Сумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ icon

Сумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ
Скачати 312.97 Kb.
НазваСумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ
Сторінка3/4
Дата19.10.2012
Розмір312.97 Kb.
ТипДокументи
1   2   3   410. Акціонерні товариства


  1. 88.

Ємельянова, Л. Вплив інституційних факторів на економічну діяльність акціонерних товариств країн Центральної та Східної Європи / Л.Ємельянова // Вісник Львівського університету. Міжнародні відносини. – 2010. – Вип. 27. – С. 336-344.

  1. 89.

Кунтий, Н. Оцінка впливу асиметричності інформації на акціонерні відносини / Н.Кунтий // Формування ринкової економіки в Україні. – 2011. – Вип. 23, Ч. 2. – С. 80-85.

11. Фінанси
Алексеєнко, Л. Формування і розвиток системи оподаткування фінансових інститутів в Україні / Л.Алексеєнко, М.Алексеєнко, Н.Мєхєда // Формування ринкової економіки в Україні. – 2011. – Вип. 23, Ч. 1. – С. 15-21.Васильчук, І. Конкурентоспроможність національної економіки як фінансово-економічна категорія / І.Васильчук, М.Мельник // Формування ринкової економіки в Україні. – 2011. – Вип. 23, Ч. 1. – С. 83-91.Власов, С. Исследование устойчивости государственных финансов России / С.Власов // Вопросы экономики. – 2011. – № 7. – С. 102-119.Воробьёв, А.В. Непрерывное планирование как подход к формированию и реализации эффективной финансовой стратегии организации / А.В.Воробьёв, В.М.Иванов // Финансовая аналитика: проблемы и решения. – 2011. – № 27. – С. 24-29.Дем'янишин, В. Проблематика та модернізація фінансування закладів охорони здоров'я / В.Дем'янишин, Т.Сіташ // Формування ринкової економіки в Україні. – 2011. – Вип. 23, Ч.1. – С. 175-181.Игонина, Л.Л. Современные тенденции формирования источников финансирования инвестиционной деятельности предприятий в российской экономике / Л.Л.Игонина, Е.Л.Опрышко // Финансовая аналитика: проблемы и решения. – 2011. – № 25. – С.2-10.Киров, А.В. Информационно-аналитическая система управления финансовой устойчивостью фирмы / А.В.Киров //Финансовая аналитика: проблемы и решения. – 2011. – № 27. – С.9-14.Коваленко, В. Фінансове регулювання у стратегії зміцнення конкурентоспроможності економіки України / В.Коваленко //Формування ринкової економіки в Україні. – 2011. – Вип. 23, Ч. 1. – С. 321-326.

  1. 104.

Коваленко, О. Інноваційна складова конкурентоспроможності економіки та фінансової системи України в умовах глобалізації / О.Коваленко // Формування ринкової економіки в Україні. – 2011. – Вип. 23, Ч. 1. – С. 327-332.Ковалюк, О. Використання сучасних форм фінансування малого підприємництва для швидшого виходу економіки України з кризи / О.Ковалюк // Формування ринкової економіки в Україні. – 2011. – Вип. 23, Ч. 1. – С. 338-341.Корнилюк, А. Державна підтримка фінансового забезпечення інвестиційно-інноваційного розвитку підприємств / А.Корнилюк // Формування ринкової економіки в Україні. – 2011. – Вип. 23, Ч. 1. – С. 356-362.Крупка, М. Аспекти фінансового регулювання соціально-економічного розвитку України в умовах глобалізації / М.Крупка, І.Барабаш // Формування ринкової економіки в Україні. – 2011. – Вип. 23, Ч. 2. – С. 19-24.Крупка, М. Деякі аспекти діяльності кредитних спілок на ринку фінансових послуг України / М.Крупка, О.Волкова // Формування ринкової економіки в Україні. – 2011. – Вип. 23, Ч. 2. – С. 25-33.Крупка, М. Фінансовий механізм регулювання міжбюджетних відносин в Україні / М.Крупка, В.Дорош, І.Мудра // Формування ринкової економіки в Україні. – 2011. – Вип. 23, Ч.2. – С. 34-41.Кульчицький, М. Особливості взаємозв'язку фінансового потенціалу, інвестиційної політики та інвестиційного клімату у ринковій економічній системі / М.Кульчицький, Н.Демчишак // Формування ринкової економіки в Україні. – 2011. – Вип. 23, Ч.2. – С. 55-61.Новиков, Д.В. Оценка финансово-экономического потенциала организаций, выпускающих нанопродукцию /Д.В.Новиков // Финансовая аналитика: проблемы и решения. – 2011. – № 27. – С. 46-56.Підхомний, О. Сутнісні характеристики фінансової безпеки національної економіки / О.Підхомний // Формування ринкової економіки в Україні. – 2011. – Вип. 23, Ч. 2. – С. 202-207.Піхоцький, В. Внутрішній державний фінансовий контроль для забезпечення фінансової політики держави / В.Піхоцький // Формування ринкової економіки в Україні. – 2011. – Вип. 23, Ч.2. – С. 208-213.Раделицький, Ю. Фінансовий ринок як індикатор гнучкості фінансової системи країни: теоретичні аспекти / Ю.Раделицький, О.Кривень // Формування ринкової економіки в Україні. – 2011. – Вип. 23, Ч. 2. – С. 263-268.Сторонянська, І.З. Фінансова стратегія підприємств регіональної інфраструктури України / І.З.Сторонянська, В.Ю.Бодаковський // Формування ринкової економіки в Україні. – 2011. – Вип. 23, Ч. 2. – С. 364-370.Танющева, Н.Ю. Финансовый мониторинг как объект научных исследований / Н.Ю.Танющева // Финансовая аналитика: проблемы и решения. – 2011. – № 27. – С. 15-23.

^ 12. Фінансова криза
Івашко, О. Державний борг України у кризовий період та напрями його оптимізації / О.Івашко // Формування ринкової економіки в Україні. – 2011. – Вип. 23, Ч. 1. – С. 274-278.Іонін, Є. Проблеми оцінки фінансової безпеки суб'єктів господарювання в умовах кризи / Є.Іонін, А.Беспалова //Формування ринкової економіки в Україні. – 2011. – Вип. 23, Ч.1. – С. 285-289.Колодізєв, О. Особливості проведення аналізу цінних паперів в умовах фінансової кризи / О.Колодізєв, М.Заплатинський, Д.Тарасюк // Формування ринкової економіки в Україні. – 2011. – Вип. 23, Ч. 1. – С. 342-349.Лигор, М. Дослідження динаміки миттєвої ліквідності комерційного банку в умовах світової фінансової кризи / М.Лигор //Вісник Львівського університету. Міжнародні відносини. – 2010. – Вип. 27. – С. 345-352.Лохматова, М. Проблеми ліквідності комерційних банків в умовах фінансової кризи / М.Лохматова // Формування ринкової економіки в Україні. – 2011. – Вип. 23, Ч. 2. – С. 128-131.Фролов, Д. Теория кризисов после кризиса: технологии versus институты / Д.Фролов // Вопросы экономики. – 2011. – №7. – С. 17-33.

^ 13. Державний бюджет
Гнатківський, Б. Оцінка міжбюджетних відносин в Україні та перспективи їх розвитку / Б.Гнатківський, О.Зборівець // Формування ринкової економіки в Україні. – 2011. – Вип. 23, Ч.1. – С. 139-144.Дуфенюк, О. Удосконалення міжбюджетної політики в Україні / О.Дуфенюк, Х.Сидорак // Формування ринкової економіки в Україні. – 2011. – Вип. 23, Ч. 1. – С. 194-198.Закон України про Державний бюджет України на 2012 рік: проект // Урядовий кур'єр. – 2011. – № 172.- 20 вересня. – С. 10-11.Захарчук, С.С. Проблеми формування місцевих бюджетів в Україні / С.С.Захарчук // Вісник Київського інституту бізнесу та технологій. – 2011. – № 3. – С. 30-35.Кулешір, В. Наповнення доходів місцевих бюджетів в умовах кризи / В.Кулешір // Формування ринкової економіки в Україні. – 2011. –Вип. 23, Ч. 2. – С. 48-54.Кульчицький, М. Механізм реформування міжбюджетних відносин в умовах адміністративно-територіальної реформи в Україні / М.Кульчицький, О.Заброцька // Формування ринкової економіки в Україні. – 2011. – Вип. 23, Ч. 2. – С. 76-79.Лисяк, Л. Механізм реалізації бюджетної політики в Україні та суперечності його функціонування / Л.Лисяк // Формування ринкової економіки в Україні. – 2011. – Вип. 23, Ч. 2. – С. 86-91.Приймак, І. Казначейська справа в Україні: сутність, становлення та перспективи розвитку / І.Приймак, Н.Блага / /Формування ринкової економіки в Україні. – 2011. – Вип. 23, Ч.2. – С. 248-253.

14. Податки
Україна. Президент.

Про Положення про Державну податкову службу України: указ Президента України від 12 травня 2011 року № 584/2011 / Україна. Президент // Офіційний вісник Президента України. – 2011. – №16. – С. 36-43.

Березовська, Х. Економіко-математичне моделювання процесів оподаткування в Україні / Х.Березовська // Формування ринкової економіки в Україні. – 2011. – Вип. 23, Ч. 1. – С. 52-58.Ванькович, Д. Податкова конкуренція та інноваційний розвиток України в умовах глобалізації фінансових потоків / Д.Ванькович // Формування ринкової економіки в Україні. – 2011. – Вип. 23, Ч. 1. – С. 78-82.Гончаренко, В. Міжнародні тенденції місцевого оподаткування / В.Гончаренко // Формування ринкової економіки в Україні. – 2011. – Вип. 23, Ч. 1. – С. 145-148.Грін, О. Податкове стимулювання підприємницької діяльності громадян в Україні / О.Грін // Формування ринкової економіки в Україні. – 2011. – Вип. 23, Ч. 1. – С. 154-159.Замасло, О. Зарубіжний досвід оподаткування малого бізнесу та можливість його впровадження в Україні / О.Замасло, Т.Запотічна // Формування ринкової економіки в Україні. – 2011. – Вип. 23, Ч. 1. – С. 243-247.Кузнєцова, Л. Проблеми податкового регулювання діяльності банківських установ України / Л.Кузнєцова // Формування ринкової економіки в Україні. – 2011. – Вип. 23, Ч.2. – С. 42-47.Мандрощенко, О.В. Основные направления совершенствования налогообложения инвестиционной деятельности малых предприятий / О.В.Мандрощенко // Финансовая аналитика: проблемы и решения. – 2011. – № 26. – С.42-48.Орлов, А. НДС и воспроизводственный процесс / А.Орлов // Вопросы экономики. – 2011. – № 7. – С. 129-139.Паславська, Р. Реалії та перспективи запровадження Податкового кодексу України / Р.Паславська // Формування ринкової економіки в Україні. – 2011. – Вип. 23, Ч. 2. – С. 186-192.Соціальна пільга: як скористатися нею у 2011 році //Урядовий кур'єр. – 2011. – № 172.- 20 вересня. – С. 9.Ткачик, Л. Теоретичні основи функціонування податкового менеджменту / Л.Ткачик // Формування ринкової економіки в Україні. – 2011. – Вип. 23, Ч. 2. – С. 325-335.Хлібний, В.К. Суперечлива сутність податків як джерело ризиків бюджетних втрат / В.К.Хлібний, М.М.Степура // Інвестиції: практика та досвід. – 2011. – № 17. – С. 28-32.

^ 15. Банки. Банківська справа
Анісімова, Л. Стохастичне моделювання процесу портфельного аналізу / Л.Анісімова, В.Балан // Формування ринкової економіки в Україні. – 2011. – Вип. 23, Ч. 1. – С. 10-14.Аржавітін, С. До питання про незалежність Національного банку України в сучасних умовах / С.Аржавітін // Формування ринкової економіки в Україні. – 2011. – Вип. 23, Ч. 1. – С. 29-37.Бабенко, В. Динаміка таксономічного показника розвитку банківської системи України у 1999-2010 роках / В.Бабенко, Б.Кохштко, І.Сенищ // Формування ринкової економіки в Україні. – 2011. – Вип. 23, Ч. 1. – С. 38-43.Батрименко, В.В. Транснаціоналізація банківського сектора нових ринкових економік як чинник посткризового розвитку / В.В.Батрименко // Інвестиції: практика та досвід. – 2011. – № 16. – С. 52-55.Близняк, Н. Експансія іноземного капіталу в банківський бізнес України / Н.Близняк // Формування ринкової економіки в Україні. – 2011. – Вип. 23, Ч. 1. – С. 59-64.Васильев, О.В. Разработка модели устойчивого развития инвестиционно-кредитного потенциала банка / О.В.Васильев // Финансовая аналитика: проблемы и решения. – 2011. – № 26. – С.28-32.Відновлення триває: підсумки рейтингу надійності банків за результатами першого півріччя // Урядовий кур'єр. – 2011. – №179.- 29 вересня. – С. 14-15.Вожжов, А. Депозити на вимогу в формуванні довгострокових банківських ресурсів / А.Вожжов, Ю.Кругова // Формування ринкової економіки в Україні. – 2011. – Вип. 23, Ч.1. – С. 110-120.Захарчин, Г. Концептуальні підходи до аналізування організаційної культури / Г.Захарчин, О.Мних // Формування ринкової економіки в Україні. – 2011. – Вип. 23, Ч. 1. – С. 248-257.Золковер, А.О. Роль, місце та фінансові можливості українських банків у фінансуванні довгострокових й інноваційних проектів та у процесах технічного переозброєння / А.О.Золковер // Інвестиції: практика та досвід. – 2011. – № 16. – С. 39-42.Казакова, Н.А. Официальные индикаторы банкротства / Н.А.Казакова // Финансовый менеджмент. – 2011. – № 3. – С. 3-13.Ковалюк, А. Реформаційні ризики реструктуризації банків / А.Ковалюк // Формування ринкової економіки в Україні. – 2011. – Вип. 23, Ч. 1. – С. 333-335.Кирилова, Л.І. Управління ризиками комерційного банку / Л.І.Кирилова, К.О.Драган // Вісник Київського інституту бізнесу та технологій. – 2011. – № 3. – С. 42-46.Лейбов, В. Можливості та перспективи мобільного банкінгу / В.Лейбов // Фінансовий ринок України. – 2011. – № 9. – С. 6-8.Литвин, М. Сучасні тенденції розвитку світового банківського сектору / М.Литвин // Вісник Львівського університету. Міжнародні відносини. – 2010. – Вип. 27. – С. 353-361.Маслова, Н.О. Якість обслуговування клієнтів як запорука конкурентоспроможності банку / Н.О.Маслова // Вісник Київського інституту бізнесу та технологій. – 2011. – № 3. – С. 56-63.Могильницька, М. Перспективи розвитку банківської системи України з урахуванням Базеля III / М.Могильницька, О.Скаско // Формування ринкової економіки в Україні. – 2011. – Вип. 23, Ч. 2. – С. 123-127.Нестеренко, Н.В. Методи розрахунку ймовірності банкрутства / Н.В.Нестеренко, А.Є.Аввакумцева // Вісник Київського інституту бізнесу та технологій. – 2011. – № 3. – С. 64-67.Нікіфоров, П. Теоретико-методологічні засади дослідження ролі іноземного банківського капіталу у розвитку банківської системи країни / П.Нікіфоров, І.Кузьмук // Формування ринкової економіки в Україні. – 2011. – Вип. 23, Ч. 2. – С. 142-149.Остафіль, О. Особливості взаємовідносин банків з іншими професійними учасниками фінансового ринку України / О.Остафіль // Формування ринкової економіки в Україні. – 2011. – Вип. 23, Ч.2. – С. 155-160.Пайтра, Н. Експансія іноземного капіталу в банківську систему України / Н.Пайтра // Формування ринкової економіки в Україні. – 2011. – Вип. 23, Ч. 2. – С. 161-165.Пасочник, В. Банковская система: на пути к прозрачности /В.Пасочник // Фондовый рынок. – 2011. – № 32. – С. 10-13.Скаско, О. Банківські об'єднання в Україні як передумова перспективного функціонування / О.Скаско, О.Кундря-Висоцька // Формування ринкової економіки в Україні. – 2011. – Вип. 23, Ч.2. – С. 299-309.Ткаченко, І.П. Стан та особливості розвитку ринку банківських послуг України в посткризовому періоді / І.П.Ткаченко, І.О.Лозовий, Г.О.Нагорнюк // Інвестиції: практика та досвід. – 2011. – № 16. – С. 56-58.Фоменко, Є.О. Формування посткризових стратегій розвитку комерційних банків України в умовах глобальних трансформацій світових фінансових ринків / Є.О.Фоменко // Інвестиції: практика та досвід. – 2011. – № 16. – С. 63-66.^ 16. Гроші. Валюта
Загарій, В.П. Аналіз основних показників функціонування грошово-кредитної сфери економіки в Україні / В.П.Загарій // Вісник Київського інституту бізнесу та технологій. – 2011. – № 3. – С. 25-29.Ишханов, А.В. Анализ национальных политик конкурентной девальвации в условиях кризиса мировой валютной системы / А.В.Ишханов, Е.Ф.Линкевич // Финансовая аналитика: проблемы и решения. – 2011. – № 26. – С. 2-11.Іщенко, Г. Автограф на гривні: Нацбанк України підписав до друку гривневі купюри ще у 1991 році, тоді ж у Лондоні з'явився й перший їх тираж / Г.Іщенко // Урядовий кур'єр. – 2011. – № 188.- 12 жовтня. – С. 18.

  1. 189.

Кульчицький, М. Аналіз етапів становлення та розвитку валютно-курсової політики в Україні / М.Кульчицький, Н.Жмурко // Формування ринкової економіки в Україні. – 2011. – Вип. 23, Ч.2. – С. 62-73.Лукашенко, С.В. Глобальна валютна система в контексті трансформації глобальної фінансової архітектури / С.В.Лукашенко // Економічний часопис -ХХІ. – 2011. – № 5-6. – С. 8-12.

  1. 190.

Мусієць, Т.В. Вплив євро на перетворення національних валютних систем країн Центральної та Східної Європи /Т.В.Мусієць, О.В.Лавріненко // Інвестиції: практика та досвід. – 2011. – № 17. – С. 33-39.Нікіфоров, П. Вплив валютно-курсової політики на фінансову безпеку України / П.Нікіфоров // Формування ринкової економіки в Україні. – 2011. – Вип. 23, Ч. 2. – С. 137-141.Мамчиц, Р.В. Евро: недолгий рост не может означать стойкого восстановления / Р.В.Мамчиц // Финансовый менеджмент. – 2011. – № 3. – С. 94-100.Пірог, Д.В. Місце комплексного управління грошовими потоками в системі банківського менеджменту / Д.В.Пірог // Інвестиції: практика та досвід. – 2011. – № 16. – С. 59-62.
1   2   3   4

Схожі:

Сумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ iconСумський державний університет. Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ
України: Рекомендаційний список/ Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ. Суми: СумДУ, 2007
Сумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ iconСумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ
В62 Водні ресурси: використання, охорона, відтворення, управління: Рекомендаційний список. Суми: Вид-во СумДУ. Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний...
Сумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ iconСумський державний університет. Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ
Вища школа України на шляху трансформації у європейський освітній простір: Рекомендаційний список. Суми: СумДУ. Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний...
Сумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ iconСумський державний університет. Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ
Згадувати важко – пам’ятати треба: Рекомендаційний список до 75-х роковин Голодомору 1932-1933 років в Україні. Суми: СумДУ. Бібліотека....
Сумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ iconСумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ
Украины, всего войска запорожского и народа малороссийского… До 300-річчя подій, пов’язаних з воєнно-політичним виступом гетьмана...
Сумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ iconСумський державний університет. Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ
Засновник наукової школи з економіки природокористування: До 70-річчя О. Ф. Балацького: Рекомендаційний список. Суми: СумДУ. Бібліотека....
Сумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ iconСумський державний університет. Бібліотека. Довідково-інформаційний відділ
Більше знати про снід не зайве: Рекомендаційний список. Суми: СумДУ. Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ, 2007. 17с
Сумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ iconСумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ
move to 0-35553909
Сумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ iconСумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ Друковані праці співробітників Сумського державного університету за 2007 рік Бібліографічний покажчик Суми-2009
move to 0-10800154
Сумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ iconСумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ
Анатолій Васильєв знову ректор СумДУ: коротко // Ярмарок. 2010. – №21. 27 травня. – С. 1
Сумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ iconСумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ
Анатолій Васильєв знову ректор СумДУ: коротко // Ярмарок. 2010. – №21. 27 травня. – С. 1
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи