Закон України «Про цивільну оборону». Класифікація надзвичайних ситуацій за галузевою ознакою. Що використовують у дозиметричних приладах як детектор іонізуючих випромінювань. Одиниці вимірювання радіоактивного забруднення icon

Закон України «Про цивільну оборону». Класифікація надзвичайних ситуацій за галузевою ознакою. Що використовують у дозиметричних приладах як детектор іонізуючих випромінювань. Одиниці вимірювання радіоактивного забруднення
Скачати 65.45 Kb.
НазваЗакон України «Про цивільну оборону». Класифікація надзвичайних ситуацій за галузевою ознакою. Що використовують у дозиметричних приладах як детектор іонізуючих випромінювань. Одиниці вимірювання радіоактивного забруднення
Дата27.09.2012
Розмір65.45 Kb.
ТипЗакон

Питання, які виносяться до диференційного заліку з дисципліни «Цивільний захист» для студентів денної та заочної форм навчання.

 1. Дати визначення цивільного захисту.

 2. Класифікація надзвичайних ситуацій за масштабами можливих наслідків.

 3. Дайте пояснення експозиційній та поглинній дозі іонізуючого опромінення.

 4. Дати обґрунтування радіаційної аварії.

 5. Мета цивільного захисту.

 6. Класифікація надзвичайних ситуацій за сферою їх виникнення.

 7. Назвіть джерела іонізуючого випромінювання.

 8. Що визначає коефіцієнти послаблення сховища , укриття.

 9. Закон України «Про цивільну оборону».

 10. Класифікація надзвичайних ситуацій за галузевою ознакою.

 11. Що використовують у дозиметричних приладах як детектор іонізуючих випромінювань.

 12. Одиниці вимірювання радіоактивного забруднення.

 13. Основні принципи цивільного захисту.

 14. Визначення надзвичайної ситуації.

 15. Як запускається у роботу прилад хімічної розвідки.

 16. Яка основна дозиметрична величина, за допомогою якої оцінюють дію радіації.

 17. Основні документи міжнародного права з організації цивільного захисту.

 18. Визначення стихійного лиха.

 19. За якими принципами працюють дозиметричні прилади і які вони бувають.

 20. Дати пояснення зони відчуження при забрудненні місцевості радіоактивними речовинами.

 21. Добровільні невоєнізовані формування цивільного захисту.

 22. Визначення небезпечного природного явища.

 23. За допомогою якого приладу визначається наявність отруйних речовин у повітрі, на місцевості, техніці та в інших середовищах.

 24. На які зони зараження поділяють осередок ураження за дозами опромінення.

 25. Документи, які регламентують діяльність цивільного захисту України.

 26. Визначення аварії, катастрофи.

 27. Що відноситься до медичних засобів індивідуального захисту.

 28. На скільки ступенів поділяється променева хвороба, що діє на людей під час аварії.

 29. Основні завдання цивільного захисту.

 30. Класифікація геологічно небезпечних явищ.

 31. Що відноситься до захисних споруд і як вони підрозділяються за захисними властивостями.

 32. Яка найбільш уразлива система організму людини до опромінення.

 33. Основні заходи у сфері цивільного захисту.

 34. Класифікація гідрологічно небезпечних явищ.

 35. Призначення ізолюючих протигазів та принцип їх дії.

 36. Які найбільш небезпечні для організму людини радіоактивні випромінювання.

 37. Хто входить до керівного складу цивільного захисту.

 38. Класифікація мете реологічних небезпечних явищ.

 39. За допомогою чого і як визначаються типорозмір протигаза ЦП5 та ЦП7. Де знаходиться позначка на протигазі, яка вказує на його розмір.

 40. Дати пояснення дозі випромінення.

 41. Як поширюються заходи цивільного захисту в межах України.

 42. Основні характеристики такого стихійного лиха, як землетрус.

 43. З якого матеріалу виготовляється незапотіваюча плівка і як вона встановлюється у протигаз.

 44. Хто проводить оцінку радіаційної обстановки.

 45. Хто гарантує право населення на захист свого життя і здоров’я в умовах надзвичайних ситуацій.

 46. Визначення магнітуди, як характеристики землетрусу.

 47. Протигаз ЦП7. Устрій, призначення , принцип дії, порядок підбору протигаза по розміру.

 48. Скільки існує режимів радіаційного захисту населення.

 49. Як трактується єдина державна система цивільного захисту населення і територій.

 50. Основний радикальний засіб боротьби з повінню.

 51. Фільтруючий протигаз ЦП5; призначення, устрій та команда за якою його надягають.

 52. Що розуміється під хімічною обстановкою.

 53. Що визначає закон України про правові засади цивільного захисту.

 54. Дати визначення такого природного захисту, як сель.

 55. Респіратор. Призначення, устрій та команда, за якою його надягають.

 56. Назвіть параметри, якими характеризується осередок хімічного зараження.

 57. Що входить до служби цивільного захисту.

 58. Дати визначення такого природного явища, як ураган.

 59. Найпростіші засоби захисту органів дихання і порядок їх виготовлення.

 60. Які ви знаєте і які найбільш поширені сильнодіючі отруйні речовини.

 61. Які права і гарантії мають громадяни України на випадок виникнення надзвичайної ситуації.

 62. Класифікація пожеж за ландшафтною ознакою.

 63. З якою метою використовуються і як діляться за своїм призначенням засоби індивідуального захисту.

 64. З якою метою проводиться оцінка хімічної обстановки.

 65. На кого покладається реалізація прав громадян у випадку виникнення надзвичайної ситуації

 66. Визначення та обґрунтування пожеж.

 67. За яких умов може відбутися вибух або загоряння і на скільки зон поділяється осередок ураження при вибуху газоповітряної суміші.

 68. Що впливає на розсіювання зараженої хмари отруйними речовинами.

 69. На кого покладається контроль за дотриманням вимог законодавства з питань цивільного захисту.

 70. Визначення надзвичайної ситуації соціально політичного характеру.

 71. Внаслідок чого виникають осередки ураження на підприємствах з вибухо- і пожежонебезпечною технологією.

 72. Основна мета евакуації та що підлягає евакуації.

 73. Що включає в себе оповіщення та інформація населення у сфері цивільного захисту.

 74. Документ, який затверджує порядок класифікації надзвичайних ситуацій.

 75. Назвати основний параметр за яким оцінюють ступінь зараження приземного шару атмосфери сильнодіючими отруйними речовинами.

 76. Дати визначення ступеню вертикальної стійкості повітря, такої як інверсія.

 77. Що включає в себе психологічний захист населення у надзвичайних ситуаціях.

 78. Надзвичайні ситуації техногенного характеру.

 79. Дати визначення трьом ступеням вертикальної стійкості повітря, які застосовуються при зараженні місцевості сильнодіючими отруйними речовинами.

 80. Дати визначення ступеню вертикальної стійкості повітря, такої як ізотермія.

 81. Що включає в себе екологічний захист населення і територій на випадок виникнення надзвичайної ситуації.

 82. Для визначення рівня надзвичайної ситуації встановлюються наступні критерії: …

 83. Що впливає на глибину розповсюдження сильнодіючих отруйних речовин і на їх концентрацію у повітрі.

 84. Дати визначення ступеню вертикальної стійкості повітря, такої як конвекція.

 85. Що включає в себе радіаційний та хімічний захист населення на випадок аварій і катастроф.

 86. Хто приймає остаточне рішення щодо рівня надзвичайної ситуації з подальшим відображенням її у даних статистики.

 87. Визначення зони зараження  та глибини зараження сильнодіючими отруйними речовинами.

 88. За допомогою чого і як визначається розмір протигаза марки ЦП5 та ЦП7.

 89. В якому режимі може функціонувати єдина система цивільного захисту.

 90. Що відносять до радіаційно небезпечних об’єктів.

 91. Визначення сильнодіючих отруйних речовин та що відноситься до хімічно - небезпечних об’єктів.

 92. За допомогою якого пристрою закріплюється незапотіваюча плівка в протигазі.

 93. Який з документів міжнародного права у сфері цивільного захисту (цивільної оборони) повністю присвячений захисту населення.

 94. Що відносять до хімічно небезпечних виробництв.

 95. на які зони поділяється місцевість, що забруднюється внаслідок радіаційної аварії, за щільністюзабруднення радіонуклідами.

 96. Назвіть правила перенесення засобів індивідуального захисту органів дихання (протигазів).

 97. Сигнали оповіщення цивільної оборони у мирний час.

 98. За рішенням кого проводиться часткова евакуація населення на випадок виникнення надзвичайної ситуації.

 99. На які зони, за дозами опромінення, поділяють зону зараження при аварії на АЕС.

 100. За якою командою одягаються протигази і за якою знімаються.

 101. Що являється правовою основою цивільного захисту.

 102. За рішенням кого проводиться загальна евакуація населення на випадок виникнення надзвичайної ситуації.

 103. Основна дозиметрична величина, за допомогою якої оцінюється дія радіації.

 104. Дати пояснення, чи можна вживати воду у протигазі ЦП-7В.

 105. На яких принципах базується цивільний захист.

 106. Визначення евакуації та її основна мета.

 107. Осередки враження при аваріях на хімічно-небезпечних об’єктах.

 108. Назвіть особливі відмінності між протигазами марки ЦП5 та ЦП7.

 109. Структура єдиної системи цивільного захисту.

 110. Визначення стійкості роботи об’єкта.

 111. Осередки враження при аваріях на АЕС.

 112. З яких основних елементів складається фільтрувально поглинна коробка протигазів марки ЦП5 та ЦП7.

 113. Управління єдиною системою цивільного захисту.

 114. Основний показник стійкості роботи об’єкта.

 115. Осередки враження при землетрусах і повенях.

 116. Чи захищають фільтруючі протигази від таких отруйних речовин, як аміак та хлор. Якщо так, то дати пояснення як.

 117. Забезпечення життєдіяльності населення в надзвичайних ситуаціях.

 118. Хто являється організатором та керівником досліджень стійкості роботи об’єкта.

 119. Визначення та види радіаційної аварії.

 120. Поясніть дії населення по сигналу оповіщення на випадок виникнення надзвичайної ситуації.


Зав. кафедрою БЖД
проф. В.М. Чебенко

Схожі:

Закон України «Про цивільну оборону». Класифікація надзвичайних ситуацій за галузевою ознакою. Що використовують у дозиметричних приладах як детектор іонізуючих випромінювань. Одиниці вимірювання радіоактивного забруднення iconЗакон України «Про Цивільну оборону України» (із змінами протягом наступних років). Згідно ст. 1 Закону
move to 0-21225804
Закон України «Про цивільну оборону». Класифікація надзвичайних ситуацій за галузевою ознакою. Що використовують у дозиметричних приладах як детектор іонізуючих випромінювань. Одиниці вимірювання радіоактивного забруднення iconПрикладна спектрометрія іонізуючих випромінювань
...
Закон України «Про цивільну оборону». Класифікація надзвичайних ситуацій за галузевою ознакою. Що використовують у дозиметричних приладах як детектор іонізуючих випромінювань. Одиниці вимірювання радіоактивного забруднення iconЗакон україни про Цивільну оборону України ( Відомості Верховної Ради (ввр), 1993, n 14, ст. 124 ) ( Вводиться в дію Постановою вр
Міністрів України, міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, місцевих державних адміністрацій, органів
Закон України «Про цивільну оборону». Класифікація надзвичайних ситуацій за галузевою ознакою. Що використовують у дозиметричних приладах як детектор іонізуючих випромінювань. Одиниці вимірювання радіоактивного забруднення iconЗакон україни про Цивільну оборону України ( Відомості Верховної Ради (ввр), 1993, n 14, ст. 124 ) ( Вводиться в дію Постановою вр
Міністрів України, міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, місцевих державних адміністрацій, органів
Закон України «Про цивільну оборону». Класифікація надзвичайних ситуацій за галузевою ознакою. Що використовують у дозиметричних приладах як детектор іонізуючих випромінювань. Одиниці вимірювання радіоактивного забруднення iconЗакон україни про Цивільну оборону України Вводиться в дію Постановою вр n 2975-12
Кабінету Міністрів України, міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, місцевих державних адміністрацій, органів...
Закон України «Про цивільну оборону». Класифікація надзвичайних ситуацій за галузевою ознакою. Що використовують у дозиметричних приладах як детектор іонізуючих випромінювань. Одиниці вимірювання радіоактивного забруднення iconЕкзаменаційні питання з курсу "Радіобіологія"
Основні методи виявлення іонізуючих випромінювань. 16. Потужність дози, її одиниці. Види опромінення в залежності від потужності
Закон України «Про цивільну оборону». Класифікація надзвичайних ситуацій за галузевою ознакою. Що використовують у дозиметричних приладах як детектор іонізуючих випромінювань. Одиниці вимірювання радіоактивного забруднення iconПрограма Курсу радіобіологія
Радіобіологія це наука про дію іонізуючих випромінювань на живі організми та їх угруповання. Основним завданням радіобіологіі є вивчення...
Закон України «Про цивільну оборону». Класифікація надзвичайних ситуацій за галузевою ознакою. Що використовують у дозиметричних приладах як детектор іонізуючих випромінювань. Одиниці вимірювання радіоактивного забруднення iconПро порядок дій у разі надзвичайних ситуацій та пожежі в Національному університеті "Львівська політехніка" м. Львів 2010 інструкція
У разі в надзвичайних ситуацій та пожежі кожен працівник університету зобовязаний
Закон України «Про цивільну оборону». Класифікація надзвичайних ситуацій за галузевою ознакою. Що використовують у дозиметричних приладах як детектор іонізуючих випромінювань. Одиниці вимірювання радіоактивного забруднення iconПро порядок дій у разі надзвичайних ситуацій та пожежі в Національному університеті "Львівська політехніка" м. Львів 2010 інструкція
У разі в надзвичайних ситуацій та пожежі кожен працівник університету зобовязаний
Закон України «Про цивільну оборону». Класифікація надзвичайних ситуацій за галузевою ознакою. Що використовують у дозиметричних приладах як детектор іонізуючих випромінювань. Одиниці вимірювання радіоактивного забруднення iconМіністерство освіти та науки україни львівський національний університет імені Івана Франка
Створення сенсорів іонізуючих випромінювань та вивчення процесів, які мають місце в органічних та неорганічних об’єктах під дією...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи