«затверджую» Ректор В. П. Кравець 2013 р. Програма фахового вступного випробування для вступників напряму підготовки icon

«затверджую» Ректор В. П. Кравець 2013 р. Програма фахового вступного випробування для вступників напряму підготовки
Скачати 107.65 Kb.
Назва«затверджую» Ректор В. П. Кравець 2013 р. Програма фахового вступного випробування для вступників напряму підготовки
Дата26.03.2013
Розмір107.65 Kb.
ТипПрограма


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені ВОЛОДИМИРА ГНАТЮКА

Інженерно-педагогічний факультет


«ЗАТВЕРДЖУЮ»

Ректор ________ В.П. Кравець

«____» ______________ 2013 р.


ПРОГРАМА

фахового вступного випробування для вступників напряму підготовки

«Професійна освіта. Транспорт»

освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр»

на базі освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст»


^

Тернопіль – 2013

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА


Програма охоплює основні розділи дисциплін, які стосуються функціонального складу автомобілів, принципу дії їх основних систем і механізмів, та системи технічного обслуговування і експлуатації. Призначена для вступників на 2-й курс навчання напряму підготовки «Професійна освіта. Транспорт» освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр».


^ ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ

ОСНОВИ КОНСТРУКЦІЇ АВТОМОБІЛІВ

 1. Історія появи і розвитку автомобіля.

 2. Загальна будова автомобіля та його техніко-економічні показники. Призначення, розміщення та взаємодія агрегатів і систем.

 3. Основні технічні характеристики автомобілів: тип двигуна, швидкість руху.

 4. Переваги і недоліки автомобілів з дизельними двигунами в порівнянні з карбюраторними. Науково-технічний прогрес у галузі автотранспорту.

трансмісія

 1. Призначення і схеми трансмісій з різним розташуванням двигуна і ведучих коліс. Функції, загальна будова і принцип дії муфти зчеплення та її приводу.

 2. Призначення, будова і принцип роботи коробки передач. Елементи механічних ступінчатих коробок передач: синхронізатори, механізм перемикання передач, фіксатори і замок.

 3. Поняття про ступінчасту та безступінчасту трансмісії.

 4. Призначення, будова і принцип дії карданної передачі. Типи карданних шарнірів. Шарніри рівних і нерівних кутових швидкостей.

 5. Головна передача і диференціал. Типи передач: циліндрична, конічна, гіпоїдна та особливості їх роботи. Регулювання головних передач. Призначення і принцип роботи диференціала в трансмісії. Самоблоківні диференціали. Примусове блокування диференціала.

ходова система

 1. Конструкції колісних ходових систем. Будова колеса з пневматичною шиною. Внутрішня будова та геометричні параметри шин. Маркування шин.

 2. Підвіска коліс. Призначення і типи підвісок. Будова незалежної підвіски та її елементи: пружний, направляючий, гасильний.

 3. Рульове керування. Загальна будова і розміщення рульового керування на автомобілі. Способи та кінематика повороту автомобіля.

 4. Будова і принцип дії рульового привода. Рульова трапеція. Стабілізація керованих коліс і кути їх установлення. Вплив розвалу і збіжності коліс на безпеку дорожнього руху і пробіг шин.

 5. Типи рульових механізмів та їх приводів. Підсилювачі рульового приводу.

гальмова система

 1. Призначення і типи гальмових систем. Принцип дії гальмової системи.

 2. Оціночні критерії ефективності гальмових систем.

 3. Гальмові механізми: принцип дії барабанних і дискових гальм.

 4. Принцип роботи гідравлічної гальмової системи. Рідини для гідравлічного привода гальм, їх властивості, марки та особливості застосування.

 5. Стоянкові гальма. Призначення, будова і принцип дії. Автоматичне регулювання зазорів в дисковому та барабанному гальмових механізмах.

 6. Однопровідна та двопровідна схеми приводів. Антиблокувальні системи.

 7. Пневматичний привод гальм. Принцип роботи пневматичної гальмової системи. Будова і принцип роботи компресора. Пневматичні камери і головний гальмовий кран. Автоматичне регулювання тиску.

додаткове і допоміжне обладнання

 1. Механізму підйому кузова вантажного автомобіля. Принцип дії лебідки.

 2. Механізми очищення вітрового скла і механізм підіймання дверного скла.

 3. Обігрівач салону автомобіля. Електричні підйомники віконного скла і сидінь.

^ ДВИГУНИ ВНУТРІШНЬОГО ЗГОРЯННЯ (ДВЗ)

 1. Основні визначення і терміни: діаметр і хід поршня, мертва точка, об'єм камери згоряння, робочий і повний об'єм циліндра, ступінь стиску, літраж частота обертання колінчастого вала, крутний момент і потужність, витрата пального.

 2. Будова поршневого двигуна і призначення основних механізмів і систем. Робочий цикл 4-тактного двигуна.

 3. Дизельні та бензинові двигуни. Порівняльна оцінка роботи сучасних двигунів.

 4. Основні показники роботи та технічні характеристики ДВЗ.

Механізми та системи ДВЗ

 1. Кривошипно-шатунний механізм: призначення, схеми механізмів та розміщення циліндрів, конструкція основних деталей та вузлів: циліндрів, головок, поршнів, поршневих кілець, шатунів, ущільнень, маховика. Матеріали деталей кривошипно-шатунного механізму.

 2. ^ Газорозподільний механізм. Будова і принцип роботи механізму газорозподілу. Типи механізмів і конструкції деталей: клапани, клапанні пружини, розподільний вал. Способи розміщення клапанів. Фази газорозподілу. Температурний зазор в приводі клапанів.

 3. ^ Система мащення двигуна. Призначення системи мащення і способи змащування окремих деталей. Конструкції і принцип дії приладів системи мащення: масляний насос, фільтри очищення масла, радіатор, центрифуга.

 4. ^ Система охолодження двигуна. Тепловий режим ДВЗ і призначення системи охолодження двигуна. Способи охолодження двигунів і типи систем.

 5. Повітряна система охолодження. Будова і принцип роботи. Переваги і недоліки. Робота системи у різних температурних режимах.

 6. Рідинна система охолодження. Будова і принцип рідинного охолодження. Конструкція приладів рідинної системи охолодження: рідинний насос та його привод, радіатор. Регулювання температури двигуна.

 7. Охолоджувальні рідини та їх властивості. Порівняльна характеристика рідинної та повітряної системи охолодження.

^ Системи живлення

 1. Системи живлення двигунів. Схема карбюраторної системи живлення двигуна. Основані прилади системи та їх призначення. Будова та принцип роботи діафрагмового паливного насоса, фільтрів очищення палива та повітря. Недоліки системи і шляхи їх усунення.

 2. ^ Системи живлення двигунів газовим паливом. Стиснуті та зріджені гази для двигунів. Особливості роботи карбюраторних двигунів на газовому паливі. Токсичність відпрацьованих газів бензинового та газового двигунів.

 3. ^ Системи живлення двигунів примусовим впорскуванням рідкого палива. Основані прилади систем живлення та їх призначення. Будова та принцип роботи систем примусовим впорскуванням бензину.

 4. ^ Система живлення дизеля. Основні прилади систем живлення та їх призначення. Принцип дії плунжерної пари та регулювання подачі палива. Будова та робота приладів: насос низького тиску, насос високого тиску, форсунка, фільтри очищення палива. Паливо для дизеля.

 5. ^ Система випуску і нейтралізації відпрацьованих газів. Склад відпрацьованих газів та їх вплив на живі організми і навколишнє середовище. Впускні та випускні трубопроводи. Глушник. Конструкції систем з нейтралізацією відпрацьованих газів. Типи нейтралізаторів і принцип їх дії. Рециркуляція газів.

електричне обладнання

 1. Джерела електричної енергії. Призначення і будова акумуляторної батареї. Електроліт і його властивості. Коригування густини електроліту і безпека праці під час роботи з електролітом. Зарядка акумуляторної батареї.

 2. Принцип роботи генератора змінного струму та реле-регулятора.

 3. Системи запалювання. Будова і принцип роботи батарейної системи запалювання. Елементи батарейної системи запалювання: котушка запалювання, переривник-розподільник, свічки та проводи високої напруги.

 4. Контактно-транзисторна і безконтактно-транзисторна системи запалювання, їх переваги та особливості конструкції.

 5. Система електричного пуску двигуна. Загальна будова і принцип роботи електричного стартера. Дистанційна система керування стартером.

 6. Система освітлення та світлової сигналізації. Електрична схема обладнання автомобіля. Основні і додаткові фари, габаритні ліхтарі, лампи системи освітлення. Контрольно-вимірювальні прилади.^ ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ ТА РЕМОНТ АВТОМОБІЛІВ

Основи технічної діагностики

 1. Поняття про діагностику технічного стану автомобіля. Види діагностики.

 2. Методи і засоби діагностування технічного стану автомобіля.

 3. Діагностичні нормативи. Класифікація та характеристика.

 4. Поняття параметра властивостей автомобіля, види параметрів.

 5. Технологія діагностування автомобіля. Вмонтовані засоби діагностування.

 6. Ходові властивості автомобіля. Основні причини їх погіршення в процесі експлуатації. Діагностування ходових властивостей дорожніми випробуваннями.

 7. Діагностування кутів встановлення керованих коліс автомобіля.

 8. Гальмові властивості автомобіля та їх діагностичні параметри. Причини їх погіршення в процесі експлуатації.

 9. Методи і засоби діагностування гальм автомобілів та їх характеристика.

 10. Діагностування рульового керування автомобіля.

 11. Діагностування екологічних властивостей автомобіля.

Технічне обслуговування

 1. Види і періодичність технічного обслуговування. Значення своєчасного та якісного проведення технічного обслуговування і ремонту автомобілів для терміну їх експлуатації та безпеки дорожнього руху.

 2. Технічне обслуговування механізмів двигуна. Основні несправності кривошипно-шатунного (КШМ) і газорозподільного механізмів (ГРМ). Ознаки, причини та наслідки несправностей. Основні операції технічного обслуговування КШМ і ГРМ, періодичність і послідовність їх виконання.

 3. Основні несправності системи охолодження. Ознаки, причини і наслідки несправностей. Способи їх виявлення та усунення.

 4. Технічне обслуговування системи мащення. Періодичність виконання.

 5. Системи живлення двигунів. Основні несправності, їх ознаки, причини і наслідки для роботи ДВЗ. Способи їх виявлення та усунення.

Основи технології ремонту

 1. Класифікація методів та способів відновлення деталей. Переваги та недоліки.

 2. Властивості і показники якості автомобілів. Відмови та їх класифікація. Ознаки відмов і граничних станів.

 3. Характеристики технічного стану автомобіля. Поняття напрацювання, ресурс, працездатності. Параметри технічного стану і його зміна від напрацювання.

 4. Методи визначення технічного стану автомобіля та його складових елементів. Методи визначення граничних та допустимих параметрів технічного стану

 5. Фактори, які впливають на технічний стан автомобілів. Вплив об’єктивних та суб’єктивних умов експлуатації на зміну технічного стану автомобілів.

 6. Причини зміни технічного стану автомобілів у процесі експлуатації. Ознаки основних видів руйнувань та методи боротьби з ними.

 7. Спрацьовування конструктивних елементів автомобіля. Класифікація видів спрацьовування. Тертя як основна причина спрацьовування деталей автомобіля. Види тертя та їх ознаки. Показники спрацювання поверхонь.

 8. Надійність і довговічність. Показники надійності і довговічності автомобіля.

 9. Ремонтопридатність та збереженість автомобіля.

 10. Закономірності зміни параметрів відмов автомобіля від його пробігу. Нормативні дані періодичності та трудомісткості ТО і ремонту.

 11. Види систем ТО і ремонту автомобілів, їх сутність та недоліки. Формування систем технічного обслуговування та ремонту.

 12. Поняття та визначення технологічного процесу ТО i ПР автомобілів.

 13. Структурні параметри діагностування циліндро-поршневої групи (ЦПГ), КШМ та ГРМ. Сутність методів діагностування КШМ та ГРМ.

 14. Технологія обслуговування системи охолодження двигуна. Запобігання утворення накипу та корозії деталей.

 15. Технологія діагностування та обслуговування системи мащення двигуна.

 16. Особливості ТО та ПР системи живлення дизельних двигунів. Контрольно-діагностичні та регулювальні роботи.

 17. Технологічний процес щоденного обслуговування автомобілів. Пуску двигунів при низьких температурах.


^ ШКАЛА І КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ

«Відмінно» (181 – 200 балів ) виставляється за ґрунтовну відповідь, коли абітурієнт вільно володіє матеріалом, оперує професійною термінологією, та творчо її використовує;

«Добре» (152 – 181 бал) оцінюються системні знання навчального матеріалу, але з певними неточностями трактування технічних термінів. Абітурієнт самостійно вміє виправити вказані помилки, визначати спосіб розв’язування навчальних проблем;

«Задовільно» (124 – 151 бал) оцінюється середній рівень знань. Абітурієнт розуміє і самостійно відтворює значну частину навчального матеріалу, має стійкі знання основних відомостей про автомобілі:

«Незадовільно» (100 – 123 бали) виставляється абітурієнту, який не орієнтується в теоретичному матеріалі, не може пов’язати теоретичні узагальнення з практикою, проявляє значні труднощі у відтворені професійних технічних термінів.


^ РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

Конструкція автомобіля

 1. Кисликов В.Ф., Лущик В.В. Будова й експлуатація автомобілів: Підручник. - К.: Либідь, 2000. – 400 с.

 2. Тур Е.Я. Устройство автомобиля: Учебник для учащихся автотранспортных техникумов / Е. Я. Тур, К. Б.Серебряков, Л. А. Жолобов. – М.: Машиностроение. - 1990. – 352 с.

 3. Автомобілі з бензогазовими двигунами і газодизелями: особливості конструкції і технічного обслуговування/К.С. Долганов, А.Т. Говорун, О.І. П¢ятничко та ін. - К.: Техніка. - 1991.- 123 с.

Технічне обслуговування та ремонт


 1. Лудченко О.А. Технічна експлуатація і обслуговування автомобілів: підручник. - Вища школа, 2007.

 2. Ульман И.Е., Тонн Г.А., Герштейн И.М. Ремонт машин: навчальний посібник. - Колос, 1992.

 3. Баженов С.П. Основи експлуатації і ремонту автомобілів і тракторів. - М., 2005.

 4. Карагодін В.І., Мітрохін Н.Н. Ремонт автомобілів і двигунів. - Академія. - 2003.

 5. Сідашенко О.І., Науменко О.А. Ремонт машин. - К.: Урожай, 1994.

 6. Кисликов В.Ф., Лущик В.В. Будова й експлуатація автомобілів: - Либідь. - 2002.


Схожі:

«затверджую» Ректор В. П. Кравець 2013 р. Програма фахового вступного випробування для вступників напряму підготовки iconВ. П. Кравець 2013 р. Програма фахового вступного випробування з туризмознавства
Програма фахового вступного випробування з туризмознавства для вступників за напрямом підготовки 140103 «Туризм», на базі освітньо-кваліфікаційного...
«затверджую» Ректор В. П. Кравець 2013 р. Програма фахового вступного випробування для вступників напряму підготовки iconВ. П. Кравець 2013 р. Програма фахового вступного випробування з екології
Програма фахового вступного випробування з екології для вступників за напрямом підготовки 040106 «Екологія, охорона навколишнього...
«затверджую» Ректор В. П. Кравець 2013 р. Програма фахового вступного випробування для вступників напряму підготовки iconВ. П. Кравець 2013 р. Програма фахового вступного випробування з туризмознавства
Програма фахового вступного випробування з туризмознавства для вступників за напрямами підготовки 14010301 «Туризмознавство», 04010401...
«затверджую» Ректор В. П. Кравець 2013 р. Програма фахового вступного випробування для вступників напряму підготовки iconВ. П. Кравець 2013 р. Програма фахового вступного випробування з географії
Програма фахового вступного випробування з географії для вступників за напрямами підготовки 04010401 «Географія*», 04010401 «Географія*»...
«затверджую» Ректор В. П. Кравець 2013 р. Програма фахового вступного випробування для вступників напряму підготовки iconВ. П. Кравець 2012 р. Програма фахового вступного випробування з туризмознавства
Програма фахового вступного випробування з туризмознавства для вступників за напрямом підготовки 140103 «Туризм», на базі освітньо-кваліфікаційного...
«затверджую» Ректор В. П. Кравець 2013 р. Програма фахового вступного випробування для вступників напряму підготовки iconВ. П. Кравець 2013 р. Програма фахового вступного випробування з екології
Програма фахового вступного випробування з екології для вступників за напрямами підготовки 04010601 «Екологія та охорона навколишнього...
«затверджую» Ректор В. П. Кравець 2013 р. Програма фахового вступного випробування для вступників напряму підготовки iconВ. П. Кравець 2012 р. Програма фахового вступного випробування з туризмознавства
Програма фахового вступного випробування з туризмознавства для вступників за напрямами підготовки 14010301 «Туризмознавство», 04010401...
«затверджую» Ректор В. П. Кравець 2013 р. Програма фахового вступного випробування для вступників напряму підготовки iconВ. П. Кравець 2012 р. Програма фахового вступного випробування з географії
Програма фахового вступного випробування з географії для вступників за напрямами підготовки 04010401 «Географія*», 04010401 «Географія*»...
«затверджую» Ректор В. П. Кравець 2013 р. Програма фахового вступного випробування для вступників напряму підготовки iconВ. П. Кравець 2012 р. Програма фахового вступного випробування з географії
Програма фахового вступного випробування з географії для вступників за напрямами підготовки 04010401 «Географія*», 04010401 «Географія*»...
«затверджую» Ректор В. П. Кравець 2013 р. Програма фахового вступного випробування для вступників напряму підготовки icon«Затверджую» Ректор Кравець В. П. 2012 р. Програма для вступників напряму підготовки
move to 0-16287262
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи