Програма комплексного фахового вступного випробування з журналістики icon

Програма комплексного фахового вступного випробування з журналістики
Скачати 73.76 Kb.
НазваПрограма комплексного фахового вступного випробування з журналістики
Дата23.09.2012
Розмір73.76 Kb.
ТипПояснювальна записка

ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ ВОЛОДИМИРА ГНАТЮКА


ПОГОДЖЕНО ЗАТВЕРДЖУЮ

Міністерство освіти і науки,

молоді та спорту України Голова приймальної комісії,

Департамент вищої освіти ректор ТНПУ ім. В.Гнатюка


_______________________ ______________ проф. Кравець В.П.


«_____» ___________2012 р. «_____» _____________ 2012 р.


Програма

комплексного фахового вступного випробування з журналістики

для вступників на базі ОКР «молодший спеціаліст»

до Тернопільського національного педагогічного університету

імені Володимира Гнатюка


галузь знань – 0302 – журналістика

напрям підготовки – 6.030201 – журналістика


Тернопіль – 2012

^ ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Програму розроблено на підставі освітньо-кваліфікаційної характеристики бакалавра за спеціальністю 6.030201 – журналістка, напряму підготовки 0302 – журналістика.

Програма фахового вступного випробування складається з пояснювальної записки, вимог до рівня підготовки, структури і завдань, критеріїв оцінювання та списку рекомендованої літератури.

Фахове вступне випробування – це професійно зорієнтоване випробування абітурієнта, що має на меті перевірити рівень сформованих знань і навичок вступника, які засвідчують його готовність опановувати журналістський фах і здатність виконувати творчі завдання та виявляти креативний потенціал, а також інші важливі професійні якості абітурієнта.

Вступне випробування проводиться в один день у вигляді співбесіди.

Абітурієнти можуть представити власні журналістські матеріали, які було надруковано, випущено в теле- чи радіоефір упродовж останнього року, що передує вступу до ВНЗ.


^ ВИМОГИ ДО РІВНЯ ПІДГОТОВКИ,

СТРУКТУРИ І ЗАВДАНЬ ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ


Бесіда триває від 5 до 10 хвилин і записується на диктофон.

Критерії оцінювання на співбесіді: володіння темою; володіння нормами усного мовлення: орфоепічна та граматична правильність, точність, логічність, багатство та різноманітність мовлення, чистота, виразність мовлення; уміння висловлювати власні погляди; уміння будувати розповідь, опис, роздум (послідовність, аргументованість, переконливість).

Під час співбесіди абітурієнтові можуть бути поставлені питання, які мають на меті розкрити його загальноінтелектуальний розвиток (у рамках програми попередньої підготовки), а також такі, що стосуються його творчої роботи.

Абітурієнту може бути запропоновано розповісти про власне бачення стану та перспектив сучасної журналістики, відповісти на питання, чому саме він обирає для себе цей напрямок навчання, про його плани після закінчення ВНЗ тощо.

Орієнтовний перелік питань для співбесіди:

 1. Улюблена передача у ЗМІ (радіо, телебачення). Її аналіз.

 2. Улюблена газета/журнал. Їх аналіз.

 3. Відомі Вам журналісти (радіо, телебачення, газета). Аналіз їх творчості.

 4. Які знаєте регіональні телеканали, радіостанції, газети, інформаційні інтернет-ресурси, журнали.

 5. Рубрикація улюбленої газети.

 6. Морально-етичні норми сучасного журналіста. Моральна культура та професійна етика.

 7. Роль журналіста та журналістики у структурі сучасного суспільства.

 8. Інтернет як всесвітня інформаційна мережа.

 9. Сучасні соціальні мережі та їх роль у міжособистісному спілкуванні.

 10. Жанри сучасної журналістики (зарисовка, репортаж, інтерв’ю, лист, стаття, огляд, рецензія, коментар, нарис, есе), їх характерні особливості.

Під час співбесіди перевіряється вміння абітурієнта спілкуватися українською мовою (орфоепія, лексика, стилістика), логіка, послідовність та обґрунтованість у висловленні власних думок.

Співбесіда може точитися навколо представлених абітурієнтом власних журналістських матеріалів. Такими вважаються матеріали журналістських жанрів, які оприлюднено рівномірно упродовж року, що передує вступу до ВНЗ, в пресі, на радіо чи телебаченні.

^ Порядок оформлення творчого доробку абітурієнта

Приймальна комісія приймає лише журналістські матеріали абітурієнта. Літературні доробки (вірші, оповідання, повісті тощо) до розгляду не приймаються!!!

Власні друковані або ефірні журналістські матеріали, які абітурієнт хоче представити у співбесіді, потрібно подати у приймальну комісію. Творчий доробок подається в окремій папці, на якій зазначено прізвище, ім'я та по батькові абітурієнта.


Друковані матеріали подаються у вигляді копій із супровідним листом редакції на фірмовому бланку за підписом першої особи та головного редактора, в якому зазначається назва друкованого видання, ПІБ абітурієнта, його творчий доробок, дата друку.

Ефірні матеріали подаються на СD або DVD дисках. У «Ефірній довідці», на фірмовому бланку редакції зазначається назва теле-, радіоканалу, ПІБ абітурієнта, його творчий доробок, хронометраж, дата виходу в ефір.


^ СИСТЕМА ОЦІНЮВАННЯ НА ФАХОВОМУ ВСТУПНОМУ ВИПРОБУВАННІ З ЖУРНАЛІСТИКИ


За результатами вступного випробування виводиться загальна сумарна оцінка за шкалою від 100 до 200 балів шляхом додавання одержаного балу до 100.

^ Рівні оцінки:

високий — усе зроблено правильно, є повнота відтворення, аргументованість коментарів тощо;

добрий — неповно, але правдиво відтворено ситуацію; якийсь коментар подано без аргументів; є часткові порушення норм орфоепії тощо;

середній — частково, упереджено відтворено ситуацію; коментарі подано без аргументів; вимові характерна ненормативність тощо;

низький — елементи оцінювання виконано майже неправильно;

дуже низький — елементи оцінювання виконано неправильно.

Схема оцінювання співбесіди


^ Елемент оцінювання

Рівень оцінки

Кількість балів

Володіння темою

високий

23-25

добрий

18-22

середній

12-17

низький

5-11

дуже низький

1-4

не володіє

0

Уміння висловлювати власні погляди

високий

23-25

добрий

18-22

середній

12-17

низький

5-11

дуже низький

1-4

не висловлює

0

Уміння будувати роздум, опис, розповідь (логіка і послідовність викладу)

високий

23-25

добрий

18-22

середній

12-17

низький

5-11

дуже низький

1-4

не вміє

0

Володіння нормами усного мовлення

високий

23-25

добрий

18-22

середній

12-17

низький

5-11

дуже низький

1-4

не володіє

0

Загалом
100


^ РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

 1. Дві Русі. За заг. ред. Л.Івшиної. – К. Українська прес-група, 2004. –
  496 с.

 2. Коломієць В.В., Коломієць Т.Є. Українська мова та література: Посібник для вчителів-словесників, студентів-філологів, вступників до вузів. – К.: «Четверта хвиля», 1996. – 144 с.

 3. Костенко Ліна. Гуманітарна аура нації, або Дефект головного дзеркала: Лекція, прочитана в Національному ун-ті «Києво-Могилянська академія» 1 вересня 1999 р., 2-ге вид. – К.: ВД «Києво-Могилянська академія», 2005. – 32 с.

 4. Лизанчук В.В. Не лукавити словом. – Львів. – 560 с.

 5. Плющ М.Я., Грипас Н.Я. Українська мова: Довідник. – К.: Освіта, 2002. – 228 с.

 6. Солод Ю. Д. Українська література – XX (погляд у кінці
  тисячоліття): Навч. посібник за програмою 11 класу. – К.: Наре-прінт, 1997.
  – 384 с.

 7. Семенюк Г.Ф., Ткачук М.П., Ковальчук О.Г. Українська література:
  Підруч. для 11 кл. загальноосвіт. навч. закл. – К.: Освіта, 2006. – 512 с.

 8. Степанишин Б.І. Українська література: Підруч. для 9 кл.
  загальноосвіт. навч. закл. – К.: Арт-освіта, 2001. – 336 с.

 9. Хропко П.П. Українська література: Підруч. для 10 кл. загальноосвіт. навч. закл. – К.: Школяр, 2005. – 528 с.

 10. Україна Incognita / За загальною редакцією Л. Івшиної. – К.: Українська прес-група , 2004. – 400 с.

 11. Українська мова та література: завдання та тести: Посібник-довідник для вступників до вищих навчальних закладів. - К.: «Ґенеза», 1993. – 344 с.

 12. Ющук І.П. Практикум з правопису української мови. – К.: Освіта, 2005. – 208 с.

Схожі:

Програма комплексного фахового вступного випробування з журналістики iconПрограма фахового вступного випробування з журналістики
Програма фахового вступного випробування складається з пояснювальної записки, вимог до рівня підготовки, структури і завдань, критеріїв...
Програма комплексного фахового вступного випробування з журналістики iconПрограма комплексного фахового вступного випробування з журналістики
Програму розроблено на підставі освітньо-кваліфікаційної характеристики бакалавра за спеціальністю 030201 – журналістка, напряму...
Програма комплексного фахового вступного випробування з журналістики iconПрограма комплексного фахового вступного випробування з музичного мистецтва для вступників на базі неповної вищої освіти окр «молодший спеціаліст»
Програма комплексного фахового вступного випробування з музичного мистецтва для вступникув на базі неповної вищої освіти (окр «молодший...
Програма комплексного фахового вступного випробування з журналістики iconПрограма вступного фахового випробування з дисципліни «Соціальна робота»
Метою комплексного державного екзамену є оцінка якості підготовки випускників бакалаврської програми
Програма комплексного фахового вступного випробування з журналістики iconПрограма вступного фахового випробування
Програма вступного фахового випробування зі спеціальності 03050301 „Міжнародна економіка” галузі знань 0305 „Економіка та підприємництво”...
Програма комплексного фахового вступного випробування з журналістики iconПриватний вищий навчальний заклад «донецький інститут соціальної освіти» програма фахового вступного випробування
Програму вступного фахового випробування з української мови І літератури для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» укладено...
Програма комплексного фахового вступного випробування з журналістики iconПрограма фахового вступного випробування зі спеціальностей 03060101 Менеджмент організацій І адміністрування
Програма фахового вступного випробування складена відповідно до гсвоу мону „Освітньо-кваліфікаційної програми” підготовки бакалавра...
Програма комплексного фахового вступного випробування з журналістики iconПрограма фахового вступного випробування зі спеціальностей 03060102 «Менеджмент інноваційної діяльності»
Програма фахового вступного випробування складена відповідно до гсвоу мону „Освітньо-кваліфікаційної програми” підготовки бакалавра...
Програма комплексного фахового вступного випробування з журналістики iconПрограма фахового вступного випробування зі спеціальностей 03060101 Менеджмент організацій І адміністрування
Програма фахового вступного випробування складена відповідно до гсвоу мону „Освітньо-кваліфікаційної програми” підготовки бакалавра...
Програма комплексного фахового вступного випробування з журналістики iconВ. П. Кравець 2012 р. Програма фахового вступного випробування з туризмознавства
Програма фахового вступного випробування з туризмознавства для вступників за напрямом підготовки 140103 «Туризм», на базі освітньо-кваліфікаційного...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи