Правила оформлення статей до збірника (приклад оформлення) удк 621. 797: 621. 664 Назва статті (без переносів, скорочень, абревіатур, не більше 3-ох рядків) icon

Правила оформлення статей до збірника (приклад оформлення) удк 621. 797: 621. 664 Назва статті (без переносів, скорочень, абревіатур, не більше 3-ох рядків)
Скачати 32.47 Kb.
НазваПравила оформлення статей до збірника (приклад оформлення) удк 621. 797: 621. 664 Назва статті (без переносів, скорочень, абревіатур, не більше 3-ох рядків)
Дата09.10.2012
Розмір32.47 Kb.
ТипПравила

ПРАВИЛА ОФОРМЛЕННЯ СТАТЕЙ ДО ЗБІРНИКА

(приклад оформлення)

УДК 621.797: 621.664


НАЗВА СТАТТІ

(без переносів, скорочень, абревіатур, не більше 3-ох рядків)


Сидоренко А.І., д.т.н., проф.

Кременчуцький державний університет імені Михайла Остроградського

Повна поштова адреса організації

E-mail:

Петров С.П., к.т.н., доц.

Національний технічний університет “ХПІ”, м. Харків

Повна поштова адреса організації

^ E-mail:


(приклад анотації)

При використанні в додаткових свердловинах зарядів вибухових речовин (ВР) зменшується вихід великих фракцій і знижується діаметр середнього шматка зруйнованої гірничої маси при незмінній питомій витраті ВР.

^ Ключові слова: вибух, вибухова речовина, свердловина, додатковий заряд, дроблення (не більше п'яти слів).


При использовании в дополнительных скважинах зарядов взрывчатых веществ (ВВ) уменьшается выход крупных фракций и снижается диаметр среднего куска разрушенной горной массы при неизменном удельном расходе ВВ.

^ Ключевые слова: взрыв, взрывчатое вещество, скважина, дополнительный заряд, дробление (не больше пяти слов).


At use in additional chinks of charges of explosives the output of large fractions decreases and diameter of an average piece of the destroyed mountain weight is reduced at the constant specific charge of explosives.

^ Key words: explosion, explosive, chink, additional charge, crushing (not more 5 words).


Вступ. Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями.

Аналіз стану проблеми. Надається інформація про бібліографічні дані, в яких раніше було започатковано розв’язання даної проблеми і на які спирається автор у ході власного дослідження; виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, яким присвячується дана стаття, та їх актуальність.

^ Мета роботи. Чітке формулювання мети статті, постановка завдання.

Матеріал і результати дослідження. Виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів. Результати досліджень наведено в таблиці 1 та на рис. 1.

^

Рисунок 1 – Схема вибухового руйнуванняТаблиця 3 – Вплив додаткових свердловинних зарядів на інтенсивність
вибухового руйнування гірських порід


Ділянка

Процентний вміст фракцій, мм

Діаметр

середнього шматка, мм

0-75

75-150

150-300

300-450

450-600

>600

Контрольний


6,2

6,1

15,2

49,4

21,8

1,3

351,9

Дослідний


6,8

12,4

28,1

38,2

13,3

0,7

298,5


Висновки. Висновки з даного дослідження і перспективи подальших пошуків у даному напрямку. Висновки повинні відповідати назві статті та відображати найголовніші результати власних досліджень або переваги над літературно відомими результатами.


ЛІТЕРАТУРА

1. Барон Л. И. Трещиноватость горных пород при взрывной отбойке /
Л. И. Барон, Г. П. Личели. – М.: Недра, 1966. – 134 с.

2. Основы теории и методы взрывного дробления горных пород /
Э. И Ефремов, В. С. Кравцов, Н. И. Мячина [и др.]; под редакцией В. М. Комира. – Киев: Наук. думка, 1979. – 224 с. – ISBN 5-247-00133-8.


Стаття надійшла 01.01.2009 р.

Рекомендовано до друку д.т.н., проф. Івановим І.І.

Сучасні ресурсоенергозберігаючі технології гірничого виробництва. Випуск 2/2009(4).


Схожі:

Правила оформлення статей до збірника (приклад оформлення) удк 621. 797: 621. 664 Назва статті (без переносів, скорочень, абревіатур, не більше 3-ох рядків) iconПриклад оформлення статей до журналу «Екологічна безпека»
Роздрукувати Умови опублікування статті, Правила оформлення та приклад оформлення
Правила оформлення статей до збірника (приклад оформлення) удк 621. 797: 621. 664 Назва статті (без переносів, скорочень, абревіатур, не більше 3-ох рядків) iconПравила оформленння статей до вісника удк 621. 797: 621. 664 Вплив лазерної обробки на рівножорсткість корпусу насоса конструктивної схеми нш-у сидоренко А.І., Петров С. П
Вступ. Попередні експериментальні дослідження показують, що для корпусів такої твердості характерна найбільша деформація стінок в...
Правила оформлення статей до збірника (приклад оформлення) удк 621. 797: 621. 664 Назва статті (без переносів, скорочень, абревіатур, не більше 3-ох рядків) iconПравила оформленння статей до вісника удк 621. 797: 621. 664 Вплив лазерної обробки на рівножорсткість корпусу насоса конструктивної схеми нш-у сидоренко А.І., Петров С. П
Вступ. Попередні експериментальні дослідження показують, що для корпусів такої твердості характерна найбільша деформація стінок в...
Правила оформлення статей до збірника (приклад оформлення) удк 621. 797: 621. 664 Назва статті (без переносів, скорочень, абревіатур, не більше 3-ох рядків) iconUdc 621. 797: 621. 664 Title of the paper

Правила оформлення статей до збірника (приклад оформлення) удк 621. 797: 621. 664 Назва статті (без переносів, скорочень, абревіатур, не більше 3-ох рядків) iconUdc 621. 797: 621. 664 (10 pt, bold, alignment-left) title of the two-page digest for pees 2011

Правила оформлення статей до збірника (приклад оформлення) удк 621. 797: 621. 664 Назва статті (без переносів, скорочень, абревіатур, не більше 3-ох рядків) iconПравила оформлення наукових статей подано вкінці. Правила оформлення наукових статей
Шановні, студенти-магістри денної та заочної форм навчання, кафедра Країнознавства повідомляє Вас, що до 01. 11. 2012р необхідно...
Правила оформлення статей до збірника (приклад оформлення) удк 621. 797: 621. 664 Назва статті (без переносів, скорочень, абревіатур, не більше 3-ох рядків) iconЗразок оформлення статті удк 43-3 І.І. Петренко
Анотація мовою оригіналу та ключові слова подаються на початку статті (прізвище, ім’я, по батькові, назва статті, 5–6 рядків змісту...
Правила оформлення статей до збірника (приклад оформлення) удк 621. 797: 621. 664 Назва статті (без переносів, скорочень, абревіатур, не більше 3-ох рядків) iconПравила оформлення статей до Збірника
Обсяг статей – 3-8 повних сторінок (разом з рисунками І літературою). Текстовий редактор Microsoft Word 0–2000)
Правила оформлення статей до збірника (приклад оформлення) удк 621. 797: 621. 664 Назва статті (без переносів, скорочень, абревіатур, не більше 3-ох рядків) iconВимоги до оформлення статей удк 255: 29. 1 Назва статті (мовою оригіналу)
Анотація має бути структурованою (подібно до змісту основного тексту), лаконічною та логічно завершеною частиною статті, незалежною...
Правила оформлення статей до збірника (приклад оформлення) удк 621. 797: 621. 664 Назва статті (без переносів, скорочень, абревіатур, не більше 3-ох рядків) iconПрізвище, ім’я, по-батькові: Організація (установа): Посада (студент, звання): Адреса: Тел.: Факс: e-mail: Тема доповіді: Із запропонованих наукових напрямків для мене становить інтерес: Вимоги до статей та тез
З наступного рядка – анотації та ключові слова українською, російською та англійською мовами (приблизно 5-6 рядків). Посилання давати...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи