Звіт про діяльність у 2010-2011 роках. Суми : мон, молоді та спорту Укр. Сумду нан укр. Ду \"Інститут економіки та прогнозування\", 2011. 82 с. Дар. Кільк прим.: 1 (дбві. 1) 001+008 n nauka icon

Звіт про діяльність у 2010-2011 роках. Суми : мон, молоді та спорту Укр. Сумду нан укр. Ду "Інститут економіки та прогнозування", 2011. 82 с. Дар. Кільк прим.: 1 (дбві. 1) 001+008 n nauka
НазваЗвіт про діяльність у 2010-2011 роках. Суми : мон, молоді та спорту Укр. Сумду нан укр. Ду "Інститут економіки та прогнозування", 2011. 82 с. Дар. Кільк прим.: 1 (дбві. 1) 001+008 n nauka
Сторінка4/6
Дата15.09.2012
Розмір0.64 Mb.
ТипЗвіт
1   2   3   4   5   6


  1. Мовознавство


4 Л69

Логико-риторические аспекты диалога: монография / В.Ф. Берков, Н.А. Колотилова, Л.Г. Комаха и др.; Под ред. И.В. Хоменко. – К. : ВПЦ Київський університет, 2011. – 173 с. – З обмінного фонду.

^ Кільк. прим.: 1 (Схов. – 1)4(072) К68

Коротун, О.О. Формування комунікативної компетентності іноземних студентів на підготовчому факультеті : методичні рекомендації / О.О.Коротун ; Рецензенти: П.Г. Лузан, В.М. Манько, Т.Д. Цвірова. – К. : Нац. ун-т біоресурсів і природокорист. Укр. Природничо-гуманітарний навчально-науковий ін-т, 2009. – 35 с. – Дар.

Кільк. прим.: 1 (Навч. – 1)4(075.8)+8(075.8) К61

Коломієць, Л.В. Перекладознавчі семінари: актуальні теоретичні концепції та моделі аналізу поетичного перекладу : навч. посіб. / Л.В.Коломієць. – К. : ВПЦ Київський університет, 2011. – 527 с. + Гриф МОН. – З обмінного фонду.

Кільк. прим.: 1 (Навч. – 1)4(082.1) М74

Сепетий, Д. Мова-народ. Висловлювання про мову та її значення в житті народу / Д.Сепетий ; Упоряд. О. Тихий. – К. : Смолоскип, 2007. – 416 с. – Дар.

Кільк. прим.: 1 (Схов. – 1)4:34(075.8) П68

Правове письмо : навч. посіб. / В.А. Ватрас, Д.А. Монастирський, В.Г. Рогожа та ін.; За ред. Р.О. Стефанчука. – К. : Алерта; ЦУЛ, 2011. – 148 с. + Гриф МОН.

Кільк. прим.: 2 (Навч. – 2)4А(075.8) Ф32

Федик, Л. Старослов'янська мова. Іменник : збірник тестових завдань / Л.Федик. – Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2011. – 266 с. + Гриф МОН. – З обмінного фонду.

Кільк. прим.: 1 (Навч. – 1)4И(063) П27

Перекладацькі інновації : матеріали ІІ Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції, Суми, 15-16 березня 2012 р. / Ред.кол.: С.О. Швачко, І.К. Кобякова, О.О. Жулавська та ін. – Суми : СумДУ, 2012. – 140 с.

Кільк. прим.: 2 (ДБВі. – 1, Стен. – 1)4И(072) С19

Саприкін, С.С. Світ усного перекладу : навч. посіб. / С.С.Саприкін, А.П.Чужакін. – Вінниця : Нова Книга, 2011. – 224 с.

Кільк. прим.: 10 (Абон. – 9, Навч. – 1)4И(092) К71

Косів, Г. Віра Річ. Творчий портрет перекладача / Г.Косів. – Львів : Піраміда, 2011. – 264 с. – З обмінного фонду.

Кільк. прим.: 1 (Схов. – 1)4И(Англ) Л99

Ляшина, А.Г. Особливості функціонування системи суфіксації в сучасній англійській мові : монографія / А.Г.Ляшина. – Ужгород : ЗакДУ, 2011. – 120 с. – З обмінного фонду.

^ Кільк. прим.: 1 (Схов. – 1)4И(Англ) С40

Сіріньок-Долгарьова, К. Глобальний новинний дискурс: тенденції функціонування англомовних інтернет-медіа : монографія / К.Сіріньок-Долгарьова. – К.-Запоріжжя : ЦВП; ЗНУ, 2012. – 183 с. – Дар автора.

Кільк. прим.: 1 (Схов. – 1)4И(Англ)(075) S

Sydoruk, G.I. Translation Theory Foundations: Сourse Book : метод. розробка / G.I.Sydoruk. – К. : Кондор, 2010. – 284 с.

Кільк. прим.: 1 (Навч. – 1)4И(Англ)(075.8) E

English for pharmacists = Англійська мова для фармацевтів : підручник / Edited by L. Avrachova. – К. : Medicine, 2011. – 448 с. + Гриф МОН.

Кільк. прим.: 1 (Мед. – 1)4И(Англ)(075.8) P

Protsyuk, I.E. English for pharmacists = Англійська мова для фармацевтів : підручник / I.E.Protsyuk, O.P.Sokur, L.S.Prokopchuk. – К. : AUA Medicine publishing, 2011. – 448 с. + Гриф МОЗ.

Кільк. прим.: 1 (Мед. – 1)4И(Англ)(075.8) T

Turchyn, D. English for international relations. Answer key = Англійська мова для міжнародних відносин. Відповіді : teacher's book / D.Turchyn. – K. : Nova Knyha, 2011. – 48 с.

Кільк. прим.: 3 (Абон. – 2, Навч. – 1)4И(Англ)(075.8) T

Turchyn, D. English for international relations (+Авторизований доступ) = Англійська мова для міжнародних відносин : навч. посіб. / D.Turchyn. – 2-ге вид., перероб. і доп. – K. : Nova Knyha, 2011. – 256 с. + Гриф МОН.

Кільк. прим.: 20 (Інфо. – 1, КТіП. – 5, КГеФ. – 4,

Абон. – 9, Навч. – 1)4И(Англ)(075.8) А64

Англійська мова: Practice Abroad : навч. посіб. / І.В. Ляшенко, О.А. Литвинко, Т.М. Меденцова та ін. – Суми : Університетська книга, 2010. – 259 с. + Гриф МОН.

Кільк. прим.: 10 (Абон. – 9, Навч. – 1)4И(Исп)(075.8) К66

Корбозерова, Н.М. Іспанська мова : підручник / Н.М. Корбозерова, Н.Г. Лукашенко, Ф.Х. Лопез Тапіа. – К. : ВПЦ Київський університет, 2011. – 297 с. + Гриф МОН. – З обмінного фонду.

Кільк. прим.: 1 (Навч. – 1)4И(Итал)(075.8) P

Ponomarenko, O.V. Italia e le sue regioni. Manuale della civilta italiana per III-Vi anno accademico / O.V.Ponomarenko. – К. : ВПЦ Університет, 2011. – 239 с. + Гриф МОН. – З обмінного фонду.

Кільк. прим.: 1 (Навч. – 1)4И(Лат)(075.8) S

Smolska, L.Yu. The latin language and medical terminology basics / L.Yu. Smolska, O.G.Kiselyova. – second edition. – К. : AUS Medicine Publishers, 2012. – 400 с. + Гриф МОН.

Кільк. прим.: 1 (Мед. – 1)4И(Лат)(075.8) Л27

Латинский язык и основы медицинской терминологии / Л.Ю. Смольская, П.А. Содомора, Дз.Ю. Коваль-Гнатев и др.; Под ред. Л.Ю. Смольской. – К. : ВСИ "Медицина", 2011. – 456 с. + Гриф МОН.

Кільк. прим.: 1 (Мед. – 1)4И(Лат):4И(Англ):4У:61(038) У45

Українсько-латинсько-англійський медичний енциклопедичний словник : у 4-х т. Т.1. А-Д / Уклад.: Л.І. Петрух, І.М. Головко. – К. : ВСВ "Медицина", 2012. – 704 с.

Кільк. прим.: 1 (Мед. – 1)4И(Нем)(075.8) Л93

Любчук, Н.В. Зіставна граматика німецької та української мов. Морфологія : навч. посіб. / Н.В.Любчук. – К. : ВПЦ Київський університет, 2011. – 161 с. + Гриф МОН. – (Бібліотека інституту філології). – З обмінного фонду.

^ Кільк. прим.: 1 (Навч. – 1)4И(Угор)(038) У-45

Українсько-російсько-угорський словник лінгвістичної термінології / К. Адягаші, О. Паламарчук, О. Снитко та ін. – К. : ВПЦ Київський університет, 2011. – 521 с. + Гриф МОН. – З обмінного фонду.

Кільк. прим.: 1 (Схов. – 1)4И(Фр)(075.8) С60

Соломарська, О.О. Підручник французької мови / О.О.Соломарська. – 3-тє вид., випр. и перероб. – К. : ВПЦ Київський університет, 2011. – 198 с. + Гриф МОН. – (Бібліотека інституту філології). – З обмінного фонду.

^ Кільк. прим.: 1 (Навч. – 1)4У С98

Сюсько, М. З народного джерела: карпатоукраїнський зоонімікон у контексті інших слов'янських (і неслов'янських) мов : монографія / М.Сюсько. – Ужгород : Граджа, 2011. – 272 с. – З дарчим підписом автора.

^ Кільк. прим.: 1 (Мед. – 1)4У(038) Г61

Головащук, С.І. Словник-довідник з українського літературного слововживання / С.І.Головащук. – К. : Наукова думка, 2010. – 432 с. – (Словники України).

Кільк. прим.: 1 (ДБВі. – 1)4У(038) Е88

Етимологічний словник української мови : у 7 т. Т.6. У-Я / Уклад.: Г.П. Півторак, О.Д. Пономарів, І.А. Стоянов та ін. – К. : Наукова думка, 2012. – 568 с. – (Словники України).

Кільк. прим.: 1 (ДБВі. – 1)4У(038) С48

Словник фразеологізмів української мови / Уклад.: В.М. Білоноженко, І.С. Гнатюк, В.В. Дятчук та ін. – К. : Наукова думка, 2008. – 1104 с. – (Словники України).

Кільк. прим.: 1 (ДБВі. – 1)4У(038) С48

Українсько-російський словник / Уклад.: Г.П. Їжакевич, В.М. Калюжна, О.Л. Паламарчук та ін. – 2-ге вид., доопр. і доп. – К. : Наукова думка, 2004. – 1108 с. – (Словники України).

^ Кільк. прим.: 1 (ДБВі. – 1)
1   2   3   4   5   6

Схожі:

Звіт про діяльність у 2010-2011 роках. Суми : мон, молоді та спорту Укр. Сумду нан укр. Ду \"Інститут економіки та прогнозування\", 2011. 82 с. Дар. Кільк прим.: 1 (дбві. 1) 001+008 n nauka iconДокументи
1. /Екзамен 4 курс 2010-2011/Kryterii_otsinok_4_kurs_2010-2011.pdf
2. /Екзамен...

Звіт про діяльність у 2010-2011 роках. Суми : мон, молоді та спорту Укр. Сумду нан укр. Ду \"Інститут економіки та прогнозування\", 2011. 82 с. Дар. Кільк прим.: 1 (дбві. 1) 001+008 n nauka iconДокументи
1. /Екзамен 4 курс 2010-2011/Kryterii_otsinok_4_kurs_2010-2011.pdf
2. /Екзамен...

Звіт про діяльність у 2010-2011 роках. Суми : мон, молоді та спорту Укр. Сумду нан укр. Ду \"Інститут економіки та прогнозування\", 2011. 82 с. Дар. Кільк прим.: 1 (дбві. 1) 001+008 n nauka iconДокументи
1. /Екзамен 4 курс 2010-2011/Kryterii_otsinok_4_kurs_2010-2011.pdf
2. /Екзамен...

Звіт про діяльність у 2010-2011 роках. Суми : мон, молоді та спорту Укр. Сумду нан укр. Ду \"Інститут економіки та прогнозування\", 2011. 82 с. Дар. Кільк прим.: 1 (дбві. 1) 001+008 n nauka iconБібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ 0-542-33-10-39 library sumdu edu
Друкарня Почаївського Успенського монастиря та її стародруки : зб наукових праць / ред кол.: О. С. Онищенко, В. П. Леонов, П. Т....
Звіт про діяльність у 2010-2011 роках. Суми : мон, молоді та спорту Укр. Сумду нан укр. Ду \"Інститут економіки та прогнозування\", 2011. 82 с. Дар. Кільк прим.: 1 (дбві. 1) 001+008 n nauka iconСумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ
Українсько-македонський науковий збірник = Ukrainian-macedonian scientific collection. Вип. 5 / Ред кол.: В. Литвин, Б. Ристовський,...
Звіт про діяльність у 2010-2011 роках. Суми : мон, молоді та спорту Укр. Сумду нан укр. Ду \"Інститут економіки та прогнозування\", 2011. 82 с. Дар. Кільк прим.: 1 (дбві. 1) 001+008 n nauka iconСумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ
Українсько-македонський науковий збірник = Ukrainian-macedonian scientific collection. Вип. 5 / Ред кол.: В. Литвин, Б. Ристовський,...
Звіт про діяльність у 2010-2011 роках. Суми : мон, молоді та спорту Укр. Сумду нан укр. Ду \"Інститут економіки та прогнозування\", 2011. 82 с. Дар. Кільк прим.: 1 (дбві. 1) 001+008 n nauka iconПрометей: регіональний збірник наукових праць з економіки/ Донецький економіко-гуманітарний інститут мон україни; Інститут економіко-правових досліджень нан україни. – вип – Донецьк: дегі, 2011. – 256с. – С. 26-29 удк 339. 9
Прометей: регіональний збірник наукових праць з економіки/ Донецький економіко-гуманітарний інститут мон україни; Інститут економіко-правових...
Звіт про діяльність у 2010-2011 роках. Суми : мон, молоді та спорту Укр. Сумду нан укр. Ду \"Інститут економіки та прогнозування\", 2011. 82 с. Дар. Кільк прим.: 1 (дбві. 1) 001+008 n nauka iconДодаток до листа Міністерства освіти І науки, молоді та спорту України від 19. 04. 2012 р. №1/9- 304 Додаток Аналітичний звіт про діяльність психологічної служби системи освіти у 2011-2012 н р
Додаток Аналітичний звіт про діяльність психологічної служби системи освіти у 2011-2012 н р
Звіт про діяльність у 2010-2011 роках. Суми : мон, молоді та спорту Укр. Сумду нан укр. Ду \"Інститут економіки та прогнозування\", 2011. 82 с. Дар. Кільк прим.: 1 (дбві. 1) 001+008 n nauka iconНавчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів Суми Вид-во Сумду 2008 ббк 67. 9 (4 Укр) 304 о-60
Законодавство України про релігію і церкву: Навчально-методичний посібник. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – 107 с
Звіт про діяльність у 2010-2011 роках. Суми : мон, молоді та спорту Укр. Сумду нан укр. Ду \"Інститут економіки та прогнозування\", 2011. 82 с. Дар. Кільк прим.: 1 (дбві. 1) 001+008 n nauka iconНавчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів Суми Вид-во Сумду 2008 ббк 67. 9 (4 Укр) 304 о-60
Законодавство України про релігію і церкву: Навчально-методичний посібник. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – 107 с
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи