Сумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ icon

Сумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ
Скачати 498.08 Kb.
НазваСумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ
Сторінка1/5
Дата19.09.2012
Розмір498.08 Kb.
ТипДокументи
  1   2   3   4   5

Сумський державний університет

Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ

0542-33-10-39 http://sumdu.edu.ua e-mail: library_ssu@ukr.net


Сучасна економіка:

проблеми та перспективи

Поточний інформаційний список

за липень-серпень 2010 року


1. Економіка. Економічні явища

Бабич, Т. Рейдерство в Україні - загроза національній безпеці / Т.Бабич // Віче. – 2010. – № 14. – С. 2-5.Булатов, А. Система глобальной экономики: алгоритмы и векторы эволюции / А.Булатов // Мировая экономика и международные отношения. – 2010. – № 2. – С. 119-127.Гончаров, Ю. Наноіндустрія як засіб підвищення якості життя людей та конкурентоспроможності національної економіки /Ю.Гончаров, С.Бондаренко // Економіст. Український журнал. – 2010. – № 3. – С. 26-30.Горбач, Л.М. Теоретико-методологічні підходи до визначення екологічного ризику як категорії економічної науки /Л.М.Горбач // Формування ринкових відносин в Україні. – 2010. – № 6. – С. 21-25.Економіка України за січень-травень 2010 року // Урядовий кур'єр. – 2010. – № 115.- 25 червня. – С. 6-7.Економіка України за січень-червень 2010 року // Урядовий кур'єр. – 2010. – № 144.- 6 серпня. – С. 6-7.Звєряков, М. Ліберальна ідея і модернізація економіки України / М.Звєряков // Економіка України. – 2010. – № 7. – С. 11-21.Моисеева, Г. Газ, кредит и реформы / Г.Моисеева //Финансовые рынки и ценные бумаги. – 2010. – № 12. – С. 2-5.Пенькова, О.Г. Цілі та пріоритети стратегічного планування розвитку економіки / О.Г.Пенькова // Актуальні проблеми економіки. – 2010. – № 7. – С. 62-72.Рзаев, Р.Р. Государственное регулирование региональным развитием на базе современных информационных технологий /Р.Р.Рзаев // Системні дослідження та інформаційні технології. – 2010. – № 1. – С. 69-77.Ротар, А.В. Особливості статистичного оцінювання інноваційної активності підприємств за європейською програмою CIS (Community Innovation Survey) / А.В.Ротар // Статистика України. – 2010. – № 1. – С. 39-45.Сарана, О.Ю. Фактори трансформації економічних функцій держави / О.Ю.Сарана // Формування ринкових відносин в Україні. – 2010. – № 6. – С. 57-60.Солодовнік, О.О. Диспропорції розвитку зовнішнього середовища корпоративного сектору економіки України /О.О.Солодовнік // Актуальні проблеми економіки. – 2010. – № 7. – С. 73-80.Соскін, О. Модель народного капіталізму як основа конкурентоспроможного розвитку української економіки /О.Соскін // Економіст. Український журнал. – 2010. – № 2. – С. 21-25.Хижняк, А.О. Особливості інституційного середовища трансформаційної економіки України / А.О.Хижняк // Формування ринкових відносин в Україні. – 2010. – № 6. – С. 25-29.Ходжаян, А. Інституційне забезпечення конкурентоспроможності економіки України / А.Ходжаян //Економіст. Український журнал. – 2010. – № 2. – С. 26-29.Шаповал, М. Новий балансовий метод як основа прогнозування розвитку економіки / М.Шаповал // Економіст. Український журнал. – 2010. – № 1. – С. 18-23.Шипунова, О.В. Основні аспекти організації обліку необоротних активів у середовищі комп'ютерних інформаційних систем / О.В.Шипунова // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України. – 2010. – Вип. 28. – С. 187-195.

2. Ризик
Багмет, К.В. Функціональна підсистема у структурі ризик-менеджменту організації / К.В.Багмет // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України. – 2010. – Вип. 28. – С. 164-171.Годин, А.М. Управление кредитным риском / А.М.Годин, А.С.Муханов // Финансы. – 2010. – № 3. – С. 67-69.Зачосова, Н.В. Оцінювання рівня економічної безпеки компаній з управління активами / Н.В.Зачосова // Актуальні проблеми економіки. – 2010. – № 7. – С. 111-119.Зубарева, В.Д. Мониторинг финансовой сферы: система индикаторов концентрации и реализации финансовых рисков /В.Д.Зубарева, С.Н.Мусолов // Финансовый менеджмент. – 2010. – № 2. – С. 126-135.Калитчук, В.М. Оцінка і напрями управління ризиками умовних боргових зобов'язань держави / В.М.Калитчук //Формування ринкових відносин в Україні. – 2010. – № 6. – С. 183-191.Пиріг, Д.З. Урахування ризиків в оцінці економічної ефективності інноваційних проектів малих підприємств / Д.З.Пиріг // Актуальні проблеми економіки. – 2010. – № 7. – С. 144-152.Рогачев, А.Ю. Психoлoгичeскиe aспeкты упрaвлeния финансовыми рискaми / А.Ю.Рогачев // Финансовый менеджмент. – 2010. – № 2. – С. 136-143.

3. Капітал
Бобух, І. Проблеми регіонального розподілу основного капіталу в Україні / І.Бобух // Економіст. Український журнал. – 2010. – № 3. – С. 45-50.Єфіменко, Н.А. Механізм управління відтворення якості основного капіталу машинобудівних підприємств / Н.А.Єфіменко //Актуальні проблеми економіки. – 2010. – № 7. – С. 94-103.Мамонтова, Н.А. Ефективне управління інтелектуальним капіталом як чинник максимізації вартості компанії /Н.А.Мамонтова // Актуальні проблеми економіки. – 2010. – № 7. – С. 137-143.Мамонтова, Н. Тенденції та особливості формування і використання інтелектуального капіталу в Україні / Н.Мамонтова //Економіка України. – 2010. – № 8. – С. 30-39.Пойда-Носик, Н.Н. Управління вартістю і структурою капіталу підприємства як елемент фінансової безпеки / Н.Н.Пойда-Носик, Л.В.Петришинець // Фінанси України. – 2010. – № 6. – С.117-124.Череп, А.В. Венчурні фонди як засіб акумулювання та розміщення венчурного капіталу: досвід України / А.В.Череп, В.О.Лігузова // Формування ринкових відносин в Україні. – 2010. – № 6. – С. 92-96.Шевченко, П. Відтік капіталу: офшори назавжди? /П.Шевченко // Финансовые рынки и ценные бумаги. – 2010. – №11. – С. 6-8.

4. Інвестиції
Бурденко, І.М. Методологічні основи обліку інвестиційної нерухомості / І.М.Бурденко // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України. – 2010. – Вип. 28. – С. 14-24.Дацій, Н.В. Механізм функціонування інституту спільного інвестування в державі / Н.В.Дацій // Інвестиції: практика та досвід. 2010. – № 14. – С. 6-8.Жиляков, Д.И. Оценка эффективности субсидирования процентных ставок / Д.И.Жиляков // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України. – 2010. – Вип. 28. – С. 24-32.Зачосова, Н.В. Механізм створення фонду гарантування інвестицій як суб'єкта захисту економічної безпеки компаній з управління активами та торговців цінними паперами в Україні /Н.В.Зачосова // Економічний часопис -ХХІ. – 2010. – № 5-6. – С.18-23.Ібрагімов, Е.Е. Розробка елементів концепції ефективного впровадження інвестиційних проектів на підприємстві /Е.Е.Ібрагімов // Формування ринкових відносин в Україні. – 2010. – № 6. – С. 70-73.Кабашкин, В.А. Региональный центр государственно-частного партнерства как институт управления субфедеральными инвестициями / В.А.Кабашкин, А.М.Воротников // Финансовая аналитика: проблемы и решения. – 2010. – № 4. – С. 8-12.Карпінський, Р.Л. Економічна оцінка ефективності інвестицій / Р.Л.Карпінський // Формування ринкових відносин в Україні. – 2010. – № 6. – С. 73-76.Кондрашов, О.М. Процеси бізнес-планування інвестиційної діяльності / О.М.Кондрашов // Інвестиції: практика та досвід. – 2010. – № 13. – С. 3-6.Кривак, А.П. Інвестиційні джерела реалізації секторальних пріоритетів в Україні / А.П.Кривак // Финансовые рынки и ценные бумаги. – 2010. – № 11. – С. 15-20.Куценко, В.І. Діагностика інвестиційної складової соціального розвитку: шляхи активізації / В.І.Куценко // Інвестиції: практика та досвід. – 2010. – № 14. – С. 3-5.Лендєл, М.А. Оцінка інвестиційної привабливості підприємств Карпатського регіону / М.А.Лендєл, М.І.Миголинець //Фондовый рынок. – 2010. – № 25. – С. 26-31.Майорова, Т.В. ІРО як форма залучення інвестиційного капіталу / Т.В.Майорова // Фінанси України. – 2010. – № 6. – С. 80-88.Медведєв, І.А. Інвестиційний вплив на розвиток ідеї сучасних університетів у контексті реалізації державно-управлінських процесів / І.А.Медведєв // Інвестиції: практика та досвід. – 2010. – № 13. – С. 7-12.Мельниченко, К.О. Інвестиційна діяльність комерційних банків на ринку цінних паперів України / К.О.Мельниченко //Фондовый рынок. – 2010. – № 25. – С. 6-9.Найман, Э. Индекс цен инвестиционных товаров (investment price index): инструмент раннего предупреждения пузырей на инвестиционном рынке / Э.Найман // Економіст. Український журнал. – 2010. – № 3. – С. 12-20.Нгуен, Винь Фыонг Эффективное взаимодействие государства и предпринимательского сектора как фактор улучшения национального инвестиционного климата / Винь Фыонг Нгуен // Економічний часопис -ХХІ. – 2010. – № 5-6. – С. 24-27.Огородник, В.О. Эффективность социального инвестирования / В.О.Огородник // Финансовый менеджмент. – 2010. – № 2. – С. 105-109.Паєнтко, Т.В. Рух інвестицій в посткризовий період: інституціональний аспект / Т.В.Паєнтко // Фондовый рынок. – 2010. – № 26. – С. 18-21.Папп, Н.В. Аналіз ефективності інвестиційного процесу в Закарпатській області / Н.В.Папп // Науковий вісник Ужгородського університету. Економіка. – 2010. – Вип. 29, Ч. 2: Удосконалення обліку, аналізу, аудиту і звітності в сучасних умовах глобалізаційних процесів у світовій економіці. – С. 200-204.Підвисоцький, Р. Інвестиції у виробництво - запорука розвитку та структурної модернізації економіки / Р.Підвисоцький //Вісник Національного банку України. – 2010. – № 6. – С. 20-23.Подгорный, В.В. Инвестиционная привлекательность Донецкой области: анализ проблем и пути их решения /В.В.Подгорный // Інвестиції: практика та досвід. – 2010. – № 13. – С. 22-26.Савелко, С.О. Принципи та цілі реалізації інвестиційної політики на макрорівні / С.О.Савелко // Інвестиції: практика та досвід. – 2010. – № 13. – С. 33-35.Сторчеус, О.М. Економічна безпека регіональних промислових комплексів з урахуванням інвестиційної складової /О.М.Сторчеус // Інвестиції: практика та досвід. – 2010. – № 13. – С.36-39.Тарабукіна, О.М. Інвестиційна привабливість території як мотивуючий фактор інвестиційної діяльності / О.М.Тарабукіна //Финансовые рынки и ценные бумаги. – 2010. – № 13. – С. 20-25.Тарасенко, С.В. Математичний розрахунок впливу ризиків на привабливість залучення інвестицій / С.В.Тарасенко //Інвестиції: практика та досвід. – 2010. – № 14. – С. 9-11.Худавердієва, В.А. Стратегія залучення іноземних інвестицій у економіку України / В.А.Худавердієва // Фінанси України. – 2010. – № 6. – С. 62-71.Чараева, М.В. Формирование инвестиционной политики предприятия / М.В.Чараева // Финансовый менеджмент. – 2010. – № 2. – С. 97-104.Шафраньош-Тарабріна, Г.М. Інвестування в банківський сектор України: тенденції, проблеми та перспективи розвитку /Г.М.Шафраньош-Тарабріна // Науковий вісник Ужгородського університету. Економіка. – 2010. – Вип. 29, Ч. 2: Удосконалення обліку, аналізу, аудиту і звітності в сучасних умовах глобалізаційних процесів у світовій економіці. – С. 340-343.Шевченко, Н.І. Оцінка інвестиційного комплексу держави на мезорівні / Н.І.Шевченко // Финансовые рынки и ценные бумаги. – 2010. – № 12. – С. 14-19.Щербакова, Т.А. Региональная структурно-инвестиционная политика - основа развития национальной экономики (на примере Ростовской области) / Т.А.Щербакова // Финансовая аналитика: проблемы и решения. – 2010. – № 4. – С. 13-23.

5. Інновації
Великий, Ю.В. Влияние венчурного предпринимательства на инновационную деятельность / Ю.В.Великий // Економіка. Фінанси. Право. – 2010. – № 5. – С. 14-18.Водянка, Л.Д. Чинники забезпечення підвищення інноваційного розвитку підприємств / Л.Д.Водянка // Інвестиції: практика та досвід. – 2010. – № 13. – С. 40-41.Ганущак-Єфіменко, Л.М. Бізнес-модель управління інноваційно активними підприємствами на ринку / Л.М.Ганущак-Єфіменко // Актуальні проблеми економіки. – 2010. – № 7. – С. 81-93.Гринько, Т. Щодо інноваційного потенціалу як складової інноваційної активності підприємств / Т.Гринько // Економіст. Український журнал. – 2010. – № 2. – С. 56-58.Давидова, О.Г. Інноваційна модель розвитку рекреаційної діяльності в Україні / О.Г.Давидова // Формування ринкових відносин в Україні. – 2010. – № 6. – С. 64-69.Дубровіна, К.В. Нові напрями інноваційної політики Європейського Союзу / К.В.Дубровіна // Інвестиції: практика та досвід. – 2010. – № 14. – С. 18-21.Міцура, О.О. Історичні передумови формування міжнародних відносин у сфері інноваційної діяльності /О.О.Міцура // Маркетинг і менеджмент інновацій. – 2010. – № 1. – С. 107-113.Педерсен, И.А. Исследование сущности экономического эффекта инноваций / И.А.Педерсен // Науковий вісник Ужгородського університету. Економіка. – 2010. – Вип. 29, Ч. 2: Удосконалення обліку, аналізу, аудиту і звітності в сучасних умовах глобалізаційних процесів у світовій економіці. – С. 204-208.Прокопенко, О.В. Життєвий і кастомізаційний цикли інновацій в системі управління еколого-економічною безпекою /О.В.Прокопенко, В.Ю.Школа // Энергосбережение. Энергетика. Энергоаудит. – 2010. – № 6. – С. 54-67.Подлєсна, В.Г. Примушення до інновацій: сутність та інструменти реалізації / В.Г.Подлєсна // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України. – 2010. – Вип. 28. – С. 86-93.Ревуцький, С. Формування та розвиток технопаркової інноваційної інфраструктури в Російській Федерації / С.Ревуцький // Теорія і практика інтелектуальної власності. – 2010. – № 3. – С.57-69.Сімченко, Н.О. Системно-структурні проблеми сталого розвитку в контексті інноваційних перетворень / Н.О.Сімченко //Актуальні проблеми економіки. – 2010. – № 7. – С. 13-18.Солошенко, В. Податкова підтримка інновацій у науково-технічній сфері (на прикладі Німеччини) / В.Солошенко // Сучасна українська політика. Політики і політологи про неї. – 2010. – №18. – С. 410-420.Ящишина, І.В. Соціалізація інноваційного розвитку економіки як об'єкт наукового дослідження / І.В.Ящишина // Наука та наукознавство. – 2010. – № 2. – С. 90-102.

^ 6. Економічний розвиток
Україна. Закони.

Про Державну програму економічного і соціального розвитку України на 2010 рік: закон України від 20 травня 2010 р. № 2278-VI / Україна. Закони // Урядовий кур'єр. – 2010. – № 137.- 28 липня. – С. 5-28.

// Урядовий кур'єр. – 2010. – № 138.- 29 липня. – С. 5-24.

Белоусова, І.А. Вибір моделі економічного розвитку України у вимірі національної безпеки / І.А.Белоусова, О.А.Кириченко // Інвестиції: практика та досвід. – 2010. – № 13. – С. 17-21.Ковтун, Н.В. Статистична оцінка основних тенденцій процесу глобалізації / Н.В.Ковтун, Н.І.Гражевська // Статистика України. – 2010. – № 1. – С.12-18.Крехівський, О.В. Ідентифікація високотехнологічних промислових підприємств України: методологія та практика. Частина І. Міжнародні стандарти та національні інтереси /О.В.Крехівський, О.Б.Саліхова // Статистика України. – 2010. – №2. – С. 4-9.Меликов, Р. Тенденции экономического развития Азербайджана, обусловленные глобализацией / Р.Меликов //Економіст. Український журнал. – 2010. – № 1. – С. 47-49.


Основні прогнозні макропоказники економічного і соціального розвитку України від нового уряду // Економіст. Український журнал. – 2010. – № 3. – С. 10-11.Сидорова, А. Управление на основе импульсов экономического развития: концептуальный подход / А.Сидорова, А.Анисимова // Економіст. Український журнал. – 2010. – № 1. – С.30-33.Щепанський, Е.В. Ретроспективний аналіз державного управління соціально-економічним розвитком / Е.В.Щепанський //Університетські наукові записки. – 2009. – № 4. – С. 279-283.

^ 7. Праця. Організація праці
Україна. Кодекси.

Кодекс законів про працю України: Кодекс Української РСР від 10 грудня 1971 року № 322-VIII, із змінами та доповненнями станом на 10 червня 2010 року / Україна. Кодекси // Фінансова справа. – 2010. – № 25. – С. 1-35.

Белякова, В.П. Кредитні відносини суб'єктів господарювання як об'єкт аналізу і контролю їх діяльності /В.П.Белякова // Науковий вісник Ужгородського університету. Економіка. – 2010. – Вип. 29, Ч. 2: Удосконалення обліку, аналізу, аудиту і звітності в сучасних умовах глобалізаційних процесів у світовій економіці. – С. 309-316.Вільсон, О.Г. Проблеми охорони праці в сучасних економічних умовах / О.Г.Вільсон, О.П.Оніщенко, І.В.Петченко //Містобудування та територіальне планування. – 2010. – № 36. – С.56-58.Милашенко, В.М. Развитие системы мотивации персонала предприятия в условиях кризиса / В.М.Милашенко // Вісник Української академії банківської справи. – 2010. – № 1. – С. 137-142.Ножова, Г.М. Методика визначення та механізм використання резервів продуктивності праці на підприємствах легкої промисловості / Г.М.Ножова, А.І.Ловська // Науковий вісник Ужгородського університету. Економіка. – 2010. – Вип. 29, Ч. 2: Удосконалення обліку, аналізу, аудиту і звітності в сучасних умовах глобалізаційних процесів у світовій економіці. – С. 159-162.Олійник, О.О. Статистичне дослідження ризиків у соціально-трудових відносинах / О.О.Олійник // Статистика України. – 2010. – № 2. – С. 45-51.Усе про відпустки // Профспілкові вісті. – 2010. – № 31.- 5серпня. – С. 11.

// Профспілкові вісті. – 2010. – № 32.- 12 серпня. – С. 15. Циганенко, В. Звільнення працівників: про що треба пам'ятати (частина11) / В.Циганенко // Все про бухгалтерський облік. – 2010. – № 57.- 21 червня. – С. 56-59.Шоляк, О.Ю. Внутрішньогосподарський контроль колективно-договірного регулювання соціально-трудових відносин / О.Ю.Шоляк // Науковий вісник Ужгородського університету. Економіка. – 2010. – Вип. 29, Ч. 2: Удосконалення обліку, аналізу, аудиту і звітності в сучасних умовах глобалізаційних процесів у світовій економіці. – С. 147-152.
  1   2   3   4   5

Схожі:

Сумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ iconСумський державний університет. Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ
України: Рекомендаційний список/ Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ. Суми: СумДУ, 2007
Сумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ iconСумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ
В62 Водні ресурси: використання, охорона, відтворення, управління: Рекомендаційний список. Суми: Вид-во СумДУ. Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний...
Сумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ iconСумський державний університет. Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ
Вища школа України на шляху трансформації у європейський освітній простір: Рекомендаційний список. Суми: СумДУ. Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний...
Сумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ iconСумський державний університет. Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ
Згадувати важко – пам’ятати треба: Рекомендаційний список до 75-х роковин Голодомору 1932-1933 років в Україні. Суми: СумДУ. Бібліотека....
Сумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ iconСумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ
Украины, всего войска запорожского и народа малороссийского… До 300-річчя подій, пов’язаних з воєнно-політичним виступом гетьмана...
Сумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ iconСумський державний університет. Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ
Засновник наукової школи з економіки природокористування: До 70-річчя О. Ф. Балацького: Рекомендаційний список. Суми: СумДУ. Бібліотека....
Сумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ iconСумський державний університет. Бібліотека. Довідково-інформаційний відділ
Більше знати про снід не зайве: Рекомендаційний список. Суми: СумДУ. Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ, 2007. 17с
Сумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ iconСумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ
move to 0-35553909
Сумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ iconСумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ Друковані праці співробітників Сумського державного університету за 2007 рік Бібліографічний покажчик Суми-2009
move to 0-10800154
Сумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ iconСумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ
Анатолій Васильєв знову ректор СумДУ: коротко // Ярмарок. 2010. – №21. 27 травня. – С. 1
Сумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ iconСумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ
Анатолій Васильєв знову ректор СумДУ: коротко // Ярмарок. 2010. – №21. 27 травня. – С. 1
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи