Інформація у збірник до 180-річчя університету ім. М. П. Драгоманова Бібліографічна довідка icon

Інформація у збірник до 180-річчя університету ім. М. П. Драгоманова Бібліографічна довідка
Скачати 163.46 Kb.
НазваІнформація у збірник до 180-річчя університету ім. М. П. Драгоманова Бібліографічна довідка
Дата23.03.2013
Розмір163.46 Kb.
ТипІнформація

Інформація у збірник до 180-річчя університету ім. М.П.Драгоманова


Бібліографічна довідка


Мацько Любов Іванівна – завідувач кафедри стилістики української мови Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова, професор, доктор філологічних наук, дійсний член Академії педагогічних наук України, Відмінник освіти України, Заслужений працівник освіти України, нагороджена Орденом княгині Ольги ІІІ ступеня.

Після закінчення семирічної школи в с. Переяславське Переяслав-Хмельницького району Київської області Л.І.Мацько вступила до Переяслав-Хмельницького педагогічного училища, яке закінчила з відзнакою.

1957–1962 роки для Л. І. Мацько – це навчання у Київському педагогічному інституті імені М. Горького.

Свою педагогічну діяльність Л. І. Мацько розпочала ще студенткою: щорічно вихователем чи вожатою у піонерських і учнівських таборах праці та відпочинку; вчителькою української мови і літератури у школі-інтернаті с. Іванівка Великописарського району Сумської області.

З серпня 1962 по вересень 1964 р. працювала у Відділі теорії та історії української мови Інституту мовознавства ім. О.О.Потебні Академії наук України. У 1967 закінчила аспірантуру в Київському державному педагогічному інституті ім. М. Горького. Після захисту в 1968 р. кандидатської дисертації з українського мовознавства стала працювати викладачем кафедри української мови у Київському державному педагогічному інституті ім. М. Горького.

З 1970 року Любов Іванівна Мацько - доцент, з 1972 р. по 1974 р. – завідувач підготовчого відділення для сільської і робітничої молоді, з 1974 р. по 1980 р. – декан факультету підвищення кваліфікації вчителів Польської народної республіки; одночасно з 1970 р. по 1981 р. – учений секретар Ради інституту.

У 1986 році Л. І. Мацько захистила докторську дисертацію на тему „Інтер’єктиви в українській мові”, з 1988 р. по цей час – професор, завідувач кафедри стилістики української мови. У 1994р. – обрана членом кореспондентом, а в 1999 р. – дійсним членом НАПН України. Творець наукових ідей, ініціатор цікавих форм навчальної і виховної роботи зі студентами, вона невтомно працює сама і заохочує до цього інших.

На сьогодні Л. І. Мацько – авторитетний викладач і науковець, керівник аспірантів та докторантів, який відзначається сучасними, новаторськими ідеями щодо добору тем наукових робіт, відчуває їх актуальність та нагальність для розвитку української лінгвістичної науки, підготувала 12 докторів філологічних і педагогічних наук, 40 кандидатів наук.

Проф. Л.І. Мацько має значний педагогічний і науковий досвід роботи з іноземцями, викладала українську мову іноземцям в Україні і за її межами. Вона брала участь у міжнародних конференціях в Україні і за кордоном, виступала з науковими доповідями з українського мовознавства та методики викладання української мови іноземцям: на Славістичному симпозіумі у Новому Саді (1979 р., Югославія); конгресі “Україна – Литва” (1995 р., Вільнюс); у наукових конференціях Інституту східнослов’янських мов у Сілезькому університеті (1997-1999 рр., Катовіце, Польща); Славістичному симпозіумі “Die sprachliche situation in der slavia zehr jahre nach der wende” (1999 р., Гельдерберзький університет, Німеччина); конференції “Україна – Австрія у контексті євроінтеграційного взаєморозуміння і співробітництва” (2004 р., Відень, Австрія); на Драгоманівських читаннях у Софіївському університеті “Лінгвопедагогічні погляди Михайла Драгоманова” (2005р., Болгарія); Міжнародному науково-практичному семінарі «Україністика: вчора, сьогодні, завтра». (Університет імені Адама Міцкевича. 2011р., м. Познань).

Любов Іванівна Мацько має нагороди: 2 відзнаки Польської Народної Республіки за педагогічну діяльність – Медаль Едукації Народової (1975р.); Золотий Знак Товариства Польсько-радянської дружби (1976р.). Вона відмінник освіти України (1999р.); Заслужений працівник народної освіти (2000р.). Має Орден княгині Ольги ІІІ ступеня (2004р.); Подячний дипломом Міністерства освіти і науки України та Ліги українських меценатів (2004р.); Орден святих Кирила і Мефодія (2005р.); Почесну грамоту Кабінету Міністрів України (2005р.); Почесну грамоту Президії Верховної Ради (2008 р.). Є переможцем рейтингу „Кращий викладач 2007/2008 н.р.” (2008р); „Кращий викладач 2011/2012 н.р.” (2012р.). Має Золоту медаль Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова у номінації „Створення та впровадження сучасних засобів навчання” ММНМК „Українська мова для іноземців” - Міжнародна виставка „Сучасні заклади освіти – 2012” 1-3 березня 2012 р.

Історія створення і функціонування

кафедри стилістики української мови

Епоха новітнього українського культурного відродження активізувала соціопрагматичні дослідження в українському мовознавстві. Зросла не тільки об’єктивна, суспільна, а й суб’єктивна, внутрішня мотивація у громадян України до вербальної комунікації українською мовою. В аспекті і на перспективу розвитку українознавчих лінгвокультурологічних досліджень в університеті було відкрито 1 вересня 1988 р. кафедру стилістики української мови. В Інституті української філології вона забезпечує викладання таких дисциплін: стилістика української мови, стилістика тексту, історія української літературної мови, лінгвістичний аналіз тексту, основи видавничої справи і редагування, історія редагування, історія видавничо-друкарської справи, текстознавство, текст як об’єкт лінгвістичного дослідження, риторика, ділова риторика, соціальні комунікації, українська мова як іноземна, методика викладання української мови як іноземної.

Очолює кафедру від часу її заснування випускниця університету, Заслужений працівник освіти України, дійсний член Національної Академії педагогічних наук України, доктор філологічних наук, професор Мацько Любов Іванівна. Тут працювали випускники філологічного факультету викладачами кандидати філологічних наук: Л.Г. Погиба, Л.О.Ставицька, Л.Л.Шевченко, С.В. Шевчук, С.С. Савицький, О.В. Харчук , В.М. Васильченко, Ю.Л. Маленовський, викладачі  Л.В. Іванова, Л.Г.Сніжко, Л.В. Герасименко 

Усі викладачі кафедри стилістики української мови – також випускники Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова: доктор філологічних наук, професор Кравець Лариса Вікторівна, кандидати філологічних наук, доценти Христенок Віра Федорівна, Денискіна Ганна Олександрівна, Калита Оксана Михайлівна, Ткаченко Тетяна Василівна, Поворознюк Світлана Іванівна, Цівун Наталія Миколаївна. Викладачі кафедри читають лекції на високому науково-методичному рівні, проводять практичні і семінарські заняття, ведуть наукові дослідження, залучаючи студентів до наукової роботи, публікують статті і навчально-методичні розробки, проводять майстер-класи.

Під науковим керівництвом професора Л.І.Мацько і за її сценаріями протягом семи років (1989-1996 рр.) на Українському державному телебаченні за участю членів кафедри Ю.Л. Маленовського, Л.В. Кравець, В.М. Васильченка, Н.М. Цівун виходили щотижневі передачі “Говоримо українською”, “Наша мова”, “Рідна мова”.


^ Сучасний стан і перспективи розвитку

кафедри стилістики української мови

Основна мета сучасної освіти полягає в мобілізації інтелектуального потенціалу України, активному залучені молоді не тільки до інноваційної економіки, а й до формування сучасного демократичного суспільства. Тому середня школа і вищі навчальні заклади повинні готувати не пасивних спостерігачів а активних, творчих, високоосвічених і висококультурних діяльних інтелектуалів.

Виховання такої молоді вимагає нових ідей розвитку сучасної освіти – зокрема інноваційно-творчої. Суть її полягає у спеціальній підготовці молодої людини до інноваційно-творчої діяльності, до оволодіння сучасними новітніми технологіями, до активізації і упорядкування емпіро-інтуїтивної та логічної складових творчого мовомислення.

Викладачі-філологи зобов’язані займатися методичним проектуванням, розробляти таки робочі програми й інше навчально методичне забезпечення, у яких би враховувалися особливості усіх рівнів мовної освіти, мовного виховання і мовної поведінки студентів. Ці та інші завдання ставить перед собою і кафедра стилістики української мови Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Відповідно до принципів, вимог і норм Державного стандарту загальної середньої освіти, зокрема таких змістових ліній мовної освіти, як мовленнєва, мовна, соціокультурна і діяльнісна, академік Мацько Л.І. та викладачі кафедри укладають навчальні програми, розробляють для старшокласників і студентів підручники і посібники, які характеризуються інноваційністю змісту, концентрованістю і насиченістю мовного матеріалу, особистісно орієнтованим викладом, використанням новітніх інтерактивних методів і форм навчання.

Під керівництвом академіка АПН України Мацько Л.І. вивчаються питання розвитку української мови, лінгвофілософії, соціолінгвістики, стилістики, культури мови, лінгвістики тексту, лінгвокультурології, риторики та методики викладання української мови у старшій профільній школі і середніх спеціальних та вищих навчальних закладах. З метою пізнання специфіки сучасного буття української мови, її закономірностей і можливостей оволодівання нею, досліджуються особливості функціонування мовних одиниць усіх рівнів у текстах різних типів, аналізуються текстові категорії, специфіка їх мовного вираження і функціонування у навчальному середовищі, вивчаються комунікативні властивості тексту, особливості семантико-синтаксичної структури текстів різних стилів і жанрів, міжмовна інтеракція тощо. У ході досліджень застосовуються новаторські підходи з використанням інформаційних технологій.

Під керівництвом Л.І. Мацько та за участі колективу кафедри стилістики української мови здійснено і впроваджено у практику низку інноваційних науково-дослідних проектів. Зокрема, у 2005-2007рр. науковці кафедри реалізували науково-дослідний проект під назвою «Теоретико-методологічні засади лінгвістичного аналізу тексту, його зміст, місце і значення в системі підготовки філологів». У межах проекту було розроблено теоретико-методологічні засади лінгвістичного аналізу тексту як науки і навчальної дисципліни. Визначено основні поняття, категорії і ознаки тексту як носія різних видів інформації і засобу комунікації в просторі та часі. Описано методи, способи і прийоми лінгвістичного аналізу художніх текстів з урахуванням вимог і потреб сучасної лінгвометодики і лінгводидактики середньої і вищої школи. Результатом проекту стали нова програма з дисципліни «Текст як об’єкт лінгвістичного дослідження» з методологічними рекомендаціями, рукопис підручника з лінгвістичного аналізу тексту та практикуму і хрестоматії текстів, рекомендованих для лінгвістичного аналізу і для самостійної роботи студентів, а також система модульно-тестових завдань для контролю і обліку навчальних досягнень.

До реалізованих проектів кафедри належить «Історія української мови в особистостях», виконана Л.І. Мацько у співавторстві з доцентом кафедри В.Ф. Христенок та введена в навчальних процес двома виданнями: «Актуальні питання історії української літературної мови» та «Історія української літературної мови (вибрані теми)». Метою цього проекту був опис формування і розвитку української мови на всіх етапах життя українського народу, ролі мовних особистостей визначних діячів українського письменства і культури – І. Котляревського, Г.Квітки-Основ’яненка, Т.Шевченка, П.Куліша, М.Драгоманова, І.Нечуя-Левицького, Панаса Мирного, Б.Грінченка, М.Коцюбинського, І.Франка, Лесі Українки, А.Кримського, М.Грушевського, І.Огієнка, М. Рильського та інш. – у становленні і нормуванні літературної мови, у боротьбі за неї в епоху всіляких заборон українства; про приклади високої мовної культури і відповідальності за українську мову як націє – і державотворчий чинник.

У 2007-2009 рр. реалізовано інноваційний проект «Теоретико-методологічні засади мовної категоризації і концептуалізації», в основі якого провідна у світовій лінгвістиці анторопоцентрична парадигма вивчення мови. Адже інтелект нації закодований у системі національної мови. Мова є універсальним засобом не тільки спілкування, а всього буття народу з усіма його ціннісно-змістовими і герменевтично значними ознаками, що формують структуру суб’єктно-суб’єктної взаємодії. Мова містить у собі досвід попередніх поколінь, комплекс соціально та історично напрацьованих категорій світопізнання і світорозуміння, таксономування та оцінювання явищ дійсності, систему морально-етичних понять і суспільних орієнтирів. Результатом цього дослідження стало видання навчального посібника «Культура української фахової мови». Розроблено теоретико-методологічну базу викладання лінгвокультурології у вищій школі.

У 2010-12рр. кафедра працювала над науково-дослідним проектом – «Комунікативна лінгвістика як основа формування і виховання мовної культури у студентському середовищі». Предмет дослідження - теоретико-методичне забезпечення для формування практичних навичок ефективного, доцільного, безконфліктного спілкування під час різних комунікативних ситуацій, вироблення конкретних рекомендацій щодо досягнення високого рівня етики спілкування, культури українського мовлення загалом у студентському середовищі. У дослідженні здійснено важливе для лінгводидактики розмежування дискурсу щодо комунікативної сфери: поділ дискурсу на особистісно орієнтований і статусно орієнтований (інституційний) дискурс.

На основі результатів проведеного дослідження створено новий спецкурс «Комунікативна лінгвістика», підготовлено до друку навчальний посібник з цієї дисципліни для філологічних факультетів університетів України. Крім того, розроблено низку практичних вправ, тестових та контрольних завдань для перевірки знань студентів.

Підготовлена програма, методичні рекомендації знайдуть застосування у процесі підготовки бакалаврів, спеціалістів і магістрів педагогічних інститутів та університетів України при читанні курсу комунікативної лінгвістики. Результати дослідження будуть використані і на заняттях зі стилістики української мови, стилістики тексту, текстознавства, лінгвістичного аналізу тексту, лінгвокультурології, історії української літературної мови, позааудиторного мовного виховання студентів.

У 2013 р. науковий колектив кафедри розпочав новий науково-дослідний проект «Методологія викладання комунікативної лінгвістики в процесі підготовки майбутніх учителів-філологів». Проект являє собою методологічне обґрунтування комунікативної лінгвістики як лінгвістичного напряму, спрямованого на практичне застосування здобутків теорії мови у педагогічній комунікації. Результати дослідження будуть впроваджуватися в практику викладання спецкурсу «Комунікативна лінгвістика» для студентів філологічних спеціальностей педагогічних університетів України. Спецкурс включє теоретичну частину (лекції) та семінарські заняття (інтерактивні вправи, тести, дискусії та ін.). Крім того, результати дослідження можуть бути використані для оновлення та вдосконалення лекційних, семінарських, лабораторних занять з таких навчальних дисциплін: стилістика, риторика, лінгвістичний аналіз тексту, лінгвокультурологія, соціальні комунікації. Також буде підготовлено до друку навчальний посібник «Комунікативна лінгвістика: збірник вправ та завдань» для філологічних факультетів педагогічних університетів України.

У перспективні плани наукової школи входить створення електронних посібників для абітурієнтів та студентів філологічних факультетів, що сприятиме індивідуалізації й інтенсифікації навчального процесу, підвищенню його ефективності, а також розвитку дистанційної форми навчання. Одним з етапів реалізації цього проекту є теоретичне осмислення явища гіпертексту як особливої форми збереження і презентації ієрархічно структурованої текстової інформації, що характеризується специфічними засобами переходу від одного інформаційного блоку до іншого. Саме гіпертекст завдяки гнучкості структури робить можливим перетворення за допомогою комп’ютерних технологій численних текстів у єдине ціле, що сприяє підвищенню ефективності навчального процесу та є втіленням концепції World Wide Web (WWW).
^

Наукова школа академіка НАПН України,


доктора філологічних наук, заслуженого працівника освіти України,

професора Мацько Л.І.


Із 1998 року на кафедрі сформувалася наукова школа академіка Мацько Любові Іванівни. Серед напрямів досліджень цієї наукової школи багато інноваційних розробок у галузі функціональної лінгвістики української мови та лінгводидактики і методики викладання української мови в основній та старшій ланках середньої школи і у вищій школі та викладання української мови як іноземної.

Мовознавчі зацікавлення академіка Л. І. Мацько стосуються граматики української мови, лексикології, історії української літературної мови, стилістики, культури мови, лінгвістики тексту, риторики, лінгвокультурології, етнолінгвістики, когнітивної лінгвістики, лінгводидактики та методики викладання української мови. Займається Любов Іванівна також проблемою формування мовної особистості. На її глибоке переконання «Україномовна особистість – це той, хто знає мову, розуміє, сприймає її душею, цінує, пропагує, відстоює, захищає». Важливою умовою виховання такої особистості є наявність відповідної навчальної літератури, тому у творчому доробку академіка чільне місце посідають підручники та навчальні посібники для вищої школи, коледжів, ліцеїв, гімназій і загальноосвітніх шкіл. Укладені вони відповідно до принципів, вимог і норм Державного стандарту загальної середньої освіти, зокрема таких змістових ліній мовної освіти, як мовленнєва, мовна, соціокультурна і діяльнісна, та характеризуються концентрованістю і насиченістю пропонованого матеріалу, особистісно орієнтованим викладом, використанням новітніх інтерактивних методів і форм навчання.

Лінгводидактичні й методичні праці академіка Л.І. Мацько спрямовані на орієнтацію мовної підготовки учнів-старшокласників, гімназистів, ліцеїстів до продовження навчання у вищій школі, до досконалого володіння українською літературною мовою, до мовнокомунікативної фахової конкурентноздатності вихованців на суспільному ринку праці.

Л. І. Мацько були підготовлені особисто та з участю викладачів кафедри навчально-методичні праці: «Сучасна українська літературна мова», «Риторика», «Стилістика української мови», «Стилістика ділової мови та редагування документів», «Культура української фахової мови», «Мова наша – українська», «Українська наукова мова (теорія і практика)», «Українська мова. Збірник диктантів для державної підсумкової атестації з української мови», «Соціальні комунікації», «Українська мова. Сучасний довідник» та ін. Академік Л. І. Мацько разом із своєю ученицею доктором педагогічних наук О. М. Семеног підготувала програму з української мови для профільних шкіл, за її ініціативи впроваджено в навчальний процес університетів лінгвокультурологію. Загалом на сьогодні Любов Іванівна Мацько є автором понад 400 наукових і навчально-методичних праць, а її наукова школа відома не тільки в Україні, а й за кордоном.

За безпосередньої участі академіка Л. І. Мацько у 2012 р. був підготовлений Мережевий мультимедійний навчально-методичний комплекс «Українська мова для іноземців». [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.iornal.iita.gov.ua/ (у співавторстві), який одержав Золоту медаль на виставці.

У НПУ імені М. П. Драгоманова під головуванням академіка Л. І. Мацько тривалий час працює спеціалізована вчена рада із захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) наук зі спеціальностей: 13.00.02 – теорія та методика навчання (українська мова) та 13.00.02 – теорія та методика навчання (українська література). До складу спеціалізованої вченої ради, крім авторитетних учених Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова, в різний час залучалися спеціалісти Інституту педагогіки АПН України, Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Київського міського педагогічного університету імені Б.Д.Грінченка, Переяслав-Хмельницького державного педагогічного університету імені Г.Сковороди, Миколаївського державного університету імені В. О. Сухомлинського, Тернопільського національного педагогічного університету імені В. Гнатюка, Вінницького державного педагогічного університету ім. М. Коцюбинського та ін., що завжди забезпечувало високий рівень вимог під час атестації наукових кадрів та кваліфікаційну оцінку якості дисертаційних робіт. Діяльність цієї ради спрямована на вирішення різних проблем освітнього рівня, серед них такі: розроблення комунікативно-діяльнісних підходів до вивчення української мови і літератури; формування професійної мовнокомунікативної компетенції учнів і студентів; створення теоретико-методологічної основи розвитку креативності майбутніх учителів; дослідження лінгводидактичних стратегій навчання української мови студентів нефілологічних факультетів вищих навчальних закладів тощо. Здобувачі наукових ступенів працюють як в НПУ імені М. П. Драгоманова, так і в наукових та навчальних закладах інших міст України.

Під безпосереднім керівництвом академіка Л. І. Мацько захистилося 12 докторів наук і 40 кандидатів з проблем:

- граматики української мови (доктор філолог. наук Руденко Л. М. (Херсонський державний університет), кандидати філологічних наук Баран Т. С. (Волинський університет), Денисенко З. М. (Черкаський національний університет імені Б. Хмельницького), Шевчук С. В. (НПУ імені М. П. Драгоманова), Марич С. (Київський автодорожний інститут);

- лексикології (доктор філолог. наук Сімонок В. П. (Харківська юридична академія імені Ярослава Мудрого), Струганець Л. В. (Тернопільський національний педагогічний університетом імені В. Гнатюка), кандидати філологічних наук Буткова Г. В. (Ізмаїльський педагогічний інститут), Власенко В. В. (Сімферопольський університет), Горох Г. В. (Кам’янець-Подільський університет), Дорошенко С. М. (Полтавський економічний університет), Злей (Холявко) І. В. (Кіровоградський педагогічний університет), Солдатова Л. П. (Київський педагогічний університет імені Б. Грінченка);

- історії української мови (кандидат філологічних наук Васильченко В. М. (Національна академія внутрішніх справ);

- стилістики української мови (кандидати філологічних наук Бірюкова О. О. (Вінницький економічний університет), Браїлко Ю. І. (Полтавський педагогічний університет), Волошина В. В. (НПУ імені М. П. Драгоманова), Гайдученко Г. М. (Херсонський державний університет), Іванова І. Б. (Харківська академія культури), Калита О. М. (НПУ імені М. П. Драгоманова), Кравець Л. В. (НПУ імені М. П. Драгоманова), Маленовський Ю. Л. (НПУ імені М. П. Драгоманова), Павлова І. Г. (Полтавський педагогічний університет), Равлюк С. І. (НПУ імені М. П. Драгоманова), Тищенко О. М. (Інститут української мови НАН України), Ткаченко Т. В. (НПУ імені М. П. Драгоманова), Цівун Н.М. (НПУ ім. М.П.Драгоманова);

- лінгводидактики і методики викладання української мови в основній і старшій ланках середньої школи та у вищій школі (доктори педагогічних наук Голуб Н. Б. (Інститут педагогіки НАПН України), Остапенко Н. М. (Черкаський національний університет імені Б. Хмельницького), Климова К. Я. (Житомирський державний університет імені І. Франка), Семеног О. М. (Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка), Симоненко Т. В. (Черкаський національний університет імені Б. Хмельницького), кандидати педагогічних наук Борисенко В. В. (Чернігівський державний інститут економіки і управління), Романенко Ю. О. (НПУ імені М. П. Драгоманова), Кудіна Т.М. (НПУ ім. М.П.Драгоманова).

Учасниками наукової школи Л.І. Мацько підготовлено Інтернет-проект “Нова мова”, в якому відображено наукові досягнення проф. Мацько Л.І. Цей проект отримав грант уряду США. Однією з ідей, покладених в основу концепції цього проекту, є відродження безпідставно забутої української лексики сучасних з метою збагачення мови сучасних засобів масової інформації.

Кафедра стилістики української мови, очолювана академіком Любов’ю Іванівною Мацько, тісно співпрацює з Інститутом української мови НАН України, зокрема з відділом стилістики та культури мови, Інститутом педагогіки НАПН України, Київським національним університетом імені Тараса Шевченка, Вінницьким державним педагогічним університетом імені М. Коцюбинського, Глухівським державним педагогічним університетом, ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди», Луганським державним педагогічним університетом імені Тараса Шевченка, Миколаївським державним університетом імені В. О. Сухомлинського, Полтавським державним педагогічним університетом імені В. Г. Короленка, Тернопільським національним педагогічним університетом імені В. Гнатюка, Харківським національним педагогічним університетом імені Г. С. Сковороди, Черкаським національним університетом імені Б. Хмельницького та ін.

Крім наукової й викладацької роботи, академік Л. І. Мацько веде й активну громадську діяльність: бере участь у всеукраїнських і міжнародних з’їздах, конференціях, симпозіумах, семінарах, виступає по радіо й на телебаченні, читає лекції працівникам різних установ і закладів освіти, входить до складу редакційних колегій філологічних та педагогічних видань, організовує та проводить разом з однодумцями Міжнародний конкурс української мови імені Петра Яцика. Кожен її виступ і кожна стаття пройняті глибокою любов’ю до України, турботою про буття і майбуття української мови.

Науково-педагогічні здобутки Любові Іванівни Мацько гідно оцінені на високому державному рівні, про що свідчать відповідні нагороди і звання: відмінник освіти України, Заслужений працівник народної освіти України, кавалер ордена княгині Ольги ІІI ступеня, кавалер ордена святих Кирила і Мефодія, нагороджена подячним дипломом Міністерства освіти і науки України та Ліги українських меценатів, почесною грамотою Кабінету Міністрів України. Почесною грамотою Президії Верховної Ради. Шанують Любов Іванівну також українці за кордоном – у 2007 р. вона стала почесним учасником ІІ Всесвітнього форуму українців діаспори в Греції.


Схожі:

Інформація у збірник до 180-річчя університету ім. М. П. Драгоманова Бібліографічна довідка icon175 книг до 175-річчя нпу імені М. П. Драгоманова
М. П. Драгоманова /укл. Г.І. Волинка, О. С. Падалка, Л. Л. Макаренко; за заг ред. В. П. Андрущенка. – 2-ге видання, допов. І перероб....
Інформація у збірник до 180-річчя університету ім. М. П. Драгоманова Бібліографічна довідка iconМіністерство освіти І науки україни національний педагогічний університет імені Михайла драгоманова
Шановні журналісти! Запрошуємо вас на урочистості з нагоди 175-річчя з дня заснування Національного педагогічного університету імені...
Інформація у збірник до 180-річчя університету ім. М. П. Драгоманова Бібліографічна довідка iconІсторія віскі тематична бібліографічна довідка Замовник
Донецький національний університет економіки І торгівлі імені Михайла Туган-Барановського
Інформація у збірник до 180-річчя університету ім. М. П. Драгоманова Бібліографічна довідка iconПосуд тематична бібліографічна довідка Замовник: Саркісян Л. Г
Донецький національний університет економіки І торгівлі імені Михайла Туган-Барановського
Інформація у збірник до 180-річчя університету ім. М. П. Драгоманова Бібліографічна довідка iconНаціональний педагогічний університет
До 20-річчя створення Інституту політології та права Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова
Інформація у збірник до 180-річчя університету ім. М. П. Драгоманова Бібліографічна довідка iconНаціональний педагогічний університет
До 20-річчя створення Інституту політології та права Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова
Інформація у збірник до 180-річчя університету ім. М. П. Драгоманова Бібліографічна довідка iconІсторія доннует тематична бібліографічна довідка Замовник: Литвин В. В. Виконавець: Гербер Т. Г. Донецьк
Донецький национальний университет економіки І торгівлі імені Михайла Туган-Барановського
Інформація у збірник до 180-річчя університету ім. М. П. Драгоманова Бібліографічна довідка iconУкраїнське літературознавство
Міжвідомчий республіканський збірник. Випуск ІІІ. Іван Франко. Статті й матеріали. – Львів: Видавництво Львівського університету,...
Інформація у збірник до 180-річчя університету ім. М. П. Драгоманова Бібліографічна довідка iconПрофесор Іван Тихонович Горбачук Біобібліографічний покажчик До 75-річчя від дня народження та 55-річчя науково-педагогічної діяльності Київ 2008
Професор Іван Тихонович Горбачук: Біобібліографічний покажчик: до 75-річчя від дня народження. – 2-е вид., допов. / Упоряд.: Ю. А....
Інформація у збірник до 180-річчя університету ім. М. П. Драгоманова Бібліографічна довідка iconПрофесор Іван Тихонович Горбачук Біобібліографічний покажчик До 75-річчя від дня народження та 55-річчя науково-педагогічної діяльності Київ 2008
Професор Іван Тихонович Горбачук: Біобібліографічний покажчик: до 75-річчя від дня народження. – 2-е вид., допов. / Упоряд.: Ю. А....
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи