Заслужений професор Сумського державного університету icon

Заслужений професор Сумського державного університету
НазваЗаслужений професор Сумського державного університету
Сторінка1/3
Дата21.09.2012
Розмір0.59 Mb.
ТипДокументи
  1   2   3

СУМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

KАФЕДРA ПРИКЛАДНОЇ ГIДРОАЕРОМЕХАНIКИ

БІБЛІОТЕКА


Біобібліографія вчених університету

Випуск 3


Заслужений професор Сумського державного університету

Ігор Олександрович Ковальов

До 70-річчя від дня народження


Біобібліографічний покажчик

наукових праць

за 1968-2011 роки


Суми

Сумський державний університет

2011

016

З-36

З-36


Заслужений професор Сумського державного університету Ігор Олександрович Ковальов: до 70-річчя від дня народження: біобібліографічний покажчик. – Суми: Сумський державний університет. Бібліотека, 2011. – 68 с. – (Біобібліографія вчених університету. Вип. 3)У біобібліографічному покажчику зібрані матеріали про життєвий шлях, наукову діяльність заслуженого професора Сумського державного університету, академіка Міжнародної інженерної академії, Інженерної академії України, заслуженого працівника освіти України Ігоря Олександровича Ковальова. Покажчик виходить до 70-річчя від дня народження.


© Сумський державний університет, 2011


^ КОВАЛЬОВ ІГОР ОЛЕКСАНДРОВИЧ

(до 70-річчя з дня народження)


Ковальов Ігор Олександрович розпочав свою трудову діяльність у 1963 році на посаді інженера-конструктора Сумського насосного заводу після закінчення Харківського політехнічного інституту. З 1965 по 1969 рік навчався в аспірантурі ХПІ. Після її закінчення у грудні 1969 року був направлений на викладацьку роботу до Сумського філіалу Харківського політехнічного інституту, де після захисту дисертації працював асистентом, старшим викладачем, доцентом кафедри гідравлічних машин. У березні 1972 року був призначений на посаду директора цього філіалу. Одночасно, з 1979 по 1990 рік, очолював кафедру "Гідравлічні машини".

За час керівництва І.О.Ковальова (а це понад 30 років) з філії ХПІ навчальний заклад перетворився на потужний освітній і науковий центр – один з провідних університетів класичного типу України. У цей період склалася сучасна структура університету як навчального і наукового комплексу, значно збільшився перелік найрізноманітніших спеціальностей і спеціалізацій, був досягнутий високий рівень навчально-методичної і наукової роботи, зріс потужний професорсько- викладацький склад, були побудовані навчальні корпуси, бібліотека, гуртожитки, спортивні споруди, їдальня.

Ковальов І.О. – професор, заслужений професор СумДУ, академік Міжнародної інженерної академії, Інженерної академії України, заслужений працівник освіти України. Був головою Сумського обласного відділення Інженерної академії України, головою ради ректорів Сумської області, головним редактором наукового журналу «Вісник Сумського державного університету», головою редакційної колегії наукового журналу «Сумська старовина» та «Енциклопедія Сумщини».

Професор Ковальов І.О. постійно веде активну викладацьку та наукову роботу, є одним із провідних викладачів кафедри "Прикладна гідроаеромеханіка". Під його керівництвом захищено ряд дисертацій та виконано комплекс робіт з розроблення нетрадиційного насосного обладнання для гідротранспорту, створені теорія, методи розрахунків та конструювання вільновихрових насосів, які сьогодні визнані у багатьох галузях і випускаються підприємствами України, Росії, Білорусії.

Ним опубліковано понад 100 наукових праць, одержано 23 авторські свідоцтва на винаходи.

За багаторічну плідну працю нагороджений орденом "Знак пошани", срібною медаллю "Незалежність України" ІІ ступеня, знаком "Заслужений винахідник СРСР", 4 медалями ВДНГ СРСР і ВДНГ України, знаком "Відмінник освіти".

Студенти знають Ігоря Олександровича як досвідченого керівника, талановитого викладача та цікаву людину. Співробітники, науковці та викладачі поважають його за принциповість, високий професійний рівень та чуйне ставлення до людей.


^ ОСНОВНІ ДАТИ ЖИТТЯ І ДІЯЛЬНОСТІ

ІГОРЯ ОЛЕКСАНДРОВИЧА КОВАЛЬОВА19 травня 1941 р.

1958 р.

1958-1963 рр.

1963-1965 рр.


1965-1969 рр.

З 1969 р.


1970 р.


15 березня 1972 р.


1979-1990 рр.

1990-1993 рр.

1992 р.

1993-2004 рр.

2001 р.

2004 р.


Народився у м. Харкові у сім’ї службовців.

Закінчив Куп’янську СШ Харківської області.

Навчання в Харківському політехнічному інституті, який закінчив з відзнакою.

Інженер-конструктор, керівник групи відділу головного конструктора Сумського насосного заводу.

Навчання в аспірантурі ХПІ.

Асистент, старший викладач, доцент кафедри гідравлічних машин Сумського філіалу ХПІ.

Захист дисертації зі спеціальності «Гідравлічні машини і засоби автоматики».

Призначений директором Сумського філіалу ХПІ.

Зав. кафедри гідравлічних машин.

Ректор СФТІ.

Присвоєно вчене звання професора.

Ректор Сумського державного університету

Присвоєно звання заслужений працівник освіти України.

Удостоєний нагороди митрополита Київського і всієї України – знак ордена «За патріотизм».^ ХРОНОЛОГІЧНИЙ ПОКАЖЧИК ПУБЛІКАЦІЙ

1968

 1. Экспериментальное определение величины циркуляции на входе и выходе из рабочего колеса / И.А. Ковалев // Опыт конструирования, изготовления и эксплуатации центробежных насосов. Серия ХМ-4. – М.: ЦИНТИхимнефтемаш, 1968.

1969

 1. О повышении экономичности центробежных насосов авиационных систем и жидкостных ракетных двигателей (ЖРД) / И.А. Ковалев, И.Г. Гречишный //Самолетостроение и техника воздушного флота : респ. межвед. науч.-техн. сб. – Харьков : Издательство ХГУ, 1969. – Вып. 19.

 2. О путях повышения экономичности ступеней центробежных насосов низкой удельной быстроходности / И.А. Ковалев // Материалы научно-технической конференции по итогам научных работ за 1968 год. – Харьков : Издательство ХГУ, 1969.

 3. Об эффективности применения торцевого уплотнения в ступенях центробежных насосов низких удельных быстроходностей / И.А. Ковалев, Ю.Д. Музыкин // Известия вузов. Энергетика. – 1969. – № 6. – С. 91-94.

1970

 1. Анализ особенностей рабочего процесса ступени цетробежного насоса низкой удельной быстроходности / И.А. Ковалев // Материалы научно-технической конференции по итогам научных работ за 1969 год / отв. ред. Ф.К. Замниус. – Х. : Изд-во Харьковск. ун-та, 1970. – Вып. 7. – С. 67.

 2. К вопросу о потерях в малорасходных рабочих колесах центробежных насосов / И.А. Ковалев, В.М. Арсеньев // Интенсификация технологических процессов в химической и машиностроительной промышленности: сборник. – Х., 1970.

 3. Профилирование проточной части ступени центробежного насоса низкой удельной быстроходности / И.А. Ковалев // Материалы научно-технической конференции по итогам научных работ за 1969 год / отв. ред. Ф.К. Замниус. – Х. : Изд-во Харьковск. ун-та, 1970. – Вып. 7. – С. 66-67.

1974

 1. Состояние и развитие компрессоростроения в текущем пятилетии / С.Г. Соколов, В.Д. Васильев, И.А. Ковалев // Химическое и нефтяное машиностроение. – 1974. – № 8. – С. 1-2.

1976

 1. Виховання майбутніх інженерів: директор СФ ХПІ Ігор Ковальов розповідає про роботу закладу / І.О. Ковальов // Ленінська правда. – 1976. – 23 липня.

1980

 1. Исследование газового потока в вихревом противоточном массообменном аппарате / И.А. Ковалев, Б.Г. Холин, В.И. Склабинский // Современные машины и аппараты химических производств : вторая Всесоюзная научная конференция. – Чимкент, 1980.

 2. О рациональном расположении распыливающего устройства в вихревом противоточном массообменном аппарате / Б.Г. Холин, И.А. Ковалев, В.И. Склабинский // Пути совершенствования, интенсификации и повышения надежности аппаратов в основной химии : тезисы докладов Всесоюзного научно-технического совещания. – Сумы, 1980. – Ч. 2. – С. 9-10.

 3. Рабочий престиж института : директор Сумского филиала ХПИ о связи института с производством / И.А. Ковалев // Правда. – 1980. – 17 сентября.

1981

 1. Исследование вихревых газовых потоков / Б.Г. Холин, И.А. Ковалев, В.И. Склабинский // Химическая технология. – 1981. – № 4. – С. 42-45.

1982

 1. Гидравлическое сопротивление вихревых противоточных массообменных аппаратов / Б.Г. Холин, И.А. Ковалев, В.И. Склабинский // Химическая технология. – 1982. – № 2. – С. 21-22.

 2. Гидродинамика двухфазных потоков в вихревом противоточном массообменном аппарате / Б.Г. Холин, И.А. Ковалев, В.И. Склабинский // Известия вузов. Химия и химическая технология. – 1982. – Т. XXV, № 7. – С. 894-897.

 3. Исследование гидродинамики вихревого распыливающего противоточного массообменного аппарата / И.А. Ковалев, Б.Г. Холин, В.И. Склабинский // Пути совершенствования, интенсификации и повышения надежности аппаратов в основной химии : второе Всесоюзное научно-техническое совещание. – Сумы, 1982.

 4. О некоторых массообменных характеристиках вихревого распыливающего аппарата / Б.Г. Холин, В.И. Склабинский, И.А. Ковалев // Пути совершенствования, интенсификации и повышения надежности аппаратов в основной химии : второе Всесоюзное научно-техническое совещание. – Сумы, 1982.

1984

 1. Влияние геометрических параметров рабочего колеса свободновихревого насоса на его характеристики / В.Ф. Герман, И.А. Ковалев, И.Н. Чебаненко // Гидравлические машины : научно-технический сборник. – Х. : Вища школа, 1984. – Вып. 18. – С. 75-77.

1985

 1. Потенціал вузівської науки: про внесок СФ ХПІ у технічне переозброєння виробництва / І. Ковальов // Ленінська правда. – 1985. – 7 серпня. – С. 3.

1986

 1. Исследование и анализ конструктивных схем свободновихревых насосов применительно к перекачиванию жидкостей со взвесями / И.А. Ковалев, В.Ф. Герман, И.А. Мельник, В.А. Соляник // Повышение эффективности и надежности машин и аппаратов в основной химии : тезисы докладов Всесоюзного совещания. – Сумы, 1986.

 2. Исследование осевых сил, действующих в свободновихревых насосах / И.А. Ковалев, Хоанг Ван Най // Повышение эффективности и надежности машин и аппаратов в основной химии : тезисы докладов Всесоюзного совещания. – Сумы, 1986.

 3. Методические указания и задания к курсовым работам по дисциплинам "Механика жидкостей и газов" и "Гидравлика", "Гидравлические машины и гидроприводы" раздел "Гидравлика" для студ. спец. 0501 и 0516 дневной и вечерней форм обучения / И.А. Ковалев, Н.М. Олада. – Х. : ХПИ, 1986. – 56 с.

 4. Осевые силы в свободновихревом насосе / И.А. Ковалев, Хоанг Ван Най // Известия вузов. Машиностроение. – 1986. – № 6. – С. 91-94.

 5. Разработка и исследование проточной части свободновихревого насоса для гидротранспорта легкоповреждаемых сред / И.А. Ковалев, А.С. Мандрыка, В.А. Новак // Повышение эффективности и надежности машин и аппаратов в основной химии : тезисы докладов Всесоюзного совещания. – Сумы, 1986.

1987

 1. Стенд для экспериментальных исследований осевых сил в свободновихревых насосах / И.А. Ковалев, Хоанг Ван Най, Н.М. Олада. – Деп. в УкрНИИНТИ 02.02.87 № 578-Ук 87.

1988

 1. Экспериментальное исследование влияния числа лопаток рабочего колеса на кавитационные характеристики свободновихревого насоса / И.А. Ковалев, В.Ф. Герман, А.И. Котенко. – Деп. в ЦИНТИХимнефтемаш 18.03.88 № 1803.

1990

 1. Свободновихревые насосы : учеб. пос. / И.А. Ковалев, В.Ф. Герман. – К : УМК ВО, 1990. – 60 с.

1991

 1. Медичний факультет у Сумах / І.О. Ковальов // Ленінська правда. – 1991. – 13 квітня.

 2. Початок великого шляху : про першу річницю існування Сумського фізико-технологічного інституту як самостійного вузу / І.О. Ковальов // Резонанс. – 1991.– № 1.- 29 жовтня. – С. 1.

 3. Экспериментальное исследование влияния геометрических параметров рабочего колеса на кавитационные характеристики свободновихревого насоса / И.А. Ковалев, А.И. Котенко // Тезисы докладов научно-технической конференции преподавателей, сотрудников и студентов. – Сумы : Редакционно-издательский отдел облуправления по печати, 1991. – С.  115.

1992

 1. Виступ на серпневій нараді викладачів та співробітників СФТІ / І.О. Ковальов // Резонанс. – 1992.– № 15-16.- 1 жовтня. – С. 1.

 2. Влияние подрезки диска рабочего колеса на результирующее осевое усилие в свободновихревом насосе / И.А. Ковалев, Н.М. Олада // Тезисы докладов научно-технической конференции преподавателей, сотрудников и студентов. – Сумы : Ред-изд. отдел, 1992. – С. 105.

 3. О влиянии конструктивных параметров рабочего колеса на кавитационные характеристики свободновихревого насоса / И.А. Ковалев, А.И. Котенко // Химическое машиностроение: расчет, конструирование, технология / отв. ред. В.А. Хворост. – К. : УМК ВО, 1992. – С. 29-35.

 4. О возможности перекачивания газожидкостной смеси свободновихревым насосам / И.А. Ковалев, С.В. Сапожников // Научно-технические проблемы энергомашиностроения и пути их решения : научно-техническая конференция. – С.-Петербург, 1992. – С. 37.

 5. Обобщенные зависимости для выбора основных геометрических параметров при проектировании проточной части свободновихревого насоса / И.А. Ковалев, И.А. Мельник, В.А. Соляник // Научные проблемы энергомашиностроения и пути их решения: тезисы докладов научно-технической конференции. – С.-Петербург, 1992. – С. 30.

 6. Теоретические предпосылки для расчета свободновихревого насоса на кавитацию / И.А. Ковалев, А.И. Котенко // Тезисы докладов научно-технической конференции преподавателей, сотрудников и студентов.– Сумы : Ред-изд. отдел, 1992. – С. 102.

 7. Уменьшение результирующего осевого усилия в свободновихревом насосе при помощи разгрузочных отверстий, выполненных в диске рабочего колеса / Н.М. Олада, И.А. Ковалев // Тезисы докладов научно-технической конференции преподавателей, сотрудников и студентов. – Сумы : Ред-изд. отдел, 1992. – С. 103.

1993

 1. В ім'я сили й авторитету знань : про ідею заснування в м. Суми університету і втілення її в життя / І.О.Ковальов // Резонанс. – 1993. – № 10.- 8 вересня. – С. 2.

 2. Методика экспериментального исследования влияния газосодержания на характеристики динамических насосов и обработки результатов / И.А. Ковалев, С.В. Сапожников // Тезисы докладов научно-технической конференции преподавателей, сотрудников и студентов. – Сумы, 1993. – С. 193.

 3. Свободновихревые насосы в системах очистки конденсаторов эластичными шариками / И.А. Ковалев, Н.А. Кравцова, Н.М. Олада, А.Г. Салогуб // Тезисы докладов научно-технической конференции преподавателей, сотрудников и студентов. – Сумы, 1993. – С. 199.

 4. Способ изучения структуры потока в свободновихревом насосе / В.В. Демидов, И.А. Ковалев, В.А. Соляник // Тезисы докладов научно-технической конференции преподавателей, сотрудников и студентов. – Сумы, 1993. – С. 197.

 5. Сумський університет починає свій шлях / І.О.Ковальов // Резонанс. – 1993. – № 13-14.- 12 листопада. – С. 2.

 6. Установка для визуализации течения газожидкостной смеси в проточной части свободновихревого насоса / И.А. Ковалев, С.В. Сапожников, С.Е. Тарабан // Тезисы докладов научно-технической конференции преподавателей, сотрудников и студентов. – Сумы, 1993. – С. 208.

1994

 1. Агрегаты насосные свободновихревые типа АНШС для систем шариковой очистки трубок конденсаторов и теплообменников / И.А. Ковалев, Н.М. Олада, Н.А. Кравцова // Гидравлические машины и гидропневмоагрегаты: теория, расчет, конструирование: тем. сб. науч. трудов / отв. ред. И.А. Ковалев. – К. : ИСДО, 1994. – С. 96-100.

 2. Влияние основных геометрических размеров корпуса свободновихревого насоса на его характеристики / И.А. Ковалев, В.А. Соляник // Гидравлические машины и гидропневмоагрегаты: теория, расчет, конструирование : тем. сб. науч. трудов / отв. ред. И.А. Ковалев. – К. : ИСДО, 1994. – С. 81-89.

 3. Гидравлические машины и гидропневмоагрегаты: теория, расчет, конструирование : тем. сб. науч. трудов / отв. ред. И.А. Ковалев. – К. : ИСДО, 1994. – 324 с.

 4. Сумський державний університет - шляхи становлення / І.О. Ковальов // Вісник Сумського державного університету. – 1994. – № 1. – С. 3-5.

 5. Численное моделирование течения жидкости в проточной части свободновихревого насоса / И.А. Ковалев // Гидравлические машины и гидропневмоагрегаты: теория, расчет, конструирование: тем. сб. науч. трудов / отв. ред. И.А. Ковалев. – К. : ИСДО, 1994. – С. 56-67.

 6. Численный расчет пространственного потока в проточной части свободновихревого насоса / И.А. Ковалев, С.Д. Косторной, И.В. Баранова // Вісник Сумського державного університету. – 1994. – № 1. – С. 65-70.

1995

 1. Использование вихревых течений в гидропневмомашинах и аппаратах / И.А. Ковалев // Тезисы докладов научно-технической конференции преподавателей, сотрудников и студентов. – Сумы: Изд-во СумГУ, 1995. – С. 8.

 2. Нові умови - нові й вимоги : доповідь на серпневій нараді викладачів університету / І.О. Ковальов // Резонанс. – 1995. – № 12.- вересень. – С. 3.

 3. Теория кинетической самоорганизации структурированной жидкости / И.А. Ковалев, А.И. Олемской, А.В. Хоменко // Вісник Сумського державного університету. – 1995. – № 3. – С. 3-7.

1996

 1. Вихревые течения в технике - исследование и использование. Результаты 1995 г. / И.А. Ковалев // Тезисы докладов научно-технической конференции преподавателей, сотрудников, аспирантов и студентов. – Сумы : Изд-во СумГУ, 1996. – С. 4.

 2. Исследование процессов преобразования механической энергии потока жидкости в тепловую энергию в теплогенераторе "Юсмар-2" / И.А. Ковалев, С.М. Ванеев, Е.Н. Олада // Тезисы докладов научно-технической конференции преподавателей, сотрудников, аспирантов и студентов. – Сумы : Изд-во СумГУ, 1996. – С. 10.

 3. Исследование работы свободновихревого насоса на газожидкостной смеси / И.А. Ковалев, С.В. Сапожников // Гидромеханика в инженерной практике : тезисы докладов научно-технической конференции. – К. : КПИ, 1996. – С. 59-60.

 4. Невпинність ходи в майбутнє: 30 років створенню СФ ХПІ / І.О. Ковальов // Резонанс. – 1996. – № 4-5.- березень. – С. 2.

 5. О возможности изменения энергии жидкости на микроуровне / И.А. Ковалев // Тезисы докладов научно-технической конференции преподавателей, сотрудников, аспирантов и студентов. – Сумы : Изд-во СумГУ, 1996. – С. 5.

 6. О некоторых особенностях рабочего процесса свободновихревого насоса / А.Р. Якуба, И.А. Ковалев, Н.М. Олада // Тезисы докладов научно-технической конференции преподавателей, сотрудников, аспирантов и студентов. – Сумы : Изд-во СумГУ, 1996. – С. 12.

 7. Основы теории и расчет свободновихревых насосов / И.А. Ковалев // Гидромеханика в инженерной практике: научно-техническая конференция. – К., 1996.

 8. Полуэмпирический расчет напора рабочего колеса свободновихревого насоса типа "Туро" / И.А. Ковалев, А.Р. Якуба, Н.М. Олада // Труды VIII Международной научно-технической конференции "Насосы-96". – Сумы, 1996. – Т. 1.

 9. Постановка задачи изменения энергии жидкости путем энергопередачи на микроуровне / И.А. Ковалев // Гидромеханика в инженерной практике : научно-техническая конференция. – К., 1996.

 10. Теоретический расчет энергетических параметров рабочего колеса свободновихревого насоса / И.А. Ковалев, А.Р. Якуба, Н.М. Олада // Гидромеханика в инженерной практике : научно-техническая конференция. – Киев, 1996.

1997

 1. Проблемы гидродинамических усилий при переходе к блочно-модульному конструированию динамических насосов / И.А. Ковалев // Гидроаэромеханика в инженерной практике : II Республиканская научно-техническая конференция. – Киев-Черкассы, 1997.

 2. "Сумська старовина" - на часі / І.О. Ковальов // Сумська старовина. – 1997. – № 1. – С. 1-2.

1998

 1. Енциклопедія Сумщини. Вип. 1 / за ред. В.Б. Звагельского; ред. кол.: І.О. Ковальов, К.К. Васильєв, М.І. Волков та ін.; ред.: В.М. Власенко, В.Б. Звагельський, Т.А. Зюзько, В.О. Садівничий. – Суми : Собор, 1998. – 68 с.

 2. Использование в центробежном насосе закрытых со стороны передней пазухи каналов для уменьшения результирующего осевого усилия / Н.М. Олада, И.А. Ковалев // Тезисы докладов научно-технической конференции преподавателей, сотрудников, аспирантов и студентов. – Сумы : Изд-во СумГУ, 1998. – С. 119.

 3. Исследование результирующих осевых усилий в центробежных насосах с закрытыми рабочими колесами для учета при блочно-модульном конструировании динамических насосов / И.А. Ковалев, Е.Н. Олада, Н.М. Олада // Гидроаэромеханика в инженерной практике : юбилейная научно-техническая конференция. – Киев, 1998.

 4. О движении вихревого капельного потока в рабочей камере ВРПМА / И.А. Ковалев, В.И. Склабинский // Вісник інженерної академії України. – 1998. – № 3-4. – С. 65-70.

 5. Об экспериментальных исследованиях осевых усилий для учета при блочно-модульном конструировании динамических насосов / И.А. Ковалев //Гидроаэромеханика в инженерной практике: юбилейная научно-техническая конференция. – Киев, 1998.

 6. Определение параметрических рядов отдельных систем в проекте многофункциональных насосов блочно-модульного исполнения / И.А. Ковалев, А.А. Евтушенко, В.А. Соляник // Гидроаэромеханика в инженерной практике : юбилейная научно-техническая конференция. – К., 1998.

 7. Основные принципы организации противоточного движения вихревых газокапельных потоков в массообменных аппаратах / И.А. Ковалев, В.И. Склабинский // Вісник інженерної академії України. – 1998. – № 3-4. – С. 71-76.

 8. Прогнозирование энергетических характеристик насосов, компрессоров и вентиляторов с открытыми колесами / А.Р. Якуба, И.А. Ковалев, Е.Н. Олада // Вісник Сумського державного університету. – 1998. – № 1(9). – С. 35-37.

 9. Снижение результирующего осевого усилия выполнением в передней пазухе центробежного насоса неподвижных лопаток и выступов клиновидной формы / И.А. Ковалев, Н.М. Олада // Гидроаэромеханика в инженерной практике : юбилейная научно-техническая конференция. – Киев, 1998.

 10. Учет гидродинамических усилий при блочно-модульном конструировании динамических насосов, их экспериментальные исследования / И.А. Ковалев, Е.Н. Олада, Н.М. Олада // Тезисы докладов научно-технической конференции преподавателей, сотрудников, аспирантов и студентов. – Сумы : Изд-во СумГУ, 1998. – С. 120.

1999

 1. Енциклопедія Сумщини. Вип. 2-3 / за ред. В.Б. Звагельского; ред. кол.: І.О. Ковальов, А.В. Васильєв, К.К. Васильєв та ін.; ред: В.М. Власенко, В.Б. Звагельський, Т.А. Зюзько. – Суми : Собор, 1999. 

 2. Гидродинамические усилия, их учет при блочно-модульном конструировании динамических насосов / И.А. Ковалев, Е.Н. Олада // Вестник Национального технического университета Украины "Киевский политехнический институт". Машиностроение. – 1999. – Вып. 35. – С. 93-95.

 3. Исследования результирующих осевых усилий в центробежных насосах с закрытыми рабочими колесами для учета при блочно-модульном конструировании динамических насосов / И.А. Ковалев, Е.Н. Олада, Н.М. Олада // Вестник Национального технического университета Украины "Киевский политехнический институт". Машиностроение. – 1999. – Вып. 35. – С. 16-19.

 4. Найбільшою небезпекою є профанація вищої освіти / І.О. Ковальов // День. – 1999. – 17 червня.

 5. Радиальные усилия в динамических насосах с разными видами отводов / И.А. Ковалев, Е.Н. Олада // Материалы научно-технической конференции преподавателей, сотрудников, аспирантов и студентов. – Сумы : Изд-во СумГУ, 1999. – С. 96-97.

 6. Расчет кинематики потока рабочего колеса свободновихревых машин / И.А. Ковалев, А.Р. Якуба, В.Ф. Герман, Е.Н. Олада // Вестник Национального технического университета Украины "Киевский политехнический институт". Машиностроение. – 1999. – Вып. 35. – С. 89-92.

 7. Увеличение осевого усилия, действующего на покрывающий диск рабочего колеса, - перспективный путь снижения результирующего осевого усилия в центробежном насосе / И.А. Ковалев, Н.М. Олада // Вестник Национального технического университета Украины "Киевский политехнический институт". Машиностроение. – 1999. – Вып. 36, Т. 2. – С. 275-287.

2000

 1. О разгрузке осевых усилий в динамических насосах открытым импеллером и перспективе создания инженерной методики его расчета / И.А. Ковалев, Н.М. Олада, Е.Н. Олада // Материалы научно-технической конференции преподавателей, сотрудников, аспирантов и студентов инженерного факультета. – Сумы : Изд-во СумГУ, 2000. – С. 106-109.

 2. Об интенсификации нефтеотдачи промысловых работающих скважин с помощью погружных устройств гидроударного и акустического воздействия / Э.Л. Точилин, И.А. Ковалев // Вісник Сумського державного університету. Серія Технічні науки. – 2000.– № 15. – С. 23-31.

 3. Расчет кинематики потока рабочего колеса свободновихревого насоса / А.Р.Якуба, И.А.Ковалев, Н.М.Олада, В.Ф.Герман, Е.Н. Олада // Современные технологии, экономика и экология в промышленности, на транспорте и в сельском хозяйстве : сб. статей по материалам 7-й Междунар. научно-метод. конференции.– Алушта, 2000. – Т.3. – С. 37-43.

 4. Экспериментальное изучение осевых усилий в динамических насосах / Н.М. Олада, И.А. Ковалев, Е.Н. Олада // Вестник Национального технического университета Украины "Киевский политехнический институт". Машиностроение. – 2000. – Вып. 38, Т. 2. – С.44-52.

2001

 1. Гуманитаризация высшего образования - актуальная проблема современности / И.А.Ковалев // Философские проблемы гуманитаризации высшего образования: сборник статей по материалам І Международной научно-практической конференции / под общ. ред. Б.И. Тарельника. – Сумы-Бердянск, 2001. – С. 3-6.

 2. Деякі аспекти посилення гуманітарно-світоглядної складової університетської освіти в сучасних умовах / І.О. Ковальов // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна. Теорія культури і філософія науки. – 2001. – № 501, Вип. 30. – С. 1-2.

 3. О некоторых результатах экспериментальных исследований свободновихревого насоса НШС 50/16 / И.А. Ковалев, Н.М. Олада, Е.Н. Олада // Материалы научно-технической конференции преподавателей, сотрудников, аспирантов и студентов инженерного факультета. – Сумы : Изд-во СумГУ, 2001. – С. 256-257.

 4. Про десять років незалежності України і нас у ній / І.О.Ковальов // Резонанс. – 2001. – № 13.- 1 вересня. – С. 1-2.

2002

 1. "Ми встигли зробити головне у своєму житті - наш університет..." / І.О. Ковальов // Резонанс. – 2002. – № 8.- 1 вересня. – С. 1.

 2. Пневмодинамический привод нового типа и его использование в целях энергосбережения / И.А. Ковалев, С.М. Ванеев, С.К. Королев // Технологические системы. Научные разработки и результаты исследований. – 2002. – № 2(13). – С. 114-118.

 3. Регіональна освітянська політика у контексті загальних реформ / І.О. Ковальов // Площа незалежності. – 2002. – № 2(18). – С. 9-13.

2003

 1. Деякі аспекти регіональних проблем становлення новоутвореного класичного університету / І. Ковальов // Класичні університети - центри освіти, науки і культури: традиції та сучасність : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. – Дніпропетровськ : АРТ-ПРЕС, 2003. – С. 98-100.

 2. Комментарии: ректор СумГУ И.А. Ковалев о направлении выпускников на работу / И.А. Ковалев // Данкор. – 2003. – № 16.- 16 апреля. – С. А5.

 3. Культ освіти, інтелігентність, культура - на цих трьох китах міцно стоїть Сумський державний університет / І.Ковальов // Суми і сумчани. – 2003. – № 29.- 17 липня. – С. 5.

 4. Сумський державний університет: минуле, теперішнє, майбутнє / І.О. Ковальов // Резонанс. – 2003. – № 1-3 (спецвипуск). – С. 2.

2004

 1. Кадровий потенціал для економіки області заклав СумДУ / І. Ковальов // Площа Незалежності, 2. – 2004. – № 3. – С. 22 - 25.

2005

 1. Выделение составляющих рабочего процесса насосов гидродинамического принципа действия и их комбинированное использование / А.А. Евтушенко, И.П. Каплун, И.А. Ковалев // Матеріали науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів інженерного факультету / відп. за вип. М.Б. Приходченко. – Суми : Вид-во СумДУ, 2005. – Вип. 7. – С. 183-184.

 2. Использование сменных проточных частей в центробежных насосах / И.А. Ковалев, С.О. Луговая, И.Б. Твердохлеб // Вісник Сумського державного університету. Серія Технічні науки. – 2005. – № 12(84). – С. 113-117.

 3. Комбінований робочий процес динамічної гідромашини / І.О. Ковальов // Матеріали науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів інженерного факультету / відп. за вип. М.Б. Приходченко. – Суми : Вид-во СумДУ, 2005. – Вип. 7. – С. 207.

 4. Научно-технические проработки, направленные на создание типоразмерного ряда агрегатов типа ТГА / О.Г. Волчек, И.А. Ковалев, В.В. Коломиец // Матеріали науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів інженерного факультету / відп. за вип. М.Б. Приходченко. – Суми: Вид-во СумДУ, 2005. – Вип. 7. – С. 181.

 5. Пути повышения напорности промежуточной ступени многоступенчатого центробежного насоса / А.Г. Гусак, И.А. Ковалев, А.А. Руденко // Матеріали науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів інженерного факультету / Відп. за вип. М.Б. Приходченко. – Суми: Вид-во СумДУ, 2005. – Вип. 7. – С. 197-198.

2007

 1. Вдосконалення форми напірної характеристики ступенів свердловинних насосів / І.П. Каплун, І.О. Ковальов, О. Феденко // Матеріали науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів інженерного факультету. – Суми : Вид-во СумДУ, 2007. – Ч.2. – С. 83.

 2. Визначення основних співвідношень для створення комбінованої відцентрово-доцентрової ступені динамічного насоса лопатевого типу / І.О. Ковальов, Д.В. Казнієнко // Вісник Сумського державного університету. Серія Технічні науки. – 2007. – № 3. – С. 18-23.

 3. Визначення основних співвідношень до створення комбінованої відцентрово-доцентрової ступені насоса / Д.В. Казнієнко, І.О. Ковальов // Матеріали науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів інженерного факультету. – Суми: Вид-во СумДУ, 2007. – Ч.2. – С. 61-62.

 4. К вопросу об исключительных свойствах воды в связи с успехами нанотехнологий / О.А. Демченко, И.А. Ковалев // Матеріали науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів інженерного факультету. – Суми : Вид-во СумДУ, 2007. – Ч.2. – С. 65.

 5. Мікровихрова структура ламінарних течій / І.О. Ковальов, Д.С. Кобизський // Вісник Сумського державного університету. Серія Фізика, математика, механіка. – 2007. – № 2. – С. 133-137.

 6. Мікровихрова структура ламінарних течій / Д.С. Кобизський, І.О. Ковальов // Матеріали науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів інженерного факультету. – Суми: Вид-во СумДУ, 2007. – Ч.2. – С. 63 - 64.

 7. Створення комбінованого відцентрово-доцентрового ступеня динамічного насоса лопатевого типу / І.О. Ковальов // Вісник Східноукраїнського національного університету. – 2007. – № 3, Ч. 1.

2008

 1. Застосування інформаційних технологій під час підготовки фізичного експерименту / Д.В. Корнієнко, В.В. Ткаченко, І.О. Ковальов, А.В. Неня // Матеріали науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів інженерного факультету: конференція присвячена Дню науки України та 60-річчю СумДУ. – Суми : СумДУ, 2008. – Ч.ІІ. – С. 87.

 2. Кінематичні особливості ламінарної течії Хагена-Пуазейля / І.О. Ковальов, Д.С. Кобизський // Матеріали науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів інженерного факультету: конференція присвячена Дню науки в Україні та 60-річчю СумДУ. – Суми : Вид-во СумДУ, 2008. – Ч.ІІ. – С. 106-107.

 3. О каталитическом восстановлении углекислого газа и киотских миллиардах Украины / И.А. Ковалёв, Д.А. Деменко // Матеріали науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів інженерного факультету : конференція присвячена Дню науки в Україні та 60-річчю СумДУ. – Суми : Вид-во СумДУ, 2008. – Ч.ІІ. – С. 120-121.

 4. Освоение гидрокосмоса и морское гидромашиностроение как новая отрасль / И.А. Ковалев, А.Н. Семенов, Д.С. Кобизский // Матеріали науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів інженерного факультету: конференція присвячена Дню науки в Україні та 60-річчю СумДУ. – Суми : Вид-во СумДУ, 2008. – Ч.ІІ. – С. 116-117.

 5. Про перші висновки з результатів проектування відцентрово-доцентрової ступені динамічного насоса лопатевого типу / І.О. Ковальов, Д.В. Казнієнко // Матеріали науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів інженерного факультету : конференція присвячена Дню науки вУкраїні та 60-річчю СумДУ. – Суми : Вид-во СумДУ, 2008. – Ч.ІІ. – С. 118-119.

2009

 1. Гідроустановка та спосіб добування паливних газів Чорного моря (до енергонезалежності України) / І.О. Ковальов, Д.С. Кобизський // Матеріали науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів факультету технічних систем та енергоефективних технологій : конференція присвячена Дню науки в Україні. – Суми : Вид-во СумДУ, 2009. – Ч.III. – С. 17-18.

 2. Залежність теоретичного напору доцентрової решітки від її геометричних параметрів / Д.В. Казнієнко, І.О. Ковальов // Матеріали науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів факультету технічних систем та енергоефективних технологій : конференція присвячена Дню науки в Україні. – Суми : Вид-во СумДУ, 2009. – Ч.III. – С. 35-36.

 3. Проектування, виготовлення та експериментальні дослідження комбінованої відцентрово-доцентрової ступені / І.О. Ковальов, Д.В. Казнієнко // Вісник Сумського державного університету. Серія Технічні науки. – 2009. – № 4. – С. 45-49.

 4. Тройной характер потерь энергии, вызываемых утечками / И.А. Ковалев, А.В. Ратушный // Матеріали науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів факультету технічних систем та енергоефективних технологій : конференція присвячена Дню науки в Україні. – Суми : Вид-во СумДУ, 2009. –Ч.III. – С. 16.

2010

 1. Гидродинамический способ очистки жидкости от твердых включений как метод защиты динамических насосов от абразивного износа / Д.С. Кобизский, И.А. Ковалев // Сучасні технології в промисловому виробництві : матеріали Всеукраїнської міжвузівської науково-технічної конференції (Суми, 19-23 квітня 2010 року) / редкол.: О.Г. Гусак, В.Г. Євтухов. – Суми : Вид-во СумДУ, 2010. – Ч.ІІІ. – С. 21-22.

 2. Дослідження енергетичних характеристик комбінованого відцентрово-доцентрового ступеня / І.О. Ковальов, Д.В. Казнієнко // Сучасні технології в промисловому виробництві : матеріали Всеукраїнської міжвузівської науково-технічної конференції (Суми, 19-23 квітня 2010 року) / редкол.: О.Г. Гусак, В.Г. Євтухов. – Суми : Вид-во СумДУ, 2010. – Ч.ІІІ. – С.  6-47.

 3. Критичний погляд на основні диференціальні рівняння гідростатики (рівняння Ейлера) / І.О. Ковальов, М.С. Назаров // Сучасні технології в промисловому виробництві : матеріали Всеукраїнської міжвузівської науково-технічної конференції (Суми, 19 - 23 квітня 2010 року) / редкол.: О.Г. Гусак, В.Г. Євтухов. – Суми : Вид-во СумДУ, 2010. – Ч.ІІІ. – С. 33-34.

 4. Пути уменьшения энергопотребления насосным оборудованием / И.А. Ковалев, А.В. Ратушный // Вісник Сумського державного університету. Серія Технічні науки.– 2010. – № 3, Т. 1. – С. 86-97.

 5. Шляхи зменшення енергоспоживання насосним обладнанням / І.О. Ковальов, О.В. Ратушний // Сучасні технології в промисловому виробництві : матеріали Всеукраїнської міжвузівської науково-технічної конференції (Суми, 19 - 23 квітня 2010 року) / редкол.: О.Г. Гусак, В.Г. Євтухов. – Суми : Вид-во СумДУ, 2010. – Ч.ІІІ. – С. 40.

2011

 1. Визначення оптимальної геометрії решітки зворотних лопатей напрямного апарата комбінованої відцентрово-доцентрової ступені / Д.В. Казнієнко, І.О. Ковальов // Сучасні технології в промисловому виробництві : матеріали науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів факультету технічних систем та енергоефективних технологій, Суми, 18-22 квітня 2011 року / ред. кол.: О.Г. Гусак, В.Г. Євтухов. – Суми : Вид-во СумДУ, 2011. – Ч.3. – С. 111-112.

 2. Заміна кривошипно-шатунного механізму на безшатунний як один із шляхів модернізації насосів і компресорів / І.О. Ковальов, М.С. Назаров // Сучасні технології в промисловому виробництві : матеріали науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів факультету технічних систем та енергоефективних технологій, Суми, 18-22 квітня 2011 року / ред. кол.: О.Г. Гусак, В.Г. Євтухов. – Суми : Вид-во СумДУ, 2011. – Ч.3. – С. 108.

 3. Использование гидродинамического эффекта разделения фаз для защиты концевых уплотнений динамических насосов / И.А. Ковальов, Д.С. Кобизский // Сучасні технології в промисловому виробництві : матеріали науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів факультету технічних систем та енергоефективних технологій, Суми, 18-22 квітня 2011 року / ред. кол.: О.Г. Гусак, В.Г. Євтухов. – Суми : Вид-во СумДУ, 2011. – Ч.3. – С. 113-114.

 4. Малая гидроэнергетика Украины. Примеры современных оригинальных бесплотинных ГЭС / И.А. Ковалев, П.Ю. Ткач // Сучасні технології в промисловому виробництві : матеріали науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів факультету технічних систем та енергоефективних технологій, Суми, 18-22 квітня 2011 року / ред. кол.: О.Г. Гусак, В.Г. Євтухов. – Суми : Вид-во СумДУ, 2011. – Ч.3. – С. 126-127.

 5. Нетрадиционные подходы усовершенствования ступени низкой быстроходности / А.В. Ратушный, И.А. Ковалёв // Сучасні технології в промисловому виробництві : матеріали науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів факультету технічних систем та енергоефективних технологій, Суми, 18-22 квітня 2011 року / ред. кол.: О.Г. Гусак, В.Г. Євтухов. – Суми : Вид-во СумДУ, 2011. – Ч.3. – С. 124.

^ ЗВІТИ ПРО НАУКОВО-ДОСЛІДНУ РОБОТУ

 1. Система для обеспечения испытаний центробежных компрессоров сверхвысокого давления в составе станции подпитки и газоохладителя кожухотрубчатого типа. Исследованиия течения жидкости в зазоре между колеблющимся диском и стенкой : отчет о НИР (заключительный) / рук. И.А. Ковалев. – Сумы : СФ ХПИ, 1983. – 17 с. – Исполн. Б.Я. Ганелин.

 2. Создание высокоэффективных проточных частей свободновихревых насосов унифицированного ряда насосов см для перекачивания сточных жидкостей и бумажных масс : отчет о НИР (заключительный) / рук. И.А. Ковалев. – Сумы : СФ ХПИ, 1985. – 78 с. – Исполн. : С.М. Яхненко, А.В. Вертячих, А.А. Евтушенко, В.Ф. Герман, А.И. Котенко, Т.Н. Синеколодецкая, В.В. Анциферов. – № ГР 01840026640.

 3. Теоретическое и экспериментальное изучение осевых сил, действующих на ротор центробежного компрессора, и разработка способов их уменьшения : отчет о НИР (заключительный) / рук. И.А. Ковалев. – Сумы : СФ ХПИ, 1985. – 90 с. – Исполн. : Н.М. Олада, Н.И. Волков, А.В. Вертячих. – № ГР 76046749.

 4. Экспериментальное исследование осевых усилий в турбомашинах для модернизации и унификации титановых насосов : отчет о НИР (заключительный) / рук. И.А. Ковалев. – Сумы : СФ ХПИ, 1985. – 88 с. – Исполн. Н.М. Олада. – № ГР 79032103.

 5. Разработка песковых и шламовых насосов свободновихревого типа : отчет о НИР (заключительный) / рук. И.А. Ковалев. – Сумы : СФ ХПИ, 1986. – 56 с. – Исполн. : И.А. Мельник, В.Ф. Герман, В.А. Соляник, О.В. Голик, Т.Н. Синеколодецкая, Л.С. Евко. – № ГР 01821030156.

 6. Расчетно-теоретическая и конструкторская проработка нового гидравлического оборудования комплекса добычи ЖМК со дна океана. Ч. I : отчет о НИР (заключительный) / рук. И.А. Ковалев. – Сумы : СФ ХПИ, 1986. – 57 с. – Исполн. : Л.Г. Рожкова, А.А. Евтушенко, И.А. Мельник, С.Я. Фишер, А.В. Вертячих. – № ГР 01840087097.

 7. Совершенствование насосного оборудования, номенклатуры и технико-экономических показателей насосного парка горно-металлургических производств на базе Норильского ГМК : отчет о НИР (промежуточный) / рук. И.А. Ковалев. – Сумы : СФХПИ, 1986. – 57 с. – Исполн. : В.А. Соляник, О.В. Голик, С.П. Оверчик, И.А. Мельник, Н.А. Герасименков, Н.Г. Абрамушкин, В.И. Сесарев, С.В. Михалев, Е.А. Алексеева, Л.Н. Ярошенко, Н.Г. Алексеенко. – № ГР 01830083250.

 8. Повышение технико-экономических показателей насосного оборудования обогатительных и металлургических производств. Совершенствование систем гидротранспорта с использованием насосов с регулируемыми параметрами типа НПБ производительностью 80-250 м/ч напором 16-22,5 м. на Алтайском ГОКе: отчет о НИР (заключительный) / рук. И.А. Ковалев. – Сумы : СФХПИ, 1987. – 35 с. Исполн. : В.А. Соляник, О.В. Голик, С.В. Сапожников, А.С. Мироненко. – № ГР 01870004904.

 9. Создание высокоэффективных проточных частей незасоряемых насосов : отчет о НИР (заключительный) / рук. И.А. Ковалев. – Сумы : СФ ХПИ, 1988. – 65 с. – Исполн. : В.Ф. Герман, С.М. Яхненко, Т.Н. Синеколодецкая, А.И. Котенко, Н.Г. Алексеенко. - № ГР 01860064289.

 10. Исследовать рабочий процесс новых динамических насосов, преимущественно свободновихревых, и выдать исходные данные для разработки технической документации насосов с повышенными технико-экономическими показателями для гидротранспорта твердых веществ. Часть II : отчет о НИР (заключительный) / рук. И.А. Ковалев. – Сумы : СФ ХПИ, 1990. – 92 с. – № ГР 01860061382.

 11. Исследовать рабочий процесс новых динамических насосов, преимущественно свободновихревых, и выдать исходные данные для разработки технической документации насосов с повышенными технико-экономическими показателями для гидротранспорта твердых веществ. Часть III : отчет о НИР (заключительный) / рук. И.А. Ковалев. – Сумы : СФ ХПИ, 1990. – 92 с. – № ГР 01860061382.

 12. Исследование процессов энергопередачи в жидкостях на основании синергетических и вихревых эффектов. Исследование рабочего процесса вихревых элементов пневмоавтоматики, пылеуловителей, вихревых гидравлических машин, вихревых пневмотурбин : отчет о НИР (промежуточный) / рук. И.А. Ковалев. – Сумы : СумГУ, 1995. – 65 с. – Исполн. : С.М. Ванеев, А.Р. Якуба, С.А. Кузько, Н.Г. Алексеенко – № ГР 0195U006602.

 13. Исследование процессов энергопередачи в жидкостях на основании синергетических и вихревых эффектов : отчет о НИР (заключительный) / рук. И.А. Ковалев. – Сумы : СумГУ, 1996. – 131 с. – Исполн.: С. Ванеев, А. Якуба, Н. Олада, С. Кузько, Е. Олада, Т. Мишакова, А. Маневская.– № ГР 0195U006602.

 14. Исследование процессов преобразования энергии в закрученных потоках жидкостей и газов : отчет о НИР (промежуточный) / рук. И. Ковалев. – Сумы : СумГУ, 1998. – 86 с. – Исполн. : С. Ванеев, А. Якуба, Н. Олада, С. Кузько, Е. Олада, А. Маневская, Т. Мишакова. - № ГР 0197U016599.

 15. Исследование процессов преобразования энергии в закрученных потоках жидкостей и газов : отчет о НИР (заключительный) / рук. И.А. Ковалев. – Сумы : СумГУ, 1999. – 153 с. – Исполн. : С. Ванеев, А. Якуба, Н. Олада, С. Кузько, Е  Олада, А. Маневская, Т. Мишакова. – № ГР 0197U016599.

 16. Дослідження нетрадиційних турбомашин і систем для вирішення енергетичних та екологічних проблем : звіт про НДР (проміжний) / керівн. І. Ковальов. – Суми : СумДУ, 2001. – 204 с. – Викон.: В. Неня, І. Баранова, О. Кочевський, А. Євтушенко, С. Яхненко, С. Сапожніков, А. Руденко, О. Єлін, В. Шендрик, І. Твердохліб, О. Гусак, В. Бурлака, Н. Федотова, С. Антоненко, Є. Олада, М. Олада. – № ДР 0100U003214.

 17. Дослідження нетрадиційних турбомашин і систем для вирішення енергетичних та екологічних проблем : звіт про НДР (проміжний) / керівн. І. Ковальов. – Суми : СумДУ, 2001. – 87 с. – Викон. : А. Євтушенко, С. Ванєєв, В. Коваленко, М. Волков, А. Руденко, С. Антоненко, І. Баранова, М. Олада, О. Кочевський, Н. Федотова, О. Єлін, В. Шендрік, М. Бородай, В. Неня. – № ДР 0100U003214.

 18. Дослідження нетрадиційних турбомашин і систем для вирішення енергетичних та екологічних проблем : звіт про НДР (заключний) / керівн. І. Ковальов. – Суми : СумДУ, 2002. – 204 с. – Викон. : В. Неня, О. Алексенко, С. Ванєєв, В. Коваленко, Л. Рожкова, М. Волков, А. Євтушенко, А. Руденко, О. Єлін, Н. Федотова, В. Шендрик, С. Антоненко, Е. Колісніченко. – № ДР 0100U003214.

 19. Наукові основи технічного забезпечення енергозберігаючих технологій в гідропневмосистемах : звіт про НДР (проміжний) / керівн. І. Ковальов. – Суми : СумДУ, 2003. – 177 с. – Викон. : А. Евтушенко, С. Антоненко, Е. Колісніченко, О. Єлін, І. Каплун, Є. Коваленко, В. Зінченко, Н. Фєдотова, В. Панченко, В. Шендрик, А. Папченко, С. Ванєєв, О. Кочевський, В. Неня, О. Алексенко. – № ДР 0103U000769.

 20. Наукові основи технічного забезпечення енергозберігаючих технологій в гідропневмосистемах : звіт про НДР (проміжний) / керівн. І. Ковальов. – Суми : СумДУ, 2004. – 153 с. – Викон. : А. Євтушенко, В. Панченко, О. Алексенко, І. Каплун, О. Єлін, О. Гусак, Н. Федотова, С. Ванєєв, Е. Колісніченко, М. Волков, А. Папченко, В. Неня, О. Кочевський. – № ДР 0103U000769.

 21. Научные основы технического обеспечения энергосберегающих технологий в гидропневмосистемах : отчет о НИР (заключительный) / рук. И.А. Ковалев. – Сумы : СумГУ, 2005. – 151 с. – Исполн. : А. Евтушенко, А. Неня, В. Панченко, С. Луговая, П. Ольштынский, И. Каплун, С. Ванеев, А. Кочевский, Э. Колисниченко, А. Папченко, О. Алексенко, Л. Рожкова. – № ГР 0103U000769.

 22. Дослідження нетрадиційних шляхів перетворення в рідинах і газах та створення на їх основі обладнання для гідропневмосистем : звіт про НДР (проміжний) / керівн. І. Ковальов. – Суми : СумДУ, 2006. – 196 с. – Викон. : А. Євтушенко, Д. Казнієнко, А. Папченко, С. Ковальов, І. Каплун, А. Неня, О. Шепеленко, М. Карапузова, О. Алексенко, Е. Колісніченко. - № ДР 0106U001935.

 23. Исследование нетрадиционных путей превращения энергии в жидкостях и газах и создание на их основе прогрессивного оборудования для гидропневмосистем : отчет о НИР (промежеточный) / рук. И. Ковалев. – Сумы : СумГУ, 2007. – 170 с. – Исполн. : А. Евтушенко, Э. Колисниченко, А. Папченко, А. Гусак, И. Островский, А. Кочевский, Н. Федотова, С. Ванеев, В. Зинченко, Н. Сотник, С. Хованский, А. Руденко, С. Ковалев, А. Шепеленко, И. Каплун, А. Зубахин, К. Хацко, А. Гулый, В. Неня, В. Герман, В. Захарченко, С. Луговая, А. Неня, П. Ольштынский. - № ГР 0106U001935.

 24. Дослідження нетрадиційних шляхів перетворення енергії в рідинах і газах та створення на їх основі прогресивного обладнання для гідропневмосистем : звіт про НДР (заключний) / керівн. І. Ковальов. – Суми : СумДУ, 2008. – 102 с. – Викон. : А. Євтушенко, О. Гулий, О. Гусак, М. Сотник, В. Неня, А. Папченко, І. Каплун, О. Зубахін, К. Хацко, А. Неня, В. Панченко, О. Шепеленко, О. Моргаль, С. Ковальов, М. Овчаренко, С. Хованский, В. Зінченко, А. Маневська. –№ ДР 0106U001935.


  1   2   3

Схожі:

Заслужений професор Сумського державного університету iconЗаслужений професор Сумського державного університету
Заслужений професор Сумського державного університету Світлана Олексіївна Швачко: до 75-річчя від дня народження: біобібліографічний...
Заслужений професор Сумського державного університету iconЗаслужений професор Сумського державного університету
Сумського державного університету Олег Федорович Балацький : до 75-річчя від дня народжена : біобібліографічний покажчик / уклад....
Заслужений професор Сумського державного університету iconЗаслужений професор Сумського державного університету
Сумського державного університету Олег Федорович Балацький : до 75-річчя від дня народжена : біобібліографічний покажчик / уклад....
Заслужений професор Сумського державного університету iconЗаслужений професор Сумського державного університету
Рані матеріали про життєвий шлях, наукову діяльність заслуженого професора Сумського державного університету, академіка Міжнародної...
Заслужений професор Сумського державного університету iconЗаслужений професор Сумського державного університету
Олена Григорівна Ткаченко. До 55-річчя від дня народження: біобібліографічний покажчик / уклад.: І. Є. Булига, О. А. Крамаренко....
Заслужений професор Сумського державного університету iconЗаслужений професор Сумського державного університету
Марцинковський: до 85-річчя від дня народження: біобібліографічний покажчик / уклад.: І. Є. Булига, В. С. Рудецька; авт передм. С. М. Гудков....
Заслужений професор Сумського державного університету iconПрофесор Сумського державного університету
Сумського державного університету Віталій Іович Симоновський : до 75-річчя від дня народження : біобібліографічний покажчик / уклад....
Заслужений професор Сумського державного університету iconЗаслужений професор Сумського державного університету
У бібліографічному покажчику зібрані матеріали про життєвий шлях, наукову діяльність завідувача кафедри теорії та практики перекладу,...
Заслужений професор Сумського державного університету iconМіжнародна стратегія економічного розвитку регіону
Ф. Балацький – професор кафедри управління Сумського державного університету, доктор економічних наук, професор
Заслужений професор Сумського державного університету iconЕ-mail: management@ua fm
Балацький Олег Федорович (д е н., проф. Сумського державного університету, академік уеан та іан, Заслужений діяч науки І техніки...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи