І.І. Мечникова Послуги затверджено рішення icon

І.І. Мечникова Послуги затверджено рішення
Скачати 324.98 Kb.
НазваІ.І. Мечникова Послуги затверджено рішення
І.І.Мечникова <> <> <> Послуги <><><> <> <> <> <> <> <> <> <> <
Дата19.09.2012
Розмір324.98 Kb.
ТипРішенняОдеський національний університет імені І.І.Мечникова

Послуги

ЗАТВЕРДЖЕНО
РІШЕННЯМ КОМІТЕТУ З КОНКУРСНИХ ТОРГІВ
ПРОТОКОЛ № 46
від "28" березня 2011 року
ГОЛОВА КОМІТЕТУ З КОНКУРСНИХ ТОРГІВ^

Проректор з науково-педагогічної


та соціально-економічної роботи


______________________В.С.Ігнатенко

м.п.


^

ДОКУМЕНТАЦІЯ КОНКУРСНИХ ТОРГІВ


(відкриті торги)
на закупівлю


Послуги з друкування книг, періодичних видань

Код 22.22.3


м.Одеса – 2011 рік


 І. Загальні положення

1

2

^ 1. Терміни, які вживаються в документації конкурсних торгів

Документація конкурсних торгів розроблена на виконання вимог Закону України «Про здійснення державних закупівель» від 01 червня 2010 року № 2289-VI (зі змінами та доповненнями), надалі Закон.

Терміни, які використовуються в цій документації конкурсних торгів, вживаються в значеннях, визначених Законом.

^ 2. Інформація про замовника торгів

 

повне найменування

Одеський національний університет імені І.І.Мечникова

місцезнаходження

Україна, 65082, м.Одеса, вул.Дворянська, 2.

посадова особа замовника, уповноважена здійснювати зв'язок з учасниками

Відповідальний за проведення торгів Ігнатенко В’ячеслав Сергійович - Проректор з науково-педагогічної та соціально-економічної роботи, 65082, м.Одеса, вул. Єлісаветинська (Щепкіна), 12, каб. 1,


На всі питання відносно документації конкурсних торгів звертатися за тел. (048)723-10-29, 723-34-75, Начальник відділу державних закупівель Танащук Анжела Павлівна, e-mail: tanashchuk@onu.edu.ua, Секретар комітету з конкурсних торгів Харченко Тамара Іванівна, e-mail: harchenko@onu.edu.ua .

Отримання документації конкурсних торгів здійснюється за адресою 65082, м.Одеса, вул. Єлісаветинська (Щепкіна), 12, каб. 1, тел. 723-34-75

3. Інформація про предмет закупівлі

 

найменування предмета закупівлі

Послуги з друкування книг, періодичних видань Код 22.22.3 (для поповнення бібліотечного фонду Наукової бібліотеки ОНУ імені І.І.Мечникова)

Закупівля не передбачає поділ предмета закупівлі на частини (лоти).

вид предмета закупівлі

Послуги

місце, кількість, обсяг поставки товарів (надання послуг, виконання робіт)

65082, м.Одеса, вул.Дворянська, 2.

Всього 56 позицій.

строк поставки товарів (надання послуг, виконання робіт)

до 31 грудня 2011р.,

^ 4. Процедура закупівлі

Відкриті торги

5. Недискримінація учасників

Вітчизняні та іноземні учасники беруть участь у процедурі закупівлі на рівних умовах.

^ 6. Інформація  про  валюту  (валюти),  у якій (яких) повинна бути розрахована і зазначена ціна пропозиції конкурсних торгів

Валютою пропозиції конкурсних  торгів є гривня.

Учасник процедури закупівлі не може зазначити ціну пропозиції в іншій валюті ніж гривня.

 

^ 7. Інформація про мову (мови),  якою  (якими)  повинні  бути складені  пропозиції конкурсних торгів

Усі документи, що мають відношення до пропозиції конкурсних торгів та підготовлені безпосередньо Учасником повинні бути складені українською мовою.

ІІ. Порядок внесення змін та надання роз`яснень до документації конкурсних торгів

^ 1. Процедура надання роз'яснень щодо документації конкурсних торгів

 

Учасник, який отримав документацію конкурсних торгів, має право не пізніше ніж за 10 днів до закінчення строку подання пропозицій конкурсних торгів звернутися до замовника за роз'ясненнями щодо документації конкурсних торгів. Замовник повинен надати роз’яснення на запит протягом трьох днів з дня його отримання всім особам, яким було надано документацію конкурсних торгів.

Замовник має право з власної ініціативи чи за результатами запитів внести зміни до документації конкурсних торгів, продовживши строк подання та розкриття пропозицій конкурсних торгів не менше ніж на сім днів та повідомити письмово протягом одного робочого дня з дня прийняття рішення про внесення зазначених змін усіх осіб, яким було видано документацію конкурсних торгів.

У разі несвоєчасного подання замовником роз'яснень щодо змісту документації конкурсних торгів або несвоєчасного внесення до неї змін замовник повинен продовжити строк подання та розкриття пропозицій конкурсних торгів не менш як на сім днів та повідомити про це всіх осіб, яким було видано документацію конкурсних торгів.

Зазначена інформація оприлюднюється замовником відповідно до статті 10 Закону. 

Усі учасники повинні обов’язково подати замовнику торгів свої заяви на участь у вищезазначених торгах незалежно від того, звідки вони отримали документацію конкурсних торгів.

^ 2. Порядок проведення зборів з метою роз'яснення запитів щодо документації конкурсних торгів 

Збори учасників щодо роз’яснення змісту документації конкурсних торгів замовником не проводяться.

ІІІ. Підготовка пропозицій конкурсних торгів

^ 1. Оформлення пропозиції конкурсних торгів

*Ця вимога не стосується учасників, які здійснюють діяльність без печатки згідно з чинним законодавством), за винятком оригіналів чи нотаріально завірених документів, виданих учаснику іншими організаціями (підприємствами, установами). 

 

 

 

 

 

 

Пропозиція конкурсних торгів подається у письмовій формі за підписом уповноваженої посадової особи учасника, прошита, пронумерована та скріплена печаткою* у запечатаному конверті.

Учасник процедури закупівлі має право подати лише одну пропозицію конкурсних торгів.

Усі сторінки пропозиції конкурсних торгів учасника процедури закупівлі повинні бути пронумеровані та містити підпис уповноваженої посадової особи учасника процедури закупівлі, а також відбитки печатки*.

Повноваження щодо підпису документів пропозиції конкурсних торгів учасника процедури закупівлі підтверджується випискою з протоколу засновників, наказом про призначення, довіреністю, дорученням або іншим документом, що підтверджує повноваження посадової особи учасника на підписання документів.

Пропозиція конкурсних торгів запечатується в одному конверті, який у місцях склеювання повинен містити відбитки печатки учасника процедури закупівлі*.

На конверті повинно бути зазначено:

- повне найменування і місцезнаходження замовника;

- назва предмета закупівлі відповідно до оголошення про проведення відкритих торгів;

- повне найменування (прізвище, ім’я, по батькові) учасника процедури закупівлі, його місцезнаходження (місце проживання), ідентифікаційний код ЄДРПОУ, номери контактних телефонів;

- маркування: «Не відкривати до 10-30 години 11.05.2011»

^ 2. Зміст пропозиції конкурсних торгів учасника

 

Пропозиція конкурсних торгів, яка подається учасником процедури закупівлі, складається з:

- документів, що підтверджують повноваження посадової особи або представника учасника процедури закупівлі щодо підпису документів пропозиції конкурсних торгів;

- документально підтвердженої інформації про відповідність учасника кваліфікаційним критеріям та містить:

1) пропозицію конкурсних торгів за формою, що надана в Додатках 1 та 2;

2) копію свідоцтва про державну реєстрацію, завіреною печаткою підприємства;

3) копію довідки про внесення до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України (ЄДРПОУ), завіреною печаткою підприємства;

4) копію Статуту, завіреною печаткою підприємства;

5) загальні відомості: найменування, П.І.Б. керівника, контактний телефон, реквізити (юридична адреса, фактична адреса, опис технічної бази, телефони, факс), дата створення;

6) інформацію щодо підтвердження дотримання учасником вимог щодо предмету закупівлі (Додаток 1);

7) інформацію щодо підтвердження досвіду виконання відповідних замовлень за останні три роки; (наявність документально підтвердженого досвіду виконання аналогічних договорів. Надається у формі переліку договорів(або інших документів) – назва організації, предмет договору та вартість кожного договору наданих послуг за трирічний період 2008 - 2010 рр., (обов”язково додати 3-5 копій аналогічних договорів)

8) підтвердження повноважень осіб на право діяти від імені підприємства (організації);

9) довідку ДПІ про відсутність заборгованості по сплаті податків і зборів (обов’язкових платежів) на дату проведення торгів;

10) довідку уповноваженого органу про відсутність рішення про визнання учасника в установленому порядку банкрутом;

11) документ, що підтверджує правомочність особи на укладення договору про закупівлю;

12) довідку обслуговуючого банку про відсутність заборгованості по кредитах;

13) копію свідоцтва платника ПДВ (для платників ПДВ), завіреною печаткою підприємства;

14) копію довідки взяття на облік платника податків (для платників ПДВ), завіреною печаткою підприємства;

15) Копія Свідоцтва про видавничу справу

16) Копія ідентифікаційного реєстраційного номеру в Книжкової палаті України

17) Копію ліцензійного програмного забезпечення щодо видавничої справи

18) Наявність у штатному розкладі видавничо-редакційного відділу.

19) Видавництво повинно мати не менш 10 найменувань наукових періодичних видань, затверджених ВАКом України як фахові.

20) Обсяг наукових, навчальних та навчально-методичних видань з індексом ІСБН має становити не менш ніж 50 найменувань на рік.

21) Наявність Висновку Державної санітарно-епідеміологічної експертизи на діючий об’єкт для виробничих приміщень.

22) наявність обладнання та матеріально-технічної бази (надається у формі пояснювальної записки з вказівкою найменувань обладнання для повного циклу видавництва, їхньої кількості, року введення в експлуатацію, залишковою вартістю; аналогічно описати матеріально-технічну базу )


3. Забезпечення пропозиції конкурсних торгів

Не вимагається

^ 4. Умови повернення чи неповернення забезпечення пропозиції конкурсних торгів

Забезпечення не вимагається

5. Строк, протягом якого пропозиції конкурсних торгів є дійсними

Пропозиції конкурсних торгів вважаються дійсними протягом 90 днів з дати розкриття пропозицій конкурсних торгів. До закінчення цього строку замовник має право вимагати від учасників продовження строку дії пропозицій конкурсних торгів.

Учасник має право:

- відхилити таку вимогу, не втрачаючи при цьому наданого ним забезпечення пропозиції конкурсних торгів;

- погодитися з вимогою та продовжити строк дії поданої ним пропозиції конкурсних торгів та наданого забезпечення пропозиції конкурсних торгів.


^ 6. Кваліфікаційні критерії до учасників

При визначенні кваліфікаційних критеріїв у документації конкурсних торгів замовник керується переліком кваліфікаційних критеріїв, зазначених у статті 16 Закону. 

Замовником зазначаються кваліфікаційні критерії до учасників відповідно до статті 16 Закону, вимоги, встановлені статтею 17 Закону, та інформацію про спосіб документального підтвердження відповідності учасників встановленим критеріям та вимогам згідно із законодавством.

Кваліфікаційні критерії:

- фінансова спроможність учасника виконати зобов’язання, що є предметом закупівлі;

- наявність кваліфікованих спеціалістів за відповідним фахом;

- наявність документально підтвердженого досвіду виконання аналогічних замовлень;

- учасник не має заборгованості за кредитами.


Вимоги до учасників:

Відповідно до статті 17 Закону замовник приймає рішення про відмову учаснику в участі у процедурі закупівлі та зобов’язаний відхилити пропозицію конкурсних торгів у разі якщо:


1) він має незаперечні докази того, що учасник пропонує, дає або погоджується дати прямо чи опосередковано будь-якій посадовій особі замовника, іншого державного органу винагороду в будь-якій формі (пропозиція щодо найму на роботу, цінна річ, послуга тощо) з метою вплинути на прийняття рішення щодо визначення переможця процедури закупівлі;

2) учасника було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення у сфері державних закупівель корупційного правопорушення;

3) виявлено факт участі учасника у змові;

4) фізична особа, яка є учасником, була засуджена за злочин, пов'язаний з порушенням процедури закупівлі, чи інший злочин, вчинений з корисливих мотивів, судимість з якої не знято або не погашено у встановленому законом порядку;

5) службова (посадова) особа учасника, яку уповноважено учасником представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі, була засуджена за злочин, пов'язаний з порушенням процедури закупівлі, чи інший злочин, вчинений з корисливих мотивів, судимість з якої не знято або не погашено у встановленому законом порядку;

6) пропозиція конкурсних торгів подана учасником процедури закупівлі, який є пов'язаною особою з іншими учасниками процедури закупівлі;

7) учасником не надано документів, що підтверджують правомочність на укладення договору про закупівлю;

8) учасник визнаний у встановленому Законом порядку банкрутом та відносно нього відкрита ліквідаційна процедура.

Замовник може прийняти рішення про відмову учаснику в участі у процедурі закупівлі та може відхилити пропозицію конкурсних торгів учасника у разі якщо:

1) учасник має заборгованість із сплати податків і зборів (обов'язкових платежів);

2) учасник не провадить господарську діяльність відповідно до положень його статуту.

^ 7. Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі

Учасники процедури закупівлі повинні надати в складі пропозиції конкурсних торгів документ, який підтверджує відповідність пропозиції вимогам до предмета закупівлі, зазначеним у Додатку 1.

^ 8. Опис окремої частини (частин) предмета закупівлі, щодо яких можуть бути подані пропозиції конкурсних торгів

Подання пропозицій за окремими частинами предмету закупівлі (лотами) не передбачено.

^ 9. Внесення змін або відкликання пропозиції конкурсних торгів учасником

Учасник має право внести зміни або відкликати свою пропозицію конкурсних торгів до закінчення строку її подання. Такі зміни чи заява про відкликання пропозиції конкурсних торгів враховуються у разі, коли вони отримані замовником до закінчення строку подання пропозицій конкурсних торгів.

ІV. Подання та розкриття пропозицій конкурсних торгів

^ 1. Спосіб, місце та кінцевий строк подання пропозицій конкурсних торгів:

спосіб подання пропозицій конкурсних торгів

 місце подання пропозицій конкурсних торгів:

кінцевий строк подання пропозицій конкурсних торгів (дата, час)

 

 

 

 

Особисто або поштою

65082, м.Одеса, вул. Єлісаветинська (Щепкіна), 12, каб. 1

 

 ^ 11.05.2011 року до 10 год. 00 хв.

Пропозиції конкурсних торгів, отримані замовником після закінчення строку їх подання, не розкриваються і повертаються учасникам, що їх подали.

На запит учасника замовник протягом одного робочого дня з дня надходження запиту підтверджує надходження пропозиції конкурсних торгів із зазначенням дати та часу. 

^ 2. Місце, дата та час розкриття пропозицій конкурсних торгів:

місце розкриття пропозицій конкурсних торгів

 дата та час розкриття пропозицій конкурсних торгів

 

 

  


65082, м.Одеса, вул. Єлісаветинська (Щепкіна), 12, каб. 1


 11.05.2011 року о 10 год. 30 хв.

 До участі у процедурі розкриття пропозицій конкурсних торгів замовником допускаються всі учасники або їх уповноважені представники. Відсутність учасника або його уповноваженого представника під час процедури розкриття пропозицій конкурсних торгів не є підставою для відмови в розкритті чи розгляді або для відхилення його пропозиції конкурсних торгів.

Повноваження представника учасника підтверджується випискою з протоколу засновників, наказом про призначення, довіреністю, дорученням або іншим документом, що підтверджує повноваження посадової особи учасника на участь у процедурі розкриття пропозицій конкурсних торгів.

Для підтвердження особи такий представник повинен надати паспорт. Під час розкриття пропозицій конкурсних торгів перевіряється наявність чи відсутність усіх необхідних документів, передбачених документацією конкурсних торгів, а також оголошуються найменування та місцезнаходження кожного учасника, ціна кожної пропозиції конкурсних торгів. Зазначена інформація вноситься до протоколу розкриття пропозицій конкурсних торгів.

Протокол розкриття пропозицій конкурсних торгів складається у день розкриття пропозицій конкурсних торгів за формою затвердженою Міністерством економіки України.

Протокол розкриття пропозицій конкурсних торгів підписується членами комітету з конкурсних торгів та учасниками, які беруть участь у процедурі розкриття пропозицій конкурсних торгів.

Завірена підписом голови комітету з конкурсних торгів та печаткою замовника копія протоколу розкриття пропозицій конкурсних торгів надається будь-якому учаснику на його запит протягом одного робочого дня з дня отримання такого запиту.

Протокол розкриття пропозицій конкурсних торгів оприлюднюється відповідно до статті 10 Закону.

^ V. Оцінка пропозицій конкурсних торгів та визначення переможця

1. Перелік критеріїв та методика оцінки пропозиції конкурсних торгів із зазначенням питомої ваги критерію

 

Замовник має право звернутися до учасників за роз'ясненнями змісту їх пропозицій конкурсних торгів з метою спрощення розгляду та оцінки пропозицій.

Замовник та учасники не можуть ініціювати будь-які переговори з питань внесення змін до змісту або ціни поданої пропозиції конкурсних торгів.

Замовником визначаються критерії та методика оцінки відповідно до частини п'ятої статті 28 Закону.

Переможцем визначається учасник, пропозиція якого не була відхилена відповідно до статей 16, 17, 28, 29 Закону та має найнижчу ціну.

^ 2. Виправлення арифметичних помилок

Замовник має право на виправлення арифметичних помилок, допущених в результаті арифметичних дій, виявлених у поданій пропозиції конкурсних торгів під час проведення її оцінки за умови отримання письмової згоди на це учасника, який подав пропозицію конкурсних торгів.

Якщо учасник не згоден з виправленням арифметичних помилок, його  пропозиція конкурсних торгів відхиляється.

^ 3. Інша інформація 

 

1)Додатки до документації конкурсних торгів є її невід’ємною частиною.

Додаток 1. Технічне завдання на закупівлю:

Послуги з друкування книг, періодичних видань. Код 22.22.3. (для поповнення бібліотечного фонду Наукової бібліотеки ОНУ імені І.І.Мечникова)

^ 4. Відхилення пропозицій конкурсних торгів


Замовник відхиляє пропозицію конкурсних торгів, у разі якщо:

   1) учасник:

   не відповідає кваліфікаційним критеріям, встановленим статтею 16 Закону;

   не погоджується з виправленням виявленої замовником арифметичної помилки;

не надав забезпечення пропозиції конкурсних торгів;

2) наявні підстави, зазначені у статті 17 та частині сьомій статті 28 Закону;

   3) пропозиція конкурсних торгів не відповідає умовам документації конкурсних торгів.

Інформація про відхилення пропозиції конкурсних торгів із зазначенням підстави надсилається учаснику, пропозиція якого відхилена, протягом трьох робочих днів з дати прийняття такого рішення та оприлюднюється відповідно до статті 10 Закону. 

^ 5. Відміна замовником торгів чи визнання їх такими, що не відбулися 

Замовник відміняє торги у разі:

   - відсутності подальшої потреби у закупівлі товарів, робіт;

- неможливості усунення порушень, які виникли через виявлені порушення законодавства з питань державних закупівель;

    - виявлення факту змови учасників;

   - порушення порядку публікації оголошення про проведення процедури закупівлі, акцепту, оголошення про результати процедури закупівлі, передбаченого Законом;

    - подання для участі у них менше двох пропозицій конкурсних торгів;

    - відхилення всіх пропозицій конкурсних торгів згідно з Законом;

    - якщо до оцінки допущено пропозиції менше ніж двох учасників.

   Замовник має право визнати торги такими, що не відбулися, у разі якщо:

   - ціна найбільш вигідної пропозиції конкурсних торгів перевищує суму, передбачену замовником на фінансування закупівлі;

    - здійснення закупівлі стало неможливим внаслідок непереборної сили.

Повідомлення про відміну торгів або визнання їх такими, що не відбулися, надсилається замовником Уповноваженому органу та усім учасникам протягом трьох робочих днів з дня прийняття замовником відповідного рішення та оприлюднюється відповідно до статті 10 Закону.

VІ. Укладання договору про закупівлю

^ 1. Терміни укладання договору

У день визначення переможця замовник акцептує пропозицію конкурсних торгів, що визнана найбільш економічно вигідною за результатами оцінки.

Замовник укладає договір про закупівлю з учасником, пропозицію конкурсних торгів якого було акцептовано не пізніше ніж через 30 днів з дня акцепту пропозиції відповідно до вимог документації конкурсних торгів та акцептованої пропозиції, але не раніше ніж через 14 днів з дати публікації у державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів.

^ 2. Істотні умови, які обов'язково включаються  до договору про закупівлю

 

Договір про закупівлю укладається у письмовій формі відповідно до положень Цивільного кодексу України та Господарського кодексу України з урахуванням особливостей, зазначених Законом України «Про здійснення державних закупівель».

Договір про закупівлю набирає чинності з моменту його підписання замовником та учасником, визначеним переможцем процедури закупівлі.

Предметом договору є: Послуги з друкування книг, періодичних видань. Код 22.22.3 (для поповнення бібліотечного фонду Наукової бібліотеки ОНУ імені І.І.Мечникова)

Основні вимоги щодо предмету закупівлі зазначені в Технічних вимогах, які є невід’ємною частиною договору.

Істотні умови договору про закупівлю не повинні змінюватися після підписання договору до повного виконання зобов’язань сторонами.


Здійснення попередньої оплати не передбачається.

Замовник здійснює оплату послуг виконавцю згідно акту виконаних робіт або наданих накладних.

Виконавець зобов’язаний забезпечити виконання послуг у строки, встановлені договором.

Термін виконання послуг до 31 грудня 2011 року.

Поставка товару здійснюється за адресою Україна, 65082, м. Одеса, вул. Дворянська 2.

За невиконання або неналежне виконання своїх зобов’язань за договором в строк сторони договору несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства.

Замовник має право зменшити обсяг закупівлі залежно від реального фінансування.

^ 3. Дії замовника при відмові переможця торгів підписати договір про закупівлю 

У разі письмової відмови переможця торгів підписати договір про закупівлю відповідно до вимог документації конкурсних торгів або не укладення договору про закупівлю з вини учасника у строк, визначений Законом, замовник повторно визначає найбільш економічно вигідну пропозицію конкурсних торгів з тих, строк дії яких ще не минув.

^ 4. Забезпечення виконання договору про закупівлю

Замовник не вимагає надання забезпечення виконання договору про закупівлю.Додаток 1

^ ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ НА ЗАКУПІВЛЮ

«Послуги з друкування книг, періодичних видань» код 22.22.3
^ Найменування продукції, тип паперу, формат, перелік виконуємих видавництвом робіт. Автор, назва видання

Обсяг, стор.

Наклад

Кількість позицій

^ Мова видання


Ціна за од. (в т.ч. ПДВ)Сума (в т.ч. ПДВ)
І. Монографії, наукові видання у твердій палітурці. Формат 60*84/16, папір офсетний 70 гр. Верстка, коректура, редагування, оформлення ІСБН. Обкладинка 4+0 у т. ч.1


1

Добродум О. В. Монография "Политика и религия в США и России в реальном и виртуальном пространстве (2000-2008 гг.)

408

30
Рос.


^ П. Навчальні посібники у твердій палітурці. Формат 60*84/16, папір офсетний 70 гр. Верстка, коректура, редагування, оформлення ІСБН. Обкладинка 4+0 у т.ч.6


1

Гукова Л.М, Степанов Е.Н. Синтаксис русского языка: тестовые задания и справочные материалы для студентов-филологов.Учебное пособие с грифом МОН Украины.

384

100
Рос.2

АндрієнкоВ.О., Андрієнко В.М. Аналіз фондових ринків.Навчальний посібник з грифом МОН України.

352

100
Укр.3

Копійка К.М., Копійка О.К. Курс загальної фізики для біологів. Частина П. Електрика і магнетизм. Навчальний посібник з грифом МОН України.

312

100
Укр.4

Брусиловська О.І. Системні трансформації посткомуністичних країн Європи. 1989-2009.Навчальний посібник з грифом МОН України.

480

100
Укр.5

Залюбинська Л.М., Скорик М.Л. Мікроекономіка*.

320

100
Укр.6

Копійка О.К. Курс загальної фізики для біологів. Частина Ш. Основи оптики, атомної та ядерної фізики. Навчальний посібник з грифом МОН України.

312

100
Укр.


Ш. Навчальні посібники, словники у м’який обкладинці. Формат 60*84/16, папір офсетний 70 гр., клей. Верстка, коректура, редагування, оформлення ІСБН. Обкладинка 4+0, у т. ч.2


1

Фащевский Н.Н. Оптические телескопы и астрономическая оптика*.

150

100
Рос.2

Ткаченко Ф.П. Морські водорості-макрофіти України (північно-західна частина Чорного моря).Навчальний посібник з грифом МОН України., 70 кольорових иллюстрацій

152

100
Укр.


ІУ. Навчально-методичні посібники у м’якій обкладинці. Формат 60*84/16, папір офсетний 70 гр., скоба. Верстка, коректура, редагування, оформлення ІСБН. Обкладинка 4+0, у т. ч.2


1

Чайковська М.П. Інвестиційний менеджмент.Частина П. Модуль 2*.

92

100
Укр.2

Чайковська М.П. Кількісні методи макроекономіки*.

52

100
Укр.


У. Навчально-методичні посібники у м’якій обкладинці. Формат 60*84/16, папір офсетний 70 гр., клей. Верстка, коректура, редагування, оформлення ІСБН. Обкладинка 4+0, у т. ч3


1

Яремчук О.В. Актуалізація етнокультурного міфотворчого потенціалу студентів-гуманітаріїв. Навчально-методичний посібник з грифом МОН України.

288

100
Укр.2

Гусакова М.П., Подшивалкіна В.В., Яремчук О.В. Творчий саморозвиток психолога: психологічний практикум. Збірник практичних та тестових завдань*.

160

100
Укр.3

Садченко О.В., Нічітайлова Н.С. Економіка природокористування*.

150

100
Укр.


^ УІ. Автореферати. Формат 60х90/16, папір офс. 80 гр, обкладинка офс. Кольор. 160 гр. Верстка відповідно вимогам ВАК, у т. ч.21


1

Автореферат кандидатської дисертації

20

100

15

Укр.2

Автореферат докторської дисертаціїї

40

100

6

Укр.


^ УП. Наукові журнали (у т. ч. Вісник ОНУ ім. І. І. мечникова) у м’який обкладинці. Папір офсетний 70 гр. Верстка, коректура, редагування. Обкладинка 4+0. у т. ч.17


1

Науковий журнал, формат 70х108/16

180

100

11


2

Науковий журнал, формат 60х84/8

112

100

5


3

Науковий журнал, формат 60х84/16

340

100

1

^ УШ. Збірники наукових статтей у м’який обкладинці. Папір офсетний 70 гр. Верстка, коректура, редагування, оформлення ІСБН.Обкладинка 4+0. у т.ч.1


1

Под редакцией Довгополовой О.А. Curriculum Vitae. Вип. 2: Творчество П.М. Бицилли и феномен гуманитарной традиции Одесского университета.

264

50
Рос.


^ IX. Підручники у твердій палітурці. Формат 60*84/16, папір офсетний 70 гр. Верстка, коректура, редагування, оформлення ІСБН.Обкладинка 4+0, у т.ч.3


1

Підручник з грифом МОН України. Курс загальної фізики за ред.Сминтини В.А. Козицький С.М., Поліщук Д.Д. Частина І. Механіка.

230

100
Укр.2

Підручник з грифом МОН України. Курс загальної фізики за ред.Сминтини В.А. Золотко А.Н., Козицький С.М. Частина П. Молекулярна фізика.

210

100
Укр.3

Підручник з грифом МОН України. Курс загальної фізики за ред.Сминтини В.А. Чебаненко А.П. Частина Ш. Електрика та магнетизм.

240

100
Укр.
Усього: 56 позицій


Загальні положення:

^ 1. Наявніть Свідоцтва про видавничу справу.

2. Наявність ідентифікаційного реєстраційного номеру в Книжкової палаті України.

3. Наявність ліцензійного програмного забезпечення щодо видавничої справи (підтвердження копією ліцензіі).

^ 4. Наявність у штатному розкладі видавничо-редакційного відділу.

5. Не менш 10 найменувань наукових періодичних видань, затверджених ВАКом України як фахові.

^ 6. Обсяг наукових, навчальних та навчально-методичних видань з індексом ІСБН має становити не менш ніж 50 найменувань на рік.

7. Наявність Висновку Державної санітарно-епідеміологічної експертизи на діючий об’єкт для виробничих приміщень.

8. Здійснювати виготовлення понад тиражі Замовника розсилку 15 (п’ятнадцяти) обов’язкових екземплярів видань і доставку їх у відповідності з Постановою КМУ №608 від 10.05.02р. (з усіма внесеними до неї змінами).

9. Друкування видань, які мають позначку (*) здійснювати тільки при умові представлення грифу МОН України.


Додаток 2


^ ПРОПОЗИЦІЯ КОНКУРСНИХ ТОРГІВ

Послуги з друкування книг, періодичних видань Код 22.22.3


______________________________________________________

(Повна назва учасника торгів)

Вивчивши документацію конкурсних торгів, ми, що нижче підписалися, пропонуємо забезпечити придбання Послуги з друкування книг, періодичних видань Код 22.22.3 (для поповнення бібліотечного фонду Наукової бібліотеки ОНУ імені І.І.Мечникова)

згідно Технічного завдання (Додаток 1) на суму ________________________________, словами:__________________________________________________________________ гривень.

Ми зобов’язуємося у разі акцепту цієї пропозиції конкурсних торгів забезпечити поставку Послуги з друкування книг, періодичних видань Код 22.22.3 до 31 грудня 2011 року згідно Технічного завдання.

Ми згодні дотримуватись положень цієї пропозиції конкурсних торгів протягом 90 днів починаючи з дати, установленої як день розкриття пропозицій конкурсних торгів.

Ця пропозиції конкурсних торгів буде залишатися обов’язковою для нас і може бути прийнята у будь-який час до закінчення зазначеного періоду.


_____________ __________ ___________

( посада ) ( підпис ) (П. І. Б)


"_____" __________ 2011 року

Схожі:

І.І. Мечникова Послуги затверджено рішення iconІ.І. Мечникова Послуги затверджено рішення
Технічному завданні Додаток 1, в розділі Додаткові вимоги п., абзац (стор. 13)
І.І. Мечникова Послуги затверджено рішення iconІ.І. Мечникова Послуги затверджено рішення
Технічному завданні Додаток 1, в розділі Додаткові вимоги п., абзац (стор. 13)
І.І. Мечникова Послуги затверджено рішення iconІ.І. Мечникова Послуги затверджено рішення
Обладнання копіювально-розмножувальне та інше конторське обладнання (код 30. 01. 2)
І.І. Мечникова Послуги затверджено рішення iconІ.І. Мечникова Послуги затверджено рішення
Обладнання копіювально-розмножувальне та інше конторське обладнання (код 30. 01. 2)
І.І. Мечникова Послуги затверджено рішення iconІ.І. Мечникова Послуги затверджено рішення
В’ячеслав Сергійович Проректор з науково-педагогічної та соціально-економічної роботи, 65082, м. Одеса, вул. Єлісаветинська (Щепкіна),...
І.І. Мечникова Послуги затверджено рішення iconІ.І. Мечникова Послуги затверджено рішення
В’ячеслав Сергійович Проректор з науково-педагогічної та соціально-економічної роботи, 65082, м. Одеса, вул. Єлісаветинська (Щепкіна),...
І.І. Мечникова Послуги затверджено рішення iconІ.І. Мечникова Послуги затверджено рішення
Документація конкурсних торгів розроблена на виконання вимог Закону України «Про здійснення державних закупівель» від 01 червня 2010...
І.І. Мечникова Послуги затверджено рішення iconІ.І. Мечникова Послуги затверджено рішення
Документація конкурсних торгів розроблена на виконання вимог Закону України «Про здійснення державних закупівель» від 01 червня 2010...
І.І. Мечникова Послуги затверджено рішення iconІ.І. Мечникова Послуги затверджено рішення
Документація конкурсних торгів розроблена на виконання вимог Закону України «Про здійснення державних закупівель» від 01 червня 2010...
І.І. Мечникова Послуги затверджено рішення iconІ.І. Мечникова Послуги затверджено рішення
Документація конкурсних торгів розроблена на виконання вимог Закону України «Про здійснення державних закупівель» від 01 червня 2010...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи