Сумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ icon

Сумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ
Скачати 285.16 Kb.
НазваСумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ
Дата19.10.2012
Розмір285.16 Kb.
ТипДокументи

Сумський державний університет

Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ

0542-33-10-39 http://sumdu.edu.ua e-mail: library_ssu@ukr.net


Сучасна економіка:

проблеми та перспективи

Поточний інформаційний список

за травень 2011 року1. Економіка. Економічна наука
Україна. Президент.

Про Національний план дій на 2011 рік щодо впровадження Програми економічних реформ на 2010-2014 роки "Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава": указ Президента України від 27 квітня 2011 р. № 504/2011 /Україна. Президент // Офіційний вісник України. – 2011. – № 33. – С. 12-96.
Близнюк, С.В. Конкурентний потенціал як категорія сучасних економічних досліджень / С.В.Близнюк, А.В.Остапенко //Інвестиції: практика та досвід. – 2011. – № 7. – С. 40-42.Близнюк, С.В. Теорії економічної політики сучасної держави у контексті її впливу на джерела формування капіталу /С.В.Близнюк // Інвестиції: практика та досвід. – 2011. – № 8. – С.18-20.Геєць, В.М. Посткризові перспективи та проблеми розвитку економік України й Росії (макроекономічний спектр) / В.М.Геєць //Фінанси України. – 2011. – № 2. – С. 11-23.

//Фінанси України. – 2011. – № 3. – С. 3-18.Горкіна, Л. Кооперація у контексті ліберально-демократичної концепції модернізації суспільства / Л.Горкіна //Економіка України. – 2011. – № 5. – С. 4-14.Горник, В.Г. Пріоритети державної стратегії забезпечення конкурентоспроможності економіки України / В.Г.Горник //Інвестиції: практика та досвід. – 2011. – № 7. – С. 72-75.

 1. 3.

Корсак, К. ХХІ століття: множинність наноекономік /К.Корсак // Науковий світ. – 2011. – № 5. – С. 2-3.Сергеева, О.Е. Компаративный анализ понятия "бизнес" /О.Е.Сергеева // Финансовая аналитика: проблемы и решения. – 2011. – № 16. – С. 49-53.Симуляційне моделювання економічних процесів /О.Є.Кузьмін, В.В.Козик, Ю.І.Сидоров, В.Е.Єрашок // Наука та інновації. – 2011. – Т. 7, № 1. – С. 16-25.

 1. 4.

Соціально-економічне становище України за січень-березень 2011 року // Урядовий кур'єр. – 2011. – № 78. - 29 квітня. – С. 6.

 1. 5.

Тенденции реального сектора экономики // Финансовая аналитика: проблемы и решения. – 2011. – № 16. – С. 68-84.Фісун, А. Економічний прорив Китаю: досягнення, перспективи та проблеми / А.Фісун // Економіка України. – 2011. – № 5. – С. 84-92.Чигир, С. Виробництво: хистке відновлення / С.Чигир //Финансовые рынки и ценные бумаги. – 2011. – № 8. – С. 2-3.Шовкун, І. Податкові фактори технологічного розвитку економіки / І.Шовкун // Економіка України. – 2011. – № 5. – С. 40-53.

 1. 9.

Щетілова, Т.В. Змінність і ризики макроекономічного розвитку: вимірювання, оцінювання взаємозв'язку та емпіричний аналіз / Т.В.Щетілова, Л.А.Гладкова // Актуальні проблеми економіки. – 2011. – № 4. – С. 39-46.

2. Ризик


 1. 12.

Ковалев, П. Кредитный риск-менеджмент: от теории к практике / П.Ковалев // Банковский менеджмент. – 2011. – № 3. – С.7-13.

 1. 13.

Козьменко, О.В. Фінансові методи управління катастрофічними ризиками / О.В.Козьменко, О.М.Пахненко //Актуальні проблеми економіки. – 2011. – № 4. – С. 217-223.Савостьянов, В. Методи управління ризиком зміни процентних ставок / В.Савостьянов // Фінансовий ринок України. – 2011. – № 4. – С. 21-22.3. Інвестиції
Україна. Кабінет Міністрів.

Про затвердження Програми розвитку інвестиційної та інноваційної діяльності в Україні: постанова Кабінету Міністрів України від 2 лютого 2011 р. № 389 / Україна. Кабінет Міністрів // Офіційний вісник України. – 2011. – № 28. – С. 94-98. 1. 19.

Бережна, І.Ю. Інвестиційна діяльність України в контексті інтеграційних та глобалізаційних процесів / І.Ю.Бережна // Финансовые рынки и ценные бумаги. – 2011. – № 6. – С. 16-23.

 1. 20.

Гайдуцький, І.П. Структурні та інноваційні пріоритети залучення прямих іноземних інвестицій у контексті здійснення регуляторних реформ в Україні / І.П.Гайдуцький // Актуальні проблеми економіки. – 2011. – № 4. – С. 47-62.

 1. 21.

Гамова, О.В. Аналіз основних методів оцінки інвестиційних проектів на металургійних підприємствах / О.В.Гамова //Інвестиції: практика та досвід. – 2011. – № 7. – С. 4-5.

 1. 22.

Данилина, М.В. Организация и сопровождение общих фондов банковского управления как важный элемент инвестиционной деятельности в России / М.В.Данилина //Финансовая аналитика: проблемы и решения. – 2011. – № 15. – С.18-30.

 1. 23.

Золковер, А.О. Місце інституційних інвесторів у інвестиційній теорії / А.О.Золковер // Інвестиції: практика та досвід. – 2011. – № 7. – С. 11-12.

 1. 25.

Кльоба, Л.Г. Аналіз умов та чинників розвитку банківської інвестиційної діяльності / Л.Г.Кльоба // Финансовые рынки и ценные бумаги. – 2011. – № 6. – С. 10-15.

 1. 26.

Крутилко, О.І. Економічні пріоритети прямого іноземного інвестування країн ЦСЄ після вступу до ЄС / О.І.Крутилко //Актуальні проблеми економіки. – 2011. – № 4. – С. 21-31.

 1. 27.

Лукашова, І.О. Класифікація інститутів спільного інвестування: необхідність і проблеми / І.О.Лукашова, О.С.Власова // Актуальні проблеми економіки. – 2011. – № 4. – С. 71-80.

 1. 28.

Лучко, Г.Й. Планування і реалізація стратегій застосування деривативів для розвитку інвестиційної діяльності компаній з управління активами / Г.Й.Лучко // Інвестиції: практика та досвід. – 2011. – № 7. – С. 6-10.

 1. 29.

Муллаярова, Г.А. Влияние инвестиций в социальную инфраструктуру на финансовую эффективность российских компаний / Г.А.Муллаярова // Финансовая аналитика: проблемы и решения. – 2011. – № 16. – С. 63-67.Пиліпів, В.В. Прямі іноземні інвестиції та процеси регіонального відтворення / В.В.Пиліпів // Інвестиції: практика та досвід. – 2011. – № 8. – С. 5-7.

 1. 30.

Прушківський, В.Г. Державне управління інвестиційними ресурсами в Україні / В.Г.Прушківський // Финансовые рынки и ценные бумаги. – 2011. – № 8. – С. 7-11.Турков, А.В. Текущая стадия конъюнктуры инвестиционного рынка России / А.В.Турков, К.Э.Гурский, Р.Э.Гурский // Финансовая аналитика: проблемы и решения. – 2011.– № 13. – С. 53-61.

 1. 32.

Федоренко, В.Г. Інвестиційно-інноваційні процеси в економіці України / В.Г.Федоренко, О.Г.Чувардинський //Інвестиції: практика та досвід. – 2011. – № 8. – С. 3-4.

^ 4. Економічний розвиток


 1. 35.

Гіндес, О.Г. Концептуальні положення теорії сталого розвитку / О.Г.Гіндес // Інвестиції: практика та досвід. – 2011. – № 7. – С. 76-79.Економічний розвиток // Бюлетень Національного банку України. – 2011. – № 3. – С. 7-15.

 1. 37.

Хак, М.О. Економічний розвиток та його вплив на розподіл прибутків у розвинених країнах та тих, що розвиваються / М.О.Хак // Актуальні проблеми економіки. – 2011. – № 4. – С. 301-313.

5. Інновації


 1. 38.

Канцуров, О. Інституціоналізм як теоретико-методологічні засади сучасних реформ / О.Канцуров // Економіка України. – 2011.– № 5. – С. 15-22.

 1. 39.

Бондарчук, Н.В. Методичний підхід до розробки державної політики розвитку інноваційного потенціалу на основі концепції маркетингу регіону / Н.В.Бондарчук // Інвестиції: практика та досвід. – 2011. – № 7. – С. 85-87.

 1. 40.

Гринько, Т.В. Формирование механизма инновационного развития предприятия / Т.В.Гринько // Інвестиції: практика та досвід. – 2011. – № 7. – С. 18-22.

 1. 41.

Дорошко, О.О. Особливості інноваційного розвитку України / О.О.Дорошко // Финансовые рынки и ценные бумаги. – 2011. – № 8. – С. 12-18.Калетнік, Г.М. Інноваційні моделі управління стратегічним економічним потенціалом сучасних економічних систем /Г.М.Калетнік, Г.М.Заболотний, С.В.Козловський // Актуальні проблеми економіки. – 2011. – № 4. – С. 3-11.Коломиец, А. Путь инноваций? / А.Коломиец // Финансовые рынки и ценные бумаги. – 2011. – № 8. – С. 4-6.

 1. 44.

Марковський, І.О. Особливості сучасного інноваційного розвитку країн-членів ЄС / І.О.Марковський // Інвестиції: практика та досвід. – 2011. – № 7. – С. 23-25.

 1. 45.

Олейнікова, Л.Г. Інноваційний розвиток як мотив детінізації економіки / Л.Г.Олейнікова // Фінанси України. – 2011. – № 3. – С. 35-41.Підвисоцький, Я.В. Інноваційна складова сучасних міжнародних фінансових інструментів / Я.В.Підвисоцький //Актуальні проблеми економіки. – 2011. – № 4. – С. 32-38.

 1. 46.

Підкамінний, І.М. Інноваційні засади конкурентоспроможності країни та організацій / І.М.Підкамінний, В.І.Тимцуник // Інвестиції: практика та досвід. – 2011. – № 7. – С.13-17.

 1. 48.

Саліхова, О.Б. Передові промислові технології як об'єкт статистичного спостереження. Частина І. Дефініція терміна - перший крок у формуванні статистичного інструментарію /О.Б.Саліхова, О.В.Крехівський // Статистика України. – 2011. – №1. – С. 10-12.

 1. 49.

Семиноженко, В.П. Яка інноваційна політика потрібна Україні? / В.П.Семиноженко // Наука та інновації. – 2011. – Т. 7, №1. – С. 41-44.
^ 6. Праця. Організація праці
Україна. Президент.

Про Положення про Державну інспекцію України з питань праці: указ Президента України від 6 квітня 2011 р. № 386/2011 / Україна. Президент // Офіційний вісник України. – 2011. – № 29. – С. 46-51.Україна. Пенсійний фонд.

Щодо нарахування і сплати єдиного внеску на суми допомоги по тимчасовій непрацездатності: лист Пенсійного фонду України від 10 березня 2011 р. № 4469/03-20 / Україна. Пенсійний фонд //Фінансова справа. – 2011. – № 12. – С. 18.

Бердников, В.В. Информационно-аналитические инструменты контроллинга эффективности бизнеса /В.В.Бердников // Финансовая аналитика: проблемы и решения. – 2011. – № 16. – С.38-48.

 1. 55.

Лаврінчук, І. Особливості реалізації права на працю в Україні / І.Лаврінчук // Праця і зарплата. – 2011. – № 16.- 27 квітня. – С. 4, 5, 7.Лістрова, С. Лікарняні в бюджетників: нарахування, облік, розрахунки, життєві ситуації / С.Лістрова // Все про бухгалтерський облік. – 2011. – № 37.- 20 квітня. – С. 70-75.

 1. 61.

Педак, І.С. Управління людськими ресурсами на державній службі / І.С.Педак // Держава та регіони. Серія Державне управління. – 2011. – № 1. – С. 97-100.Шутов, І. Використання інформаційних технологій у сфері трудової міграції / І.Шутов, М.Чулаєвська // Вісник державної служби України. – 2011. – № 1. – С. 61-65.^ 7. Заробітна плата
Україна. Кабінет Міністрів.

Питання оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери: постанова Кабінету Міністрів України від 11 травня 2011 р. № 524 / Україна. Кабінет Міністрів // Урядовий кур'єр. – 2011. – № 92.- 24 травня. – С. 20.Україна. Кабінет Міністрів.

Про встановлення надбавки педагогічним працівникам дошкільних, позашкільних, загальноосвітніх, професійно-технічних навчальних закладів, вищих навчальних закладів I-II рівня акредитації, інших установ і закладів незалежно від їх підпорядкування: постанова Кабінету Міністрів України від 23 березня 2011 р. № 373 / Україна. Кабінет Міністрів // Праця і зарплата. – 2011. – № 15.- 20 квітня. – С. 9.Україна. Кабінет Міністрів.

Про підвищення розміру пенсій деяким категоріям громадян у зв'язку із зростанням середньомісячної заробітної плати штатного працівника: постанова Кабінету Міністрів України від 20 квітня 2011 р. № 430 / Україна. Кабінет Міністрів // Праця і зарплата. – 2011. – № 16.- 27 квітня. – С. 10-12.Україна. Міністерство праці та соціальної політики.

Про оплату праці деяких категорій працівників бюджетних установ (витяги): лист Міністерства праці та соціальної політики України від 3 березня 2011 р. № 162/13/84-11 / Україна. Міністерство праці та соціальної політики // Все про бухгалтерський облік. – 2011. – № 35.- 13 квітня. – С. 61-62. 1. 62.

Бюджетникам повысили оклады: Кабмин принял решение о повышении должностных окладов работников первого тарифного разряда // Данкор. – 2011. – № 21.- 25 мая. – С. А3.Звягільський, Ю. Проблеми державного регулювання заробітної плати в Україні / Ю.Звягільський // Економіка України. – 2011. – № 5. – С. 65-74.

 1. 64.

Скрипник, О. Мінімальна зарплата: шлях до справедливості: хто захистить в Україні низькооплачуваних працівників? / О.Скрипник // Урядовий кур'єр. – 2011. – № 92.- 24 травня. – С. 7.

8. Відрядження
Україна. Міністерство фінансів.

Про внесення змін до Інструкції про службові відрядження в межах України та за кордон: наказ Міністерства фінансів України від 17 березня 2011 р. № 362 / Україна. Міністерство фінансів //Офіційний вісник України. – 2011. – № 25. – С. 16-27.Україна. Кабінет Міністрів.

Про суми та склад витрат на відрядження державних службовців, а також інших осіб, що направляються у відрядження підприємствами, установами та організаціями, які повністю або частково утримуються (фінансуються) за рахунок бюджетних коштів: постанова Кабінету Міністрів України від 2 лютого 2011 р. № 98 / Україна. Кабінет Міністрів // Фінансовий контроль. – 2011. – № 3. – С. 15-16. 1. 71.

Валентинова, Т. Головні правила відрядження /Т.Валентинова // Все про бухгалтерський облік. – 2011. – № 36.- 18 квітня. – С. 8-9.

 1. 72.

Інструкція про службові відрядження в межах України та за кордон: затверджено наказом Міністерства фінансів України від 13березня 1998 р. № 59 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 17 березня 2011 р. № 362) // Все про бухгалтерський облік. – 2011. – № 35.- 13 квітня. – С. 25-36.

 1. 73.

Лістрова, С. Відрядження в бюджетників: важливо все - дрібниць немає / С.Лістрова // Все про бухгалтерський облік. – 2011. – № 36.- 18 квітня. – С. 22-24.Пісочний, С. Строки відряджень / С.Пісочний // Все про бухгалтерський облік. – 2011. – № 36.- 18 квітня. – С. 20-21.

 1. 75.

Рорат, В. Добові та компенсаційні виплати крізь призму ПКУ / В.Рорат, Т.Валентинова // Все про бухгалтерський облік. – 2011. – № 36.- 18 квітня. – С. 10-18.

 1. 76.

Рорат, В. Облік інвалютних витрат на відрядження / В.Рорат // Все про бухгалтерський облік. – 2011. – № 36.- 18 квітня. – С. 18-19.

 1. 77.

Саприкіна, О. Нове в законодавстві про витрати на відрядження / О.Саприкіна // Фінансовий контроль. – 2011. – № 3. – С. 17-18.

9. Відпустки
Павленко, О. Нюанси надання додаткових відпусток працівникам, які мають дітей / О.Павленко // Вісник державної служби України. – 2011. – № 1. – С. 74-77.Хамайдюк, О. Відпустки - 2011. Види і тривалість /О.Хамайдюк // Довідник кадровика. – 2011. – № 5. – С. 12-16.

^ 10. Регіональна економіка
Башта, В. Рынок недвижимости: аукционы возвращаются /В.Башта // Финансовые рынки и ценные бумаги. – 2011. – № 7. – С.24-29.

 1. 86.

Гавкалова, Н.Л. Модель багаторівневого управління: регіональний рівень / Н.Л.Гавкалова // Інвестиції: практика та досвід. – 2011. – № 7. – С. 29-32.Кабашкин, В.А. Основные механизмы организации государственно-частного партнерства на региональном уровне /В.А.Кабашкин, Д.О.Гребенев // Финансовая аналитика: проблемы и решения. – 2011. – № 15. – С. 6-17.

 1. 88.

Кабашкин, В.А. Пути совершенствования принципов кластеризации предприятий и практика их реализации в России /В.А.Кабашкин, И.С.Масюков // Финансовая аналитика: проблемы и решения. – 2011. – № 13. – С. 8-18.

 1. 90.

Ступень, М. Земельна реформа - основна ланка земельних перетворень в Україні / М.Ступень, С.Малахова // Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва. – 2011. – Вип.1(21). – С. 196-198.^ 11. Промислові підприємства


 1. 92.

Большаков, А.В. Иерархия управления промышленными предприятиями: общие принципы функционирования в призме теории организации / А.В.Большаков // Финансовая аналитика: проблемы и решения. – 2011. – № 13. – С. 19-23.

 1. 93.

Бондаренко, О.С. Сутність та значення фінансових потоків у логістичних системах промислових підприємств /О.С.Бондаренко // Інвестиції: практика та досвід. – 2011. – № 7. – С. 43-46.

 1. 94.

Вертікова, І. До "Укрросметалу" за досвідом енергозбереження / І.Вертікова // Сумщина. – 2011. – № 54.- 18 травня. – С. 3.

 1. 95.

Громова, В. Соціальна відповідальність - ознака лідера: до Національного бізнес-рейтингу-2010 увійшло 300 українських підприємств / В.Громова // Урядовий кур'єр. – 2011. – № 79. - 30квітня. – С. 10.

 1. 96.

Лутицька, Ж.С. Управління розвитком машинобудівних підприємств за допомогою використання моніторингу зовнішнього і внутрішнього середовищ / Ж.С.Лутицька // Актуальні проблеми економіки. – 2011. – № 4. – С. 123-127.

 1. 97.

Скриньковський, Р.М. Методичні підходи до економічного оцінювання інвестиційної привабливості машинобудівних підприємств для портфельних інвесторів / Р.М.Скриньковський //Актуальні проблеми економіки. – 2011. – № 4. – С. 177-186.Ткаченко, О.М. Значення соціального пакета для Українських підприємств у сучасних умовах / О.М.Ткаченко //Інвестиції: практика та досвід. – 2011. – № 8. – С. 31-34.

 1. 98.

Тимощук, М. Концесія вугільних підприємств як шлях до інвесторів / М.Тимощук // Голос України. – 2011. – № 78. - 29квітня. – С. 3.12. Фінанси
Україна. Президент.

Про Положення про Державну службу фінансового моніторингу України: указ Президента України від 13 квітня 2011 р. № 466/2011 / Україна. Президент // Урядовий кур'єр. – 2011. – № 87.- 17 травня. – С. 11-12.Україна. Президент.

Про Положення про Міністерство фінансів України: указ Президента України від 8 квітня 2011 р. № 446/2011 / Україна. Президент // Офіційний вісник України. – 2011. – № 29. – С. 230-239.

// Орієнтир. – 2011. – № 19.- 11 травня. – С. 17-18.

// Офіційний вісник Президента України. – 2011. – № 11. – С. 45-53.

Васильева, М.В. Оценка эффективности и результативности использования бюджетных средств при проведении финансового контроля / М.В.Васильева // Финансовая аналитика: проблемы и решения. – 2011. – № 13. – С. 24-34.Демчук, Н.І. Глобалізаційні аспекти в проектному фінансуванні / Н.І.Демчук, Н.П.Дуброва // Финансовые рынки и ценные бумаги. – 2011. – № 7. – С. 13-23.Іваницька, О.М. Державне регулювання фінансових ринків в Україні у посткризовий період / О.М.Іваницька // Фінанси України. – 2011. – № 2. – С. 35-42.Ігнатюк, А.О. Стратегічні пріоритети державного регулювання фінансових посередників у сучасному світі /А.О.Ігнатюк // Інвестиції: практика та досвід. – 2011. – № 8. – С.49-53.

 1. 102.

Курилова, А.А. Принципы формирования и реализации риск-ориентированного финансового механизма управления затратами на основе теории активных систем / А.А.Курилова //Финансовая аналитика: проблемы и решения. – 2011. – № 16. – С.27-37.Мойсеєнко, Б.І. Інфляційне таргетування: міжнародний досвід та українські перспективи / Б.І.Мойсеєнко // Наука та інновації. – 2011. – Т. 7, № 1. – С. 45-52.Осипов, С.Л. Альтернативный алгоритм оценки финансового левериджа / С.Л.Осипов, Е.С.Осипова // Финансовая аналитика: проблемы и решения. – 2011. – № 15. – С. 2-5.Петрик, О.І. Система індикаторів стабільності фінансової системи / О.І.Петрик // Фондовый рынок. – 2011. – № 14. – С. 13-18.Танрывердиева, Г.К. К вопросу о структуре капитала акционерного общества в системе финансового менеджмента /Г.К.Танрывердиева // Финансовая аналитика: проблемы и решения. – 2011. – № 13. – С. 62-65.Янікін, С.В. Шляхи та необхідність диверсифікації потоків капіталу в умовах глобальної фінансової нестабільності /С.В.Янікін // Інвестиції: практика та досвід. – 2011. – № 7. – С. 63-71.Ярошенко, Ф.О. Формування креативних моделей управління проектами розвитку системи державних фінансів України / Ф.О.Ярошенко, С.Д.Бушуєв // Фінанси України. – 2011. – № 2. – С. 4-10.

^ 13. Фінансова криза
Лепёшкина, К.Н. Анализ причин современного кризиса на мировом финансовом рынке: воспроизводственный подход /К.Н.Лепёшкина // Финансовая аналитика: проблемы и решения. – 2011. – № 13. – С. 45-52.Перепаддя, І.М. Реформування як основна передумова відновлення ринку сек'юритизації активів після світової фінансової кризи 2008-2009 років / І.М.Перепаддя // Інвестиції: практика та досвід. – 2011. – № 8. – С. 45-48.

^ 14. Державний бюджет
Україна. Закони.

Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2011 рік": Закон України від 7 квітня 2011 р. № 3222-VI / Україна. Закони // Голос України. – 2011. – № 72.- 20 квітня. – С.6.

// Офіційний вісник України. – 2011. – № 30. – С. 25-29.Україна. Кабінет Міністрів.

Питання оптимізації кількості бюджетних програм: розпорядження Кабінету Міністрів України від 6 квітня 2011 р. № 292-р / Україна. Кабінет Міністрів // Офіційний вісник України.– 2011. – № 26. – С.132-134.

Казанська, І. Короткотермінова позичка - надійна фінансова допомога місцевим бюджетам / І.Казанська // Казна України. – 2011. – № 3. – С. 38-39.Лондар, С. Загрози борговій стійкості України у 2011 році /С.Лондар // Казна України. – 2011. – № 3. – С. 22-24.Луніна, І.О. Капітальні трансферти місцевим бюджетам: підходи до створення ефективної системи управління / І.О.Луніна //Фінанси України. – 2011. – № 2. – С. 24-34.Михайленко, С.В. Розвиток бюджетного менеджменту в Україні / С.В.Михайленко // Фінанси України. – 2011. – № 3. – С.81-91.Радіонов, Ю. Актуальні проблеми розвитку міжбюджетних відносин / Ю.Радіонов // Економіка України. – 2011. – № 5. – С. 54-64.Сафонова, Л.Д. Теоретичні засади управління видатками бюджету / Л.Д.Сафонова, Т.С.Нєвєшкіна // Фінанси України. – 2011. – № 3. – С. 100-110.Сибірянська, Ю.В. Інноваційні підходи до прогнозування і планування доходів бюджету / Ю.В.Сибірянська, Г.М.Котіна //Фінанси України. – 2011. – № 2. – С. 72-85.Снісаренко, О.Б. Оптимізація структури видатків бюджетів регіону як інструмент підвищення податкового потенціалу /О.Б.Снісаренко, Ю.Ю.Гусєва // Фінанси України. – 2011. – № 3. – С. 92-99.Стефанюк, І.Б. Актуальні аспекти міжбюджетних відносин у світлі нової редакції Бюджетного кодексу України /І.Б.Стефанюк, Н.Е.Крисюк // Фінанси України. – 2011. – № 2. – С. 86-96.Усков, И.В. Теоретические основы развития системы местных бюджетов в Украине / И.В.Усков // Інвестиції: практика та досвід. – 2011. – № 8. – С. 21-24.^ 15. Податки. Збори
Україна. Закони.

Про внесення змін до Податкового кодексу України: Закон України від 7 квітня 2011 р. № 3221-VI /Україна. Закони //Офіційний вісник України. – 2011. – № 30. – С.24-25.

// Урядовий кур'єр. – 2011. – № 73.- 21 квітня. – С. 4.Україна. Державна податкова адміністрація.

Про затвердження форми Податкової декларації з податку на прибуток підприємства: наказ Державної податкової адміністрації України від 28 лютого 2011 р. № 114 / Україна. Державна податкова адміністрація // Офіційний вісник України. – 2011. – №25. – С. 73-110.

Бондар, М.І. Облік податкових різниць згідно з Податковим кодексом України / М.І.Бондар, В.В.Бабіч // Фінанси України. – 2011. – № 3. – С. 72-80.Ільєнко, Р.В. Податкова політика держави: виклики, завдання, перспективи / Р.В.Ільєнко // Актуальні проблеми економіки. – 2011. – № 4. – С. 211-216.Податковий кодекс і місцеві бюджети: перші результати //Голос України. – 2011. – № 72.- 20 квітня. – С. 16.Подмарьов, О.Ю. Податковий кодекс - перші кроки у системі оподаткування прибутку підприємств / О.Ю.Подмарьов //Інвестиції: практика та досвід. – 2011. – № 7. – С. 59-62.Про Податковий кодекс України: практика: Частина І // Все про бухгалтерський облік. – 2011. – № 38 (спецпроект).- 22квітня. – С.7-182.Римар, О.Г. Фіскальна ефективність податкової системи в контексті антикризового регулювання / О.Г.Римар // Актуальні проблеми економіки. – 2011. – № 4. – С. 224-227.Рубан, Н.І. Прийняття і застосування спільної консолідованої бази оподаткування в контексті загальноєвропейської перспективи / Н.І.Рубан, Т.В.Василькова, В.П.Пасічник // Статистика України. – 2011. – № 1. – С. 62-65.Соколовська, А.М. Проблеми моніторингу ефективності надання податкових пільг в Україні / А.М.Соколовська // Фінанси України. – 2011. – № 3. – С. 42-53.Тимченко, О.М. Дієвість методів управління податковим боргом у контексті новацій Податкового кодексу / О.М.Тимченко //Фінанси України. – 2011. – № 3. – С. 54-62.Щодо окремих питань застосування Податкового кодексу України // Праця і зарплата. – 2011. – № 16.- 27 квітня. – С. 8-9.Юшко, С.В. Амортизація основних засобів у контексті Податкового кодексу України / С.В.Юшко // Фінанси України. – 2011. – № 3. – С. 63-71.Яковлєва, А.М. Основні причини виникнення податкового боргу / А.М.Яковлєва // Актуальні проблеми економіки. – 2011. – № 4. – С. 228-233

^ 16. Банки. Банківська справа
Україна. Правління Національного банку.

Про внесення змін до Положення про здійснення банками фінансового моніторингу: постанова Правління Національного банку України від 31 січня 2011 р. № 22 / Україна. Правління Національного банку // Офіційний вісник України. – 2011. – №28. – С. 145-179.

Багмет, К.В. Ризик-менеджмент у системі банківського страхування / К.В.Багмет // Актуальні проблеми економіки. – 2011.– № 4. – С. 203-210.Блащук, Ю. Соціальний капітал банківської системи /Ю.Блащук // Фінансовий ринок України. – 2011. – № 4. – С. 3-5.Гринько, О. Теоретичні аспекти сутності та визначення диверсифікації кредитного портфеля банку / О.Гринько // Вісник Національного банку України. – 2011. – № 4. – С. 38-45.Заруцька, О. Структурно-функціональний підхід до аналізу фінансової стійкості банків / О.Заруцька // Вісник Національного банку України. – 2011. – № 4. – С. 34-37.Іванилова, О.А. Впровадження системи ризик-менеджменту в діяльність комерційних банків / О.А.Іванилова // Інвестиції: практика та досвід. – 2011. – № 7. – С. 33-36.Мехтієв, Е.О. Використання іноземного досвіду державного регулювання банківського сектора в процесі пристосування до нових умов діяльності / Е.О.Мехтієв // Інвестиції: практика та досвід. – 2011. – № 8. – С. 54-56.Міщенко, В. Міжнародний досвід реструктуризації банківської системи за участі держави / В.Міщенко, А.Петріна //Вісник Національного банку України. – 2011. – № 4. – С. 12-17.Плещицер, М.В. Комплексная методика прогнозирования банкротства банков / М.В.Плещицер // Финансовая аналитика: проблемы и решения. – 2011. – № 14. – С. 40-45.Погодский, С. Особенности мотивации банковского персонала / С.Погодский // Банковский менеджмент. – 2011. – №3. – С. 48-56.

 1. 151.

Попова, Т.Ю. Расширение использования инновационных банковских интернет-продуктов государственными организациями и учреждениями / Т.Ю.Попова // Финансовая аналитика: проблемы и решения. – 2011. – № 15. – С. 46-54.

 1. 152.

Слобода, Л. Напрями вдосконалення роботи банків України з проблемними активами в посткризовий період / Л.Слобода, Н.Дунас // Вісник Національного банку України. – 2011. – № 4. – С.46-51.Степаненко, А.І. Довіра до банків і засоби її забезпечення /А.І.Степаненко // Фондовый рынок. – 2011. – № 15. – С. 19-25.

^ 17. Гроші. Валюта
Біловус, Н. Можливості та небезпеки переказу електронних грошей / Н.Біловус // Фінансовий ринок України. – 2011. – № 4. – С. 32-33.Горлов, С.М. Сучасний механізм визначення обсягу національного виробництва та грошового обігу в державі /С.М.Горлов // Інвестиції: практика та досвід. – 2011. – № 8. – С.35-39.Ільїн, В. Еволюція грошей: від засобу обміну – до загальної міри цінностей / В.Ільїн // Вісник Національного банку України. – 2011. – № 4. – С. 60-64.Ковальова, В. Грошові фонди витісняють депозити? /В.Ковальова // Фондовый рынок. – 2011. – № 14. – С. 8-9.

 1. 159.

Останній Шлях Кобзаря - на монеті: введено в обіг пам'ятну монету "Останній шлях Кобзаря (до 150-річчя перепоховання Т.Г.Шевченка)" номіналом 5 гривень // Сумщина. – 2011. – № 54.- 18травня. – С. 1.

^ 18. Фондовий ринок
Данилина, М.В. Финансовый рынок России в 2010 г. /М.В.Данилина // Финансовая аналитика: проблемы и решения. – 2011. – № 14. – С. 30-39.Монетарний та фінансовий розвиток // Бюлетень Національного банку України. – 2011. – № 3. – С. 17-33.Поплавська, М.В. Особливості формування фондового ринку України / М.В.Поплавська // Фондовый рынок. – 2011. – №15. – С. 8-12.Саймон, Вайн Психологічні фактори успіху на фінансовому ринку / В.Саймон // Фінансовий ринок України. – 2011. – № 4. – С.34-35.Терещенко, Г.М. Концептуальні засади державного регулювання фондового ринку / Г.М.Терещенко // Фінанси України. – 2011. – № 2. – С. 97-105.

^ 19. Кредит. Кредитна справа
Україна. Закони.

Про внесення змін до деяких законів України щодо іпотечних облігацій: Закон України від 21 квітня 2011 р. № 3265-VI / Україна. Закони // Голос України. – 2011. – № 92.- 24 травня. – С. 5.

Алексеев, А. Кредиты для малого бизнеса: все-таки реальность? / А.Алексеев // Финансовые рынки и ценные бумаги. – 2011. – № 7. – С. 6-9.Гриньков, Д. Сучасний стан та перспективи розвитку вітчизняного ринку іпотечного кредитування / Д.Гриньков //Фінансовий ринок України. – 2011. – № 4. – С. 9-10.Оюмаа, Н. Проблемные кредиты: эффективное управление /Н.Оюмаа // Банковский менеджмент. – 2011. – № 3. – С. 20-27.
^ 20. Економічне становище. Контроль економіки. Управління економікою
Україна. Кабінет Міністрів.

Питання організації підготовки проекту Державної програми економічного і соціального розвитку України на 2012 рік: розпорядження Кабінету Міністрів України від 21 березня 2011 р. № 219-р / Україна. Кабінет Міністрів //Орієнтир. – 2011. – № 20.- 18травня. – С. 17-18.

 1. 172.

Україна. Кабінет Міністрів.

Про затвердження плану заходів щодо реалізації положень Генеральної угоди про регулювання основних принципів і норм реалізації соціально-економічної політики і трудових відносин в Україні на 2010-2012 роки: розпорядження Кабінету Міністрів України від 30 березня 2011 р. №261-р / Україна. Кабінет Міністрів // Офіційний вісник України. – 2011. – № 26. – С. 81-125.

Калініченко, О.В. Статистичний аналіз транспортної системи України як об'єкта інвестування фінансових ресурсів недержавних пенсійних фондів / О.В.Калініченко, О.О.Казак //Інвестиції: практика та досвід. – 2011. – № 8. – С. 11-14.

 1. 173.

Козик, В.В. Симбіотичні моделі виробничих та науково-дослідних фірм і підрозділів / В.В.Козик, Ю.І.Сидоров, О.Ю.Черняк // Інвестиції: практика та досвід. – 2011. – № 8. – С. 25-30.Круглов, В.В. Особливості управління державною власністю в Україні / В.В.Круглов // Держава та регіони. Серія Державне управління. – 2011. – № 1. – С. 54-57.Назаренко, Р. Ключові показники ефективності централізованих закупівель у промисловості / Р.Назаренко //Економіка України. – 2011. – № 5. – С. 32-39.Пікус, А.Ю. Тенденції та перспективи галузі ІКТ в Україні /А.Ю.Пікус // Інвестиції: практика та досвід. – 2011. – № 8. – С. 57-60.

 1. 175.

Пилипенко, А.А. Стратегічний аспект організації обліково-аналітичної підтримки антикризового управління / А.А.Пилипенко, С.М.Пилипенко // Актуальні проблеми економіки. – 2011. – № 4. – С. 234-241.
21. Туризм


 1. 181.

Абдухаіров, А.З. Інвестиційна політика як інструмент розвитку туристсько-рекреаційного комплексу Криму /А.З.Абдухаіров // Інвестиції: практика та досвід. – 2011. – № 8. – С.8-10.Мерзляк, А.В. Державне регулювання розвитку інновацій "туризм-транспорт" в Україні / А.В.Мерзляк, Н.В.Яцук // Держава та регіони. Серія Державне управління. – 2011. – № 1. – С. 77-83.

22. Торгівля


 1. 187.

Кахович, Ю.О. Вплив національних стереотипів на проведення міжнародних переговорів / Ю.О.Кахович, Т.В.Левченко, А.В.Макаренкіна // Інвестиції: практика та досвід. – 2011. – № 7. – С. 51-53.Коток, М.В. Прийняття рішення щодо аутсорсингу логістичних функцій торговельних підприємств / М.В.Коток //Актуальні проблеми економіки. – 2011. – № 4. – С. 117-122.Семернина, Ю.В. Обзор российского рынка корпоративных облигаций: итоги 2010 года / Ю.В.Семернина // Финансовая аналитика: проблемы и решения. – 2011. – № 14. – С. 24-29.

^ 23. Управління. Менеджмент


 1. 2.

Гриценко, Л.Л. Підходи до класифікації форм і видів реструктуризації підприємств / Л.Л.Гриценко, О.В.Ісаєва //Актуальні проблеми економіки. – 2011. – № 4. – С. 111-116.Катихін, Є.О. Соціальний аудит в Україні: історичні тенденції, сучасний стан, виклики та необхідність розвитку /Є.О.Катихін // Статистика України. – 2011. – № 1. – С. 77-81.

 1. 3.

Марьин, А. Система корпоративного управления /А.Марьин, А.Антонов // Банковский менеджмент. – 2011. – № 3. – С. 14-19.Мельник, Л. Еколого-економічне обгрунтування господарських рішень з урахуванням екстернальних ефектів /Л.Мельник, І.Дегтярьова // Економіка України. – 2011. – № 5. – С.75-83.Мостова, І. Вимоги до кандидата: як знайти золоту середину / І.Мостова // Довідник кадровика. – 2011. – № 5. – С. 67-70.Місця збереження документів:


Інформаційно-бібліографічний відділ – 2 поверх

Навчальний зал – 3 поверх

Науковий зал – 4 поверх

Патентно-ліцензійна група

Кафедра економічної теорії

Кафедра Фінансів

Схожі:

Сумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ iconСумський державний університет. Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ
України: Рекомендаційний список/ Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ. Суми: СумДУ, 2007
Сумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ iconСумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ
В62 Водні ресурси: використання, охорона, відтворення, управління: Рекомендаційний список. Суми: Вид-во СумДУ. Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний...
Сумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ iconСумський державний університет. Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ
Вища школа України на шляху трансформації у європейський освітній простір: Рекомендаційний список. Суми: СумДУ. Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний...
Сумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ iconСумський державний університет. Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ
Згадувати важко – пам’ятати треба: Рекомендаційний список до 75-х роковин Голодомору 1932-1933 років в Україні. Суми: СумДУ. Бібліотека....
Сумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ iconСумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ
Украины, всего войска запорожского и народа малороссийского… До 300-річчя подій, пов’язаних з воєнно-політичним виступом гетьмана...
Сумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ iconСумський державний університет. Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ
Засновник наукової школи з економіки природокористування: До 70-річчя О. Ф. Балацького: Рекомендаційний список. Суми: СумДУ. Бібліотека....
Сумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ iconСумський державний університет. Бібліотека. Довідково-інформаційний відділ
Більше знати про снід не зайве: Рекомендаційний список. Суми: СумДУ. Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ, 2007. 17с
Сумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ iconСумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ
move to 0-35553909
Сумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ iconСумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ Друковані праці співробітників Сумського державного університету за 2007 рік Бібліографічний покажчик Суми-2009
move to 0-10800154
Сумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ iconСумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ
Анатолій Васильєв знову ректор СумДУ: коротко // Ярмарок. 2010. – №21. 27 травня. – С. 1
Сумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ iconСумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ
Анатолій Васильєв знову ректор СумДУ: коротко // Ярмарок. 2010. – №21. 27 травня. – С. 1
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи