Специфіка соціальної роботи з неповними сім\

Специфіка соціальної роботи з неповними сім'ями: стан та перспективи в україні
Скачати 47.86 Kb.
НазваСпецифіка соціальної роботи з неповними сім'ями: стан та перспективи в україні
Дата08.10.2014
Розмір47.86 Kb.
ТипДокументи

Н.Г. Ісхакова,

кандидат політичних наук,

доцент кафедри політології та соціальних технологій,

Національний авіаційний університет
СПЕЦИФІКА СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ З НЕПОВНИМИ СІМ'ЯМИ: СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ В УКРАЇНІ
Найкращі передумови для гармонійного розвитку особистості дитини створює вплив обох батьків. Відсутність одного з батьків - це потенційна небезпека прояву різного роду психічних відхилень. Мати є джерелом задоволення потреб дитини, вона передає певну модель знань про світ та уявлень про себе. Батько для дитини є джерелом безпеки, захисту, підтримки, регулятором поведінки. Мати формує емоційний фон психосоціального розвитку дитини, батько - сприяє формуванню вольових якостей дитини, робить її більш організованою, дисциплінованою та незалежною.

Дитина яка зростає у неповній сім‘ї має викривлені уявлення про шлюбно-сімейні відносини та соціальні ролі. В сучасній Україні кількість неповних сімей зростає, тому актуальним є питання кваліфікованої допомоги фахівців соціальної сфери при вирішені психолого-педагогічних та інших проблем неповних сімей.

Функція соціального працівника не має обмежуватися простим контролем щодо вчасного надання компенсацій дітям та підліткам з неповних сімей. Важлива інформаційно-консультативна робота з батьками та підлітками з неповних сімей, діагностика та корекція вад однобічного батьківського виховання. В першу чергу фахівцю слід встановити тип ставлення матері до дітей у неповній сім’ї. Типовим є жорстокість заходів виховання, особливо це стосується хлопців, або надмірне піклування. В більшості випадків мати-одиначка вирішує присвятити своє життя дітям, як правило формуючи негативне ставлення дітей до їх батька. Пріоритет материнської любові у вихованні призводить до закріплення інфантильних рис дитини й утворює проблеми соціального та емоційного розвитку.

Нажаль, проблеми неповних сімей не обмежуються проблемами виховання. Соціальним працівникам доводиться стикатися з матеріальними труднощами, пов’язаними з працевлаштуванням батьків із неповних сімей. Відсутність матеріальної стабільності негативно впливає на дітей і на дорослих такої сім'ї. Звідси схильність дітей до аморальної поведінки (алкоголізм, крадіжки, розбій тощо), що складає комплекс моральним проблем.

До основних напрямків роботи соціального працівника з неповною сім’єю відносять реабілітаційну роботу з матерями і дітьми після розлучення, допомогу у вирішені матеріальних проблем, урегулювання питань, що торкаються інтересів дитини. Допомога розпочинається із з'ясування сімейних взаємовідносин, визначення кола спілкування сім’ї з родичами, друзями, захист інтересів дитини. Певні складності будуть виникати у роботі з одинокими матерями. Такі жінки можуть бути постійно у стані хронічного стресу, що негативно позначається на їх здоров'ї, самопочутті. Матері-одиночки хворобливо ставляться до того, коли цікавляться їхнім сімейним життям, хоч і потребують порад і допомоги. Тому потрібний особливий такт, чуйність, доброзичливість, довіра. Важливо допомогти таким матерям знайти роботу з більш високою оплатою у режимі неповної зайнятості, розв'язати юридичні проблеми, залучити дітей до занять у гуртках, секціях безплатно. Слід допомогти вибудувати правильний алгоритм спілкування з дитиною. Діти в таких сім'ях більше страждають від недогляду, відсутності повноцінного спілкування з матір'ю.

Фахівці із соціальної роботи мають орієнтуватися у юридичних питанням, особливо тому, що вони постійно беруть участь у судових засіданнях, де йде мова про розлучення. При вирішенні питання з ким із батьків залишиться дитина - думка соціального працівника є вирішальна. Ще один комплекс юридичних питань, з яким працює спеціаліст - це права матері-одиначки на допомогу на дітей. За українським законодавством такі права мають одинокі матері, які не перебувають у шлюбі, одинокі усиновлювачі, якщо у свідоцтві про народження дитини (рішенні про усиновлення дитини) відсутній запис про батька (матір). Право на допомогу мають вдови з дітьми, мати (батько) дітей у разі смерті одного з батьків, які не одержують на дітей пенсію в разі втрати годувальника або державної соціальної допомоги. Право на допомогу на дітей не мають одинокі матері які: проживають і виховують дітей разом з особою, з якою не перебувають (або перебувають) в зареєстрованому шлюбі.

Отже, державна допомога одиноким матерям спрямована на забезпечення мінімальних прожиткових потреб неповної сім‘ї. Однак, рівень доходів сім’ї має бути достатнім не лише для задоволення її базових потреб, але надавати можливість підвищувати освітній і культурний рівень членів сім’ї, зміцнювати їх здоров’я, та забезпечувати змістовний відпочинок.

Досвід державної підтримка неповних сімей у США свідчить про інший підхід до вирішення проблем неповних сімей. Характерним є те, що всі заходи щодо неповних сімей здійснюються на місцевому рівні – у соціально-територіальних співтовариствах. А тому кожен штат має різні заходи щодо вирішення питань неповних сімей. Проте спільною рисою є використання індивідуальних консультацій. Сімейне консультування або сiмейнa терaпiя надається сiм’ям, якi вiдчувaють рiзнi види стресу. Існує також допомога в денному догляді за дитиною, коли мати працює.

Фінансова допомога надається малозабезпеченим неповним сім’ям у рамках федеральних програм соціального захисту, які передбачають забезпечення сімей засобами для існування. У США створено велику кількість просвітницьких програм педагогічної і психологічної допомоги одиноким батькам з дітьми, котрі діють на базі церков, служб сім’ї, агентств, що працюють з бідними, державних і приватних шкіл, медичних закладів. Сьогодні широкого розповсюдження набули групи підтримки та самодопомоги. Члени цих організації надають один одному юридичну допомогу, діляться досвідом подолання проблем, виступають за вдосконалення податкової політики, житлового законодавства, обмінюються педагогічним досвідом, ведуть інформаційну діяльність, сприяють розвитку різноманітних форм соціальної опіки і догляду за дітьми.

У сучасному українському суспільстві гостро назріла необхідність вдосконалення соціальної політики України щодо неповних сімей та внесення змін в законодавство, розробки нових соціальних програм допомоги та створення нових спеціалізованих центрів соціальної та психологічної допомоги неповним сім’ям.
Список використаних джерел:

  1. Жуков В. Соціальна політика: світові тенденції та моделі, застосування в Україні // Соціальна політика та менеджмент у соціальній роботі / За заг. ред. І. Звєрєвої та Г. Лактіонової. — К.: Наук, світ, 2001. — С. 8—23.

  2. Мигович І.І. Соціальна робота: вступ до спеціальності. - Ужгород, 1997. - 145 с.

  3. Попович Г.М, Соціальна робота в Україні і за рубежем: Навч.-метод. посіб. / Ужгород, держ. ун-т. — Ужгород: МПП "Гражда", 2000. — 134с.

  4. Социальная работа в Великобритании // Социальная работа и подготовка социальных работников в Великобритании, Канаде, США. - М., 1992. - С. 8-48., С.9.

  5. Соціальна робота в Україні: Навч. посібник / І.Д. Звєрєва, О.В. Безпалько, С.Я. Марченко. - К.: Наук. світ, 2003. - 233 с.

Схожі:

Специфіка соціальної роботи з неповними сім\Наказ №244 м. Чернігів Про організацію роботи з дітьми, сім’ї яких опинилися у складних життєвих обставинах
«Про затвердження Порядку взаємодії суб'єктів соціальної роботи із сім'ями, які опинилися у складних життєвих обставинах» та з метою...
Специфіка соціальної роботи з неповними сім\Соціальне супроводження як один з видів соціальної роботи з прийомними сім’ями (на прикладі лмцсссдм)
Ас прийомні сім'ї як форма державного виховання має глибокі історичні корені в Украї­ні, які частково були загублені у період повної...
Специфіка соціальної роботи з неповними сім\Залікові питання з курсу «Етика бізнесу»
Ринкова економіка в Україні, проблеми та специфіка. Перспективи розвитку економічної етики в сучасній Україні
Специфіка соціальної роботи з неповними сім\Збірка матеріалів Звітної науково-практичної конференції «перспективи розвитку галузевого законодавства в україні»
«перспективи розвитку галузевого законодавства в україні» та «інститути громадянського суспільства: сучасний стан та перспективи...
Специфіка соціальної роботи з неповними сім\Національний університет „Львівська політехніка” кафедра соціології та соціальної роботи
Теоретична соціологія”,„Теорії та методи соціальної роботи”, „Вступ до практичної соціальної роботи”, „Соціальна політика в Україні”,...
Специфіка соціальної роботи з неповними сім\Міністерство освіти І науки України Херсонський державний університет Кафедра соціальної роботи І соціальної педагогіки Міністерство у справах сім'ї, молоді та спорту Херсонський обласний центр соціальних служб для сім'ї,
Головне управління праці та соціального захисту населення Херсонської облдержадміністрації
Специфіка соціальної роботи з неповними сім\Стан та перспективи розвитку інноваційної діяльності в україні
Так, цією моделлю стала модель інноваційного розвитку, яка є тим фундаментом, який визначає економічну силу країни та її перспективи...
Специфіка соціальної роботи з неповними сім\Рекомендації
Учасники парламентських слухань на тему: "Інститут сім'ї в Україні: стан, проблеми та шляхи їх вирішення", що відбулися
Специфіка соціальної роботи з неповними сім\Краудфандинг: економічний зміст, стан та перспективи розвитку в Україні
В умовах ринкової економіки важливим стає пошук та залучення інноваційних методів фінансування. Тому в Україні з’являються нові інструменти...
Специфіка соціальної роботи з неповними сім\Система роботи з батьками в Хотинському нвк «Дошкільний навчальний заклад-загальноосвітня школа І ступеня»
Найважли­вішою формою роботи педагогів з сім'ями учнів є батьківські збори, які забезпечують особисту зу­стріч з батьками їх вихованців,...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи