Міністерство освіти І науки України icon

Міністерство освіти І науки України
НазваМіністерство освіти І науки України
Сторінка1/31
Дата04.08.2012
Розмір4.88 Mb.
ТипДокументи
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   31


Міністерство освіти і науки України

Тернопільський національний педагогічний університет

імені Володимира Гнатюка


Формування професійної культури вчителя в контексті інтеграції україни в Європейський освітній простір


матеріали регіонального науково-практичного семінару

22 – 23 травня 2007 р.


Тернопіль 2007

ББК 74.20.04

ф 79


Формування професійної культури вчителя в контексті інтеграції україни в Європейський освітній простір. Матеріали регіонального науково-практичного семінару за ред. проф.Терещука Г.В.. – Тернопіль: Вид-во ТНПУ ім.В.Гнатюка, 2007. 177 с.


Рекомендовано до друку вченою радою Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка

протокол № 9 від 08 травня 2007 р.


© ТНПУ ім. В.Гнатюка, 2007


ЗМІСТ


Теоретико-методологічні засади професійної культури вчителя


Саморегуляція педагогічної діяльності як засіб формування професійної культури майбутнього вчителя

Чайка В. М. 6

Формування професійно-педагогічної культури майбутнього вчителя в процесі вивчення

педагогічних дисциплін

Янкович О.І. 10

Методична компетентність учителя як складова його професійної культури

Степанюк А.В. 13

Педагогічна спрямованість як аспект формування професійної культури майбутнього вчителя

^ Мешко О.І., Мешко Г.М. 17

Формування професійної культури особистості як важливої складової

професійного становлення майбутнього фахівця

Шпак М.М. 20

Освітній діалог як засіб розвитку професійної компетентності майбутніх

педагогів у сфері сімейного виховання

Радчук Г.К. 22

Культурологічна освіта в контексті підготовки майбутнього вчителя

Ревуцький М.П. 26

Емоційна культура сучасного вчителя

Кормило О.М. 28

Чуйність як морально-психологічний компонент професійної культури вчителя

Свідерська Г.. 30

Професійна культура педагога в умовах інформатизації суспільства

Морська Л.І. 33

Історія культури в системі підготовки вчителя

Шама О.І. 36

Зростання ролі історичних знань у процесі формування професійної культури вчителя

Боровська І. М. 37

Теоретичні засади соціально-педагогічної діяльності

Поліщук В.А. 39


Психологічні аспекти формування професійної культури учителя

Психологічна культура як компонент професійної культури вчителя

^ Степанов О.М., Колінець Г.Г. 44

Статеві аспекти прояву акцентуацій характеру і їх врахування в навчально-виховному процесі

Грушко В.С.  46

Психологічна культура майбутнього вчителя початкових класів як умова зростання його професіоналізму

Кізь О.Б. 48

Індивідуальний стиль спілкування як показник професійної майстерності педагога

^ Мешко Г.М., Мешко О.І. 51

Психозберігаючі технології навчання і виховання західної школи

Бойко В.М. 54

Лихослівя як показник низького рівня професійної культури вчителів

Широкорадюк Л.А. 56


Технології формування професійної культури майбутнього

учителя в умовах кредитно-трансферної системи навчання

Зміст індивідуальної роботи студентів-філологів за кредитно-модульною системою

Сергуніна Т.О. 61

Викладання філософських дисциплін і болонський процес

Поперечна Г.А. 63


Професійна культура педагога-історика – визначальний фактор ефективності технологій навчання

Валіон О. П.  64

Технології формування професійної культури майбутнього перекладача в умовах

кредитно-трансферної системи

^ Олійник Т.С., Поліщук І.Б. 68

Індивідуальні навчально-дослідні завдання з музично-теоретичних дисциплін

як засіб формування професійної культури майбутнього вчителя музики

Шеремета І.В. 72

Інструментальна підготовка як складова формування педагогічної культури майбутнього вчителя музичного мистецтва в процесі кредитно-трансферної системи навчання

Стельмащук З.М. 75

Професійна культура вчителя в контексті конкурентоспроможності україни в

європейській системі вищої освіти

В.І. Сіткар 78


Особливості формування професійної культури вчителя–предметника

Система оцінювання в контексті перевірки навчальних досягнень майбутнього вчителя історії

Ігнатенко Н.В. 81

Наукові компетенції як елемент професійної культури вчителя історії

Гонтар Т. М.  86

Історія україни як складова професійної підготовки сучасного вчителя

Свідерський Ю.Ю. 88

Шляхи покращення формування професійної культури майбутніх вчителів-предметників

через корекцію навчальної програми з фізичного виховання

^ Огнистий А.В., Огниста К.М. 90

Культура спілкування вчителя фізичної культури як елемент його педагогічної

компетентності

Омельяненко І.О. 93

Формування професійної культури спортивного педагога

(історичний аспект)

Винничук О.Т. 95

Теоретико-методичні засади професійної культури майбутнього вчителя початкових класів

Степанко А.В. 97

Формування професійної культури майбутніх вчителів початкових класів

у процесі вивчення природничих дисциплін

Гладюк Т.В. 99

Культура писемного фахового мовлення майбутнього вчителя початкової школи

^ Юрків М.М. 102

Планування самостійної роботи студентів біологічних спеціальностей при вивченні іноземної мови

Олендр Т.М.  104

Організація самостійної роботи в контексті формування педагогічної майстерності

майбутнього вчителя музики

^ Баньковський А.М., Гринчук І.П. 107

Окремі аспекти формування педагогічної культури в контексті сучасної біологічної освіти

Шевчик Л.О. 110

Формування в майбутніх вчителів методологічних знань у процесі вивчення хімії

^ Гладюк М.М. 111

Формування професійно-педагогічної культури майбутнього вчителя трудового

навчання у процесі проектно-технологічної діяльності

^ Туранов Ю.О. , Слободенюк О.В.  114

Про деякі проблеми формування професійної культури у майбутніх вчителів математики в сучасних умовах

Лотоцький В.А.  116


Зарубіжний досвід підготовки вчителя та його запровадження

у практику вищих навчальних закладів України

Реформа шкільництва в Польщі у світлі болонського процесу

^ Ткачова Н.М. 118

Із досвіду підготовки педагогічних працівників для професійних закладів у болгарії та польщі

Каплун А.В. 120

Формування професійної культури майбутнього вчителя у вищих освітніх закладах сша

Соленко О.П. 123

Професійна підготовка майбутніх учителів іноземних мов: досвід німеччини

^ Данів Н.В. 124

Реформаторська педагогіка німеччини першої третини хх століття

Коцюбинський О. Б.  128

Сфери професійної діяльності соціального педагога у сучасному суспільстві: на прикладі німеччини

^ Пришляк О.Ю. 132

Порівняльний аналіз програм підготовки фахівців напрямку „спорт” у

Тернопільському національному педагогічного університету ім. Володимира Гнатюка

та Вроцлавській академії фізичного виховання

^ Огнистий А.В., Єднак В.Д. 134


Актуальні питання становлення майбутнього фахівця

Шляхи підготовки майбутніх педагогів до інноваційної діяльності

^ Груць Г.М. 137

Інформаційний простір як сфера професійного становлення майбутнього фахівця

Горбатюк Р. М. 140

Використання інтерактивних методів навчання у підготовці педагога

^ Купина Н.М. 143

Дидактико-методичної підготовки вчителя до роботи з ілюстративним матеріалом підручника

Янченко О. 145

Застосування принципу інтеракції на уроках синтаксису основної школи згідно

загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти

Дідук Г.І. 148

З практики використання програми «intel® навчання для майбутнього»

^ Боднар В.Т. 154

Роль занять з методики викладання української літератури

у професійному самовизначенні майбутнього вчителя-словесника

Царик Л.І. 160
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   31

Схожі:

Міністерство освіти І науки України iconПоложення про нагородження нагрудним знаком "А. С. Макаренко" Міністерства освіти І науки України
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки України iconПоложення про нагородження нагрудним знаком "Василь Сухомлинський" Міністерства освіти І науки України
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки України iconПоложення про нагородження нагрудним знаком "Софія Русова" Міністерства освіти І науки України
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки України iconРішення про нагородження Нагрудним знаком ухвалюється Колегією Міністерства освіти І науки України, затверджується наказом Міністра І публікується в газеті "Освіта України"
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки України iconРішення про нагородження Нагрудним знаком ухвалюється Колегією Міністерства освіти І науки України, затверджується наказом Міністра І публікується в газеті "Освіта України"
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки України iconРішення про нагородження Нагрудним знаком ухвалюється Колегією Міністерства освіти І науки України, затверджується наказом Міністра І публікується в газеті "Освіта України"
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки України iconМіністерство освіти І науки україни 01135, м. Київ, проспект Перемоги
Міністерства освіти і науки України від 17. 04. 2009 року №341 «Про затвердження Плану дій щодо вдосконалення викладання дисципліни...
Міністерство освіти І науки України iconПоложення про нагородження нагрудним знаком "Петро Могила" Міністерства освіти І науки України
Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської І севастопольської міських...
Міністерство освіти І науки України iconМіністерство освіти І науки україни пр. Перемоги
Міністерство освіти і науки Автономної Республіки Крим, управління (департаменти) освіти і науки обласних, Київської і Севастопольської...
Міністерство освіти І науки України iconМіністерство освіти І науки україни пр. Перемоги
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, управління (департаменти) освіти і науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки України iconМіністерство освіти І науки україни пр. Перемоги
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, управління (департаменти) освіти і науки обласних, Київської...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи