Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни «цивільний захист» для студентів усіх форм навчання І усіх спеціальностей icon

Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни «цивільний захист» для студентів усіх форм навчання І усіх спеціальностей
Скачати 179.42 Kb.
НазваМетодичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни «цивільний захист» для студентів усіх форм навчання І усіх спеціальностей
Дата27.09.2012
Розмір179.42 Kb.
ТипМетодичні вказівки

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ МИХАЙЛА ОСТРОГРАДСЬКОГО

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

ЩОДО САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

«ЦИВІЛЬНИЙ ЗАХИСТ»

ДЛЯ СТУДЕНТІВ УСІХ ФОРМ НАВЧАННЯ І УСІХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ


КРЕМЕНЧУК 2012

Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни ”Цивільний захист” для студентів усіх форм навчання і усіх спеціальностей


Укладач стар. викл. В. М. Капелько

Рецензент д.т.н., проф. О. М. Андрусенко


Кафедра безпеки життєдіяльності


Затверджено методичною радою Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського

Протокол № _____від________________

Голова методичної ради проф. В.В. Костін


ЗМІСТВступ………………………………………………………………………………....4

 1. Теми та погодинний розклад лекцій і самостійної роботи………………..6

 2. Перелік тем і питань для самостійного опрацювання……………………..6

 3. Питання до модульного контролю………………………………………….8

Список літератури…………………………………………………………………14


ВСТУПЩороку в Україні від надзвичайних ситуацій (стихійних лих, транспортних аварій, аварій на виробництві, утоплень і отруєнь) гине більше 70 тис. осіб.

Щороку в Україні виникає до 300 надзвичайних ситуацій природного походження і до 500 надзвичайних ситуацій техногенного походження. Найбільше таких надзвичайних ситуацій виникає у Запорізській, Донецькій, Дніпропетровській, Луганській, Львівській і Одеській областях.

Надзвичайна ситуація – це порушення нормальних умов життя і діяльності людей на об’єкті або території, спричинене аварією, катастрофою, стихійним лихом, епідемією, великою пожежою, застосуванням засобів ураження, що призвели або можуть призвести до людських і матеріальних втрат.

Враховуючи необхідність проведення державних заходів захисту населення від надзвичайних ситуацій у лютому 1993 року Верховна Рада України прийняла Закон “Про Цивільну оборону України”, а у червні 2004 року врегульовуючи питання захисту населення і національної економіки, матеріальних і культурних цінностей та навколишнього середовища від надзвичайних ситуацій техногенного і природного походження упорядкування повноважень органів, які здійснюють ці заходи, Верховна Рада України прийняла Закон “Про правові засади Цивільного захисту”.

Кожна людина в випадках аварій, катастроф, стихійних лих повинна вміти захистити себе, свою сім’ю та надати допомогу тим, хто постраждав.

В умовах неповного забезпечення захисними спорудами в містах та інших населених пунктах, що мають об’єкти підвищеної небезпеки, основними засобами захисту населення є і інформація та оповіщення, спостереження і контроль, укриття в захисних спорудах, евакуація.

Евакуація проводиться із зон можливого катастрофічного затоплення, можливого небезпечного радіоактивного забруднення, хімічного ураження, в районах виникнення стихійних лих, аварій і катастроф (якщо виникає безпосередня загроза життю і здоров’ю людей).

Основним методом самостійної роботи студента є робота з літературою. Рекомендована для опрацювання література надається в кінці методичних вказівок. Рекомендується під час роботи з літературою вести конспект. Це допоможе систематизувати набуті знання та буде особливе корисно під час підготовки до заліку.


^ Теми та погодинний розклад лекцій та

самостійної роботи з навчальної дисципліни

Тема

Денна форма навчання

Заочна форма навчання

Кількість

год.

(лек.)

Кількість

год.

СРС

Кількість

год.

(лек.)

Кількість

год.

СРС

1.


2.


3.

Нормативно-правові аспекти «Цивільного захисту»

Моніторинг небезпек, що можуть спричинити надзвичайні ситуації та планування заходів з питань цивільного захисту.

Забезпечення заходів і дій в межах єдиної системи цивільного захисту.


2


2


2

2


2


2

2


1


1

3


3


3
Усього за симестр

6

6

4

9


Перелік тем і питань для самостійного опрацювання

 1. Нормативно-правові аспекти «Цивільного захисту»:

 • Закон України про правові засади Цивільного захисту;

 • Закон України про Цивільну оборону;

 • завдання цивільного захисту та цивільної оборони;

 • забезпечення виконання завдань цивільного захисту;

 • режими надзвичайної ситуації та надзвичайного стану;

 • органи управління цивільного захисту та їх повноваження;

 • відповідальність за порушення законодавства у сфері цивільного захисту;

 • утворення загальної системи захисту населення від промислових аварій, катастроф і стихійних явищ.

2. Моніторинг небезпек, що можуть спричинити надзвичайні ситуації та планування заходів з питань цивільного захисту.

Питання:

 • постанова кабінету міністрів України про затвердження порядку класифікації надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру за їх рівнями;

 • державний класифікатор надзвичайних ситуацій;

 • визначення надзвичайної ситуації;

 • класифікація надзвичайних ситуацій;

 • наслідки надзвичайних ситуацій;

 • проблеми забезпечення життєдіяльності населення в умовах надзвичайних ситуацій;

 • прогнозування аварійних ситуацій і можливих осередків ураження;

 • науково технічний прогрес та його вплив на життєдіяльність населення.

3. Забезпечення заходів і дій в межах єдиної системи цивільного захисту.

Питання:

 • забезпечення технологічної безпеки на підприємствах, в установах та організаціях;

 • стійкість роботи промислового об’єкту у надзвичайних ситуаціях;

 • чинники, які впливають на стійкість роботи об’єктів у НС;

 • шляхи і способи підвищення стійкості роботи об’єктів;

 • забезпечення надійного захисту виробничого персоналу;

 • захист технологічного обладнання;

 • служба оповіщення і зв’язку цивільного захисту;

 • дії викладачів та студентів вищих навчальних закладів на випадок виникнення надзвичайної ситуації.

^ ПИТАННЯ ДО МОДУЛЬНОГО КОНТРОЛЮ

 1. Дайте визначення цивільного захисту.

 2. Класифікація надзвичайних ситуацій за масштабами можливих наслідків.

 3. Дайте пояснення експозиційній та поглиненій дозі іонізуючого опромінення.

 4. Дайте обґрунтування радіаційної аварії.

 5. Мета цивільного захисту.

 6. Класифікація надзвичайних ситуацій за сферою їх виникнення.

 7. Назвіть джерела іонізуючого випромінювання.

 8. Що визначає коефіцієнти послаблення сховища, укриття.

 9. Закон України «Про цивільну оборону».

 10. Класифікація надзвичайних ситуацій за галузевою ознакою.

 11. Що використовують у дозиметричних приладах як детектор іонізуючих випромінювань.

 12. Одиниці вимірювання радіоактивного забруднення.

 13. Основні принципи цивільного захисту.

 14. Визначення надзвичайної ситуації.

 15. Як запускається у роботу прилад хімічної розвідки.

 16. Яка основна дозиметрична величина, за допомогою якої оцінюють дію радіації.

 17. Основні документи міжнародного права з організації цивільного захисту.

 18. Визначення стихійного лиха.

 19. За якими принципами працюють дозиметричні прилади і які вони бувають.

 20. Дати пояснення зони відчуження при забрудненні місцевості радіоактивними речовинами.

 21. Добровільні невоєнізовані формування цивільного захисту.

 22. Визначення небезпечного природного явища.

 23. За допомогою якого приладу визначається наявність отруйних речовин у повітрі, на місцевості, техніці та в інших середовищах.

 24. На які зони зараження поділяють осередок ураження за дозами опромінення?

 25. Документи, які регламентують діяльність цивільного захисту України.

 26. Визначення аварії, катастрофи.

 27. Що відноситься до медичних засобів індивідуального захисту?

 28. На скільки ступенів поділяється променева хвороба, що діє на людей під час аварії?

 29. Основні завдання цивільного захисту.

 30. Класифікація геологічно небезпечних явищ.

 31. Що відноситься до захисних споруд і як вони підрозділяються за захисними властивостями.

 32. Яка найбільш уразлива система організму людини до опромінення?

 33. Основні заходи у сфері цивільного захисту.

 34. Класифікація гідрологічно небезпечних явищ.

 35. Призначення ізолюючих протигазів та принцип їх дії.

 36. Які найбільш небезпечні для організму людини радіоактивні випромінювання?

 37. Хто входить до керівного складу цивільного захисту?

 38. Класифікація метерологічних небезпечних явищ.

 39. За допомогою чого і як визначаються типорозмір протигаза ЦП–5 та ЦП–7. Де знаходиться позначка на протигазі, яка вказує на його розмір.

 40. Дайте пояснення дозі випромінення.

 41. Як поширюються заходи цивільного захисту в межах України?

 42. Основні характеристики такого стихійного лиха, як землетрус.

 43. З якого матеріалу виготовляється незапотіваюча плівка і як вона встановлюється у протигаз?

 44. Хто проводить оцінку радіаційної обстановки?

 45. Хто гарантує право населення на захист свого життя і здоров’я в умовах надзвичайних ситуацій?

 46. Визначення магнітуди як характеристики землетрусу.

 47. Протигаз ЦП–7. Будова, призначення, принцип дії, порядок підбору протигаза по розміру.

 48. Скільки існує режимів радіаційного захисту населення.

 49. Як трактується єдина державна система цивільного захисту населення і територій.

 50. Основний радикальний засіб боротьби з повінню.

 51. Фільтруючий протигаз ЦП–5; призначення, устрій та команда, за якою його надягають.

 52. Що розуміють під хімічною обстановкою?

 53. Що визначає закон України про правові засади цивільного захисту?

 54. Дайте визначення такого природного захисту, як сель.

 55. Респіратор. Призначення, будова та команда, за якою його надягають.

 56. Назвіть параметри, якими характеризується осередок хімічного зараження.

 57. Що входить до служби цивільного захисту?

 58. Дайте визначення такого природного явища, як ураган.

 59. Найпростіші засоби захисту органів дихання і порядок їх виготовлення.

 60. Які ви знаєте і які найбільш поширені сильнодіючі отруйні речовини?

 61. Які права і гарантії мають громадяни України на випадок виникнення надзвичайної ситуації?

 62. Класифікація пожеж за ландшафтною ознакою.

 63. З якою метою використовуються і як поділяються за своїм призначенням засоби індивідуального захисту?

 64. З якою метою проводиться оцінювання хімічної обстановки?

 65. На кого покладається реалізація прав громадян у випадку виникнення надзвичайної ситуації?

 66. Визначення та обґрунтування пожеж.

 67. За яких умов може відбутися вибух або загоряння і на скільки зон поділяється осередок ураження при вибуху газоповітряної суміші?

 68. Що впливає на розсіювання зараженої хмари отруйними речовинами?

 69. На кого покладається контроль за дотриманням вимог законодавства з питань цивільного захисту?

 70. Визначення надзвичайної ситуації соціально політичного характеру.

 71. Внаслідок чого виникають осередки ураження на підприємствах з вибухо- і пожежонебезпечною технологією?

 72. Основна мета евакуації та що підлягає евакуації.

 73. Що включає в себе оповіщення та інформація населення у сфері цивільного захисту?

 74. Документ, який затверджує порядок класифікації надзвичайних ситуацій.

 75. Назвати основний параметр за яким оцінюють ступінь зараження приземного шару атмосфери сильнодіючими отруйними речовинами.

 76. Дайте визначення ступеню вертикальної стійкості повітря, такої як інверсія.

 77. Що включає в себе психологічний захист населення у надзвичайних ситуаціях?

 78. Надзвичайні ситуації техногенного характеру.

 79. Дайте визначення трьом ступеням вертикальної стійкості повітря, які застосовуються при зараженні місцевості сильнодіючими отруйними речовинами.

 80. Дайте визначення ступеню вертикальної стійкості повітря, такої як ізотермія.

 81. Що включає в себе екологічний захист населення і територій на випадок виникнення надзвичайної ситуації?

 82. Для визначення рівня надзвичайної ситуації встановлюються наступні критерії.

 83. Що впливає на глибину розповсюдження сильнодіючих отруйних речовин і на їх концентрацію у повітрі?

 84. Дайте визначення ступеню вертикальної стійкості повітря, такої як конвекція.

 85. Що включає в себе радіаційний та хімічний захист населення на випадок аварій і катастроф?

 86. Хто приймає остаточне рішення щодо рівня надзвичайної ситуації з подальшим відображенням її у даних статистики?

 87. Визначення зони зараження  та глибини зараження сильнодіючими отруйними речовинами.

 88. За допомогою чого і як визначається розмір протигаза марки ЦП–5 та ЦП–7?

 89. В якому режимі може функціонувати єдина система цивільного захисту.

 90. Що відносять до радіаційно небезпечних об’єктів?

 91. Визначення сильнодіючих отруйних речовин та що відноситься до хімічно- небезпечних об’єктів.

 92. За допомогою якого пристрою закріплюється незапотіваюча плівка в протигазі?

 93. Який з документів міжнародного права у сфері цивільного захисту (цивільної оборони) повністю присвячений захисту населення?

 94. Що відносять до хімічно небезпечних виробництв?

 95. На які зони поділяється місцевість, що забруднюється внаслідок радіаційної аварії, за щільністю забруднення радіонуклідами?

 96. Назвіть правила перенесення засобів індивідуального захисту органів дихання (протигазів).

 97. Сигнали оповіщення цивільної оборони у мирний час.

 98. За чиїм рішенням проводиться часткова евакуація населення на випадок виникнення надзвичайної ситуації?

 99. На які зони, за дозами опромінення, поділяють зону зараження при аварії на АЕС?

 100. За якою командою одягаються протигази і за якою знімаються?

 101. Що є правовою основою цивільного захисту?

 102. За чиїм рішенням проводиться загальна евакуація населення на випадок виникнення надзвичайної ситуації?

 103. Основна дозиметрична величина, за допомогою якої оцінюється дія радіації.

 104. Дайте пояснення, чи можна вживати воду у протигазі ЦП-7В.

 105. На яких принципах грунтується цивільний захист.

 106. Визначення евакуації та її основна мета.

 107. Осередки враження при аваріях на хімічно-небезпечних об’єктах.

 108. Назвіть особливі відмінності між протигазами марки ЦП–5 та ЦП–7.

 109. Структура єдиної системи цивільного захисту.

 110. Визначення стійкості роботи об’єкта.

 111. Осередки враження при аваріях на АЕС.

 112. З яких основних елементів складається фільтрувально поглинна коробка протигазів марки ЦП–5 та ЦП–7?

 113. Керування єдиною системою цивільного захисту.

 114. Основний показник стійкості роботи об’єкта.

 115. Осередки враження при землетрусах і повенях.

 116. Чи захищають фільтруючі протигази від таких отруйних речовин, як аміак та хлор? Якщо так, то дайте пояснення як?

 117. Забезпечення життєдіяльності населення в надзвичайних ситуаціях.

 118. Хто є організатором та керівником досліджень стійкості роботи об’єкта?

 119. Визначення та види радіаційної аварії.

 120. Поясніть дії населення за сигналом оповіщення на випадок виникнення надзвичайної ситуації.^ СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

Основні законодавчі та нормативно-правові акти

 1. Конституція України. Основний закон. – К., 1996.

 2. ДСТУ Б А.2.2-7:2010. Проектування. Розділ інженерно-технічних заходів цивільного захисту (цивільної оборони) у складі проектної документації об'єктів. Київ. – Мінрегіонбуд. України, - 2010.

 3. Про захист людини від впливу іонізуючих випромінювань: Закон України від 14 січня 1998 р. – К., 1998.

 4. Про охорону здоров'я: Закон України. – К., 1992.

 5. Про пожежну безпеку: Закон України. – К., 1993.

 6. Про забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя населення: Закон України // Відомості Верховної Ради України. – 1994. – № 27.

 7. Про охорону здоров'я: Закон України. – К., 1992.

 8. ДБН-97 Державні будівельні норми України Київ. Держ. Стандарт.1999р.

 9. ДСТУ 3891-99 “Безпека у надзвичайних ситуаціях”. Київ. Держ. Стандарт.1999р.

 10. Закон України “Про цивільну оборону України”. – К.Голос України, 06.03.1993.(додаток – 24.03.1999р).

 11. Положення про цивільну оборону України. Постанова кабміну України від 10.05.1994.-№299.

 12. Закон України “ Про державний матеріальний резерв” від 24.01.97 № 51/97-ВР (Із зм. і доп., внесеними Законами України від 18.11.97 № 642/97-ВР, від 16.07.99 №988-XIV,від 11.05.00 №1709-III, від 16.02.98 №174).

 13. Закон України “ Про правовий режим воєнного стану”. – К.Урядовий кур’єр, 14.06.2000.-№107.

 14. Закон України “ Про захист людини від інфекційних хвороб”. – К. 06.04.2000. №1645-III.

 15. Закон України “ Про зону надзвичайної екологічної ситуації”. – К.13.07.2000.-№1908- III.

 16. Закон України “ Про об’єкти підвищеної небезпеки”. – К.18.01.2001.-№2245- III.

 17. Закон України "Про охорону атмосферного повітря". – К.: Відомості Верховної Ради України, 1992. – № 50.– Ст. 678.

 18. Закон України “ Про зону надзвичайної екологічної ситуації” від 13.07.00. №08-III.

 19. Закон України "Про охорону навколишнього природного середовища". – К.: Відомості Верховної Ради України, 1991. – № 41. – Ст. 546.

 20. Закон України "Про правовий режим території, що зазнала радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи". – К.: Відомості Верховної Ради України, 1991. – № 16. – Ст. 198; 1992., № 13. – Ст. 177.

 21. Закон України "Про тваринний світ". – К.: Відомості Верховної Ради України, 1993. – № 18. – Ст. 191.

 22. Закон України "Про екологічну експертизу". – К.: Відомості Верховної Ради України, 1995. – № 8. – Ст. 54.

 23. Закон України “ Про правовий режим надзвичайного стану”. - К.Урядовий кур’єр, 14.06.2000.-№107.

 24. Закон України “ Про аварійно – рятувальні служби”. - К.Урядовий кур’єр, 14.12.1999. - №1281.

 25. Закон України “ Про захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру”. - К.Урядовий кур’єр, 16.09.2000. - №149.

 26. Постанова КМ України “ Про Державну комісію з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій” від 16.02.98 №174 (Із зм. і доп., внесеними постановами КМ України від 24.09.99 №1763, від 21.10.99 №43.

 27. Постанова КМ України “ Про порядок формування розміщення та проведення операцій з матеріальними цінностями Державного резерву” від 08.10.97року №1129.

 28. Постанова КМ України “ Про номенклатуру та обсягів продукції Державного матеріального резерву” від 07.08.98 року №1245-46.

 29. Постанова КМ України “ Про розбронювання матеріальних цінностей мобілізаційного резерву та створення запасів матеріально-технічних ресурсів для виконання першочергових робіт під час ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій” від 15.04.97 року №338-027.

 30. Постанова КМ України “ Про затвердження особливостей формування та проведення операцій з матеріальними цінностями мобілізаційного резерву” від 29.01.98 року №100-03.

 31. Постанова КМ України “ Про затвердження Положення про організацію оповіщення і звя’зку у надзвичайних ситуаціях” від 15.02.99 №2.

 32. Постанова КМ України “ Про Основні засади створення в Україні підсистеми рятування і ліквідації небезпечних забруднень на воді єдиної державної системи запобігання і реагування на надзвичайні ситуації техногенного характеру” від 5.10.98 №1599.

 33. Постанова кабміну України ” Про єдину державну систему запобігання і реагування на надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру” К.03.08.1998.-№1198.

 34. Указ Президента України “ Про систему реагування на надзвичайні ситуації на водних об’єктах” від 15.06.01 №436/2001.


Основна література


1. Бикова О.В. Болієв О.В., Деревинський Д.М., Єлісеєв В.Н., Миронець С.М., Осипенко С.І., Півень Ю.О. та інш. Основи цивільного захисту: Навч. посібник К: 2008.– 223 с.

2. Васійчук В.О., Гончарук В.Є., Качан С.І., Мохняк С.М. Основи цивільного захисту: Навч. посібник / Львів, 2010.- 384 с.

3. Гончарук В.Є., Качан С.І., Орел С.М., Пуцило В.І., «Оцінка обстановки у надзвичайних ситуаціях». Навчальний посібник, Видавництво НУ «Львівська політехніка». Львів, 2004р.,-136с.

4. Євдін О.М., Могильниченко В.В. та ін. Захист населення і територій від надзвичайних ситуацій. Т.1. "Техногенна та природна небезпека". Т.3."Інженерно-технічні заходи цивільного захисту (цивільної оборони) та містобудування".Посібник.- К.: КІМ, 2007, 2008.- 636 с.,- 152 с.

5. Михайлюк В.О. Цивільний захист: Навчальній посібник. Ч.3: Цивільна оборона. – Миколаїв: УДМТУ, 2002.- 155 с.

6 Михайлюк В.О., Халмурадов Б.Д. Цивільна безпека: Навч. посібник.– К: Центр учбової літератури, 2008.– 158 с.

7. Осипенко С.І., Іванов А.В. "Організація функціонального навчання у сфері цивільного захисту". Навчальний посібник. -К., 2008. -286с.

8. Русаловський А.В., Вендичанський В.Н. Цивільний захист: Навч. Посібн./За наук.ред. Запорожця О.І., -К.: АМУ, 2008, -250с.

9. Стеблюк М.І. Цивільна оборона та цивільний захист: Підручник.– К: Знання-Прес, 2007.– 487 с.

9. Сусло С.Т., Заплатинський В.М., Харамда Г.М. Цивільний захист: Навч. посібник/ За ред.. проф.. М.О. Біляковича.– К.: Арістей, 2007.– 386 с.


Додаткова література

 1. Бегун В.В., Бегун С.В., Широков С.В. Казачков И.В., Литвинов В.В., Письменный Е.Н. Культура безопасности на ядерных объектах Украины. Учебн. пособие. – К. НТУУ КПИ, 2009, -363с.

 2. Глотов “Безопасность жизнедеятельности человека на морских судах“., 2000г. 320с.

 3. Довідник з цивільної оборони / Г.Г. Міговіч, ЗАТ "Українська технологічна група". К. – 1998. – 526с.

 4. Джиргей В.С., Жидецьки В.Ц., Безпека життєдіяльності. Львів “Афіша”,1999.-252с.

 5. Депутат О.П., Коваленко І.В., Мужик І.С., Цивільна оборона. Навчальний посібник / За ред. Кашина П.І. - Львів, "П.П. Васильович К.І.", 2005-338 с.

 6. Збірник нормативно-правових актів з питань надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру.Вип.3.Під заг.ред. В.В.Дурдинця- Київ: Агенство “Чорнобильінтерінформ”, 2001.-532с.

 7. Методичні вказівки з курсу "Цивільна оборона" для студентів магістратури денної форми навчання / Укл.: О.І. Бабенко, Р.І. Черевко. – К.: КДЕУ, 1997. –136 с.

 8. Норми радіаційної безпеки України (НРБУ-97). - Київ: Відділ поліграфії Українського центру держсанепіднагляду МОЗ України, 1998. - 125 с.

 9. Основи соціоекології: Навч. посіб. / Г.О. Бачинський, Н.В. Бернада, В.Д. Бондаренко та ін.; За ред. Г. О. Бачинського. – К.: Вища шк., 1995. – 238 с.

 10. Петров К.М. Общая экология. Химия. – С.-Пб., 1997 – 352 с.

 11. Програма дій “ Порядок денний на XXI сторіччя”. К.:” Інтерсфера”., 2000.-359 с.

Internet-джерела


 1. Офіційне інтернет-представництво Президента України http://www.president.gov.ua/.

 2. Верховна Рада України http://www.rada.kiev.ua .

 3. Кабінет Міністрів України http://www.kmu.gov.ua/.

 4. Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України http://www.mon.gov.ua, www.osvita.com.

 5. Міністерство екології та природних ресурсів України http://www.menr.gov.ua/.

 6. Міністерство України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи http://www.mns.gov.ua/.

 7. Рада національної безпеки і оборони України http://www.rainbow.gov.ua/.

 8. Постійне представництво України при ООН http://www.uamission.org/.

 9. Північноатлантичний альянс (НАТО) http://www.nato.int/.

 10. Новини про поточні події у світі, в т. ч. про надзвичайні ситуації http://www.100top.ru/news/ (російською мовою).

 11. Сайт, присвячений землетрусам та сейсмічному районуванню території http://www.scgis.ru/russian/.

 12. Сайт, присвячений надзвичайним ситуаціям природного характеру http://chronicl.chat.ru/.

 13. Офіційний сайт Американського вулканологічного товариства http://vulcan.wr.usgs.gov/ (англійською мовою).

 14. Український інститут досліджень навколишнього середовища i ресурсів при Раді національної безпеки i оборони України http://www.erriu.ukrtel.net/index.htm.

 15. http://www.dnop.kiev.ua   Офіційний сайт Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду (Держгірпромнагляду).

 16. http://www.social.org.ua   Офіційний сайт Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України.

 17. http://www.iacis.ru   Официальный сайт Межпарламентской Ассамблеи государств–участников Содружества Независимых Государств (МПА СНГ).

 18. http://base.safework.ru/iloenc   Энциклопедия по охране и безопасности труда МОТ.

 19. http://base.safework.ru/safework   Библиотека безопасного труда МОТ.

 20. http://www.nau.ua   Інформаційно-пошукова правова система «Нормативні акти України (НАУ)».

 21. http://www.budinfo.com.ua   Портал «Украина строительная: строительные компании Украины, строительные стандарты: ДБН ГОСТ ДСТУ».


Методичні вказівки щодо виконання самостійної роботи з навчальної дисципліни “Цивільний захист” для студентів всіх форм навчання і усіх спеціальностей


Укладач ст. викл. Капелько В.М.

Відповідальний за випуск зав. кафедри БЖД Чебенко В.М.


Підп. до др. .Формат 60x84 1/16 Папір тип. Друк ризографія

Ум. друк. арк. . Наклад прим. Зам. № .Безкоштовно.


Видавничий відділ

Кременчуцького національного університету

імені Михайла Остроградського

вул. Першотравнева, 20, м. Кременчук., 39600

Схожі:

Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни «цивільний захист» для студентів усіх форм навчання І усіх спеціальностей iconО. В. методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни
Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни “Цивільний захист” (для студентів 5 курсу усіх форм навчання спеціальностей...
Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни «цивільний захист» для студентів усіх форм навчання І усіх спеціальностей iconМетодичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни "Цивільний процес України" для студентів спеціальності
Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни “Цивільний процес України” для студентів спеціальності 060101, 060100 "Правознавство"...
Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни «цивільний захист» для студентів усіх форм навчання І усіх спеціальностей iconМетодичні вказівки до самостійної роботи із курсу „Психологія для студентів інженерних спеціальностей усіх форм навчання
Методичні вказівки до самостійної роботи із курсу „Психологія” для студентів інженерних спеціальностей усіх форм навчання / Н. М....
Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни «цивільний захист» для студентів усіх форм навчання І усіх спеціальностей iconА. М. Гарьковець методичні вказівки
Методичні вказівки до самостійної роботи з навчальної дисципліни «Охорона праці на транспорті» для студентів 5 курсу усіх форм навчання...
Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни «цивільний захист» для студентів усіх форм навчання І усіх спеціальностей iconО. В. Конспект лекцій з дисципліни “Цивільний захист”
Конспект лекцій з дисципліни “Цивільний захист” (для студентів 5 курсу усіх форм навчання спеціальностей 03050901, 03050901 „Облік...
Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни «цивільний захист» для студентів усіх форм навчання І усіх спеціальностей iconА. М. Гарьковець програма навчальної дисципліни та
Методичні вказівки до самостійної роботи з навчальної дисципліни «Охорона праці» для студентів 4,5 курсів усіх форм навчання напряму...
Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни «цивільний захист» для студентів усіх форм навчання І усіх спеціальностей iconА. М. Гарьковець програма навчальної дисципліни та
Методичні вказівки до самостійної роботи з навчальної дисципліни «Охорона праці» для студентів 4,5 курсів усіх форм навчання напряму...
Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни «цивільний захист» для студентів усіх форм навчання І усіх спеціальностей iconМетодичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни «Земельне право»для студентів спеціальностей 060 101
«Правознавство», кваліфікаційних рівнів «молодший спеціаліст», «бакалавр» усіх форм навчання
Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни «цивільний захист» для студентів усіх форм навчання І усіх спеціальностей iconМетодичні вказівки до самостійної роботи студентів з дисципліни "Аграрне право" для студентів спеціальностей 060101, 060100 "Правознавство" для усіх форм навчання
Аграрне право” для студентів спеціальностей 060101, 060100 “Правознавство” для усіх форм навчання
Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни «цивільний захист» для студентів усіх форм навчання І усіх спеціальностей iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни
...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи