Інститут політології, соціології, права Кафедра теорії та історії держави І права Тестові завдання з Конституційного права України Варіант №1 icon

Інститут політології, соціології, права Кафедра теорії та історії держави І права Тестові завдання з Конституційного права України Варіант №1
Скачати 66.46 Kb.
НазваІнститут політології, соціології, права Кафедра теорії та історії держави І права Тестові завдання з Конституційного права України Варіант №1
Дата19.09.2012
Розмір66.46 Kb.
ТипДокументи

Інститут політології, соціології, права

Кафедра теорії та історії держави і права

Тестові завдання з Конституційного права України

Варіант № 1


1. Територія в межах існуючого кордону є:

а) цілісною;

б) неподільною;

в) автономною;

г) правильно все вищевикладене.


2. В якому році було прийнято І І Конституцію України в період радянської влади?

А) 1929

Б) 1932

В) 1936

Г) 1937


3. Акт проголошення незалежності України прийнято:

А) 16 липня

Б) 16 серпня

В) 24 серпня

Г) 24 грудня

Д) 1 грудня


^ 4. Що становить юридичний зміст конституційних правовідносин

А) норми конституційного права

Б) об”єкти та суб”єкти конституційно-правових відносин

В) взаємні конституційні права і конституційні обв”язки суб”єктів


^ 5. За політичним режимом Україна:

а) демократично-ліберальна держава;

б) демократично-радикальна держава;

в) демократична держава;

г) держава соціально-демократичної орієнтації.


^ 6. Президент України вважається обраним при:

а) отриманні 2/3 голосів виборців;

б) отриманні більшості голосів;

в) отриманні більше половини голосів виборців, що взяли участь у голосуванні.


^ 7. Володіти загальною правоздатністю означає:

а) мати тільки суб’єктивні права;

б) мати суб’єктивні права і юридичні обов’язки;

в) мати певні суб’єктивні права і нести юридичну відповідальність;

г) нести юридичну відповідальність;

д) здійснювати юридичні обов’язки і нести відповідальність.


^ 8. Джерела конституційного права – це:

а) документи суворої звітності;

б) звід законів, що видає парламент країни;

в) документи, акти, з яких ми черпаємо знання правових норм;

г) кодифікаційні акти.


^ 9. Конституційні закони приймаються:

а) більшістю голосів присутніх;

б) 2/3 голосів присутніх;

в) 2/3 всіх депутатів.

в) Голова Верховної Ради;

г) Міністр оборони;

д) Міністр внутрішніх справ.


^ 10. Вкажіть правильні твердження.

Президент України:

А)володіє законодавчою ініціативою;

Б) може бути депутатом;

В) користується правом недоторканності;

Г) може передавати свої повноваження іншим особам чи органам;

Д) може займати будь-яку посаду в державних органах;

Є) зберігає довічно звання Президента, крім передбачених законом випадків;

Ж) може займатися іншою оплачуваною або підприємницькою роботою;

З) може бути обраний на три і більше строки підряд.


^ 11. Музику на вірш „Ще не вмерла Україна”, що згодом став гімном, написав:

а) Лисенко;

б) Леонтович;

в) Людкевич;

г) Вербицький;

д) Вахнянин.


^ 12. Назвіть, який з видів діяльності є адвокатським:

А) надання консультацій

Б) засвідченя документів у справах, які ведуть адвокати

В) засвідчення справжності підписів осіб, які приймають участь у справі


Варіант № 2


^ 1. Голова Верховної Ради і його заступники можуть:

а) виконувати будь-яку оплачувану роботу;

б) входити до складу правління чи ради підприємства;

в) займатися викладацькою роботою у поза робочий час;

г) перебувати у штаті громадських підприємств або організацій;

д) досліджувати проблеми наукового змісту;

е) входити до складу депутатської групи (фракції).


2. Голова Конституційного Суду України:

а) обирається всенародним голосуванням;

б) обирається Верховною Радою України за спільним поданням кандидатури Головою Верховної Ради України та Президентом України;

в) обирається на спеціальному пленарному засіданні Конституційного Суду України зі складу суддів Конституційного Суду України.


^ 3. Право визначати і змінювати конституційний лад в Україні належить:

а) народним депутатам України;

б) виключно народові;

в) Президентові України.


^ 4. Відставка Президента України набуває чинності з моменту:

а) проголошення ним особисто заяви про відставку на розширеному засіданні Адміністрації Президента України;

б) проголошення ним особисто заяви про відставку на розширеному засіданні Кабінету Міністрів України;

в) проголошення ним особисто заяви про відставку на засіданні Верховної Ради України.


^ 5. До складу Вищої ради юстиції за посадою входять:

а) Голова Верховної Ради України;

б) Голова Верховного Суду України;

в) Голова Конституційного Суду України;

г) Міністр юстиції України;

д) Міністр внутрішніх справ України;

е) Генеральний прокурор України.


^ 6. Правосуддя – це державна діяльність, яку

а) провадить суд шляхом розгляду і вирішення у судових засіданнях в процесуальній формі цивільних, кримінальних, господарських та адміністративних справ;

б) це діяльність уповноважених державою державних органів і посадових осіб;

в) здійснення судочинства посадовими особами державних органів в судах загальної, спеціальної юрисдикції, Верховному суді України.


^ 7. Суддею військового суду може бути:

а) громадянин України, який має вищу юридичну освіту, не молодший 25 років, має стаж роботи у галузі права не менше 3 років і проживає на території України не менше як 10 років, володіє державною мовою, перебуває на військовій службі і має військове звання офіцерського складу;

б) громадянин України, який має юридичну освіту, не молодший 25 років, проживає на території України не менше як 10 років, володіє державною мовою, перебуває на військовій службі і має військове звання офіцерського складу;

в) військовослужбовці, які мають вищу юридичну освіту, не молодший 25 років, стаж роботи не менше 3 років, володіють державною мовою, проживають на території України не менше 10 років.


^ 8. Спеціалізованими судами в системі судів загальної юрисдикції є:

а) адміністративні і господарські суди;

б) адміністративні, господарські і військові суди;

в) адміністративні, господарські і військові суди, Конституційний суд України.


^ 9. Систему органів прокуратури України складають

а) Генеральна прокуратура України, прокуратура Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя (на правах обласних), міські, районні, міжрайонні прокуратури, військові прокуратури, спеціальні прокуратури (транспортна, природоохоронна. Прокуратура з питань нагляду за додержанням кримінально-виконавчого законодавства).

б) Генеральна прокуратура України, прокуратура АРК, областей, міст києва і Севастополя, міські, районні прокуратури, військові прокуратури

в) Генеральна прокуратура, прокуратура областей, Автономної Республіки Крим, міст Києва і Севастополя. районні прокуратури


^ 10 Нотаріальні дії вчиняють

а) державні і приватні нотаріуси, посадові особи виконавчих комітетів органів місцевого самоврядування, начальники військових частин, керівники експедицій, головні лікарі і чергові лікарі медичних закладів, капітани суден, що знаходяться в плаванні, консульські установи за кордоном, начальники місць позбавлення волі.

б) державні і приватні нотаріуси, посадові особи виконавчих комітетів органів місцевого самоврядування, начальники військових частин, головні лікарі і чергові лікарі медичних закладів, капітани суден, що знаходяться в плаванні, консульські установи за кордоном., народні депутати, посадові особи органів РАГСу

в) державні і приватні нотаріуси, посадові особи виконавчих комітетів органів місцевого самоврядування, начальники військових частин, керівники експедицій, головні лікарі і чергові лікарі медичних закладів, капітани суден, що знаходяться в плаванні, народні депутати, посадові особи органів РАГСу.


11. Термін повноважень кваліфікаційно-дисциплінарні комісії адвокатури:

А) три роки

Б) два роки

В) один рік


12. У разі реєстрації адвокатського об”єднання йому видається такий документ про реєстрацію:

А) посвідчення

Б) свідоцтво

В) ліцензія

Схожі:

Інститут політології, соціології, права Кафедра теорії та історії держави І права Тестові завдання з Конституційного права України Варіант №1 iconХерсонський державний університет Кафедра історії та теорії права і держави
Розробники: доцент кафедри історії та теорії права і держави, кандидат філософських наук Задорожня Надія Олександрівна
Інститут політології, соціології, права Кафедра теорії та історії держави І права Тестові завдання з Конституційного права України Варіант №1 iconХарактеристика теорії права та держави План Поняття, завдання І система науки. Правознавство. Юриспруденція. Система І функції юридичної науки. Об’єкт І
Об’єкт І предмет науки. Об’єкт І предмет теорії права та держави. Визначення теорії права та держави. Значення І місце теорії права...
Інститут політології, соціології, права Кафедра теорії та історії держави І права Тестові завдання з Конституційного права України Варіант №1 iconПрезидія вищої атестаційної комісії україни
Загальна характеристика теорії держави І права, проблеми методології та методів дослідження держави І права, загальнотеоретичні поняття,...
Інститут політології, соціології, права Кафедра теорії та історії держави І права Тестові завдання з Конституційного права України Варіант №1 iconНаціональний університет «Львівська політехніка» Навчально-науковий інститут права і психології Кафедра історії держави і права
Прояви конституціоналізму в політико-правових концепціях державного устрою й сутності права доби Українського Середньовіччя та раннього...
Інститут політології, соціології, права Кафедра теорії та історії держави І права Тестові завдання з Конституційного права України Варіант №1 iconПаспорти спеціальностей галузь “Юридичні науки”
Загальна характеристика теорії держави і права, проблеми методології та методів дослідження держави і права, загальнотеоретичні поняття,...
Інститут політології, соціології, права Кафедра теорії та історії держави І права Тестові завдання з Конституційного права України Варіант №1 iconМіністерство освіти І науки України Сумський державний університет Тестові завдання з курсу «історія держави І права зарубіжних країн»
Тестові завдання з курсу “Історія держави І права зарубіжних країн” / Укладач В. А. Нестеренко. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – 156...
Інститут політології, соціології, права Кафедра теорії та історії держави І права Тестові завдання з Конституційного права України Варіант №1 iconНаціональний університет «Львівська політехніка» Навчально-науковий інститут права та психології Кафедра історії держави І права
«правове регулювання міжнаціональних відносин в україні: історія І сучасність»
Інститут політології, соціології, права Кафедра теорії та історії держави І права Тестові завдання з Конституційного права України Варіант №1 iconНаціональний університет «Львівська політехніка» Навчально-науковий інститут права та психології Кафедра історії держави І права
«правове регулювання міжнаціональних відносин в україні: історія І сучасність»
Інститут політології, соціології, права Кафедра теорії та історії держави І права Тестові завдання з Конституційного права України Варіант №1 iconКафедра кримінального права
Робоча навчальна програма з курсу «Основи кримінального права» підготовлена для студентів, факультету соціології та політології,...
Інститут політології, соціології, права Кафедра теорії та історії держави І права Тестові завдання з Конституційного права України Варіант №1 iconНаціональна академія наук україни інститут держави І права ім. В. М. Корецького
Робота виконана у відділі проблем державного управління та адміністративного права Інституту держави І права ім. В. М. Корецького...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи