Рекомендації до написання авторських резюме (анотацій) до наукових статей в журналі icon

Рекомендації до написання авторських резюме (анотацій) до наукових статей в журналі
НазваРекомендації до написання авторських резюме (анотацій) до наукових статей в журналі
Дата02.01.2013
Розмір40.5 Kb.
ТипДокументи

Рекомендації до написання авторських резюме (анотацій) до наукових статей в журналі


Авторська анотація (резюме) є коротким резюме роботи, що має науковий характер, повинна бути зрозумілою без звернення до самої публікації.

Авторське резюме до статті є основним джерелом інформації в вітчизняних та зарубіжних інформаційних системах і базах даних, в яких індексується журнал.


Структура, зміст і обсяг авторського резюме

Авторське резюме повинно викладати суттєві факти роботи, і не повинно перебільшувати або містити матеріал, який відсутній в основній частині публікації.

Схвалюється структура анотації, що повторює структуру статті і включає: вступ, цілі і завдання, методи, результати, висновок.

Однак предмет, тема, мета роботи вказуються у тому випадку, якщо вони не зрозумілі з заголовка статті; метод або методологію проведення роботи доцільно описувати в тому випадку, якщо вони відрізняються новизною або представляють інтерес з точки зору даної роботи.

^ Результати роботи описують гранично точно і інформативно. Наводяться основні теоретичні та експериментальні результати, фактичні дані, виявлені взаємозв'язки і закономірності. При цьому віддається перевага новим результатам і даним довгострокового значення, важливим відкриттям, висновкам, які спростовують існуючі теорії, а також даним, які, на думку автора, мають практичне значення.

Висновки можуть супроводжуватися рекомендаціями, оцінками, пропозиціями, гіпотезами, описаними в статті.

Відомості, що містяться в заголовку статті, не повинні повторюватися в тексті авторського резюме.

Текст авторського резюме повинен бути лаконічний і чіткий, вільний від другорядної інформації, зайвих вступних слів, загальних і незначущих формулювань.

Скорочення та умовні позначення не допускаються.

В авторському резюме не робляться посилання на номер публікації в списку літератури до статті.

Обсяг тексту авторського резюме визначається змістом публікації (обсягом відомостей, їх науковою цінністю та / або практичним значенням), але не повинен бути менше 100-250 слів.


^ Авторські резюме англійською мовою

Анотації (реферати, авторські резюме) англійською мовою в україномовному (російськомовному) виданні є для іноземних учених і фахівців основним і, як правило, єдиним джерелом інформації про зміст статті і викладених у ній результатах досліджень.

Анотації повинні бути:

  • інформативними (не містити загальних слів);

  • змістовними (відображати основний зміст статті і результати досліджень);

  • структурованими (слідувати логіці опису результатів в статті);

  • «англомовними» (написані якісним англійською мовою);

  • компактними (укладатися в обсяг від 100 до 250 слів).

Одним з основних варіантів анотації є коротке повторення в ній структури статті, що включає введення, цілі і завдання, методи, результати, висновок (в явному або в неявному вигляді).

^ Приклади написання авторського резюме


Приклад авторського резюме українською мовою:

Значна частина інноваційних планів по впровадженню змін, що містять в своїй основі нововведення, або не доходить до практичної реалізації, або в дійсності приносить набагато менше користі, ніж планувалося. Одна з причин цих тенденцій криється у відсутності у керівника реальних інструментів з планування, оцінки та контролю над інноваціями. У статті пропонується механізм стратегічного планування компанії, заснований на аналізі як внутрішніх можливостей організації, так і зовнішніх конкурентних сил, пошуку шляхів використання зовнішніх можливостей з урахуванням специфіки компанії. Стратегічне планування спирається на звід правил і процедур, що містять серію методів, використання яких дозволяє керівникам компаній забезпечити швидке реагування на зміну зовнішньої кон'юнктури. До таких методів відносяться: стратегічне сегментування; вирішення проблем у режимі реального часу; діагностика стратегічної готовності до роботи в умовах майбутнього; розробка загального плану управління; планування підприємницької позиції фірми; стратегічне перетворення організації. Процес стратегічного планування представлений у вигляді замкнутого циклу, що складається з 9-ти послідовних етапів, кожний з яких являє собою логічну послідовність заходів, що забезпечують динаміку розвитку системи. Результатом розробленої автором методики стратегічного планування є пропозиція переходу до «інтерактивного стратегічного менеджменту», який в своїй концептуальній основі орієнтується на творчий потенціал усього колективу і вишукування шляхів його побудови на основі оперативного подолання прискорюваних змін, зростаючої організаційної складності і непередбачуваною змінності зовнішнього оточення.


^ Оригінальне авторське резюме англійською мовою:

A considerable part of innovative plans concerning implementation of developments with underlying novelties either do not reach the implementing stage, or in fact yield less benefit than anticipated. One of the reasons of such failures is the fact that the manager lacks real tools for planning, evaluating and controlling innovations. The article brings forward the mechanism for a strategic planning of a company, based on the analysis of both inner company’s resources, and outer competitive strength, as well as on searching ways of using external opportunities with account taken of the company’s specific character. Strategic planning is based on a code of regulations and procedures containing a series of methods, the use of which makes it possible for company’s manager to ensure prompt measures of reaction to outer business environment changes. Such methods include: strategic segmentation; solving problems in real-time mode; diagnostics of strategic readiness to operate in the context of the future; working out a general plan of management; planning of the business position of the firm; strategic transformation of the company. Strategic planning process is presented as a closed cycle consisting of 9 successive stages, each of them represents a logical sequence of measures ensuring the dynamics of system development. The developed by the author strategic planning methods result in the recommendation to proceed to “interactive strategic management” which is conceptually based on the constructive potential of the collective body, on searching ways of its building on the basis of effective overcoming accelerating changes, increasing organizational complexity, and unpredictable changeability of the environment.


^ Приклад структурованого авторського резюме з іноземного журналу в Scopus:

Purpose: Because of the large and continuous energetic requirements of brain function, neurometabolic dysfunction is a key pathophysiologic aspect of the epileptic brain. Additionally, neurometabolic dysfunction has many self-propagating features that are typical of epileptogenic processes, that is, where each occurrence makes the likelihood of further mitochondrial and energetic injury more probable. Thus abnormal neurometabolism may be not only a chronic accompaniment of the epileptic brain, but also a direct contributor to epileptogenesis. Methods: We examine the evidence for neurometabolic dysfunction in epilepsy, integrating human studies of metabolic imaging, electrophysiology, microdialysis, as well as intracranial EEG and neuropathology. Results: As an approach of noninvasive functional imaging, quantitative magnetic resonance spectroscopic imaging (MRSI) measured abnormalities of mitochondrial and energetic dysfunction (via 1H or 31P spectroscopy) are related to several pathophysiologic indices of epileptic dysfunction. With patients undergoing hippocampal resection, intraoperative 13C-glucose turnover studies show a profound decrease in neurotransmitter (glutamate-glutamine) cycling relative to oxidation in the sclerotic hippocampus. Increased extracellular glutamate (which has long been associated with increased seizure likelihood) is significantly linked with declining energetics as measured by 31P MR, as well as with increased EEG measures of Teager energy, further arguing for a direct role of glutamate with hyperexcitability. Discussion: Given the important contribution that metabolic performance makes toward excitability in brain, it is not surprising that numerous aspects of mitochondrial and energetic state link significantly with electrophysiologic and microdialysis measures in human epilepsy. This may be of particular relevance with the self-propagating nature of mitochondrial injury, but may also help define the conditions for which interventions may be developed. © 2008 International League Against Epilepsy.

Схожі:

Рекомендації до написання авторських резюме (анотацій) до наукових статей в журналі iconРекомендації до написання авторських резюме (анотацій) до наукових статей в журналі
...
Рекомендації до написання авторських резюме (анотацій) до наукових статей в журналі iconПравила оформлення статей для публікації у електронному науковому журналі «Технології та дизайн»
До публікації у журналі приймаються статті теоретичного, прикладного, науково-практичного та методичного характеру, в яких висвітлюються...
Рекомендації до написання авторських резюме (анотацій) до наукових статей в журналі iconЛекция Резюме Вопросы лекции: Резюме инструмент самомаркетинга Cтиль и тип резюме Разделы резюме Оформление резюме

Рекомендації до написання авторських резюме (анотацій) до наукових статей в журналі iconМетодичні рекомендації до написання курсових робіт із зарубіжної літератури попередні зауваги
Цьому сприяє праця студентів у спеціальних семінарах, їхня активна участь у наукових студентських конференціях, написання рефератів,...
Рекомендації до написання авторських резюме (анотацій) до наукових статей в журналі iconДодаток 1 Вимоги до наукових статей, що подаються до наукових збірників під грифом Національний університет «Острозька академія»
Текст статей необхідно подавати електронним носієм (файл з розширенням doc або rtf)
Рекомендації до написання авторських резюме (анотацій) до наукових статей в журналі iconМетодичні рекомендації щодо написання курсових робіт для викладачів та студентів юридичного факультету денної та заочної форм навчання
Методичні рекомендації щодо написання курсових робіт / укладач А. М. Куліш – Суми : Сумський державний університет, 2012. – 75 с
Рекомендації до написання авторських резюме (анотацій) до наукових статей в журналі iconМетодичні рекомендації щодо оцінювання та оформлення в класному журналі результатів навчальних досягнень учнів загальноосвітніх навчальних закладів
Методичні рекомендації щодо оцінювання та оформлення в класному журналі результатів навчальних досягнень учнів загальноосвітніх навчальних...
Рекомендації до написання авторських резюме (анотацій) до наукових статей в журналі iconМетодичні рекомендації щодо оцінювання та оформлення в класному журналі результатів навчальних досягнень учнів загальноосвітніх навчальних закладів
Методичні рекомендації щодо оцінювання та оформлення в класному журналі результатів навчальних досягнень учнів загальноосвітніх навчальних...
Рекомендації до написання авторських резюме (анотацій) до наукових статей в журналі iconЮревич Роман Володимирович
...
Рекомендації до написання авторських резюме (анотацій) до наукових статей в журналі iconПравила оформлення наукових статей подано вкінці. Правила оформлення наукових статей
Шановні, студенти-магістри денної та заочної форм навчання, кафедра Країнознавства повідомляє Вас, що до 01. 11. 2012р необхідно...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи