Закон України «Про вищу освіту» та перспективи розвитку післядипломної педагогічної освіти. Управління освітніми проектами. Якість і стандартизація в післядипломній освіті. Актуальні проблеми міжнародної післядипломної освіти icon

Закон України «Про вищу освіту» та перспективи розвитку післядипломної педагогічної освіти. Управління освітніми проектами. Якість і стандартизація в післядипломній освіті. Актуальні проблеми міжнародної післядипломної освіти
Скачати 41.58 Kb.
НазваЗакон України «Про вищу освіту» та перспективи розвитку післядипломної педагогічної освіти. Управління освітніми проектами. Якість і стандартизація в післядипломній освіті. Актуальні проблеми міжнародної післядипломної освіти
Дата29.10.2014
Розмір41.58 Kb.
ТипЗакон

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ


НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ


ІМЕНІ М. П. ДРАГОМАНОВА

ІНСТИТУТ ПЕРЕПІДГОТОВКИ ТА ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ
Шановні колеги!

ЗАПРОШУЄМО ВАС ДО СПІВПРАЦІ ТА

ПРОСИМО ПОВІДОМИТИ ПРО МОЖЛИВІСТЬ УЧАСТІ

у роботі щорічної
Міжнародної науково-практичної конференції


«Сучасна післядипломна освіта: традиції та інновації»,

яка відбудеться 27 листопада 2014 року
в Інституті перепідготовки та підвищення кваліфікації НПУ імені М. П. Драгоманова

Секції

1. Новий Закон України «Про вищу освіту» та перспективи розвитку післядипломної педагогічної освіти.

2. Управління освітніми проектами. Якість і стандартизація в післядипломній освіті.

4. Актуальні проблеми міжнародної післядипломної освіти.
Офіційні мови семінару: українська, російська, англійська

Форма участі: доповідь, повідомлення, стендова доповідь.
План роботи семінару

9.00 – 10.00 – реєстрація учасників;

10.00 – 13.00 – пленарне засідання;

13.00 – 13.40 – кава-брейк;

13.40 – 15.40 – робота секцій

15.50 – 16.20 – круглий стіл

16.30 – 18.00 – екскурсія

18.00 – від’їзд учасників.
Конференція відбудеться за адресою : м. Київ, вул. Пирогова, 9

Інститут перепідготовки та підвищення кваліфікації

Матеріали до друку та заявки на участь приймаються до 10 листопада 2014 р.

Заявку для участі у конференції, тези доповіді, диск надсилати за адресою:

01601, м. Київ, вул. Пирогова, 9, Інститут перепідготовки та підвищення кваліфікації

^ Контактна особа: Кашина Анна Сергіївна, моб. 050-908-70-04, роб. 044-235-24-27.

Загальна інформація
Тези доповідей обсягом до чотирьох повних сторінок формату А4 повинні бути підготовлені у текстовому редакторі Word шрифтом Times New Roman, розміром 14 через 1,5 інтервали. Усі поля дорівнюють 20 мм, абзацний відступ 10 мм.

Мова тез за вибором: українська, російська, англійська.

Порядок розташування матеріалу наступний: назва доповіді – жирним шрифтом прописними літерами симетрично до тексту. Ліворуч зверху через 1 інтервал – код УДК (жирним шрифтом), ліворуч знизу через 1,5 інтервали ініціали і прізвища та науковий ступінь авторів (жирним шрифтом, курсивом). Нижче, під прізвищами, через 1,5 інтервали – країна і повна назва організації (також жирним шрифтом, курсивом).

Резюме і ключові слова українською мовою розміщуються після заголовка статті перед вступом; російською та англійською мовами – наприкінці тез, після списку літературних джерел.

Посилання на літературні джерела у тексті оформляються у квадратних дужках. Перелік літератури складається у порядку посилання у тексті, друкується після основного тексту під назвою «Література». Рукописи матеріалу доповіді повинні бути ретельно відредаговані, оскільки матеріали конференції будуть публікуватись без додаткового редагування. За зміст тексту несуть відповідальність автори.

Матеріали, подані з порушенням вказаних вимог, не будуть розглянуті. За рекомендацією програмного комітету доповіді, які задовольняють вимогам ВАК (витяг з Постанови Президії Вищої атестаційної комісії України від 15.01.2003 р. № 7-05/1), будуть опубліковані у фаховому науковому виданні «Збірник наукових праць Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова».

Усі матеріали подаються на диску CD-RW і видруковуються на папері формату А4 та пересилаються в конверті формату А4.

Вартість друку однієї сторінки – 15 грн.

Для аспірантів та здобувачів обов’язковою є наявність завіреної рецензії наукового керівника (якщо науковий керівник є співавтором публікації, то рецензія не обов’язкова).

^ Матеріали, які не оформлені згідно з вимогами і подані після зазначеного терміну, оргкомітетом розглядатися не будуть.

На окремій сторінці додаються відомості про автора: прізвище, ім’я, по батькові, учене звання, науковий ступінь, посада, місце роботи, адреса, телефон, факс, електронна адреса, тема виступу, обраний напрямок, необхідні технічні засоби, потреба в гуртожитку чи готелі.
^ Заявка на участь
у Міжнародній науково-практичній конференції

«Сучасна післядипломна освіта: традиції та інновації»
Прізвище, ім’я, по-батькові

Науковий ступінь, наукове звання

Місце роботи (навчання) вкажіть, будь ласка, повну назву навчального закладу

Посада

Адреса (електронна та поштова)

Контактні телефони

Назва доповіді

Умови участі (очна, заочна)

Планую (підкреслити):

- приїзд та особисту участь

- надання тільки тез доповіді

Необхідність використання технічних засобів (підкреслити):

  • персональний комп’ютер;

  • мультимедійний проектор;

  • відеомагнітофон.

Умови проживання: гуртожиток, готель (необхідне підкреслити)


Підпис _____________________
ініціали, прізвище

Схожі:

Закон України «Про вищу освіту» та перспективи розвитку післядипломної педагогічної освіти. Управління освітніми проектами. Якість і стандартизація в післядипломній освіті. Актуальні проблеми міжнародної післядипломної освіти iconНавчально-наукового Інституту магістерської підготовки та післядипломної освіти, спеціальностей «Управління проектами»
Спеціальностей «Управління проектами» та «Якість, стандартизація та сертифікація»
Закон України «Про вищу освіту» та перспективи розвитку післядипломної педагогічної освіти. Управління освітніми проектами. Якість і стандартизація в післядипломній освіті. Актуальні проблеми міжнародної післядипломної освіти iconПро внесення змін до Положення про республіканський (Автономної Республіки Крим), обласні та Київський І Севастопольський міські інститути післядипломної педагогічної освіти
Відповідно до Законів України "Про освіту" (1060-12), "Про вищу освіту" (2984-14), "Про загальну середню освіту" (651-14), "Про дошкільну...
Закон України «Про вищу освіту» та перспективи розвитку післядипломної педагогічної освіти. Управління освітніми проектами. Якість і стандартизація в післядипломній освіті. Актуальні проблеми міжнародної післядипломної освіти iconВсеукраїнська науково-практична конференція «Проблеми розвитку післядипломної педагогічної освіти у сучасному суспільстві»
Південноукраїнський регіональний інститут післядипломної освіти педагогічних кадрів
Закон України «Про вищу освіту» та перспективи розвитку післядипломної педагогічної освіти. Управління освітніми проектами. Якість і стандартизація в післядипломній освіті. Актуальні проблеми міжнародної післядипломної освіти iconМіністерство освіти І науки україни управління освіти І науки сумської облдержадміністрації сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти каталог
Рекомендовано до друку рішенням вченої ради Сумського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти
Закон України «Про вищу освіту» та перспективи розвитку післядипломної педагогічної освіти. Управління освітніми проектами. Якість і стандартизація в післядипломній освіті. Актуальні проблеми міжнародної післядипломної освіти iconНаказ №222 Про підсумки проведення Всеукраїнської науково-практичної конференції «Неперервна освіта: сучасний стан, проблеми та перспективи розвитку»
«Неперервна освіта: сучасний стан, проблеми та перспективи розвитку» 29 березня 2012 року на базі Інституту післядипломної педагогічної...
Закон України «Про вищу освіту» та перспективи розвитку післядипломної педагогічної освіти. Управління освітніми проектами. Якість і стандартизація в післядипломній освіті. Актуальні проблеми міжнародної післядипломної освіти iconНаціональна академія педагогічних наук україни двнз «університет менеджменту освіти» Центральний інститут післядипломної педагогічної освіти (м. Київ) Інститут післядипломної освіти інженерно-педагогічних працівників
«психолого-педагогічне забезпечення модернізації післядипломної педагогічної освіти в умовах змін»
Закон України «Про вищу освіту» та перспективи розвитку післядипломної педагогічної освіти. Управління освітніми проектами. Якість і стандартизація в післядипломній освіті. Актуальні проблеми міжнародної післядипломної освіти iconУправління освіти І науки Сумської обласної державної адміністрації Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти
Н. П. Ганжою, методистом початкового навчання Сумського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти
Закон України «Про вищу освіту» та перспективи розвитку післядипломної педагогічної освіти. Управління освітніми проектами. Якість і стандартизація в післядипломній освіті. Актуальні проблеми міжнародної післядипломної освіти iconНаказ №134 Про проведення Всеукраїнської науково-практичної конференції «Неперервна освіта: сучасний стан, проблеми та перспективи розвитку»
Закону України від 17. 01. 2002 №2984-ііі «Про вищу освіту», відповідно до плану роботи Головного управління освіти І науки Чернівецької...
Закон України «Про вищу освіту» та перспективи розвитку післядипломної педагогічної освіти. Управління освітніми проектами. Якість і стандартизація в післядипломній освіті. Актуальні проблеми міжнародної післядипломної освіти iconМіністерство освіти І науки управління освіти І науки сумської обласної державної адміністрації сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти
Друкується згідно з рішенням вченої ради Сумського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти (протокол №10 від 31. 05....
Закон України «Про вищу освіту» та перспективи розвитку післядипломної педагогічної освіти. Управління освітніми проектами. Якість і стандартизація в післядипломній освіті. Актуальні проблеми міжнародної післядипломної освіти iconУправління освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації Комунальна установа Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти
Рекомендовано вченою радою Комунального закладу Сумського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти (Протокол №10 від...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи