Вимоги до статей у Науковому часописі „Політичні науки та методика викладання соціально-політичних дисциплін” icon

Вимоги до статей у Науковому часописі „Політичні науки та методика викладання соціально-політичних дисциплін”
Скачати 26.63 Kb.
НазваВимоги до статей у Науковому часописі „Політичні науки та методика викладання соціально-політичних дисциплін”
Дата19.09.2012
Розмір26.63 Kb.
ТипДокументи

Вимоги до статей

у Науковому часописі „Політичні науки та методика викладання соціально-політичних дисциплін”  1. Редакційна колегія приймає до друку статті виключно за умови їх відповідності вимогам ВАК України (див. Постанову Президії ВАК України № 7–05/1 від 15.01.2003).

Стаття повинна містити такі елементи як:

  • постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями;

  • формулювання цілей статті (постановка завдання);

  • аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв’язання даної проблеми і на які спирається автор;

  • виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується стаття;

  • виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих результатів;

  • висновки до даного дослідження і перспективи подальших розвідок у даному напрямку.

2. До публікації в журналі приймаються раніше не опубліковані наукові праці. За точність цитування та наведених у статтях наукових фактів, цифр, інших відомостей відповідають автори.

  • Редколегія може не поділяти світоглядних переконань та концептуальних позицій авторів.

  • Редакція залишає за собою право редагування текстів статей.

  • Обсяг статті – від 6 до 12 сторінок машинопису.

3. Статті, автори яких не мають наукового ступеня, супроводжуються рецензією доктора наук за фахом публікації або витягом із протоколу засідання кафедри (відділу) про рекомендацію статті до друку. Для аспірантів обов’язковим є відгук наукового керівника.

4. Вимоги для оформлення тексту: всі поля до 20мм: шрифт Times New Roman, кегель 14 пт, інтервал – 1,5: абзацний відступ – 10мм. Рисунки і таблиці оформляються згідно чинного держстандарту.

5. Рукопис статті подається в одному примірнику, надрукованому з одного боку аркуша паперу формату А-4. Разом з рукописом подається електронний варіант статті, виконаний у текстовому процесорі MS Word for Windows (збережений у форматі .doc або .rtf). Електронний варіант статті подається на дискеті чи диску. Електронні копії, схеми, малюнки та фотографії записуються на дискеті окремими графічними файлами форматів TIFF, BMP, GIF, JPG, в імені яких повинен вказуватись номер малюнка в статті, наприклад, ріст – 10 tif. На дискеті обов’язковими мають бути тільки файли, які відносяться до змісту статті. На етикетці дискети необхідно вказати прізвище та ініціали автора/авторів статті.

6. Перелік літературних джерел розташовується за алфавітом або в порядку їх використання після тексту статті з підзаголовком „Література” і виконується мовою оригіналу. Джерела в переліку посилань нумеруються вручну (без використання функції меню Word „Формат – Список - Нумерованный”). Посилання на літературу в тексті подаються за таким зразком: [5, с. 87], де 5 – порядковий номер джерела за списком літератури, 87 – сторінка. Посилання на декілька джерел одночасно подаються таким чином: [3, с. 5- 6] або [3, с. 145; 5, с. 25; 7, с. 348].

Окремі частини тексту можна виділити курсивом або напівжирним шрифтом. Формули обов’язково повинні розмічатися.

7.Обовязкова мова статей - українська. Кожна стаття повинна мати коротку анотацію російською мовою(6 тис. зн.).

8.Структура статті: прізвище та ініціали автора, назва вузу, назва статті, текст статті, література, анотація.


Зразок оформлення статті
Автор підписується на звороті останньої сторінки.


9. Стаття обов’язково супроводжується авторською довідкою із зазначенням прізвища, імені, по-батькові (повністю); наукового ступеня, вченого звання, посади, місця роботи, а також робочої, домашньої адрес і телефонів, адреси електронної пошти.


10. Рукописи статей та дискети авторам не повертаються.

Схожі:

Вимоги до статей у Науковому часописі „Політичні науки та методика викладання соціально-політичних дисциплін” iconЗмістовно-діяльнісна структура модулів навчальної дисципліни „Методика викладання юридичних дисциплін у вищій школі ”
Модуль Методика викладання лекцій та семінарських занять з юридичних дисциплін
Вимоги до статей у Науковому часописі „Політичні науки та методика викладання соціально-політичних дисциплін” iconЗмістовно-діяльнісна структура модулів навчальної дисципліни „Методика викладання юридичних дисциплін у вищій школі ”
Модуль Методика викладання лекцій та семінарських занять з юридичних дисциплін
Вимоги до статей у Науковому часописі „Політичні науки та методика викладання соціально-політичних дисциплін” iconВимоги щодо змісту наукових статей студентів, що приймаються до розміщення у «Молодіжному науковому віснику уабс нбу. Серія І: «Економічні науки»»
України та зарубіжжя одноосібно або у співавторстві, які раніше не були опубліковані. Зміст статей повинен відповідати профілю та...
Вимоги до статей у Науковому часописі „Політичні науки та методика викладання соціально-політичних дисциплін” iconВимоги щодо змісту наукових статей студентів, що приймаються до розміщення у «Молодіжному науковому віснику уабс нбу. Серія І: «Економічні науки»»
України та зарубіжжя одноосібно або у співавторстві, які раніше не були опубліковані. Зміст статей повинен відповідати профілю та...
Вимоги до статей у Науковому часописі „Політичні науки та методика викладання соціально-політичних дисциплін” iconПрограма фахових вступних випробувань 0301 Соціально-політичні науки освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр»
Основи психологічного консультування, Політична психологія, Юридична психологія, Психологія управління, Психологія конфлікту, Клінічна...
Вимоги до статей у Науковому часописі „Політичні науки та методика викладання соціально-політичних дисциплін” iconПрограма фахових вступних випробувань 0301 Соціально-політичні науки на освітньо-кваліфікаційні рівні «спеціаліст»
Основи психологічного консультування, Політична психологія, Юридична психологія, Психологія управління, Психологія конфлікту, Клінічна...
Вимоги до статей у Науковому часописі „Політичні науки та методика викладання соціально-політичних дисциплін” iconВимоги до статей у
Вимоги до статей у «Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія Педагогічні науки: реалії...
Вимоги до статей у Науковому часописі „Політичні науки та методика викладання соціально-політичних дисциплін” iconПрограма фахових вступних випробувань галузь знань 0301 соціально-політичні науки спеціальність підготовки 03010201 "Психологія" окр «Спеціаліст»
Основи психологічного консультування, Політична психологія, Юридична психологія, Психологія управління, Психологія конфлікту, Клінічна...
Вимоги до статей у Науковому часописі „Політичні науки та методика викладання соціально-політичних дисциплін” iconViii. Система поточного І підсумкового контролю знань навчальні досягнення бакалаврів із дисципліни «Методика викладання психологічних дисциплін»
«Методика викладання психологічних дисциплін» оцінюються за модульно-рейтинговою системою, в основу якої покладено принцип операційної...
Вимоги до статей у Науковому часописі „Політичні науки та методика викладання соціально-політичних дисциплін” icon«Методика викладання дисциплін філософського циклу» укладач кандидат філософських наук, доцент Поплавська Т. М. «Затверджую»
Даний курс орієнтований на навики викладання філософії І філософських дисциплін в рамках держстандарту філософської підготовки
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи