Рішення про створення наукового парку: постанова Кабінету Міністрів України від 3 лютого 2010 р. №93 / Україна. Кабінет Міністрів // Наука та інновації. 2010. Т. 6, № С. 8 icon

Рішення про створення наукового парку: постанова Кабінету Міністрів України від 3 лютого 2010 р. №93 / Україна. Кабінет Міністрів // Наука та інновації. 2010. Т. 6, № С. 8
Скачати 81.16 Kb.
НазваРішення про створення наукового парку: постанова Кабінету Міністрів України від 3 лютого 2010 р. №93 / Україна. Кабінет Міністрів // Наука та інновації. 2010. Т. 6, № С. 8
Дата28.01.2013
Розмір81.16 Kb.
ТипРішення

Сумський державний університет

Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ

0542-33-10-39 library.sumdu.edu.ua | library_ssu@ukr.net
Наука України

Поточний інформаційний список

за ІI квартал 2010 року

Україна. Закони.

Про наукові парки : закон України від 25 червня 2009 р. № 1563-VI / Україна. Закони // Наука та інновації. – 2010. – Т. 6, № 1. – С.5-13.Україна. Кабінет Міністрів.

Питання Державного комітету з питань науково-технічного та інноваційного розвитку: постанова Кабінету Міністрів України від 31 травня 2010 р. № 376 / Україна. Кабінет Міністрів // Урядовий кур'єр. – 2010. – № 105.- 11 червня. – С. 19-20.Україна. Кабінет Міністрів.

Про затвердження Державної цільової науково-технічної програми "Нанотехнології та наноматеріали" на 2010-2014 роки: постанова Кабінету Міністрів України від 28 жовтня 2009 р. №1231 / Україна. Кабінет Міністрів // Наука та інновації. – 2010. – Т. 6, №2. – С. 5-7.Україна. Кабінет Міністрів.

Про затвердження Порядку погодження рішення про створення наукового парку: постанова Кабінету Міністрів України від 3 лютого 2010 р. № 93 / Україна. Кабінет Міністрів // Наука та інновації. – 2010. – Т. 6, № 2. – С.8.України. Міністерство освіти і науки.

Щодо затвердження та оприлюднення результатів конкурсу: для підбиття підсумків конкурсу, проведеного на виконання у 2010 — 2012 роках заходів Державної програми прогнозування науково-технологічного розвитку на 2008 — 2012 роки / України. Міністерство освіти і науки // Освіта України. – 2010. – № 12.- 12 лютого. – С. 1.Україна. Президія Національної академії наук.

Про створення наукового парку: постанова Президії Національної академії наук України від 25 листопада 2009 р. № 316 / Україна. Президія Національної академії наук // Наука та інновації. – 2010. – Т. 6, № 1. – С. 14.Україна. ВАК.

Про внесення електронних наукових видань до Переліку наукових фахових видань України: (із постанови президії ВАК України від 14 квітня 2010 р. № 2-05/3) / Україна. ВАК // Бюлетень вищої атестаційної комісії України. – 2010. – № 5. – С. 15.Україна. ВАК.

Про внесення періодичних друкованих наукових видань до нового переліку наукових фахових видань України: (із постанови президії ВАК України від 10 березня 2010 р. № 1-05/2) / Україна. ВАК // Бюлетень вищої атестаційної комісії України. – 2010. – №4. – С. 2-10.Україна. ВАК.

Про внесення періодичних друкованих наукових видань до нового Переліку наукових фахових видань України: (із постанови президії ВАК України від 14 квітня 2010 р. № 12-08/3-з) / Україна. ВАК // Бюлетень вищої атестаційної комісії України. – 2010. – №5. – С. 15.Україна. ВАК.

Про внесення періодичних друкованих наукових фахових видань до нового Переліку наукових фахових видань України: (із постанови президії ВАК України від 14 квітня 2010 р. № 1-05/3) /Україна. ВАК // Бюлетень вищої атестаційної комісії України. – 2010. – № 5. – С. 3-14.Україна. ВАК.

Про внесення періодичних друкованих наукових фахових видань до нового переліку наукових фахових видань України: (із постанови президії ВАК України від 10 лютого 2010 р. № 1-05/1) /Україна. ВАК // Бюлетень вищої атестаційної комісії України. – 2010. – № 3. – С. 2-15.

Андросов, М. Атомна енергія - живим рай чи пекло? /М.Андросов // Ярмарок. – 2010. – № 18.- 6 травня. – С. 3.Віце-прем'єр Володимир Семиноженко: "Наука - це не периферія державної політики, а її авангард": в Україні буде заснована система втілення нових наукових знань у нові продукти, товари і технології // Урядовий кур'єр. – 2010. – № 112.- 22 червня. – С. 9.Войцехович, В.Э. Антропный принцип как ядро современной научной картины мира / В.Э.Войцехович // Totallogy-XXI. Постнекласичні дослідження. – 2009. – Вип. 21. – С. 227-248.Горохов, В.Г. Новейшая история развития нанотехнологии как технонауки / В.Г.Горохов // Наука та наукознавство. – 2009. – № 4. – С. 43-61.Гриньов, Б.В. Аналіз проекту нової редакції Закону України "Про інноваційну діяльність" / Б.В.Гриньов, В.А.Гусєв // Наука та інновації. – 2010. – Т. 6, № 2. – С. 9-14.Д.А. Медведев: Чтобы развивать науку, надо создавать ученым привлекательные условия и для жизни, и для научных исследований // Высшее образование сегодня. – 2010. – № 3. – С. 2-9.Действующий перечень рецензируемых журналов и изданий ВАК пока оставлен без изменений (кратко) // Высшее образование сегодня. – 2010. – № 1. – С. 33-34.Забава, А. Науковий метод, трансцендентність та езотеризм /А.Забава, І.Карівець // Totallogy-XXI. Постнекласичні дослідження. – 2009. – Вип. 21. – С. 311-323.Загвойська, Л. Міждисциплінарні дослідження в контексті постнекласичної економіки / Л.Загвойська // Відповідальна економіка. – 2009. – № 1. – С. 48-53.Ісіпчук, Н. Науковий потенціал - потужний: в науковій бібліотеці Української академії банківської справи відбулися урочистості з нагоди Дня науки. Ю. Чмирь нагородив кращих науковців області, в тому числі і науковців СумДУ: Валерія Осіпова, Ніну Світайло, Олександра Атамана / Н.Ісіпчук //Сумщина. – 2010. – № 60-61.- 28 травня. – С. 5.Кабмін створив Держкомітет з науки та інновацій (коротко) //Профспілкові вісті. – 2010. – № 15.- 15 квітня. – С. 2.Кавуненко, Л.Ф. Научно-технологическая система Чехии: анализ трансформационных аспектов / Л.Ф.Кавуненко, Т.В.Гончарова // Наука та наукознавство. – 2010. – № 1. – С. 111-125.Караваєва, О. Труднощі перекладу: науці важко зрозуміти потреби бізнесу, а бізнесу - потенціал науки: вітчизняні науковці спроможні на винаходи, але поки що не можуть просувати їх на ринку / О.Караваєва // Урядовий кур'єр. – 2010. – №112.- 22 червня. – С. 15.Караваєва, О. Школа виживання: про фінансування головних напрямів наукових досліджень (нанотехнології, ядерна енергетика, біотехнології) в Україні / О.Караваєва // Урядовий кур'єр. – 2010. – № 112.- 22 червня. – С. 12-13.Кара-Мурза, С. Научная картина мира, экономика и экология / С.Кара-Мурза // Відповідальна економіка. – 2009. – №1. – С. 9-32.Киба, В. Науки Сумщину питают: научная элита Сумщины отметила в УАБД свой профессиональный праздник. Среди присутствующих руководители высших учебных заведений (СумГУ, УАБД, СНАУ, СумГПУ и др.), профессора и кандидаты наук, сотрудники научно-исследовательских учреждений региона /В.Киба // В двух словах. – 2010. – № 21.- 21 мая. – С. 1,13.Кононова, С.В. Развитие разрядов наук в университетах Российской империи / С.В.Кононова, А.Н.Якушев // Высшее образование в России. – 2010. – № 4. – С. 130-135.Короденко, М. Україна — учасник всесвітнього наукового експерименту: Кабінет міністрів України планує підписати документ про співпрацю з Центром європейських ядерних досліджень, зокрема – в рамках дослідної програми Великого адронного колайдера, в якій наші науковці беруть активну участь /М.Короденко // Освіта України. – 2010. – № 25.- 6 квітня.Корсак, К. Яку науково-технологічну революцію отримає початок ХХІ століття? / К.Корсак // Науковий світ. – 2010. – № 6. – С. 6-8.Левин, В.И. Наука при тоталитаризме: Германия, 1933—1945 / В.И.Левин // Alma mater. – 2010. – № 1. – С. 71-75.Лукьянец, В.С. Прогресс большой науки: этическая парадоксальность / В.С.Лукьянец // Totallogy-XXI. Постнекласичні дослідження. – 2009. – Вип. 21. – С. 248-268.Малицкий, Б.А. От фундаментальной науки к реальной практике инновационного развития экономики / Б.А.Малицкий //Наука та наукознавство. – 2010. – № 1. – С. 3-12.Наука подождет?: с принятием Закона Украины "О Государственном бюджете Украины на 2010 год" страна потеряла надежду на активацию научной сферы, ее влияние на развитие государства и введение инноваций // День. – 2010. – №84.- 19 мая. – С. 6.Онопрієнко, М.В. Прикладні й технічні галузі в НАН України: ґенеза та еволюція дисциплінарного статусу /М.В.Онопрієнко // Наука та наукознавство. – 2009. – № 4. – С. 30-42.Попович, О.С. Про політику пріоритетів у сфері науково-технологічного та інноваційного розвитку / О.С.Попович, Т.М.Велентейчик // Наука та наукознавство. – 2010. – № 1. – С. 13-27.Правила оформлення посилань на архівні документи у дисертаціях // Бюлетень вищої атестаційної комісії України. – 2010. № 3. – С. 17-20.Правила оформлення посилань на архівні документи у прикнижкових, прикінцевих, пристатейних списках джерел (у монографії, навчальному посібнику, статті тощо) // Бюлетень вищої атестаційної комісії України. – 2010. – № 3. – С. 20-22.Президент России ликвидировал Рособразование и Роснауку // Высшее образование сегодня. – 2010. – № 3. – С. 10.Про наукову діяльність Національної академії педагогічних наук України за 2009 рік та завдання на 2010 рік: загальні збори Національної академії педагогічних наук // Освіта України. – 2010. – № 22.- 19 березня. – С. 1-2.Сергиенко, И. От теории автоматов к современным компьютерным технологиям / И.Сергиенко // Голос Украины. – 2010. – № 80-81.- 30 апреля. – С. 5.Сімонов, Д. Проти сутності науки: про ідеальний план реформування наукової галузі з точки зору інтеграції вузівської і академічної науки / Д.Сімонов // Урядовий кур'єр. – 2010. – № 112.- 22 червня. – С. 11.Стратегія інноваційного розвитку: Верховна Рада України прийняла в першому читанні проект Постанови про Рекомендації парламентських слухань на тему «Стратегія інноваційного розвитку України на 2010 – 2020 роки в умовах глобалізаційних викликів» // Освіта України. – 2010. – № 44.- 15 червня.Уряд розпочинає масштабну програму науково-технологічного розвитку країни // Освіта України. – 2010. – № 38-39.- 27 травня.Шевнін, О. Нанотехнології: надточне спрямування коштів: Держава цьогоріч починає фінансувати проекти з розвитку вітчизняних нанотехнологій і наноматеріалів / О.Шевнін // Освіта України. – 2010. – № 46.- 23 червня.Щербин, В.К. Социальный капитал белорусской науки и механизмы его наращивания / В.К.Щербин // Наука та наукознавство. – 2009. – № 4. – С. 98-113.Яворський, М.С. Стратегія розвитку центрів науково-технічної і економічної інформації як базових елементів регіональної інноваційної інфраструктури / М.С.Яворський // Наука та наукознавство. – 2009. – № 4. – С. 3-14.


Схожі:

Рішення про створення наукового парку: постанова Кабінету Міністрів України від 3 лютого 2010 р. №93 / Україна. Кабінет Міністрів // Наука та інновації. 2010. Т. 6, № С. 8 iconЗакон України "Про внесення змін до закону України" "Про вищу освіту" щодо питань студентського самоврядування // Освіта України. 2010. №26 січня. С. 2
Деякі питання надання вищим навчальним закладам статусу самоврядного (автономного) дослідницького національного університету: постанова...
Рішення про створення наукового парку: постанова Кабінету Міністрів України від 3 лютого 2010 р. №93 / Україна. Кабінет Міністрів // Наука та інновації. 2010. Т. 6, № С. 8 iconНаука України Поточний інформаційний список
Деякі питання діяльності Державного комітету з питань науки, інновацій та інформатизації: постанова Кабінету Міністрів України від...
Рішення про створення наукового парку: постанова Кабінету Міністрів України від 3 лютого 2010 р. №93 / Україна. Кабінет Міністрів // Наука та інновації. 2010. Т. 6, № С. 8 iconНаука України Поточний інформаційний список
Деякі питання діяльності Державного комітету з питань науки, інновацій та інформатизації: постанова Кабінету Міністрів України від...
Рішення про створення наукового парку: постанова Кабінету Міністрів України від 3 лютого 2010 р. №93 / Україна. Кабінет Міністрів // Наука та інновації. 2010. Т. 6, № С. 8 iconОголошення постанови Кабінету Міністрів України від 17 лютого 2010 р. №17 „Про затвердження Положення про дослідницький університет Оголошую постанову Кабінету Міністрів України Кабінет Міністрів України Постанова від 17 лютого 2010 р. №163
...
Рішення про створення наукового парку: постанова Кабінету Міністрів України від 3 лютого 2010 р. №93 / Україна. Кабінет Міністрів // Наука та інновації. 2010. Т. 6, № С. 8 iconПро затвердження Державної цільової науково-технічної програми "Нанотехнології та наноматеріали" на 2010-2014 роки: постанова Кабінету Міністрів України від 28 жовтня 2009 р.
Про наукові парки : закон України від 25 червня 2009 р. №1563-vi / Україна. Закони // Наука та інновації. – 2010. – Т. 6, №  – С....
Рішення про створення наукового парку: постанова Кабінету Міністрів України від 3 лютого 2010 р. №93 / Україна. Кабінет Міністрів // Наука та інновації. 2010. Т. 6, № С. 8 iconИ. А. Айдрус // Alma mater. 2010. № С. 53-62
Кабінету Міністрів України від 26 травня 2010 р. №365 / Україна. Кабінет Міністрів // Урядовий кур'єр. – 2010. – №99. 3 червня. –...
Рішення про створення наукового парку: постанова Кабінету Міністрів України від 3 лютого 2010 р. №93 / Україна. Кабінет Міністрів // Наука та інновації. 2010. Т. 6, № С. 8 iconПро затвердження Державної цільової науково-технічної програми "Нанотехнології та наноматеріали" на 2010-2014 роки: постанова Кабінету Міністрів України від 28 жовтня 2009 р.
Про затвердження Державної цільової науково-технічної програми "Нанотехнології та наноматеріали" на 2010-2014 роки: постанова Кабінету...
Рішення про створення наукового парку: постанова Кабінету Міністрів України від 3 лютого 2010 р. №93 / Україна. Кабінет Міністрів // Наука та інновації. 2010. Т. 6, № С. 8 iconСумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ
Кабінету Міністрів України від 26 травня 2010 р. №365 / Україна. Кабінет Міністрів // Урядовий кур'єр. – 2010. – №99. 3 червня. –...
Рішення про створення наукового парку: постанова Кабінету Міністрів України від 3 лютого 2010 р. №93 / Україна. Кабінет Міністрів // Наука та інновації. 2010. Т. 6, № С. 8 iconПоложення про дослідницький університет (Постанова Кабінету Міністрів України від 17. 02. 2010 р. №163 зі змінами та доповненнями, внесеними Постановою Кабінету Міністрів України від 27. 08. 2010 р.) Відповідальні проректори університету
Заслухавши та обговоривши інформацію ректора А. Ф. Павленка про розвиток університету в 2010/2011 навчальному році
Рішення про створення наукового парку: постанова Кабінету Міністрів України від 3 лютого 2010 р. №93 / Україна. Кабінет Міністрів // Наука та інновації. 2010. Т. 6, № С. 8 iconПро затвердження Порядку державного інспектування навчальних закладів : постанова Кабінету Міністрів України від 3 травня 2012 р. №53 / Україна. Кабінет Міністрів // Державний вісник України. 2012. № С. 83-84. Україна. Кабінет Міністрів
Про затвердження Порядку державного інспектування навчальних закладів : постанова Кабінету Міністрів України від 3 травня 2012 р....
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи