Положення про державну атестацію науково-дослідних (науково-технічних) установ : постанова Кабінету Міністрів України від 21 грудня 2011 р. №1320 / Україна. Кабінет Міністрів // Офіційний вісник України. 2011. №99. С. 36-38 icon

Положення про державну атестацію науково-дослідних (науково-технічних) установ : постанова Кабінету Міністрів України від 21 грудня 2011 р. №1320 / Україна. Кабінет Міністрів // Офіційний вісник України. 2011. №99. С. 36-38
НазваПоложення про державну атестацію науково-дослідних (науково-технічних) установ : постанова Кабінету Міністрів України від 21 грудня 2011 р. №1320 / Україна. Кабінет Міністрів // Офіційний вісник України. 2011. №99. С. 36-38
Дата18.10.2012
Розмір60.2 Kb.
ТипПоложення

Сумський державний університет

Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ

0542-33-10-39 library.sumdu.edu.ua | library_ssu@ukr.net
Наука України

Поточний інформаційний список

за I квартал 2012 рокуУкраїна. Кабінет Міністрів.

Про внесення змін до положення про державну атестацію науково-дослідних (науково-технічних) установ : постанова Кабінету Міністрів України від 21 грудня 2011 р. № 1320 / Україна. Кабінет Міністрів // Офіційний вісник України. – 2011. – № 99. –

С. 36-38.Україна. Кабінет Міністрів.

Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для виконання міжнародних наукових та науково-технічних програм і проектів вищими навчальними закладами та науковими установами : постанова Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2011 р. № 1197 / Україна. Кабінет Міністрів // Офіційний вісник України. – 2011. – № 91. – С. 161-162.Україна. Міністерство освіти і науки, молоді та спорту.

Деякі питання експертних рад з питань проведення експертизи дисертаційних робіт Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України : наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 14 вересня 2011 р. № 1058 / Україна. Міністерство освіти і науки, молоді та спорту // Бюлетень вищої атестаційної комісії України. – 2011. – № 12. – С. 14-17.Україна. Міністерство освіти і науки, молоді та спорту.

Про затвердження Переліку наукових спеціальностей : наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 14 вересня 2011 р. № 1057 / Україна. Міністерство освіти і науки, молоді та спорту // Бюлетень вищої атестаційної комісії України. – 2011. – № 12. – С. 2-13. 1. 27.

Ануфрієва, O.Л. Активізація рефлексивної позиції при підготовці дисертаційного дослідження / O.Л. Ануфрієва // Нові технології навчання. – 2011. – № 68. – С. 132-137.

 1. 1.

Б.Є. Патон і розвиток хімічних та біологічних досліджень / за загальною редакцією академіка В.Д. Походенка // Вісник Національної Академії Наук України. – 2012. – № 2. – С. 50-72.

 1. 28.

Березкина, Н.Ю. Использование баз данных Web of Science и Scopus для оценки результатов научной деятельности в Национальной академии наук Беларуси / Н.Ю. Березкина, О.Н. Сикорская, Г.С. Хренова // Библиотеки национальных академий наук: проблемы функционирования, тенденции развития. – 2011. – Вып. 9. – С. 43-50.

 1. 2.

Борис Євгенович Патон: за підсумками року. Інтерв'ю президента Національної академії наук України Б.Є. Патона журналу "Вісник Національної академії наук України" // Вісник Національної Академії Наук України. – 2012. – № 1. – С. 3-8.

 1. 3.

Від "відтоку мізків" до циркуляції кадрів: державна політика Росії щодо взаємодії з науковою і технологічною діаспорою: із доповіді І.Г. Дежиної // Вісник Національної Академії Наук України. – 2012. – № 1. – С. 24-27.

 1. 29.

Габріелова, Т.Ю. Організаційні засади використання інновацій у техніко-технологічних процесах обслуговування вантажів в аеропортах / Т.Ю.Габріелова, І.В.Василенко // Актуальні проблеми економіки. – 2012. – № 1. – С. 129-132.

 1. 4.

Геєць, В.М. Б.Є. Патон і пріоритетний розвиток соціогуманітарних досліджень у роки незалежності / В.М. Геєць // Вісник Національної Академії Наук України. – 2012. – № 2. – С. 73-98.

 1. 5.

Етичний кодекс ученого України // Бюлетень вищої атестаційної комісії України. – 2011. – № 11. – С. 7-10.

 1. 6.

Загородній, А.Г. Б.Є. Патон і розвиток міжнародних наукових зв’язків / А.Г. Загородній // Вісник Національної Академії Наук України. – 2012. – № 2. – С. 99-108.

 1. 24.

Індиченко, Г. Академічна наука: від становлення до сучасності / Г. Індиченко // Управління бібліотечно-інформаційною діяльністю наукової бібліотеки. – 2010. – Вип. 28. – С. 597-608.

 1. 30.

Корж, М.В. Удосконалення моделі організації інноваційної діяльності на державному рівні при використанні інструментарію міжнародного маркетингу / М.В. Корж // Актуальні проблеми економіки. – 2012. – № 2. – С. 77-84.

 1. 31.

Криворотов, В.В. Результаты финансирования инновационной деятельности в России / В.В. Криворотов, К.В. Руткаускас // Финансовая аналитика: проблемы и решения. – 2012. – № 3. – С. 2-5.

 1. 7.

Локтєв, В.М. Збереження та відновлення науки — запорука розвитку України як передової держави / В.М. Локтєв // Вісник Національної Академії Наук України. – 2012. – № 1. – С. 9-19.

 1. 8.

Мачулін, В.Ф. Б.Є. Патон — президент Міжнародної асоціації академій наук: про що свідчать стенограми / В.Ф. Мачулін // Вісник Національної Академії Наук України. – 2012. – № 2. – С. 109-123.

 1. 9.

Моісеєва, Т. Довга дорога додому: плеяда вчених зі світовим ім'ям - родом з України, проте мало кому про це відомо / Т. Моісеєва // Урядовий кур'єр. – 2011. – № 242.- 27 грудня. – С. 17.

 1. 10.

Наумовець, А.Г. Б.Є. Патон і розвиток досліджень в галузі фізико-технічних і математичних наук у НАН України / А.Г. Наумовець // Вісник Національної Академії Наук України. – 2012. – № 2. – С. 24-49.

 1. 11.

Ніколайчук, І. Шляхом високих технологій: відкриття науково-навчального центру "Наноелектроніка і нанотехнології" у Національному технічному університеті України "Київський політехнічний інститут" / І. Ніколайчук // Науковий світ. – 2011. – № 12. – С. 4-5.

 1. 12.

Перший науково-освітній центр "Наноелектроніка й нанотехнології": даний центр відкрився в Національному технічному університеті України "Київський політехнічний інститут" // Науковий світ. – 2011. – № 11. – С. 17. – коротко.

 1. 13.

Полвека во главе отечественной науки: 27 февраля научная общественность отмечала 50-летие избрания Бориса Патона Президентом Национальной академии наук Украины : приветственное слово Председателя Верховной Рады Украины Владимира Литвина // Голос Украины. – 2012. – № 38.-28 февраля. – С. 1, 2.Положення про атестаційну колегію Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України : затверджено наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 14 вересня 2011 р. № 1059 // Бюлетень вищої атестаційної комісії України. – 2011. – № 12. – С. 18-19.Положення про спеціалізовану вчену раду : затверджено наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від

14 вересня 2011 р. № 1059 // Бюлетень вищої атестаційної комісії України. – 2011. – № 12. – С. 20-47.

 1. 14.

Попович, А.С. Проблемы, которые необходимо решить в новой редакции Закона Украины "О научной и научно-технической деятельности" / А.С. Попович // Наука та інновації. – 2011. – Т. 7, № 6. – С. 86-90.

 1. 15.

Правила оформлення посилань на архівні документи у дисертаціях // Бюлетень вищої атестаційної комісії України. – 2011. – № 11. – С. 11-15.

 1. 16.

Правила оформлення посилань на архівні документи у прикнижкових, прикінцевих, пристатейних списках джерел (у монографії, навчальному посібнику, статті тощо) // Бюлетень вищої атестаційної комісії України. – 2011. – № 11. – С. 16-19.Премія Крафорда – 2012 // Вісник Національної Академії Наук України. – 2012. – № 2. – С. 130-132.Прошкін, В.В. Педагогічний університет і регіон: перспективні напрями наукового співробітництва / В.В. Прошкін // Нові технології навчання. – 2011. – № 68. – С. 3-7.

 1. 18.

Рейтинг наукових досягнень 2011 року за версією журналу «Science» // Вісник Національної Академії Наук України. – 2012. – № 1. – С. 110-115.

 1. 19.

Роль міжнародної мобільності вчених на різних етапах історії науки України : із доповіді А.Г. Наумовця, О.С. Поповича // Вісник Національної Академії Наук України. – 2012. – № 1. – С. 22-23.

 1. 34.

Седаш, Т.Н. Инновационные проекты: особенности реализации и методы оценки / Т.Н. Седаш // Финансовая аналитика: проблемы и решения. – 2012. – № 2. – С. 20-27.

 1. 20.

Суржик, Л. Гранди йдуть! Чи йдуть геть?. Деякі події 2011 року нагадали про неминущу цінність наукових знань / Л.Суржик // Дзеркало тижня. – 2012. – № 48. - 30 грудня -13 січня. – С. 1, 11.

 1. 23.

Феррис Дабр. В честь нобелевских лауреатов. Выдержки из статей некоторых удостоенных высшей награды ученых, когда-то напечатанных в журнале «В мире науки» / Феррис Дабр // В мире науки. – 2011. – № 8. – С. 30-39.

 1. 25.

Формирование баз данных реферативной информации - путь к оперативному обмену результатами научных исследований / В.В. Петров, А.А. Крючин, Л.И. Костенко, Н.Н. Минина // Библиотеки национальных академий наук: проблемы функционирования, тенденции развития. – 2010. – Вып. 8. – С. 103-109.Схожі:

Положення про державну атестацію науково-дослідних (науково-технічних) установ : постанова Кабінету Міністрів України від 21 грудня 2011 р. №1320 / Україна. Кабінет Міністрів // Офіційний вісник України. 2011. №99. С. 36-38 iconСумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ
Про внесення змін до положення про державну атестацію науково-дослідних (науково-технічних) установ : постанова Кабінету Міністрів...
Положення про державну атестацію науково-дослідних (науково-технічних) установ : постанова Кабінету Міністрів України від 21 грудня 2011 р. №1320 / Україна. Кабінет Міністрів // Офіційний вісник України. 2011. №99. С. 36-38 iconСумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ
Деякі питання реорганізації вищих навчальних закладів та наукових установ : постанова Кабінету Міністрів України від 21 березня 2011...
Положення про державну атестацію науково-дослідних (науково-технічних) установ : постанова Кабінету Міністрів України від 21 грудня 2011 р. №1320 / Україна. Кабінет Міністрів // Офіційний вісник України. 2011. №99. С. 36-38 iconСумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ
Деякі питання реорганізації вищих навчальних закладів та наукових установ : постанова Кабінету Міністрів України від 21 березня 2011...
Положення про державну атестацію науково-дослідних (науково-технічних) установ : постанова Кабінету Міністрів України від 21 грудня 2011 р. №1320 / Україна. Кабінет Міністрів // Офіційний вісник України. 2011. №99. С. 36-38 iconСумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ
України на 2012 рік та основних макропоказників економічного І соціального розвитку України на 2013 І 2014 роки: постанова Кабінету...
Положення про державну атестацію науково-дослідних (науково-технічних) установ : постанова Кабінету Міністрів України від 21 грудня 2011 р. №1320 / Україна. Кабінет Міністрів // Офіційний вісник України. 2011. №99. С. 36-38 iconСумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ
України на 2012 рік та основних макропоказників економічного І соціального розвитку України на 2013 І 2014 роки: постанова Кабінету...
Положення про державну атестацію науково-дослідних (науково-технічних) установ : постанова Кабінету Міністрів України від 21 грудня 2011 р. №1320 / Україна. Кабінет Міністрів // Офіційний вісник України. 2011. №99. С. 36-38 iconСумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ
Кабінету Міністрів України від 16 травня 2011 р. №546 / Україна. Кабінет Міністрів // Офіційний вісник України. – 2011. – №39. –...
Положення про державну атестацію науково-дослідних (науково-технічних) установ : постанова Кабінету Міністрів України від 21 грудня 2011 р. №1320 / Україна. Кабінет Міністрів // Офіційний вісник України. 2011. №99. С. 36-38 iconСумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ
Кабінету Міністрів України від 16 травня 2011 р. №546 / Україна. Кабінет Міністрів // Офіційний вісник України. – 2011. – №39. –...
Положення про державну атестацію науково-дослідних (науково-технічних) установ : постанова Кабінету Міністрів України від 21 грудня 2011 р. №1320 / Україна. Кабінет Міністрів // Офіційний вісник України. 2011. №99. С. 36-38 iconПро затвердження Державної програми прогнозування науково-технологічного розвитку на 2008 2012 роки: Постанова Кабінету Міністрів України від 11 вересня 2007 р. №1118// Офіційний вісник України. 2007. №69. С. 20 30. Україна. Кабінет Міністрів
Про затвердження Державної програми прогнозування науково-технологічного розвитку на 2008 2012 роки: Постанова Кабінету Міністрів...
Положення про державну атестацію науково-дослідних (науково-технічних) установ : постанова Кабінету Міністрів України від 21 грудня 2011 р. №1320 / Україна. Кабінет Міністрів // Офіційний вісник України. 2011. №99. С. 36-38 iconСумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ
Деякі питання реорганізації вищих навчальних закладів : розпорядження Кабінету Міністрів України від 10 серпня 2011 р. № 760-р /...
Положення про державну атестацію науково-дослідних (науково-технічних) установ : постанова Кабінету Міністрів України від 21 грудня 2011 р. №1320 / Україна. Кабінет Міністрів // Офіційний вісник України. 2011. №99. С. 36-38 iconСумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ
Деякі питання реорганізації вищих навчальних закладів : розпорядження Кабінету Міністрів України від 10 серпня 2011 р. №760-р / Україна....
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи