Звіт про діяльність у 2010-2011 роках. Суми : мон, молоді та спорту Укр. Сумду нан укр. Ду \"Інститут економіки та прогнозування\", 2011. 82 с. Дар. Кільк прим.: 1 (дбві. 1) 001+008 n nauka icon

Звіт про діяльність у 2010-2011 роках. Суми : мон, молоді та спорту Укр. Сумду нан укр. Ду "Інститут економіки та прогнозування", 2011. 82 с. Дар. Кільк прим.: 1 (дбві. 1) 001+008 n nauka
НазваЗвіт про діяльність у 2010-2011 роках. Суми : мон, молоді та спорту Укр. Сумду нан укр. Ду "Інститут економіки та прогнозування", 2011. 82 с. Дар. Кільк прим.: 1 (дбві. 1) 001+008 n nauka
Сторінка6/6
Дата15.09.2012
Розмір0.64 Mb.
ТипЗвіт
1   2   3   4   5   6


 1. Техніка


620.2:339.166.8(076) В31

^ Вербій, В.П. Основи товарознавства. Продовольчі товари. Практикум : навч. посіб. / В.П.Вербій. – К. : Київський нац. торговельно-економічний ун-т, 2011. – 170 с. + Гриф МОН. – (Товарознавство).

Кільк. прим.: 1 (НауЗ. – 1)620.92(075.8) М54

Методы расчета ресурсов возобновляемых источников энергии : учеб. пос. / А.А. Бурмистров, В.И. Виссарионов, Г.В. Дерюгина и др.; Под ред. В.И. Виссарионова. – 2-е изд., стереотип. – М. : ИД "МЭИ", 2009. – 144 с.

Кільк. прим.: 3 (Абон. – 2, Навч. – 1)621.01(075.8) Д50

Дичковський, М.Г. Технологічна оснастка. Курс лекцій : навч. посіб. / М.Г.Дичковський. – Херсон : Олді-плюс, 2011. – 324 с. + Гриф МОН.

Кільк. прим.: 1 (Навч. – 1)621.3(063)+004(063) П27

Перший крок у науку : матеріали студентської конференції факультету електроніки та інформаційних технологій, м. Суми, 22 квітня 2012 р. / Відп. за вип. С.І. Проценко. – Суми : СумДУ, 2012. – 125 с.

Кільк. прим.: 2 (ДБВі. – 1, Стен. – 1)621.31(072) Ф80

Соренсен, Б. Преобразование, передача и аккумулирование энергии : учебно-справочное руководство / Б.Соренсен. – Долгопрудный : ИД "Интеллект", 2011. – 296 с.

Кільк. прим.: 2 (Навч. – 2)621.311 Ф80

Фортов, В.Е. Энергетика в современном мире / В.Е.Фортов, О.С.Попель. – Долгопрудный : ИД "Интеллект", 2011. – 168 с.

Кільк. прим.: 2 (Схов. – 2)621.396.96(075.8) Т92

Тхоржевський, В.І. Системи радіолокаційного розпізнавання. Будова, експлуатація, бойове застосування : навч. посіб. Ч.1 / В.І.Тхоржевський. – К. : Ліра-К, 2007. – 196 с. + Гриф МОН.

Кільк. прим.: 1 (КВП . – 1)621.5(063) В14

Вакуумная, компрессорная техника и пневмоагрегаты : сборник трудов ІІІ Всеросийской молодежной научно-практической конференции, 23 апреля 2010 г. / Сост.: О.В. Белова, Т.С. Дегтярева. – М. : МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2010. – 300 с. – Дар автора.

Кільк. прим.: 1 (ДБВі. – 1)621.5(075.8) Б81

Бондаренко, Г.А. Компресорные станции : учеб. пос.: в 2-х ч. Ч.1. Воздушные компрессорные станции / Г.А.Бондаренко, Г.В.Кирик. – Сумы : СумГУ, 2012. – 344 с.

Кільк. прим.: 15 (Абон. – 2, Навч. – 1, ДБВі. – 1,

Стен. – 1, КТТФ. – 10)621.52(075.8) Л68

Лобода, В.Б. Фізичні основи вакуумної техніки : навч. посіб. Ч.1 / В.Б.Лобода. – Суми : Університетська книга, 2011. – 253 с. + Гриф МОН.

Кільк. прим.: 10 (Абон. – 9, Навч. – 1)621.52(076.5) Л12

Лабораторний практикум з фізичних основ вакуумної техніки : навч. посіб. / В.Б. Лобода, С.М. Хурсенко, Ю.О. Шкурдода та ін.; За заг. ред. В.Б. Лободи. – Суми: Університетська книга, 2012. – 230 с. + Гриф МОН.

Кільк. прим.: 3 (Навч. – 1, Стен. – 1, ДБВі. – 1)621.577(075.8) А85

Арсеньєв, В.М. Теплонасосна технологія енергозбереження: навч. посіб. / В.М.Арсеньєв. – Суми : СумДУ, 2011. – 283 с. + Гриф МОН.

Кільк. прим.: 30 (Абон. – 12, Навч. – 1, ДБВі. – 1,

Стен. – 1, КТТФ. – 15)621.81(075.8) К64

Коновалюк, Д.М. Деталі машин : підручник / Д.М.Коновалюк, Р.М.Ковальчук. – К. : Кондор, 2004. – 584 с. + Гриф МОН.

Кільк. прим.: 1 (Навч. – 1)621.9.025.7(075.8) П32

Підвищення стійкості різального інструменту технологічними методами : навч. посіб. / За ред. В.Б. Тарельника. – Суми : Університетська книга, 2011. – 189 с. + Гриф МОН.

Кільк. прим.: 2 (Навч. – 2) 1. Військова техніка


623.421.2(075.8) Д36

Дерев'янчук, А.Й. Основи будови артилерійських гармат та боєприпасів : підручник / А.Й.Дерев'янчук. – Суми : СумДУ, 2011. – 716 с. + Гриф МОН.

Кільк. прим.: 35 (КВП . – 33, ДБВі. – 1, Стен. – 1)623.44(075.8) Х94

Хромченко, В.Г. Вогнева підготовка : навч. посіб. / В.Г.Хромченко, М.Г.Івануц, А.О.Яфонкін. – К. : Кондор, 2009. – 336 с. + Гриф МОН.

Кільк. прим.: 1 (КВП . – 1)623.5 О-93

Оценка эффективности огневого поражения ударами ракет и огнем артиллерии / Под общ. ред. А.А. Бобрикова. – СПб. : Галея Принт, 2006. – 424 с.

Кільк. прим.: 1 (КВП . – 1)
 1. Лісове господарство. Землеробство


63(477.8)(092) З-54

Земне тяжіння. Розповіді про аграріїв Карпатського краю / Упоряд.: П.А. Федикович, М.П. Попович. – Ужгород : ТДВ "Патент", 2011. – 400 с. – З обмінного фонду.

Кільк. прим.: 1 (Схов. – 1)631.445.3(477.8) П12

Павлюк, Н.М. Сірі лісові грунти Опілля = Gray forest aoils of Opillya : монографія / Н.М.Павлюк, В.Г.Гаськевич. – Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2011. – 322 с. – (Рельєф України). – З обмінного фонду.

Кільк. прим.: 1 (Схов. – 1) 1. Графічне оформлення


655.26(075.8)+004.915(075.8) Р69

Романенко, В.І. Latex у наукових публікаціях. Графічні побудови : навч. посіб. / В.І.Романенко, О.В.Романенко. – К. : ВПЦ Київський університет, 2011. – 352 с. + Гриф МОН. – З обмінного фонду.

Кільк. прим.: 1 (Навч. – 1) 1. Організація виробництва


658.5(075.8) Б81

Бондаренко, С.Г. Організація технологічних ресурсів : навч. посіб. / С.Г.Бондаренко. – К. : Кондор, 2012. – 244 с. + Гриф МОН. – З обмінного фонду.

Кільк. прим.: 1 (Навч. – 1)658.8(075.8) Б20

Балабанова, Л.В. Управління маркетинговим потенціалом підприємства : навч. посіб. / Л.В.Балабанова, Р.В.Мажинський. – К. : ВД "Професіонал", 2006. – 288 с. + Гриф МОН.

Кільк. прим.: 2 (НауЗ. – 1, КМар. – 1)658.8(075.8) Щ61

Щербань, В.М. Створення товару: маркетингове, конструкторське та технологічне забеспечення : навч. посіб. / В.М.Щербань, К.М.Таньков, І.С.Задорожний. – К. : ВД "Професіонал", 2007. – 288 с. + Гриф МОН.

Кільк. прим.: 2 (НауЗ. – 1, КМар. – 1)658:005.52(075.8) Д26

Дегтярьова, І.Б. Економічна діагностика : конспект лекцій з дисципліни "Економічна діагностика" для студ. спец. 6.030504 "Економіка підприємства" денної та заочної форм навчання / І.Б.Дегтярьова. – Суми : СумДУ, 2012. – 111 с.

Кільк. прим.: 74 (Абон. – 66, НауЗ. – 1, ДБВі. – 1,

Стен. – 1, ІШос. – 2, НРом. – 2, НОхт. – 1) 1. Громадська інформація та реклама


659(075.8) О-52

Оксанич, А.П. Інформаційні системи і технології маркетингу : навч. посіб. / А.П.Оксанич, В.Р.Петренко, О.П.Костенко. – К. : ВД "Професіонал", 2008. – 320 с. + Гриф МОН.

Кільк. прим.: 2 (НауЗ. – 1, КМар. – 1)659(075.8) П30

Петренко, В.Р. Інформаційні системи і технології маркетингу. Лабораторний практикум : навч. посіб. / В.Р.Петренко, І.Г.Кротюк, О.П.Костенко. – К. : ВД "Професіонал", 2008. – 464 с. + Гриф МОН.

Кільк. прим.: 2 (НауЗ. – 1, КМар. – 1)659.113(075.8) Т31

Тєлєтов, О.С. Рекламний менеджмент / О.С.Тєлєтов. – 2-ге вид., випр. – Суми : Університетська книга, 2012. – 367 с. + Гриф МОН.

Кільк. прим.: 50 (Абон. – 34, НауЗ. – 1, ДБВі. – 1,

Стен. – 1, ІШос. – 2, ІКон. – 2, Прил. – 1, НРом. – 1, НОхт. – 1, КМар. – 2, КУпр. – 2, КЖФ . – 2)659.4(075.8) Б20

Балабанова, Л.В. Паблік рилейшнз : навч. посіб. / Л.В.Балабанова, К.В.Савельєва. – К. : ВД "Професіонал", 2008. – 528 с. + Гриф МОН.

Кільк. прим.: 2 (НауЗ. – 1, КМар. – 1)659.4(075.8) В26

Вежель, Л.М. Основи зв'язків із громадськістю : навч. посіб. / Л.М.Вежель. – К. : ВПЦ Київський університет, 2011. – 123 с. + Гриф МОН. – З обмінного фонду.

Кільк. прим.: 1 (Навч. – 1) 1. Хімічна технологія. Автоматика


661.15'11(075.8) Л84

Лукашов, В.К. Технологія виробництва нітратів целюлози : навч. посіб. / В.К.Лукашов. – Суми : СумДУ, 2012. – 229 с. + Гриф МОН.

Кільк. прим.: 20 (Абон. – 17, Навч. – 1, ДБВі. – 1,

Стен. – 1)681.523.4/.5(075.8)+681.586.34 Д79

Дубінський, В.В. Гідро- і пневмопривід автоматичних ліній і комплексів : конспект лекцій для студ. спец. 7.05050205 "Гідравлічні машини, гідроприводи та гідропневмоавтоматика" усіх форм навчання / В.В.Дубінський. – Суми : СумДУ, 2011. – 261 с.

Кільк. прим.: 37 (Абон. – 14, Навч. – 1, ДБВі. – 1,

Стен. – 1, КПГМ. – 20)681:518(075.8) Б90

Булашенко, А.В. Інформаційні системи підприємства : конспект лекцій для студ. напряму 0305 "Економіка і підприємництво" денної форми навчання / А.В.Булашенко. – Суми : СумДУ, 2012. – 195 с.

Кільк. прим.: 49 (ІШос. – 47, ДБВі. – 1, Стен. – 1)


 1. Архітектура. Спорт


72(477.83)(092)(084.12) Ж85

Жук, І. Львів Левинського: місто і будівничий : альбом / І.Жук. – К. : Грані-Т, 2010. – 184 с. – Дар.

Кільк. прим.: 3 (Схов. – 2, ДБВі. – 1)796.421(47+57)(092)(084.12) Г62

Владимир Голубничий. Фотохроника спортивной биографии / Автор-сост. В. Яковлев. – Сумы : ФСО Спартак, 2011. – 58 с. – З авторським підписом.

Кільк. прим.: 1 (Навч. – 1) 1. Літературознавство


8(082) Л67

ктура. Спорт

ія та реклама

Літературознавчий збірник. Вип.45-46 / Ред. кол.: М.М. Гіршман, О.О. Галич, О.О. Корабльов та ін. – Донецьк : ДонНУ, 2011. – 133 с. – З обмінного фонду.

Кільк. прим.: 1 (Схов. – 1)808.2(075.8) М60

Мильчин, А.Э. Методика редактирования текста / А.Э.Мильчин. – 3-е изд., перераб. и доп. – М. : Логос, 2010. – 524 с. – (Новая университетская библиотека).

Кільк. прим.: 1 (Навч. – 1)8Р1:069(477.52) Б90

Будинок-музей А.П. Чехова в Сумах / Л.М. Євдокимчик, А.А. Кожевнікова. – Суми : ВТД "Університетська книга", 2006. – 16 с. – Дар.

Кільк. прим.: 1 (Навч. – 1)8У1 Р75

Росовецький, С.К. Тарас Шевченко і фольклор : монографія / С.К.Росовецький. – К. : ВПЦ Київський університет, 2011. – 415 с. – З обмінного фонду.

Кільк. прим.: 1 (Схов. – 1)8У1(075.8) З-15

Задорожна, Л.М. Українська поезія кінця XVIII - 60-х років ХІХ століття : навч. посіб. / Л.М.Задорожна. – К. : ВПЦ Київський університет, 2011. – 415 с. – З обмінного фонду.

Кільк. прим.: 1 (Навч. – 1) 1. Країнознавство. Історія


911.3(082.1) К78

Країнознавчі студії : збірник наукових праць молодих вчених. Вип.1 / Ред.кол.: І.І. Вовканич, С.В. Віднянський, І.Ф. Король та ін. – Ужгород : ЗакДУ, 2011. – 360 с. – З обмінного фонду.

Кільк. прим.: 1 (Схов. – 1)94(063)+1(063) И99

Історико-філософські читання молодих учених : І Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю, 12 квітня 2012 р. / Ред. кол. Н.М. Зленко. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А.С. Макаренка, 2012. – 272 с. – З обмінного фонду.

Кільк. прим.: 1 (Схов. – 1)94(470+570)(092)"195/198" Г34

Генерал Петро Григоренко: Спогади, статті, матеріали / Упоряд. О. Обертас. – К. : Смолоскип, 2008. – 832 с. – Дар.

Кільк. прим.: 1 (Схов. – 1)94(477) И90

История земель украинских / С.Д. Литовченко. – Х. : Фактор, 2008. – 200 с. – (Украина. Вчера, сегодня, завтра). – Дар.

Кільк. прим.: 1 (ДБВі. – 1)94(477)(031) Е64

Енциклопедія історії України : у 10 т. Т.8. Па-Прик / Редкол.: В.А. Смолій та ін. – К. : Наукова думка, 2011. – 520 с. – З обмінного фонду Національної бібліотеки України ім. В.І. Вернадського.

Кільк. прим.: 1 (ДБВі. – 1)94(477)(092) В27

Великие украинцы / Д.А. Ушаков. – Х. : Фактор, 2011. – 200 с. – (Украина. Вчера, сегодня, завтра). – Дар.

Кільк. прим.: 1 (ДБВі. – 1)94(477)(092)"1941/1945" Б90

Бульба-Боровець, Т. Документи. Статті. Листи / Т.Бульба-Боровець. – К. : ПП Сергійчук М.І., 2011. – 816 с. – Дар.

Кільк. прим.: 1 (Схов. – 1)94(477.82/.86)"1939/1945"(075.8) К64

Кондратюк, К. Галичина і Волинь у роки Другої світової війни (1939-1945) : навч. посіб. / К.Кондратюк. – Львів : Львівський нац. ун-т ім. І. Франка, 2011. – 160 с. + Гриф МОН. – З обмінного фонду.

Кільк. прим.: 1 (Навч. – 1) 1. Художня література


Р2 В17

Вандышев, В.Н. Варсава, или жизнь после : монография / В.Н.Вандышев. – Х. : Издатель Савчук О.О., 2012. – 360 с. – З дарчим підписом автора.

Кільк. прим.: 2 (Навч. – 1, Схов. – 1)Р2 Г62

Голубчиков, М.В. На другом берегу утра / М.В.Голубчиков. – Кировоград : ПОЛИУМ, 2009. – 154 с. – З обмінного фонду.

Кільк. прим.: 1 (ХФ -. – 1)Сб2 Г61

Голодомор : дві п'єси / Упоряд. Л. Залеська Онишкевич. – К. : Смолоскип, 2008. – 112 с.

Кільк. прим.: 1 (Схов. – 1)У2 Б48

Бердник, О.П. Золоті Ворота: поезія, публіцистика, інтерв'ю / О.П.Бердник. – К. : Смолоскип, 2008. – 416 с. – (Всесвіт Олеся Бердника).

Кільк. прим.: 1 (ХФ -. – 1)У2 Д72

Драч, Е. Катарсис / Е.Драч. – К. : Смолоскип, 2007. – 127 с. – Дар.

Кільк. прим.: 1 (ХФ -. – 1)У2 Л17

Лазарко, М. Пам'ять і любов : поезії / М.Лазарко. – Суми : ПП Н.В. Кочубей, 2011. – 51 с. – З обмінного фонду.

Кільк. прим.: 2 (ХФ -. – 1, Навч. – 1)У2 Ш84

Шпол, Ю. Вибрані твори / Ю.Шпол ; Упоряд. О. Ушкалов. – К. : Смолоскип, 2007. – 531 с. – (Розстріляне Відродження). – Дар.

^ Кільк. прим.: 1 (ХФ -. – 1)Місця збереження документів:

НавчЗ - Навчальний зал

Мед.Інст. -Мед. інс-т

ДБВі

Схов - Книгосховище

Стенд

Абон - Абонемент

НауЗ -Науковий зал

КМар -К-ра. Маркетинга

КУпр -К-ра. Управління

ІШост - Шостка - Інститут

ІКон - Конотоп - Інститут

Прил -Прилуки

НРом -Ромни

НОхт -Охтирка

Мед.інст.З - Читальнний зал

КФіл -К-ра. Філософії

КЕТе - К-ра. Економ. теор.

КАГПФЕБ-К-ра ад.-г. пр. та ф.-ек

КВП - Каф. Військової підготовки

КАіГ - К-ра Акушерство

Інформаційний зал Інтернет

КТіППе-К-ра теор. і прак. пер.

КГеФ - Каф. Герман. філології

КТТФ -К-ра. ТТФ

КЖФ - Каф. журнал. та філології

КПГМ -К-ра. ПГМ

ХФ - Художній фонд

1   2   3   4   5   6

Схожі:

Звіт про діяльність у 2010-2011 роках. Суми : мон, молоді та спорту Укр. Сумду нан укр. Ду \"Інститут економіки та прогнозування\", 2011. 82 с. Дар. Кільк прим.: 1 (дбві. 1) 001+008 n nauka iconДокументи
1. /Екзамен 4 курс 2010-2011/Kryterii_otsinok_4_kurs_2010-2011.pdf
2. /Екзамен...

Звіт про діяльність у 2010-2011 роках. Суми : мон, молоді та спорту Укр. Сумду нан укр. Ду \"Інститут економіки та прогнозування\", 2011. 82 с. Дар. Кільк прим.: 1 (дбві. 1) 001+008 n nauka iconДокументи
1. /Екзамен 4 курс 2010-2011/Kryterii_otsinok_4_kurs_2010-2011.pdf
2. /Екзамен...

Звіт про діяльність у 2010-2011 роках. Суми : мон, молоді та спорту Укр. Сумду нан укр. Ду \"Інститут економіки та прогнозування\", 2011. 82 с. Дар. Кільк прим.: 1 (дбві. 1) 001+008 n nauka iconДокументи
1. /Екзамен 4 курс 2010-2011/Kryterii_otsinok_4_kurs_2010-2011.pdf
2. /Екзамен...

Звіт про діяльність у 2010-2011 роках. Суми : мон, молоді та спорту Укр. Сумду нан укр. Ду \"Інститут економіки та прогнозування\", 2011. 82 с. Дар. Кільк прим.: 1 (дбві. 1) 001+008 n nauka iconБібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ 0-542-33-10-39 library sumdu edu
Друкарня Почаївського Успенського монастиря та її стародруки : зб наукових праць / ред кол.: О. С. Онищенко, В. П. Леонов, П. Т....
Звіт про діяльність у 2010-2011 роках. Суми : мон, молоді та спорту Укр. Сумду нан укр. Ду \"Інститут економіки та прогнозування\", 2011. 82 с. Дар. Кільк прим.: 1 (дбві. 1) 001+008 n nauka iconСумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ
Українсько-македонський науковий збірник = Ukrainian-macedonian scientific collection. Вип. 5 / Ред кол.: В. Литвин, Б. Ристовський,...
Звіт про діяльність у 2010-2011 роках. Суми : мон, молоді та спорту Укр. Сумду нан укр. Ду \"Інститут економіки та прогнозування\", 2011. 82 с. Дар. Кільк прим.: 1 (дбві. 1) 001+008 n nauka iconСумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ
Українсько-македонський науковий збірник = Ukrainian-macedonian scientific collection. Вип. 5 / Ред кол.: В. Литвин, Б. Ристовський,...
Звіт про діяльність у 2010-2011 роках. Суми : мон, молоді та спорту Укр. Сумду нан укр. Ду \"Інститут економіки та прогнозування\", 2011. 82 с. Дар. Кільк прим.: 1 (дбві. 1) 001+008 n nauka iconПрометей: регіональний збірник наукових праць з економіки/ Донецький економіко-гуманітарний інститут мон україни; Інститут економіко-правових досліджень нан україни. – вип – Донецьк: дегі, 2011. – 256с. – С. 26-29 удк 339. 9
Прометей: регіональний збірник наукових праць з економіки/ Донецький економіко-гуманітарний інститут мон україни; Інститут економіко-правових...
Звіт про діяльність у 2010-2011 роках. Суми : мон, молоді та спорту Укр. Сумду нан укр. Ду \"Інститут економіки та прогнозування\", 2011. 82 с. Дар. Кільк прим.: 1 (дбві. 1) 001+008 n nauka iconДодаток до листа Міністерства освіти І науки, молоді та спорту України від 19. 04. 2012 р. №1/9- 304 Додаток Аналітичний звіт про діяльність психологічної служби системи освіти у 2011-2012 н р
Додаток Аналітичний звіт про діяльність психологічної служби системи освіти у 2011-2012 н р
Звіт про діяльність у 2010-2011 роках. Суми : мон, молоді та спорту Укр. Сумду нан укр. Ду \"Інститут економіки та прогнозування\", 2011. 82 с. Дар. Кільк прим.: 1 (дбві. 1) 001+008 n nauka iconНавчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів Суми Вид-во Сумду 2008 ббк 67. 9 (4 Укр) 304 о-60
Законодавство України про релігію і церкву: Навчально-методичний посібник. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – 107 с
Звіт про діяльність у 2010-2011 роках. Суми : мон, молоді та спорту Укр. Сумду нан укр. Ду \"Інститут економіки та прогнозування\", 2011. 82 с. Дар. Кільк прим.: 1 (дбві. 1) 001+008 n nauka iconНавчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів Суми Вид-во Сумду 2008 ббк 67. 9 (4 Укр) 304 о-60
Законодавство України про релігію і церкву: Навчально-методичний посібник. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – 107 с
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи