Звіт про діяльність у 2010-2011 роках. Суми : мон, молоді та спорту Укр. Сумду нан укр. Ду \"Інститут економіки та прогнозування\", 2011. 82 с. Дар. Кільк прим.: 1 (дбві. 1) 001+008 n nauka icon

Звіт про діяльність у 2010-2011 роках. Суми : мон, молоді та спорту Укр. Сумду нан укр. Ду "Інститут економіки та прогнозування", 2011. 82 с. Дар. Кільк прим.: 1 (дбві. 1) 001+008 n nauka
НазваЗвіт про діяльність у 2010-2011 роках. Суми : мон, молоді та спорту Укр. Сумду нан укр. Ду "Інститут економіки та прогнозування", 2011. 82 с. Дар. Кільк прим.: 1 (дбві. 1) 001+008 n nauka
Сторінка2/6
Дата15.09.2012
Розмір0.64 Mb.
ТипЗвіт
1   2   3   4   5   6


Представлено видань (назв) всього: 394

Книг: 240 (наукових – 151, підручників – 89), дисертацій – 4,

авторефератів – 100, журналів – 50

  1. Наука в цілому


001.8(075.8) К82

Кривонос, О.Б. Методологія науково-дослідної роботи : навч. посіб. / О.Б.Кривонос, О.М.Демченко ; За ред. О.В. Кононова. – К. : ВСВ "Медицина", 2011. – 160 с. + Гриф МОЗ.

Кільк. прим.: 1 (Мед. – 1)001:378.4(477.52) Н34

Науково-дослідний Інститут економіки розвитку (ІЕР) Сумського державного університету МОНМС України та НАН України : звіт про діяльність у 2010-2011 роках. – Суми : МОН, молоді та спорту Укр. СумДУ НАН Укр. ДУ "Інститут економіки та прогнозування", 2011. – 82 с. – Дар.

Кільк. прим.: 1 (ДБВі. – 1)001+008 N

Nauka w sluzbie cywilizacji : miedzynarodowa Konferencja Naukowa, 08-09.11.2011, Warszawa / Red.: Anna Wawrzonkiewicz-Slomska, Remigiusz Ryzinski, Jozef Polacko. – Warszawa : Europejskie Kolegium Edukacji Warszawie Vysoka Skola Medzinarodneho Podnikania ISM Slovakia v Presov, 2011. – 434 с. – Дар читача.

Кільк. прим.: 1 (Схов. – 1)  1. Комп’ютерна наука і технологія


004(063) К63

Комп'ютерні науки та інженерія = Computer science and engineering : матеріали ІІ Міжнародної конференції молодих вчених CSE-2007, 4-6 жовтня 2007 року, Львів. – Львов : Львівська політехніка, 2007. – 232 с. – З обмінного фонду.

^ Кільк. прим.: 1 (Схов. – 1)004(063) К63

Комп'ютерні науки та інженерія = Computer science and engineering : матеріали ІІІ Міжнародної конференції молодих вчених CSE-2009, 14-16 травня 2009 року, Львів. – Львов : Львівська політехніка, 2009. – 360 с. – З обмінного фонду.

Кільк. прим.: 2 (Схов. – 2)004(063)+51(063)+681.5(063) И99

Інформатика, математика, автоматика : матеріали та програма науково-технічної конференції, м. Суми, 16-21 квітня 2012 р. / Відп. за вип. С.І. Проценко. – Суми : СумДУ, 2012. – 219 с.

Кільк. прим.: 2 (ДБВі. – 1, Стен. – 1)004.056(075.8) Г24

Гафнер, В.В. Информационная безопасность : учеб. пос. / В.В.Гафнер. – Ростов-на-Дону : Феникс, 2010. – 324 с. – (Высшее образование).

Кільк. прим.: 2 (Навч. – 2)004.38:37.013.42(075.8) Б90

Буйницька, О.П. Інформаційні технології та технічні засоби навчання (+Авторизований доступ) : навч. посіб. / О.П.Буйницька. – К. : ЦУЛ, 2012. – 240 с. + Гриф МОН.

Кільк. прим.: 1 (Навч. – 1)004.415(075.8) Н63

Николайчук, Я.М. Проектування спеціалізованих комп'ютерних систем : навч. посіб. / Я.М.Николайчук, Н.Я.Возна, І.Р.Пітух. – Тернопіль : ТзОВ "Терно-граф", 2010. – 392 с.

Кільк. прим.: 1 (Навч. – 1)004.7(075.8) О-54

Олифер, В.Г. Компьютерные сети. Принципы, технологии, протоколы : учебник / В.Г.Олифер, Н.А.Олифер. – 4-е изд. – СПб. : Питер, 2011. – 944 c.

Кільк. прим.: 4 (Абон. – 3, Навч. – 1)004.89(063) І-73

Інтелектуальні системи в промисловості і освіті : тези доповідей Третьої міжнародної науково-практичної конференції, м. Суми, 2-4 листопада 2011 р. Т.1 / Ред. кол.: А.С. Довбиш, О.А. Борисенко, С.П. Шаповалов. – Суми : СумДУ, 2011. – 168 с.

Кільк. прим.: 2 (ДБВі. – 1, Стен. – 1)004.89(063) І-70

Інтелектуальні системи в промисловості і освіті : тези доповідей Третьої міжнародної науково-практичної конференції, м. Суми, 2-4 листопада 2011 р. Т.2 / Ред.кол.: А.С. Довбиш, О.А. Борисенко, С.П. Шаповалов. – Суми : СумДУ, 2011. – 153 с.

^ Кільк. прим.: 2 (ДБВі. – 1, Стен. – 1)004:378(063) К63

Комп'ютерні інформаційні технології: освітні і наукові аспекти : матеріали науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих учених, м. Ужгород, листопад 2010 р. / Ред.кол.: Ф.Г. Ващук, Ю.А. Василенко, Ю.Ю. Білак та ін. – Ужгород : ЗакДУ, 2011. – 172 с. – З обмінного фонду.

Кільк. прим.: 1 (ДБВі. – 1)004:61(075.8) Б90

Булах, І.Є. Інформаційні технології у психології та медицині : підручник / І.Є.Булах, І.І.Хаїмзон. – К. : ВСВ "Медицина", 2011. – 216 с. + Гриф МОН.

Кільк. прим.: 1 (Мед. – 1)  1. Управління. Менеджмент


005(063)+330.34(063) С91

Сучасний менеджмент і економічний розвиток : реферативний збірник матеріалів постійно діючої міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, 1 вересня 2001 р. – 29 лютого 2012 р. / Відп. за вип. О.М. Теліженко. – Суми : СумДУ, 2012. – 21 с.

Кільк. прим.: 2 (ДБВі. – 1, Стен. – 1)005.332.4(075.8) Б20

Балабанова, Л.В. Управління конкурентоспроможністю підприємств : навч. посіб. / Л.В.Балабанова, Г.В.Кривенко, І.В.Балабанова. – К. : ВД "Професіонал", 2009. – 256 с. + Гриф МОН.

Кільк. прим.: 1 (НауЗ. – 1)005.334(063) П84

Прошедший экономический кризис и тенденции будущего развития = Recent economic crisis and future development tendencies : материалы 7-й Международной научно-практической конференции Ассоциации экономических ун-тов Южной и Восточной Европы и региона Черного моря, Ростов-на-Дону, Россия, 6-8 октября 2011 г. / Ред. колл.: Я. Цекурас, А. Дамьянов, Б. Церович и др. – Ростов-на-Дону : Ростовський государственный экономический ун-т, 2011. – 540 с. – Дар.

Кільк. прим.: 1 (Схов. – 1)005.336(075.8) Х76

Хомяков, В.І. Потенціал і розвиток підприємства : навч. посіб. / В.І.Хомяков, В.М.Бєлінська, О.В.Федоренко. – К. : Кондор, 2011. – 432 с. + Гриф МОН.

Кільк. прим.: 1 (НауЗ. – 1)005.336.6:620.2(075.8) М36

Махнуша, С.М. Брендинг : конспект лекцій / С.М.Махнуша, С.М.Фролов. – Суми : СумДУ, 2012. – 211 с.

Кільк. прим.: 44 (Абон. – 36, НауЗ. – 1, ДБВі. – 1,

Стен. – 1, КМар. – 5)005.35(075.8) А66

Андрушків, Б.М. Корпоративне управлінння : навч. посіб. / Б.М.Андрушків, С.П.Черничинець. – К. : Кондор, 2011. – 528 с. + Гриф МОН.

Кільк. прим.: 1 (НауЗ. – 1)005.52:005.915(075.8) С29

Селіверстова, Л.С. Фінансовий аналіз : навч.-метод. посіб. / Л.С.Селіверстова, О.В.Скрипник ; За заг. ред. С.М. Безрутченка. – К. : ЦУЛ, 2012. – 274 с. + Гриф МОН.

Кільк. прим.: 27 (Абон. – 26, НауЗ. – 1)005.574(075.8) Я90

Яхно, Т.П. Конфліктологія та теорія переговорів (+Авторизований доступ) : навч. посіб. / Т.П.Яхно, І.О.Куревіна. – К. : ЦУЛ, 2012. – 168 с. + Гриф МОН.

Кільк. прим.: 11 (Абон. – 8, НауЗ. – 1, КПСт. – 2)005.591.6(063) С91

Сучасні технології в промисловому виробництві : матеріали ІІ Всеукраїнської міжвузівської науково-технічної конференції, м. Суми, 17-20 квітня 2012 р.: у 3-х ч. Ч.1 / Ред. кол.: О.Г. Гусак, В.Г. Євтухов. – Суми : СумДУ, 2012. – 184 с.

Кільк. прим.: 2 (ДБВі. – 1, Стен. – 1)005.591.6(063) С91

Сучасні технології в промисловому виробництві : матеріали ІІ Всеукраїнської міжвузівської науково-технічної конференції, м. Суми, 17-20 квітня 2012 р.: у 3-х ч. Ч.2 / Ред. кол.: О.Г. Гусак, В.Г. Євтухов. – Суми : СумДУ, 2012. – 230 с.

Кільк. прим.: 2 (ДБВі. – 1, Стен. – 1)005.591.6(063) С91

Сучасні технології в промисловому виробництві : матеріали ІІ Всеукраїнської міжвузівської науково-технічної конференції, м. Суми, 17-20 квітня 2012 р.: у 3-х ч. Ч.3 / Ред. кол.: О.Г. Гусак, В.Г. Євтухов. – Суми : СумДУ, 2012. – 180 с.

Кільк. прим.: 2 (ДБВі. – 1, Стен. – 1)005.915:341.221.27(075.8) Ф91

Фролов, С.М. Бюджетний менеджмент прикордонних територій (теорія і практика) : навч. посіб. / С.М.Фролов, І.Д.Скляр. – Суми : СумДУ, 2012. – 340 с.

Кільк. прим.: 20 (Абон. – 17, НауЗ. – 1, ДБВі. – 1,

Стен. – 1)005:658.8(075.8) Б67

Біловодська, О.А. Маркетинговий менеджмент : навч. посіб. / О.А.Біловодська. – К. : Знання, 2010. – 332 с. + Гриф МОН.

Кільк. прим.: 20 (Абон. – 9, НауЗ. – 1, ДБВі. – 1,

Стен. – 1, КМар. – 2, КУпр. – 1, ІШос. – 1, ІКон. – 1, Прил. – 1, НРом. – 1, НОхт. – 1)  1. Культура


008(063) С69

Соціально-гуманітарні аспекти розвитку сучасного суспільства : матеріали Всеукраїнської наукової конференції викладачів, аспірантів, співробітників та студентів факультету іноземної філології та соціальних комунікацій, Суми, 19-20 квітня 2012 року. Ч.1 / Відп. за вип. В.В. Опанасюк. – Суми : СумДУ, 2012. – 214 с.

^ Кільк. прим.: 2 (ДБВі. – 1, Стен. – 1)008(063) С69

Соціально-гуманітарні аспекти розвитку сучасного суспільства : матеріали Всеукраїнської наукової конференції викладачів, аспірантів, співробітників та студентів факультету іноземної філології та соціальних комунікацій, Суми, 19-20 квітня 2012 року. Ч.2 / Відп. за вип. В.В. Опанасюк. – Суми : СумДУ, 2012. – 219 с.

^ Кільк. прим.: 2 (ДБВі. – 1, Стен. – 1)008(063) С69

Соціально-гуманітарні аспекти розвитку сучасного суспільства : матеріали Всеукраїнської наукової конференції викладачів, аспірантів, співробітників та студентів факультету іноземної філології та соціальних комунікацій, Суми, 19-20 квітня 2012 року. Ч.3 / Відп. за вип. В.В. Опанасюк. – Суми : СумДУ, 2012. – 141 с.

Кільк. прим.: 2 (ДБВі. – 1, Стен. – 1)008(477) І-90

Історія української культури : у 5-ти т. Т.3. Українська культура другої половини XVII-XVIII століть / Ред. кол.: В.А. Смолій, М.В. Попович, П.М. Сас та ін. – К. : Наукова думка, 2003. – 1247 с.

Кільк. прим.: 1 (ДБВі. – 1)008(477) І-90

Історія української культури : у 5-ти т. Т.4. Українська культура першої половини ХІХ століття. Кн.1 / Ред. кол.: Г.А. Скрипник, Р.Я. Пилипчук, В.В. Рубан та ін. – К. : Наукова думка, 2008. – 1008 с.

Кільк. прим.: 1 (ДБВі. – 1)008(477) І-90

Історія української культури : у 5-ти т. Т.4. Українська культура другої половини ХІХ століття. Кн.2 / Ред. кол.: Г.А. Скрипник, Р.Я. Пилипчук, В.В. Рубан та ін. – К. : Наукова думка, 2005. – 1293 с.

Кільк. прим.: 1 (ДБВі. – 1)008(477) І-90

Історія української культури : у 5-ти т. Т.5. Українська культура ХХ – початку ХХІ століть. Кн.1 / Ред. кол.: М.Г. Жулинський, М.П. Бондар, М.М. Сулима та ін. – К. : Наукова думка, 2011. – 863 с.

Кільк. прим.: 1 (ДБВі. – 1)008(477) І-90

Історія української культури : у 5-ти т. Т.5. Українська культура ХХ – початку ХХІ століть. Кн.2 / Ред. кол.: М.Г. Жулинський, М.П. Бондар, М.М. Сулима та ін. – К. : Наукова думка, 2011. – 1032 с.

Кільк. прим.: 1 (ДБВі. – 1)  1. Бібліографія. Бібліографічні покажчики


012:93 І-90

Історіограф Дмитро Данилюк : біобібліографічний покажчик / Уклад. Л.О. Ільченко. – Ужгород : Вид-во В. Падяка, 2011. – 200 с. – (Вчені Ужгородського національного університету).

^ Кільк. прим.: 1 (Схов. – 1)016:4И З-86

Роксолана Зорівчак = Roksolana Zorivchak : біобібліографічний покажчик 2004-2011 / Уклад.: Г.Домбровська, О. Пилипчук, У.Романюк; Ред. кол. В. Кметь та ін. – Львів : ЛНУ, 2011. – 368 с. – (Українська біобібліографія. Нова серія ; Чис.30. Біобібліографія вчених університету).

Кільк. прим.: 1 (Схов. – 1)016:55Рудько С72

Список наукових праць Рудька Георгія Ілліча (1980-2011 рр.). – К., 2012. – 70 с. – Дар.

Кільк. прим.: 1 (Схов. – 1)016:616-089(092) Б77

Бойко В.В. Бібліографія / Уклад.: І.А. Тарабан, Л.Й. Гончаренко, О.В. Пастернак, С.Ю. Басилайшвілі. – Х. : НТМТ, 2012. – 288 с. – Дар.

Кільк. прим.: 1 (Мед. – 1)  1. Організації


061.1:624:001(477)+624(477) А38

Академія будівництва України. 15 років звершень / Ред. кол.: Г.К. Злобін, К.І. Проценко, Б.І. Різничок та ін.; Автори-упорядн.: О. Матвійчук, Н. Струк. – К. : ТОВ "Світ Успіху", 2008. – 448 с. – Дар.

Кільк. прим.: 1 (Схов. – 1)  1. Журналістика


070 К20

Капелюшний, А.О. Телебачення прямого ефіру: практика мовлення та типові помилки (+Авторизований доступ) : навч. посіб. / А.О.Капелюшний. – Львів : ПАІС, 2011. – 400 с.

Кільк. прим.: 2 (Навч. – 1, КЖФ . – 1)  1. Філософські науки. Психологія


141.7(042.3) Г17

Гальченко, Г.И. Элитизм с позиции двойственности человеческой природы : лекция 1-я из цикла: "Двойственность человека. Эволюция сознания. Проблема формирования общественно-политической элиты" / Г.И.Гальченко, И.В.Брицкая, А.М.Локтионов. – 2-е изд., испр. и доп. – Х. : Центр социально-философских исследований, 2011. – 48 с. – Дар.

Кільк. прим.: 1 (Схов. – 1)141.7(042.3) Г17

Гальченко, Г.И. Троичность и двойственность Природы человека : лекция 2-я из цикла: "Двойственность человека. Эволюция сознания. Проблема формирования общественно-политической элиты" / Г.И.Гальченко, И.В.Брицкая, А.М.Локтионов. – Х. : Центр социально-философских исследований, 2010. – 52 с. – Дар.

Кільк. прим.: 1 (Схов. – 1)141.7(042.3) Г17

Гальченко, Г.И. Проблема Добра и зла. Загадка Сфинкса : лекция 3-я из цикла: "Двойственность человека. Эволюция сознания. Проблема формирования общественно-политической элиты" / Г.И.Гальченко, И.В.Брицкая, А.М.Локтионов. – Х. : Центр социально-философских исследований, 2010. – 52 с. – Дар.

Кільк. прим.: 1 (Схов. – 1)141.7(042.3) Г17

Гальченко, Г.И. Vivere est militare : лекция 4-я из цикла: "Двойственность человека. Эволюция сознания. Проблема формирования общественно-политической элиты" / Г.И.Гальченко, И.В.Брицкая, А.М.Локтионов. – Х. : Центр социально-философских исследований, 2010. – 52 с. – Дар.

Кільк. прим.: 1 (Схов. – 1)141.7(042.3) Г17

Гальченко, Г.И. Причины и следствия в жизни человека и общества : лекция 5-я из цикла: "Двойственность человека. Эволюция сознания. Проблема формирования общественно-политической элиты" / Г.И.Гальченко, И.В.Брицкая, А.М.Локтионов. – Х. : Центр социально-философских исследований, 2010. – 56 с. – Дар.

Кільк. прим.: 1 (Схов. – 1)141.7(042.3) Г17

Гальченко, Г.И. Проблема двух направлений интеллектуального развития : лекция 6-я из цикла: "Двойственность человека. Эволюция сознания. Проблема формирования общественно-политической элиты" / Г.И.Гальченко, И.В.Брицкая, А.М.Локтионов. – Х. : Центр социально-философских исследований, 2010. – 64 с. – Дар.

Кільк. прим.: 1 (Схов. – 1)141.7(042.3) Г17

Гальченко, Г.И. Жизнь как путь эволюции человеческого сознания : лекция 7-я из цикла: "Двойственность человека. Эволюция сознания. Проблема формирования общественно-политической элиты" / Г.И.Гальченко, И.В.Брицкая, А.М.Локтионов. – Х. : Центр социально-философских исследований, 2010. – 64 с. – Дар.

Кільк. прим.: 1 (Схов. – 1)159.9(075.8) М69

Михальчишин, Г. Основи психології : навч.-метод. посіб. / Г.Михальчишин. – Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2011. – 188 с. – З обмінного фонду.

Кільк. прим.: 1 (Навч. – 1)159.922.1+613.885+179.4 К64

Кон, І. Світанкове місячне сяйво. Лики та маски одностатевого кохання / І.Кон ; Пер. Ю. Рибачук. – Львів : НВФ "Укр. технології", 2011. – 560 с. – Дар.

Кільк. прим.: 1 (Схов. – 1)159.947.23(042.3)+124.6(042.3) К61

Колубай, С.К. Ответственность и Закон Кармы : лекция и философские этюды / С.К.Колубай. – 3-е изд., испр. и доп. – Х. : Рериховское философское общество им. Г.С. Сковороды, 2004. – 64 с. – Дар.

Кільк. прим.: 10 (Схов. – 2, Мед. – 1, Мед. – 1, КФіл. – 6)16(075) V

Vandyshev, V. Logic / V.Vandyshev. – Warszawa, 2012. – 181 с. – Дар автора.

Кільк. прим.: 2 (Навч. – 1, Схов. – 1)  1. Суспільні науки


303.6:327(075.8) М90

Муковський, І.Т. Інформаційно-аналітична діяльність у міжнародних відносинах : навч. посіб. / І.Т.Муковський, А.Г.Міщенко, М.М.Шевченко. – К. : Кондор, 2012. – 224 с. + Гриф МОН.

Кільк. прим.: 1 (НауЗ. – 1)304(075.8)+007(075.8) С89

Суіменко, Є.І. Соціальна інженерія. Експериментальний курс лекцій : навч. посіб. / Є.І.Суіменко. – К. : Ін-т соціології НАН Укр., 2011. – 224 с. + Гриф МОН.

Кільк. прим.: 1 (Навч. – 1)  1. Статистика. Демографія. Соціологія


311.314(477.52)"2008"(075.8) С78

Статистичний щорічник Сумської області за 2010 рік / За ред. Л.І. Олехнович. – Суми : Головне управління статистики у Сумській обл., 2011. – 671 с.

Кільк. прим.: 4 (Навч. – 1, НауЗ. – 1, КЕТе. – 2)311.314:330.55(477.52)"2001/2008 М71

Місце Сумщини у виробництві валового внутрішнього продукту України за 2001-2009 роки : статистичний збірник / За ред. Г.М. Берестовської. – Суми : Головне управління статистики у Сумській обл., 2011. – 125 с.

Кільк. прим.: 1 (КЕТе. – 1)311.314:502/504"2010" Д58

Довкілля Сумщини 2010 : статистичний збірник / За ред. Л.І. Цегельнікової. – Суми : Головне управління статистики у Сумській обл., 2011. – 134 с.

Кільк. прим.: 1 (Навч. – 1)314.13:316.246.2:316.344(477)(06 Г34

Гендерна мапа України : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, м. Суми, 12 квітня 2012 р. / Ред. кол.: Н.Д. Світайло, А.М. Костенко. – Суми : СумДУ, 2012. – 79 с.

Кільк. прим.: 2 (ДБВі. – 1, Стен. – 1)[316.774+654.19+004.738]:316.64 М42

Медіакультура особистості: соціально-психологічний підхід : навч. посіб. / О.Т. Баришполець, Л.А. Найдьонова, Г.В. Мироненко та ін.; Рецензенти: Н.В. Чепелєва, П.Д. Фролов. – К. : Міленіум, 2010. – 440 с. – Дар.

Кільк. прим.: 1 (Навч. – 1)316.323.65:004(082.1) И99

Інформаційні технології як фактор суспільних перетворень в Україні : зб. аналітичних доп. / Авт.: М.А. Ожеван, С.Л. Гнатюк, Т.О. Ісакова; За заг. ред. Д.В. Дубова. – К. : Нац. ін-т стратегічних дослідж., 2011. – 96 с. – Дар.

Кільк. прим.: 1 (Схов. – 1)316.344.22;33.012.32 Р34

Резнік, В.С. Леґітимація приватної власності як концепт соціологічної теорії = Legitimation of Private as a Concept of Sociological Theory : монографія / В.С.Резнік. – К. : Ін-т соціології, 2010. – 512 с. – Дар.

Кільк. прим.: 1 (Схов. – 1)316.473+177+141.132 С31

Сепетий, Д. Відкрите суспільство: етика та раціональність / Д.Сепетий. – К. : Смолоскип, 2007. – 358 с. – Дар.

Кільк. прим.: 1 (Схов. – 1)
1   2   3   4   5   6

Схожі:

Звіт про діяльність у 2010-2011 роках. Суми : мон, молоді та спорту Укр. Сумду нан укр. Ду \"Інститут економіки та прогнозування\", 2011. 82 с. Дар. Кільк прим.: 1 (дбві. 1) 001+008 n nauka iconДокументи
1. /Екзамен 4 курс 2010-2011/Kryterii_otsinok_4_kurs_2010-2011.pdf
2. /Екзамен...

Звіт про діяльність у 2010-2011 роках. Суми : мон, молоді та спорту Укр. Сумду нан укр. Ду \"Інститут економіки та прогнозування\", 2011. 82 с. Дар. Кільк прим.: 1 (дбві. 1) 001+008 n nauka iconДокументи
1. /Екзамен 4 курс 2010-2011/Kryterii_otsinok_4_kurs_2010-2011.pdf
2. /Екзамен...

Звіт про діяльність у 2010-2011 роках. Суми : мон, молоді та спорту Укр. Сумду нан укр. Ду \"Інститут економіки та прогнозування\", 2011. 82 с. Дар. Кільк прим.: 1 (дбві. 1) 001+008 n nauka iconДокументи
1. /Екзамен 4 курс 2010-2011/Kryterii_otsinok_4_kurs_2010-2011.pdf
2. /Екзамен...

Звіт про діяльність у 2010-2011 роках. Суми : мон, молоді та спорту Укр. Сумду нан укр. Ду \"Інститут економіки та прогнозування\", 2011. 82 с. Дар. Кільк прим.: 1 (дбві. 1) 001+008 n nauka iconБібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ 0-542-33-10-39 library sumdu edu
Друкарня Почаївського Успенського монастиря та її стародруки : зб наукових праць / ред кол.: О. С. Онищенко, В. П. Леонов, П. Т....
Звіт про діяльність у 2010-2011 роках. Суми : мон, молоді та спорту Укр. Сумду нан укр. Ду \"Інститут економіки та прогнозування\", 2011. 82 с. Дар. Кільк прим.: 1 (дбві. 1) 001+008 n nauka iconСумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ
Українсько-македонський науковий збірник = Ukrainian-macedonian scientific collection. Вип. 5 / Ред кол.: В. Литвин, Б. Ристовський,...
Звіт про діяльність у 2010-2011 роках. Суми : мон, молоді та спорту Укр. Сумду нан укр. Ду \"Інститут економіки та прогнозування\", 2011. 82 с. Дар. Кільк прим.: 1 (дбві. 1) 001+008 n nauka iconСумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ
Українсько-македонський науковий збірник = Ukrainian-macedonian scientific collection. Вип. 5 / Ред кол.: В. Литвин, Б. Ристовський,...
Звіт про діяльність у 2010-2011 роках. Суми : мон, молоді та спорту Укр. Сумду нан укр. Ду \"Інститут економіки та прогнозування\", 2011. 82 с. Дар. Кільк прим.: 1 (дбві. 1) 001+008 n nauka iconПрометей: регіональний збірник наукових праць з економіки/ Донецький економіко-гуманітарний інститут мон україни; Інститут економіко-правових досліджень нан україни. – вип – Донецьк: дегі, 2011. – 256с. – С. 26-29 удк 339. 9
Прометей: регіональний збірник наукових праць з економіки/ Донецький економіко-гуманітарний інститут мон україни; Інститут економіко-правових...
Звіт про діяльність у 2010-2011 роках. Суми : мон, молоді та спорту Укр. Сумду нан укр. Ду \"Інститут економіки та прогнозування\", 2011. 82 с. Дар. Кільк прим.: 1 (дбві. 1) 001+008 n nauka iconДодаток до листа Міністерства освіти І науки, молоді та спорту України від 19. 04. 2012 р. №1/9- 304 Додаток Аналітичний звіт про діяльність психологічної служби системи освіти у 2011-2012 н р
Додаток Аналітичний звіт про діяльність психологічної служби системи освіти у 2011-2012 н р
Звіт про діяльність у 2010-2011 роках. Суми : мон, молоді та спорту Укр. Сумду нан укр. Ду \"Інститут економіки та прогнозування\", 2011. 82 с. Дар. Кільк прим.: 1 (дбві. 1) 001+008 n nauka iconНавчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів Суми Вид-во Сумду 2008 ббк 67. 9 (4 Укр) 304 о-60
Законодавство України про релігію і церкву: Навчально-методичний посібник. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – 107 с
Звіт про діяльність у 2010-2011 роках. Суми : мон, молоді та спорту Укр. Сумду нан укр. Ду \"Інститут економіки та прогнозування\", 2011. 82 с. Дар. Кільк прим.: 1 (дбві. 1) 001+008 n nauka iconНавчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів Суми Вид-во Сумду 2008 ббк 67. 9 (4 Укр) 304 о-60
Законодавство України про релігію і церкву: Навчально-методичний посібник. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – 107 с
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи