Програма співбесіди на спеціальність «Журналістика» Освітньо-кваліфікаційний рівень «спеціаліст» icon

Програма співбесіди на спеціальність «Журналістика» Освітньо-кваліфікаційний рівень «спеціаліст»
Скачати 142.95 Kb.
НазваПрограма співбесіди на спеціальність «Журналістика» Освітньо-кваліфікаційний рівень «спеціаліст»
Дата24.09.2012
Розмір142.95 Kb.
ТипДокументи


"ЗАТВЕРДЖУЮ"

Ректор Тернопільського національного педагогічного університету ім. В.Гнатюка" професор КРАВЕЦЬ В.П.

" " 2012 р.

ПРОГРАМА

співбесіди на спеціальність

«Журналістика»

Освітньо-кваліфікаційний рівень «СПЕЦІАЛІСТ», «МАГІСТР»

Тернопіль-2012

ПРОГРАМА

співбесіди для спеціалістів та магістрів зі спеціальності «Журналістика»


Теорія і практика журналістики


І. Інформаційні жанри

1. Характеристика інформаційних жанрів, їх синтетичність та особливості стилістики.

2. Інформаційні жанри в сучасному інформаційному просторі.

3. Класифікація інформаційних жанрів. Загальні ознаки інформаційних жанрів.

4. Факт, як основа інформаційного повідомлення. Поняття про факт. Інваріантність факту.

5. Поняття про первинні і вторинні факти. Факт-подія. Факт-явище.

6. Інформаційне повідомлення (замітка). Жанрове призначення та особливості замітки.

7. Звіт як інформаційний жанр. Призначення та жанрові особливості звіту.

8. Вимоги до звіту. Внутрішньо жанрові типи звіту (звіт-хроніка, аналітичний звіт, тематичний звіт, проблемний звіт).

9. Поняття про інтерв’ю: інтерв’ю-повідомлення, інтерв’ю тема, інтерв’ю-портрет, інтерн’ю-діалог (бесіда).

10. Репортаж. Історія виникнення жанру. Оперативність як стиль життя репортера.

11. Репортаж як оперативна і яскрава розповідь про подію, ситуацію, явище, як розповідь очевидця, свідка або учасника подій.

12. Коментар як інформаційний жанр. Призначення та жанрові особливості.

13. Колонка як оперативний відгук на подію. Тематика.

14. Прес-реліз як продукт інформаційної діяльності прес-служб.

15. Емпіричні (спостереження, «обробки» документів, інтерв’ю, бесіди, анкетування, опитування) та теоретичні формально-логічні методи дослідження.

16. Предметно-тематичні види аналізу в журналістиці.

17. Основні жанрові групи журналістський текстів. Принципи відображення дійсності та функціональна спрямованість як основні критерії вирізнення жанрових різновидів.

18. Сучасні тенденції функціонування жанрових форм.

19. Особливості жанру в сучасній газетній журналістиці: дифузність, умовність, жанроподілу.

20. Хроніка як інформаційний жанр. Сутність хроніки як інформаційного жанру.

21. Призначення та жанрові особливості хроніки. Тематичні добірки хронікальних повідомлень.

22. Малі інформаційні жанри (репліка, цитата). Їх призначення.

23. Заголовок в інформаційних жанрах. Пошук влучного виразу змісту.

25. Прес-конференція як тип колективного інтерв’ю. «Круглий стіл» як різновид інтерв’ю.

26.Функції аналітичної журналістики. Аналітична журналістика як засіб соціальної орієнтації масової аудиторії.

27.Група аналітичних жанрів. Місце газетної аналітики в сучасній системі масової інформації.

28.Місце рецензії у сучасній періодиці. Тематичний діапазон рецензування.

29.Журналістська етика і жанр рецензії.

30.Аналітичні жанри: спільне і відмінне від жанрів інформаційних.

31.Специфіка жанру рецензії. Внутрішньо жанрові різновиди.

32.Кореспонденція в системі аналітичної журналістики. Функції кореспонденції.

33.Основні різновиди кореспонденції: інформаційна, аналітична, проблемна. Жанрові особливості кожного різновиду.

34.Стаття як аналітичний жанр. Його специфіка та параметри.

35.Стаття і кореспонденція: спільне і відмінне.

36.Види статті та їх основні ознаки.

37.Робота над статтею. Робота з документами і джерелами. Формування концепції статті.

38.Лист як жанр аналітичної журналістики.

39.Лист журналістський і лист читацький.

40.Методика підготовки читацького листа до друку. Вибір витягів з листа, перевірка наведеної у ньому інформації.

41.Журналістський лист і методика роботи над ним.

42.Основні види листів та їх специфічні особливості.

43.Місце жанру огляду у сучасних ЗМІ. Його специфічні особливості.

44.Розвиток жанру огляду. Журнальний і газетний огляд.

45.Різновиди огляду та їх специфічні особливості та призначення.

46.Робота над жанром огляду. Огляд преси. Огляд листів. Місія оглядача.

47.Журналістське розслідування. Його жанрові особливості та завдання.

48.Коментар. Його специфічні жанрові ознаки. Розширення спектру коментуючої журналістики.

49.Коментар. Історія жанру.

50.Аналітичне опитування. Жанрові ознаки та методика проведення.

51.Художньо-публіцистичні жанри. Зв'язок з літературною творчістю. Художньо-публіцистичні жанри в сучасному медіа-просторі України.

52.Класифікація у межах групи художньо-публіцистичних жанрів.

53.Зарисовка. Визначення, жанрові ознаки. Відмінність від замітки.

54.Особливості композиції зарисовки.

55.Різновиди зарисовки: портретна, публіцистична, етюд про природу.

56.Нарис. Визначення жанру. Історія жанру.

57Особливості газетного і літературного нарису.

58.Різновиди нарису.

59.Портретний нарис: форми і засоби розкриття духовного світу героя.

60.Подорожній нарис. Описовість та аналітичність.

61.Проблемний нарис та його жанрові ознаки.

62.Тематичний нарис: економічний, соціологічний, судовий та їн.

63.Композиція нарису. Художні та публіцистичні прийоми.

64.Тенденції сучасної нариси стики. Мова нарису. Елементи сюжету.

65.Мовностилістичні особливості сатиричних художньо-публіцистичних жанрів. Класифікація сатиричних жанрів.

66.Місце фейлетону у сучасній журналістиці. Тематичний діапазон фейлетону.

67.Жанрові ознаки фейлетону. Історія жанру.

68.Різновиди фейлетону: адресний документальний та узагальнюючий.

69.Фейлетон і функція соціальної критики у журналістиці.

70.мовностилістична структура фейлетону. Домисел, вимисел як фейлетонні прийоми.

71.Памфлет. Жанрові ознаки, Історія жанру.

72.Сюжетність у памфлеті та авторська позиція.

73.Функція соціальної критики у памфлеті образність. Сарказм та іронія.

74.Жанр есе в художній публіцистиці. Жанрові ознаки.

75.Сучасна українська есеїстка та її різновиди.


Зарубіжна преса

 1. Коли і за яких обставин з’явилася перша газета в Тернополі?

 2. Преса Німеччини епохи Просвітництва.

 3. Обґрунтуйте думку, чому газета «Фігаро» впродовж тривалого часу є одним із провідних періодичних видань Франції.

 4. Коли і за яких обставин з’явилася «Страсбурзька газета»?

 5. Преса і публіцистика французького Просвітництва.

 6. Поясніть, як «Газета виборча» змогла стати найбільш авторитетним періодичним виданням у сучасній Польщі.

 7. Коли і за яких обставин виникла преса у Франції?

 8. Польська преса і національно-визвольний рух 19 століття.

 9. Розкрийте складові успіху німецької газети «Більд» на сучасному ринку преси.

 10. Який вплив на свободу слова і преси справила Французька революція кінця 18 століття?

 11. «Річ Посполита» – одне із провідних видань сучасної Польщі.

 12. Охарактеризуйте ринок сучасної німецької періодики.

 13. Коли і за яких умов виникла преса в Польщі?

 14. «Монд» та її місце серед ЗМІ Франції.

15.Розкрийте зміст і призначення Кодексу німецької преси.


Історія української журналістики

1.З’ясуйте особливості публіцистики Київської Русі (“Слово про закон і благодать” митрополита Іларіона, “Повчання Володимира Мономаха дітям”) як джерела української журналістики.

2.Дайте характеристику перших газет – “Харьковский еженедельник” і “Харьковские известия”.

Розкрийте зміст і напрямок видання “Харьковский Демокрит”.

3.Охарактеризуйте альманах як тип видання.

4.Причини переходу української журналістики від періодики до альманахів.

5.З’ясуйте внесок братів Головацьких у розвиток західноукраїнської журналістики.

6.Простежте закономірності у доборі авторів, ідейні та стильові пошуки письменників на сторінках журналу “Украинский вестник”.

7.Дайте аналіз науково-видавничій діяльності М. Максимовича на прикладі альманаху “Киевлянин”.

8.Охарактеризуйте перші публікації творів Т. Шевченка на сторінках харківських альманахів.

9.Розкрийте зміст і проблематику історичних праць в альманасі М. Максимовича “Киевлянин”.

10.З’ясуйте суть проблеми періодизації історії української журналістики.

11.Простежте висвітлення історії України на сторінках альманаху “Молодик”.

12.Окресліть позиціонування альманаху О. Корсуна “Cніп” у контексті журналістики харківських романтиків.

13.Охарактеризуйте перші рукописні збірники галицької молоді: “Син Русі”, “Руска Зоря”, “Зоря, писемце, посвященное русскому языку”.

14.Визначте роль Харківського університету у становленні української журналістики.

15.Проаналізуйте композицію альманаху Є. Гребінки “Ластівка”.

16. Розкрийте проблемно-змістові та жанрово-стильові особливості художньої прози Г. Квітки-Основ’яненка на сторінках преси 30-50-х років XIX століття.

17.Висвітліть політичну диференціацію західноукраїнських видань міжвоєнного періоду.

18.Окрксліть причини виникнення, учасники, проблеми, наслідки літературної дискусії 1925–1928 років.

19.Означте критерії поділу та характер селянської преси Галичини у міжвоєнний перід.

20.Висвітліть журналістську діяльність Д. Донцова.

21.Охарактеризуйте видавництво “Українська преса” та його продукцію.

22. Проаналізуйте полемічну публіцистику М. Хвильового: “Про сатану в бочці” або графоманів, спекулянтів та інших просвітян” (1928), цикл памфлетів, у яких сформульовано ідею суверенної та повноцінної української літератури та культури.

23.Окресліть характер журналістського життя на Волині та Холмщині між світовими війнами

24.Відтворіть зародження партійно-радянської преси України. Охарактеризуйте військові газети Червоної Армії, перші україномовні компартійні видання.

25.Висвітліть пресову політику в умовах непу.

26.Охарактеризуйте жіночу пресу Прикарпаття: характер діяльності і тематика публікацій.

27.Розкрийте специфіку партійно-радянської преси України: особливості становлення, сутнісні характеристики й періодизацію.

28.Охарактеризуйте пресу української політичної еміграції у країнах Європи міжвоєнного періоду.

29.З’ясуйте, у чому проявлялась диференціація української журналістики на західноукраїнських землях періоду міжвоєння.

30.Охарактеризуйте три доби розвитку компартійної преси. Визначте тематичні та організаційні сутнісні характеристики кожного з них.

31.З’ясуйте особливості української преси Північної Буковини у міжвоєнний період.

32.Розкрийте розгалужену й організовану видавничу систему Д. Донцова 20-х– 30-х рр. XX століття.

33.Охарактеризуйте особливості розвитку преси періоду культу особи.

34.З’ясуйте особливості української преси Закарпаття у міжвоєнний період.

35.Охарактеризуйте робсількорівський рух, його суть і проблеми реалізації. Місце фабрично-заводських багатотиражок у мережі тогочасної української періодики.

36.Окресліть другу хвилю таборової преси у Європі. Відтворіть публіцистичну “сміхотерапію” на сторінках українських таборових часописів.


Комунікаційні технології

 1. Які є види інформації?

 2. Перерахуйте характерні ознаки пропаганди.

 3. Які є функції ЗМІ?

 4. Відворіть модель всесильної пропаганди С.Чакотіна.

 5. Які є види комунікаційної взаємодії?

 6. Відтворіть план підготовки PR-дії на випадок виникнення кризи (за С. Блеком).

 7. Як загальноприйнято поділяти кризи?

 8. Перерахуйте спільні риси для PR і реклами.

 9. Відтворіть модель викривленого або прихованого джерела.

 10. Перерахуйте спільні риси для PR і пропаганди.

 11. Відтворіть схему найпростішої структури PR-підрозділу.

 12. Перерахуйте відмінні риси між PR і рекламою.

 13. Назвіть сфери прикладання PR.

 14. Перерахуйте відмінні риси між PR і пропагандою.

 15. Перерахуйте і розшифруйте моделі сучасної реклами.

 16. Розкрийте динаміку комунікативної взаємодії «ЧАЕС – мас-медіа – громадськість».

 17. Які є типи іміджу?

 18. Формування та реалізація PR-кампанії під час кризи (за П. Гріном).

 19. Які є функції іміджу?

 20. Розкрийте підходи і принципи для ефективної взаємодії ланок: «ядерна енергетика – ЗМІ – публіка».

 21. Відтворіть схему рекламної комунікації.

 22. Перерахуйте види «спіну» і розшифруйте їх.

 23. Вкажіть основні функції взаємодії ЗМІ і реклами (за А. Катля і А. Каде).

 24. Перерахуйте спільні риси для PR та ІКТ.

 25. Вкажіть відомі вам ефекти рекламного мовлення.

 26. Перерахуйте відмінні риси між PR та ІКТ.

 27. Міжнародний PR-дискурс.

 28. Імідж країни.

 29. Комунікативний менеджмент міжнародних відносин.

 30. Технологія переговорів.

 31. Які є функції ЗМІ?

 32. Відтворіть план підготовки PR-дії на випадок виникнення кризи (за С. Блеком).

 33. Відтворіть модель викривленого або прихованого джерела.

 34. Перерахуйте відмінні риси між PR і рекламою.

 35. Перерахуйте і розшифруйте моделі сучасної реклами.

 36. Формування та реалізація PR-кампанії під час кризи (за П. Гріном).

 37. Відтворіть схему рекламної комунікації.

 38. Перерахуйте спільні риси для PR та ІКТ.

 39. Вкажіть основні функції взаємодії ЗМІ і реклами (за А. Катля і А. Каде).

 40. Перерахуйте відмінні риси між PR та ІКТ.

Теле- та радіожурналістика

1.Історія становлення радіомовлення у світі та особливості розвитку в Україні.

2.Перспективні напрямки розвитку радіомовлення.

3 Радіо і суспільство, радіо журналіст і слухач.

4. Специфіка роботи на радіо. Необхідні якості радіожурналіста.

5 Типи слухання радіо.

6.Поєднання творчого процесу і технічного забезпечення..

7. Ефірні та продакшн радіостанції.

8.Типи мовлення: розмовна, розважально-музична, музично-розважальна, музична радіостанція.

9.Типи програм: інформаційні, інформаційно – аналітичні, інформаційно-аналітичні, інформаційно-публіцистичні, культурно-просвітницькі, пізнавально-розважальні, дитячі, спортивні, ігрові.

10.Блоковість виходу програм.

11.Інформаційні жанри: радіоповідомлення (замітка), інтерв”ю, репортаж, радіозвіт, огляд преси.

12.Жанрова схема сучасних радіостанцій.

13.Новітні технології радіомовлення..

14.Виразні засоби радіожурналістики: природні та технічні.

15.Азбука радіожурналіста. Принципи професійного матеріалу.

16.Синтез звуку і зображення на підсвідомому рівні.

17.Програмний директор – керівник виробництва програмної продукції.

18. Редактор (продюсер) – організатор творчого процесу.

19.Прямий ефір і аудіозапис.

20.Прямий ефір – особливості технології роботи.

21.Історія становлення телебачення у світі та особливості розвитку ТБ в Україні.

22..Перспективні напрямки розвитку телебачення.

23.Класифікація телебачення.

24.Типи та види мовлення.

25.Інформаційні телевізійні жанри.

26.Аналітичні телевізійні жанри.

27.Жанри художньої телевізійної журналістики.

28.Телевізійний монтаж.

29.Редактор(продюсер) - організатор творчого процесу.

30.Телерепортер – наймасовіша телевізійна професія.

31.Інтерв”юер, ноумен, модератор.

32. Коментатор і оглядач – відмінності.

33.Критерії оцінки журналістської роботи.

34.Телебачення – командна робота.

35. Професійність ведучого телеефіру.

36. Прямий ефір і відеозапис.

37. Ведучий – диктор, ведучий – журналіст.

38.Інформаційний привід та джерела інформації.

39.Структура програми.

40.Верстка програми.

Організація роботи редакції і праці журналіста

 1. Структура редакційного колективу. Принципи організації роботи редакції.

 2. Методи управління редакцією.
  1. ^

   Облаштування робочого місця редакції. Атмосфера “акваріума”.

  2. Джерела та методи збору інформації.

  3. Поняття “стратегічне планування”, “визначення цілей”.

  4. Узгодження пложень редакційної політики щодо висвітлення поточних подій та надзвичайних випадків.

  5. Критерії плануваня, система редакційних планів.

  6. Складання управлінського і фінансового документа-проекту компанії/ редакції.

  7. Загальна схема бізнес-плану.

  8. Маркетинг ринку ЗМІ: преси, радіо, телебачення.
Схожі:

Програма співбесіди на спеціальність «Журналістика» Освітньо-кваліфікаційний рівень «спеціаліст» iconПрограма співбесіди на спеціальність «Журналістика» Освітньо-кваліфікаційний рівень «спеціаліст»
Ректор Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка професор кравець в. П
Програма співбесіди на спеціальність «Журналістика» Освітньо-кваліфікаційний рівень «спеціаліст» iconПрограма Співбесіди з біології освітньо-кваліфікаційниЙ рівень «спеціаліст», «магістр» деннА та заочнА формА навчання 0401 Природничі науки Спеціальність
Зарахування на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем "спеціаліст" та "магістр" здійснюється на конкурсній основі за результатами...
Програма співбесіди на спеціальність «Журналістика» Освітньо-кваліфікаційний рівень «спеціаліст» iconПрограма Співбесіди з біології освітньо-кваліфікаційниЙ рівень «спеціаліст», «магістр» деннА та заочнА формА навчання. 0401 Природничі науки Спеціальність
Зарахування на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем "спеціаліст" та "магістр" здійснюється на конкурсній основі за результатами...
Програма співбесіди на спеціальність «Журналістика» Освітньо-кваліфікаційний рівень «спеціаліст» iconПрограма співбесіди на спеціальність «Філологія (Українська мова та література)» Освітньо-кваліфікаційний рівень «спеціаліст»
Ректор Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка професор кравець в. П
Програма співбесіди на спеціальність «Журналістика» Освітньо-кваліфікаційний рівень «спеціаліст» iconПрограма співбесіди на спеціальність «Філологія (Українська мова та література)» Освітньо-кваліфікаційний рівень «спеціаліст»
Ректор Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка професор кравець в. П
Програма співбесіди на спеціальність «Журналістика» Освітньо-кваліфікаційний рівень «спеціаліст» iconПрограма Співбесіди з теорії та історії політичної науки
Освітньо-кваліфікаційний рівень «бакалавр» на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст»
Програма співбесіди на спеціальність «Журналістика» Освітньо-кваліфікаційний рівень «спеціаліст» iconС. В. Савченко 2012 р. Програма фахового вступного випробування спеціальність 04010401 „Географія" освітньо-кваліфікаційний рівень „спеціаліст " Пояснювальна записка
Вступний іспит на спеціальність „географія” передбачає перевірку знань з фахових дисциплін для продовження навчання на освітньо-...
Програма співбесіди на спеціальність «Журналістика» Освітньо-кваліфікаційний рівень «спеціаліст» iconС. В. Савченко 2012 р. Програма фахового вступного випробування спеціальність 02030304 „Переклад" (Денна) освітньо-кваліфікаційний рівень „спеціаліст " пояснювальна записка
Вступні випробування за освітньо-кваліфікаційним рівнем «спеціаліст» проходять у вигляді тесту, який складається на основі запропонованої...
Програма співбесіди на спеціальність «Журналістика» Освітньо-кваліфікаційний рівень «спеціаліст» iconПрограма фахового вступного випробування на спеціальність 06010105 ”Автомобільні дороги та аеродроми” напряму підготовки 0601 „Будівництво” освітньо–кваліфікаційний рівень – „Спеціаліст
move to 0-22396278
Програма співбесіди на спеціальність «Журналістика» Освітньо-кваліфікаційний рівень «спеціаліст» icon«Затверджую» Ректор Кравець В. П. 2012 р. Програма співбесіди для вступників напряму підготовки
Програма співбесіди розроблена для вступників, які бажають здобути освітньо-кваліфікаційний рівень «бакалавра» за спеціальністю „Соціальна...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи