Бухгалтерський облік в Україні : навч посібник / за ред. Р. Л. Хом’яка icon

Бухгалтерський облік в Україні : навч посібник / за ред. Р. Л. Хом’яка
Скачати 46.31 Kb.
НазваБухгалтерський облік в Україні : навч посібник / за ред. Р. Л. Хом’яка
Дата02.02.2013
Розмір46.31 Kb.
ТипНавчальний посібник

Бухгалтерський облік та аудит як важлива складова інформаційної системи підприємства забезпечує значну частину загального обсягу економічної інформації.

Повний пошук видань, наявних у фондах Наукової бібліотеки НУК, пропонуємо здійснити в традиційних читацьких каталогах, а також в електронному каталозі за ключовими словами: «економіка», «бухгалтерський облік», «аудит».Бухгалтерський облік в Україні : навч. посібник / за ред. Р. Л. Хом’яка,

В. І. Лемішевського. – 7-е вид., допов. і переробл. – Л. : Інтелект-Захід, 2008. – 1224 с.

Навчальний посібник містить навчальні, практичні і нормативні матеріали з організації бухгалтерського обліку в Україні. Він дасть змогу поглибити Ваші знання в сфері бухгалтерського обліку і звітності, а також ознайомитися з новими вимогами до обліку і з основними матеріалами.


Бутинець, Ф. Ф.

Організація бухгалтерського обліку : підручник / Ф. Ф. Бутинець, О. П. Войналович, І. Л. Томашевська ; за ред. Ф. Ф. Бутинця. – Житомир : Рута, 2006. – 528 с.

В підручнику основна увага приділяється формуванню економічної політики підприємства, організації облікового процесу, організації роботи бухгалтерської служби. Матеріал збагачено введенням рубрик «Досвід практика» і «Думка фахівця», в яких розглядається багато різних прикладів, що робить корисним підручник для всіх, хто вивчає бухгалтерський облік


^ Кундря-Висоцька, О. П.

Організація обліку : навч. посібник / О. П. Кундря-Висоцька. – 2-е вид., стер. – К. : Алерта, 2007. – 223 с.

У посібнику викладено основи організації обліку, охарактеризовано структуру облікового процесу. Книга покликана допомогти студентам вищих навчальних закладів у вивченні способів та прийомів для впорядкування і організації нових проектів облікового, аналітичного та контрольного процесів.

Лень, В. С.

Бухгалтерський облік в Україні: основи та практика : навч. посібник / В. С. Лень, В. В. Гливенко. – 2-е вид., випр. – К. : Центр навч. л-ри, 2006. – 556 с.

Пропонований посібник призначений, в першу чергу, для студентів економічних спеціальностей, і включає найбільш важливі для спеціалістів такого профілю питання бухгалтерського обліку на виробничих підприємствах, що знаходяться на загальній системі оподаткування та застосовують загальний План рахунків і рекомендовані Міністерством фінансів регістри бухгалтерського обліку.

Лишиленко, В. О.

Бухгалтерський фінансовий облік : підручник / В. О. Лишиленко. – К. : Центр навч. л-ри, 2005. – 528 с.

В підручнику розкриті питання теоретичних основ бухгалтерського обліку а також організації і практики ведення обліку на підприємствах України. Призначений для студентів вузів, бухгалтерів-практиків, економістів, аудиторів, а також тих, хто самостійно вивчає бухгалтерський облік

Мисака, Г. В.

Бухгалтерський облік : навч. посібник / Г. В. Мисака, В. М. Шарманська. – К. : ЦУЛ, 2007. – 400 с.

У посібнику викладено теоретичні та практичні основи організації та ведення бухгалтерського обліку і складання фінансової звітності на підприємствах, установах та організаціях. Розрахований на студентів вузів, викладачів, бухгалтерів, економістів підприємств.

Ткаченко, Н. М.

Бухгалтерский финансовый учет, налогообложение и отчетность : учебник / Н. М. Ткаченко. – К. : Алерта, 2008. – 1012 с.

Учебник полностью соответствует программе курса «Бухгалтерский финансовый учет». В нем раскрыты основные положения теории и практики ведения учета, приведены методики расчетов, соответствующая документация. Предназначен для студентов вузов. Также может быть использован учащимися колледжей, финансистами, работниками контрольно-ревизионных служб, аудиторам
Аудит : учебник / под ред. В. И. Подольского. – М. : Экономистъ, 204. – 494 с.


В учебнике рассмотрены понятие, цели и задачи аудита как независимого вида контроля. Приведены основные направления аудиторской деятельности. Кроме студентов экономических специальностей вузов, учебник может быть полезен профессиональным бухгалтерам, аудиторам, сотрудникам финансовых организаций.


Бондаренко, Н. О.


Аудит суб’єктів підприємницької діяльності : навч. посібник / Н. О. Бондаренко, В. Д. Полікарпов, С. М. Попова. – К. : ЦУЛ, 2004. – 300 с.


У навчальному посібнику розглядається питання організації аудиторської діяльності, наводиться методика перевірки розрахункових операцій підприємств. Надаються напрями перевірки, а також оцінка і оформлення результатів аудиту. Крім студентів економічних спеціальностей вузів, посібник призначений фахівцям, які працюють у сфері економічного контролю та аудиту.


Ільїна, С. Б.

Основи аудиту : навч. посібник / С. Б. Ільїна. – К. : Кондор, 2006. – 376 с.

Метою посібника є опанування загальнотеоретичних і методичних основ аудиторської діяльності. Значна увага надається аудиторському звіту, розглядаються особливості аудиту в комп’ютерному середовищі. Посібник розрахований на аудиторів, бухгалтерів, керівників підприємств і організацій незалежно від форм власності.

Кулаковська, Л. П.

Організація і методика аудиту : навч. посібник / Л. П. Кулаковська, Ю. В. Піча. – 2-е вид. – К. : Каравела, 2006. – 568 с.

Посібник дає можливість допомогти студентам вузів оволодіти програмою дисципліни, яка є нормативною при здобутті освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра з економіки підприємства. Матеріал викладений з урахуванням Міжнародних стандартів аудиту. Посібник розрахований на студентів вузів, а також стане в нагоді практикуючим фахівцям, які прагнуть удосконалити свої знання в галузі аудиту.

Рудницький, В. С.

Аудит : навч. посібник / В. С. Рудницький, Я. А. Гончарук. – 2-е вид., переробл. та допов. – Л. : Оріяна-Нова, 2004. – 292 с.

В посібнику крім теоретичного матеріалу наведено ситуації та тестові завдання, які дають змогу студентам закріпити отримані знання і пов’язати їх з практичною діяльністю аудитора.

Усач, Б. Ф.

Контроль і ревізія : підручник / Б. Ф. Усач. – К. : Знання, 2007. – 263 с.

Підручник написано відповідно програми курсу «Контроль і ревізія» за спеціальністю «Облік і аудит». Розрахований на студентів вузів економічного профілю. Може зацікавити працівників контрольно-ревізійних служб і аудиторських фірм.

Схожі:

Бухгалтерський облік в Україні : навч посібник / за ред. Р. Л. Хом’яка iconМиколаївський державний аграрний університет бібліотека проблеми звітності в Україні
Бухгалтерський облік на сільськогосподарських підприємствах [Електронний ресурс] : Електрона версія підруч. / за ред. М. Ф. Огійчука....
Бухгалтерський облік в Україні : навч посібник / за ред. Р. Л. Хом’яка iconНавчальний посібник “Бухгалтерський облік та аудит для менеджерів”
Навчальний посібник для самостійної роботи рекомендовано до видання науково-методичною радою нук (протокол № від 2007 р.)
Бухгалтерський облік в Україні : навч посібник / за ред. Р. Л. Хом’яка iconМіського господарства І. А. Краївська, Н. В. Новицька Бухгалтерський облік бюджетних установ
Бухгалтерський облік бюджетних установ (в схемах І таблицях): Конспект лекцій (для студентів заочної форми навчання спеціальності...
Бухгалтерський облік в Україні : навч посібник / за ред. Р. Л. Хом’яка iconЩодо змісту та організації самостійної роботи студентів, поточного І підсумкового контролю їх знань з науки “Бухгалтерський облік (загальна теорія)” для студентів напряму підготовки 6509 “Облік І аудит” спеціалізація «Облік І аудит в апк»
Наука “Бухгалтерський облік (загальна теорія)” є базовою фундаментальною дисципліною для підготовки фахівців зі спеціальності «Облік...
Бухгалтерський облік в Україні : навч посібник / за ред. Р. Л. Хом’яка iconЗакон України " Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" від 16. 07. 99 р. №996-хіv
Закон України “ Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” від 16. 07. 99 р. №996-хіv
Бухгалтерський облік в Україні : навч посібник / за ред. Р. Л. Хом’яка iconВасилевська Н.Є. Конспектлекцій з дисципліни «бухгалтерський облік 2»
Василевська Н. Є. Конспект лекцій з дисципліни «Бухгалтерський облік 2» (для студентів 3 курсу денної та 4 курсу заочної форм навчання...
Бухгалтерський облік в Україні : навч посібник / за ред. Р. Л. Хом’яка iconКнига чотирьох авторів Вашків П. Г., Пастер П.І., Сторожук В. П., Ткач Є.І. Теорія статистики: навч посібник для студ екон спец вищ навч закл. К.: Либідь, 2001. 319 с
Романець В. А. Психологія творчості: навч посібник для студ вищ навч закладів. – К.: Либідь, 2001. – 286 с
Бухгалтерський облік в Україні : навч посібник / за ред. Р. Л. Хом’яка iconКнига чотирьох авторів Вашків П. Г., Пастер П.І., Сторожук В. П., Ткач Є.І. Теорія статистики: навч посібник для студ екон спец вищ навч закл. К.: Либідь, 2001. 319 с
Романець В. А. Психологія творчості: навч посібник для студ вищ навч закладів. – К.: Либідь, 2001. – 286 с
Бухгалтерський облік в Україні : навч посібник / за ред. Р. Л. Хом’яка iconЗакон україни про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні Із змінами І доповненнями, внесеними  Законами України
...
Бухгалтерський облік в Україні : навч посібник / за ред. Р. Л. Хом’яка iconР 11. 07. 12 езультат пошуку
Навч посібник для студ пед спец. / І. М. Богданова; За ред Р. І. Хмелюк. О. Хаджибей, 1996. 161 с. Isbn 5-86268-020-9
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи