Сумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ icon

Сумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ
Скачати 209.73 Kb.
НазваСумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ
Дата19.10.2012
Розмір209.73 Kb.
ТипДокументи

Сумський державний університет

Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ

0-542-33-10-39 library.sumdu.edu.ua | library_ssu@ukr.net
Проблеми вищої школи

Поточний інформаційний список

за квітень 2011 року
  1. Вища школа


^ Україна. Кабінет Міністрів.

Деякі питання реорганізації вищих навчальних закладів та наукових установ : постанова Кабінету Міністрів України від 21 березня 2011 р. № 280 / Україна. Кабінет Міністрів // Офіційний вісник України. – 2011. – № 23. – С. 9.

Бондаренко, М. Інтеграція в європейську систему вищої освіти в IT-галузі шляхом участі в міжнародних освітніх програмах, проектах та конкурсах / М.Бондаренко // Вища школа. – 2011. – № 2. – С. 7-15.Верхогляд, О. Аналіз діяльності акредитаційних агенцій США / О.Верхогляд, Ю.Романовська, О.Романовський // Вища школа. – 2011. – № 2. – С. 72-84.Гіедре Пурванекіене. Реформи системи вищої освіти в Литві / Гіедре Пурванекіене // Маркетинг в Україні. – 2011. – № 1. – С. 57-61.Гія Нодія. Реформа вищої освіти в Грузії / Гія Нодія // Маркетинг в Україні. – 2011. – № 1. – С. 50-53.Горлова, О.С. Изменение порядка финансового обеспечения оказания образовательных услуг вузами за счет средств федерального бюджета / О.С.Горлова // Финансовая аналитика: проблемы и решения. – 2011. – № 12. – С. 49-55.Захожай, В. Актуальні питання запровадження навчальних інновацій у вищу освіту / В.Захожай // Персонал. – 2010. – № 3-4. – С. 182-187.Коваленко, О. Законопроект: часу на зволікання немає: засідання робочої групи з обговорення проекту Закону "Про вищу освіту" / О.Коваленко // Освіта України. – 2011. – № 21-22. – 21 березня. – С. 3-4.Козловський, І. Українсько-польському університетові... не бути!: з 1 квітня формально перестав функціонувати Європейський колегіум польських і українських університетів (ЄКПіУУ) / І.Козловський // Голос України. – 2011. – № 60.– 2 квітня. – С. 6.Нечипоренко, Ю. Угода про співробітництво між університетами як стимул для міжнародної науково-дослідної роботи / Ю.Нечипоренко // Юридичний журнал. – 2011. – № 2. – С. 133-134.Романовський, О.О. Підприємницький шлях до незалежності вищих навчальних закладів / О.О.Романовський // Актуальні проблеми економіки. – 2011. – № 3. – С. 153-167.Якимюк, Ю. Формування ефективного сховища інформації у вищому навчальному закладі - важлива складова системи електронного документообігу / Ю.Якимюк // Вісник книжкової палати. – 2011. – № 1. – С. 21-24.

2. Дистанційна освіта
Бичков, О.С. Використання GSM авторизації у системі дистанційного навчання / О.С.Бичков, В.В.Смєлов // Інформаційні технології в освіті. – 2010. – Вип. 7. – С. 86-89.Богачков, Ю.М. Деякі питання побудови та застосування стандартів ІКТ компетентностей учнів, вчителів, адміністраторів у дистанційному навчанні / Ю.М.Богачков, О.М.Кривонос // Інформаційні технології в освіті. – 2010. – Вип. 7. – С. 166-169.Васюк, О. Теоретико-методичні аспекти організації дистанційної освіти / О.Васюк, Т.Скумін // Вісник книжкової палати. – 2011. – № 2. – С. 30-32.Морзе, Н.В. Атестація електронних навчальних курсів у системі дистанційного навчання / Н.В.Морзе, О.Г.Глазунова // Інформаційні технології в освіті. – 2010. – Вип. 7. – С. 47-68.Петухова, Л.Є. Електронна система підтримки нормативно-правової бази дистанційної системи навчання / Л.Є.Петухова, Н.В.Осипова // Інформаційні технології в освіті. – 2010. – Вип. 7. – С. 12-18.Федорук, П.І. Експорт/імпорт навчального матеріалу в адаптивну систему дистанційного навчання / П.І.Федорук, С.М.Масловський, О.В.Удуд // Інформаційні технології в освіті. – 2010. – Вип. 7. – С. 69-77.

^ 3. Факультети. Відділення
Вірна, Ж.П. Психологія - дійсність життя і спосіб самозреалізування: підвищення ролі психологічної освіти населення - основна мета факультету психології Волинського національного університету ім. Лесі Українки / Ж.П.Вірна // Країна знань. – 2010. – № 4 (71). – С. 46-47.Головіна, Н.А. Фізики, гордіться, саме ви рухаєте прогрес!: фізичний факультет Волинського національного університету ім. Лесі Українки / Н.А.Головіна // Країна знань. – 2010. – № 4 (71). – С. 10-14.Громик, Ю.В. Слово - наріжний камінь людської культури: підготовка професійних фахівців в Інституті філології та журналістики Волинського національного університету ім. Лесі Українки / Ю.В.Громик, Т.П.Левчук, О.М.Косюк // Країна знань. – 2010. – № 4 (71). – С. 44-45.Демчук, В.В. Хімія творить дива!!!: одним із форпостів хімічної науки у північно-західному регіоні України є хімічний факультет Волинського національного університету ім. Лесі Українки / В.В.Демчук, Ж.О.Кормош // Країна знань. – 2010. – № 4 (71). – С. 22-25.Ковальчук, І.Р. Про математику і про факультет [математичний факультет Волинського національного університету ім. Лесі Українки] / І.Р.Ковальчук // Країна знань. – 2010. – № 4 (71). – С. 5-7.Кондратик, Л.Й. Світ в мені, і в світі я: ця літературна метафора дуже влучно передає зміст і спрямованість тих спеціальностей, - філософія, релігієзнавство, соціологія, культурологія, - яким навчають в Інституті соціальних наук Волинського національного університету ім. Лесі Українки / Л.Й.Кондратик // Країна знань. – 2010. – № 4 (71). – С. 29-31.Коцан, І.Я. Волинська наукова школа: екологія людини - головне [біологічний факультет Волинського національного університету ім. Лесі Українки] / І.Я.Коцан // Країна знань. – 2010. – № 4 (71). – С. 18-21.Ліпич, Л.Г. Економічна освіта у запитаннях та відповідях: підготовка фахівців на економічному факультеті Волинського національного університету ім. Лесі Українки / Л.Г.Ліпич // Країна знань. – 2010. – № 4 (71). – С. 40-41.Поручинський, А.І. Пізнавати, зберігати і примножувати: на базі біологічного факультету Волинського національного університету ім. Лесі Українки здійснюється підготовка фахівців високої кваліфікації / А.І.Поручинський, В.П.Войтюк // Країна знань. – 2010. – № 4 (71). – С. 15-17.Рогач, О.О. Різні мови - різні бачення життя: знання іноземної мови є необхідним для кожної освіченої людини, тому саме з такою метою у Волинському національному університеті ім. Лесі Українки був створений і успішно функціонує факультет романо-германської філології / О.О.Рогач // Країна знань. – 2010. – № 4 (71). – С. 37-39.Смолюк, І.О. Вічна професія - учитель!: підготовка фахівців у Педагогічному інституті Волинського національного університету ім. Лесі Українки / І.О.Смолюк, О.С.Семенов // Країна знань. – 2010. – № 4 (71). – С. 32-36.Федонюк, С.В. Транскордонне співробітництво: центром підготовки фахівців для транскордонного співробітництва на Волині є факультет міжнародних відносин Волинського національного університету ім. Лесі Українки / С.В.Федонюк // Країна знань. – 2010. – № 4 (71). – С. 52-54.Якушев, І.М. Наука про право і державу: юридичний факультет Волинського національного університету ім. Лесі Українки є осередком правової освіти і науки Волинської області / І.М.Якушев // Країна знань. – 2010. – № 4 (71). – С. 42-43.

^ 4. Професорсько-викладацький склад
Україна. Президент.

Про призначення державних стипендій видатним діячам науки: [серед отримувачів державної стипендії Фильштинський Леонід Аншелович] : указ Президента України від 3 березня 2011 р. № 260/2011 / Україна. Президент // Офіційний вісник Президента України. – 2011. – № 6. – С. 20-23.

// Орієнтир. – 2011. – № 12.- 23 березня. – С. 18.

Шульська, Н. Який він, викладач очима студентів? : лабораторією соціологічних досліджень, що функціонує у Волинському національному університеті ім. Лесі Українки в Інституті соціальних наук, було проведене опитування "Викладач очима студентів" / Н.Шульська // Наш університет. – 2010. – № 1.– 20 січня. – С. 6.

^ 5. Підготовка викладачів та вихователів
Петухова, Л.Є. Актуальні проблеми імплементації курсу ECDL в системі підготовки майбутніх учителів / Л.Є.Петухова, Н.В.Осипова, Н.О.Кушнір // Інформаційні технології в освіті. – 2010. – Вип. 8. – С. 17-22.Сиротіна, О. Дослідження змін у парадигмі підготовки викладачів вищої школи у США / О.Сиротіна // Вища школа. – 2011. – № 2. – С. 99-106.Співаковський, О.В. Педагогічний експеримент для перевірки ефективності методичної системи організації алгоритмічного тестування в процесі підготовки майбутніх вчителів математики / О.В.Співаковський, Н.В.Осипова, М.В.Сніжко // Інформаційні технології в освіті. – 2010. – Вип. 8. – С. 23-30.

^ 6. Організація навчальної роботи
Анісімов, А.В. Організація колективного навчання в інтернеті / А.В.Анісімов, І.О.Завадський // Інформаційні технології в освіті. – 2010. – Вип. 7. – С. 19-26.Гладков, О.В. Про один підхід до моделювання навчального процесу у вищому навчальному закладі / О.В.Гладков, О.С.Бичков // Інформаційні технології в освіті. – 2010. – Вип. 7. – С. 90-95.Гриценко, В.Г. Інформаційна технологія управління навчальним навантаженням у вищих навчальних закладах / В.Г.Гриценко // Інформаційні технології в освіті. – 2010. – Вип. 8. – С. 61-68.Данильчик, В. Адміністративно-правове забезпечення навчального процесу у вищому навчальному закладі державної податкової служби України / В.Данильчик // Підприємництво, господарство і право. – 2011. – № 2. – С. 83-85.Катеринчук, І.С. Інтелектуальна автоматизована система контролю знань: лінгвістична підсистема / І.С.Катеринчук, В.М.Кулик, О.І.Комарницька // Інформаційні технології в освіті. – 2010. – Вип. 7. – С. 33-39.Напрями структуризації функціональної архітектури типового інтернет-порталу інформаційних ресурсів ВНЗ політехнічного профілю / В.О.Бабенко, Т.В.Бабіна, О.Б.Габзовська, А.Й.Савицький // Інформаційні технології в освіті. – 2010. – Вип. 7. – С. 78-81.Поліновський, В.В. Програмний комплекс для створення та накопичення сучасних навчальних матеріалів / В.В.Поліновський, В.А.Герасименко // Інформаційні технології в освіті. – 2010. – Вип. 7. – С. 109-116.Складові бази даних типового інтернет-порталу інформаційних ресурсів ВНЗ політехнічного профілю / В.О.Бабенко, Т.В.Бабіна, О.Б.Габзовська, А.Й.Савицький // Інформаційні технології в освіті. – 2010. – Вип. 7. – С. 82-85.

^ 7. Зарахування у ВНЗ
Заглада, Л. До інституту - мережами Інтернету: цього року вперше в Україні введено систему електронного вступу до вищих навчальних закладів / Л.Заглада // Освіта України. – 2011. – № 19-20.– 14 березня. – С. 1, 4.Запрошуємо на навчання до Київського національного лінгвістичного університету: правила прийому у 2011р. // Іноземні мови. – 2011. – № 1. – С. 3-14.Ковалів, І. Абітурієнт - 2011: віртуальний вступ: молодь зможе подавати документи через Інтернет та навчатиметься у виші 4 роки / І.Ковалів // Урядовий кур'єр. – 2011. – № 49.– 18 березня. – С. 1, 5.Мінне поле вступної кампанії: експерти заявляють, що цьогоріч вступити до вишу буде складніше. Єдиний вихід - не мовчати // Україна молода. – 2011. – № 61.– 13 квітня. – С. 11.Овдієнко, Н. Експерти радять стежити за "сусідами" в рейтингу: ризики вступної кампанії – 2011 / Н.Овдієнко // Голос України. – 2011. – № 64.- 8 квітня. – С. 4.Овдієнко, Н. Дітей переводять до слабших шкіл в гонитві за кращим атестатом: поки випускники бігають на підготовчі курси й ретельно займаються з репетиторами, їхні батьки ламають голови над тим, як полегшити вступ своїх чад до вузів... / Н.Овдієнко // Голос України. – 2011. – № 43.- 10 березня. – С. 19.Перелік конкурсних предметів у сертифікаті Українського центру оцінювання якості освіти (вступних екзаменів, творчих конкурсів) для вступників на основі повної загальної середньої освіти // Освіта. – 2011. – № 15.– 16-23 березня. – С. 7-12.Порохняк, К. Абітурієнту – електронний вступ: система "Електронний вступ до ВНЗ України" працюватиме вже з 1 червня / К.Порохняк // Освіта. – 2011. – № 14.– 9-16 березня. – С. 2.Правила прийому на 2011: правила прийому розроблені Приймальною комісією Київського національного університету імені Тараса Шевченка відповідно до Умов прийому до вищих навчальних закладів України // Освіта. – 2011. – № 15.– 16-23 березня. – С. 1-7.

^ 8. Методи та форми навчання
Вакалюк, Т.А. Математичні основи розв'язування олімпіадних задач з інформатики на сайті e-olimp / Т.А.Вакалюк // Інформаційні технології в освіті. – 2010. – Вип. 7. – С. 139-144.Григор'ва, В.Б. Використання педагогічного програмного засобу "Аналітична геометрія" під час проведення лекційних занять / В.Б.Григор'ва // Інформаційні технології в освіті. – 2010. – Вип. 8. – С. 114-120.Жуковський, С.С. Організація підготовки учасників олімпіади з інформатики засобами інтернет-порталу e-olimp / С.С.Жуковський // Інформаційні технології в освіті. – 2010. – Вип. 7. – С. 145-150.Кобець, В.М. Програмний засіб розв'язання нормативних економіко-математичних завдань для вищих навчальних закладів / В.М.Кобець // Інформаційні технології в освіті. – 2010. – Вип. 7. – С. 96-108.Куценко, В.І. Інноваційно-кластерна парадигма підготовки кадрів / В.І.Куценко, О.В.Гаращук // Інвестиції: практика та досвід. – 2011. – № 6. – С. 13-16.Мазур, М.П. Особливості розробки віртуальних практичних інтерактивних засобів навчальних дисциплін для дистанційного навчання / М.П.Мазур, С.С.Петровський, М.Л.Яновський // Інформаційні технології в освіті. – 2010. – Вип. 7. – С. 40-46.Сук, Л. Вивчення фінансового обліку у ВНЗ / Л.Сук, П.Сук // Бухгалтерський облік і аудит. – 2011. – № 3. – С. 52-55.Чикун, Н. Новий підхід до створення інтегрованих програм та викладання хімічних дисциплін / Н.Чикун // Вища школа. – 2011. – № 2. – С. 63-71.
^ 9. Студентське життя
Гончарук, Н. Губернатор отдался столичным: первый свой губернаторский кубок по игре в КВН Юрий Чмырь отдал столичной команде - сборной КПИ. В числе участников была и сборная СумГУ / Н.Гончарук // Данкор. – 2011. – № 14.– 6 апреля. – С. А14.Концерт в СумГУ: в актовом зале СумГУ пройдет отчетный концерт инструментального ансамбля вуза // Ваш шанс. – 2011. – № 15.– 13-20 апреля. – С. 27А.Павлова, Л. Пытка юмором: сумской качественный КВН набирает обороты, а стартовал первый фестиваль лиги в СумГУ / Л.Павлова // Ваш шанс. – 2011. – № 14.– 6 апреля-13 апреля. – С. 31А.Сумчан отбирают на "Comedy club.ua": 20 апреля за право участия в битве за "Дядя Жора Камеди Шоу" будут сражаться и представители СумГУ // Данкор. – 2011. – № 16.– 20 апреля. – С. А14.

10. Дисертації
Зауваги щодо використання стандартів у дисертаціях // Бюлетень вищої атестаційної комісії України. – 2011. – № 3. – С. 37-38.Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук: серед здобувачів: Рибалко Олександр Олександрович, асистент Сумського держ. ун-ту; Бурик Іван Петрович, асистент Конотопського ін-ту Сумського держ. ун-ту; Люльов Олексій Валентинович, асистент Сумського держ. ун-ту; Шевченко Тетяна Іванівна, асистент Сумського держ. ун-ту; Кореньков Олексій Володимирович, аспірант Сумського держ. ун-ту // Науковий світ. – 2011. – № 4. – С. 1-32.11. Університети
378.4(09):61(477.42) Ш28

Шатило, В.Й. Від школи фельдшерів – до інституту медсестринства. 1875-2010 / В.Й.Шатило, О.К.Толстанов, М.В.Хададова. – Житомир : Полісся, 2010. – 232 с. – З дарчим підписом автора В.Й. Шатило.

Кільк. прим.: 1 (Мед. – 1)

Антіпова, А. Університету – 90 років. І це тільки початок: Луганський національний університет імені Тараса Шевченка святкує 90-річчя / А.Антіпова // Голос України. – 2011. – № 38.– 1 березня. – С. 11.Берник, М. Настроєність є. Будуть і надалі успіхи: такий лейтмотив конференції трудового колективу Національної медичної академії післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика / М.Берник // Ваше здоров'я. – 2011. – № 8.- 25 лютого. – С. 6.Вимога часу - інженер-педагог: Українська інженерно-педагогічна академія (УІПА) – єдиний навчальний заклад України, який спеціалізується на підготовці інженерно-педагогічних кадрів для системи професійної освіти // Освіта. – 2011. – № 14.– 9-16 березня. – С. 12-13.Гаврилюк, С.В. Минуле та майбутнє нашого університету: Волинський національний університет ім. Лесі Українки / С.В.Гаврилюк // Країна знань. – 2010. – № 4 (71). – С. 3-4.Губерський, Л. Про підготовку дослідників нового покоління в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка / Л.Губерський, О.Третяк // Голос України. – 2011. – № 38.- 1 березня. – С. 5.Дітище радянського романтизму: Національна академія управління // Роботодавець. – 2011. – № 4. – С. 10-11.Корнійчук, В. "Наукою переможеш": у травні 2010 р. Волинський національний університет ім. Лесі Українки відсвяткував 70-у річницю від дня заснування, а в серпні ректора Ігоря Коцана віншували із "золотим" ювілеєм / В.Корнійчук // Наш університет. – 2010. – № 7.– 20 серпня. – С. 2-3.Литовченко, Д. Найкращі педагоги: ректор СумДПУ ім. А.С. Макаренка Анатолій Кудренко про найпопулярніші спеціальності та працевлаштування випускників / Д.Литовченко // Панорама. – 2011. – № 16.– 13-20 апреля. – С. А10.МАУП: новини, події, факти // Персонал. – 2010. – № 3-4. – С. 198-216.Обрамбальський, В. А ці українці таки мають голову на плечах!..: випускники Французько-Українського інституту управління КНТЕУ отримали з рук посла Франції магістерські дипломи / В.Обрамбальський // Освіта України. – 2011. – № 25-26. – 4 квітня. – С. 1, 2.Черкаському національному – 90: Черкаський національний університет ім. Богдана Хмельницького святкує свій 90-літній ювілей // Освіта України. – 2011. – № 21-22.- 21 березня. – С. 10-11.

^ 12. Сумський державний університет
Бабинець, К. Готуємо спеціалістів, готуємо професіоналів!: розмова з директором Медичного інституту СумДУ В. Маркевичем / К.Бабинець // Сумщина. – 2011. – № 43-44.– 16 квітня. – С. 4.Кудлай, Е. День "Cisco" в СумГУ: 13 апреля в Сумском государственном университете впервые провели день мирового лидера в разработке сетевых технологий - компании "Cisco", во время которого осуществлялась презентация учебных программ / Е.Кудлай // Данкор. – 2011. – № 16.– 20 апреля. – С. А7.Кудлай, Е. За ними будущее: на открытом командном турнире города по программированию победу одержали студенты Сумского государственного университета и Кролевецкой школы № 2 / Е.Кудлай // Данкор. – 2011. – № 12.– 23 марта. – С. А12.Мазур, А. Бить людей нехорошо: избитый иностранец из СумГУ по-прежнему любит Сумы, но жалуется на несправедливость / А.Мазур // Панорама. – 2011. – № 17.– 20-27 апреля. – С. А5.Мазур, А. Опасный конфликт: иностранные студенты СумГУ в отместку за побитого друга избили украинских студентов / А.Мазур // Панорама. – 2011. – № 16.– 13-20 апреля. – С. А4.Ольшанская, Д. По новому налоговому: студентка СумГУ, победительница ІІ тура Всеукраинского конкурса студенческих научных робот по специальности "Финансы, денежный оборот и кредит" считает, что введение Налогового кодекса – больше преимущество, чем недостаток / Д.Ольшанская // Данкор. – 2011. – № 15.– 13 апреля. – С. А6.Павлова, Л. Бизнес в погонах: в СумГУ открылись курсы переподготовки бывших военнослужащих / Л.Павлова // Ваш шанс. – 2011. – № 16.– 20-27 апреля. – С. 10А.Сумський державний університет оголошує конкурс на заміщення вакантних посад // Сумщина. – 2011. – № 33.– 23 березня. – С. 2."Юридична клініка": у приміщенні Сумської міської ради відбулися прийоми юридичних клінік Української академії банківської справи та СумДУ // Суми і сумчани. – 2011. – № 15.– 15 квітня. – С. 5.  1. Методика професійної освіти


Атаман, О.В. Сучасні виклики патофізіології як навчальній дисципліні. Куди йдемо? / О.В.Атаман // Фізіологічний журнал. – 2010. – № 6. – С. 112-115.Волошинов, С.А. Алгоритмічна підготовка судноводіїв в умовах інформаційно-комунікаційного педагогічного середовища / С.А.Волошинов // Інформаційні технології в освіті. – 2010. – Вип. 8. – С. 103-108.Гладкий, Я.М. Використання сучасних інформаційних технологій у підготовці фахівців інженерних спеціальностей / Я.М.Гладкий, В.В.Милько // Інформаційні технології в освіті. – 2010. – Вип. 7. – С. 27-32.Кириленко, Е.Г. Обоснование содержания обучения в рамках методологии преподавания профессионально-ориентированной дисциплины "Групповая динамика и коммуникация" / Е.Г.Кириленко, О.В.Лучшева // Інженерія програмного забезпечення. – 2010. – № 1. – С. 71-78.Лиходій, В. Поліпшення технології підготовки економістів / В.Лиходій // Вища школа. – 2011. – № 2. – С. 48-55.Сидоров, М.О. "Професійна практика програмної інженерії"- досвід викладання / М.О.Сидоров, І.Б.Мендзебровский, А.А.Орехов // Інженерія програмного забезпечення. – 2010. – № 2. – С. 54-60.Філіппова, Л.В. Вплив викладання хімічних дисциплін на підготовку до складання ліцензійного іспиту "Крок-1. Фармація" / Л.В.Філіппова // Інформаційні технології в освіті. – 2010. – Вип. 8. – С. 83-86.

^ 14. Загальні питання освіти
37(09)(075.8) Л37

Левківський, М.В. Історія педагогіки (Авторизований доступ) / М.В.Левківський. – К. : ЦУЛ, 2011. – 190 с. – Гриф МОН.37(477):004.7 З-36

Засоби інформаційно-комунікаційних технологій єдиного інформаційного простору системи освіти України : колективна монографія / В.В. Лапінський, А.Ю. Пилипчук, М.П. Шишкіна та ін.; За ред. В.Ю. Бикова. – К. : Педагогічна думка, 2010. – 160 с. – Дар.

Кільк. прим.: 3 (Схов. – 2, МетК. – 1)37.091.32(075.8) К89

Кузьмінський, А.І. Технологія і техніка шкільного уроку : навч. посіб. / А.І.Кузьмінський, С.В.Омельяненко. – К. : Знання, 2010. – 3357 с. + Гриф МОН.

Кільк. прим.: 1 (Навч. – 1)

^ Україна. Кабінет Міністрів.

Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для виготовлення випускних документів про освіту : постанова Кабінету Міністрів України від 30 березня 2011 р. № 309 / Україна. Кабінет Міністрів // Урядовий кур'єр. – 2011. – № 62.– 6 квітня. – С. 20.

Бобух, Л. Інформаційний проект "Навчання" / Л.Бобух, Т.Сиволап, М.Моргун // Вища школа. – 2011. – № 2. – С. 40-47.Головатий, М. Освіта як соціальний феномен: суть та проблеми розвитку / М.Головатий // Персонал. – 2010. – № 3-4. – С. 176-181.Гудима, А. Інноваційна модель освітянського середовища / А.Гудима // Формування ринкової економіки в Україні. – 2010. – Вип. 22 : Фінансово-економічні перспективи розвитку України в умовах глобалізації. – С. 92-93.Державна статистика освіти: методологія формування показників, які характеризують прийом до ВНЗ і випуск фахівців // Вища школа. – 2011. – № 2. – С. 107-125.Домбровська, С.М. До питання про формування державної освітньої політики України та її вдосконалення / С.М.Домбровська // Інвестиції: практика та досвід. – 2011. – № 5. – С. 51-53.Євтух, О. Наука й освіта за крок до майбутнього / О.Євтух // Вища школа. – 2011. – № 2. – С. 16-28.Мельничук, О. Освітні правовідносини: класифікація, поняття й особливості окремих видів / О.Мельничук // Підприємництво, господарство і право. – 2011. – № 2. – С. 61-64.Пасічник, Т.О. Моделювання процесів впливу освітнього чинника на економічну безпеку держави / Т.О.Пасічник // Актуальні проблеми економіки. – 2011. – № 2. – С. 233-241.Сейдаметова, З.С. Факторы, влияющие на ІТ-образование: рынок труда, образовательные стандарты, языки программирования / З.С.Сейдаметова, В.А.Темненко // Інженерія програмного забезпечення. – 2010. – № 1. – С. 62-70.^ 15. Політика в галузі освіти
Закон України про Національну рамку кваліфікацій: проект // Освіта. – 2011. – № 14.– 9-16 березня. – С. 7-8.Надбавки встановлено: прийнята постанова про надбавки працівникам освітніх закладів, що набирає чинності з 1 вересня 2011 р. // Освіта. – 2011. – № 16-17.– 23-30 березня. – С. 1.

16. Конкурси
Рудько, С. Переможці конкурсів Міжнародної виставки "Сучасні навчальні заклади - 2011" / С.Рудько, В.Сокол // Освіта. – 2011. – № 16-17.– 23-30 березня. – С. 6-7.

^ 17. Зовнішнє незалежне оцінювання
Ісіпчук, Н. Зовнішнє незалежне оцінювання якості освіти як об'єктивна реальність сьогодення : інтерв'ю з проректором із навчальної роботи Сумського державного педагогічного університету ім. А.С. Макаренка Михайлом Більченком / Н.Ісіпчук // Сумщина. – 2011. – № 45.– 20 квітня. – С. 3.Овдієнко, Н. Охочих пройти тести поменшало... як і бюджетних місць / Н.Овдієнко // Голос України. – 2011. – № 46.– 15 березня. – С. 1, 9.Ольшанская, Д. Куда идут родительские деньги?!: на пробное тестирование в Сумской области не явилось 316 человек (было заявлено более 4 тысяч)) / Д.Ольшанская // Данкор. – 2011. – № 15.– 13 апреля. – С. А4.Ревнова, А. Репетиція тестів позаду: випускники шкіл перевірили свої знання у пробному тестуванні й тепер ліквідовуватимуть "білі плями" / А.Ревнова // Урядовий кур'єр. – 2011. – № 66.– 12 квітня. – С. 5.18. Гуртожитки
Вовченко, Е. Лучшие общежития - в УАБД! Это показала проверка общежитий учебных заведений Сумщины / Е.Вовченко // Ваш шанс. – 2011. – № 15.– 13-20 апреля. – С. 16А, 18А.Ковалів, І. Чи подорожчає ліжко-місце для студента?: деякі виші планують підвищити вартість проживання у своїх гуртожитках / І.Ковалів // Урядовий кур'єр. – 2011. – № 57.– 30 березня. – С. 5.Ольшанская, Д. Можно и дороже?: плата за место в студенческом общежитии СумГУ может возрасти / Д.Ольшанская // Данкор. – 2011. – № 14.– 6 апреля. – С. А11.

^ 19. Органiзацiя системи освiти та виховання
Благодаренко, Л.Ю. Методичні основи створення електронного додатку до підручника "Фізика 9" / Л.Ю.Благодаренко // Інформаційні технології в освіті. – 2010. – Вип. 8. – С. 98-102.Гнатієнко, Г. Неперервна освіта як основа конкурентоспроможності компаній / Г.Гнатієнко // Персонал. – 2010. – № 3-4. – С. 188-197.Косова, Е.А. Классификация детей с нарушением зрения по признаку "использование информационно-коммуникационных технологий в обучении" / Е.А.Косова // Інформаційні технології в освіті. – 2010. – Вип. 8. – С. 132-137.Морозова, Т.Ю. Модель класифікації освітніх спеціальностей в ІТ-сфері / Т.Ю.Морозова // Інженерія програмного забезпечення. – 2010. – № 2. – С. 61-66.Морозова, Т.Ю. Освітні та наукові ІТ-спеціальності у кількісному вимірі / Т.Ю.Морозова // Інженерія програмного забезпечення. – 2010. – № 1. – С. 79-85.Програмно-інструментальна платформа дидактичного проектування інформаційного навчального середовища системи середньої освіти / В.Л.Шевченко, Л.В.Васильченко, Д.В.Гавриш, О.С.Ветчинкін // Інформаційні технології в освіті. – 2010. – Вип. 7. – С. 127-138.Сафонова, І. Корекція особистості як мета і результат виховної превентивної діяльності вчителя / І.Сафонова // Вища школа. – 2011. – № 2. – С. 56-62.Скляренко, А.Н. Технология формирования компетенций в процессе реализации учебной программы дисциплины / А.Н.Скляренко // Научные исследования в образовании. – 2011. – № 3. – С. 12a-20.Шарко, В.Д. Організація самостійної пізнавальної діяльності учнів з фізики з використанням інформаційних технологій / В.Д.Шарко, А.О.Солодовник // Інформаційні технології в освіті. – 2010. – Вип. 8. – С. 10-16.Шуляк, С.О. До питання про історію розвитку тестової культури в Україні / С.О.Шуляк // Інформаційні технології в освіті. – 2010. – Вип. 8. – С. 87-90.

^ 20. Загальноосвітні навчальні заклади
Малицька, І.Д. Сучасні вимоги до керівників загальноосвітніх навчальних закладів країн зарубіжжя (зарубіжний досвід) / І.Д.Малицька // Інформаційні технології в освіті. – 2010. – Вип. 7. – С. 151-154.

^ 21. Професійно-технічне навчання
Ермолова, Л. Ура кадетам!: в Сумах появятся первые украинские кадеты, спортивные спецклассы и общешкольный курс по защите Отечества / Л.Ермолова // Данкор. – 2011. – № 15.– 13 апреля. – С. А7.Жованик, О. Кожний ПТНЗ повинен мати стратегію розвитку / О.Жованик // Освіта України. – 2011. – № 23-24.– 28 березня. – С. 7.Максимов, С.В. Проблемы внедрения СМК (система менеджмента качества) в образовательные учреждения среднего профессионального образования / С.В.Максимов, Л.В.Стоянова // Научные исследования в образовании. – 2011. – № 3. – С. 7a-9.Пальчук, М. Еволюційний розвиток професійної підготовки виробничого персоналу в країнах ЄС: досвід Великої Британії / М.Пальчук // Вища школа. – 2011. – № 2. – С. 85-98.Царькова, Е.А. Проблемы и перспективы развития дополнительного профессионального образования на базе московских колледжей в условиях становления инновационной экономики столицы / Е.А.Царькова // Научные исследования в образовании. – 2011. – № 3. – С. 38-56.

22. Розвиток вузівських бібліотек
Соловяненко, Д. Академічні бібліотеки у новому соціотехнічному вимірі: частина четверта. Сучасний рівень дискурсу академічного бібліотекознавства та поступ е-науки / Д.Соловяненко // Бібліотечний вісник. – 2011. – № 1. – С. 8-24.Місця збереження документів:


Схов - Книгосховище

МетК

НавчЗ - Навчальний зал

Мед.Інст. -Мед. інс-тСхожі:

Сумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ iconСумський державний університет. Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ
України: Рекомендаційний список/ Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ. Суми: СумДУ, 2007
Сумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ iconСумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ
В62 Водні ресурси: використання, охорона, відтворення, управління: Рекомендаційний список. Суми: Вид-во СумДУ. Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний...
Сумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ iconСумський державний університет. Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ
Вища школа України на шляху трансформації у європейський освітній простір: Рекомендаційний список. Суми: СумДУ. Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний...
Сумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ iconСумський державний університет. Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ
Згадувати важко – пам’ятати треба: Рекомендаційний список до 75-х роковин Голодомору 1932-1933 років в Україні. Суми: СумДУ. Бібліотека....
Сумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ iconСумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ
Украины, всего войска запорожского и народа малороссийского… До 300-річчя подій, пов’язаних з воєнно-політичним виступом гетьмана...
Сумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ iconСумський державний університет. Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ
Засновник наукової школи з економіки природокористування: До 70-річчя О. Ф. Балацького: Рекомендаційний список. Суми: СумДУ. Бібліотека....
Сумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ iconСумський державний університет. Бібліотека. Довідково-інформаційний відділ
Більше знати про снід не зайве: Рекомендаційний список. Суми: СумДУ. Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ, 2007. 17с
Сумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ iconСумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ
move to 0-35553909
Сумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ iconСумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ Друковані праці співробітників Сумського державного університету за 2007 рік Бібліографічний покажчик Суми-2009
move to 0-10800154
Сумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ iconСумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ
Анатолій Васильєв знову ректор СумДУ: коротко // Ярмарок. 2010. – №21. 27 травня. – С. 1
Сумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ iconСумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ
Анатолій Васильєв знову ректор СумДУ: коротко // Ярмарок. 2010. – №21. 27 травня. – С. 1
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи