М І н істерство освіти І науки україни національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова інститут розвитку дитини icon

М І н істерство освіти І науки україни національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова інститут розвитку дитини
Скачати 60.19 Kb.
НазваМ І н істерство освіти І науки україни національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова інститут розвитку дитини
Дата07.10.2014
Розмір60.19 Kb.
ТипПрограма

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

імені М. П. ДРАГОМАНОВА

ІНСТИТУТ РОЗВИТКУ ДИТИНИ

Шановні студенти!

Запрошуємо Вас взяти участь у роботі І Міжвузівської студентської дистанційної науково-практичної конференції «Наукові пошуки ХХІ століття: молодіжний вимір», яка відбудеться 14 листопада 2013 року на базі Інституту розвитку дитини Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова.

Мета конференції – залучення студентів до обговорення актуальних проблем становлення особистості, соціокультурних чинників її розвитку та соціально-економічних і політичних аспектів взаємодії особистості та держави, визначення своїх цінностей, ставлень, позицій, професійного творчого пошуку в умовах сучасних суспільних трансформацій.

Тематичні напрями роботи конференції:

 1. Становлення особистості: психолого-педагогічні та філософські аспекти.

 2. Особистість у соціокультурному просторі.

 3. Особистість і держава: соціально-економічні та політичні виміри взаємодії.

Програма конференції:

  • 8 листопада 2013р. – розміщення на сайті Інституту розвитку дитини програми конференції;

  • 14 листопада 2013 р. з 10.00 до 12.00 – обговорення актуальних проблем за обраним тематичним напрямом конференції у skype: child_institute13.

Умови участі у конференції:

Бажаючим взяти участь у конференції необхідно до 28 жовтня 2013 року надіслати заявку (Додаток 1) і статтю, оформлену згідно вимог (Додаток 2, 3) на електронну адресу Інституту: child_institute@ukr.net.

За результатами конференції буде підготовлено електронну збірку матеріалів (CD‑диск). Вартість публікації – 50 грн. (організаційний внесок, редагування статті, виготовлення авторського примірника диску). Оплату публікації можна здійснити за адресою: 04114. м. Київ, вул. Автозаводська, 47 із позначкою «Міжвузівська студентська конференція «Наукові пошуки ХХІ століття: молодіжний вимір». Одержувач – Булига Оксана Володимирівна.

^ КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ:

(044) 463-92-10 – деканат Інституту розвитку дитини

044) 426-96-07 – кафедра теорії та історії дошкільної педагогіки

(066) 252-19-62; (063) 93-37-787 – старший викладач кафедри теорії та історії дошкільної педагогіки, кандидат психологічних наук Губеладзе Ірина Гурамівна

^ Адреса: 04114, м. Київ, вул. Автозаводська, 47, Інститут розвитку дитини НПУ імені М.П. Драгоманова.

Електронна адреса: child_institute@ukr.net

Skype: child_institute13

ДОДАТОК 1

Заявка на участь

у Міжвузівській студентській дистанційній науково-практичній конференції

«Наукові пошуки ХХІ століття: молодіжний вимір» (14 листопада 2013 р.)


1.

Прізвище, ім’я, по-батькові
2.

Місто
3.

ВНЗ
4.

Курс
5.

Науковий керівник
6.

Вчене звання і посада наукового керівника
7.

Телефон
8.

E-mail
9.

Skype
10.

Поштова адреса
11.

Тема доповіді
12.

Тематичний напрям


ДОДАТОК 2

^ Вимоги до оформлення статті

Рукопис статті подається в одному примірнику (українською або російською мовами), надрукованому з одного боку аркуша паперу формату А4 з обов’язковою візою наукового керівника. Разом із рукописом подається електронний варіант статті у вигляді файлу із такою назвою: Прізвище_стаття, виконаний в текстовому редакторі МS Word for Windows (формати doc. або rtf. з використанням шрифта Times New Roman, кегль 14, міжрядковий інтервал 1,5). Електронний варіант статті подається на дискеті, диску чи електронною поштою за адресою: child_institute@ukr.net із позначкою «Міжвузівська студентська конференція «Наукові пошуки ХХІ століття: молодіжний вимір».

Статті обсягом 4-5 сторінок мають бути вичитані науковим керівником, відредаговані та відкоректовані у такому оформленні:

 • ім'я та прізвище автора (жирним курсивом, праворуч); наступний рядок – назва навчального закладу (курсивом, праворуч);

 • вчене звання, посада (звичайний шрифт), прізвище, ініціали наукового керівника (жирним курсивом, праворуч);

 • назва статті (великими літерами жирним шрифтом, відцентрована);

 • через рядок подається основний текст: шрифт Times New Roman, розмір 14 кеглів, без переносів, міжрядковий інтервал 1,5, абзацний відступ – 1 см; всі поля по 2 см;

 • посилання в тексті подавати у квадратних дужках із зазначенням порядкового номера джерела і сторінки, наприклад: [5, с. 87], де 5 –номер джерела за списком літератури, 87 – сторінка. Посилання на кілька джерел одночасно подаються таким чином: [3; 5; 7] або [3, с. 145; 5, с. 25; 7, с. 348]. Джерела в переліку посилань нумеруються вручну, без використання функції меню Word "Формат Список – Нумерований". Обов'язковим є зазначення в переліку посилань загальної кількості сторінок (для книг) або номерів сторінок початку і кінця тексту джерела (для статей).

 • через рядок після основного тексту подається Література в порядку її використання в тексті (не більше 7 джерел), оформлена згідно вимог МОН України.

 • нумерація сторінок статті в електронному вигляді не ставиться.

Редакційна колегія залишає за собою право відбору статей для розміщення їх в електронному журналі «Студентські пошуки» на сайті Інституту розвитку дитини та відхиляти матеріали без пояснення причин. У статтю можуть бути внесені зміни редакційного характеру без згоди авторів.
ДОДАТОК 3

Зразок оформлення статті

НАЗВА СТАТТІ

Марія Іванова

Інститут розвитку дитини

НПУ імені М. П. Драгоманова

Науковий керівник – к. пед. н., доцент Корень А.М.


Текст статті (4-5 стор.)

Література

1.

2.

Схожі:

М І н істерство освіти І науки україни національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова інститут розвитку дитини iconМ І н істерство освіти І науки україни національна академія педагогічних наук україни національний педагогічний університет імені м. П. Драгоманова інститут розвитку дитини педагогічний університет імені комісії народної освіти в кракові
Запрошуємо Вас взяти участь у роботі VІ міжнародної науково-практичної конференції «Сучасне дошкілля: реалії та перспективи», яка...
М І н істерство освіти І науки україни національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова інститут розвитку дитини iconМ І н істерство освіти І науки україни національна академія педагогічних наук україни національний педагогічний університет імені м. П. Драгоманова інститут розвитку дитини педагогічний університет імені комісії народної освіти в кракові
Запрошуємо Вас взяти участь у роботі VІІ міжнародної науково-практичної конференції «Сучасне дошкілля: реалії та перспективи», яка...
М І н істерство освіти І науки україни національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова інститут розвитку дитини iconМ І н істерство освіти І науки україни національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова інститут розвитку дитини
Запрошуємо Вас взяти участь у роботі ІІ міжвузівської студентської дистанційної науково-практичної конференції «Наукові пошуки ХХІ...
М І н істерство освіти І науки україни національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова інститут розвитку дитини iconМіністерство освіти І науки україни національний педагогічний університет імені м. П. Драгоманова інститут розвитку дитини московський міський педагогічний університет
Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова запрошує до участі у роботі ІІІ міжнародної науково-практичної конференції...
М І н істерство освіти І науки україни національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова інститут розвитку дитини iconМіністерство освіти І науки україни національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова Інститут розвитку дитини «Затверджено»
«Бакалавр», які викладаються на 1 І 2 курсах, І спрямована на виявлення рівня сформованості професійної компетентності випускників...
М І н істерство освіти І науки україни національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова інститут розвитку дитини iconМіністерство освіти І науки України Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова Іван Борисович Чорний Київ-2009 Міністерство освіти І науки України Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова
Рекомендовано до друку рішенням Вченої ради Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова, протокол №2 від 30...
М І н істерство освіти І науки україни національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова інститут розвитку дитини iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний педагогічний університет імені м. П. Драгоманова інститут соціальної роботи та управління
move to 1502-10607
М І н істерство освіти І науки україни національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова інститут розвитку дитини iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний педагогічний університет імені м. П. Драгоманова інститут природничо-географічної освіти та екології
Міністерством освіти І науки України (лист №1/11 – 5039 від 03. 12. 2003 р.); програми Центру зовнішнього незалежного оцінювання...
М І н істерство освіти І науки україни національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова інститут розвитку дитини iconМіністерство освіти І науки України Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова Фізико-математичний інститут кафедра математичного аналізу та диференціальних рівнянь спеціальність 080101 математика

М І н істерство освіти І науки україни національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова інститут розвитку дитини iconПоложення (проект) про Асоціацію випускників Інституту розвитку дитини нпу імені М. П. Драгоманова
Асоціація випускників Інституту розвитку дитини є громадською організацією, що функціонує відповідно до Статуту Національного педагогічного...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи