Методичні вказівки щодо виконання контрольної роботи з курсу \" основи біржової діяльності\" для студентів заочної форми навчання зі спеціальності 050100 \"Маркетинг\" icon

Методичні вказівки щодо виконання контрольної роботи з курсу " основи біржової діяльності" для студентів заочної форми навчання зі спеціальності 050100 "Маркетинг"
НазваМетодичні вказівки щодо виконання контрольної роботи з курсу " основи біржової діяльності" для студентів заочної форми навчання зі спеціальності 050100 "Маркетинг"
Сторінка1/2
Дата07.10.2012
Розмір0.55 Mb.
ТипМетодичні вказівки
  1   2

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ


КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ


МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИЩОДО ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ З КУРСУ “ ОСНОВИ біржової діяльності”


для студентів заочної форми навчання зі спеціальності 6.050100 – “Маркетинг”


Кременчук 2004


Методичні вказівки щодо виконання контрольної роботи з курсу “Основи біржової діяльності” для студентів заочної форми навчання зі спеціальності 6.050100 – “Маркетинг


Укладачі: кандидат економічних наук, доцент В.І. Баюра,

асистент Н.В. Язан

Кафедра маркетингу


Затверджено методичною радою КДПУ

Протокол № ______від_________2004 р.

Голова методичної ради____________ професор В.В. Костін
^

Кременчук 2004
ЗМІСТ

 1. Вступ

 2. Основні поняття та терміни

 3. Методичні рекомендації студентам-заочникам щодо виконання контрольної роботи з курсу "Основи біржової діяльності"

 4. Варіанти контрольних робіт

 5. Залікові питання з курсу

 6. Список літературиВСТУП

Сучасний етап розвитку України характеризується розбудовою ринкових відносин, активним формуванням інфраструктури ринкової економіки.

У складі цієї інфраструктури одне з чільних місць належить біржам - товарним, фондовим, валютним тощо.

Найбільш масовий розвиток отримали товарні біржі, що являють собою організований товарний ринок, в межах якого у відповідності з встановленими правилами здійснюються угоди купівлі-продажу певних видів товарів.

Для сучасного етапу розвитку світової біржової торгівлі характерні тенденції росту обсягів біржової діяльності при постійному звуженні асортименту і числа угод по реальному товару, розміщення в місцях концентрації споживання товарів, вирівнювання рівня біржових цін на товари на різних біржах і зростання технічного оснащення бірж, що веде до вдосконалення техніки біржових операцій.

Метою контрольної роботи є формування системи теоретичних і практичних знань щодо біржової діяльності, сучасних концепцій її розвитку, методологічних і організаційних засад використання. В результаті виконання контрольної роботи студент повинен вивчити:

 • основні категорії біржової діяльності;

 • особливості здійснення біржових операцій;

 • характер взаємовідносин брокера з клієнтами;

 • принципи формування цін на біржовий товар;

 • методи спостереження за біржовою кон’юнктурою;

 • формування доходів, витрат і використання прибутку брокерської контори.

Студент повинен навчитись: - розробляти стратегію брокера на біржі;

 • розробляти цінову стратегію;

 • прогнозувати біржову кон’юнктуру;

 • оцінювати стійкість фінансового стану брокерської контори;

 • оцінювати ефективність брокерської діяльності.

Основні поняття та терміни


Товарна біржа – організація, що об’єднує юридичних та фізичних осіб, що здійснюють виробничу і комерційну діяльність, що має на меті надання послуг, виявлення біржових цін, попиту і пропозиції, впорядкування і полегшення товарообігу і зв’язаних з ним торгових операцій.

Угоди з реальним товаром – угоди, що передбачають купівлю-продаж конкретної партії товару, виготовленого чи підлягаючого виробництву в конкретному періоді.

Угоди спот – угоди, що передбачають наявність товару, що реалізується; а після заключення угоди – негайну передачу його покупцеві.

Угоди форвард – угоди з поставкою в майбутньому періоді (строк поставки до 6 місяців ).

Онкольна угода – угода на покупку реального товару, при якій ціна не фіксується до тих пір, поки цього не вимагає покупець.

Ф’ючерсні угоди – угоди, що передбачають купівлю-продаж не реального товару, а тільки контрактів на нього на майбутній період.

Опціонні угоди – угоди, що передбачають купівлю права чи продажу зобов’язань заключити біржовий контракт на зумовлену кількість товару по наперед встановленій ціні в межах взаємно узгодженого періоду.

Простий опціон – право вибору його покупця вимагати від продавця опціону виконання його зобов’язань чи відступитися від угоди, скориставшись правом відходу.

Подвійний опціон – право вибору його покупця між позицією продавця і позицією покупця реального товару або ф’ючерсного контракту, а також право відмовитися від послідуючої угоди.

Кратний опціон – право його покупця за певну додаткову премію продавцю опціону збільшити в декілька разів партію товару чи ф’ючерсного контракту в майбутній угоді.

Хеджирування – страхування можливих фінансових втрат продавця чи покупця при зміні ціни на реальний товар в процесі здійснення форвардних угод.

Хеджирування покупкою – операція, в процесі якої продавець реального товару, що заключив форвардну угоду на його продаж, одночасно здійснює покупку ф’ючерсних контрактів на аналогічну кількість товару.

Хеджирування продажем – операція, в процесі якої покупець реального товару, що заключив форвардну угоду на його покупку, одночасно здійснює продаж ф’ючерсних контрактів на аналогічнк кількість товару.

Спекуляція – бажання учасника біржі отримати прибуток, правильно прогнозуючи зміни біржової кон’юнктури.

Контанго – ситуація, коли ціни по ф’ючерсним контрактам значно перевищують ціни на реальний товар.

Беквордейшн – ситуація, коли ціни на реальний товар вище цін по ф’ючерсним контрактам.

Брокер – фізична особа, зареєстрована на біржі у відповідності з її статутом, обов’язки якої полягають у виконанні доручень членів біржі, яких вона представляє, в безпосередньому здійсненні біржових угод і їх реєстрації на біржі.

Агентські (представницькі) операції – доручення підприємства брокерській конторі заключати від імені цього підприємства і за його рахунок угоди по купівлі-продажу товару.

Брокерські (посередницькі) операції – посередництво між продавцями і покупцями з метою надання їм допомоги у здійсненні угод з реальним товаром і на строк.

Дилерські (самостійні) операції – укладання угод з реальним товаром, угод на строк і опціонних угод від свого імені і за свій рахунок в процесі здійснення біржових спекуляцій, основаних на різниці в цінах.

Пропозиція – маса товарів, призначених до реалізації, які вже представлені на біржі або можуть бути доставлені на неї.

Обсяг пропозиції – кількість товару, яку конкретні продавці бажають реалізувати на біржових торгах в даний момент і по певній ціні.

Ціна пропозиції – ціна, що може бути запропонована виходячи від рівня витрат і очікуваного прибутку з врахуванням стану поточної економічної і біржової кон’юнктури.

Котировані ціни – ціни, по яким можливе потенційне укладання угод.

Оплачені ціни – ціни угод.

Біржова котировка цін – виявлення середніх об’єктивних цін на основні біржові товари на основі цін угод.

Біржова кон’юнктура – форма прояву на біржовому ринку окремих товарів системи факторів (умов), що визначають співвідношення пропозиції, попиту і біржових цін.

Підйом кон’юнктури – підвищення активності ринкових процесів по даному товару.

Кон’юнктурний бум – різке зростання попиту на ринку даного товару, який пропозиція повністю задовольнити не може.

Сегментація – розподіл біржового ринку конкретного товару на окремі сегменти, що відрізняються параметрами попиту.

Ринкова ніша – сегмент біржового ринку, на якому раніше брокерські угоди не здійснювались або носили випадковий характер.

Факторний метод прогнозування біржової кон’юнктури – вивчення окремих факторів, що впливають на пропозицію, попит, ціну конкретного товару і визначення можливості змін цих факторів на перспективу.

Трендовий метод прогнозування біржової кон’юнктури – перенесення виявленої в процесі аналізу кон’юнктупної тенденції на майбутній період.


^ МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ СТУДЕНТАМ – ЗАОЧНИКАМ ЩОДО ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ З ДИСЦИПЛІНИ

“ОСНОВИ БІРЖОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ”.


Навчальним планом передбачено виконання однієї контрольної роботи. Мета виконання контрольної роботи – розширення і закріплення студентами теоретичних знань з дисципліни, а також вивчення методологічних та організаційних засад використання біржової діяльності в практичній діяльності підприємств в Україні.

Студент повинен навчитися самостійно працювати з науковою літературою, підручниками та посібниками, довідковими, статистичними та іншими науково-допоміжними матеріалами з обраної проблеми. Використовуючи різноманітну літературу, студент повинен вміти коротко викласти зміст обраної проблеми. При цьому важливо не тільки проаналізувати питання, але і визначити своє бачення проблеми, своє ставлення до її виконання.

Контрольна робота складається з двох теоретичних питань, тестів та задачі. Варіанти контрольної роботи вибираються згідно з таблицею 1. Відповіді на теоретичні питання виконуються в письмовому вигляді в короткій конспективній формі і за необхідності супроводжуються рисунками або схемами. У відповідях на теоретичні питання необхідно вказувати використані при підготовці джерела (підручники, книги, журнали, статті і т. ін.) за принципом (2, стор. 45-46), що при підготовці до відповіді використано джерело, яке наведено в перелікові літератури у кінці контрольної роботи під №2. Рисунки або схеми в контрольній роботі нумеруються і розміщуються по тексту відповіді на теоретичне питання або виносяться в додаток.

Контрольна робота виконується на одній стороні аркуша формату А4 (210X297мм). Текст роботи розміщується по вертикалі аркуша з дотриманням полів: зліва – 25 мм (місце для підшивки), справа – 10мм, зверху та знизу – 15 мм. Сторінки роботи нумеруються посередині верхнього поля. Робота виконується чорним або фіолетовим чорнилом. Приблизний обсяг роботи 15 –18 сторінок. Зразок оформлення титульного аркуша контрольної роботи з дисципліни “ Основи біржової діяльності ” наведений на рис. 1 .

Підготовлена робота висилається або здається на кафедру маркетингу (39614, м. Кременчук, бульвар Пушкіна 3, КДПУ 5 корпус, кімната 401) не пізніше, як за два тижні до початку екзаменаційної сесії. Захист контрольної роботи проводиться за графіком, затвердженим деканатом. Без захисту контрольної роботи студент не допускається до здачі заліку.

^

Міністерство освіти і науки України


Кременчуцький державний політехнічний університет


Контрольна робота з дисципліни

“Основи біржової діяльності”


виконав: прізвище, ім’я та по батькові (повністю)

студент групи_____________

шифр залікової книжки________


перевірив: прізвище, ім’я та по батькові викладача (повністю)


Кременчук 2004
  1   2

Схожі:

Методичні вказівки щодо виконання контрольної роботи з курсу \" основи біржової діяльності\" для студентів заочної форми навчання зі спеціальності 050100 \"Маркетинг\" iconМетодичні вказівки
Методичні вказівки щодо виконання контрольної роботи з курсу “Основи біржової діяльності” для студентів заочної форми навчання зі...
Методичні вказівки щодо виконання контрольної роботи з курсу \" основи біржової діяльності\" для студентів заочної форми навчання зі спеціальності 050100 \"Маркетинг\" iconМетодичні вказівки щодо виконання контрольної роботи з курсу " промисловий маркетинг" для студентів заочної формИ навчання зі спеціальності
Методичні вказівки щодо виконання контрольної роботи з курсу “Промисловий маркетинг для студентів заочної форми навчання зі спеціальності...
Методичні вказівки щодо виконання контрольної роботи з курсу \" основи біржової діяльності\" для студентів заочної форми навчання зі спеціальності 050100 \"Маркетинг\" iconМетодичні вказівки щодо виконання контрольної роботи з курсу " основи стандартизації, сертифікації І управління якістю" для студентів заочної форми навчання зі спеціальності 050100 "Маркетинг"
Щодо виконання контрольної роботи з курсу “ основи стандартизації, сертифікації І управління якістю”
Методичні вказівки щодо виконання контрольної роботи з курсу \" основи біржової діяльності\" для студентів заочної форми навчання зі спеціальності 050100 \"Маркетинг\" iconМіністерство освіти І науки україни кременчуцький державний політехнічний університет методичні вказівки щодо виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни “вступ до спеціальності” для студентів заочної форми навчання зі спеціальності
Методичні вказівки щодо виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни “Вступ до спеціальності” для студентів заочної форми...
Методичні вказівки щодо виконання контрольної роботи з курсу \" основи біржової діяльності\" для студентів заочної форми навчання зі спеціальності 050100 \"Маркетинг\" iconМетодичні вказівки щодо виконання контрольної роботи з навчальної д и сципліни „логістика для студентів заочної форми навчання
Методичні вказівки щодо виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни „Логістика” для студентів заочної форми навчання зі...
Методичні вказівки щодо виконання контрольної роботи з курсу \" основи біржової діяльності\" для студентів заочної форми навчання зі спеціальності 050100 \"Маркетинг\" icon«Логістика»
Методичні вказівки щодо виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни „Логістика” для студентів заочної форми навчання зі...
Методичні вказівки щодо виконання контрольної роботи з курсу \" основи біржової діяльності\" для студентів заочної форми навчання зі спеціальності 050100 \"Маркетинг\" iconМетодичні вказівки щодо виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни „вступ до спеціальності для студентів заочної форми навчання
Методичні вказівки щодо виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни „Вступ до спеціальності” для студентів заочної форми...
Методичні вказівки щодо виконання контрольної роботи з курсу \" основи біржової діяльності\" для студентів заочної форми навчання зі спеціальності 050100 \"Маркетинг\" iconМетодичні вказівки щодо виконання контрольної роботи з курсу "маркетингова політика розподілу" для студентів заочної формИ навчання зі спеціальності
Методичні вказівки щодо виконання контрольної роботи з курсу “Маркетингова політика розподілу для студентів заочної форми навчання...
Методичні вказівки щодо виконання контрольної роботи з курсу \" основи біржової діяльності\" для студентів заочної форми навчання зі спеціальності 050100 \"Маркетинг\" iconХарківська національна академія міського господарства методичні вказівки до виконання контрольної роботи з курсу
Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з курсу «Інвестування» (для студентів 4 курсу заочної форми навчання бакалаврів...
Методичні вказівки щодо виконання контрольної роботи з курсу \" основи біржової діяльності\" для студентів заочної форми навчання зі спеціальності 050100 \"Маркетинг\" iconМетодичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з дисципліни " аудит 1" для студентів заочної форми навчання
Методичні вказівки щодо написання контрольної роботи з навчальної дисципліни «Аудит 1» студентів заочної форми навчання зі спеціальності...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи