Книга чотирьох авторів Вашків П. Г., Пастер П.І., Сторожук В. П., Ткач Є.І. Теорія статистики: навч посібник для студ екон спец вищ навч закл. К.: Либідь, 2001. 319 с icon

Книга чотирьох авторів Вашків П. Г., Пастер П.І., Сторожук В. П., Ткач Є.І. Теорія статистики: навч посібник для студ екон спец вищ навч закл. К.: Либідь, 2001. 319 с
Скачати 27.08 Kb.
НазваКнига чотирьох авторів Вашків П. Г., Пастер П.І., Сторожук В. П., Ткач Є.І. Теорія статистики: навч посібник для студ екон спец вищ навч закл. К.: Либідь, 2001. 319 с
С.В. Податковий
Дата15.03.2013
Розмір27.08 Kb.
ТипКнига

Зразок оформлення списку літератури


Книга одного автора

Каламбет С.В. Податковий потенціал: теорія, практика, управління.
– Дніпропетровськ: Наука і освіта, 2001. – C. 28–36.


Монографії

Шейко В.М. Історія української культури: моногр. – Харків, 2001. – 399 с.


Підручники і навчальні посібники

Романець В.А. Психологія творчості: навч. посібник для студ. вищ. навч. закладів. – К.: Либідь, 2001. – 286 с.


Книга двох авторів

Шульженко Ф.П., Андрусяк Т.Г. Історія політичних і правових вчень: посібник. – К.: Юрінком Інтер, 2001. – 301 с.


Книга трьох авторів

Юрій С.І., Демянишин В.Г., Буздуган Я.М. Антологія бюджетного механізму.
– Тернопіль: Екон. думка, 2001. – 250 с.


Книга чотирьох авторів

1. Вашків П.Г., Пастер П.І., Сторожук В.П., Ткач Є.І. Теорія статистики: навч. посібник для студ. екон. спец. вищ. навч. закл. – К.: Либідь, 2001. – 319 с.

2. Теорія статистики: навч. посібник для студ. екон. спец. вищ. навч. закл. / П.Г. Вашків, П.І. Пастер, В.П. Сторожук, Є.І. Ткач. – К.: Либідь, 2001. – 319 с.


Книга п’яти і більше авторів

Германова О., Еременко Л., Игнатова Т. и др. Современная экономика. Лекцион. курс: многоуровневое учебное пособие. – Ростов-н/Д: Феникс, 2001. – 544 с.


Матеріали конференцій, нарад, семінарів

Матеріали наук.-метод. конф. «Актуальні проблеми підготовки фахівців з митної справи», 23–24 листопада 2000 р., м. Дніпропетровськ: Акад. митної служби України, 2001.
– С. 15–18.


Багатотомні видання

Энциклопедия кибернетики: в 2 т. / Отв. ред. И.М. Глушков. – К.: Укр. сов. энцикл., 1974. – С. 22–27.


Окремий том багатотомного видання

Кучеренко Н.П. Курс налогового права: Особенная часть: в 6 т. – Харьков: Право, 2002.
– Т. 4: Косвенные налоги. – 2007. – 534 с.


Статті зі збірника, журналу

1. Куденко Н.В. Маркетингові цілі фірми // 3б. наук. пр. «Маркетинг: теорія і практика».
– Луганськ: видавництво «Думка», 1999. – Вип. 4. – С. 125–132.

2. Астахова В.І. Державні і недержавні вузи в системі освіти // Економіка і управління.
– 1999. – № 3. – С. 29–32.


З газети

Макаренко Н. І небо – до Зірок: Україна – космічна держава // Молодь України. – 2002.
– 14 бер. – С. 3.


Автореферати

Новосад І.Я. Технологічне забезпечення виготовлення секцій робочих органів гнучких гвинтових конвеєрів: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук: спец. 05.02.08 „Технологія машинобудування”. – Тернопіль, 2007. – 20 с.


Патент, стандарт

Патент України 43349 МІЖ 7 В01 Д17/02. Роздільник незмішуваних рідин
/ Перелітько В.В., Купрін О.І., Мамаєв Л.М.; заявл. 15.09.2001,
опубл. 17.12.2001, Бюл. № 11 (кн. 1).


Електронні ресурси

1. Каталог дисертацій [Електронний ресурс]: база даних / Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Електрон. дані. – Київ, 1998. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/db/dis.html

2. Ануфриев И.Е. Приложения с GUI и дескрипторная графика.
Режим доступa: http://amd.stu.neva.ru/anufriev/anufriev.htm.

Схожі:

Книга чотирьох авторів Вашків П. Г., Пастер П.І., Сторожук В. П., Ткач Є.І. Теорія статистики: навч посібник для студ екон спец вищ навч закл. К.: Либідь, 2001. 319 с iconКнига чотирьох авторів Вашків П. Г., Пастер П.І., Сторожук В. П., Ткач Є.І. Теорія статистики: навч посібник для студ екон спец вищ навч закл. К.: Либідь, 2001. 319 с
Романець В. А. Психологія творчості: навч посібник для студ вищ навч закладів. – К.: Либідь, 2001. – 286 с
Книга чотирьох авторів Вашків П. Г., Пастер П.І., Сторожук В. П., Ткач Є.І. Теорія статистики: навч посібник для студ екон спец вищ навч закл. К.: Либідь, 2001. 319 с iconДонецький національний університет економіки І торгівлі
Державні фінанси України : Підруч для студ екон спец вищ навч закл К.: Центр навч літ., 2003. 608с
Книга чотирьох авторів Вашків П. Г., Пастер П.І., Сторожук В. П., Ткач Є.І. Теорія статистики: навч посібник для студ екон спец вищ навч закл. К.: Либідь, 2001. 319 с iconЗразок оформлення списку літератури
Романець В. А. Психологія творчості: навч посібник для студ вищ навч закладів. – К.: Либідь, 2001. – 286 с
Книга чотирьох авторів Вашків П. Г., Пастер П.І., Сторожук В. П., Ткач Є.І. Теорія статистики: навч посібник для студ екон спец вищ навч закл. К.: Либідь, 2001. 319 с iconЗразок оформлення списку літератури
Романець В. А. Психологія творчості: навч посібник для студ вищ навч закладів. – 2-ге вид., допов. – Київ: Либідь, 2001. – 286 с
Книга чотирьох авторів Вашків П. Г., Пастер П.І., Сторожук В. П., Ткач Є.І. Теорія статистики: навч посібник для студ екон спец вищ навч закл. К.: Либідь, 2001. 319 с iconДонецький національний університет економіки І торгівлі
Готельно-ресторанний бізнес: менеджмент : навч посіб для студ вищ навч закл К.: Центр Навч. Літ., 2003. 348с
Книга чотирьох авторів Вашків П. Г., Пастер П.І., Сторожук В. П., Ткач Є.І. Теорія статистики: навч посібник для студ екон спец вищ навч закл. К.: Либідь, 2001. 319 с iconЛекция для внеаудитор работы студ спец. «Фармация» / А. И. Тихонов, Т. Г. Ярных, Е. Е. Богуцкая. Х. Изд-во нфаУ, 2009. 36с
К. А. Культурологія. Кредитно-модульний курс : навч посіб для студ вищ навч закл. / К. А. Іванова, В. Д. Лихвар. Х. Вид-во нфаУ :...
Книга чотирьох авторів Вашків П. Г., Пастер П.І., Сторожук В. П., Ткач Є.І. Теорія статистики: навч посібник для студ екон спец вищ навч закл. К.: Либідь, 2001. 319 с iconНових надходжень до бібліотеки січень
Дубовик, В. П. Вища математика [Текст] : у трьох частинах : навч посібник для студ вищ навч закл. Ч. 3 / В. П. Дубовик, І.І. Юрик....
Книга чотирьох авторів Вашків П. Г., Пастер П.І., Сторожук В. П., Ткач Є.І. Теорія статистики: навч посібник для студ екон спец вищ навч закл. К.: Либідь, 2001. 319 с iconДонецький національний університет економіки І торгівлі Барановського
У290-93 А72 Антикризове фінансове управління підприємством : навч посіб для студ вищ навч закл. / С. Я. Салига [та ін.]; Запоріжський...
Книга чотирьох авторів Вашків П. Г., Пастер П.І., Сторожук В. П., Ткач Є.І. Теорія статистики: навч посібник для студ екон спец вищ навч закл. К.: Либідь, 2001. 319 с iconБєлов, Ю. А. Інструментальні засоби прграмування [Текст] : посібник для студ., які навч за спец. "Прикладна математика" / Ю. А. Бєлов, В. С. Проценко, П. И. Чаленко. – К. "Либідь", 1993. – 248с. – 5220крб. Кільк прим.: 1
Текст] : посібник для студ., які навч за спец. "Прикладна математика" / Ю. А. Бєлов, В. С. Проценко, П. И. Чаленко. – К. "Либідь",...
Книга чотирьох авторів Вашків П. Г., Пастер П.І., Сторожук В. П., Ткач Є.І. Теорія статистики: навч посібник для студ екон спец вищ навч закл. К.: Либідь, 2001. 319 с iconНовые поступления в библиотеку
Практична граматика німецької мови : посібник для студ вищ навч закладів та учнів старших класів спец шкіл / Н. Л. Драб, С. Скринька,...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи