Міністерство освіти та науки України Кременчуцький державний політехнічний університет icon

Міністерство освіти та науки України Кременчуцький державний політехнічний університет
Скачати 58.27 Kb.
НазваМіністерство освіти та науки України Кременчуцький державний політехнічний університет
Дата07.10.2012
Розмір58.27 Kb.
ТипДокументи

Міністерство освіти та науки України

Кременчуцький державний політехнічний університет

Кафедра “Автомобілі та трактори”


Питання та білети

до модульного контролю

з дисципліни «Надійність машин»

для студентів зі спеціальностей:

6. 070106 - «Автомобільний транспорт»,


Кременчук 2010

Питання до першого модульного контролю


 1. Зв’язок надійності з етапом проектування машини.

 2. Зв’язок надійності з етапом виготовлення машини.

 3. Зв’язок надійності з етапом експлуатації машини.

 4. Специфічні особливості питань надійності.

 5. Економічний аспект надійності.

 6. Надійність. Виріб. Об’єкт.

 7. Надійність. Ремонтопридатний та відновлювальний об’єкти.

 8. Надійність. Справність. Працездатність.

 9. Надійність. Пошкодження. Відмова.

 10. Схема основних станів автомобіля.

 11. Властивості надійності.

 12. Безвідмовність. Показники безвідмовності.

 13. Безвідмовність. Імовірність безвідмовної роботи та імовірність відмови.

 14. Безвідмовність. Інтенсивність відмов.

 15. Безвідмовність. Напрацювання до відмови.

 16. Безвідмовність. Напрацювання на відмову.

 17. Безвідмовність. Графік існування машини. Графік потоку відмов.

 18. Безвідмовність. Параметр потоку відмов.

 19. Безвідмовність. Коефіцієнт відмов.

 20. Безвідмовність. Відсоток відмов.

 21. Довговічність. Показники довговічності.

 22. Довговічність. Види ресурсів. Повний ресурс.

 23. Довговічність. Середній ресурс до капітального ремонту.

 24. Довговічність. Гама-відсотковий ресурс.

 25. Довговічність. Види ресурсів. Призначений ресурс.

 26. Довговічність. Види ресурсів. Ресурс безперервної роботи.

 27. Довговічність. Види ресурсів. Оптимальна довговічність.

 28. Довговічність. Види ресурсів. Гарантійне напрацювання.

 29. Довговічність. Види ресурсів. Термін служби.

 30. Довговічність. Види термінів служби.

 31. Довговічність. Види ресурсів. Гарантійний термін служби.

 32. Збереженість. Показники збереженості.

 33. Збереженість. Чим обумовлена збереженість.

 34. Ремонтопридатність. Показники ремонтопридатності.

 35. Повний час існування машини. Коефіцієнт готовності.

 36. Повний час існування машини. Коефіцієнт технічного використання.

 37. Розподіл часу на операцію з ТО та ремонту.

 38. Вартість надійності.

 39. Коли новий більш надійний автомобіль є вигідним у експлуатації?

 40. Визначення економічно оптимального рівня надійності виробу.

 41. Економічні показники надійності.

 42. Що є основною причиною відмов автотранспортного засобу?

 43. Яка загальна задача підвищення довговічності автотранспортного засобу?

 44. Кліматичні умови. Їх вплив на автомобіль.

 45. Транспортні умови. Їх вплив на автомобіль.

 46. Дорожні умови . Їх вплив на автомобіль.

 47. Чим визначається вплив нерівностей дороги на автомобіль?

 48. В результаті чого настає граничний стан автомобіля, автобуса чи причепа?

 49. Чим визначається граничний стан основних агрегатів автомобіля?

 50. Які відмови найбільш характерні для автомобільних двигунів?

 51. Що є загальним критерієм оцінки граничного зносу двигунів?

 52. Які є види зносу гільз циліндрів, поршнів і кілець?

 53. Умови надійного пуску двигуна відповідно до технічних вимог?

 54. Які є основні засоби для пуску двигуна та їх призначення?

 55. Які є допоміжні засоби для пуску двигуна та їх призначення?

 56. Що таке угар мастила та строк служби мастила?

 57. Що таке бракувальний показник мастила?

 58. Який вид зносу підшипника є експлуатаційним?

 59. Переваги підшипників ковзання з «сухим» змащенням?

 60. Що таке пітінг. Процес його появи?

Питання до другого модульного контролю


 1. Типи з’єднань елементів у системах.

 2. Послідовне з’єднання елементів у системах.

 3. Паралельне з’єднання елементів у системах.

 4. Комбіноване з’єднання елементів у системах.

 5. Складне з’єднання елементів у системах.

 6. Вплив типу з’єднання на надійність виробу.

 7. Резервування.

 8. Види резервування за методом увімкнення резерву.

 9. Навантажене резервування.

 10. Ненавантажене резервування.

 11. Полегшене резервування.

 12. Види резервування за способом резервування.

 13. Загальне резервування.

 14. Поелементне резервування.

 15. Часткове резервування.

 16. Резервування з накопичувачем високої надійності.

 17. Визначення кількості резервних ланцюгів при загальному резервуванні.

 18. Визначення кількості резервних ланцюгів при поелементному резервуванні.

 19. Джерела дії енергії на машину.

 20. Види енергії, які діють на машину.

 21. Класифікація процесів, що діють на машину, за швидкістю їх дії.

 22. Зворотні та незворотні процеси.

 23. Припустимі та не припустимі пошкодження.

 24. Часткова та повна відмови.

 25. Параметрична відмова та відмова функціонування.

 26. Фактична та потенційна відмови.

 27. Поступова, раптова та складна відмови.

 28. Збій та перемежаюча відмова.

 29. Залежна та незалежна відмови.

 30. Конструкційна, технологічна та експлуатаційна відмови.

 31. Умови припинення процесу пошкодження.

 32. Інформація достовірна, повна та однорідна.

 33. Задачі збирання та опрацювання інформації про надійність.

 34. Типова схема організації збирання та опрацювання інформації про надійність.

 35. Програма спостережень.

 36. Обробка та аналіз інформації про надійність.

 37. Показники розсіювання випадкової величини.

 38. Середнє арифметичне відхилення випадкової величини.

 39. Середнє квадратичне відхилення випадкової величини.

 40. Дисперсія випадкової величини.

 41. Коефіцієнт варіації. Математичне очікування.

 42. Квантиль. Мода. Медіана.

 43. Рівні вивчення поведінки матеріалів.

 44. Закони стану.

 45. Закони старіння.

 46. Макрогеометрчні параметри поверхневого шару.

 47. Мікрогеометричні параметри поверхневого шару.

 48. Специфіка напруженого стану поверхневого шару.

 49. Структура поверхневого шару.

 50. Структура шарів мастила біля поверхні твердого тіла.

 51. Об’ємні процеси старіння. Процеси роз’їдання.

 52. Процеси наростоутворення. Процеси старіння при контакті поверхонь.

 53. Природа процесу зносу.

 54. Тертя. Види тертя.

 55. Види зносу.

 56. Визначення зносу за наявністю продуктів зношування в мастилі.

 57. Метод штучних баз.

 58. Метод мікрометричних вимірів.

 59. Метод поверхневої активації.

 60. Мета та види випробувань на надійність.

ЛІТЕРАТУРА


 1. Под ред. Б.В. Гольда «Прочность и долговечность автомобиля». М.: «Машиностроение», 1974.

 2. А.С. Проников «Надёжность машин». М.: «Машиностроение», 1978.

 3. В.Е. Канарчук «Основы надёжности машин». К.: «Наукова думка», 1982.

 4. Д.Н. Решетов «Надёжность машин». М.: «Высшая школа», 1988.

 5. Б.В. Гольд «Основы прочности и долговечности автомобиля». М.: «Машиностроение», 1967.

 6. Под ред. Б.И. Костецкого «Надёжность и долговечность машин». К.: «Техника», 1975.

 7. Р.В. Кугель «Испытания на надёжность машин и их элементов». М.: «Машиностроение», 1982.

 8. Г.Н. Дмитрюк «Надёжность механических систем». М.: «Машиностроение», 1966.

 9. В.С. Лукинский «Прогнозирование надёжности автомобиля». Л.: «Политехника», 1991.

 10. Н.А. Костенко «Прогнозирование надёжности транспортных машин». М.: «Машиностроение», 1989.

 11. В.А. Трикозюк «Повышение надёжности автомобиля». М.: «Транспорт», 1980.

 12. В.В. Ничке «Надёжность прицепного и навесного оборудования тракторов». Харьков: «Высшая школа», 1985.

 13. М.Ф. Лавринович «Повышение износостойкости деталей автомобилей». Минск: «Беларусь», 1985.

 14. В.Е. Канарчук «Техническое обслуживание, ремонт и хранение автотранспортных средств». В 3-х книгах. Кн. 1. К.: «Высшая школа», 1991.

 15. Н.Я. Говорущенко «Техническая эксплуатация автомобилей». Харьков: «Высшая школа», 1984.

 16. А.А. Лудченко «Техническое обслуживание и ремонт автомобилей». К.: «Высшая школа», 1983.

 17. А.А. Лудченко «Основы технического обслуживания автомобилей». К.: «Высшая школа», 1987.

 18. Б.А. Куров «Испытания автомобилей». М.: «Машиностроение», 1976.

 19. В.Б. Цымбалин «Испытания автомобилей». М.: «Машиностроение», 1978.

 20. Ф.Н. Авдонькин «Теоретические основы технической эксплуатации автомобилей». М.: «Транспорт», 1985.

 21. Под. ред. Б.Р. Левина «Справочник по надёжности машин». В 3-х т. М.: «Мир», 1969.

Схожі:

Міністерство освіти та науки України Кременчуцький державний політехнічний університет iconМіністерство освіти та науки України Кременчуцький державний політехнічний університет

Міністерство освіти та науки України Кременчуцький державний політехнічний університет iconМетодичні вказівки
Міністерство освіти І науки україни кременчуцький державний політехнічний університет
Міністерство освіти та науки України Кременчуцький державний політехнічний університет iconМетодичні вказівки
Міністерство освіти I науки україни кременчуцький державний політехнічний університет
Міністерство освіти та науки України Кременчуцький державний політехнічний університет iconМетодичні рекомендації щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни "комерційна діяльність підприємств" для студентів
Міністерство освіти 1 науки україни кременчуцький державний політехнічний університет
Міністерство освіти та науки України Кременчуцький державний політехнічний університет iconМіністерство освіти І науки україни кременчуцький державний політехнічний університет імені михайла остроградського східноукраїнський національний університет імені володимира даля програма
...
Міністерство освіти та науки України Кременчуцький державний політехнічний університет iconМіністерство освіти І науки україни кременчуцький державний політехнічний університет імені михайла остроградського східноукраїнський національний університет імені володимира даля програма
...
Міністерство освіти та науки України Кременчуцький державний політехнічний університет iconМіністерство освіти І науки україни кременчуцький державний політехнічний університет імені михайла остроградського східноукраїнський національний університет імені володимира даля програма
...
Міністерство освіти та науки України Кременчуцький державний політехнічний університет iconДодаток 1 міністерство освіти І науки україни кременчуцький державний університет імені михайла остроградського

Міністерство освіти та науки України Кременчуцький державний політехнічний університет iconКременчуцький державний політехнічний університет

Міністерство освіти та науки України Кременчуцький державний політехнічний університет iconКременчуцький державний політехнічний університет

Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи