І.І. Мечникова Послуги затверджено рішення icon

І.І. Мечникова Послуги затверджено рішення
Скачати 397.72 Kb.
НазваІ.І. Мечникова Послуги затверджено рішення
І.І.Мечникова <> <> <> Послуги <><><> <> <> <> <> <><> <> <> <>
Дата19.09.2012
Розмір397.72 Kb.
ТипРішення

Одеський національний університет імені І.І.Мечникова

Послуги

ЗАТВЕРДЖЕНО
РІШЕННЯМ КОМІТЕТУ З КОНКУРСНИХ ТОРГІВ
ПРОТОКОЛ № 88
від "17" жовтня 2011 року
ГОЛОВА КОМІТЕТУ З КОНКУРСНИХ ТОРГІВ^

Проректор з науково-педагогічної


та соціально-економічної роботи


______________________В.С.ІгнатенкоЗапит цінових пропозицій

на закупівлю:


Книги, брошури, листівки друковані та продукція аналогічна. Код: 22.11.2


м.Одеса – 2011


ЗАПИТ

цінових пропозицій

1. Замовник:

1.1. Найменування. Одеський національний університет імені І.І. Мечникова

1.2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 02071091

1.3. Місцезнаходження: 65082 м. Одеса, вул. Дворянська, 2

1.4. Реєстраційний рахунок замовника.: Р/р. 35221004000086

1.5. Посадові особи замовника, уповноважені здійснювати зв’язок з учасниками (прізвище, ім'я, по батькові, посада та адреса, номер телефону та телефаксу із зазначенням коду міжміського телефонного зв'язку, e-mail). Ігнатенко В’ячеслав Сергійович - Проректор з науково-педагогічної та соціально-економічної роботи, 65082, м.Одеса, вул. Єлісаветинська (Щепкіна), 12, каб. 1, Тел./факс. (048)723-34-75,

1.6. Головний розпорядник коштів (повне найменування та ідентифікаційний код за ЄДРПОУ). Міністерство освіти і науки, код ЄДРПОУ 00027677

2. Джерело фінансування закупівлі. Кошти спеціального фонду Держбюджету.

3. Адреса веб-порталу Уповноваженого органу, на якому розміщується інформація про закупівлю: www.tender.me.gov.ua

4. Адреса веб-сайту, на якому замовником додатково розміщується інформація про закупівлю (у разі наявності): www.tender.onu.edu.ua

5. Інформація про предмет закупівлі:

5.1. Найменування предмета закупівлі. Книги, брошури, листівки друковані та продукція аналогічна: Код: 22.11.2 (для поповнення бібліотечного фонду Наукової бібліотеки ОНУ імені І.І.Мечникова)

5.2.Опис предмета закупівлі чи його частин (якщо замовник передбачає подання цінових пропозицій за частинами), в тому числі їх необхідні технічні та інші параметри.

Кількість: 995 од. Опис предмета закупівлі в Додатку 3.

5.3. Строк поставки товарів або надання послуг. До 31 грудня 2011р.

6. Основні умови договору.

Відповідно до розділу IX Закону України «Про здійснення державних закупівель» (зі змінами),


7. Строк дії цінових пропозицій. 120 календарних днів.

8. Подання цінових пропозицій: Особисто або поштою

8.1. Місце. : 65082, м.Одеса, вул. Єлісаветинська (Щепкіна), 12, каб. 1

8.2. Строк. 15.11.2011р. до 10.00 год

9. Розкриття цінових пропозицій:

9.1. Місце. 65082, м.Одеса, вул. Єлісаветинська (Щепкіна), 12, каб. 1

9.2. Дата. 15.11.2011р.

9.3. Час. 10 год 30 хв.

10. Додаткова інформація. Всі питання відносно технічного завдання за тел.(0482)-34-80-11,

(0482)-34-77-89- приймальна Наукової бібліотеки,

Пісецька Марина Павлівна – завідуюча відділом комплектування наукової бібліотеки ОНУ ім.І.І.Мечникова за тел. (048)-777-56-93


^ ІНСТРУКЦІЯ З ПІДГОТОВКИ ЦІНОВИХ ПРОПОЗИЦІЙ


1. Загальна частина

Відповідно до ч.1 ст.36 Закону України «Про здійснення державних закупівель» (далі – Закон), від 01.06.2010 N 2289-VI (зі змінами), запрошуємо Вас взяти участь у торгах на закупівлю Книги, брошури, листівки друковані та продукція аналогічна: Код: 22.11.2, шляхом застосування процедури запиту цінових пропозицій.

Фінансування закупівлі здійснюється за рахунок коштів спецфонду держбюджету.


. 2. Інформація про замовника торгів 

Одеський національний університет імені І.І. Мечникова

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 02071091

Місцезнаходження: 65082 м. Одеса, вул. Дворянська, 2

Реєстраційний рахунок замовника.: Р/сч. 35221004000086

Посадові особи замовника, уповноважені здійснювати зв’язок з учасниками (прізвище, ім'я, по батькові, посада та адреса, номер телефону та телефаксу із зазначенням коду міжміського телефонного зв'язку, e-mail). Ігнатенко В’ячеслав Сергійович - Проректор з науково-педагогічної та соціально-економічної роботи, 65082, м.Одеса, вул. Єлісаветинська (Щепкіна), 12, каб. 1, Тел./факс. (048)723-34-75, Всі питання відносно технічного завдання за тел.(0482)-34-80-11,

(0482)-34-77-89- приймальна Наукової бібліотеки, Пісецька Марина Павлівна – завідуюча відділом комплектування наукової бібліотеки ОНУ ім.І.І.Мечникова за тел. (048)-777-56-93


^ 3. Мова, що застосовується під час проведення процедур закупівель

Під час проведення процедур закупівель усі документи, що готуються замовником, викладаються українською мовою.


^ 4. Валюта пропозиції

Валютою цінової пропозиції є гривня.


5. Ціни пропозиції

Учасник визначає ціни на послуги, які він пропонує надати за Договором, з урахуванням усіх своїх витрат, податків і зборів, що сплачуються або мають бути сплачені, усіх інших витрат (з врахуванням Закону України «Про податок на додану вартість» та Закону України «Про ціни та ціноутворення»). Не врахована Учасником вартість окремих послуг не сплачується Замовником окремо, а витрати на їх виконання вважаються врахованими у загальній ціні його цінової пропозиції та остаточно виводиться підсумкова ціна цінової пропозиції.

До ціни цінової пропозиції не включаються витрати, які учасник поніс при підготовці пропозиції та проведені процедури закупівлі.


^ 6. Зміст та оформлення цінової пропозиції

Кожен учасник має право подати тільки одну цінову пропозицію, яка не може бути в подальшому змінена.

Цінова пропозиція подається у письмовій формі за підписом уповноваженої посадової особи учасника, прошита, пронумерована та скріплена печаткою у запечатаному та пропечатаному на місцях склеювання конверті.

На Конверті повинен бути надпис, що містить відомості про учасника торгів (найменування, адреса, телефони) предмет закупівлі та місце знаходження Замовника.

Пропозиція друкується та підписується Учасником або особою (особами), уповноваженими підписувати за Учасника. Всі сторінки пропозиції, на яких зроблені будь-які окремі записи або правки, позначаються ініціалами особи або осіб, що підписують пропозицію. Відповідальність за помилки друку у документах, надісланих до комітету з конкурсних торгів та підписаних відповідним чином, несе Учасник.

Пропозиції, оформлені не у відповідності до вимог даного запиту будуть відхилені, та не будуть брати участь у оцінці цінових пропозицій


^ 7. Термін дії пропозиції

Учасник торгів письмово підтверджує згоду на умови даного запиту та погоджується із терміном дії його пропозиції що становить не менше 120 календарних днів.


  1. ^ Розкриття пропозицій Замовником

Пропозиції, отримані замовником після закінчення строку їх подання, не розкриваються і повертаються учасникам, що їх подали.

Цінові пропозиції розкриваються у встановлений замовником час. До участі у процедурі розкриття цінових пропозицій запрошуються всі учасники, що подали свої пропозиції.

Під час розкриття цінових пропозицій складається протокол за формою, встановленою Уповноваженим органом.

Копія протоколу розкриття цінових пропозицій надається будь-якому з учасників на його письмовий запит протягом одного робочого дня з дня надходження такого запиту.

Загальний строк для розгляду цінових пропозицій та визначення переможця процедури закупівлі не повинен перевищувати п'яти днів з дня розкриття цінових пропозицій.

Переможцем процедури запиту цінових пропозицій визнається учасник, який подав пропозицію, що відповідає вимогам замовника, зазначеним у запиті цінових пропозицій, та має найнижчу ціну.

Замовник акцептує цінову пропозицію в день визначення переможця.

Протягом одного робочого дня з дня прийняття рішення про визначення переможця замовник зобов'язаний надіслати переможцю процедури закупівлі повідомлення про акцепт цінової пропозиції, а всім учасникам - повідомлення про результати процедури запиту цінових пропозицій із зазначенням найменування та місцезнаходження учасника-переможця


^ 9. Відхилення цінової пропозиції

Замовник відхиляє цінові пропозиції, у разі якщо вони не відповідають вимогам замовника, зазначеним у запиті, або з підстав, зазначених у статті 17 Закону України (зі змінами).


10. Істотні умови договору:


1. Виконавець надає Замовникові послуги, а Замовник сплачує за надані послуги за цінами, що визначені в ціновій пропозиції.

2. Ціни на послуги встановлюються в національній валюті України.

3. Розрахунки за надані послуги здійснюються на підставі виставленого рахунку-фактури та актів виконаних робіт.

4. У разі затримки поставки товару, Виконавець сплачує пеню у розмірі подвійної облікової ставки НБУ від суми товару за кожний день затримки.

Після укладання договір про закупівлю набуває обов'язкової сили для сторін і має виконуватись ними відповідно до його умов.

5. Обсяги закупівлі можуть бути зменшені залежно від реального фінансування видатків.

6. Ціна договору може бути зменшена за взаємною згодою Сторін у випадку зменшення обсягів закупівлі залежно від реального фінансування видатків .

У разі затримки бюджетного фінансування розрахунки за надані послуги здійснюються при отриманні Замовником бюджетного призначення на фінансування цих послуг.

При виникненні бюджетних зобов'язань проплата за товар проводиться при наявності та в межах відповідних бюджетних асигнувань.

8. Договір про закупівлю набирає чинності з дня його підписання та діє до 31 грудня 2011 року.


Умови договору про закупівлю не повинні відрізнятися від змісту пропозиції конкурсних торгів або цінової пропозиції (у тому числі ціни за одиницю продукції) переможця процедури закупівлі та не повинні змінюватися після підписання договору про закупівлю до повного виконання зобов'язань сторонами, крім випадків зменшення обсягів закупівлі залежно від реального фінансування видатків та узгодженого зменшення сторонами договору ціни договору про закупівлю.

Договір про закупівлю укладається в письмовій формі відповідно до положень Цивільного кодексу України та Господарського кодексу України з урахуванням особливостей, визначених Законом та Наказом Міністерства економіки України №925 від 27.07.2010р.


  • Учасник вказує вартість пропозиції відповідно до форми, що визначена у додатку №1.(додається)

  • Як частину своєї пропозицій учасник подає документи зазначені у додатку № 2.(додається)

  • Технічні вимоги подано в Додатку № 3, який додаєтьсяДодаток 1

^ ЦІНОВА ФОРМА " КОМЕРЦІЙНА ПРОПОЗИЦІЯ"

(форма, яка подається Учасником на фірмовому бланку)

Ми, (назва Учасника), надаємо свою пропозицію щодо участі у торгах на закупівлю:

Книги, брошури, листівки друковані та продукція аналогічна: Код: 22.11.2

. згідно з технічними та іншими вимогами Замовника торгів.

Вивчивши вимоги запиту цінових пропозицій на виконання зазначеного вище, ми, уповноважені на підписання Договору, маємо можливість та погоджуємося виконати вимоги Замовника та Договору на умовах, зазначених у даній комерційній пропозиції за наступними цінами:

№п/п

АВТОР

НАЗВА

К-во

Ціна за од., грн. з ПДВ

Сума, грн. з ПДВ

Пропозиція учасників має містити загальну суму та кількість (словами):


_____________________________________________________________грн.


1. Якщо наша пропозиція буде акцептована, ми візьмемо на себе зобов'язання виконати всі умови, передбачені Договором.

2. Ми погоджуємося дотримуватися умов цієї пропозиції протягом 120 кал. днів з дня розкриття цінових пропозицій, встановленого Вами. Наша пропозиція буде обов'язковою для нас і може бути акцептована Вами у будь-який час до закінчення зазначеного терміну.

3. Ми погоджуємося з умовами, що Ви можете відхилити нашу чи всі цінові пропозиції згідно з умовами запиту цінових пропозицій.

4. Якщо наша пропозиція буде акцептована, ми зобов'язуємося підписати Договір із Замовником не раніше ніж через п’ять робочих днів з дня публікації в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель повідомлення про акцепт цінової пропозиції, але не пізніше ніж через 14 днів з дня визначення переможця.


Посада, прізвище, ініціали, підпис уповноваженої особи Учасника, завірені печаткою.


Додаток №2

^ ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ, ЯКІ ВИМАГАЮТЬСЯ ДЛЯ ПІДТВЕРДЖЕННЯ ВІДПОВІДНОСТІ УЧАСНИКА КВАЛІФІКАЦІЙНИМ ВИМОГАМ ЗАМОВНИКА


1. Копія статуту або іншого установчого документа (для юридичних осіб)

2. Копія свідоцтва про державну реєстрацію

3. Копія довідки з ЄДРПОУ (для юридичних осіб)

4. Копія паспорту (для фізичних осіб)

5. Копія ідентифікаційного коду (для фізичних осіб)

6.Копія довідки про взяття на облік платника податку (4-ОПП).

7. Копія свідоцтва про реєстрацію платника податку

8. Наявність фінансової спроможності

Копія звіту про фінансові результати та копія балансу за останній звітній період, завірені печаткою учасника

9. Наявність обладнання та матеріально-технічної бази (відомості подаються в довільній формі)

10. Наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід (відомості подаються в довільній формі)

11. Інформаційна довідка про виконання аналогічних договорів завірена печаткою учасника, яка містить відомості про виконання аналогічних договорів (не менше двох) (в т.ч. за предметом закупівлі)

Назва організації із якою укладено договір

Адреса, телефон, П.І.П особи, яка відповідала за виконання договору

Предмет Закупівлі

Сума договору

Термін виконання договору


12 Оригінал Довідки з агентства з питань банкрутства, або департаменту з питань банкрутства міністерства економіки України про відсутність підприємства-учасника в єдиній базі даних про підприємства, щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство. (довідка чинна на момент розкриття, але не більше двохмісячної давнини відносно дати розкриття цінових пропозицій)

13. Оригінал Довідки ДПІ про відсутність заборгованості із сплати обов’язкових податків і зборів в Україні чинна на момент розкриття;

14.Документ, підтверджуючий повноваження особи, яка уповноважена підписувати договір (виписка з протоколу засновників про призначення директора, президента; довіреність керівника; наказ про призначення директора, та інше).


^ Учасник повинен подати в складі своєї пропозиції цінову форму пропозиції згідно додатку №1 та згоду на істотні умови договору згідно п.10 Запрошення до участі в торги


Додаток №3

Технічне завдання на закупівлю:

^ Книги, брошури, листівки друковані та продукція аналогічна: Код: 22.11.2

Пропозиція учасників має містити ціни та кількість:

№п/п

АВТОР

НАЗВА

К-во

Ціна за од., грн. з ПДВ

Сума, грн. з ПДВ

1

Шафер С.

HTML, XHTML и CSS. Библия пользователя(изд:5)

12

Лабберс П., Олберс Б., Салим Ф.

HTML5 для профессионалов. Мощные инструменты для разработки современных веб-приложений

13

Хорстманн К.С., Корнелл Г.

Java 2. Том 1. Основы Т:1(изд:8)

14

Хорстманн К., Корнелл Г.

Java 2. Том 2. Тонкости программирования В 2-х ч Ч:2(изд:8)

15

Флэнаган Д.

JavaScript. Подробное руководство: пер. с англ.(изд:5)

16

Кофлер М.

Linux. Полное руководство

17

Котеров Д.В., Костарев А.Ф.

PHP 5. Наиболее полное руководство(изд:2)

18

Кузнецов М.В., Симдянов И.В.

PHP 5/6

19

Ленгсторф Д.

PHP и jQuery для профессионалов

110

Кісіль З.Р.

Адміністративне право. 3-тє видання.

2011

Коломоєць Т.О.

Адміністративне судочинство України. Підручник

2012

Саенко О.Е.

Аналитическая химия(изд:2)

213

Колошина Т.Ю., Трусь А.А.

Арт-терапевтические техники в тренинге. Характеристики и использование. Практическое пособие для тре

114

Немченко В.В.

Аудит.

1515

Атаманчук П.С.

Безпека життєдіяльності.

3016

Желібо Є.П.

Безпека життєдіяльності. Навчальний посібник.

1017Библиотечно-библиографическая классификация. Средние таблицы. Практическое пособие. Вып. 4 Вып:4

218

Быков А.А.

Борис Пастернак

119

Шара Є.Ю.

Бухгалтерський облік у бюджетних установах і організація.

1520

Макки А.

Введение в .NET 4.0 и Visual Studio 2010 для профессионалов

121

Ушаков Е.В.

Введение в философию и методологию науки.Учебник для ВУЗов(изд:2)

1

 
22

Фоли М.

Век абсурда. Почему в современной жизни трудно быть счастливым

123

Тросников В.Н.

Вера и разум: европейская философия и ее вклад в позниние истины.

124

Немировский К.

Винникотт и Кохут. Новые перспективы в психоанализе, психотерапии и психиатрии

225

Гибсон Г.

Во всем виноват геном

226

Білоус П.

Вступ до літературознавства

3027

Другов Ю.С., Зенкевич И.Г., Родин А.

Газохроматографический анализ загрязненного воздуха

128

Ткалич М.

Гендерна психологія

1029

Субботский Е.В.

Генезис личности. Теория и эксперимент

230

Дорошко М.С.

Геополітичне середовище та геополітична орієнтація країн СНД.

1031

Наумов Г.Б.

Геохимия биосферы

132

Несинова С.В.

Господарське право України

1533

Мальська М.П.

Готельний бізнес: теорія та практика.

1034

Дахно І.І.

Ділова кар'єра.

1035Древние тексты Вед. Летописи Бхараты

136

ред.Виктор Молчанов

Ежегодник по феноменологической философии 2009-2010

137

Червінська Л.П.

Економіка праці.

2038

Поликовская Л.В.

Есенин

239

Рейфилд Д.

Жизнь Антона Чехова

140

Фримен Э., Фримен Э.

Изучаем HTML, XHTML и CSS: пр. с англ.

141

Каслдайн Э.

Изучаем jQuery

142

Дорохин В.М.

Индивидуальное и универсальное как зеркало вечного противостояния в философии

143

Эшотс Я., ред.

Ишрак. Ежегодник исламской философии. № 1

144

Сазонець І.Л.

Інвестування.

2045

Захарченко В.І.

Інноваційний менеджмент.

2046

Литовченко І.Л.

Інтернет-маркетинг.

1047

Баженков В.А., Шинкаренко Г.А.

Інформатика. Комп'ютерна техніка. Комп'ютерні технології. Підручник.

1048

Марущак А.І.

Інформаційне право України.

1549

Корольчук М.

Історія психології

1050

Човдырова Г.С., Клименко Т.С.

Клиническая психология: общая часть.Учебное пособие для ВУЗов

551

Фаликман М., Спиридонов В., ред.

Когнитивная психология. История и современность. Хрестоматия

252Кодекс адміністративного судочинства України. Станом на 16.09.11.

2053

Малинкин А.Н.

Коллекционер. Опыт исследования по социологии культуры

154

Поршнев

Компьютерный анализ и интерпретация эмпирических зависимостей

155

Русинко І.І.

Конфліктологія. Психотехнології запобігання і управління конфліктами.(тв. пер.)

556

Мальська М.П.

Країнознавство: теорія та практика.

2057

Голіна В.В.

Кримінально-виконавче право.

1558

М'ясоїд П.А.

Курс загальної психології. У 2-х тт. Т.1

1059

Ніколенко А. Г.

Лексикологія англійської мови. Теорія і практика (English Lexicology. Theory and Practice). Посібник

1060

Лурия А.Р.

Лекции по общей психологии.Учебное пособие для ВУЗов

261

Гапоніна А.

Лінгвокраїнознавство. Підручник (тв.пер.)

1562

Слепушкин В.В., Рублинецкая Ю.В.

Локальный электрохимический анализ

163

Зинкевич-Евстигнеева Т.Д., Борозенец

Мастер сказок. 50 проективных карт. Диагностика и создание авторских историй для детей и взрослых. В

264

Стоюхина Н.Ю.

Методика преподавания психологии. История, теория, практика(изд:2)

365

Мокій А.І.

Міжнародні організації.

1566

Глебкин В.В.

Мышление и эмоции в междисциплинарной перспективе

167

Воробьевский Ю.

Неизвестный Булгаков. На свидании с сатаной

168

Шинкарчук С.А.

Новые слова русского языка

269НПК законів України "Про виконавче провадження", "Про виконавчу службу".

270

Стеценко С.Г.

НПК закону України "Про адвокатуру"

271

Антуха Г.Г. та ін.

НПК закону України "Про захис прав споживачів"

272НПК закону України "Про місцеве самоврядування в Україні"

273

Мацюк В.Я.

НПК закону України "Про оперативно-розшукову діяльність"

274

Колектив авторів

НПК закону України "Про прокуратуру"

275

За ред. Молдована В.В.

НПК закону України "Про судоустрій і статус суддів".

276

Колектив авторів

НПК Податкового кодексу України. І-ІІ том.

277

Колектив авторів

НПК Податкового кодексу України. ІІІ том. Зміни та доповнення на 01.09.11.

278

Колектив авторів

НПК Сімейного кодексу України.

279НПК цивільного процесуального кодексу України.

280

Дроб'язко С.І.

Облік та оподаткування підприємств малого бізнесу.

1081

Задорожний З.В.

Облік у галузях економіки

1582

Иванов В.П.

Общая и медицинская экология.Учебник для ВУЗов

183

Реутов О.А., Курц А.Л., Бутин К.П.

Органическая химия. В 4 ч. Ч. 2 В 4-х ч Ч:2(изд:3)

284

Реутов О.А., Курц А.Л.

Органическая химия. В 4 ч. Ч. 3 В 4-х ч Ч:3

285

Косова Т.Д.

Організація і методика економічного аналізу

2086

Мальська М.П.

Організація та планування діяльності туристичних підприємств.

1587

Круль Г.Я.

Основи готельної справи.

1588

Михайлин І.Л.

Основи журналістики. 5-е видання.

2089

Гандзюк М.П.

Основи охорони праці. Підручник.

1090Основы межклеточных взаимодействий в иммунной системе. Учебно-методическое пособие

291

Рубинштейн С.Л.

Основы общей психологии.Учебник для ВУЗов

292

Блау М.Г.

От добермана до хулигана: из имен собственных в нарицательные.

293

Мильдон В.

Очерк теории прозы

294

Циммер К.

Паразиты. Тайный мир

295

Бандурка О.М.

Податкове право.

2596

Ильин Е.П.

Пол и гендер.

297

Бабкіна О.В.

Політологія. Підручник для ВУЗів. Видання 2-ге, перероблене і доповнене. (тв пер.)

3098

Шпиталенко Г.А.

Правознавство. Підручник.

1599

Адлер А.

Практика и теория индивидуальной психологии

2100

Елисеев О.П.

Практикум по психологии личности.Учебное пособие для ВУЗов(изд:3)

4101

Петруня Ю.Є.

Прийняття управлінських рішень.

20102

Свасьян Карен

Проблема символа в современной философии (критика и анализ)

1103

Павлик П.М.

Процесуальна документація. 3-є видання.

2104

Таньков С.О.

Процесуальні та договірні документи у практиці роботи юристів.

2105

Романова Е.С.

Психодиагностика(изд:3)

3106

Белянин В.П.

Психолингвистика

2107

Ильин Е.П.

Психология индивидуальных различий

1108

Кулагина И.Ю., Колюцкий В.Н.

Психология развития и возрастная психология. Учебное пособие для вузов

3109

Стюарт-Гамильтон Я.

Психология старения. Перевод с английского(изд:4)

2110

Бочелюк В.Й.

Психологія людини з обмеженими можливостями.

5111

Корольчук М.

Психологія сімейних взаємин. Навчальний посібник.

5112

Ходаківський Є.І.

Психологія управління. 3-є видання.

20113

Тимошенко Г., Леоненко Е.

Работа с телом в психотерапии. Практическое руководство(изд:2)

2114

Веллинг Л., Томсон Л.

Разработка веб-приложений с помощью PHP и MySQL: пер. с англ.(изд:4)

1115

Шугаєва Л.

Релігії світу

10116

Калиненко В.К., ред.

Рисуночный тест Вартега. Практическое руководство(изд:2)

2117

Ковальчук В.М.

Світова економіка: її історія та дослідники.

15118

Бену А.

Символизм сказок и мифов народов мира

2119

Дякович М.М.

Сімейне право України. 2-ге видання.

25120

Кимлика У. Пер. с англ. Моисеев С.

Современная политическая философия. Введение

1121

Федотов О.

Сонет

2122

Опря А.Т.

Статистика.

20123

Лугінін О.Є.

Статистика. 2-ге видання.

20124

Єфімов Л.П.

Стилістика англійської мови. Посібник (м'який пер.)

10125

Говорушко Т.А.

Страхові послуги. 3-є видання.

15126

Гуго Ф.

Структура современной лирики. От Бодлера до середины двадцатого столетия

1127

Глібко В.М.

Судова бухгалтерія

20128

Дондик Н.Я.

Судова бухгалтерія.

20129

Чернишова Н.В.

Судова влада в Україні.

5130

Громкович Ю.

Теоретическая информатика. Введение в теорию автоматов, теорию вычислимости(изд:3)

1131

Семаго Н.Е., Семаго М.М.

Теория и практика оценки психического развития

2132

Скакун О.Ф.

Теорія права і держави. 2-ге видання.

20133

Буценко Л.М.

Технології мікробного синтезу лікарських засобів

5134

Мальська М.П.

Туристичний бізнес.

10135

Несбит Э.

Удивительные сюжеты Шекспира

2136

Кордон М.В

Українська та зарубіжна культура. 3-тє видання.

20137

Трифонов К.И., Девисилов В.А.

Физико-химические процессы в техносфере

1138

Губин В.

Человек в трех измерениях

1139

Одесский М.П.

Четвертое измерение литературы. Статьи о поэтике

2140

Бредберри Т., Гривз Дж.

Эмоциональный интеллект 2.0(изд:2)

2141

Левицкий В.В.

Этимологический словарь германских языков в 2-х томах. (тв.)

2142

Молдован В.В.

Юридична клініка.

3ВСЬОГО : 995 од.

Інші умови:

  1. Транспортна доставка печатної продукції за рахунок поставника за адресою: 65082, м. Одеса, вул. Преображенська, 24. НБ ОНУ ім. І.І.Мечникова.

  2. Не дозволяється заміна найменувань видань, року видання.

  3. Строк поставки товару до 31.12.2011 року.

  4. Вимоги зазначені у технічному завданні. повинні бути відображені в договорі.

Схожі:

І.І. Мечникова Послуги затверджено рішення iconІ.І. Мечникова Послуги затверджено рішення
Технічному завданні Додаток 1, в розділі Додаткові вимоги п., абзац (стор. 13)
І.І. Мечникова Послуги затверджено рішення iconІ.І. Мечникова Послуги затверджено рішення
Технічному завданні Додаток 1, в розділі Додаткові вимоги п., абзац (стор. 13)
І.І. Мечникова Послуги затверджено рішення iconІ.І. Мечникова Послуги затверджено рішення
Обладнання копіювально-розмножувальне та інше конторське обладнання (код 30. 01. 2)
І.І. Мечникова Послуги затверджено рішення iconІ.І. Мечникова Послуги затверджено рішення
Обладнання копіювально-розмножувальне та інше конторське обладнання (код 30. 01. 2)
І.І. Мечникова Послуги затверджено рішення iconІ.І. Мечникова Послуги затверджено рішення
В’ячеслав Сергійович Проректор з науково-педагогічної та соціально-економічної роботи, 65082, м. Одеса, вул. Єлісаветинська (Щепкіна),...
І.І. Мечникова Послуги затверджено рішення iconІ.І. Мечникова Послуги затверджено рішення
Документація конкурсних торгів розроблена на виконання вимог Закону України «Про здійснення державних закупівель» від 01 червня 2010...
І.І. Мечникова Послуги затверджено рішення iconІ.І. Мечникова Послуги затверджено рішення
Документація конкурсних торгів розроблена на виконання вимог Закону України «Про здійснення державних закупівель» від 01 червня 2010...
І.І. Мечникова Послуги затверджено рішення iconІ.І. Мечникова Послуги затверджено рішення
Документація конкурсних торгів розроблена на виконання вимог Закону України «Про здійснення державних закупівель» від 01 червня 2010...
І.І. Мечникова Послуги затверджено рішення iconІ.І. Мечникова Послуги затверджено рішення
Документація конкурсних торгів розроблена на виконання вимог Закону України «Про здійснення державних закупівель» від 01 червня 2010...
І.І. Мечникова Послуги затверджено рішення iconІ.І. Мечникова Послуги затверджено рішення
Документація конкурсних торгів розроблена на виконання вимог Закону України «Про здійснення державних закупівель» від 01 червня 2010...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи