Звіт про діяльність у 2010-2011 роках. Суми : мон, молоді та спорту Укр. Сумду нан укр. Ду \"Інститут економіки та прогнозування\", 2011. 82 с. Дар. Кільк прим.: 1 (дбві. 1) 001+008 n nauka icon

Звіт про діяльність у 2010-2011 роках. Суми : мон, молоді та спорту Укр. Сумду нан укр. Ду "Інститут економіки та прогнозування", 2011. 82 с. Дар. Кільк прим.: 1 (дбві. 1) 001+008 n nauka
НазваЗвіт про діяльність у 2010-2011 роках. Суми : мон, молоді та спорту Укр. Сумду нан укр. Ду "Інститут економіки та прогнозування", 2011. 82 с. Дар. Кільк прим.: 1 (дбві. 1) 001+008 n nauka
Сторінка5/6
Дата15.09.2012
Розмір0.64 Mb.
ТипЗвіт
1   2   3   4   5   6

  1. ^ Дослідження природи та її збереження


502.11:658.8(075.8) П80

Прокопенко, О.В. Екологічний маркетинг : навч. посіб. / О.В.Прокопенко. – К. : Знання, 2012. – 319 с. + Гриф МОН.

Кільк. прим.: 20 (Абон. – 10, НауЗ. – 1, ДБВі. – 1,

Стен. – 1, КМар. – 1, КЕТе. – 1, ІШос. – 1, ІКон. – 1, Прил. – 1, НРом. – 1, НОхт. – 1)502.13(063) Е45

Екологічний менеджмент у загальній системі управління : збірник тез доповідей Дванадцятої щорічної Всеукраїнської наукової конференції, м. Суми, 18-19 квітня 2012 р. / Відп. за вип. О.М. Теліженко; Рецензенти: С.М. Козьменко, Є.В. Мішенін. – Суми : СумДУ, 2012. – 210 с.

Кільк. прим.: 2 (ДБВі. – 1, Стен. – 1)502.131.1(063) Е45

Економічні проблеми сталого розвитку : матеріали доповідей Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 20-річчю наукової діяльності факультету економіки та менеджменту СумДУ, м. Суми, 3-5 квітня 2012 р. Т.3 / Відп. за вип. О.В. Прокопенко. – Суми : СумДУ, 2012. – 179 с.

Кільк. прим.: 2 (ДБВі. – 1, Стен. – 1)502.131.1(063) Е45

Економічні проблеми сталого розвитку : матеріали доповідей Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 20-річчю наукової діяльності факультету економіки та менеджменту СумДУ, м. Суми, 3-5 квітня 2012 р. Т.2 / Відп. за вип. О.В  Прокопенко. – Суми : СумДУ, 2012. – 192 с.

Кільк. прим.: 2 (ДБВі. – 1, Стен. – 1)502.131.1(063) Е45

Економічні проблеми сталого розвитку : матеріали доповідей Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 20-річчю наукової діяльності факультету економіки та менеджменту СумДУ, м. Суми, 3-5 квітня 2012 р. Т.1 / Відп. за вип. О.В. Прокопенко. – Суми : СумДУ, 2012. – 198 с.

Кільк. прим.: 2 (ДБВі. – 1, Стен. – 1)502.131.1(075.8) С76

Сталий розвиток суспільства : навч. посіб. / А. Садовенко, Л. Масловська, В. Середа, Т. Тимочко. – 2-ге вид. – К., 2011. – 392 с. + Гриф МОН.

Кільк. прим.: 28 (Абон. – 26, НауЗ. – 1, ДБВі. – 1)502.15(063) E

Economics for ecology ISCS'2012 = Економіка для екології : 18th International scientific conference, Sumy, Аpril 27-30, 2012 / Ред.кол.: Д.О. Смоленніков, А.С. Лавриненко. – Суми : СумДУ, 2012. – 200 с.

Кільк. прим.: 2 (ДБВі. – 1, Стен. – 1)502.17(075.8) П81

Промислова екологія : навч. посіб. / Я.І. Бедрій, Б.О. Білінський, Р.М. Івах, М.М. Козяр. – 4-е вид., переробл. – К. : Кондор, 2010. – 374 с. + Гриф МОН.

Кільк. прим.: 1 (НауЗ. – 1)502.175(075.8) К49

Клименко, М.О. Моніторинг довкілля : практикум / М.О.Клименко, Н.В.Кнорр, Ю.В.Пилипенко. – К. : Кондор, 2010. – 286 с. + Гриф МОН.

Кільк. прим.: 1 (НауЗ. – 1)502.211(1-751.3)(477) С50

Смарагдова мережа в Україні / Під ред. Л.Д. Проценка. – К. : Хімджест, 2011. – 192 с. – Дар.

Кільк. прим.: 1 (Схов. – 1)502.211(1-751.3)(477.82) Н35

Національний природний парк "Прип'ять-Стохід". Різноманіття альгофлори і гідрохімічна характеристика акваландшафтів = The National Natural Park "Prypiat-Stokhid". Algoflora diversity and hydrochemical characteristics of aqualandscapes : монографія / В.І. Щербак, Н.В. Майстрова, А.О. Морозова, Н.Є. Семенюк; Під ред. В.І. Щербака. – К. : Фітосоціоцентр, 2011. – 164 с. – Дар.

Кільк. прим.: 1 (Схов. – 1)502.211:592/599 Ц55

Цеханская, А.Ф. Природа Украины. Животный мир / А.Ф.Цеханская ; Под. ред.: Г.А. Шандикова, Д.А. Шабанова. – Х. : Фактор, 2009. – 224 с. – (Украина. Вчера, сегодня, завтра). – Дар.

Кільк. прим.: 1 (ДБВі. – 1)504.4:54(075.8) М65

Мислюк, О.О. Основи хімічної екології : навч. посіб. / О.О.Мислюк. – К. : Кондор, 2012. – 660 с. + Гриф МОН.

Кільк. прим.: 1 (НауЗ. – 1)  1. Математика


517(075.8) К65

Копитко, Б.І. Вища математика. Елементи лінійної алгебри і аналітичної геометрії : тексти лекцій / Б.І.Копитко, О.Я.Мильо, Ж.Я.Цаповська ; Відп. за вип. Б.І. Копитко. – Львів : Львівський нац. ун-т ім. І. Франка, 2011. – 301 с. – З обмінного фонду.

Кільк. прим.: 1 (Навч. – 1)517.5(076) П69

Практикум з вищої математики : навч. посіб. Ч.ІІІ. Ряди; звичайні диференціальні рівняння / Ф.Г. Ващук, І.Д. Іванюта, І.Ю. Король, С.С. Поляк. – Ужгород : ЗакДУ, 2011. – 336 с. + Гриф МОН. – З обмінного фонду.

Кільк. прим.: 1 (Навч. – 1)519.8(075.8) Б26

Бартіш, М.Я. Дослідження операцій : підручник. Ч.4. Нелінійне програмування / М.Я.Бартіш, І.М.Дудзяний. – Львів : Видавничий центр ЛНУ ім. І.Франка, 2011. – 208 с. + Гриф МОН. – З обмінного фонду.

Кільк. прим.: 1 (Навч. – 1)519.8(075.8) Н58

Нефьодов, Ю.М. Методи оптимізації в прикладах і задачах : навч. посіб. / Ю.М.Нефьодов, Т.Ю.Балицька. – К. : Кондор, 2011. – 324 с. + Гриф МОН.

Кільк. прим.: 1 (Навч. – 1)519.85(075.8) С59

Соколов, С.В. Оптимальні та адаптивні системи : конспект лекцій для студ. спец. 7.05020101 "Комп'ютерні системи управління та автоматика" денної та заочної форм навчання / С.В.Соколов. – Суми : СумДУ, 2012. – 166 с.

Кільк. прим.: 47 (Абон. – 44, Навч. – 1, ДБВі. – 1,

Стен. – 1)  1. Фізика


53(063)+621.3(063) Ф68

Фізика, електроніка, електротехніка : матеріали та програма науково-технічної конференції, м. Суми, 16-21 квітня 2012 р. / Відп. за вип. С.І. Проценко. – Суми : СумДУ, 2012. – 175 с.

Кільк. прим.: 2 (ДБВі. – 1, Стен. – 1)53(076.5) Л96

Лютий, Т.В. Лабораторний практикум з фізики : навч. посіб. для напрямку підготовки 6.040106 – екологія, охорона навколишнього середовища та збалансованого природокористування / Т.В.Лютий, О.С.Денисова. – Суми : СумДУ, 2012. – 197 с.

Кільк. прим.: 34 (Абон. – 31, Навч. – 1, ДБВі. – 1,

Стен. – 1)535.376 Р60

Родионов, В.Е. Электролюминесцентные индикаторы с керамическим диэлектриком / В.Е.Родионов. – К. : НАН Украины Ин-т физики полупроводников им. В.Е. Лашкарева, 2010. – 228 с. – З обмінного фонду.

Кільк. прим.: 1 (Схов. – 1)535.376 Р60

Родионов, В.Е. Электролюминесцентные индикаторы: люминесценция широко-зонных материалов / В.Е.Родионов. – К. : НАН Украины Ин-т физики полупроводников им. В.Е. Лашкарева, 2010. – 166 с. – З обмінного фонду.

Кільк. прим.: 1 (Схов. – 1)538.93 Б77

Бойко, И.И. Перенос носителей заряда в полупроводниках / И.И.Бойко. – К. : НАН Украины Ин-т физики полупроводников им. В.Е. Лашкарева, 2009. – 188 с. – З обмінного фонду.

Кільк. прим.: 1 (Схов. – 1)539.1(063) Т29

Тезисы докладов Х конференции по физике высоких энергий, ядерной физике и ускорителям, 27 февраля - 2 марта 2012 г., Харьков / Ред. кол.: А.Н. Довбня, Р.П. Слабоспицкий, И.М. Карнаухов и др. – Х. : Нац. научн. центр "Харьковский физико-техн. ин-т" Ин-т физики высоких энергий и ядерной физики, 2012. – 116 с. – Дар.

Кільк. прим.: 1 (Схов. – 1)539.2(072)+536(075.8) Г56

Гнип, Р.Г. Лекційні демонстрації з курсу загальної фізики. Молекулярна фізика і термодинаміка : навч. посіб. / Р.Г.Гнип, З.А.Хапко, В.В.Вістовський ; За ред. П.М. Якібчука. – Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2011. – 132 с. + Гриф МОН. – З обмінного фонду.

Кільк. прим.: 1 (Навч. – 1)539.2(075.8)+536(075.8) І-26

Ігнатенко, В.М. Основи молекулярної фізики та термодинаміки : навч. посіб. / В.М.Ігнатенко. – Суми : СумДУ, 2011. – 248 с. + Гриф МОН.

Кільк. прим.: 45 (Абон. – 42, Навч. – 1, ДБВі. – 1,

Стен. – 1)539.24/.27(076) С89

Сучасні методи дослідження структури речовини. Спеціальний фізичний практикум : навч. посіб. / За заг. ред. В.Б. Лободи. – Суми : Університетська книга, 2010. – 259 с. + Гриф МОН.

Кільк. прим.: 2 (Навч. – 2)  1. Геологічні науки. Біологічні науки


551.4(1-924.52) К78

Кравчук, Я. Рельєф Вулканічного пасма Українських Карпат = Relief of the Volcanic strip of Ukrainian Carpathian : монографія / Я.Кравчук, Я.Хомин. – Львів : Львівський нац. ун-т ім. І. Франка, 2011. – 188 с. – (Рельєф України). – З обмінного фонду.

^ Кільк. прим.: 1 (Схов. – 1)574 Р68

Роль природних екотипів рослин у формуванні біорізноманіття та стійкості фітосистем до несприятливих умов = Role of natural ecotypes of plants for formation of a biodiversity and resistance of phytosystems to adverse conditions : монографія / За ред.: О.Т. Демківа, О.О. Калага, О.В. Лобачевської та ін. – Львів : Ін-т екології Карпат, 2011. – 180 с. – Дар.

Кільк. прим.: 2 (Схов. – 2)576.8(063) Ч-75

XIV Конференція Українського наукового товариства паразитологів = XIV Conference of Ukrainian scientific society of parasitologists : тези доповідей, м. Ужгород, 21-24 вересня 2009 р. – К. : Укр. наукове товариство паразитологів, 2009. – 146 с. – З обмінного фонду.

Кільк. прим.: 1 (Мед. – 1)577-022.532(072) Т35

Тернавский, А.И. Биологические структуры и нанотехнологии : учебно-методическое пособие / А.И.Тернавский. – К., 2012. – 87 с. – Дар автора.

Кільк. прим.: 1 (Мед. – 1)577.1(075.8) Б63

Біологічна хімія з біохімічними методами дослідження : підручник / О.Я. Скляров, Н.В.Фартушок, Л.Д. Сойка, І.С. Смачило. – К. : Медицина, 2009. – 352 с. + Гриф МОЗ.

Кільк. прим.: 1 (Мед. – 1)577.1(075.8)+577.3(075.8) M

Medical chemistry = Медична хімія : підручник / В.О. Калібабчук, В.І. Галинська, Л.І. Грищенко та ін. ; За ред. В.О. Калібабчук. – К. : AUS Medicine Publishing, 2010. – 224 с. + Гриф МОЗ.

Кільк. прим.: 1 (Мед. – 1)577.3(075.8) М42

Медицинская и биологическая физика : ученик / А.В. Чалый, Я.В. Цехмистер, Б.Т. Агапов и др.; Под ред. А.В. Чалого. – Винница : Нова Книга, 2011. – 568 с. + Гриф МОЗ.

Кільк. прим.: 2 (Мед. – 2)


  1. Безпека життєдіяльності


613/614(075.8) Я72

Яремко, З.М. Безпека життєдіяльності: короткий виклад та засоби контролю знань : навч. посіб. / З.М.Яремко, І.Р.Муць, Я.В.Галаджун ; За ред. З.М. Яремка. – Львів : Львівський нац. ун-т ім. І.Франка, 2011. – 268 с. + Гриф МОН. – З обмінного фонду.

Кільк. прим.: 1 (Навч. – 1)  1. Медицина


61(063)577.118(063)+577.128(063) А43

Актуальні питання теоретичної медицини. Актуальні питання клінічної медицини. Клінічні та патогенетичні аспекти мікроелементозів. Actual problems of fundamental and clinical medicine (in English) : матеріали науково-практичних конференцій студентів, молодих вчених, лікарів та викладачів, м. Суми, 10-12 квітня 2012 р. / Відп. за вип. Л.Н. Приступа. – Суми : СумДУ, 2012. – 320 с.

Кільк. прим.: 2 (Мед. – 1, Мед. – 1)61(092)Сміян С50

Сміян, І.С. Час виявляє правду. Кн.22 / І.С.Сміян. – Тернопіль : Підручники посібники, 2012. – 160 с. – З дарчим підписом автора.

Кільк. прим.: 2 (Мед. – 1, Мед. – 1)611(075.8) Ч-48

Черкасов, В.Г. Анатомія людини : навч. посіб. / В.Г.Черкасов, С.Ю.Кравчук. – Вінниця : Нова Книга, 2011. – 640 c. + Гриф МОЗ.

Кільк. прим.: 1 (Мед. – 1)611(084.4) К20

Капіт, У. Анатомія. Книга-розфарбовка / У.Капіт, Л.М.Елсон ; Пер. В.Г. Черкасов. – К. : ВСВ "Медицина", 2011. – 184 с.

Кільк. прим.: 1 (Мед. – 1)611(084.4) М29

Мартіні, Ф. Анатомічний атлас людини / Ф.Мартіні ; Пер. В.Г. Черкасов. – К. : ВСВ "Медицина", 2011. – 128 с.

Кільк. прим.: 1 (Мед. – 1)611(084.4)(075.8) А46

Алєксандровіч, Р. Малий атлас з анатомії / Р.Алєксандровіч ; Пер. Н. Лой, Л. Скоропад, Л. Леськів та ін. – К. : ВСВ "Медицина", 2011. – 136 с. + Гриф МОЗ.

Кільк. прим.: 1 (Мед. – 1)611.9(075.8)+616-089(075.8) T

Tsyhykalo, O.V. Topographical ahatomy and operative sugery = Топографічна анатомія та оперативна хірургія : textbook / O.V.Tsyhykalo. – Vinnytsia : Nova Knyha, 2011. – 528 с. + Гриф МОЗ.

Кільк. прим.: 2 (Мед. – 2)611.94(075.8) А36

Анатомія грудної клітки : навч. посіб. / В.Г. Ковешніков, В.З.Сікора, В.С. Пикалюк та ін. – Суми : СумДУ, 2011. – 146 с. + Гриф МОН.

Кільк. прим.: 70 (Мед. – 65, Мед. – 3, ДБВі. – 1, Стен. – 1)612(075.8) P

Physiology : textbook / Edited by V.M. Moroz, O.A. Shandra. – Vinnytsia : Nova Knyha, 2011. – 888 c. + Гриф МОЗ.

Кільк. прим.: 2 (Мед. – 2)612.017.1(075.8) Д72

Дранник, Г.Н. Клиническая иммунология и аллергология / Г.Н.Дранник. – 4-е изд., доп. – К. : ООО "Полиграф плюс", 2010. – 552 с.

Кільк. прим.: 2 (Мед. – 2)612.82.01 Ц61

Цымбалюк, В.И. Спинной мозг. Элегия надежды: монография / В.И.Цымбалюк, В.В.Медведев. – К.-Винница : Нова Книга, 2010. – 944 c.

Кільк. прим.: 1 (Мед. – 1)613.25-053.2(072) Е67

Епідеміологія, фактори ризику та діагностика надмірної маси тіла та ожиріння у дітей Одеського регіону : методичні рекомендації / Уклад.: В.Й. Кресюн, В.І. Величко. – К. : МОЗ Укр. Укр. центр наукової медичної інформації та патентно-ліцензійної роботи, 2012. – 23 с. – Дар.

Кільк. прим.: 1 (Мед. – 1)613/614(075.8) К66

Кораблёва, А.И. Экология человека: в аспекте энвайронментологии : учеб. пос. / А.И.Кораблёва, Г.Г.Шматков. – Днепропетровск : Изд-во ПГАСА, 2011. – 250 с. – Дар.

Кільк. прим.: 1 (Навч. – 1)614.25:616.31(075.8) О-75

Основи стоматологічної діяльності (організаційно-правові, гігієнічні, деонтологічні) : навч.-довідковий посіб. / Під заг. ред. В.Г. Бардова. – 2-ге вид. – Вінниця : Нова Книга, 2011. – 440 с. + Гриф МОЗ.

Кільк. прим.: 2 (Мед. – 2)614.253.5(075.8) А72

Антропова, Т.О. Медсестринство в сімейній медицині : підручник / Т.О.Антропова. – 2-ге вид., стереотип. – К. : ВСВ "Медицина", 2010. – 488 с. + Гриф МОЗ.

Кільк. прим.: 1 (Мед. – 1)614.253.52(075.8) Г87

Громадське здоров'я і громадське медсестринство : підручник / Є.Я. Скляров, М.Б. Шегедин, Б.Б. Лемішко та ін.; За ред. Є.Я. Склярова, М.Б. Шегедин, Б.Б. Лемішка. – 3-тє вид. – К. : Медицина, 2011. – 224 с. + Гриф МОЗ.

Кільк. прим.: 1 (Мед. – 1)614.253.52(075.8) М42

Медсестринство у внутрішній медицині : підручник / О.С. Стасишин, Н.Я. Іванів, Г.П. Ткачук та ін. – К. : ВСВ "Медицина", 2010. – 536 с. + Гриф МОЗ.

Кільк. прим.: 1 (Мед. – 1)615(075.8) Ф24

Фармакотерапія : підручник / Під ред.: О.В. Крайдашенка, І.Г. Купновицької, І.М. Кліща, В.Г. Лизогуба. – Вінниця : Нова Книга, 2010. – 644 с. + Гриф МОН.

Кільк. прим.: 2 (Мед. – 2)615(075.8) Ф24

Фармакологія : підручник / І.С. Чекман, Н.О. Горчакова, Л.І. Казак та ін.; За ред. І.С. Чекмана. – 2-ге вид. – Вінниця : Нова Книга, 2011. – 784 с. + Гриф МОН.

Кільк. прим.: 2 (Мед. – 2)615.015.32(075.8) Г97

Гуцол, Л.П. Основи гомеопатії : навч. посіб. / Л.П.Гуцол. – Вінниця : Нова Книга, 2011. – 344 c. + Гриф МОН; Гриф МОЗ.

Кільк. прим.: 2 (Мед. – 2)615.07(075.8) С50

Сметаніна, К.І. Основи стандартизації та сертифікації лікарських засобів : навч. посіб. / К.І.Сметаніна. – Вінниця : Нова Книга, 2010. – 376 c. + Гриф МОН.

Кільк. прим.: 2 (Мед. – 2)615.216.2(075.8) Н45

Нейроаксіальна анестезія. Регіональні методи знеболення у практиці анестезіолога : навч. посіб. / І.І. Тітов, О.В. Волошинський, Х.І. Попівняк, О.І. Дацюк. – Вінниця : Нова Книга, 2010. – 144 c. + Гриф МОЗ.

Кільк. прим.: 1 (Мед. – 1)615.4(075.8) М42

Медичне і фармацевтичне товарознавство. Товари аптечного асортименту : навч. посіб. / Б.П. Громовик, Н.Б. Ярко, І.Я. Городецька та ін.; За ред. Б.П. Громовика. – Вінниця : Нова Книга, 2011. – 496 с. + Гриф МОЗ.

Кільк. прим.: 1 (Мед. – 1)615.8(075.8) П59

Порада, А.М. Медико-соціальна реабілітація і медичний контроль : підручник / А.М.Порада, О.В.Порада. – К. : ВСВ "Медицина", 2011. – 296 с. + Гриф МОЗ.

Кільк. прим.: 1 (Мед. – 1)616-001.28-056.62(477)+614.876 З-46

Здоров'я нащадків ліквідаторів наслідків аварії на Чорнобильській атомній електростанції : монографія / М.М. Коренєв, О.І. Плехова, Г.О. Бориско та ін.; За ред. М.М. Коренєва. – Х. : Харківський нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, 2011. – 228 с. – Дар.

Кільк. прим.: 1 (Мед. – 1)616-006-083(075.8) М42

Медсестринство в онкології : підручник / Л.М. Ковальчук, О.М. Парійчук, І.І. Романишин та ін.; За ред. Л.М. Ковальчука. – К. : ВСВ "Медицина", 2011. – 512 с. + Гриф МОЗ.

Кільк. прим.: 1 (Мед. – 1)616-006(075.8) С28

Севідов, В.В. Онкологія : підручник / В.В.Севідов, Н.М.Касевич ; За ред. В.П. Баштана. – К. : ВСВ "Медицина", 2011. – 232 с. + Гриф МОЗ.

Кільк. прим.: 1 (Мед. – 1)616-036.22 У18

Уваренко, А.Р. Клінічна епідеміологія - наукова основа доказової медицини / А.Р.Уваренко, Б.О.Ледощук. – К., 2010. – 216 с.

Кільк. прим.: 1 (Мед. – 1)616-053.2(075.8) P

Pediatrics : textbook / Edited by O. Tiazhka. – Vinnytsia : Nova Knyha, 2011. – 584 c. + Гриф МОЗ.

Кільк. прим.: 1 (Мед. – 1)616-053.2(075.8) П24

Педиатрия : учебник / Под ред. А.В. Тяжкой. – 2-е изд. – Винница : Нова Книга, 2010. – 1152 с. + Гриф МОЗ.

Кільк. прим.: 1 (Мед. – 1)616-056.7(075.8) М42

Медична генетика : навч.-метод. посіб. / В.Е. Маркевич, М.П. Загородній, І.Е. Зайцев та ін. – Суми : СумДУ, 2011. – 388 с.

Кільк. прим.: 20 (Мед. – 20)616-057(075.8) П84

Професійні хвороби : підручник / В.А. Капустник, І.Ф. Костюк, Г.О. Бондаренко та ін.; За ред. В.А. Капустника, І.Ф. Костюк. – 3-тє вид., перероб. і доп. – К. : ВСВ "Медицина", 2011. – 480 с. + Гриф МОН.

Кільк. прим.: 1 (Мед. – 1)616-074(075.8) К49

Клінічна лабораторна діагностика : навч. посіб. / Б.Д. Луцик, Л.Є. Лаповець, Г.Б. Лебедь та ін.; За ред. Б.Д. Луцика. – К. : ВСВ "Медицина", 2011. – 288 с. + Гриф МОЗ.

Кільк. прим.: 1 (Мед. – 1)616-083.98-085(075.8) А45

Алгоритми надання невідкладної допомоги у критичних станах : навч. посіб. / І.І. Тітов, О.В. Волошинський, Л.В. Глушко, О.І. Дацюк. – 4-те вид., доп. – Вінниця : Нова Книга, 2010. – 292 c. + Гриф МОЗ.

Кільк. прим.: 1 (Мед. – 1)616-084+614+364.69 М82

Москаленко, В.Ф. Концептуальные подходы к формированию современной профилактической стратегии в здравоохранении: от профилактики медицинской к профилактике социальной : монография / В.Ф.Москаленко. – М. : Издательская группа "ГЭОТАР-Медиа", 2011. – 240 с. – Дар автора.

Кільк. прим.: 1 (Мед. – 1)616-089(075.8) О-28

Общая хирургия : учебник / Под. ред. Н.А. Кузнецова. – М. : МЕДпресс-информ, 2009. – 896 с.

Кільк. прим.: 1 (Мед. – 1)616-089(075.8) О-28

Общая хирургия : учебник / Н.Д. Желиба, С.Д. Химич, И.Д. Герич и др.; Под ред. Н.Д. Желибы, С.Д Химича. – К. : ВСИ "Медицина", 2011. – 488 с. + Гриф МОН.

Кільк. прим.: 1 (Мед. – 1)616-089(092) Б87

Братусь, В.Д. Спогади про минуле, погляди на сучасне / В.Д.Братусь. – Вінниця : Нова книга, 2007. – 200 с. – Дар.

Кільк. прим.: 1 (Мед. – 1)616-089.168-083(075.8) Д81

Дужий, І.Д. Догляд за хірургічними хворими : навч. посіб. / І.Д.Дужий, В.В.Мадяр. – Суми : СумДУ, 2011. – 210 с.

Кільк. прим.: 70 (Мед. – 66, Мед. – 2, ДБВі. – 1, Стен. – 1)616-092(075.8) G

General and clinical pathology / Editrd by A.V. Kubyshkin. – Vinnytsia : Nova Knyha, 2011. – 656 c. + Гриф МОЗ.

Кільк. прим.: 1 (Мед. – 1)616-77:577.118 Э71

Эппле, М. Биоматериалы и биоминерализация / М.Эппле ; Пер. В.Ф. Пичугина, Ю.П. Шаркеева, И.А. Хлусова. – Томск : Ветер, 2007. – 137 с. – З дарчим підписом автора.

Кільк. прим.: 1 (Мед. – 1)616.13/.16-008.6-053.2:577.128+ С50

Сміян, О.І. Стан мікроелементного забезпечення при вегетативно-судинних дисфункціях у дітей : монографія / О.І.Сміян, Н.О.Савельєва-Кулик. – Суми : СумДУ, 2012. – 98 с.

Кільк. прим.: 3 (Мед. – 2, Стен. – 1)616.31-085(075.8) Т35

Терапевтична стоматологія : підручник: у 4-х т. Т.1. Пропедевтика терапевтичної стоматології / М.Ф. Данилевський, А.В. Борисенко, Л.Ф. Сідельникова та ін.; За ред. А.В. Борисенка. – 2-ге вид., перероб. та доп. – К. : ВСВ "Медицина", 2011. – 360 с. + Гриф МОЗ.

Кільк. прим.: 1 (Мед. – 1)616.31-085(075.8) Т35

Терапевтическая стоматология : учебник: в 4-х т. Т.1. Пропедевтика терапевтической стоматологии / Н.Ф. Данилевский, А.В. Борисенко, А.М. Политун и др.; Под ред. А.В. Борисенко. – 2-е изд. – К. : Медицина, 2011. – 400 с. + Гриф МОЗ.

Кільк. прим.: 1 (Мед. – 1)616.31-085(075.8) Т35

Терапевтическая стоматология : учебник: в 4-х т. Т.3. Заболевания пародонта / Н.Ф. Данилевский, А.В. Борисенко, М.Ю. Антоненко и др.; Под ред. А.В. Борисенко. – К. : ВСИ "Медицина", 2011. – 616 с. + Гриф МОЗ.

Кільк. прим.: 1 (Мед. – 1)616.31-085(076.6) К83

Крок-2. Тести з терапевтичної стоматології : навч. посіб. / М.Ю. Антоненко, А.В. Борисенко, І.Г. Дікова та ін.; За ред. А.В. Борисенка. – К. : ВСВ "Медицина", 2011. – 288 с. + Гриф МОЗ.

Кільк. прим.: 1 (Мед. – 1)616.314-002(075.8) Б82

Борисенко, А.В. Кариес. Пульпит. Периодонтит : учеб. пос. / А.В.Борисенко. – К. : ВСИ "Медицина", 2011. – 520 с. + Гриф МОЗ. – (Секреты терапевтической стоматологии).

Кільк. прим.: 1 (Мед. – 1)616.33-002-036.12-076-018(072) М80

Морфологічна діагностика хронічного гастриту : методичні рекомендації / Авт.: Курик О.Г., Коломоєць М.Ю., Вашеняк О.О. – К. : МОЗ Укр. Укр. центр наукової мед. інформації і патентно-ліцензійної роб., 2011. – 27 с. – Дар.

Кільк. прим.: 1 (Мед. – 1)616.43(075.8) E

Endocrinology / Edited by prof. P.M. Bodnar. – second edition, updated. – Vinnytsia : Нова Книга, 2012. – 328 с. – Дар.

Кільк. прим.: 2 (Мед. – 1, Мед. – 1)616.5(075.8)+616.97(075.8) Ш38

Шегедин, М.Б. Дерматологія, венерологія та клінічна оцінка результатів лабораторних досліджень : підручник / М.Б.Шегедин, Т.О.Нужна. – К. : ВСВ "Медицина", 2010. – 504 с. + Гриф МОЗ.

Кільк. прим.: 1 (Мед. – 1)616.6(075.8) Л94

Люлько, О.В. Урологія : підручник / О.В.Люлько, О.Ф.Возіанов. – 3-тє вид., випр. – К. : ВСВ "Медицина", 2011. – 664 с. + Гриф МОЗ.

Кільк. прим.: 1 (Мед. – 1)616.8-083(075.8) К22

Кареліна, Т.І. Медсестринство в неврології : підручник / Т.І.Кареліна, Н.М.Касевич. – К. : ВСВ "Медицина", 2010. – 296 с. + Гриф МОЗ.

Кільк. прим.: 1 (Мед. – 1)616.8-089(075.8) Н46

Нейрохірургія : підручник / За ред. В.І. Цимбалюка. – Вінниця : Нова Книга, 2011. – 304 c. + Гриф МОН.

Кільк. прим.: 1 (Мед. – 1)616.89(075.8) П86

Психіатрія і наркологія : підручник / О.К. Напрєєнко, М.І. Винник, І.Й. Влох; За ред. О.К. Напрєєнка. – К. : ВСВ "Медицина", 2011. – 528 с. + Гриф МОН.

Кільк. прим.: 1 (Мед. – 1)616.98:578.828(075.8) G

Golubovska, O. HIV Infection : a tutorial for medical students / O.Golubovska, Gudzenko, I.Shestakova. – K. : AUS Medicine Publishing, 2011. – + Гриф МОН; Гриф МОЗ.

Кільк. прим.: 31 (Мед. – 29, Мед. – 2)616.99(075.8) С16

Саляк, Н.О. Медична паразитологія. Практикум : навч. посіб. / Н.О.Саляк, І.С.Смачило ; За ред. М.Б. Шегедин. – К. : ВСВ "Медицина", 2011. – 184 с. + Гриф МОЗ.

Кільк. прим.: 1 (Мед. – 1)616.995.1-085.284(072) З-36

Застосування сучасних засобів для лікування гельмінтозів : методичні рекомендації / К.І. Бодня, О.І. Захарчук, В.М. Фролов та ін. – К. : МОЗ Укр. Укр. центр наукової мед. інформації та патентно-ліцензійної роботи, 2011. – 32 с. – Дар.

Кільк. прим.: 1 (Мед. – 1)616/618-07-092.4/.9(082.1) П35

Питання експериментальної та клінічної медицини : зб. статей. Т.1. Вип.16 / Ред. кол.: С.Б. Арбузова, В.М. Буряк, І.В. Василенко та ін. – Донецьк : ТОВ "Каштан", 2012. – 316 с. – З обмінного фонду.

Кільк. прим.: 1 (Мед. – 1)617.52(075.8) Т41

Тимофєєв, О.О. Щелепно-лицева хірургія : підручник / О.О.Тимофєєв. – К. : ВСВ "Медицина", 2011. – 752 с. + Гриф МОН.

Кільк. прим.: 1 (Мед. – 1)617.7(075.8) О-91

Офтальмологія : підручник / Г.Д. Жабоєдов, Р.Л. Скрипник, Т.В. Баран та ін.; За ред.: Г.Д. Жабоєдова, Р.Л. Скрипник. – К. : ВСВ "Медицина", 2011. – 424 с. + Гриф МОН; Гриф МОЗ.

Кільк. прим.: 1 (Мед. – 1)617.7(075.8) О-91

Офтальмология : учебник / Г.Д. Жабоедов, Р.Л. Скрипник, Т.В. Баран и др.; Под ред.: Г.Д. Жабоедова, Р.Л. Скрипник. – К. : ВСИ "Медицина", 2011. – 448 с. + Гриф МОН; Гриф МОЗ.

Кільк. прим.: 1 (Мед. – 1)618(075.8) А44

Акушерство і гінекологія : підручник: у 2-х кн. Кн.1. Акушерство / За ред.: В.І. Грищенка, М.О. Щербини. – К. : ВСВ "Медицина", 2011. – 424 с. + Гриф МОЗ.

Кільк. прим.: 1 (Мед. – 1)618(075.8) А44

Акушерство і гінекологія : підручник: у 2-х кн. Кн.2. Гінекологія / За ред.: В.І. Грищенка, М.О. Щербини. – К. : ВСВ "Медицина", 2011. – 376 с. + Гриф МОЗ.

Кільк. прим.: 1 (Мед. – 1)618.1-053.2(075.8) Г49

Гінекологія дитячого і підліткового віку : підручник / Г.М. Абабкова, О.А. Андрієць, А.М. Білоченко та ін.; За ред. І.Б. Вовк, О.М. Юзька, В.П. Вдовиченка. – К. : ВСВ "Медицина", 2011. – 424 с. + Гриф МОЗ.

Кільк. прим.: 1 (Мед. – 1)618.1(075.8) Г49

Гинекология : учебник / Н.П. Бондаренко, О.А. Бурка, И.Б. Венцковская и др.; Под ред. Б.М. Венцковского, Г.К. Степанковской, В.П. Лакатоша. – К. : ВСИ "Медицина", 2011. – 296 с. + Гриф МОН.

Кільк. прим.: 1 (Мед. – 1)618.177/.178:546.8) Т99

Тяжелые металлы внешней среды и их влияние на репродуктивную функцию женщин : монография / А.М. Сердюк, Э.Н. Белицкая, Н.М. Паранько, Г.Г. Шматков. – Днепропетровск : АРТ-ПРЕСС, 2004. – 148 с. – Дар.

^ Кільк. прим.: 1 (Мед. – 1)
1   2   3   4   5   6

Схожі:

Звіт про діяльність у 2010-2011 роках. Суми : мон, молоді та спорту Укр. Сумду нан укр. Ду \"Інститут економіки та прогнозування\", 2011. 82 с. Дар. Кільк прим.: 1 (дбві. 1) 001+008 n nauka iconДокументи
1. /Екзамен 4 курс 2010-2011/Kryterii_otsinok_4_kurs_2010-2011.pdf
2. /Екзамен...

Звіт про діяльність у 2010-2011 роках. Суми : мон, молоді та спорту Укр. Сумду нан укр. Ду \"Інститут економіки та прогнозування\", 2011. 82 с. Дар. Кільк прим.: 1 (дбві. 1) 001+008 n nauka iconДокументи
1. /Екзамен 4 курс 2010-2011/Kryterii_otsinok_4_kurs_2010-2011.pdf
2. /Екзамен...

Звіт про діяльність у 2010-2011 роках. Суми : мон, молоді та спорту Укр. Сумду нан укр. Ду \"Інститут економіки та прогнозування\", 2011. 82 с. Дар. Кільк прим.: 1 (дбві. 1) 001+008 n nauka iconДокументи
1. /Екзамен 4 курс 2010-2011/Kryterii_otsinok_4_kurs_2010-2011.pdf
2. /Екзамен...

Звіт про діяльність у 2010-2011 роках. Суми : мон, молоді та спорту Укр. Сумду нан укр. Ду \"Інститут економіки та прогнозування\", 2011. 82 с. Дар. Кільк прим.: 1 (дбві. 1) 001+008 n nauka iconБібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ 0-542-33-10-39 library sumdu edu
Друкарня Почаївського Успенського монастиря та її стародруки : зб наукових праць / ред кол.: О. С. Онищенко, В. П. Леонов, П. Т....
Звіт про діяльність у 2010-2011 роках. Суми : мон, молоді та спорту Укр. Сумду нан укр. Ду \"Інститут економіки та прогнозування\", 2011. 82 с. Дар. Кільк прим.: 1 (дбві. 1) 001+008 n nauka iconСумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ
Українсько-македонський науковий збірник = Ukrainian-macedonian scientific collection. Вип. 5 / Ред кол.: В. Литвин, Б. Ристовський,...
Звіт про діяльність у 2010-2011 роках. Суми : мон, молоді та спорту Укр. Сумду нан укр. Ду \"Інститут економіки та прогнозування\", 2011. 82 с. Дар. Кільк прим.: 1 (дбві. 1) 001+008 n nauka iconСумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ
Українсько-македонський науковий збірник = Ukrainian-macedonian scientific collection. Вип. 5 / Ред кол.: В. Литвин, Б. Ристовський,...
Звіт про діяльність у 2010-2011 роках. Суми : мон, молоді та спорту Укр. Сумду нан укр. Ду \"Інститут економіки та прогнозування\", 2011. 82 с. Дар. Кільк прим.: 1 (дбві. 1) 001+008 n nauka iconПрометей: регіональний збірник наукових праць з економіки/ Донецький економіко-гуманітарний інститут мон україни; Інститут економіко-правових досліджень нан україни. – вип – Донецьк: дегі, 2011. – 256с. – С. 26-29 удк 339. 9
Прометей: регіональний збірник наукових праць з економіки/ Донецький економіко-гуманітарний інститут мон україни; Інститут економіко-правових...
Звіт про діяльність у 2010-2011 роках. Суми : мон, молоді та спорту Укр. Сумду нан укр. Ду \"Інститут економіки та прогнозування\", 2011. 82 с. Дар. Кільк прим.: 1 (дбві. 1) 001+008 n nauka iconДодаток до листа Міністерства освіти І науки, молоді та спорту України від 19. 04. 2012 р. №1/9- 304 Додаток Аналітичний звіт про діяльність психологічної служби системи освіти у 2011-2012 н р
Додаток Аналітичний звіт про діяльність психологічної служби системи освіти у 2011-2012 н р
Звіт про діяльність у 2010-2011 роках. Суми : мон, молоді та спорту Укр. Сумду нан укр. Ду \"Інститут економіки та прогнозування\", 2011. 82 с. Дар. Кільк прим.: 1 (дбві. 1) 001+008 n nauka iconНавчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів Суми Вид-во Сумду 2008 ббк 67. 9 (4 Укр) 304 о-60
Законодавство України про релігію і церкву: Навчально-методичний посібник. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – 107 с
Звіт про діяльність у 2010-2011 роках. Суми : мон, молоді та спорту Укр. Сумду нан укр. Ду \"Інститут економіки та прогнозування\", 2011. 82 с. Дар. Кільк прим.: 1 (дбві. 1) 001+008 n nauka iconНавчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів Суми Вид-во Сумду 2008 ббк 67. 9 (4 Укр) 304 о-60
Законодавство України про релігію і церкву: Навчально-методичний посібник. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – 107 с
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи