Імені лесі українки наукове товариство аспірантів І студентів (нтаіС) icon

Імені лесі українки наукове товариство аспірантів І студентів (нтаіС)
Скачати 56.97 Kb.
НазваІмені лесі українки наукове товариство аспірантів І студентів (нтаіС)
Дата19.09.2012
Розмір56.97 Kb.
ТипДокументи

Наукове товариство Інституту політології та права інформує:


ВОЛИНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

імені ЛЕСІ УКРАЇНКИ

Наукове товариство аспірантів і студентів (НТАіС)

повідомляють про те, що 16-17 квітня 2008 р. відбудеться II Міжнародна науково-практична конференція аспірантів і студентів Волинь* очима молодих науковців: минуле, сучасне, майбутнє”

*Примітка: просторові межі, які окреслюють поняття «Волинь» як регіон дослідження, розглядаються в історичному часі (Волинське князівство. Волинське воєводство, Волинська губернія. Волинська область) в усій сукупності взаємозв'язків у державному управлінні, політиці, господарстві, культурі.


Напрями роботи конференції:

1. Волинезнавчі студії: суспільно-політичний та економічний аспекти

- суспільно-політичні процеси,

- культурно-освітнє та церковно-релігійне життя,

- соціально-економічні процеси,

- документознавство та архівна справа,

- археологія та етнографія,

- сучасні політико-правові проблеми,

- соціально-економічні дослідження,

- соціально-психологічні проблеми регіону,

- суспільно-географічні дослідження.

2. Педагогічна теорія і психолого-педагогічний досвід у соціокультурному середовищі Волині


- формування професійної компетенції майбутнього вчителя,

- традиції та інновації у розвитку освіти Волині,

- освітні заклади і соціальні служби Волині у популяризації здорового способу життя,

- проблеми гармонії в системі «людина і довкілля».

3.Фізико-хімічні властивості нових матеріалів

- нові матеріали: одержання, аналіз та властивості,

- структура, оптичні, електричні властивості нових матеріалів та моделювання фізичних процесів.

4. Математика та сучасні інформаційні технології

- розвиток математичної освіти на Волині,

- диференційні рівняння і суміжні питання,

- сучасні інформаційні системи і технології.

5. Природні ресурси та екологія Волині


- зоологія,

- ботаніка та мікробіологія,

- фізіологія людини та тварин,

- природні умови і ресурси та їх раціональне використання,

- хіміко-екологічний моніторинг,

- рекреаційно-туристичні ресурси.

6. Волинь у системі міжнародних відносин

- участь Волині в реалізації геополітичних інтересів України,

- зовнішньоекономічні зв'язки Волині,

- Волинь у системі транскордонного співробітництва,

- міжнародне співробітництво Волині в соціально-культурній сфері.

7. Мова та культура на слов'янському прикордонні

- мовно-літературні паралелі та контакти,

- говірки та ономастика в зонах міжмовних контактів,

- фольклор слов'янського прикордоння,

- слов'янські літератури: типологія, паралелі, контакти,

- духовна культура та мистецтва Волині.

8. Здоров'я людини

- фізичне виховання, спорт та фізична реабілітація,

- психологія здоров'я,

- медико-біологічні та гігієнічні основи здоров'я,

- охорона здоров'я та забезпечення життєдіяльності людини.

9. Пріоритети германського мовознавства

- проблеми дискурсознавства та концептології,

- проблеми прагмалінгвістики,

- проблеми семантичної структури одиниць різних рівнів.


Для участі у конференції необхідно до 1 лютого 2008 р. надіслати:

1) заявку (додаток І);

2)     друкований варіант тез доповіді з підписом автора та наукового керівника;

3)     електронний варіант тез і заявки одним із двох способів: на дискеті у форматі RTF або електронною поштою на адресу оргкомітету (назва файлу повинна відповідати прізвищу та імені автора латиницею).

4)     копію квитанції про оплату оргвнеску.

Для компенсації витрат, пов'язаних з підготовкою та виданням матеріалів конференції необхідно перерахувати організаційний внесок у розмірі 10 гривень за кожну сторінку тексту тез на рахунок:

р/р 35220004000110 ГУДКУ у Волинській обл. м. Луцьк, МФО 803014 ЗКПО 02125102 ВНУ ім.  Лесі Українки з позначкою: за публікацію тез на конференцію “Волинь* очима молодих науковців: минуле, сучасне, майбутнє”

Усі витрати, пов'язані з проїздом, проживанням і харчуванням — за рахунок учасників конференції.

Запрошення учасникам конференції будуть надіслані до 1 березня 2008р. Матеріали конференції будуть опубліковані до її початку.

^ АДРЕСА ОРГКОМІТЕТУ:

40030, м. Луцьк, пр. Волі, 13, науково-дослідна частина ВНУ ім. Лесі Українки


Додаткову інформацію можна отримати за телефонами: (03322) 4-89-57 - Бодун Оксана Іванівна. Контактна особа: Малімон Людмила Яківна, куратор НТАіС, т. 8-050-860-58-52; факс (03322) 4-89-57 - науково-дослідна частина, e-mail: science-dep@univer.lutsk.ua оргкомітет конференції.


Вимоги^ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ ДОПОВІДЕЙ

Тези доповідей приймаються до видання українською, російською та англійською мовами. Електронний варіант тез слід зберегти на дискеті 3.5 у форматі *.rtf сумісному з текстовим процесором Microsoft Word 6.0.

Обсяг тез наукової доповіді - 3 повних сторінки формату А4 (297x210 мм), орієнтація - книжкова. Береги: верхній і нижній - 20 мм, лівий - 30мм, правий - 10мм. І Шрифт: гарнітура -Times New Roman, кегль -14, міжрядковий інтервал -1,5, стиль - Normal (звичайний). Назва статті друкується посередині сторінки жирними великими літерами. Прізвище, ім'я автора (повністю), його статус (студент, аспірант), навчальний заклад друкуються під назвою у правому кутку сторінки. Нижче подаються дані про наукового керівника: ПІП, наукове звання, посада, установа. Список літератури друкується наприкінці. посилання на літературу нумеруються в тексті у квадратних дужках [3; 12-13].

Матеріали конференції друкуватимуться у авторській редакції. За науковий зміст і якість поданих матеріалів відповідальність несуть автори та їх наукові керівники.

Оргкомітет залишає за собою право на відмову в друкуванні матеріалів, що не відповідають вищевказаним вимогам, або поданих із порушенням встановленого терміну.

Додаток1

^ ФОРМА ЗАЯВКИ

II Міжнародна науково-практична конференція

студентів і аспірантів

Волинь* очима молодих науковців: минуле, сучасне, майбутнє”

^ 16-17 квітня 2008 р., м. Луцьк, Україна

Прізвище

Ім'я

По батькові

Організація (ВУЗ, інший навчальний

заклад)

Статус (студент, аспірант)

Курс (рік навчання в аспірантурі)

Назва доповіді

Секція (підсекція)

Технічні засоби, необхідні доповідачу

Відомості про наукового керівника:

Прізвище

Ім'я_______________________________________

По батькові

Посада, науковий ступінь, вчене звання

Відомості про приїзд:

1)       лише подання тез доповіді для друку

2)       особиста участь /не зможу взяти особисту участь

3)       бронювати / не бронювати місце в гуртожитку (готелі).

Координати для контакту:

Індекс Адреса

Teл.: Факс:

Е-mail:

Запрошення на ім'я керівника ВНЗ (вказати ПІП керівника та його посаду) вислати потрібно за адресою

Схожі:

Імені лесі українки наукове товариство аспірантів І студентів (нтаіС) iconПоложення про Наукове товариство студентів та аспірантів у вищому навчальному закладі Загальні положення
Це Типове положення регламентує порядок створення І функціонування наукових товариств студентів та аспірантів (далі – Наукове товариство)...
Імені лесі українки наукове товариство аспірантів І студентів (нтаіС) iconМіністерство освіти і науки, молоді та спорту України Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки
Лесі Українки за результатами вступного випробування відповідно до "Правил прийому до Східноєвропейського національного університету...
Імені лесі українки наукове товариство аспірантів І студентів (нтаіС) iconМіністерство освіти і науки, молоді та спорту України Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки
Лесі Українки за результатами вступного випробування відповідно до "Правил прийому до Східноєвропейського національного університету...
Імені лесі українки наукове товариство аспірантів І студентів (нтаіС) iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України cхідноєвропейський національний університет імені лесі українки
Програма вступного випробування з англійської мови призначена для абітурієнтів – вступників до Східноєвропейського національного...
Імені лесі українки наукове товариство аспірантів І студентів (нтаіС) iconНаукового товариства студентів, магістрантів та аспірантів
Тернопільського національного університету імені Володимира Гнатюка. Зобов'язуюсь дотримуватись правил, а також виконувати обов’язки,...
Імені лесі українки наукове товариство аспірантів І студентів (нтаіС) iconНаукового товариства студентів, магістрантів та аспірантів тнпу ім. В. Гнатюка
Тернопільського національного університету імені Володимира Гнатюка. Зобов'язуюсь дотримуватись правил, а також виконувати обов’язки,...
Імені лесі українки наукове товариство аспірантів І студентів (нтаіС) iconХарківський національний університет імені В. Н. Каразіна Соціологічний факультет Студентське наукове товариство соціологічного факультету
Оргкомітет запрошує студентів та аспірантів взяти участь у роботі конференції за наступними напрямками
Імені лесі українки наукове товариство аспірантів І студентів (нтаіС) iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни східноєвропейський національний університет імені лесі українки затверджено
Програма комплексних завдань розрахована на випускників, які проходять вступні випробування у сну імені Лесі Українки за освітньо-кваліфікаційним...
Імені лесі українки наукове товариство аспірантів І студентів (нтаіС) iconКиївський національний університет імені тараса шевченка історичний факультет наукове товариство студентів та аспірантів історичного факультету Інформаційний лист №1
Заявки та тези виступу надсилати відповідальному секретарю конференції, голові наукового товариства студентів та аспірантів історичного...
Імені лесі українки наукове товариство аспірантів І студентів (нтаіС) iconМіністерство освіти і науки, молоді та спорту України Cхідноєвропейський національний університет імені Лесі Українки
Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки на факультет романо-германської філології за спеціальністю "Мова...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи