Ідеї в. О. Сухомлинського про творчий розвиток дитини у професійній підготовці майбутніх вихователів бойко Анна Леонідівна Магістр-випускник Інституту розвитку дитини icon

Ідеї в. О. Сухомлинського про творчий розвиток дитини у професійній підготовці майбутніх вихователів бойко Анна Леонідівна Магістр-випускник Інституту розвитку дитини
Скачати 45.92 Kb.
НазваІдеї в. О. Сухомлинського про творчий розвиток дитини у професійній підготовці майбутніх вихователів бойко Анна Леонідівна Магістр-випускник Інституту розвитку дитини
Дата19.09.2012
Розмір45.92 Kb.
ТипДокументи

ІДЕЇ В.О.СУХОМЛИНСЬКОГО ПРО ТВОРЧИЙ РОЗВИТОК ДИТИНИ У ПРОФЕСІЙНІЙ ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ ВИХОВАТЕЛІВ

Бойко Анна Леонідівна

Магістр-випускник Інституту розвитку дитини


Світова педагогіка багата славними іменами. Але серед них відчутно лунає ім'я Василя Олександровича Сухомлинського, чиє 90-річчя від дня народження ми відзначаємо сьогодні. Своє благородне серце, сили і знання, педагогічне обдарування, він віддав дітям. Його педагогічні ідеї та практична діяльність звернеш до найважливіших проблем сучасного життя.

Хотілося б зупинитися на проблемі професійної підготовки національних педагогічних кадрів. Не дитина для школи, а школа для дитини, а школа починається з педагога.

Проблема готовності студентів до виховання творчої особистості дітей дошкільного віку є актуальною в сьогоденні. Лише творчий педагог здатний постійно удосконалювати себе та дітей, виховувати потребу у творчості, формувати творчу особистість. Готовність студентів до творчого розвитку дітей дошкільного віку - це особистісно-професійна якість, що проявляється у системі мотивів, загально-професійних і спеціальних знань, умінь і навичок, певному досвіді, які є необхідними і достатніми для ефективної реалізації виховної діяльності, спрямованої на розвиток художньо-творчого потенціалу дитини. Суттєві характеристики даної особистісно-професійної якості обумовлює сукупність структурних компонентів: мотиваційного, змістово-процесуального, результативного.

Система підготовки майбутніх педагогів до творчої взаємодії з дітьми включає багато напрямків від теоретичних знань про сутність та специфіку творчої діяльності взагалі і педагогічної зокрема до практичних умінь і навичок організації творчої діяльності дітей у навчально-виховному процесі. Ядром цієї системи можна вважати напрямок, пов'язаний з розвитком творчого мислення, яке є рушійною силою будь-якої творчої діяльності.

Дослідження творчої діяльності В. О. Сухомлинського показало, що важливими засобами художньо-творчого розвитку дітей він вважав «уроки мислення, природа як першоджерело дитини і слова, казка, книжка,

мистецтво, сприймання художніх цінностей». На особливу увагу заслуговує відкриття великим педагогом оригінальної форми організації навчально-виховної роботи з дітьми - «уроків мислення». В свою чергу доцент кафедри дошкільної педагогіки та психології Сухорукова Г. В. класифікувала уроки мислення за змістом і методикою на два види: логічного і художнього типу.

Вища школа повинна готувати творчого педагога, перед яким стоїть найважливіше завдання сьогодення - формування творчої особистості дитини. Однак накопичений науковий фонд не повною мірою віддзеркалюється у практиці сучасної дошкільної освіти. По-перше, це перевага інформативно-просвітницького підходу до реалізації педагогічної діяльності; по-друге, забезпечення лише спеціально-предметної підготовки; по-третє, підготовка студентами загальних засад педагогічної роботи. Вивчення вузівських програм засвідчує той факт, що в них недостатньо відображаються ідеї В. О. Сухомлинського, про стратегічні завдання і способи творчого розвитку дітей, не передбачається вивчення студентами оригінальних технологій розвитку словесної творчості в практиці видатного педагога; стимулювання майбутніх вихователів до власної творчої розробки в сучасних умовах освіти, порад, рекомендацій, цікавих ідей педагога про творчий розвиток дітей.

Для виявлення готовності студентів до творчого розвитку дітей було запропоновано бесіди, анкетування, тестування, опитування, складання описових розповідей. Запропоновано завдання для проведення колоквіумів та семінарських занять, конференцій, а саме: педагогічна спадщина В. О. Сухомлинського в контексті світового педагогічного пошуку гуманістичного виховання.

Все це дало змогу виявити відсутність цілісної художньо-творчої картини у свідомості майбутніх педагогів, нерозуміння елементів художнього тексту,недостатні знання про внесок В. О. Сухомлинського у розробку теорії і практики формування творчої особистості дитини. В

результаті вивчення узагальнення стану проблеми нами було визначено низку важливих завдань, що потребує свого розв'язання в ході реалізації практичної дослідницької роботи зі студентами, а саме: в межах психолого-педагогічних і специфічних фахових дисциплін, що вивчаються у вищій школі, зосередити увагу студентів на обґрунтуванні значущості й актуальності проблеми творчого розвитку дітей в педагогічній системі В. О. Сухомлинського; посилити спрямованість навчально-виховного процесу на оволодіння майбутніми педагогами педагогічною технологією роботи у досліджуваному напрямку на основі рекомендацій В. О. Сухомлинського. Застосувати у вищих навчальних закладах активних форм навчання майбутніх фахівців, залучати студентів до практичної розробки художньо-творчих тем, рекомендованих В. О. Сухомлинським і тим самим сприяти розвитку художньо-творчих здібностей майбутніх фахівців. Поглибити, розширити і систематизувати знання студентів в процесі вивчення інтегрованої дисципліни «Теорія і технології розвитку художньої творчості дітей дошкільного віку» (програма Сухорукової Г. В.), застосування розробок та рекомендацій Сухорукової Г. В. з питань використання педагогічних ідей В. О. Сухомлинського про творчий розвиток дітей.

Нами було розроблено спецсемінар «Застосування педагогічних ідей В. О. Сухомлинського до організації роботи з художньо-творчого мовленнєвого розвитку дітей дошкільного віку» та методичних рекомендацій до спецсемінару. Метою спецсемінару є ознайомлення майбутніх педагогів з ідеями видатного педагога-гуманіста В. О. Сухомлинського щодо формування творчої особистості. Спецсемінар спрямовано на розв'язання таких завдань: оптимізувати процес успадкування майбутніми педагогами педагогічного досвіду В. О. Сухомлинського; сформувати у студентів готовність до засвоєння та впровадження у практику роботи досвіду педагога-гуманіста; забезпечити орієнтацію майбутнього педагога у виборі шляхів і методів формування творчої особистості дитини; сприяти

формуванню у студентів гуманістичного зорієнтованого професійного світогляду та ціннісного ставлення до педагогічної спадщини минулого.

Позитивні результати втілення про їхню життєздатність, про те, що гуманізація навчально-виховного процесу - це один з основних шляхів створення національної системи освіти.

Діяльність і творчість В. О. Сухомлинського була, є і довго залишатиметься невичерпною скарбницею педагогічного розвитку, мудрості. В. О. Сухомлинський ще довго допомагатиме нам навчати та виховувати підростаюче покоління України.


Використана література:

  1. Бондаренко Г. Л. «Формування творчої особистості молодого школяра
    в педагогічній спадщині Сухомлинського». Автореферат, К. 1999 р.

  2. Сухорукова Г. В. «Розвиток у студентів дошкільного профілю
    креативних здібностей на заняттях з фахових дисциплін».

Схожі:

Ідеї в. О. Сухомлинського про творчий розвиток дитини у професійній підготовці майбутніх вихователів бойко Анна Леонідівна Магістр-випускник Інституту розвитку дитини iconВ. О. Сухомлинського тертична Марина, магістрантка Інституту розвитку дитини „Духовне життя дитини повноцінне лише тоді, коли вона живе у світі гри, музики, фантазії, творчості. Без цього вона засушена квітка Закон
Спостереження в природі як базова основа творчого розвитку особистості дитини в спадщині в. О. Сухомлинського
Ідеї в. О. Сухомлинського про творчий розвиток дитини у професійній підготовці майбутніх вихователів бойко Анна Леонідівна Магістр-випускник Інституту розвитку дитини iconПоложення (проект) про Асоціацію випускників Інституту розвитку дитини нпу імені М. П. Драгоманова
Асоціація випускників Інституту розвитку дитини є громадською організацією, що функціонує відповідно до Статуту Національного педагогічного...
Ідеї в. О. Сухомлинського про творчий розвиток дитини у професійній підготовці майбутніх вихователів бойко Анна Леонідівна Магістр-випускник Інституту розвитку дитини iconКазка як засіб формування морального здоров’я орлова Олександра
Казкові переживання залишають глибокий слід у свідомості дитини, сприяють розвитку добрих почуттів. У казці розкривається духовний...
Ідеї в. О. Сухомлинського про творчий розвиток дитини у професійній підготовці майбутніх вихователів бойко Анна Леонідівна Магістр-випускник Інституту розвитку дитини iconРозвиток зв’язного описового мовлення дітей як проблема дошкільної лінгводидактики панакова Наталія магістр педагогічної освіти 
Без мовленнєвого спілкування неможливий повноцінний розвиток дитини. Тому завдання навчання рідної мови, розвитку мовлення постає...
Ідеї в. О. Сухомлинського про творчий розвиток дитини у професійній підготовці майбутніх вихователів бойко Анна Леонідівна Магістр-випускник Інституту розвитку дитини iconАндрій Трухан (Переяслав-Хмельницький) соціально-педагогічні аспекти соціального сирітства в україні
У дитини, яка виховується поза сім’єю спостерігається порушення у розвитку: відхилення фізичного та психічного здоров’я, деформація...
Ідеї в. О. Сухомлинського про творчий розвиток дитини у професійній підготовці майбутніх вихователів бойко Анна Леонідівна Магістр-випускник Інституту розвитку дитини iconВ. О. Сухомлинського факультет розвитку дитини "затверджую" Ректор В. Д. Будак " 20 " лютого 2014 Р. Програма
Прийом на навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями «спеціаліст» та «магістр» здійснюється на конкурсній основі за результатами...
Ідеї в. О. Сухомлинського про творчий розвиток дитини у професійній підготовці майбутніх вихователів бойко Анна Леонідівна Магістр-випускник Інституту розвитку дитини iconВідповідальність батьків за виховання дітей піхед Юлія магістрантка Інституту розвитку дитини
Педагогічна творчість В. О. Сухомлинського багатогранна І невичерпно багата. Учений-педагог, полум'яний публіцист ставить у своїх...
Ідеї в. О. Сухомлинського про творчий розвиток дитини у професійній підготовці майбутніх вихователів бойко Анна Леонідівна Магістр-випускник Інституту розвитку дитини iconСпецифіка соціальної роботи з неповними сім'ями: стан та перспективи в україні
Батько для дитини є джерелом безпеки, захисту, підтримки, регулятором поведінки. Мати формує емоційний фон психосоціального розвитку...
Ідеї в. О. Сухомлинського про творчий розвиток дитини у професійній підготовці майбутніх вихователів бойко Анна Леонідівна Магістр-випускник Інституту розвитку дитини iconМ І н істерство освіти І науки україни національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова інститут розвитку дитини
Запрошуємо Вас взяти участь у роботі І міжвузівської студентської дистанційної науково-практичної конференції «Наукові пошуки ХХІ...
Ідеї в. О. Сухомлинського про творчий розвиток дитини у професійній підготовці майбутніх вихователів бойко Анна Леонідівна Магістр-випускник Інституту розвитку дитини iconМ І н істерство освіти І науки україни національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова інститут розвитку дитини
Запрошуємо Вас взяти участь у роботі ІІ міжвузівської студентської дистанційної науково-практичної конференції «Наукові пошуки ХХІ...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи