«затверджую» Ректор В. П. Кравець icon

«затверджую» Ректор В. П. Кравець
Скачати 159.97 Kb.
Назва«затверджую» Ректор В. П. Кравець
Дата23.09.2012
Розмір159.97 Kb.
ТипДокументи

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Тернопільський національний педагогічний університет

імені Володимира Гнатюка


Інженерно-педагогічний факультет

«ЗАТВЕРДЖУЮ»Ректор

_____________ В.П.Кравець


______________2012 р.


ПРОГРАМА

фахового вступного випробування

для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня


«спеціаліст»


напряму підготовки «ТЕХНОЛОГІЧНА ОСВІТА»


Тернопіль – 2012

ТЕХНІЧНА ТА ОБСЛУГОВУЮЧА ПРАЦЯ


Технологія конструкційних матеріалів і основи взаємозамінності

Будова чорних і кольорових металів та їх сплавів. Конструкційні й інструментальні сталі, їх виробництво, маркування, застосування. Виробництво чавуну, його маркування та застосування. Тверді сплави і матеріали високої твердості. Характеристика корозійностійких, антифрикційних і тугоплавких матеріалів.

Фізичні, механічні та технологічні властивості металів і сплавів, методи їх визначення. Формування структури і властивостей металів при деформації. Хіміко-термічна та термомеханічна обробки сталі. Нові способи термічної обробки. Зміна будови і властивостей металів при термічній обробці. Обробка матеріалів тиском. Зварювання та паяння металів.

Допуски та посадки. Система допусків і посадок ДСТУ.

Основні поняття про технічні вимірювання. Похибки вимірювання. Метрологічна обробка результатів вимірювань. Штрихові міри довжини. ‎Плоскопаралельні кінцеві міри довжини.

Допуски на кутові розміри. Методи і засоби контролю конічних з’єднань. Нормування, методи і засоби вимірювання відхилень форми, розташування та шорсткості поверхонь деталей і з’єднань.


Креслення

Креслярські інструменти і приладдя. Формати й основні написи. Масштаби. Лінії. Креслярські шрифти.

Вимоги до нанесення розмірів на креслениках.

Геометричні побудови в процесі виконання креслеників деталей. Нахил і конусність. Види спряжень, їх елементи.

Види проеціювання. Прямокутне проеціювання. Проеціювання об’ємних предметів на три взаємно перпендикулярні площини. Аналіз форми предмета за його кресленням.

Види аксонометричних проекцій (прямокутна ізометрія, прямокутна диметрія, косокутна фронтальна диметрія). Прийоми побудови аксонометричних зображень.

Технічний рисунок та його призначення. Виконання технічних рисунків на основі аксонометричного проеціювання.

Основні, додаткові і місцеві вигляди.

Призначення та послідовність виконання перерізів. Перерізи винесені і накладені. Симетричні та несиметричні перерізи.

Призначення й утворення розрізів. Класифікація розрізів (прості і складні, повні і місцеві). Позначення розрізів і перерізів.

Умовне зображення та позначення різьби. Способи зображення та умовні позначення кріпильних деталей на кресленнях.

Умовні зображення і позначення рознімних і нерознімних з’єднань на кресленнях.

Складальні креслення. Вибір кількості зображень на складальному кресленні.  Розміри на складальних кресленнях. Специфікація.

Схеми. Умовні графічні позначення на кінематичних, електричних, пневматичних і гідравлічних схемах.


Електротехніка

Типи електровимірювальних приладів та їх класифікація. Підключення електровимірювальних приладів до мережі.

Основні параметри та визначення однофазного синусоїдального змінного струму.

Послідовне з'єднання споживачів R, L, C. Резонанс напруг.

Паралельне з'єднання споживачів R, L, C. Резонанс струмів.

Значення коефіцієнта потужності для оцінки роботи електросистем.

З'єднання трифазної системи в схему «зірка». Роль нульового проводу.

Трансформатори та автотрансформатори. Класифікація та принцип роботи трансформаторів.

Асинхронні електродвигуни. Основні характеристики електродвигунів. Пуск, Реверс АД. Енергетика АД.

Машини постійного струму. Основні характеристики, галузі застосування машин постійного струму.

Регульований електропривод. Структурні схеми та галузі використання.


Машинознавство


Механічні передачі, їх призначення та класифікація.

Конструкції фрикційних передач. Основи розрахунку фрикційних передач.

Види пасових передач. Конструкції пасів. Сили, що діють у пасовій передачі.

Види та класифікація зубчастих передач. Циліндричні прямозубі передачі. Елементи зачеплення.

Основні характеристики ланцюгових передач. Конструкції деталей передач.

Зварні з’єднання. Заклепкові з’єднання. Клеєві з’єднання. Розрахунок на міцність зварювальних і заклепкових з’єднань.

Різьбові з’єднання. Конструктивні форми різьбових з’єднань. Стандартні кріпильні вироби.

Шпонкові та шліцьові з’єднання, їх типи та застосування.

Призначення, конструкції та матеріали валів і осей. Будова, призначення, типи та застосування підшипників кочення і ковзання. Критерії їх роботоздатності.


^ Методика трудового навчання

Зміст трудового навчання в сучасній школі. Характеристика систем трудового навчання (операційної, предметної, операційно-комплексної та ін.). Реалізація проектно-технологічного підходу на уроках трудового навчання. Дидактичні умови політехнічного навчання.

Позакласна робота з трудового навчання. Олімпіади з трудового навчання.

Планування навчального процесу. Підготовка вчителя до навчального року. Підготовка вчителя до навчальної теми й уроку.

Організація занять з трудового навчання. Урок як основна форма занять. Типи і структура уроків. Характеристика методів навчання (словесних, наочних, практичних). Характеристика інтерактивних методів навчання. Добір методів і прийомів навчання. Перевірка й оцінювання знань, умінь і навичок учнів. Критерії оцінювання.


^ ТЕХНІЧНА ПРАЦЯ


Обробка деревини

Будова дерева та характеристика лісоматеріалів. Будова стовбура деревини у різних розрізах. Властивості та вади деревини. Пиломатеріали, їх види, одержання, використання. Захист деревини від загнивання та шкідників. Сушіння деревини.

Інструменти для розмічання і вимірювання. Конструкції контрольно-вимірювальних інструментів. Вибір баз і розмічання конструктивних елементів шипових з’єднань.

Призначення, види та будова інструментів для пиляння деревини. Прийоми пиляння впоперек і вздовж волокон. Підготовка і прийоми роботи пилками

Ручні інструменти для площинного та профільного стругання. Підготовка інструментів до роботи. Прийоми стругання.

Інструменти для довбання деревини, їх будова, геометричні параметри. Підготовка долота і стамески до роботи. Прийоми довбання. Прийоми різання стамескою.

Технологічний процес склеювання деревини.

Види опорядження. Вибір опоряджувальних матеріалів. Столярна підготовка поверхні під опорядження. Інструменти і пристосування для шліфування поверхонь. Інструменти для нанесення опоряджувальних матеріалів.

Характеристика та будова круглопилкових верстатів. Види круглих пилок.

Призначення і будова фугувальних і рейсмусових верстатів. Підготовка до роботи та експлуатація повздовжньо-фрезерних верстатів. Прийоми роботи на фрезерних верстатах.

Різальний інструмент для свердління деревини. Призначення та будова свердлильно-пазувального верстата.

Класифікація та будова токарних верстатів. Різальний інструмент для токарних робіт. Технологічні пристрої для токарних верстатів. Підготовка токарних верстатів до роботи, правила їх експлуатації. Прийоми точіння циліндричних, конічних та фасонних поверхонь. Прийоми розточування.


^ Обробка металів

Інструменти, пристрої та прийоми площинного розмічання. Суть процесу рубання металу. Інструменти для рубання металу та прийоми рубання. Випрямлення, рихтування та гнуття металу (інструменти, пристрої, прийоми роботи).

Прийоми різання металу ножівкою, різання тонколистового металу ножицями. Суть процесу обпилювання металу, характеристика інструментів. Технологія обпилювання прямолінійних і криволінійних поверхонь напилками.

Свердління, зенкування, зенкерування та розвертання отворів. Інструменти для свердління та обробки отворів. Технології свердління.

Інструменти та пристрої для нарізання різьби. Прийоми нарізання зовнішньої та внутрішньої різьби.

З’єднання деталей заклепками. Види заклепок і заклепкових швів. Інструменти та пристрої для клепання. Технології клепання.

Інструменти та пристрої для токарної обробки металів. Правила закріплення різців і заготовок. Технології обточування циліндричних, конічних і фасонних поверхонь. Свердління та нарізання різьби на токарних верстатах.

Будова горизонтально-фрезерного верстата. Інструменти та пристрої для фрезерних робіт. Способи закріплення фрез і заготовок. Прийоми фрезерування плоских поверхонь, пазів, канавок, зубчастих коліс.

Будова свердлильного верстата. Пристрої для закріплення заготовок. Прийоми свердління глухих і наскрізних отворів.


^ Проектування та конструювання виробів

Етапи проектування (організаційно-підготовчий, конструкторський, технологічний, заключний). Характеристика методів проектування (фантазування, фокальних об’єктів, мозкового штурму, синектики та ін.). Вимоги до відбору об’єктів проектування. Критерії оцінювання проектів.

Структура та типи деревообробних підприємств. Класифікація меблів для сидіння, лежання, меблів-сховищ, функціональних площин. Основні правила конструювання виробів, які пов’язані з властивостями деревини.

Конструкції складових частин столярно-меблевих виробів (бруски, щити, рамки, коробки). Конструктивні елементи складових частин виробів (фаска, заокруглення, галтель, кальовка, фальц, шпунт).

Характеристика матеріалів, які використовуються для виробництва столярно-меблевих виробів.

Конструктивні схеми стільців і робочих крісел (столярних, гнутих, гнуто-клеєних, змішаної конструкції). Характеристики м’яких елементів для сидіння і лежання.

Секційно-блокові, універсально-збірні та стелажні корпусні меблі. Конструкція корпусного меблевого виробу.

Трансформовані і нетрансформовані столи. Конструкції столів для роботи, для приймання їжі. Способи з’єднання ніжок з царгами та кріплення кришки.


^ ОБСЛУГОВУЮЧА ПРАЦЯ


Конструювання, моделювання та технологія виготовлення швейних виробів

Види моделювання. Значення художнього та технічного моделювання у процесі виготовлення швейних виробів. Діяльність художника-модельєра в процесі створення нових моделей одягу.

Функції одягу та костюма. Види одягу залежно від способу носіння, характеру утримання на тілі людини і за покроєм.

Стиль і мода в одязі. Закони та правила композиції костюма. Основні елементи композиції.

Лінії, які створюють силует виробів. Види силуетів. Значення ліній в одязі. Особливості використання конструктивних та декоративних ліній в проектуванні костюма.

Симетрія та асиметрія костюма.

Аналіз кольорових поєднань в одязі. Поділ кольорів на теплі й холодні, хроматичні й ахроматичні.

Види оздоблення виробів та його композиційне значення. Матеріали для оздоблення одягу.

Зорові ілюзії у проектуванні одягу. Зорові ілюзії як засіб маскування недоліків будови тіла людини.

Етапи технічного моделювання одягу.

Розподіл розхилу виточки та її перенесення у відповідності з моделлю. Способи перенесення виточки.

Різновиди кокеток за формою та розмірами та особливості їх проектування залежно від місця розміщення виточок.

Різновиди рельєфів та особливості їх проектування у плечових виробах.

Використання паралельного та конічного розширення деталей. Особливості створення зборок та складок.

Призначення підрізів та драпіровок, їх розміри та розміщення в залежності від моди, властивостей тканини та індивідуальних особливостей будови фігури людини. Проектування підрізів та драпіровок у поясних та плечових виробах.


^ Проектування та конструювання швейних виробів

Етапи проектування (організаційно-підготовчий, конструкторський, технологічний, заключний). Характеристика методів проектування (фантазування, фокальних об’єктів, мозкового штурму, синектики та ін.). Вимоги до відбору об’єктів проектування. Критерії оцінювання проектів.

Етапи розробки нових моделей одягу. Класифікація одягу. Види одягу та його призначення. Промислові та споживчі вимоги до сучасного одягу. Функції сучасного одягу.

Анатомічна будова фігури людини. Антропометричні точки у швейному виробництві. Характеристика розмірних ознак.

Особливості конструювання спідниці. Види і фасони спідниць. Мірки, необхідні для побудови креслення спідниці.

Конструювання жіночих брюк. Види і моделі брюк. Особливості, які необхідно враховувати при побудові креслення жіночих брюк.

Конструювання жіночих плечових виробів із вшивним рукавом

Конструювання комірів та оздоблювальних деталей. Розрахунки, необхідні для побудови креслення коміра.

Особливості конструювання виробів із рукавом покрою реглан. Особливості конструювання виробів із суцільновикроєними рукавами.

Конструювання дитячого одягу. Вимоги до окремих видів дитячого одягу, його призначення. Розмірні ознаки дитячого одягу.

Загальні відомості про чоловічий одяг. Особливості конструювання чоловічих сорочки та брюк.


^ Технологія виготовлення швейних виробів

Ручні, машинні та волого-теплові роботи у процесі виготовлення легкого та верхнього одягу.

Класифікація та асортимент одягу.

Підготовка деталей крою до пошиття, їх уточнення. Початкова обробка основних деталей.

Обробка зрізів, виточок, підрізів, складок.

Обробка оздоблювальних деталей та з’єднання їх з основними.

Різновиди кокеток і способи їх з’єднання з основними деталями.

Вибір способу обробки горловин і пройм залежно від форми вирізу горловини та форми пройми, від особливостей покрою виробу, від властивостей матеріалів. Обробка горловин і пройм підкрійними обшивками, кантом, обкантувальним швом.

Різновиди застібок та способи їх обробки. Різновиди застібок поясного та плечового виробу залежно від їх конструкції. Способи обробки застібок, які не доходять до низу виробу. Технологія обробки планками.

Обробка кишень легкого одягу. Різновиди накладних кишень за формою та оздобленням. Технологія обробки накладних кишень з відворотами, з бейкою, кантом, оборкою, мереживом із зборкою або складкою.

Різновиди форм комірів легкого одягу. Технологія обробки та складання комірів.

Етапи обробки рукавів різної конструкції. Технологія обробки рукавів різної довжини.

Способи та технологія обробки верхнього зрізу спідниць.

Призначення примірок. Особливості обробки легкого одягу без примірки і з примірками. Підготовка виробу до першої примірки. Дефекти, які виникають під час першої примірки, причини їх виникнення та способи усунення. Підготовка виробу до другої примірки. Виправлення дефектів виробу після першої примірки. Проведення другої примірки.

Остаточна обробка поясного та плечового одягу.


^ Практикум у навчальних майстернях

В’язання гачком. Інструменти, матеріали для в’язання гачком. Термінологія в’язання гачком. Основні прийоми в’язання гачком. Текстовий запис узорів та їх схематичне зображення.

Техніки виконання ланцюжка, стовпчиків різних, круга, квадрата, п’ятикутника, прямокутника. Технологія виготовлення, виробів прямокутної форми.

Техніки з’єднання круглих та квадратних мотивів. Технологія виготовлення серветок з використанням круглих або квадратних мотивів.

Філейні візерунки. Різновиди філейних візерунків та їх застосування. Технологія в’язання ажурних серветок, мережив, комірців. Кінцева обробка ажурних виробів.

Обробка країв мереживом. Кольорові візерунки та мотиви, їх різновиди.

В’язання спицями. Різновиди виробів, в’язаних спицями. Інструменти, матеріали для в’язання спицями. Термінологія в’язання, текстовий запис узорів та їх схематичне зображення. Основні прийоми в’язання спицями.

Технологія виконання візерунків схрещеними петлями. Технологія виконання ажурних візерунків. Особливості остаточної обробки ажурних узорів.

Оздоблення в’язаних виробів. Виготовлення шнура, китиці, помпона та їх застосування для оздоблення виробів.

Технологія виготовлення виробів. Розрахунок кількості петель. Убавляння та прибавляння петель. Трикотажні шви. ВТО трикотажних виробів.

Технологія виготовлення плечового виробу В’язання деталей плечового виробу без рукавів. З`єднання деталей плечового виробу. Остаточна обробкам виробу.

Вишивка. Види інструментів та матеріалів для оздоблення виробів вишивкою.

Початкові шви. Технологія і технічні вимоги до їх виконання.

Поверхнево-нашивні рахункові шви. Технологія виконання цих швів. Технічні вимоги.

Поверхнево-нашивні нерахункові шви. Технологія виконання швів. Технічні вимоги до їх виконання.

Прозоро-рахункові шви. Технологія їх виконання.


^ Прикладна творчість

Напрями використання технологій бісерного рукоділля. Типологія виготовлення прикрас, їх художні особливості.

Основи технології виготовлення ланцюжків. Характеристика основних технік виготовлення ланцюжків.

Типологія нагрудних прикрас. Сучасні технології виготовлення нагрудних прикрас.

Різновиди технік обплетення пасхальних яєць бісером. Поєднання технік бісерування для виготовлення та оздоблення пасхальних яєць.

Технологія виготовлення виробів на дротяній основі. Особливості виготовлення аксесуарів.

Оздоблення виробів одягового призначення вишивкою бісером. Поєднання технік вишивання для оздоблення виробів одягового призначення.


^ Технологія приготування їжі

Характеристика первинної обробки продуктів.

Значення овочів у харчуванні людини. Класифікація свіжих овочів. Характеристика технологічного процесу обробки овочів. Відходи овочів і їх використання.

Значення риби у харчуванні людини. Класифікація риби. Організація обробки риби. Обробка лускатої, безлускатої та окремих видів риби.

Значення перших страв у харчуванні та їх класифікація. Приготування бульйонів.

Значення соусів у харчуванні та їх класифікація. Соуси і приправи промислового виробництва. Приготування борошняних пасеровок і бульйонів для соусів.

Асортимент крупів, бобових і макаронних виробів, їх харчова цінність. Підготовка крупів, бобових і макаронних виробів до варіння. Види каші, технології їх приготування.

Значення страв і гарнірів з овочів у харчуванні людини. Страви і гарніри з варених, припущених, смажених овочів.

Значення рибних страв у харчуванні людини. Страви з вареної, припущеної, смаженої, тушкованої, запеченої риби.

Значення м’ясних страв у харчуванні людини. Страви з вареного, смаженого, тушкованого і запеченого м’яса.

Класифікація яєць, продукти їх переробки. Страви з яєць.

Значення страв із сиру у харчуванні. Гарячі страви з сиру.

Значення закусок і холодних страв у харчуванні. Бутерброди.

Рибні страви і закуски.

Харчова цінність страв і виробів з борошна. Приготування начинок. Страви з борошна.

Листкове тісто і вироби з нього. Бісквітне тісто і вироби з нього.


^ РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА


 1. Вартабедян В.А. Загальна електротехніка / Вартабедян В.А. – К. : Вища шк., 1986. — 359 с.

 2. Павх І.І. Теорія механізмів і машин : навч.-метод. посіб. / Павх І.І. – Тернопіль : Вид-во ТДПУ, 2001. – 80 с.

 3. Кіницький Я.Т. Теорія механізмів і машин : підруч. / Кіницький Я.Т. – К. : Наукова думка, 2002. – 660 с.

 4. Писаренко Г.С. Сопротивление материалов / Писаренко Г.С, Агарев В.А., Квита А.Л. и др. – 5-е изд. – К. : Высш. шк. Головное изд-во, 1986. – 775 с.

 5. Павловський М.А. Теоретична механіка : навч. підруч. / Павловський М.А. – К. : Техніка, 2002. – 510 с.

 6. Яблонский А.А. Курс теоретической механіки : В 2 т. / Яблонский А.А., Никифорова В.М. – М : Высш.шк., 1977. – Т.1. – 431 с. ; Т.2. – 532 с.

 7. Антоненко Є.І. Гідравліка та гідравлічні машини / Антоненко Є. І. – К. : Вища школа, 1982. – 146 с.

 8. Черняк О.В. Основи теплотехніки та гідравліки / Черняк О.В., Рибчинська Г.Б. – К. : Вища школа, 1982. – 224 с.

 9. Креслення, комп'ютерна графіка : навч. посіб. / за ред. А.П. Верхоли. – К. : Каравела, 2005. – 304 с.

 10. Михайленко В.Є. Інженерна графіка : підруч. для студ. вищих закл. освіти / Михайленко В.Є., Ванін В.В., Ковальов С.М. ; за ред. В.Є. Михайленка. – К. : Каравела, 2003. – 288 с.

 11. Інженерна та комп'ютерна графіка : підручник / В.Є. Михайленко, В.М. Найдиш, А.М. Підкоритов, І.А. Скидан ; за ред. В.Є. Михайленка. – К. : Вища шк., 2000. – 342 с.

 12. Інноваційні педагогічні технології у трудовому навчанні : навч.-метод. посіб. / [В. Г. Гетта, Р.С. Гуревич, О. М. Коберник та ін. ; за ред О. М. Коберника, Г. В. Терещука]. – Умань : [СПД Жовтий], 2008. – 212 с.

 13. Методика трудового навчання : проектно-технологічний підхід / [Бербец В.В., Дубова Н.В., Коберник О.М. та ін.] ; за заг. ред. О. М. Коберника, В.К. Сидоренка. – Умань : СПД Жовтий, 2008. – 216 с.

 14. Бланк А.Ф. Моделирование и конструирование женской одежды / Бланк А.Ф., Фомина З.М. – М. : Легпромбытиздат, 1993. – 253 с.

 15. Швырев Ф. А. Подготовка и зксплуатация дереворежущего інструмента / Швырев Ф. А. – М. : Лесная промышленность, 1973. – 248 с.

 16. Шумило Г. І. Технологія приготування їжі : навч. посіб. / Шумило Г. І. – К. : Кондор, 2003. – 506 с.

 17. Бергер И.И. Фрезерное дело : учеб. пособ. / Бергер И. И., Комлев А. П. – Минск : Вища шк., 1981. – 305 с.

 18. Левадний В. С. Обработка дерева на станках / Левадний В. С, Черный Ю.А. – М. : Аделант, 2005. – 384 с.

 19. МакієнкоМ. І. Загальний курс слюсарної справи : підруч. / Макієнко М. І. ; пер. з рос. В. К. Сидоренко. – К. : Вища шк., 1994. – 311 с.

 20. Манжос Ф. М. Дереворежущие станки / Манжос Ф. М. – М. : Лесная промышленность, 1974. – 454 с.

 21. Мартин В.М. Основи матеріалознавства і технологія конструкційних матеріалів. Конспекти лекцій : посібн. для студентів пед. вузів / Мартин В. М., Бочар І. Й. – Тернопіль : Вид-во Терноп. держ. пед. ун-ту, 2003. – 67 с.

 22. Оглоблин А. Н. Основи токарного дела / А.Н. Оглоблин ; под ред. Г.А. Глазова. – Изд. 3-е, перероб. – Л. : Машиностроение, 1975. – 328 с.

 23. Ревнівцев М.П. Режими різання на металообробних верстатах у машинобудуванні : навч. посіб. / Ревнівцев М. П., Паршина Н. П. – К. : А.С.К., 2006. – 416 с.

 24. Борецька С.Я. Технологія виготовлення легкого жіночого та дитячого одягу / Борецька С.Я., Малюга П.М. – К. : Вища шк., 1992. – 367 с.

 25. Буланова Е.С. Композиция в одежде швейной промышленности / Буланова Е.С., Шершнева Л.П. – М., 1981. – 44 с.

 26. Головніна М.В. Технологія крою та шиття / Головніна М.В., Михайлець В.М. – К. : Техніка, 1998. – 304 с.

 27. Головніна М.В. Сучасне оздоблення одягу / Головніна М.В., Михайлець В.М., Ямпольска А.М. – К. : Техніка, 1977. – 152 с.

 28. Климчук Л.В. Швейна справа. – К. : Освіта, 1991 – 176 с.

 29. Козлова Т.В. Моделирование и художественное оформление женской и детской одежды / Козлова Т.В., Ритвинская Л.В., Тимашева З.Н. – М. : Легпромбытиздат, 1990. – 320 с.

 30. Пармон Ф.М. Композиция костюма : учеб. для вузов / Пармон Ф.М. – М.: Легпробытиздат, 1985. – 264 с.

 31. Технологія швейного виробництва. Терміни та визначення. ДСТУ 2162- 93. – К. : Держстандарт України, 1994. – 23 с.

 32. Третьякова Н.Н. Методы обработки швейных изделий. Практикум : учеб. пособ. / Третьякова Н.Н., Турчинская З.П. – К. : Вища, шк., 1988. – 224 с.

 33. Труханова А.П. Иллюстрированное пособие по технологии легкой одежды : учеб. пособ. для кадров массовых профессий / Труханова А.П. – М. : Легкая и пищевая промышленность, 1984. – 160 с.

 34. Франц В.Я. Швейные машини : иллюстрированное пособ. / Франц В.Я., Исаев В.В. – М. : Легпромбытиздат, 1986. – 184 с.

 35. Черемных А.И. Основы художественного конструирования женской одежды / Черемных А.И. – М. : Легкая индустрия, 1977. – 144 с.

 36. Баранов В.С. Основи технологии продукции общественного питання / Баранов В.С. – М. : Экономика, 1987. – 206 с.

 37. Доцяк В. С. Українська кухня / Доцяк В. С. – Львів : Оріяна-Нова, 1998. – 525 с.

 38. Енциклопедія української кухні / [ред.-укл. Л.М. Безусенко]. – Дніпропетровськ : Сталкер, 2003. – 512 с. – (Серія «Національна кухня»).

 39. Карсекіна В.В. Раціональне харчування в сім'ї / Карсекіна В.В., Калакура М. М. – К. : Техніка, 1988. – 272 с.

 40. Корзун В. . Гігієна харчування : підруч. / Корзун В.Н. – К. : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2003. – 236 с.

 41. Шалимов С.А. Кулинария / Шалимов С.А., Губа Н. И., Вировец Р.Б. – К. : Вища шк., 1981. – 424 с.

Схожі:

«затверджую» Ректор В. П. Кравець icon«затверджую» Ректор В. П. Кравець
move to 0-16287264
«затверджую» Ректор В. П. Кравець icon«затверджую» Ректор В. П. Кравець
move to 0-16287245
«затверджую» Ректор В. П. Кравець icon«Затверджую» Ректор Кравець В. П. 2012 р. Програма для вступників напряму підготовки
move to 0-16287262
«затверджую» Ректор В. П. Кравець icon«Затверджую» Ректор Кравець В. П. 2012 р. Програма для вступників напряму підготовки
move to 0-16287261
«затверджую» Ректор В. П. Кравець icon«Затверджую» Ректор Кравець В. П. 2012 р. Програма співбесіди для вступників напряму підготовки
move to 0-16287282
«затверджую» Ректор В. П. Кравець icon«Затверджую» Ректор Кравець В. П. 2012 р. Програма співбесіди для вступників напряму підготовки
move to 0-16287281
«затверджую» Ректор В. П. Кравець icon«Затверджую» Ректор Кравець В. П. 2012 р. Програма співбесіди для вступників напряму підготовки
move to 0-16287280
«затверджую» Ректор В. П. Кравець icon«затверджую» Ректор В. П. Кравець 2013 р
Україну. Все це і складає спектр духовних і моральних цінностей навчальної дисципліни
«затверджую» Ректор В. П. Кравець icon«затверджую» Ректор В. П. Кравець 2013 р
Україну. Все це і складає спектр духовних і моральних цінностей навчальної дисципліни
«затверджую» Ректор В. П. Кравець icon«затверджую» Ректор В. П. Кравець
Поясніть, як здійснити додавання протилежно направлених сил, які лежать в одній площині
«затверджую» Ректор В. П. Кравець icon«затверджую» Ректор проф. Кравець В. П. 2007 року
Про проведення виробничих практик студентів тернопільського національного педагогічного університету
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи