Сумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ icon

Сумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ
НазваСумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ
Сторінка1/7
Дата21.09.2012
Розмір0.67 Mb.
ТипДокументи
  1   2   3   4   5   6   7

Сумський державний університет

Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ

0-542-33-10-39 library.sumdu.edu.ua | library_ssu@ukr.net
Нові надходження літератури

Поточний інформаційний список

листопад-грудень 2010 року


Представлено видань (назв) всього: 576

Книг: 354 (наукових – 210, підручників – 144), дисертацій – 3,

авторефератів – 149, журналів – 70


1. Наука в цілому
001(082.1) Д74

Дриновський збірник. Т.3 / Ред. кол.: С.Ю.Страшнюк, С.Б.Сорочан, Н.В.Аксьонова та ін. – Харків-Софія: Академ. видав. ім. проф. Марина Дринова, 2009. – 487 с. – З обмінного фонду.

Кільк. прим.: 1 (Схов. – 1)001.891(075.8) К60

Колесников, О.В. Основи наукових досліджень: навч. посіб. / О.В.Колесников. – 2-ге вид., випр. та доп. – К.: ЦУЛ, 2011. – 144 с. + Гриф МОН.

Кільк. прим.: 1 (НауЗ. – 1)

^ 2. Комп’ютерна наука і технологія
004(075.8) Б90

Булашенко, А.В. Інформатика: конспект лекцій для студ. спец. 6.090220 "Обладнання хімічних виробництв та підприємств будівельних матеріалів" усіх форм навчання. У 4-х ч. Ч.1. Апаратне та програмне забезпечення ОС Windows / А.В.Булашенко. – Суми: СумДУ, 2010. – 185 с.

Кільк. прим.: 55 (ІШос. – 53, ДБВі. – 1, Стен. – 1)004(075.8) Б90

Булашенко, А.В. Інформатика: конспект лекцій для студ. спец. 6.090220 "Обладнання хімічних виробництв та підприємств будівельних матеріалів" усіх форм навчання. У 4-х ч. Ч.3. Обробка інженерної інформації за допомогою пакету MS Office /А.В.Булашенко. – Суми: СумДУ, 2010. – 228 с.

Кільк. прим.: 55 (ІШос. – 53, ДБВі. – 1, Стен. – 1)004(075.8) Б90

Булашенко, А.В. Вступ до спеціальності: конспект лекцій для студ. напряму 050201 "Системна інженерія" спец. 6.091401 "Системи управління та автоматики" заочної форми навчання; У 2-х ч. Ч.1 / А.В.Булашенко. – Суми: СумДУ, 2010. – 138 с.

Кільк. прим.: 45 (ІШос. – 43, ДБВі. – 1, Стен. – 1)004.31(075.8) К82

Кривуля, Г.Ф. Схемотехніка: навч. посіб. / Г.Ф.Кривуля, В.М.Рябенький, В.С.Буряк. – Х.: ТОВ "Компанія СМІТ", 2007. – 250 с.

Кільк. прим.: 5 (Абон. – 2, Навч. – 3)004.4'242 П31

Пєтух, А.М. Швидкодійні цифрові функціональні генератори графічних примітивів: монографія / А.М.Пєтух, В.О.Денисюк, Д.Т.Обідник. – Вінниця: ВНТУ, 2010. – 148 с. – З обмінного фонду.

Кільк. прим.: 1 (Схов. – 1)004.43(075.8) Г54

Глибовець, А.М. Практикум з мови програмування Сі /А.М.Глибовець, М.М.Глибовець, В.С.Проценко. – К. : Києво-Могилянська академія, 2010. – 209 с. + Гриф МОН. – З обмінного фонду.

Кільк. прим.: 1 (Навч. – 1)004.451(075.8) К60

Колисниченко, Э.В. Основы работы в системе КОМПАС: для студ. спец. 6.050601 "Энергетический менеджмент" всех форм обучения / Э.В.Колисниченко. – Сумы: СумДУ, 2010. – 249 с.

Кільк. прим.: 30 (Навч. – 3, ДБВі. – 1, Стен. – 1, КПГМ. – 25)004.89:159.9(075.8) Р83

Руденко, В.М. Математичні методи в психології : підручник / В.М.Руденко, Н.М.Руденко. – К.: Академвидав, 2009. – 384 с. + Гриф МОН. – (Альма-матер).

Кільк. прим.: 1 (Навч. – 1)004:33(075.8) Б90

Булашенко, А.В. Економічна інформатика: конспект лекцій з дисципліни "Економічна інформатика" для студ. спец. 6.050107 "Економіка підприємства" заочної форми навчання /А.В.Булашенко. – Суми: СумДУ, 2010. – 220 с.

Кільк. прим.: 35 (ІШос. – 33, ДБВі. – 1, Стен. – 1)

^ 3. Управління. Менеджмент
005 М55

Механизмы управления развитием социально-экономических систем: монография. – Донецк : ГВУЗ "ДонНТУ", 2010. – 688 с. – З обмінного фонду.

Кільк. прим.: 1 (Схов. – 1)005(075.8) С76

Стадник, В.В. Менеджмент: підручник / В.В.Стадник, М.А.Йохна. – 2-ге вид., випр., доп. – К.: Академвидав, 2010. – 472 с. + Гриф МОН. – (Альма-матер).

Кільк. прим.: 1 (НауЗ. – 1)005.32:331.109 М80

Мороз, О.В. Теорія конфліктів в контексті побудови загальної моделі ефективності сучасного підприємства: монографія / О.В.Мороз, О.А.Сметанюк, О.В.Лазарчук. – Вінниця: ВНТУ, 2010. – 256 с. – З обмінного фонду.

Кільк. прим.: 1 (Схов. – 1)005.334.4(075.8) Б83

Боронос, В.Г. Управління фінансовою санацією підприємств: конспект лекцій зі сец. 8.050104 "Фінанси" для студ. денної форми навчання / В.Г.Боронос, І.Й.Плікус. – Суми: СумДУ, 2010. – 114 с.

Кільк. прим.: 32 (Абон. – 23, НауЗ. – 3, ДБВі. – 1,

Стен. – 1, ІШос. – 2, ІКон. – 2)005.334.4(075.8) Т98

Тюріна, Н.М. Управління фінансовою санацією підприємства: підручник / Н.М.Тюріна, Н.С.Карвацка. – Львів: Новий Світ-2000, 2008. – 396 с. + Гриф МОН. – (Вища освіта в Україні).

Кільк. прим.: 1 (НауЗ. – 1)005.336.1(075.8) Г94

Гуменюк, В.Я. Менеджмент продуктивності: навч. посіб. /В.Я.Гуменюк, І.А.Рощик. – Рівне : Нац. ун-т водного господарства та природокористування, 2010. – 203 с. + Гриф МОН.

Кільк. прим.: 1 (НауЗ. – 1)005.342(075.8) І-44

Ілляшенко, С.М. Інноваційний менеджмент: підручник /С.М.Ілляшенко. – Суми: Університетська книга, 2010. – 334 с. + Гриф МОН.

Кільк. прим.: 100 (Абон. – 60, НауЗ. – 3, ДБВі. – 1, Стен. – 1, КМар. – 4, ІШос. – 10, ІКон. – 10, Прил. – 2, НБар. – 1, НРом. – 3, НОхт. – 5)005.52:005.915(075.8) Ш49

Шеремет, О.О. Фінансовий аналіз: навч. посіб. /О.О.Шеремет. – К.: Кондор, 2010. – 196 с. + Гриф МОН.

Кільк. прим.: 26 (НауЗ. – 3, Абон. – 23)005.915(075.8) П12

Пазинич, В.І. Фінансовий менеджмент: навч. посіб. /В.І.Пазинич, А.В.Шулешко. – К.: ЦУЛ, 2011. – 408 с. + Гриф МОН.

Кільк. прим.: 1 (НауЗ. – 1)005.915(075.8) Р99

Рясних, Є.Г. Основи фінансового менеджменту: навч. посіб. / Є.Г.Рясних. – К.: Академвидав, 2010. – 336 с. + Гриф МОН. – (Альма-матер).

Кільк. прим.: 2 (НауЗ. – 1, КФін. – 1)005.915:658.153 У67

Управління оборотними коштами в умовах невизначеності: монографія / Л.С.Чеснакова, В.В.Бойко, В.В.Масалітіна, М.М.Попік; За ред. В.В.Бойко. – К.: ЦУЛ, 2010. – 248 с. – З обмінного фонду.

Кільк. прим.: 1 (Схов. – 1)005.932(075.8) О-50

Окландер, М.А. Логістика (+Доступ з локальної мережі СумДУ): підручник / М.А.Окландер. – К.: ЦУЛ, 2008. – 346 с. + Гриф МОН.

Кільк. прим.: 1 (НауЗ. – 1)005.94(075.8) К91

Кунанець, Н.Е. Вступ до спеціальності: "Консолідована інформація": навч. посіб. / Н.Е.Кунанець, В.В.Пасічник. – Львів: Нац. ун-т "Львівська політехніка", 2010. – 196 с. – (Консолідована інформація).

Кільк. прим.: 1 (НауЗ. – 1)005.942:658(075.8) Х65

Хміль, Ф.І. Основи управлінського консультування: навч. посіб. / Ф.І.Хміль. – К.: Академвидав, 2008. – 240 с. + Гриф МОН. – (Альма-матер).

Кільк. прим.: 1 (НауЗ. – 1)005.95(075.8) Г12

Гавкалова, Н.Л. Менеджмент персонала: учеб. пос. /Н.Л.Гавкалова, Н.С.Маркова. – 3-е изд., перераб. и доп. – Х.: ИД "ИНЖЭК", 2009. – 296 с. + Гриф МОН.

Кільк. прим.: 1 (НауЗ. – 1)005.95(075.8) І-44

Ілляшенко, К.В. Менеджмент персоналу: конспект лекцій для студ. спец. 7.050104 та 8.050104 "Фінанси" усіх форм навчання та слухачів ЦПО / К.В.Ілляшенко. – Суми: СумДУ, 2010. – 79 с.

Кільк. прим.: 45 (Абон. – 40, НауЗ. – 3, ДБВі. – 1,

Стен. – 1)005.95(075.8) Ц61

Цимбалюк, С.О. Технології управління персоналом: навч. посіб. / С.О.Цимбалюк. – К.: КНЕУ, 2009. – 399 с. + Гриф МОН.

Кільк. прим.: 1 (НауЗ. – 1)005.953:355:159.91 М54

Методи і засоби психофізіологічного відбору кандидатів на службу за контрактом в Збройні сили України: монографія /С.М.Злепко, Л.Г.Коваль, В.В.Петренко, Р.С.Белзецький. – Вінниця: ВНТУ, 2010. – 204 с. – З обмінного фонду.

Кільк. прим.: 1 (Схов. – 1)
4. Стандартизація

006.063:338.439 О-21

Обов'язкова сертифікація харчової продукції - час для реформи. – К. : Sida, 2009. – 34 с. – Дар.

Кільк. прим.: 1 (Схов. – 1)

^ 5. Цивілізація. Культура
008 Г20

Гармоничная цивилизация. Инновационные проекты Глобального Союза Гармонии: первая публикация в России / Гл. ред. Л. Семашко. – СПб.: Лита, 2009. – 265 с. – Дар.

Кільк. прим.: 1 (Схов. – 1)008(075.8) К90

Культурологія: теорія та історія культури (+Доступ з локальної мережі СумДУ): навч. посіб. / За ред. І.І. Тюрменко. – 3-тє вид., перероб. та доп. – К.: ЦУЛ, 2010. – 370 с. + Гриф МОН.

Кільк. прим.: 10 (Навч. – 3, Абон. – 5, КІст. – 2)008(075.8) П12

Павлов, О.І. Тенденції розвитку цивілізацій у контексті глобалізації: навч. посіб. / О.І.Павлов. – Одеса: Астропринт, 2009. – 288 с. – Дар.

Кільк. прим.: 1 (Навч. – 1)008(477)(075.8) І-18

Іваненко, В.В. Історія української культури: навч. посіб. /В.В.Іваненко, Г.Г.Кривчик. – Дніпропетровськ: РВВ ДНУ, 2010. – 98 с. – З обмінного фонду.

Кільк. прим.: 1 (Навч. – 1)008(477)(09)(072) І-90

Історія української культури: комплекс навчально-методичних матеріалів для студ. вищих навчальних закладів усіх спец. / Уклад.: В.В.Кравченко, Д.М.Чорний, М.В.Чугуєнко. – Х.: ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2009. – 40 с. – З обмінного фонду.

Кільк. прим.: 1 (Схов. – 1)008(477.83)(031) Е64

Енциклопедія Львова. Т.3 / За ред. А. Козицького. – Львів: Літопис, 2010. – 736 с. – Переможець конкурсу "Найкраща книга Форуму" в номінації "17 найкращих книг" у рамках ХVII Форуму видавців, м. Львів 2010.

Кільк. прим.: 1 (Схов. – 1)

^ 6. Бібліографія. Бібліографічні покажчики
01/02 Б48

Березюк, Н.М. К.И. Рубинский: библиотекарь, библиотековед, библиограф (1860-1930) / Н.М.Березюк. – Х.: ХНУ им. В.Н. Каразина, 2010. – 64 с. – З обмінного фонду.

Кільк. прим.: 1 (Схов. – 1)016:378 І-66

Інновації у вищій школі : бібліографічний покажчик / Уклад. Н.В. Артикуца. – К.: Стилос, 2005. – 203 с. – З обмінного фонду.

Кільк. прим.: 1 (Схов. – 1)016:378.4(477.54) Ч-49

Леонид Феоктистович Черногор - профессор Харьковского университета: биобиблиографический указатель / Сост. С.В.Панасенко. – Х.: ХНУ им. В.Н. Каразина, 2010. – 64 с. – З обмінного фонду.

Кільк. прим.: 2 (Схов. – 2)016:4 Ш33

Швачко Світлана Олексіївна: до 75-річчя від дня народження: біобібліографічний покажчик наукових праць за 1969-2010 роки / Уклад.: І.Є.Булига, В.С.Рудецька. – Суми: СумДУ, 2010. – 72 с. – (Біобібліографія вчених університету ; Вип.2).

Кільк. прим.: 5 (Схов. – 3, Стен. – 1, ДБВі. – 1)016:539.3(092) З-36

Заслуженный профессор Сумского государственного университета Леонид Аншелович Фильштинский: к 80-летию со дня рождения: биобиблиографический указатель научных трудов за 1961-2010 гг. / Уклад.: І.Є. Булига, В.С. Рудецька, В.О. Шарко. – Сумы: СумГУ, 2010. – 109 с. – (Биобиблиография ученых университета ; Вып.1).

Кільк. прим.: 5 (Схов. – 3, ДБВі. – 1, Стен. – 1)02(470.311) М82

Москва - город библиотек. – М.: Гранд-Фаир, 2008. – 16 с. – Дар.

Кільк. прим.: 1 (Схов. – 1)023(075) Д74

Дригайло, В.Г. Основы научной организации труда в библиотеке: учеб.-метод. пос. 100 выпусков / В.Г.Дригайло. – М.: Либерея-Бибинформ, 2005. – 424 с. – (Библиотекарь и время. ХХІ век ; № 20).

^ Кільк. прим.: 1 (ТМКБ. – 1)025 Д74

Дригайло, В.Г. Технология работы библиотеки: научно-практическое пос. 100 выпусков / В.Г.Дригайло. – М.: Либерея-Бибинформ, 2009. – 544 с. – (Библиотекарь и время. ХХІ век; № 104).

Кільк. прим.: 1 (ТМКБ. – 1)025.1:027.7 Д74

Дригайло, В.Г. Основы управления библиотекой высшего учебного заведения: научно-практическое пособие / В.Г.Дригайло, Е.В.Башун, В.Н.Волынец. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Либерея, 2004. – 328 с.

Кільк. прим.: 1 (ТМКБ. – 1)025.2 П78

Проблеми формування фондів бібліотеки ГДПІІМ: соціологічне дослідження / Уклад.: Г.О. Кліцакова, Л.М. Рачинська, Н.В. Мулькова. – Горлівка: Вид-во ГДПІІМ, 2010. – 64 с. – Дар.

Кільк. прим.: 1 (ДБВі. – 1)027.7 Д74

Дригайло, В.Г. Основы организации работы библиотеки вуза: научно-практическое пос.100 выпусков / В.Г.Дригайло. – М.: Либерея-Бибинформ, 2007. – 624 с. – (Библиотекарь и время. ХХІ век ; №64).

Кільк. прим.: 1 (ТМКБ. – 1)7. Музеї
069:7(477.52)(082.1) Х98

Художній музей: збірник статей і матеріалів (до 85-річного ювілею Сумського обласного художнього музею ім. Н. Онацького) / Ред. кол.: Г.В. Ареф'єва, О.Й. Денисенко, Г.М. Дужа та ін. – Суми: Університетська книга, 2005. – 170 с. – Дар.

Кільк. прим.: 1 (ДБВі. – 1)

8. Журналістика
070(047.2/.3) С88

Стулова, Г.В. Феномен гомосексуальності на сторінках української преси: звіт із результатів контент-аналітичного дослідження / Г.В.Стулова, М.Г.Касянчук, Є.Б.Лещинський. – Донецьк: Цифрова типографія, 2010. – 72 c. – Дар.

Кільк. прим.: 1 (Схов. – 1)070(100)(09)(075.8) Ж72

Жиленко, І.Р. Історія зарубіжної журналістики (від античності до II пол. XVIII ст.) : навч. посіб. / І.Р.Жиленко. – Суми: СумДУ, 2010. – 285 с. + Гриф МОН.

Кільк. прим.: 15 (Абон. – 5, Навч. – 3, ДБВі. – 1,

Стен. – 1, КЖФ . – 5)070.4(075.8) К78

Крайнікова, Т.С. Коректура: підручник / Т.С.Крайнікова. – К.: Наша культура і наука, 2010. – 252 с. + Гриф МОН.

Кільк. прим.: 1 (Навч. – 1)070:004.738.5(075.8) П64

Потятиник, Б.В. Інтернет-журналістика: навч. посіб. /Б.В.Потятиник. – Львів: ПАІС, 2010. – 246 с.

Кільк. прим.: 50 (Абон. – 44, Навч. – 3, КЖФ . – 3)^ 9. Філософія. Психологія
1(076.3) К28

Касьян, В.І. Філософія: відповіді на питання екзаменаційних білетів: навч. посіб. / В.І.Касьян. – 6-те вид., стереотип. – К.: Знання, 2010. – 347 с. + Гриф МОН. – (Систематизуємо знання).

Кільк. прим.: 1 (Навч. – 1)1(091)(075.8) Т19

Тарєлкін, Ю.П. Історія філософії в стислому викладі : навч. посіб. / Ю.П.Тарєлкін, В.О.Цикін. – Суми: СумДПУ ім.А.С.Макаренка, 2007. – 224 с.

Кільк. прим.: 1 (Навч. – 1)13 Б82

Боришевський, М. Дорога до себе: від основ суб'єктності до вершин духовності: монографія / М.Боришевський. – К.: Академвидав, 2010. – 416 с. – (Монограф).

Кільк. прим.: 1 (Схов. – 1)159.9(075.8) Д84

Дуткевич, Т.В. Практична психологія: вступ до спеціальності: навч. посіб. / Т.В.Дуткевич, О.В.Савицька. – 2-ге вид. – К.: ЦУЛ, 2010. – 256 с. + Гриф МОН.

Кільк. прим.: 1 (Навч. – 1)159.9(075.8) М99

М'ясоїд, П.А. Курс загальної психології: підручник. У 2-х т. Т.1 / П.А.М'ясоїд. – К.: Алерта, 2011. – 496 с. + Гриф МОН.

Кільк. прим.: 6 (Абон. – 2, Навч. – 3, КПСт. – 1)159.9(075.8) П14

Палій, А.А. Диференціальна психологія: навч. посіб. /А.А.Палій. – К.: Академвидав, 2010. – 432 с. + Гриф МОН. – (Альма-матер).

Кільк. прим.: 1 (Навч. – 1)159.964(075.8) Г17

Галян, І.М. Психодіагностика : навч. посіб. / І.М.Галян. – К.: Академвидав, 2009. – 464 с. + Гриф МОН. – (Альма-матер).

Кільк. прим.: 2 (Навч. – 1, Мед. – 1)
  1   2   3   4   5   6   7

Схожі:

Сумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ iconСумський державний університет. Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ
України: Рекомендаційний список/ Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ. Суми: СумДУ, 2007
Сумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ iconСумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ
В62 Водні ресурси: використання, охорона, відтворення, управління: Рекомендаційний список. Суми: Вид-во СумДУ. Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний...
Сумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ iconСумський державний університет. Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ
Вища школа України на шляху трансформації у європейський освітній простір: Рекомендаційний список. Суми: СумДУ. Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний...
Сумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ iconСумський державний університет. Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ
Згадувати важко – пам’ятати треба: Рекомендаційний список до 75-х роковин Голодомору 1932-1933 років в Україні. Суми: СумДУ. Бібліотека....
Сумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ iconСумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ
Украины, всего войска запорожского и народа малороссийского… До 300-річчя подій, пов’язаних з воєнно-політичним виступом гетьмана...
Сумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ iconСумський державний університет. Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ
Засновник наукової школи з економіки природокористування: До 70-річчя О. Ф. Балацького: Рекомендаційний список. Суми: СумДУ. Бібліотека....
Сумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ iconСумський державний університет. Бібліотека. Довідково-інформаційний відділ
Більше знати про снід не зайве: Рекомендаційний список. Суми: СумДУ. Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ, 2007. 17с
Сумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ iconСумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ
move to 0-35553909
Сумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ iconСумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ Друковані праці співробітників Сумського державного університету за 2007 рік Бібліографічний покажчик Суми-2009
move to 0-10800154
Сумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ iconСумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ
Анатолій Васильєв знову ректор СумДУ: коротко // Ярмарок. 2010. – №21. 27 травня. – С. 1
Сумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ iconСумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ
Анатолій Васильєв знову ректор СумДУ: коротко // Ярмарок. 2010. – №21. 27 травня. – С. 1
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи