Фахового вступного випробування для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня icon

Фахового вступного випробування для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня
Скачати 122.06 Kb.
НазваФахового вступного випробування для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня
Дата26.03.2013
Розмір122.06 Kb.
ТипПрограма

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ВОЛОДИМИРА ГНАТЮКА


«Затверджую»


Ректор ___________ Кравець В. П.

«___» ________________ 2013 р.


ПРОГРАМА

фахового вступного випробування

для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня


«бакалавр»

(на базі освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст»)


напряму підготовки

«ПРОФЕСІЙНА ОСВІТА. КОМП’ЮТЕРНІ ТЕХНОЛОГІЇ»


Тернопіль – 2013

^ ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Програма розроблена для вступників, які бажають здобути освітньо-кваліфікаційний рівень «бакалавра» за напрямом підготовки «Професійна освіта. Комп’ютерні технології».

Завдання спрямовані на визначення у вступників рівня знань матеріалу теоретичного характеру, наукової термінології інформаційної культури та вмінь використовувати апаратну та програмну складову ПК.

Завдання рівноцінні за ступенем складності.


ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДЛЯ ВСТУПНИКІВ на базі педАГОГІЧНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ


^ «ОСНОВИ ІНФОРМАТИКИ»

 1. Поняття інформатики як науки. Нагромадження, передавання та обробка інформації.

 2. Поняття персонального комп’ютера. Історія створення комп’ютерів.

 3. Представлення інформації в ПК. Біти, байти. Системи числення.

 4. Алгоритми та програми. Загальні поняття про системне програмне забезпечення, сервісні та прикладні програми, компілятори.

 5. Склад і структура персонального комп’ютера.

 6. Принципи та архітектура ПК фон Неймана.

 7. Пристрої накопичення інформації на магнітних та інших носіях, їх характеристики.

 8. Програми-оболонки. Загальна характеристика програм-оболонок (Norton Commander, Windows Commander, Total Commander, Far). Призначення та можливості Total Commander.


^ «ОПЕРАЦІЙНІ СИСТЕМИ»

 1. Основні відомості про операційні системи (поняття операційної системи, їх класифікація.

 2. Елементи робочого столу ОС Windows.

 3. Основні поняття про вікна та робота з ними.

 4. Робота з об’єктами у середовищі Windows (робота з папками, робота з ярликами).

 5. Робота з програмою «провідник».

 6. Робота в мережі (основні відомості, підключення та відключення мережевих ресурсів, спільне використання власних ресурсів у мережі, віддалений доступ до мережі.

 7. Перегляд та зміна параметрів роботи у середовищі Windows (панель управління, зміна властивостей клавіатури та екрану, зміна системної дати та часу, підключення нового обладнання). Принтери (переміщення документа у черзі на друк, тимчасове припинення друку, скасування друку документа). Панель задач.

 8. Допоміжні сервісні програми (використання сервісних програм операційної системи для тестування, корекції та оптимізації файлової системи, вилучення загублених кластерів, перевірки фізичного стану диска, усунення фрагментації файлів, резервне копіювання даних).

 9. Архівування файлів.

 10.  Команди обслуговування каталогів і файлової системи.


^ «АРХІТЕКТУРА ПК»

 1. Загальна структура обчислювальної машини.

 2. Мікропроцесори: класифікація, основні характеристики.

 3. Поняття оперативної пам’яті ПК. Основні характеристики.

 4. Організація файлової системи на дисках.

 5. Зовнішня пам’ять на магнітних дисках і на оптичних дисках.

 6. Системні шини.

 7. Внутрішня пам’ять (оперативна, постійна).

 8. Графічна підсистема ПК: загальна структура, характеристика.

 9. Характеристики та типи моніторів ПК.

 10.  Периферійні пристрої ПК.


^ «МОВИ ПРОГРАМУВАННЯ»

 1. Алгоритми (поняття алгоритму, способи подання).

 2. Величини (поняття величини, сталі та змінні величини).

 3. Мови програмування (поняття мови програмування, класифікація мов програмування).

 4. Середовище мови програмування Турбо Паскаль (історія виникнення, складові середовища програмування).

 5. Мова програмування Паскаль (синтаксис мови, основні елементи мови (символи, слова, вирази, команди) та їх характеристика, структура програми).

 6. Типи даних у мові програмування Паскаль (опис змінних і сталих величин, класифікація типів даних).

 7. Оператори присвоєння, введення та виведення даних у мові програмування Паскаль (призначення, синтаксис).

 8. Оператор розгалуження у мові програмування Турбо Паскаль (поняття умови в програмуванні, оператор з простою умовою, оператор із складеною умовою, структура умовного оператора: повного та неповного, синтаксис, принцип роботи оператора повного вибору «case of else»).

 9. Оператори циклів (повторень) у мові програмування Паскаль (типи циклів, принципи їх роботи, синтаксис).

 10. Процедури та функції у мові програмування Паскаль (поняття підпрограми, види підпрограм, структури підпрограм, виклик підпрограм).


^ «ПРИКЛАДНЕ ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ»

 1. Стандартні складові програмного комплексу Microsoft Office.

 2. Системи обробки тексту (Microsoft Word для Windows): елементи робочого вікна, призначення панелі інструментів.

 3. Принципи роботи у Microsoft Word (робота з текстом документа; робота з графічними об’єктами; робота з таблицями).

 4. Системи табличної обробки даних (Microsoft Excel для Windows): основні відомості про табличні процесори, елементи робочого вікна, призначення панелі інструментів).

 5. Принципи роботи у Microsoft Excel (робота з файлами Microsoft Excel, робота з аркушами Microsoft Excel, робота з даними в аркуші Microsoft Excel, робота з елементами таблиці, використання функцій, побудова таблиць, побудова графіків та діаграм).

 6. Система управління базами даних Microsoft Access (загальна характеристика, основні складові).

 7. Принципи роботи у Microsoft Access (робота з таблицями: створення, редагування, вилучення, встановлення зв’язків між таблицями, використання запитів для пошуку інформації, структурована мова запитів SQL, створення та використання форм, використання фільтрів для пошуку інформації, створення та використання звітів, створення та використання модулів).

 8. Принципи роботи з програмою растрової графіки Adobe PhotoShop (інструменти Adobe PhotoShop, інструменти виділення, швидка маска, модифікація виділених областей, використання каналів, робота з шарами, використання фільтрів, корекція кольору, градієнт, основні операції обробки растрових зображень, оптимізація зображень).

 9. Принципи роботи із програмою векторної графіки CorelDraw (робота з панелями інструментів CorelDraw, панель властивостей і її застосування, креслення простих фігур, обробка вузлів кривих, трансформація, виключення, перетин, злиття об’єктів, ефекти та приклади їх використання, робота з текстом).

 10. Система управління базами даних Microsoft Access (загальна характеристика; основні складові).

^ РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА:

 1. Глинський Я. М. Паскаль. Turbo Pascal і Delphi / Глинський Я.М., Анохін В.Є., Ряжська В.А.  – [3-е вид.] – Львів : «Деол», 2002. – 144 с.

 2. Сердюченко В. Я. Розробка алгоритмів та програмування мовою Turbo Pascal / В. Я. Сердюченко. – Харків : Паритет, 1995. – 352 с.

 3. Прата Стивен. Язык программирования С. Лекции и упражнения. Учебник / Прата Стивен. – СПб. : ООО «ДиаСофтЮП», 2002. – 896 с.

 4. Шеховцов В. А. Операційні системи / В. А. Шеховцов. – К. : Видавнича група BHV, 2005. – 576 с.

 5. Столлинз Р. Операционные системы / Р. Столлинз. – М. : Вильямс, 2002. – 600 с.

 6. Современные операционные системы / Э. Таненбаум. – СПб. : Питер, 2004. – 848 с.

 7. Кулаков Ю. О. Комп’ютерні мережі. Підручник / Ю. О. Кулаков, Г. М. Луцький. – К. : Юніор, 2003. – 400 с.

 8. Компьютерные сети. Сертификация Network +. Учебный курс Microsoft. / Пер. с англ. – М. : Русская Редакция, 2002. – 704 с.

 9. Олефер В. Г., Олефер Н.А. Компьютерные сети. Принципы, технологии, протоколы : учебное пособие / В. Г. Олефер, Н. А. Олефер. – СПб. : Питер, 2000. – 672 с.

 10.  Гук М. Аппаратные интерфейсы ПК. Энциклопедия. / М. Гук. – СПб. : Питер, 2002. – 528 с.

 11.  Соломенчук В. П. Железо ПК / В. П. Соломенчук, П. В. Соломенчук. – К. : BHV, 2009. – 448 с.

 12.  Томпсон Р. Б. Ремонт и модернизация ПК / Р.  Б. Томпсон, Б. Ф. Томпсон. – СПб. : БХВ-Петербург, 2011. – 608 с.

 13.  Эспинуолл Дж. Железо ПК. Трюки / Дж. Эспинуолл. – СПб. : Питер, 2010. – 256 с.

 14.  Інформатика та комп’ютерна техніка : yавч.-метод. посібник / За заг. ред. О. Д. Шарапова. – К. : КНЕУ, 2002. – 534 с.

^ ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДЛЯ ВСТУПНИКІВ на базі ВНЗ І-ІІ рівня акредитації


«ОСНОВИ ІНФОРМАТИКИ»

 1. Поняття інформатики як науки. Нагромадження, передавання та обробка інформації.

 2. Поняття персонального комп’ютера. Історія створення комп’ютерів.

 3. Представлення інформації в ПК. Біти, байти. Системи числення.

 4. Алгоритми та програми. Загальні поняття про системне програмне забезпечення, сервісні та прикладні програми, компілятори.

 5. Склад і структура персонального комп’ютера.

 6. Принципи та архітектура ПК фон Неймана.

 7. Пристрої накопичення інформації на магнітних та інших носіях, їх характеристики.

 8. Програми-оболонки. Загальна характеристика програм-оболонок (Norton Commander, Windows Commander, Total Commander, Far). Призначення та можливості Total Commander.


^ «ОПЕРАЦІЙНІ СИСТЕМИ»

 1. Основні відомості про операційні системи (поняття операційної системи, їх класифікація.

 2. Елементи робочого столу ОС Windows.

 3. Основні поняття про вікна та робота з ними.

 4. Робота з об’єктами у середовищі Windows (робота з папками, робота з ярликами).

 5. Робота з програмою «провідник».

 6. Робота в мережі (основні відомості, підключення та відключення мережевих ресурсів, спільне використання власних ресурсів у мережі, віддалений доступ до мережі.

 7. Перегляд та зміна параметрів роботи у середовищі Windows (панель управління, зміна властивостей клавіатури та екрану, зміна системної дати та часу, підключення нового обладнання). Принтери (переміщення документа у черзі на друк, тимчасове припинення друку, скасування друку документа). Панель задач.

 8. Допоміжні сервісні програми (використання сервісних програм операційної системи для тестування, корекції та оптимізації файлової системи, вилучення загублених кластерів, перевірки фізичного стану диска, усунення фрагментації файлів, резервне копіювання даних).

 9. Архівування файлів.

 10. Команди обслуговування каталогів і файлової системи.


^ «КОМП’ЮТЕРНІ МЕРЕЖІ»

 1. Основні характеристики каналів зв’язку.

 2. Класифікація комп’ютерних мереж.

 3. Відмінності і спільні риси локальних і глобальних мереж

 4. Топологія комп’ютерних мереж.

 5. Мережева архітектура

 6. Технічні засоби комп’ютерних мереж (мережеві контролери (адаптери), коаксіальний кабель, вита пара, міст, комутатор, маршрутизатор).

 7. Поняття мережевого протоколу та стеку протоколів.

 8. Основні мережеві протоколи.

 9. Основні положення передачі даних (модуляція, кодування, приймач, демодуляція, канали передачі інформації, швидкість передачі інформації).

 10. Вимоги (їх характеристика) до комп’ютерних мереж: продуктивність, надійність і безпека, розширюваність і масштабованість, прозорість, підтримка різних видів трафіку, керованість, сумісність.


^ «МОВИ ПРОГРАМУВАННЯ»

 1. Мови програмування (поняття мови програмування; класифікація та характеристики мов програмування).

 2. Мова програмування Паскаль (синтаксис мови, основні елементи мови (символи, слова, вирази, команди) та їх характеристика, структура програми).

 3. Типи даних у мовах програмування Паскаль, Delphi, С++ (опис змінних і сталих величин, класифікація типів даних).

 4. Оператори присвоєння, введення та виведення даних (призначення, синтаксис).

 5. Оператор розгалуження у мовах програмування Паскаль, Delphi, С++ (поняття умови в програмуванні, оператор з простою умовою, оператор із складеною умовою, структура умовного оператора: повного та неповного, синтаксис, принцип роботи оператора повного вибору «case of else»).

 6. Оператори циклів (повторень) у різних мовах програмування (Турбо Паскаль, Delphi, С++) (типи циклів, принципи їх роботи, синтаксис).

 7. Процедури та функції у мовах програмування Турбо Паскаль, Delphi, С++ (поняття підпрограми, види підпрограм, структури підпрограм, виклик підпрограм, поняття рекурсії та її глибини).

 8. Проект у Delphi (стандартні файли Delphi, процес створення виконавчого файлу проекту, вміст файлу проекту Project.dpr.).

 9. Структура програми написаної мовою С++.

 10.  Об’єктно-орієнтоване програмування.


^ «АРХІТЕКТУРА ПК»

 1. Загальна структура обчислювальної машини.

 2. Мікропроцесори: класифікація, основні характеристики.

 3. Поняття оперативної пам’яті ПК. Основні характеристики.

 4. Організація файлової системи на дисках.

 5. Зовнішня пам’ять на магнітних дисках і на оптичних дисках.

 6. Системні шини.

 7. Внутрішня пам’ять (оперативна, постійна).

 8. Графічна підсистема ПК: загальна структура, характеристика.

 9. Характеристики та типи моніторів ПК.

 10. Периферійні пристрої ПК


^ «РЕМОНТ ТА ОБСЛУГОВУВАННЯ ПК»

 1. Корпуси ПК. Шина управління, шинні дані, особливості роботи, швидкості. Технічні характеристики деяких шин.

 2. Мікропроцесор. Функції і будова мікропроцесора.

 3. Типи і різновиди мікропроцесорів.

 4. Жорсткий диск (основні характеристики; вибір жорсткого диску; встановлення жорсткого диску).

 5. Материнська плата, її будова та елементи, які на ній розміщуються. Типи і характеристики материнських плат.

 6. Chip set. Призначення, будова.

 7. Роз’єми розширення (слоти). Їх призначення та типи.

 8. Локальні мережі на основі витої пари (вита пара, різновиди витої пари та їх характеристика, горизонтальний кабель, магістральний кабель, кабель для з’єднувальних шнурів (патчкордів), екрановані і неекрановані виті пари, обтисування витої пари, інструменти і порядок роботи).

 9. Мережі на основі оптоволокна (основне призначення і принцип функціонування оптоволокна, типи оптоволоконного кабелю: за призначенням, за місцем прокладання, конструкція оптоволоконного кабелю, типи роз’ємів для під’єднання оптоволокна до обладнання, фізичні параметри оптичних волокон).

 10.  Принтери, їх типи, прийоми заправки картриджів (основні типи принтерів, принципи роботи різних принтерів, підбір принтера за призначенням, під’єднання принтера до ПК, налаштування друку, розбір принтера, заправка картриджа).


^ «ПРИКЛАДНЕ ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ»

 1. Стандартні складові програмного комплексу Microsoft Office.

 2. Системи обробки тексту (Microsoft Word для Windows): елементи робочого вікна; призначення панелі інструментів.

 3. Принципи роботи у Microsoft Word (робота з текстом документа, робота з графічними об’єктами, робота з таблицями).

 4. Системи табличної обробки даних (Microsoft Excel для Windows): основні відомості про табличні процесори, елементи робочого вікна, призначення панелі інструментів.

 5. Принципи роботи у Microsoft Excel (робота з файлами Microsoft Excel, робота з аркушами Microsoft Excel, робота з даними в аркуші Microsoft Excel, робота з елементами таблиці, використання функцій, побудова таблиць, побудова графіків та діаграм).

 6. Системи управління базами даних: основні поняття (архітектура системи бази даних, реляційна модель даних, принципи та етапи проектування бази даних).

 7. Система управління базами даних Microsoft Access (загальна характеристика, основні складові).

 8. Принципи роботи у Microsoft Access: робота з таблицями: створення, редагування, вилучення; встановлення зв’язків між таблицями; використання запитів для пошуку інформації; структурована мова запитів SQL; створення та використання форм; використання фільтрів для пошуку інформації; створення та використання звітів; створення та використання модулів.

 9. Принципи роботи з програмою растрової графіки Adobe PhotoShop (інструменти Adobe PhotoShop, модифікація виділених областей, робота з шарами, використання фільтрів, основні операції обробки растрових зображень, оптимізація зображень).

 10.  Принципи роботи із програмою векторної графіки CorelDraw (робота з панелями інструментів CorelDraw, панель властивостей і її застосування, креслення простих фігур, обробка вузлів кривих, трансформація, виключення, перетин, злиття об’єктів, ефекти та приклади їх використання, робота з текстом.

^ РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА:

 1. Бобровский С. Delphi 7 : учебный курс / С. Бобровский. – СПб. : Питер, 2006. – 736 с.

 2.  Глинський Я. М. Паскаль. Turbo Pascal і Delphi /  Глинський Я. М., Анохін В. Є., Ряжська В. А. – [3-е вид.] – Львів : «Деол», 2002. – 144 с.

 3. Розробка алгоритмів та програмування мовою Turbo Pascal / В. Я. Сердюченко. – Харків : Паритет, 1995. - 352 с.

 4. Прата Стивен. Язык программирования С. Лекции и упражнения. Учебник.  СПб. : ООО «ДиаСофтЮП», 2002. – 896 с.

 5. Павловская Т. А. С/С++. Программирование на языке высокого уровня / Т. А. Павловская. – СПб. : Питер, 2001. – 464 с.

 6. Страуструп Б. Язык программирования С++ / Б. Страуструп. – СПб. : БИНОМ, 1999. – 991 с.

 7. Шеховцов В. А. Операційні системи / В. А. Шеховцов. – К. : Видавнича група BHV, 2005. – 576 с.

 8. Столлинз Р. Операционные системы / Р. Столлинз. – М. : Вильямс, 2002. – 600 с.

 9. Таненбаум Э. Современные операционные системы / Э. Таненбаум. – СПб. : Питер, 2004. – 848 с.

 10.  Кулаков Ю. О. Комп’ютерні мережі. Підручник / Ю. О. Кулаков, Г. М. Луцький. – К. : Юніор, 2003. – 400 с.

 11.  Компьютерные сети. Сертификация Network+. Учебный курс Microsoft / пер. с англ. – М. : Русская Редакция, 2002. – 704 с.

 12. Олефер В. Г. Компьютерные сети. Принципы, технологии, протоколы : учебное пособие / В. Г. Олефер, Н. А. Олефер. – СПб. : Питер, 2000. – 672 с.

 13.  Гук М. Аппаратные интерфейсы ПК. Энциклопедия / М. Гук. – СПб. : Питер, 2002. – 528 с.

 14.  Соломенчук В. П. Железо ПК / В. П. Соломенчук, П. В. Соломенчук. – К. : BHV, 2009. – 448 с.

 15.  Томпсон Р. Б. Ремонт и модернизация ПК / Р.  Б. Томпсон, Б. Ф. Томпсон. – СПб. : БХВ-Петербург, 2011. – 608 с.

 16.  Эспинуолл Дж. Железо ПК. Трюки /  Дж. Эспинуолл. – СПб. : Питер, 2010. – 256 с.

 17.  Інформатика та комп’ютерна техніка : навч.-метод. посібник / За заг. ред. О. Д. Шарапова. — К. : КНЕУ, 2002. — 534 с.

 18.  Романієлло Photoshop 7. Повний посібник: під ред. В. В. Легенда. – К. : Век+, 2004. – 656 с.

 19.  Андрианов, В.И. Самое главное о Corel DRAW / В.И. Андрианов. – СПб, 2004. – 127с.

^ ШКАЛА І КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ

«Відмінно» (181 – 200 балів ) виставляється за ґрунтовну відповідь, коли абітурієнт вільно володіє матеріалом, оперує науковою термінологією, має стійкі навички в керуванні інформаційними системами та творчо їх використовує.

«Добре» (152 – 181 бал) виставляється абітурієнту, який дав ґрунтовну відповідь, володіє системним знанням матеріалу, однак допускає певні неточності в трактуванні окремих понять, самостійно вміє виправити вказані помилки, визначати спосіб розв’язування навчальних задач та використовує довідкові системи програмних засобів.

«Задовільно» (124 – 151 бал) виставляється абітурієнту, який має задовільний рівень знань, розуміє і самостійно відтворює значну частину навчального матеріалу, має стійкі навички виконання основних практичних завдань засобами ПК.

«Незадовільно» (100 – 123 бали) виставляється абітурієнту, який не орієнтується в теоретичному матеріалі, не може пов’язати теоретичні узагальнення з практикою, має значні труднощі у виконанні завдань практичного характеру.

Схожі:

Фахового вступного випробування для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня iconПрограма фахового випробування для вступників на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня "Бакалавр" за напрямом підготовки 010102 „Початкова освіта”
Програма фахового випробування призначена на допомогу вступникам на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра на основі...
Фахового вступного випробування для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня iconПриватний вищий навчальний заклад «донецький інститут соціальної освіти» програма фахового вступного випробування
Програму вступного фахового випробування з української мови І літератури для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» укладено...
Фахового вступного випробування для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня iconМ.І. Звєряков лютого 201 4 р. Програма фахового вступного випробування
Структура фахового вступного іспиту для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавру з базової освіти
Фахового вступного випробування для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня iconМ.І. Звєряков лютого 201 4 р. Програма фахового вступного випробування зі спеціальності
Структура фахового вступного іспиту для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня магістра з базової освіти
Фахового вступного випробування для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня iconПрограма фахового вступного випробування для вступу на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем «магістр»
Комплексна програма фахового вступного випробування на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» за спеціальністю 18010013...
Фахового вступного випробування для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня iconПрограма вступного фахового випробування з дошкільної педагогіки та фахових методик При вступі на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр»
При вступі на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» на базі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня
Фахового вступного випробування для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня iconПриватний вищий навчальний заклад «донецький інститут соціальної освіти» програма фахового вступного випробування
Програма фахового вступного випробування щодо здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» зі спеціальності 01010101 «Дошкільна...
Фахового вступного випробування для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня iconМ.І. Звєряков „ ” лютого 2013 р. Програма фахового вступного випробування зі спеціальності 03051003 „Експертиза товарів та послуг”
Структура фахового вступного іспиту для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня магістра з базової освіти
Фахового вступного випробування для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня iconПрограма вступного фахового випробування з технологій і креслення При вступі на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «Спеціаліст»
В інституті гуманітарно-технічної освіти можна здобути диплом спеціаліста на базі освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр
Фахового вступного випробування для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня iconПрограма вступного фахового випробування з технологій і креслення При вступі на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр»
В інституті гуманітарно-технічної освіти можна здобути диплом магістра на базі освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр
Фахового вступного випробування для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня iconПрограма фахового випробування для вступників на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «Спеціаліст» зі спеціальності 02010101 «Культурологія» на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр»
Програма фахового випробування для вступників на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «Спеціаліст» на базі освітньо-кваліфікаційного...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи