Програма співбесіди на спеціальність «Філологія (Українська мова та література)» Освітньо-кваліфікаційний рівень «спеціаліст» icon

Програма співбесіди на спеціальність «Філологія (Українська мова та література)» Освітньо-кваліфікаційний рівень «спеціаліст»
Скачати 80.71 Kb.
НазваПрограма співбесіди на спеціальність «Філологія (Українська мова та література)» Освітньо-кваліфікаційний рівень «спеціаліст»
Дата24.09.2012
Розмір80.71 Kb.
ТипДокументи


"ЗАТВЕРДЖУЮ"

Ректор Тернопільського національного педагогічного університету ім. В.Гнатюка" професор КРАВЕЦЬ В.П.

" " 2012 р.

ПРОГРАМА

співбесіди на спеціальність «Філологія (Українська мова та література)»

Освітньо-кваліфікаційний рівень «СПЕЦІАЛІСТ», «МАГІСТР»

Тернопіль-2012

ПРОГРАМА

співбесіди для спеціалістів та магістрів зі спеціальності українська мова і література

Теорія літератури

 1. Теорія літератури в системі гуманітарного знання: поняття теорії; специфіка теорії в порівнянні з історією і літературною критикою.

 2. Письменник (автор) як «продукт» суспільства. Виникнення і розвиток поняття авторства. Автор реальний (фізичний) і текстуальний. Образ автора.

 3. Суть і структура літературно-художнього образу. Роль асоціацій та уяви у виникненні та формуванні літературного художнього образу. Образ і мовлення (мова). Питання побутування літературно-художнього образу.

 4. Текст, підтекст, контекст словесного твору; текст і дискурс: становлення і взаємовідношення понять.

 5. Сучасні проблеми наратології в світлі теорії художньої комунікації, типи нараторів і наративної ситуації; поняття наративної стратегії.

 6. Читач (адресат) як теоретико-літературна проблема. Читач фізичний і текстуальний (віртуальний).

 7. Основні проблеми рецептивної естетики і поетики. Складання умов для розробки рецептивного підходу до художньої літератури в Україні (праці І. франка, О. Білецького).

 8. Герменевтика як теорія інтерпретації словесних текстів.

 9. Літературна компаративістика: історичний досвід і сучасні проблеми.

10. Літературні напрямки. Стильові течії.

Історія літератури

 1. Володимир Гнатюк і його фольклористична діяльність.

 2. Проблематика, жанрова специфіка, художня майстерність полемічної прози І. Вишенського.

 3. Давньоруське літописання. «Повість минулих літ», композиція, стиль, система образів. Роль літопису в розвитку української історичної прози.

 1. Поетична творчість Г. Сковороди, жанри, мотиви. Збірка «Сад божественних пісень». Байки Г. Сковороди.

 2. Жанрова специфіка, композиція, образи творів «І мертвим, і живим...», «Єретик» Т. Шевченка. Прочитати напам'ять уривок із «І мертвим, і живим...».

 3. Жанрова структура, образи, трагічний характер національної історії в містерії «Великий льох» Т. Шевченка.

 4. Еволюція образу жінки-страдниці, матері в поемах Т. Шевченка. І. Франко про ці твори.

 5. Проблематика, сюжетно-композиційні особливості поем «Сон», «Кавказ» Т. Шевченка. І. Франко, І. Дзюба про ці твори. Прочитати уривок з цих творів.

 6. Епохальне значення для української літератури «Кобзаря» (1840) Т. Шевченка. Прочитати напам'ять «Думи мої...».

 7. Жанрові, художні особливості поезій «Розрита могила», «Чигирине, Чигирине», «Стоїть в селі Суботові», «Холодний яр» Т. Шевченка. Прочитати напам'ять поезію «Розрита могила».

 8. Особливості розвитку романтизму в Україні в першій половині XIX ст.: школи, стильові течії, жанрова система.

 9. М. Шашкевич і значення його діяльності та творчості для національного відродження на західноукраїнських землях.

 10. «Руська трійця» і значення її діяльності для національно-культурного відродження на західноукраїнських землях. Структура альманаху «Русалка Дністровая», його оцінка І. Франком, О. Білецьким, О. Гончарем.

 11. Особливості розвитку української драматургії в першій половині XIX ст.: жанри, образи, поетика («Наталка-Полтавка», «Москаль-чарівник»

 12. Котляревського, «Сватання на Гончарівні» Г. Квітки-Основ'яненка, трагедій М. Костомарова, «Назар Стодоля» Т. Шевченка.

 13. Проблема інтелігенції, проблема денаціоналізації у творах І. Нечуя-Левицького («Хмари», «Над Чорним морем», «Причепа», «Навіжена»).

 14. Розвиток українського професіонального театру й драматургії в 70-

90-pp. XIX ст. Естетичні принципи театру М. Кропивницького («Дай серцю волю, заведе в неволю», «Глитай, або Павук»).

 1. Особливості розвитку української історичної прози другої половини XIX ст. (огляд романів М. Старицького «Князь Єремія Вишневецький», І. Нечуя-Левицького «Гетьман Іван Виговський», І. Франка «Захар Беркут»).

 2. Еволюція П. Куліша-поета, його збірки «Досвітки», «Хуторна поезія», «Дзвін». Прочитати напам'ять поезію «До кобзи». Перекладацька діяльність П. Куліша.

 3. Композиція, тематика, художня майстерність збірки «З вершин і низин» І. Франка. Заборонені радянською цензурою поезії з циклу «Україна». Прочитати напам'ять одну з поезій І. Франка.

 4. Європейський натуралізм і художні шукання І. Франка в бориславському циклі.

 5. Жанрова специфіка творів «Для домашнього огнища», «Основи суспільності» І. Франка.

 6. І.Франко — драматург. Проблематика, образи, характер конфлікту драми «Украдене щастя».

 7. Еволюція жанру поеми у творчості І. Франка («Панські жарти», «Іван Вишенський», «Мойсей»). Жанрова своєрідність повістей М. Коцюбинського.

 8. Морально-етична проблематика, специфіка форми, психологічний світ персонажів «Боярині», «Оргії» Лесі Українки.

 9. Тематика, жанрова специфіка прози В. Винниченка.

 10. Експресіонізм прози В. Стефаника, поетика новел («Синя книжечка», «Лан», «Камінний хрест», «Кленові листки», «Злодій», «Гріх», «Новина» та ін.).

 11. Тематика, художня майстерність П. Тичини в збірці «Сонячні кларнети». Прочитати напам'ять «О панно, Інно» чи «Скорбну Матір», «Пам'яті тридцяти».

 12. Жанрово-стильові шукання в 20-30-х pp. M. Бажана, перекладацька діяльність поета.

 13. Проблематика, жанр, система образів романів «Тронка», «Собор» О. Гончара. Оцінка роману «Собор» у 60-ті та 90-ті pp.

 1. Український неоромантизм 20-х pp. Творчість В. Сосюри. Нове прочитання поеми «Червона зима». Поема «Мазепа».

 2. Тема голодомору 1933 pp. на Україні в українській літературі (В. Барка «Жовтий князь», У. Самчук «Марія», п'єса Б. Бойчука «Голод»).

 3. Проблематика, жанрова специфіка романів «Тигролови», «Сад Гетсиманський» І. Багряного.

 4. Українська проза 20-30-х pp.: проблематика, жанри, багатство стильових течій («Блакитний роман» М. Михайличенка, новелика Г. Косинки, М. Ірчана, Ю. Яновського, А. Головка).

 5. Жанрова своєрідність п'єс «97», «Мина Мазайло», «Народний Малахій» М. Куліша.

 6. Проблематика новел та кіноповістей О. Довженка періоду другої світової війни.

 7. Новаторство Д. Павличка в жанрі сонета, рубаї, поеми; волелюбна лірика останніх років, його перекладацька діяльність. Прочитати напам'ять одну з поезій.

 8. Художня майстерність новел та повістей Гр. Тютюнника.

 9. Поетична творчість Нью-Йоркської школи поетів (Богдан Бойчук, Юрій Тарнавський, Б. Рубчак).

 10. Чорнобильська тема в сучасній літературі (І. Драч «Чорнобильська Мадонна», Б. Олійник «Сім», С. Сапеляк «Герніка Чорнобиля», Ю. Щербак «Чорнобиль», В. Яворівський «Марія з полином в кінці століття»).

 11. Дидактична основа обґрунтування методів навчання. Характеристика методів вивчення літератури на основі джерела знань та рівнів пізнавальної діяльності.

 12. Питання типології (класифікація) уроків літератури. Урок як основна форма вивчення літератури. Інші форми вивчення літературного матеріалу.

 13. Формування теоретико-літературних понять на уроках літератури.

 14. Основні вимоги до вчителя літератури як творчої особистості.

 15. Шляхи вивчення художнього твору (цілісний, пообразний, проблемно-тематичний, композиційний).

Методика мови

 1. Дидактичні принципи і психологічні основи навчання української мови.

 2. Методи і прийоми викладання мови. Класифікація методів. Умови застосування.

 3. Урок як основна форма організації навчально-виховної роботи. Основні вимоги до уроків мови. Аналіз уроку.

 4. Методична робота вчителя. Шляхи підвищення професійної кваліфікації. Організація методичного експерименту.

Загальне мовознавство

 1. Мовознавство як наука. Предмет, зміст і основні завдання загального мовознавства.

 2. Знакова природа мови.

 3. Мова і мислення.

 4. Мова і мовлення.

 5. Структура мови.

10.Фонологічна система мови.

11 .Граматична система мови.

12.Лексико-семантична система мови.

13.Мова і суспільство.

14.Мова та історія (розвиток мови).

Сучасна українська літературна мова

15.Фонетика і фонологія. Предмет і завдання. 16.Поняття орфоепії. Орфоепія і культура усного мовлення. 17.Орфографія. З історії української орфографії. Принципи орфографії. 18.Предмет лексикології, її розділи. Слово і його лексичне значення. 19.Поняття про фразеологію. Джерела фразеологізму. Класифікація фразеологізму.

20.Поняття про лексикографію. З історії лексикографії. Типи словників.

21.Поняття про словотвір. Словотворення як джерело збагачення лексики. Словотворчі засоби української мови.

22.Система частин мови в українській мові. Принципи виділення частин мови.

23.Лексичне значення і граматичні ознаки іменника.

24.Значення і граматичні ознаки прикметників.

25.Дієслово, дієприкметник і дієприслівник. Значення і граматичні ознаки.

26.Службові слова в системі сучасної української літературної мови.

27.Поняття про синтаксис української мови. Словосполучення і речення.

28.Синтаксис простого речення.

29.Синтаксис ускладненого речення.

З0.Синтаксис складного речення.

31 .Багатокомпонентні складні речення.

32.Способи передачі чужої мови.

33.Пунктуація. Синтаксична основа пунктуації.

34.Класифікація стилів сучасної української літературної мови. Функціональні особливості стилів.

35.Нормування. Кодифікація.

36.Комунікативні якості мови.


Схожі:

Програма співбесіди на спеціальність «Філологія (Українська мова та література)» Освітньо-кваліфікаційний рівень «спеціаліст» iconПрограма співбесіди на спеціальність «Філологія (Українська мова та література)» Освітньо-кваліфікаційний рівень «спеціаліст»
Ректор Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка професор кравець в. П
Програма співбесіди на спеціальність «Філологія (Українська мова та література)» Освітньо-кваліфікаційний рівень «спеціаліст» iconОсвітньо-кваліфікаційний рівень «спеціаліст»
Спеціальність 02030301. Українська мова і література*. Спеціалізація: документознавство
Програма співбесіди на спеціальність «Філологія (Українська мова та література)» Освітньо-кваліфікаційний рівень «спеціаліст» iconПрограма співбесіди з української літератури освітньо-кваліфікаційний рівень «бакалавр» 020303. Філологія* для спеціальності «Українська мова І література»
Затверджено на засіданні кафедри української літератури і методики навчання (протокол №4 від 27 листопада 2012 р.)
Програма співбесіди на спеціальність «Філологія (Українська мова та література)» Освітньо-кваліфікаційний рівень «спеціаліст» iconПрограма співбесіди з української літератури освітньо-кваліфікаційний рівень «бакалавр» 020303. Філологія* для спеціальності «Українська мова І література»
Затверджено на засіданні кафедри української літератури і методики навчання (протокол №4 від 27 листопада 2012 р.)
Програма співбесіди на спеціальність «Філологія (Українська мова та література)» Освітньо-кваліфікаційний рівень «спеціаліст» iconОсвітньо-кваліфікаційний рівень «спеціаліст» (заочна форма)
Спеціальність 02030301. Українська мова і література*. Спеціалізація: документознавство
Програма співбесіди на спеціальність «Філологія (Українська мова та література)» Освітньо-кваліфікаційний рівень «спеціаліст» iconЛ. М. Програма співбесіди
Одеського національного університету імені І.І. Мечникова для отримання освітньо- кваліфікаційного рівня «Спеціаліст» за напрямком...
Програма співбесіди на спеціальність «Філологія (Українська мова та література)» Освітньо-кваліфікаційний рівень «спеціаліст» iconЛ. М. Програма співбесіди
Одеського національного університету імені І.І. Мечникова для отримання освітньо- кваліфікаційного рівня «Спеціаліст» за напрямком...
Програма співбесіди на спеціальність «Філологія (Українська мова та література)» Освітньо-кваліфікаційний рівень «спеціаліст» iconЛ. М. Програма співбесіди
Одеського національного університету імені І.І. Мечникова для отримання освітньо- кваліфікаційного рівня «Спеціаліст» за напрямком...
Програма співбесіди на спеціальність «Філологія (Українська мова та література)» Освітньо-кваліфікаційний рівень «спеціаліст» iconОсвітньо-кваліфікаційний рівень «бакалавр»
Напрям підготовки: 020303. Філологія (українська мова та література)*. Спеціалізація: документзнавство
Програма співбесіди на спеціальність «Філологія (Українська мова та література)» Освітньо-кваліфікаційний рівень «спеціаліст» iconОсвітньо-кваліфікаційний рівень «бакалавр» (заочна форма)
Напрям підготовки: 020303. Філологія (українська мова та література)*. Спеціалізація: документзнавство
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи