель який підлягає оприлюдненню чи річний план діяльності тендерного комітету?

Література: [1, 2, 6, 7].


Тема №3 Конкурентоспроможність тендерних пропозицій

1. Етапи оцінки конкурентоспроможності тендерних пропозицій.

2. Критерії оцінки тендерних пропозицій.

3. Методи конкурентоспроможності тендерних пропозицій.


Питання для самоперевірки

 1. Який строк дії тендерної пропозиції?

 2. Забезпечення тендерної пропозиції – це?

 3. Тендерна пропозиція – це?

 4. Чи можна пролонгувати договір на додаткову суму без проведення тендерної процедури при повному виконанні договору?

 5. Якими можуть бути причини скорочення строку подання тендерних пропозицій з 30 календарних днів до 15 у разі проведення відкритих торгів із зменшенням ціни?

 6. Як вірно скласти цінову пропозицію?

Література: [1; 2; 3; 4; 5; 7].


Тема №4 Структура та зміст тендерної документації

1. Зміст, структура та принципи тендерної документації.

2. Порядок надання тендерної документації.

3. Надання роз’яснень та внесення змін до тендерної документації.

Питання для самоперевірки

 1. Які типові помилки роблять замовники та учасники торгів в процесі організації та участі в тендерах?

 2. Які документи можуть бути підтвердженням статусу виробника або його офіційних представників?

 3. Кваліфікаційна документація – це?

 4. Кваліфікаційна пропозиція - це?

 5. Тендерна документація – це?

 6. Який існує порядок повернення коштів, сплачених за тендерну документацію та Інформацію про наявність учасника в Тематичному каталозі учасників процедур закупівель, якщо Замовник тендерну документацію так і не надіслав, а повідомив про те, що торги не відбудуться, у зв’язку з відсутністю (не виділенням) коштів щодо проведення тендеру на предмет закупівлі?

 7. Які документи необхідно надати учаснику для включення його до Тематичного каталогу учасників процедур закупівель (закупівля у одного учасника), щоб потім отримати витяг, якщо його вже включено до Тематичного каталогу учасників процедур закупівель?

 8. Який порядок повернення витрат, пов’язаних з участю в тендері на виконання робіт учаснику, а саме оплата за виготовлення тендерної документації, передплата на тематичний каталог учасників процедури закупівлі та інші витрати, у випадках коли торги не відбулись?

 9. Які документи потрібні для участі у тендері?

 10. Чи є обов'язковим вимагати довідку про банкрутство у тендерній документації?

Література: [1; 2; 3; 4; 5; 6; ].


Тема №5 Акцепт тендерної пропозиції та укладання договору про державну закупівлю

1. Умови та процедури здійснення закупівель.

2. Поняття акцепту тендерної пропозиції.

3. Забезпечення виконання договору про закупівлю.

Питання для самоперевірки

 1. Чи правильним буде використання методу рангування для визначення переможця у процедурі запиту цінових котирувань? Адже єдиним критерієм у даному випадку є ціна.

 2. Кто може стати переможець процедури закупівлі?

 3. Що таке акцепт тендерної пропозиції, яку визнано найкращою за результатами оцінки?

 4. Чи може учасник (переможець торгів) звернутися до міжвідомчої комісії з питань державних закупівель щодо коригування ціни договору. Як це здійснити? Як оформити звернення та які необхідні документи до звернення?

 5. Чи потрібно розміщувати оголошення про проведення запиту цінових пропозицій і куди?

Література: [1; 2; 3; 4; 5].


Тема №6 Способи здійснення та особливості організації державних закупівель окремих видів товарів, робіт і послуг

1. Проведення процедур здійснення закупівель за державні кошти в Україні.

2. Порогові показники для здійснення державних закупівель.

3. Подання оголошення про здійснення закупівель.

Питання для самоперевірки

1. Назвіть умови закупівлі та оплати.

2. Що таке контракти (договори) закупівлі?

3. Різновиди контрактів (договорів) у закупівельній діяльності.

4. Порядок укладання контрактів (договорів).

5. Порядок вирішення спірних питань за контрактами (договорами) закупівлі.

6. Які цілі та завдання комунікацій в області закупівлі?

7. Методи комунікацій при періодичних закупівлях.

8. Методи комунікацій при довгостроковій (постійній) закупівлі.

9. Як проводиться закупівля в одного виконавця?

10. Що розуміється під - розміром бюджетного призначення згідно з кошторисом або очікувальна вартість закупівель - у звіті про проведені торги?

Література:[1; 2; 3; 4; 5].


Тема №7 Звітність про здійснення державних закупівель. Контроль та координація в системі державних закупівель

1. Звітність щодо державних закупівель.

2. Контроль при здійсненні закупівлі товарів, робіт і послуг за державні кошти.

Питання для самоперевірки

1. Назвіть переваги і недоліки варіанту альтернативи «закуповувати зі сторони».

2. Періодичні і довгострокові повторювальні закупівлі за альтернативою «закуповувати зі сторони» та їх вплив на розвиток постачальника.

3. Як звітуватися по державному замовленню?

4. Як складається державний контракт?

5. Процедурний порядок проведення торгів (тендерів).

6. Що таке аукціонні торги?

7. Торги з обмеженою участю – це?

8. Довгострокові торги – це?

9. Запит цінових пропозицій (котирування).

10. Як здійснюється закупівля в одного постачальника (виконавця)?

Література: [1; 2; 3; 4; 5].


Тема №8 Порядок подання та розгляду скарг із приводу порушення замовником процедури державної закупівлі

1. Порядок подання та розгляду скарг відповідно до законодавства України.

2. Типові помилки при проведенні тендерів за державні кошти.

3. Типові помилки учасників при поданні тендерних пропозицій.

Питання для самоперевірки

 1. Які процедури торгів на даний час існують в Україні та які їх особливості?

 2. В який термін після опублікування оголошення про результати процедури закупівлі особа, яка не була учасником торгів може звернутися до суду з позивом про відміну торгів?

Література: [1; 2; 3; 4; 5; 7].


Тема №9 Логістичний менеджмент державних закупівель

1. Поняття логістичного менеджменту в державних закупівлях.

2. Застосування логістичного менеджменту в державних закупівлях.

Питання для самоперевірки

1. Функції закупівлі та зв’язок закупівлі з матеріально-технічним постачанням і логістикою.

2. Види закупівельної діяльності за різновидами матеріальних ресурсів.

3. Види закупівельної діяльності за формою матеріального забезпечення.

4. Які особливості закупівлі сировинних ресурсів?

5. Які особливості закупівлі технічних засобів?

6. Класифікаційні ознаки закупівель, які впливають на управління запасами, термінами та обсягом закупівлі.

7. Як здійснюється закупівля за принципом підтримання необхідних запасів матеріальних ресурсів?

8. Закупівля матеріальних ресурсів окремими партіями.

9. Синхронність закупівлі (постачання) матеріальних ресурсів умовам використання (споживання).

Література: [1; 2; 3; 4; 5; 6].


Тема №10 Напрями розвитку державних закупівель в Україні та світі

1. Стратегія розвитку державних закупівель в Україні.

2. Державні закупівлі як напрям формування Єдиного Економічного Простору.

Питання для самоперевірки

1. У яких випадках складається прийомний акт матеріальних цінностей (закуплених, отриманих по нарядах)?

2.Чи можна якщо проводимо процедуру запиту цінових пропозицій предмет закупівлі ділити на лоти чи передбачено це і в яких документах?

Література: [1; 2; 3; 4; 5; 6].


Тема №11 Електронні державні закупівлі

1. Поняття та основні завдання електронних державних закупівель.

2. Здійснення державних закупівель через мережу Internet.

Питання для самоперевірки

1. Чи потрібно розміщувати в інтернеті зміни до річного плану закупівель і якими нормативними документами дана процедура регламентується?

2. Чи можливо розміщення Замовником торгів оголошення на сайті tender.com, та направити оголошення поштою в редакцію ТПУ? Якщо ні, то як розмістити оголошення не укладуючи договір з Європейским консалтинговим агенством?

3. В яких інформаційних системах Інтернет необхідно розмістити річний план закупівель?

Література: [1, 2, 3; 4; 5; 6].


Тема №12 Директиви ЄС з державних закупівель, досвід здійснення державних закупівель у країнах ЄС. Принципи та особливості здійснення державних закупівель Світовим банком

1. Порівняння законодавства з директивами ЄС з основних питань організації та здійснення державних закупівель.

2. Принципи та особливості здійснення державних закупівель Світовим банком.

3. Фінансування Світовим банком проектів в Україні.

Питання для самоперевірки

 1. Чи можливо розміщувати інформацію про проведення торгів на іншому сайті в мережі Інтернет, ніж на сайті Європейского консалтингового агенства? Чи будуть ці торги дійсними?

 2. Чи можна розміщувати інформацію на сайті Вісника державних закупівель (tender.com.ua) відповідно до ст 4-1, 4-2, 8 Закону України "Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти", з метою уникнути тиску з боку Європейського консалтингового агенства?

Література: [1; 2; 3; 4; 5; 6].


^ 3 ПИТАННЯ ДО МОДУЛЬНОГО КОНТРОЛЮ

Модуль1

1. Поняття, мета та основні завдання державних закупівель в Україні.

2. Роль державних закупівель в країні.

3. Основні принципи державних закупівель.

4. Типи тендерних комітетів і порядок їх створення.

5. Склад тендерного комітету.

6. Головні функції тендерного комітету.

7. Етапи оцінки конкурентоспроможності тендерних пропозицій.

8. Критерії оцінки тендерних пропозицій.

9. Методи конкурентоспроможності тендерних пропозицій.

10. Зміст, структура та принципи тендерної документації.

11. Порядок надання тендерної документації.

12. Надання роз’яснень та внесення змін до тендерної документації.

13. Умови та процедури здійснення закупівель.

14. Поняття акцепту тендерної пропозиції.

15. Забезпечення виконання договору про закупівлю.

16. Проведення процедур здійснення закупівель за державні кошти в Україні.

17. Порогові показники для здійснення державних закупівель.

18. Подання оголошення про здійснення закупівель.


Модуль2

19. Звітність щодо державних закупівель.

20. Контроль при здійсненні закупівлі товарів, робіт і послуг за державні кошти.

21. Порядок подання та розгляду скарг відповідно до законодавства України.

22. Типові помилки при проведенні тендерів за державні кошти.

23. Типові помилки учасників при поданні тендерних пропозицій.

24. Поняття логістичного менеджменту в державних закупівлях.

25. Застосування логістичного менеджменту в державних закупівлях.

26. Стратегія розвитку державних закупівель в Україні.

27. Державні закупівлі як напрям формування Єдиного Економічного Простору.

28. Поняття та основні завдання електронних державних закупівель.

29. Здійснення державних закупівель через мережу Internet.

30. Порівняння законодавства з директивами ЄС з основних питань організації та здійснення державних закупівель.

31. Принципи та особливості здійснення державних закупівель Світовим банком.

32. Фінансування Світовим банком проектів в Україні.


^ СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ


1. Державні закупівлі: Тендери: Національні й міжнародні аспекти: Методичний посібник.-К.: Покрещук О.О., Юлдашев О.Х., Максименко З.В., Мостовий О.І., 2003.- 383с.

2. Управління державними закупівлями: Монографія.-К.: Ткаченко Н.Б., 2007.-296с.

3. Планування, облік, звітність, контроль у бюджетних установах, державне замовлення та державні закупівлі.-Київ: В.Т. Александров, О.І. Ворона, П.К. Германчук, О.І. Назарчук, П.Г. Петрашко, С.М. Рубльова, І.Б. Стефаник, Н.І. Сушко, О.О. Чечуліна, 2004.-593с.

4. Про організаційні заходи щодо функціонування системи державних закупівель: Постанова КМУ від 27.09.2000р. №1469.

5. Маркетинг закупівельної діяльності. - Донецьк: Дон Дует: Балабанова Л.В., Костенко Л.О., 2002.-90с.

6. Стратегічний державно-закупівельний менеджмент.-К.: Волков В.В., Корнійчук В.П., Хом’як К.Д., 2006.-22с.

7. Державні закупівлі в Україні: економічні аспекти та збірка нормативних актів: Максименко З.В., Ткаченко Н.Б., 2004.-304с.

8. Морозов В.В. Основи закупівель товарів, робіт та послуг в проектах: (Тендерні процедури та контракти): Навч. посіб. — К.: Таксон, 2003. — 744 с.

9. Правові та практичні аспекти державних закупівель: Методичний посібник. Пика В.І., Колотій В.М., Обушко Н.М., Яременко С.О., Шатковський О.П., Бондар І.Ю., Мюллер Є.Б.— К., 2003.

10. Правові та практичні аспекти державних закупівель в Україні: Метод. посіб. / Наук.-дослід. екон. ін-т М-ва економіки України; М-во економіки з питань європейської інтеграції; Державне казначейство України; Кол. авт. — К., 2004. — 254 с.

11. Смиричинський В.В. Логістичний менеджмент державних закупівель: Теоретично-правовий та методологічний аспект. — Тернопіль: Карт-бланш, 2004. — 390 с.

12. Державні закупівлі України. Електронні торги: Зб. матер. ІІ Міжнар. наук.- практ. конф. — К.: ДП РІАБ «Вісник державних закупівель», 2004. — 21-22 жовт.

13. Мінін Л.В. Система державних закупівель в Україні-шляхом реформування // Вісн. держ. закупівель. — 2000. — №1.

14. Етапи історичного розвитку державних закупівель // Вісн. держ. закупівель. — 2003. — жовт.


Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни “Державні закупівлі” для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальності 6.050100 –“Комерційна діяльність”


Укладач О. М. Збиранник


Відповідальний за випуск доц. О.Д. Коноваленко


Підп. до др._______________.Формат 60×84 1/16. Папір тип. Друк ризографія.

Ум. друк. арк.______. Наклад__________прим. Зам. №__________.Безкоштовно.


Видавничий відділ КДПУ імені Михайла Остроградського

39614, м. Кременчук, вул. Першотравнева, 20


Схожі:

Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни \" державні закупівлі\" для студентів денної та iconМіністерство освіти І науки україни
Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни “Державні закупівлі” для студентів денної та заочної форм навчання...
Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни \" державні закупівлі\" для студентів денної та iconМетодичні вказівки
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни “Державні закупівлі” для студентів заочної форми навчання...
Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни \" державні закупівлі\" для студентів денної та iconМетодичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни " аудит 1, 2" для студентів денної та заочної форм навчання
Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни «Аудит 1, 2» студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальності...
Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни \" державні закупівлі\" для студентів денної та iconМетодичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни «бюджетна система» для студентів денної та заочної форми навчання
Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни Бюджетна система" для студентів денної та заочної форми навчання...
Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни \" державні закупівлі\" для студентів денної та iconМетодичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни " податки І податкова політика" для студентів денної та заочної форм навчання
Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни „Податки І податкова політика” для студентів денної та заочної...
Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни \" державні закупівлі\" для студентів денної та iconМетодичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни «Основи автоматизації машин» для студентів денної та заочної форм навчання
Методичні вказівки щодо самостійної роботи з вивчення навчальної дисципліни «Основи автоматизації машин» для студентів денної та...
Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни \" державні закупівлі\" для студентів денної та iconЩодо самостійної роботи з навчальної дисципліни “страхові послуги”
Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни “Страхові послуги” для студентів денної та заочної форм навчання...
Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни \" державні закупівлі\" для студентів денної та iconМетодичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни «управління витратами» для студентів денної та заочної форм навчання
Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни «Управління витратами» для студентів денної та заочної форм навчання...
Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни \" державні закупівлі\" для студентів денної та iconМетодичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни «податкова система» для студентів денної та заочної форм навчання
Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни „Податкова система” для студентів денної та заочної форм навчання...
Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни \" державні закупівлі\" для студентів денної та iconМетодичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни "міжнародна економіка" для студентів денної та заочної форм навчання
Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни “Міжнародна економіка” для студентів денної та заочної форм навчання...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи