Індивідуальний бланк інформації про наукову роботу icon

Індивідуальний бланк інформації про наукову роботу
Скачати 351.15 Kb.
НазваІндивідуальний бланк інформації про наукову роботу
Дата23.09.2012
Розмір351.15 Kb.
ТипДокументи


________________________________________________________

(Назва кафедри)

ІНДИВІДУАЛЬНИЙ БЛАНК ІНФОРМАЦІЇ ПРО НАУКОВУ РОБОТУ________________________________________________________________________________

(Прізвище, ім’я, по батькові викладача)


________________________________________________________________________________

(Науковий ступінь, вчене звання)

_________________ ____________________________ ________________________________

(посада) (повнота ставки: 1, 0.75, 0.5, 0.25) (штатний чи сумісник)

РОЗДІЛ 1. ОСНОВНІ РЕЗУЛЬТАТИ НАУКОВОЇ РОБОТИ


1.1. Основні результати наукової роботи за колективною (індивідуальною) темою:

Табл. 1.1.

№ п/п

Шифр спеціальності

Назва

колективної теми

Назва підтеми колект. теми або індивід. теми

Початок

роботи

Кінець роботи

Кінцеві результати (доктор., канд. дис., монографія і т. п.)

Основні наукові результати*

* Основні наукові результати (напр. “1. Створення новітніх технологій і конкурентоспроможних розробок...”; “2. Виявлено закономірності...”; “3. Обґрунтовано теоретичні основи...”; “4. Створено методику...” і т.п.)
^

РОЗДІЛ 2. УЧАСТЬ У КОНФЕРЕНЦІЯХ


2.1. Участь у конференціях: Табл. 2.1.п/п

Назва

конференції

Початок конференції

Кінець конференції

Місце

проведення

Назва установи-організатора

Ранг*

Результати**

* ранг (міжнародна, всеукраїнська, міжвузівська регіональна, регіональна, вузівська)

** результати (видання тез, статей)
^

Розділ 3. Наукова продукція ПРАЦІ ВИКЛАДАЧА кафедри


3.1. Наукова продукція праці викладача кафедри (список всіх публікацій).

Заповнюється таблиця 3.1 із зазначенням виду наукової продукції:

1. Монографії;

2. Підручники: а) для вузів; б) для шкіл.

3. Посібники: а) для вузів; б) для шкіл;

в) для шкіл і вузів.

4. Словники;

5. Довідники;

6. Статті: а) у фахових наукових виданнях;

б) не фахових, місцевих виданнях.

7. Методичні рекомендації та розробки:

а) для вузів; б) для шкіл; в) для шкіл і вузів;

8. Тези, матеріали конференцій (не фахові видання).

16. Електронні навчально-методичні розробки.

20. Навчальна програма дисципліни з грифом.


Таблиця 3.1.

№ п/п

Шифр

Назва

Автори

Вид

наукової продукції

Вихідні дані

загал. обсяг

в д. а.

Обсяг авт. тексту

в д. а.

^ СПИСОК ПУБЛІКАЦІЙ Взірець табл.3.1.

№ п/п

Шифр

Назва

Автори

Вид

наукової продукції

Вихідні дані

загал. обсяг

в д. а.

Обсяг авт. тексту

в д. а.

1.
Естетичне виховання учнів на прикладі творів М.Рильського

Сидоренко С.В.

3а (без грифу)

Тернопіль: Лілея, 1996. — 121с.

11,3

11,3

2.
70 років з дня створення української порадні для вибору фаху.

Рак Володимир, Бабій Ярослав.Наукові записки Терноп. держ. пед. ун.-ту ім.В.Гнатюка. Серія: Педагогіка. — Тернопіль, 2002. — С.95-101.

0,5

0,3

3.
Проблеми літературної критики в листуванні О.Кобилянської

Сидоренко С.В., Козій В.А., Мартин В.Л.

8

Творчість О.Кобилянської у контексті української та світової літератури: Тези республіканської наукової конференції. — Чернівці, 1988. — С.40-41.

0,3

0,1

*Для навчально-методичних видань (пп. 2, 3, 7) з грифом МОНмолодьспорту зробити помітку “гриф.”, а без грифу МОНмолодьспорту — “без грифу”. ** Вказується обсяг авторського тексту лише авторів-викладачів ТНПУ (Шрифт - 14, інтервал - 1,516ст – 1 д. а.). (тел. для довідок: 098 19 19 501)

3.2. Наукова продукція працівника кафедри (список творчих робіт). Заповнюється таблиця 3.2 із зазначенням виду наукової продукції:

9. Концерти.

10. Графічні роботи.

11. Скульптури.

12. Виставки.

18. Живопис.

19. Аранжування музичних творів.

21. Організовані змагання.

22. Охоронні документи (патенти).

23. Вистави.

Таблиця 3.2.

№ п/п

Шифр

Назва

Автори

(учасники)

Вид наукової продукції

Початок

роботи

Кінець роботи

Установа

Місто


Взірець табл.3.2.

^ СПИСОК ТВОРЧИХ РОБІТ

№ п/п

Шифр

Назва

Автори

(учасники)

Вихідні дані

Вид наукової продукції

Початок роботи

Кінець роботи

Установа

Місто

1
В гостях у "Акорда"

Гунько Є.І.

Запис на ТД ТРК

9

15.05.01

15.05.01

ТНПУ

Тернопіль

2
Портрет Андрея Шептицького

Цибулько М.Б.

Графічна робота. До днів святкування пам`яті визначного діяча України. - Розм. - 100х140 см.

10

06.02.01

15.03.01

ТНПУ

Тернопіль

3
Іван Мазепа

Мельник В.М.

Ювілейна виставка до 10-ї річниці незалежності України. - Розм. 60х80х50 см.

11

20.08.01

26.08.01

ТНПУ

Тернопіль
^

РОЗДІЛ 6. СТУДЕНТСЬКА НАУКОВА РОБОТА


6.1. Загальна характеристика діяльності проблемних груп та інших форм НДР студентів:

Таблиця 6.1.п/п

Шифр

Назва проблемної

групи, наукового гуртка

Кількість

залучених

студентів

Використання НДР

у випускних, дипломних, магістерських роботах

Захищено

у минулому н.р.

Заплановано

у поточному н.р.

Випускні та дипломні

Магістерські

Випускні та дипломні

Магістерські

^ 6.2. Кількість праць, опублікованих студентами під керівництвом викладача кафедри:

Таблиця 6.2.

Всього

У фахових виданнях

Тез

У студентському

віснику

Інших
^ 6.3. Участь студентів у конференціях:

Таблиця 6.6.п/п

Назва конференції

Початок конференції

Кінець конференції

Місце проведення

Назва установи-організатора

Ранг**

Результа

ти***

Кількість студентів*
* кількість студентів-учасників, підготовлених викладачем

** ранг (міжнародна, всеукраїнська, міжвузівська регіональна, регіональна, вузівська)

*** результати (видання тез, статей)

^ 6.4. Участь у конкурсах студентських наукових робіт під керівництвом викладача кафедри:

Таблиця 6.7.п/п

Прізвище студента

Назва конкурсу

Початок конкурсу

Кінець конкурсу

Місце проведення

Назва установи-організатора

Ранг*

Результати**


* ранг (міжнародна, всеукраїнська, міжвузівська регіональна, регіональна, вузівська)

** результати (видання тез, статей)

^ 6.5. Участь у всеукраїнських олімпіадах під керівництвом викладача кафедри:

Таблиця 6.8.п/п

Прізвище

студента

Предмет

Початок олімпіади

Кінець олімпіади

Місце проведення

Назва установи-організатора

Індивідуальне

місце*
^

РОЗДІЛ 7. ЗАРУБІЖНІ ЗВ`ЯЗКИ


7.1. Участь у конференціях, проведених за межами України: Табл. 7.1.п/п

Назва

конференції

Початок конференції

Кінець конференції

Місце проведення

Назва установи-організатора

Ранг*

Резуль-

тати**

* ранг (міжнародна, всеукраїнська, міжвузівська регіональна, регіональна, вузівська)

** результати (видання тез, статей)


^ 7.2. Закордонна наукова продукція члена кафедри:

7.2.1.Список публікацій із зазначенням виду публікації:

1. Монографії;

2. Підручники: а) для вузів; б) для шкіл.

3. Посібники: а) для вузів; б) для шкіл;

в) для шкіл і вузів.

4. Словники;

5. Довідники;

6. Статті: а) у фахових наукових виданнях;

б) не фахових, місцевих виданнях.

7. Методичні рекомендації та розробки:

а) для вузів; б) для шкіл; в) для шкіл і вузів;

8. Тези, матеріали конференцій (не фахові видання).

Таблиця 7.2.1.

№ п/п

Шифр

Автори

Назва публікації

Вид наукової продукції

Вихідні дані

загал. обсяг

в д. а.

Обсяг авт. тексту

в д. а.

^ 7.2.2.Список творчих робіт із зазначенням виду роботи:

9. Концерти.

10. Графічні роботи.

11. Скульптури.

12. Виставки.

Таблиця 7.2.2

№ п/п

Шифр

Назва

Автори

(учасники)

Вид наукової продукції

Початок роботи

Кінець роботи

Установа

Країна

Місто

^ 7.3. Надані гранти, стипендії міжнародними (вітчизняними) організаціями та установами:

Табл. 7.3.п/п

Назва гранту

Початок

Кінець

На які цілі надано грант

(стипендію)

Установа, що надавала грант (стипендію)

^ 7.4. Стажування за кордоном (університети, літні школи та ін.): Табл. 7.4.п/п

Країна

Установа

Мета перебування

Початок

Кінець

^ 7.5. Викладання у зарубіжних вузах: Табл. 7.5.п/п

Країна

Місто

ВУЗ

Предмет

Шифр і назва

спеціальності

^ 7.9. Співпраця з іноземними науковими лабораторіями: Табл. 7.9.п/п

Назва наукової

лабораторії

Галузь науки,

якою займається

Країна

Місто

Початок роботи

Кінець роботи


Підпис підзвітної особи
^

ДОДАТОК

РОЗДІЛ 4. РЕДАКЦІЙНО-РЕЦЕНЗІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ


4.1. Членство у редакційних колегіях періодичних видань, визнаних ВАК України:

Таблиця 4.1.п/п

Назва видання

Вихідні дані^ 4.2. Редакційна робота у разових виданнях монографій, посібників, методичних рекомендацій (виділити з грифом МОНмолодьспорту), збірників тез та ін.:

Таблиця 4.2.п/п

Назва видання

Вихідні дані

Вид рецензованої

наукової продукції

^ 4.3. Опонування дисертацій:

Таблиця 4.3.п/п

Прізвище, ініц.

дисертанта

Кандидатська, докторська

В якій установі захист

Дата

захисту

Шифр і назва спеціальності

^ 4.5. Підготовка відгуку на автореферат дисертації:

Таблиця 4.5.п/п

Прізвище, ініц. дисертанта

Кандидатська,

докторська

В якій установі захист

^ 4.7. Участь у спеціалізованих радах із захисту дисертацій:

Таблиця 4.7.п/п

Наукова спеціальність у раді

Назва установи, при якій функціонує рада

Місто

Шифр спецради^ 4.8. Участь в експертних та інших радах (комісіях) МОНмолодьспорту, ВАК України:

Таблиця 4.8.п/п

Повна назва ради,

комісії

Установа

Місто

^ 4.9. Участь в інших радах (комісіях), у тому числі регіонального, місцевого значення:

Таблиця 4.9.п/п

Повна назва ради, комісії

Місто

^

РОЗДІЛ 5. ПІДГОТОВКА НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ КАДРІВ


5.1. Підготовка кандидатів наук:

5.1.1. Керівництво кандидатськими дисертаціями аспірантів:

Табл. 5.1.1

Прізвище, ініц. дисертанта

Установа, де навчається

аспірант

Шифр і назва спеціальності


^ 5.1.2. Керівництво кандидатськими дисертаціями здобувачів:

Табл. 5.1.2

Прізвище, ініц. дисертанта

Установа, де прикріплений здобувач

Шифр і назва спеціальності


^ 5.2. Підготовка докторів наук:

5.2.1. Керівництво докторською дисертацією докторантів:

Табл. 5.2.1

Прізвище, ініц. дисертанта

Установа, де навчається докторант

Шифр і назва спеціальності
^ 5.2.2. Керівництво докторською дисертацією здобувачів:

Табл. 5.2.2

Прізвище, ініц. дисертанта

Установа, де прикріплений

здобувач

Шифр і назва спеціальності


^ 5.3. Захист дисертацій підзвітними особами (заповняється аспірантами, здобувачами)

5.3.1. Захищена кандидатська дисертація у звітному році:

Табл. 5.3.1

Тема дисертації

Установа,

де навчався

аспірант*

Установа, де відбувся захист

Дата

захисту

Дата затвердження ВАК

Шифр і назва спеціальності* Або прикріплений здобувач

^ 5.4.1 Захищена докторська дисертація у звітному році:

Табл. 5.4.1

Тема дисертації

Установи, де навчався докторант*

Установа, де відбувся захист

Дата

захисту

Дата затвердження ВАК

Шифр і назва спеціальності* Або прикріплений здобувач Підпис підзвітної особи


Схожі:

Індивідуальний бланк інформації про наукову роботу iconІндивідуальний бланк інформації про наукову роботу
Основні наукові результати (напр створення новітніх технологій І конкурентоспроможних розробок ”; виявлено закономірності ”; обґрунтовано...
Індивідуальний бланк інформації про наукову роботу iconІндивідуальний бланк інформації про наукову роботу
Основні наукові результати (напр створення новітніх технологій І конкурентоспроможних розробок ”;  Виявлено закономірності ”; обґрунтовано...
Індивідуальний бланк інформації про наукову роботу iconЗвіт про роботу студентського клубу «Банкір»
Конкурсі на кращу студентську наукову роботу з актуальних питань розвитку банківської системи
Індивідуальний бланк інформації про наукову роботу iconМ.І. Туган-Барановського на кращу наукову роботу Умови проведення Всеукраїнського конкурс
Всеукраїнського конкурсу наукових робіт молодих вчених імені М.І. Туган-Барановського на кращу наукову роботу
Індивідуальний бланк інформації про наукову роботу iconДокументи
1. /Зв_т про наукову роботу 2010.doc
Індивідуальний бланк інформації про наукову роботу iconДокументи
1. /Зв_т про наукову роботу 2010.doc
Індивідуальний бланк інформації про наукову роботу iconПротокол №9 Про роботу спеціалізованих учених рад університету із захисту дисертаційних робіт
Звіт про виконання кошторису витрат університету на наукову діяльність у 2012 році
Індивідуальний бланк інформації про наукову роботу iconВитяг з трудової книжки про педагогічну роботу у вищих навчальних закладах ІІІ-IV рівнів акредитації
Відомості про прийом на роботу, про переведення на іншу роботу І про звільнення (із вказівкою причин, посиланням на статтю, пункт...
Індивідуальний бланк інформації про наукову роботу iconСписок запрошених до участі у ІІ етапі Всеукраїнського конкурсу на кращу студентську наукову роботу 2010
...
Індивідуальний бланк інформації про наукову роботу iconЗвіт про наукову роботу філософського факультету за 2011 рік
Тема зп–57П “Структурно-функціональна модель психологічного здоров’я особистості ”
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи