І.І. Мечникова Послуги затверджено рішення icon

І.І. Мечникова Послуги затверджено рішення
НазваІ.І. Мечникова Послуги затверджено рішення
І.І.Мечникова <> <> <> Послуги <><><> <> <> <> <> <> <> <> <> <
Дата19.09.2012
Розмір260 Kb.
ТипРішенняОдеський національний університет імені І.І.Мечникова

Послуги

ЗАТВЕРДЖЕНО
РІШЕННЯМ КОМІТЕТУ З КОНКУРСНИХ ТОРГІВ
ПРОТОКОЛ № 79
від "01" вересня 2011 року
ГОЛОВА КОМІТЕТУ З КОНКУРСНИХ ТОРГІВ^

Проректор з науково-педагогічної


та соціально-економічної роботи


______________________В.С.Ігнатенко

м.п.


ЗМІНИ ДО

^

ДОКУМЕНТАЦІЇ КОНКУРСНИХ ТОРГІВ


(відкриті торги)

1) зміни в розділі ІІІ п. 2. підпункт 7 (стор. 4)

2) доповнення в Технічному завданні Додаток 1, в розділі Додаткові вимоги п. 2.2., абзац 5. (стор. 13)на закупівлю


Прилади вимірювальні, контрольні, випробувальні різні

Код 33.20.6 (Скануючий електронний мікроскоп)


м.Одеса – 2011


 І. Загальні положення

1

2

^ 1. Терміни, які вживаються в документації конкурсних торгів

Документація конкурсних торгів розроблена на виконання вимог Закону України «Про здійснення державних закупівель» від 01 червня 2010 року № 2289-VI (зі змінами та доповненнями), надалі Закон.

Терміни, які використовуються в цій документації конкурсних торгів, вживаються в значеннях, визначених Законом.

^ 2. Інформація про замовника торгів

 

повне найменування

Одеський національний університет імені І.І.Мечникова

місцезнаходження

Україна, 65082, м.Одеса, вул.Дворянська, 2.

посадова особа замовника, уповноважена здійснювати зв'язок з учасниками

Відповідальний за проведення торгів Ігнатенко В’ячеслав Сергійович - Проректор з науково-педагогічної та соціально-економічної роботи, 65082, м.Одеса, вул. Єлісаветинська (Щепкіна), 12, каб. 1,


На всі питання відносно документації конкурсних торгів звертатися за тел. (048) 723-34-75, Танащук Анжела Павлівна, e-mail: tanashchuk@onu.edu.ua, Секретар комітету з конкурсних торгів Харченко Тамара Іванівна, e-mail: harchenko@onu.edu.ua .

Отримання документації конкурсних торгів здійснюється за адресою 65082, м.Одеса, вул. Єлісаветинська (Щепкіна), 12, каб. 1, тел. 723-34-75

3. Інформація про предмет закупівлі

 

найменування предмета закупівлі

Прилади вимірювальні, контрольні, випробувальні різні

Код 33.20.6 (Скануючий електронний мікроскоп)

Закупівля не передбачає поділ предмета закупівлі на частини (лоти).

вид предмета закупівлі

Товар

місце, кількість, обсяг поставки товарів (надання послуг, виконання робіт)

65082, м.Одеса, вул.Дворянська, 2.,

кількість: 1 комплект

строк поставки товарів (надання послуг, виконання робіт)

до 31 грудня 2011р.

^ 4. Процедура закупівлі

Відкриті торги

5. Недискримінація учасників

Вітчизняні та іноземні учасники беруть участь у процедурі закупівлі на рівних умовах.

^ 6. Інформація  про  валюту  (валюти),  у якій (яких) повинна бути розрахована і зазначена ціна пропозиції конкурсних торгів

Валютою пропозиції конкурсних  торгів є гривня.

Учасник процедури закупівлі не може зазначити ціну пропозиції в іншій валюті ніж гривня.

 

^ 7. Інформація про мову (мови),  якою  (якими)  повинні  бути складені  пропозиції конкурсних торгів

Усі документи, що мають відношення до пропозиції конкурсних торгів та підготовлені безпосередньо Учасником повинні бути складені українською мовою.

ІІ. Порядок внесення змін та надання роз`яснень до документації конкурсних торгів

^ 1. Процедура надання роз'яснень щодо документації конкурсних торгів

 

Учасник, який отримав документацію конкурсних торгів, має право не пізніше ніж за 10 днів до закінчення строку подання пропозицій конкурсних торгів звернутися до замовника за роз'ясненнями щодо документації конкурсних торгів. Замовник повинен надати роз’яснення на запит протягом трьох днів з дня його отримання всім особам, яким було надано документацію конкурсних торгів.

Замовник має право з власної ініціативи чи за результатами запитів внести зміни до документації конкурсних торгів, продовживши строк подання та розкриття пропозицій конкурсних торгів не менше ніж на сім днів та повідомити письмово протягом одного робочого дня з дня прийняття рішення про внесення зазначених змін усіх осіб, яким було видано документацію конкурсних торгів.

У разі несвоєчасного подання замовником роз'яснень щодо змісту документації конкурсних торгів або несвоєчасного внесення до неї змін замовник повинен продовжити строк подання та розкриття пропозицій конкурсних торгів не менш як на сім днів та повідомити про це всіх осіб, яким було видано документацію конкурсних торгів.

Зазначена інформація оприлюднюється замовником відповідно до статті 10 Закону. 

Усі учасники повинні обов’язково подати замовнику торгів свої заяви на участь у вищезазначених торгах незалежно від того, звідки вони отримали документацію конкурсних торгів.

^ 2. Порядок проведення зборів з метою роз'яснення запитів щодо документації конкурсних торгів 

Збори учасників щодо роз’яснення змісту документації конкурсних торгів замовником не проводяться.

ІІІ. Підготовка пропозицій конкурсних торгів

^ 1. Оформлення пропозиції конкурсних торгів

*Ця вимога не стосується учасників, які здійснюють діяльність без печатки згідно з чинним законодавством), за винятком оригіналів чи нотаріально завірених документів, виданих учаснику іншими організаціями (підприємствами, установами). 

 

 

 

 

 

 

Пропозиція конкурсних торгів подається у письмовій формі за підписом уповноваженої посадової особи учасника, прошита, пронумерована та скріплена печаткою* у запечатаному конверті.

Учасник процедури закупівлі має право подати лише одну пропозицію конкурсних торгів.

Усі сторінки пропозиції конкурсних торгів учасника процедури закупівлі повинні бути пронумеровані та містити підпис уповноваженої посадової особи учасника процедури закупівлі, а також відбитки печатки*.

Повноваження щодо підпису документів пропозиції конкурсних торгів учасника процедури закупівлі підтверджується випискою з протоколу засновників, наказом про призначення, довіреністю, дорученням або іншим документом, що підтверджує повноваження посадової особи учасника на підписання документів. Пропозиція конкурсних торгів запечатується в одному конверті, який у місцях склеювання повинен містити відбитки печатки учасника процедури закупівлі*.

На конверті повинно бути зазначено:

- повне найменування і місцезнаходження замовника;

- назва предмета закупівлі відповідно до оголошення про проведення відкритих торгів;

- повне найменування (прізвище, ім’я, по батькові) учасника процедури закупівлі, його місцезнаходження (місце проживання), ідентифікаційний код ЄДРПОУ, номери контактних телефонів;

- маркування: «Не відкривати до 10-30 години 22.09.2011»

^ 2. Зміст пропозиції конкурсних торгів учасника

 

Пропозиція конкурсних торгів, яка подається учасником процедури закупівлі, складається з:

- документів, що підтверджують повноваження посадової особи або представника учасника процедури закупівлі щодо підпису документів пропозиції конкурсних торгів;

- документально підтвердженої інформації про відповідність учасника кваліфікаційним критеріям та містить:

1) пропозицію конкурсних торгів за формою, що надана в Додатках 1 та 2;

2) копію свідоцтва про державну реєстрацію, завіреною печаткою підприємства;

3) копію довідки про внесення до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України (ЄДРПОУ), завіреною печаткою підприємства;

4) копію Статуту, завіреною печаткою підприємства;

5) загальні відомості: найменування, П.І.Б. керівника, контактний телефон, реквізити (юридична адреса, фактична адреса, опис технічної бази, телефони, факс), дата створення;

6) інформацію щодо підтвердження дотримання учасником вимог щодо предмету закупівлі (Додаток 1);

7) інформація щодо підтвердження досвіду виконання відповідних замовлень за останні три роки (наявність документально підтвердженого досвіду виконання аналогічних договорів) надається у формі переліку договорів (або інших документів) з назвою організації (можливо додати 3-5 копій аналогічних договорів, які не містять комерційну таємницю).

8) підтвердження повноважень осіб на право діяти від імені підприємства (організації);

9) довідку ДПІ про відсутність заборгованості по сплаті податків і зборів (обов’язкових платежів) на дату проведення торгів;

10) довідку уповноваженого органу про відсутність рішення про визнання учасника в установленому порядку банкрутом;

11) документ, що підтверджує правомочність особи на укладення договору про закупівлю;

12) довідку обслуговуючого банку про відсутність заборгованості по кредитах;

13) копію свідоцтва платника ПДВ (для платників ПДВ), завіреною печаткою підприємства;

14) копію довідки взяття на облік платника податків (для платників ПДВ), завіреною печаткою підприємства.

3. Забезпечення пропозиції конкурсних торгів

Не вимагається

^ 4. Умови повернення чи неповернення забезпечення пропозиції конкурсних торгів

Забезпечення не вимагається

5. Строк, протягом якого пропозиції конкурсних торгів є дійсними

Пропозиції конкурсних торгів вважаються дійсними протягом 90 днів з дати розкриття пропозицій конкурсних торгів. До закінчення цього строку замовник має право вимагати від учасників продовження строку дії пропозицій конкурсних торгів.

Учасник має право:

- відхилити таку вимогу, не втрачаючи при цьому наданого ним забезпечення пропозиції конкурсних торгів;

- погодитися з вимогою та продовжити строк дії поданої ним пропозиції конкурсних торгів та наданого забезпечення пропозиції конкурсних торгів.


^ 6. Кваліфікаційні критерії до учасників

При визначенні кваліфікаційних критеріїв у документації конкурсних торгів замовник керується переліком кваліфікаційних критеріїв, зазначених у статті 16 Закону. 

Замовником зазначаються кваліфікаційні критерії до учасників відповідно до статті 16 Закону, вимоги, встановлені статтею 17 Закону, та інформацію про спосіб документального підтвердження відповідності учасників встановленим критеріям та вимогам згідно із законодавством.

Кваліфікаційні критерії:

- фінансова спроможність учасника виконати зобов’язання, що є предметом закупівлі;

- наявність кваліфікованих спеціалістів за відповідним фахом;

- наявність документально підтвердженого досвіду виконання аналогічних замовлень;

- учасник не має заборгованості за кредитами.


Вимоги до учасників:

Відповідно до статті 17 Закону замовник приймає рішення про відмову учаснику в участі у процедурі закупівлі та зобов’язаний відхилити пропозицію конкурсних торгів у разі якщо:


1) він має незаперечні докази того, що учасник пропонує, дає або погоджується дати прямо чи опосередковано будь-якій посадовій особі замовника, іншого державного органу винагороду в будь-якій формі (пропозиція щодо найму на роботу, цінна річ, послуга тощо) з метою вплинути на прийняття рішення щодо визначення переможця процедури закупівлі;

2) учасника було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення у сфері державних закупівель корупційного правопорушення;

3) виявлено факт участі учасника у змові;

4) фізична особа, яка є учасником, була засуджена за злочин, пов'язаний з порушенням процедури закупівлі, чи інший злочин, вчинений з корисливих мотивів, судимість з якої не знято або не погашено у встановленому законом порядку;

5) службова (посадова) особа учасника, яку уповноважено учасником представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі, була засуджена за злочин, пов'язаний з порушенням процедури закупівлі, чи інший злочин, вчинений з корисливих мотивів, судимість з якої не знято або не погашено у встановленому законом порядку;

6) пропозиція конкурсних торгів подана учасником процедури закупівлі, який є пов'язаною особою з іншими учасниками процедури закупівлі;

7) учасником не надано документів, що підтверджують правомочність на укладення договору про закупівлю;

8) учасник визнаний у встановленому Законом порядку банкрутом та відносно нього відкрита ліквідаційна процедура.

Замовник може прийняти рішення про відмову учаснику в участі у процедурі закупівлі та може відхилити пропозицію конкурсних торгів учасника у разі якщо:

1) учасник має заборгованість із сплати податків і зборів (обов'язкових платежів);

2) учасник не провадить господарську діяльність відповідно до положень його статуту.

^ 7. Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі

Учасники процедури закупівлі повинні надати в складі пропозиції конкурсних торгів документ, який підтверджує відповідність пропозиції вимогам до предмета закупівлі, зазначеним у Додатку 1.

^ 8. Опис окремої частини (частин) предмета закупівлі, щодо яких можуть бути подані пропозиції конкурсних торгів

Подання пропозицій за окремими частинами предмету закупівлі (лотами) не передбачено.

^ 9. Внесення змін або відкликання пропозиції конкурсних торгів учасником

Учасник має право внести зміни або відкликати свою пропозицію конкурсних торгів до закінчення строку її подання. Такі зміни чи заява про відкликання пропозиції конкурсних торгів враховуються у разі, коли вони отримані замовником до закінчення строку подання пропозицій конкурсних торгів.

ІV. Подання та розкриття пропозицій конкурсних торгів

^ 1. Спосіб, місце та кінцевий строк подання пропозицій конкурсних торгів:

спосіб подання пропозицій конкурсних торгів

 місце подання пропозицій конкурсних торгів:

кінцевий строк подання пропозицій конкурсних торгів (дата, час)Особисто або поштою

65082, м.Одеса, вул. Єлісаветинська (Щепкіна), 12, каб. 1

 

 ^ 22.09.2011 року до 10 год. 00 хв.

Пропозиції конкурсних торгів, отримані замовником після закінчення строку їх подання, не розкриваються і повертаються учасникам, що їх подали.

На запит учасника замовник протягом одного робочого дня з дня надходження запиту підтверджує надходження пропозиції конкурсних торгів із зазначенням дати та часу. 

^ 2. Місце, дата та час розкриття пропозицій конкурсних торгів:

місце розкриття пропозицій конкурсних торгів

 дата та час розкриття пропозицій конкурсних торгів

 

 

  


65082, м.Одеса, вул. Єлісаветинська (Щепкіна), 12, каб. 1

 22.09.2011 року о 10 год. 30 хв.

 До участі у процедурі розкриття пропозицій конкурсних торгів замовником допускаються всі учасники або їх уповноважені представники. Відсутність учасника або його уповноваженого представника під час процедури розкриття пропозицій конкурсних торгів не є підставою для відмови в розкритті чи розгляді або для відхилення його пропозиції конкурсних торгів.

Повноваження представника учасника підтверджується випискою з протоколу засновників, наказом про призначення, довіреністю, дорученням або іншим документом, що підтверджує повноваження посадової особи учасника на участь у процедурі розкриття пропозицій конкурсних торгів.

Для підтвердження особи такий представник повинен надати паспорт. Під час розкриття пропозицій конкурсних торгів перевіряється наявність чи відсутність усіх необхідних документів, передбачених документацією конкурсних торгів, а також оголошуються найменування та місцезнаходження кожного учасника, ціна кожної пропозиції конкурсних торгів. Зазначена інформація вноситься до протоколу розкриття пропозицій конкурсних торгів.

Протокол розкриття пропозицій конкурсних торгів складається у день розкриття пропозицій конкурсних торгів за формою затвердженою Міністерством економіки України.

Протокол розкриття пропозицій конкурсних торгів підписується членами комітету з конкурсних торгів та учасниками, які беруть участь у процедурі розкриття пропозицій конкурсних торгів.

Завірена підписом голови комітету з конкурсних торгів та печаткою замовника копія протоколу розкриття пропозицій конкурсних торгів надається будь-якому учаснику на його запит протягом одного робочого дня з дня отримання такого запиту.

Протокол розкриття пропозицій конкурсних торгів оприлюднюється відповідно до статті 10 Закону.

^ V. Оцінка пропозицій конкурсних торгів та визначення переможця

1. Перелік критеріїв та методика оцінки пропозиції конкурсних торгів із зазначенням питомої ваги критерію

 

Замовник має право звернутися до учасників за роз'ясненнями змісту їх пропозицій конкурсних торгів з метою спрощення розгляду та оцінки пропозицій.

Замовник та учасники не можуть ініціювати будь-які переговори з питань внесення змін до змісту або ціни поданої пропозиції конкурсних торгів.

Замовником визначаються критерії та методика оцінки відповідно до частини п'ятої статті 28 Закону.

Переможцем визначається учасник, пропозиція якого не була відхилена відповідно до статей 16, 17, 28, 29 Закону та має найнижчу ціну.

^ Методика оцінки:

Єдиним критерієм оцінки пропозицій є ціна. Максимально можлива кількість балів по критерію «Ціна» дорівнює 100 балам.

Кількість балів за критерієм "Ціна" визначається наступним чином. Пропозиції конкурсних торгів, значення критерію "Ціна" у якої є найвигіднішим (найменшим), присвоюється максимально можлива кількість балів. Кількість балів для решти пропозицій конкурсних торгів визначається за формулою:

Бобчисл = Цmin / Цобчисл * 100, де

Бобчисл - обчислювана кількість балів;

Цmin - найнижче значення за критерієм "Ціна";

Цобчисл - значення поточного критерію пропозиції конкурсних торгів, кількість балів для якого обчислюється;

100 - максимально можлива кількість балів за критерієм "Ціна".

Всі пропозиції, оцінені згідно з критерієм оцінки, шикуються по мірі зростання значень показника. У випадку однакового значення показника, переможець визначається шляхом голосування членів комітету з конкурсних торгів простою більшістю голосів за участю в голосуванні не менш двох третин членів комітету. Якщо результати голосування розділилися порівну, вирішальний голос має Голова комітету з конкурсних торгів.

Переможець визначається рішенням комітету.

^ 2. Виправлення арифметичних помилок

Замовник має право на виправлення арифметичних помилок, допущених в результаті арифметичних дій, виявлених у поданій пропозиції конкурсних торгів під час проведення її оцінки за умови отримання письмової згоди на це учасника, який подав пропозицію конкурсних торгів.

Якщо учасник не згоден з виправленням арифметичних помилок, його  пропозиція конкурсних торгів відхиляється.

^ 3. Інша інформація 

 

1)Додатки до документації конкурсних торгів є її невід’ємною частиною.

Додаток 1. Технічне завдання на закупівлю: Прилади вимірювальні, контрольні, випробувальні різні Код 33.20.6 (Скануючий електронний мікроскоп)

^ 4. Відхилення пропозицій конкурсних торгів


Замовник відхиляє пропозицію конкурсних торгів, у разі якщо:

   1) учасник:

   не відповідає кваліфікаційним критеріям, встановленим статтею 16 Закону;

   не погоджується з виправленням виявленої замовником арифметичної помилки;

не надав забезпечення пропозиції конкурсних торгів;

2) наявні підстави, зазначені у статті 17 та частині сьомій статті 28 Закону;

   3) пропозиція конкурсних торгів не відповідає умовам документації конкурсних торгів.

Інформація про відхилення пропозиції конкурсних торгів із зазначенням підстави надсилається учаснику, пропозиція якого відхилена, протягом трьох робочих днів з дати прийняття такого рішення та оприлюднюється відповідно до статті 10 Закону. 

^ 5. Відміна замовником торгів чи визнання їх такими, що не відбулися 

Замовник відміняє торги у разі:

   - відсутності подальшої потреби у закупівлі товарів, робіт;

- неможливості усунення порушень, які виникли через виявлені порушення законодавства з питань державних закупівель;

    - виявлення факту змови учасників;

   - порушення порядку публікації оголошення про проведення процедури закупівлі, акцепту, оголошення про результати процедури закупівлі, передбаченого Законом;

    - подання для участі у них менше двох пропозицій конкурсних торгів;

    - відхилення всіх пропозицій конкурсних торгів згідно з Законом;

    - якщо до оцінки допущено пропозиції менше ніж двох учасників.

   Замовник має право визнати торги такими, що не відбулися, у разі якщо:

   - ціна найбільш вигідної пропозиції конкурсних торгів перевищує суму, передбачену замовником на фінансування закупівлі;

    - здійснення закупівлі стало неможливим внаслідок непереборної сили.

Повідомлення про відміну торгів або визнання їх такими, що не відбулися, надсилається замовником Уповноваженому органу та усім учасникам протягом трьох робочих днів з дня прийняття замовником відповідного рішення та оприлюднюється відповідно до статті 10 Закону.

VІ. Укладання договору про закупівлю

^ 1. Терміни укладання договору

У день визначення переможця замовник акцептує пропозицію конкурсних торгів, що визнана найбільш економічно вигідною за результатами оцінки.

Замовник укладає договір про закупівлю з учасником, пропозицію конкурсних торгів якого було акцептовано не пізніше ніж через 30 днів з дня акцепту пропозиції відповідно до вимог документації конкурсних торгів та акцептованої пропозиції, але не раніше ніж через 14 днів з дати публікації у державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів.

^ 2. Істотні умови, які обов'язково включаються  до договору про закупівлю

 

Договір про закупівлю укладається у письмовій формі відповідно до положень Цивільного кодексу України та Господарського кодексу України з урахуванням особливостей, зазначених Законом України «Про здійснення державних закупівель».

Договір про закупівлю набирає чинності з моменту його підписання замовником та учасником, визначеним переможцем процедури закупівлі.

Предметом договору є: ^ Прилади вимірювальні, контрольні, випробувальні різні Код 33.20.6 (Скануючий електронний мікроскоп)

Основні вимоги щодо предмету закупівлі зазначені в Технічних вимогах, які є невід’ємною частиною договору.

Істотні умови договору про закупівлю не повинні змінюватися після підписання договору до повного виконання зобов’язань сторонами.


Здійснення попередньої оплати не передбачається.

Замовник здійснює оплату товару виконавцю після поставки продукції та згідно наданих накладних.

Виконавець зобов’язаний забезпечити поставку товару у строки, встановлені договором.

Термін поставки товару до 31 грудня 2011 року.

Поставка товару здійснюється за адресою Україна, 65082, м.Одеса, вул.Дворянська,2

За невиконання або неналежне виконання своїх зобов’язань за договором в строк сторони договору несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства.

Замовник має право зменшити обсяг закупівлі залежно від реального фінансування.

^ 3. Дії замовника при відмові переможця торгів підписати договір про закупівлю 

У разі письмової відмови переможця торгів підписати договір про закупівлю відповідно до вимог документації конкурсних торгів або не укладення договору про закупівлю з вини учасника у строк, визначений Законом, замовник повторно визначає найбільш економічно вигідну пропозицію конкурсних торгів з тих, строк дії яких ще не минув.

^ 4. Забезпечення виконання договору про закупівлю

Замовник не вимагає надання забезпечення виконання договору про закупівлю.Додаток 1

^ ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ

на закупівлю приладів вимірювальних, контрольних, випробувальних різних

(код 33.20.6 ДК 016-97)


Кількість товару:Назва приладу

КількістьСкануючий електронний мікроскоп.


Рекомендована модель: Tescan Vega SBH («Tescan a.s.», Чехія.), або аналог.

1

К-кт


  Загальна кількість: 1 комплект.


^ Технічні характеристики товару:


Найменування товару

До складу устаткування повинні входити:

  1. Скануючий (растровий) електронний мікроскоп з катодом з вольфрамовим катодом з термоелектронною емісією – комплект для зборки.
^ Основні параметри та характеристики


Виконання

Комплект вузлів та блоків з наступними характеристиками:

-Як джерело електронів має бути використаний вольфрамовий катод з термоелектронною емісією.

- Необхідна конструкція стігматора - октупольний електромагнітний. Повинна бути передбачена функція запам'ятовування параметрів стігматора для роботи при різних збільшеннях і прискорюючих напругах.

- Центрування колони повинно здійснюватися електромагнітною системою, виключаючи механічне центрування (блок зміни об'єктних діафрагм повинен бути відсутнім).

- Повинна бути можливість автоматичного підстроювання струму магнітної лінзи для отримання необхідного струму пучка.

- Не повинно бути використано водяне охолодження елетронно-оптичної колони (водяні чиллери повинні бути відсутні).


^ Детектори сигналів

- Повинен бути присутнім детектор вторинних електронів типу Еверхарта-Торнлі

Роздільна здатність

- Не гірше 3 нм в режимі високого вакууму (при 30 кВ, детектор вторинних електронів).

^ Вакуумна система

- Вакуумна система повинна забезпечувати тиск не гірше, ніж 10-2Па в режимі високого вакууму.

- Досягнення високого вакууму повинно здійснюватися турбомолекулярним насосом.

- Повинна бути передбачена можливість підключення форвакуумного насосу для створення первинного вакууму у мікроскопі.

- Жоден з елементів вакуумної системи не повинен вимагати використання систем водяного охолодж

- Повинна бути передбачена можливість продування вакуумної системи мікроскопа технічним азотом.

- Зміна зразків повинна здійснюватися без використання шлюзу.


Збільшення

- Повинно бути плавне регулювання збільшення в діапазоні від 6 × до 1 000 000 × без спотворень і викривлень поля зору у всьому діапазоні.

- При малих збільшеннях (менше 10 крат) повинна бути можливість проведення лінійних вимірювань із зазначенням збільшення і індикацією масштабної мітки (без використання режиму «риб'яче око»).

^ Прискорююча напруга

- Діапазон прискорюючої напруги повинен бути від 0,2 до 30 кВ.

- Повинна бути можливість плавного регулювання прискорюючої напруги

(з мінімальним кроком не більше 10 В).


^ Робочі струми

- Повинна бути можливість плавної зміни струму зонда в діапазоні від 1 пА до 2 мкА.


Столик і камера зразків

- Мотори переміщення столика зразків по осях X, Y, «поворот» повинні знаходиться усередині камери зразків.

- Столик зразків повинен бути моторизований по всіх осях (X, Y, Z, «поворот», «нахил») з характеристиками:

діапазон переміщень столика не гірше, ніж Х: 45 мм, Y: 45 мм,

діапазон переміщень Z: 27 мм;

діапазон ексцентричного нахилу повинен бути не менш ніж від -90о до +90о;

можливість безперервного (360º) обертання зразка;


^ Програмне забезпечення

- Інтерфейс програми управління повинен бути простий, дружній.

- Мають бути автоматичні функції настройки фокусу, компенсації астигматизму і яскравості зображення.

- Повинна бути можливість збереження зображень у форматах TIF.

- Інтерфейс програмного забезпечення повинен бути повністю російською мовою.

- Допомога (довідка) до програми управління мікроскопа, що описує меню і кнопки програми, програмні модулі, повинна бути повністю російською мовою.

- Наявність інструкції користувача російською мовою.

- Повинна бути можливість віддаленого контролю і управління за протоколом TCP / IP.


^ Система сканування

- Повинна бути можливість ступінчастої і плавної зміни швидкості сканування з кроком не менше 10 нс.

- Система сканування повинна дозволяти отримувати зображення з «телевізійною» розгорткою зі швидкістю розгортки не менше, ніж 20 нс/піксель без пропуску пікселів.

- Повинна бути можливість вибору роздільної здатності «живого» зображення і окремо роздільної здатності зображення для запису у файл.

- Повинна бути реалізована можливість вибору формату зображення: 1:1.

- Повинна забезпечуватися глибина градацій сірого/кольоровості: до 16 Біт на канал.

- Максимальний розмір одержуваного зображення не менше 4096х4096.


Елементи управління

  • Управління аналітичним комплексом має здійснюватися за допомогою таких пристроїв: клавіатура, миша і трекбол.(Забезпечується Замовником)


Керуючий комп'ютер

Керуючий комп'ютер повинен бути на базі російськомовної ліцензійної операційної системи Microsoft Windows 7 з характеристиками не гірше, ніж CPU 2.9 GHz, RAM 4.0 Gb, HDD 320 Gb, Graphics card 1GB, USB 2.0, DVD-RW, LAN 1000 Mbit.

У комплекті повинні бути клавіатура, миша і рідкокристалічний монітор діагоналлю не менше 22".

(Керуючий компь’ютер забезпечується Замовником)


Підключення

- Скануючий електронний мікроскоп повинен бути повністю адаптований для підключення до електричних мереж України (220В/50 Гц) без використання будь-яких фільтруючих пристроїв, що знижують або підвищують напругу.

- Енергоспоживання скануючого електронного мікроскопу в робочому стані в будь-якому режимі не повинно перевищувати 1.5 кВА.

- Ні в одному з блоків скануючого електронного мікроскопу не повинно бути використано систем водяного охолодження.


Додаткові вимоги:


^ 1. Технічні вимоги:

- гарантійне обслуговування не менше 1 року;

- післягарантійне обслуговування не менше 10 років.

2. Інші вимоги:

2.1. Зобов’язання по постачанню продукції повністю до місця, що вказано Замовником;

2.2. Учасник у тендерній пропозиції повинен надати:

  • копію сертифікату походження,

  • копію сертифікату ISO, на виробництво,

  • авторизацію від виробника на право участі у закупівлі,

  • надати Ліцензію на право провадження діяльності з використання джерел іонізуючого випромінювання

2.3. Учасник повинен надати наступні дані про продукцію:

  • найменування;

  • дату виготовлення (для продукції, що виготовлена), але не раніше 2009 року;

  • найменування виробника продукції, країни походження товару;

  • дані про технічні характеристики продукції, які вказані в тендерній документації.

2.4. Продукція повинна бути новою, та такою, що не була у використанні.

2.5. Дані, надані учасником, будуть внесені до договору постачання у разі, якщо учасник буде визнаний переможцем.

2.6. Зобов’язання з гарантійного та після гарантійного обслуговування, забезпечення запасними частинами на протязі терміну служби не менше 10 років, технічна та сервісна підтримка.


Додаток 2


^ ПРОПОЗИЦІЯ КОНКУРСНИХ ТОРГІВ


Прилади вимірювальні, контрольні, випробувальні різні

Код 33.20.6 (Скануючий електронний мікроскоп),


______________________________________________________

(Повна назва учасника торгів)

Вивчивши документацію конкурсних торгів, ми, що нижче підписалися, пропонуємо забезпечити придбання ^ Прилади вимірювальні, контрольні, випробувальні різні Код 33.20.6 (Скануючий електронний мікроскоп),

згідно Технічного завдання на суму _______________________________________, словами:_______________________________________________________________ гривень.

Ми зобов’язуємося у разі акцепту цієї пропозиції конкурсних торгів забезпечити поставку^ Прилади вимірювальні, контрольні, випробувальні різні Код 33.20.6 (Скануючий електронний мікроскоп), до 31 грудня 2011 року згідно Технічного завдання.

Ми згодні дотримуватись положень цієї пропозиції конкурсних торгів протягом 90 днів починаючи з дати, установленої як день розкриття пропозицій конкурсних торгів.

Ця пропозиції конкурсних торгів буде залишатися обов’язковою для нас і може бути прийнята у будь-який час до закінчення зазначеного періоду.


_____________ __________ ___________

( посада ) ( підпис ) (П. І. Б)


"_____" __________ 2011 року

Схожі:

І.І. Мечникова Послуги затверджено рішення iconІ.І. Мечникова Послуги затверджено рішення
Технічному завданні Додаток 1, в розділі Додаткові вимоги п., абзац (стор. 13)
І.І. Мечникова Послуги затверджено рішення iconІ.І. Мечникова Послуги затверджено рішення
Обладнання копіювально-розмножувальне та інше конторське обладнання (код 30. 01. 2)
І.І. Мечникова Послуги затверджено рішення iconІ.І. Мечникова Послуги затверджено рішення
Обладнання копіювально-розмножувальне та інше конторське обладнання (код 30. 01. 2)
І.І. Мечникова Послуги затверджено рішення iconІ.І. Мечникова Послуги затверджено рішення
В’ячеслав Сергійович Проректор з науково-педагогічної та соціально-економічної роботи, 65082, м. Одеса, вул. Єлісаветинська (Щепкіна),...
І.І. Мечникова Послуги затверджено рішення iconІ.І. Мечникова Послуги затверджено рішення
В’ячеслав Сергійович Проректор з науково-педагогічної та соціально-економічної роботи, 65082, м. Одеса, вул. Єлісаветинська (Щепкіна),...
І.І. Мечникова Послуги затверджено рішення iconІ.І. Мечникова Послуги затверджено рішення
Документація конкурсних торгів розроблена на виконання вимог Закону України «Про здійснення державних закупівель» від 01 червня 2010...
І.І. Мечникова Послуги затверджено рішення iconІ.І. Мечникова Послуги затверджено рішення
Документація конкурсних торгів розроблена на виконання вимог Закону України «Про здійснення державних закупівель» від 01 червня 2010...
І.І. Мечникова Послуги затверджено рішення iconІ.І. Мечникова Послуги затверджено рішення
Документація конкурсних торгів розроблена на виконання вимог Закону України «Про здійснення державних закупівель» від 01 червня 2010...
І.І. Мечникова Послуги затверджено рішення iconІ.І. Мечникова Послуги затверджено рішення
Документація конкурсних торгів розроблена на виконання вимог Закону України «Про здійснення державних закупівель» від 01 червня 2010...
І.І. Мечникова Послуги затверджено рішення iconІ.І. Мечникова Послуги затверджено рішення
Документація конкурсних торгів розроблена на виконання вимог Закону України «Про здійснення державних закупівель» від 01 червня 2010...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи