Яворовського Олександра Петровича, який діє на підставі Статуту Університету, та особа, яка навчається в системі доуніверситетської підготовки (далі Слухач ), або особа, яка є закон icon

Яворовського Олександра Петровича, який діє на підставі Статуту Університету, та особа, яка навчається в системі доуніверситетської підготовки (далі Слухач ), або особа, яка є закон
Скачати 181.35 Kb.
НазваЯворовського Олександра Петровича, який діє на підставі Статуту Університету, та особа, яка навчається в системі доуніверситетської підготовки (далі Слухач ), або особа, яка є закон
Дата27.02.2014
Розмір181.35 Kb.
ТипЗакон

Додаток №2


МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

імені О. О. БОГОМОЛЬЦЯ
1841

MINISTRY OF HEALTH

OF UKRAINE

BOGOMOLETS NATIONAL MEDICAL UNIVERSITY
УГОДА

про надання послуг з навчання

в системі доуніверситетської підготовки

Національного медичного університету імені О.О. Богомольця


КИЇВ - 2013


Національний медичний університет імені О.О. Богомольця (далі-Університет) в особі проректора з науково-педагогічної роботи, член-кореспондента НАМН України, професора Яворовського Олександра Петровича, який діє на підставі Статуту Університету, та особа, яка навчається в системі доуніверситетської підготовки (далі – Слухач), або особа, яка є законним представником і виступає від імені обох батьків абітурієнта (далі – Замовник):

________________________________________________________________________________________________(прізвище, ім’я, по батькові Замовника)

підписують цю Угоду про наступне.


^ I. Загальні положення


  1. Національний медичний університет імені О.О. Богомольця (далі - Університет) є головним вищим медичним навчальним закладом України з навчально-методичної і виховної роботи, провідний науковий і лікувально-профілактичний центр ІV-го рівня акредитації.

  2. З метою поліпшення якості знань вступників до Університету, підтримки талановитої професійно-орієнтованої молоді, зокрема мешканців сільської місцевості, здійснення висококваліфікованої підготовки всіх категорій абітурієнтів із конкурсних дисциплін за єдиним апробованим та уніфікованим методичним забезпеченням, відповідно до державних програм Міністерства освіти і науки України, із загальноосвітніх предметів, які виносяться Українським центром оцінювання якості освіти на зовнішнє незалежне оцінювання (ЗНО) навчальних досягнень випускників навчальних закладів системи загальної середньої освіти, а також підготовки з інших предметів, згідно із Законами України „Про освіту” та „Про вищу освіту”, Указу Президента України „Про додаткові заходи щодо державної підтримки обдарованої молоді” від 24.04.2000р., Постанови Кабінету Міністрів України від 17.09.1996р. № 1138 зі змінами, відповідно до Статуту НМУ імені О.О. Богомольця здійснюється доуніверситетська підготовка (далі – Курси) для вступу на всі форми навчання, факультети та спеціальності Національного медичного університету імені О.О. Богомольця.

  3. На навчання на всі форми системи доуніверситетської підготовки Університету (далі – Курси) приймаються учні випускних (11-х) класів загальноосвітніх шкіл, ліцеїв, гімназій, навчальних закладів ІІ-ІІІ рівнів акредитації, громадяни України з усіх її регіонів.

  4. Організаційну роботу щодо забезпечення функціонування всіх форм системи доуніверситетської підготовки здійснює Приймальна комісія Університету, відділ гуманітарної освіти та виховання та профільні кафедри.

  5. Головною метою Курсів є забезпечення (сприяння) реалізації права громадян України на здобуття вищої медичної (фармацевтичної) освіти.

  6. Прийом до Університету для підготовки фахів­ців за освітньо-кваліфікаційним рівнем - спеціаліст, проводиться на такі факультети (терміни навчання визначаються державними стандартами):

Медич­ний за спеціальностями:

 • “лікувальна справа” (7.12010001) - термін навчання 6 років, кваліфікація - лікар;

 • “пе­­діат­­рія” (7.12010002) - термін навчання 6 років, кваліфікація - лікар;

 • “медико-профілактична справа” (7.12010003) - термін навчання 6 років,

кваліфікація - лікар.


Підготовки лікарів для Збройних сил України за спеціальністю:

 • “лікувальна справа” (7.12010001) - термін навчання 6 років, кваліфікація -лікар.


Стоматологічний за спеціальністю:

 • “стоматологія” (7.12010005) - термін навчання 5 років, кваліфікація – лікар-стоматолог.


Фармацевтичний за спеціальністю:

 • “фармація” (7.12020101)- термін навчання 5 років, кваліфікація-провізор;

 • “технологія парфумерно-косметичних засобів“ (7.12020104) – термін навчання 5 років, кваліфікація-провізор;


Фармацевтичний (заочна форма) за спеціальністю:

- “фармація” (7.12020101) — термін навчання 5,5 років, кваліфікація - провізор.


Медико-психологічний за спеціальністю:

 • “медична психологія” (7.12010004) - термін навчання 6 років, кваліфікація – лікар.

  1. На Курсах проводиться навчання за державними програмами Міністерства освіти і науки України, зокрема з предметів, що відповідають переліку Українського центру оцінювання якості освіти: українська мова та література, біологія, фізика, історія України, математика, хімія.

  2. Слухач Курсів вважається зарахованим на відповідну форму підготовки після здійснення Замовником попередньої оплати та підписання даної Угоди.

  3. Документи, які необхідно подати для зарахування на всі форми підготовки:

заява на ім'я Ректора Університету;

паспорт або свідоцтво про народження Слухача (оригінал та копія);

паспорт Замовника (оригінал та копія);

довідка з місця навчання Слухача;

3 фотокартки розміром 3х4;

довідка про стан здоров`я Слухача;

копія квитанції про оплату за обрану форму навчання відповідно кількості предметів.


  1. Термін навчання на Курсах залежить від обраної форми навчання:

 • 7-місячні (стаціонарна, заочна та дистанційна форми навчання) - з 1 листопада по 31 травня. Заняття на стаціонарній формі проводяться в будні та (або) вихідні дні, один-два рази на тиждень;

 • 4-місячні (стаціонарна, заочна та дистанційна форми навчання) - з 1 лютого по 31 травня. Заняття на стаціонарній формі проводяться в будні та (або) вихідні дні, два-три рази на тиждень;

 • ^ 2-місячні курси (стаціонарна, заочна та дистанційна форми навчання) - з 1 квітня по 31 травня. Заняття на стаціонарній формі проводяться в будні та (або) вихідні дні три-чотири рази на тиждень.

^ Стаціонарна форма навчання передбачає висококваліфіковану підготовку з загальноосвітніх предметів, які виносяться Українським центром оцінювання якості освіти на зовнішнє незалежне оцінювання (ЗНО) навчальних досягнень випускників навчальних закладів системи загальної середньої освіти на профільних кафедрах Університету відповідно до затвердженого тижневого розкладу. Тижневий режим Курсів регламентується розкладом занять, який затверджується проректором з науково-педагогічної роботи Університету. Слухачі відвідують лекційні і практичні заняття. Тривалість одного лекційного заняття – 3 академічні години, практичного – 2,5 академічні години. Курс з одного предмету складає 90 академічних годин: 48 годин лекцій та 42 години практичних занять. Місце проведення занять: аудиторії морфологічного, фізико-хімічного та санітарно-гігієнічного корпусів Університету за адресою: м. Київ, пр-т. Перемоги, 34.


^ Заочна форма навчання передбачає висококваліфіковану підготовку з загальноосвітніх предметів, які виносяться Українським центром оцінювання якості освіти на зовнішнє незалежне оцінювання (ЗНО) навчальних досягнень випускників навчальних закладів системи загальної середньої освіти, які не мають можливості відвідувати стаціонарну форму. Вони дозволяють слухачам підготуватися до вступу самостійно, використовуючи спеціально розроблені педагогічні технології, рекомендації, розширені комплекти методичної та довідкової літератури, контрольні роботи, тестові завдання минулих років. Слухач за допомогою досвідчених викладачів має можливість реально оцінювати рівень своєї підготовки, її динаміку з певної дисципліни, ознайомитися з рівнем вимог до попереднього письмового тестування. При цьому необхідно до 31 травня 2014 року успішно виконати повний обсяг контрольних завдань.


^ Дистанційна форма навчання передбачає висококваліфіковану підготовку з загальноосвітніх предметів, які виносяться Українським центром оцінювання якості освіти на зовнішнє незалежне оцінювання (ЗНО) навчальних досягнень випускників навчальних закладів системи загальної середньої освіти безпосередньо за місцем проживання (перебування) Слухачів на основі використання сучасних досягнень психології та дидактики, а також можливостей інформаційно-телекомунікаційних технологій (ІТКТ) (інтернет, електронна пошта та бібліотека, бази даних, форум, дискусія тощо). Дистанційне навчання - відкрита розгалужена система дидактичних інформаційно-телекомунікаційних технологій, створена за рахунок поєднання сучасних форм, методів і засобів навчання з метою отримання найвищої якості, що використовуються для розроблення системних дистанційних курсів, або їхніх модулів.

Слухач при підписанні Угоди обирає наступну форму навчання: ______________________________________________________________________________________

(обрану форму навчання вказати)

  1. Курси працюють за навчальними програмами, підручниками, посібниками, що мають відповідний гриф Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров'я України та реалізують покладені на них завдання з підготовки абітурієнтів до зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО).

  2. Навчання на Курсах здійснюється на профільних кафедрах Університету.

  3. Навчання Слухачів на Курсах здійснюється українською мовою.

  4. Відволікання Слухачів Курсів від навчальних занять на інші види діяльності категорично забороняється (крім випадків, передбачених чинним законодавством України).

  5. Визначення рівня досягнень в навчанні Слухача здійснюється відповідно до діючої державної системи оцінювання, при цьому обов’язково проводиться тематичний облік знань.

  6. Після закінчення Курсів,Слухач отримує сертифікат встановленого зразка, яким посвідчується, що він повністю виконав вимоги навчального плану та навчальних програм Курсів та успішно склав підсумкову атестацію з відповідних предметів.

  7. Юридична адреса: 01601, м. Київ, бульвар Т. Шевченка, 13.

Телефакс: (044) 235-31-45, (044) 454-49-00 (www.nmu.ua)


^ II. ЗОБОВ’ЯЗАННЯ СТОРІН


2.1. Університет зобов’язується:

   1. Забезпечити високий рівень фундаментального навчання за державними програмами Міністерства освіти і науки України, зокрема з предметів, що відповідають переліку Українського центру оцінювання якості освіти: українська мова та література, біологія, фізика, історія України, математика, хімія за умов виконання слухачем Курсів робочого навчального плану.

   2. Сприяти забезпеченню безпечних умов перебування слухача Курсів на навчальних базах Університету.

   3. Надавати можливість слухачеві Курсів користуватись навчальними лабораторіями, бібліотечним фондом, культурно-освітнім обладнанням та приміщеннями, необхідними для проведення навчання та професійної орієнтації.

   4. Проводити навчання на Курсах груповим методом (групами 6–20 осіб) при проведенні практичних занять.

   5. Організовувати консультації, зрізи знань, тестування, анкетування, підсумкову атестацію, виробничі збори, індивідуальні зустрічі з викладачами і адміністрацією Університету, зокрема Дні відкритих дверей.


^ 2.2. Слухач Курсів зобов’язаний:

   1. Сумлінно вивчати обрані предмети і готувати себе до продовження навчання в Університеті.

   2. З належною повагою і шаною ставитися до своїх викладачів, наставників, колег, які допомагають йому зробити перші кроки до майбутньої професії лікаря та провізора.

   3. Активно працювати на лекційних та практичних заняттях, дотримуватись рекомендацій та настанов викладачів, виконувати самостійні, тестові та контрольні завдання.

   4. Бути дисциплінованим, не допускати негідних вчинків та утримувати від цього інших.

   5. Дотримуватися правових, моральних норм, вимог Правил внутрішнього розпорядку Університету, правил пожежної безпеки та техніки безпеки.

   6. Активно пропагувати здоровий спосіб життя: в Університеті категорично забороняється вживання наркотичних речовин, алкоголю, а також тютюнопаління.

   7. Дбайливо ставитися до майна Університету, яким він користується.

   8. Виконувати умови цієї Угоди та нести відповідальність, встановлену чинним законодавством України при їх невиконанні чи порушенні.

   9. У разі нанесення слухачем Курсів збитків Університету, вчасно їх ліквідувати або, на підставі наказу по закладу, сплатити кошти, необхідні для їх покриття.

   10. У разі нещасного випадку зі слухачем Курсів терміново повідомляти адміністрацію закладу за телефоном: (044) 454-49-00 або гарячої лінії: (044) 235-31-45.


^ ІIІ. ПРАВА СТОРІН


  1. Університет має право :

   1. На вільний вибір форм, методів, засобів навчання та контролю знань, умінь, навичок Слухачів Курсів у межах затвердженого навчального плану та програм.

   2. В установленому порядку розробляти і впроваджувати експериментальні та індивідуальні робочі навчальні плани.

   3. Здійснювати видавничу діяльність (випуск науково-методичної та навчальної літератури, оголошень, експрес-інформації тощо).

   4. Відрахувати Слухача Курсів при наявності медичного висновку, що перешкоджає його подальшому навчанню.

   5. Відрахувати Слухача Курсів за порушення Правил внутрішнього розпорядку Університету.

   6. Переводити Слухача з однієї групи в іншу.
  1. Слухачі Курсів мають право:

   1. На безпечні та нешкідливі умови навчання на навчальних базах Університету.

   2. За власним бажанням припинити навчання на Курсах.

   3. Користуватися навчально-виробничою, науковою, матеріально-техніч­ною базою Університету.

   4. На захист від будь-яких форм експлуатації, психічного і фізичного насилля, від дій адміністрації Університету, педагогічних та інших працівників, які порушують їхні права або принижують честь та гідність, зокрема захист недоторканості особистих речей, записів та паперів.
  1. Замовник має право:

   1. Висловлювати власне ставлення до форм та методів викладання предметів, проведення лекційних та практичних занять, виносити ці питання на розгляд адміністрації Університету.

   2. Оплачувати навчання за допомогою інших фізичних або юридичних осіб.

   3. З власної ініціативи припинити навчання Слухача на Курсах.


^ IV. УМОВИ ТА ТЕРМІНИ ОПЛАТИ ЗА НАВЧАННЯ


  1. Розмір оплати за навчання на всіх формах системи доуніверситетської підготовки встановлюється згідно з кошторисом, що затверджується щорічно Університетом.

  2. Вартість навчання на всіх формах системи доуніверситетської підготовки визначається залежно від кількості обраних предметів (за вибором Замовника) на: стаціонарній формі навчання – 2594 грн. 00 коп.; заочній формі навчання – 1547 грн. 00коп.; дистанційній формі навчання – 1547 грн. 00 коп.


^ V. ТЕРМІН ДІЇ УГОДИ ТА УМОВИ ЇЇ ПРИПИНЕННЯ


  1. Угода набуває чинності з моменту її підписання Сторонами і діє протягом всього терміну навчання.

  2. Припинення дії Угоди здійснюється за таких обставин:

5.2.1. З ініціативи Університету:

а) за невиконання Слухачем вимог робочого навчального плану;

б) за систематичне порушення Правил внутрішнього розпорядку Університету;

в) пропуски занять без поважних причин;

г) за грубе і некоректне ставлення Слухача Курсів до викладачів та своїх колег;

д) у випадку невиконання Замовником своїх зобов’язань за даною Угодою.

5.2.2. З ініціативи Слухача:

а) за власним бажанням.

  1. Припинення дії цієї Угоди з ініціативи Слухача Курсів здійснюється на підставі письмової заяви та наказу Ректора Університету про відрахування Слухача Курсів, який видається не пізніше 10 днів від дня подання заяви Замовником.

  2. У разі дострокового припинення навчання Слухачем Курсів Угода між Замовником та Університетом розривається, при цьому кошти за навчання не повертаються, за винятком п. 3.1.4. цієї Угоди.


^ VI. ФОРС-МАЖОРНІ ТА ІНШІ УМОВИ


 1. Сторони, які підписали Угоду, звільняються від відповідальності за часткове чи повне невиконання зобов’язань за цією Угодою, якщо воно виникло внаслідок непередбачених обставин, а саме: пожежі, повені, землетрусу, війни, військових дій будь-якого характеру, блокади тощо та якщо ці обставини безпосередньо впливають на виконання Угоди.

 2. У випадку прийняття Законодавчою чи Виконавчою владами України Законів та рішень, які так чи інакше впливають на собівартість навчання Слухача, Університет регулює форми і розмір оплати Замовника, обумовлених даною Угодою, з моменту введення вказаних рішень у дію, узгоджуючи їх з ним через підписання відповідного Додатку до цієї Угоди. У випадку, якщо це не впливає на загальну суму оплати за навчання, Університет має право змінювати лише терміни оплати за навчання в односторонньому порядку (наказ ректора Університету). Це рішення у письмовій формі доводиться до Замовника.


Дійсна Угода складена у двох примірниках українською мовою, кожен з яких має однакову юридичну силу і зберігається в Національному медичному університеті імені О.О. Богомольця та Замовника.


^ VII. АДРЕСИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН


Національний медичний університет імені О.О. Богомольця:

01601,

Україна,

м. Київ,

бульвар Тараса Шевченка, 13,

телефон: (044) 235-31-45, (044) 454-49-00.


^ ГУДКСУ у місті Києві,

р/р № 31252201116421

Код банку 820019

ЄДРПОУ 02010787


Призначення платежу: „Підготовчі курси НМУ імені О.О. Богомольця -

(вказати: С-7, З-7, Д-7; С-4, З-4, Д-4; С-2, З-2, Д-2)


______________________________________________________________________________________________

(вказати ПІБ Слухача Курсів)


Замовник:

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

Фізична особа – прізвище, ім’я, по батькові, паспортні дані, адреса та телефони;

юридична особа – назва установи, її адреса, розрахунковий рахунок, прізвище, ім’я, по батькові її керівника та головного бухгалтера


^ ПРОРЕКТОР З НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНОЇ РОБОТИ,

ЧЛЕН-КОРЕСПОНДЕНТ НАМН УКРАЇНИ,

ПРОФЕСОР О.П. ЯВОРОВСЬКИЙ


ПРОРЕКТОР З НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНОЇ РОБОТИ

^ ТА ДОВУЗІВСЬКОЇ ПІДГОТОВКИ,

ПРОФЕСОР Я.В. ЦЕХМІСТЕР

ПРОРЕКТОР

З НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНОЇ, ЛІКУВАЛЬНОЇ РОБОТИ

ТА ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ

^ ПРОФЕСОР О.М. НАУМЕНКО


ПОВІДНИЙ ФАХІВЕЦЬ

ВІДДІЛУ ГУМАНІТАРНОЇ ОСВІТИ

ТА ВИХОВАННЯ Л.П. ЄРМАКОВА


СЛУХАЧ ________________________________

(підпис)


ЗАМОВНИК _______________________________

(підпис)


Дата складання дійсної Угоди “__” _________20 __ року

^ УНІВЕРСИТЕТ СЬОГОДНІ

 • Головний вищий медичний навчальний заклад серед ВМНЗ України з навчально-методичної роботи та з підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників ВМНЗ України І-ІV рівнів акредитації;

 • Базовий ВМНЗ України з координації робіт щодо впровадження засад Болонської декларації в систему реформування вищої медичної освіти України;

 • 12 факультетів, 7 інститутів та центрів, 78 кафедр, 30 відділів і лабораторій;

 • Більше 1200 науково-педагогічних працівників, серед яких – 140 професорів, 187 докторів наук, 338 доцентів та 718 кандидатів наук;

 • Більше 200 академіків і членів-кореспондентів НАН, НАМН та НАПН України, лауреатів Державної премії України, заслужених діячів науки і техніки, працівників освіти та лікарів, а також винахідників України;

 • –10 спеціалізованих вчених рад із захисту докторських та кандидатських дисертацій за 21 науковою спеціальністю;

 • Щорічно Університет отримує понад 200 патентів на винаходи, проводить близько 60 наукових форумів, видає понад 50 наукових монографій, 30 наукових журналів та збірників наукових праць;

 • Понад 12000 студентів, лікарів-інтернів, магістрів, клінічних ординаторів, аспірантів і докторантів, серед яких більше1300 іноземних громадян;

 • Навчаються 39% студентів за державним замовленням, 61% – за контрактом, серед них представники з усіх областей України;

 • У кожній четвертій країні світу працюють випускники Університету;

 • Англомовне відділення, своєрідний київський медичний Гарвард, Український медичний ліцей, система доуніверситетської підготовки із сорокарічним досвідом роботи;

 • 43 угоди з міжнародними та зарубіжними організаціями і закладами, співзасновник Міжуніверситетського центру науки та співробітництва країн Південної і Південно-Східної Європи, Східної Європейської мережі університетів, учасник 27 освітніх та 49 наукових міжнародних проектів;

 • Партнер програми Європейського Союзу «Erasmus Mundus» для забезпечення мобільності студентів і викладачів, спільно із Каролінським інститутом (Швеція) реалізується навчально-наукова програма з підготовки молодих вчених;

 • Університет активно співпрацює з ВООЗ та ЄРБ ВООЗ;

 • Наукова бібліотека з фондом більше 700 тис. томів, 26 Інтернет-класів, близько 1 200 комп’ютерів у навчальному процесі;

 • Стоматологічний медичний центр – один із найпотужніших в Європі, розрахований більш ніж на 300 крісел;

 • Щорічно до центру звертаються понад 290 тис. відвідувачів;

 • 137 клінічних баз, де лікуються близько 200 тис. хворих на рік, приймається понад 12 тис. пологів та проводиться до 60 тис. оперативних втручань;

 • 8 навчальних корпусів, лекційні аудиторії на 2,8 тис. місць, Український тренінговий центр сімейної медицини;

 • 7 гуртожитків, 12 студентських їдалень та кафетеріїв, спортивний комплекс, санаторій-профілакторій на 75 місць та база відпочинку в Кончі-Заспі на 407 місць;

 • У 2006 році розпочато будівництво нового двадцятишестиповерхового навчально-лабораторного корпусу та елітних гуртожитків;

 • 22 колективи художньої самодіяльності, серед яких два – мають звання Народних, 9 спортивних секцій;

 • В Університеті навчаються видатні спортсмени, чемпіони Європи та світу, переможці Всеукраїнських та Міжнародних олімпіад і конкурсів;

 • Ефективно на всіх рівнях працює студентське самоврядування та стуььдентське наукове товариство імені О.А. Киселя;

 • За державним рейтингом Міністерства освіти і науки України Університет здобув перше місце серед вищих медичних навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації та четверте місце серед вищих навчальних закладів України;

 • Почесне звання Лауреат конкурсу у номінаціях «Інтеграція освіти України у європейське співтовариство» та «Інновації в упровадженні інформаційно-комунікаційних технологій в освітню практику»;

 • Університет багато років поспіль нагороджується Золотими медалями Міжнародних виставок навчальних закладів «Сучасна освіта в Україні» в різних номінаціях;

 • Відкрито нову сучасну лекційну аудиторію №3 імені В.Ф. Войно-Ясенецького, за що Університет нагороджено дипломом Національної премії «Prointegration awards 2010» у номінації «Краще рішення для освітнього сектору»;

 • Уперше Університет взяв участь у міській цільовій програмі підготовки лікарських кадрів для закладів охорони здоров’я м. Києва на 2011 – 2017 рр.;

 • Встановлено меморіальні дошки першому декану медичного факультету Університету святого Володимира, професору В.О. Караваєву, видатним випускникам: В.Ф. Войно-Ясенецькому (св. Лука), драматургу і письменнику М.А. Булгакову та вченому-гігієністу В.А. Субботіну;

 • Випускники 2011р. вперше отримали диплом міжнародного зразку Diploma Supplement;

 • Заклад є партнером консорціуму Європейських університетів: у вересні 2011 р. приєднався до асоціації підписантів Великої Хартії Університетів (Magna Charta Universitatum);

 • Відкриття оновленої лекційної аудиторії №2 імені В.О. Караваєва;

 • НМУ нагороджено Золотою медаллю у номінації «Міжнародне співробітництво у галузі вищої освіти» на Міжнародній виставці навчальних закладів «Сучасна освіта в Україні - 2013»;

 • 20 грудня 2012 року відкрита лекція Прем’єр-міністра України, голови Наглядової Ради Університету М.Я. Азарова ознаменувала відкриття оновленої аудиторії №2 імені В.О. Караваєва;

 • Університет отримав черговий диплом Гран-прі “Лідер вищої освіти України” та вже 24 Золоту медаль у номінаціях “Упровадження системи компетенцій у навчальний процес як основи якісної професійної підготовки фахівців вищої освіти” та “Управління і науково-методичний супровід інноваційного розвитку сучасних закладів освіти” на Міжнародній виставці “Сучасні заклади освіти - 2013”;

 • Згідно з ТОП 200 рейтингу кращих вузів України НМУ імені О.О. Богомольця у 2013 році зберіг провідні позиції, посів 5 місце серед загального переліку вузів країни та 1 місце серед вищих медичних навчальних закладів країни;

 • За підсумками роботи Приймальної кампанії - 2013 року встановлено новий історичний рекорд прийому на перший курс - 2518 осіб (750 - бюджет, 1558 - контракт, 210 іноземних громадян з 30 країн світу).

Схожі:

Яворовського Олександра Петровича, який діє на підставі Статуту Університету, та особа, яка навчається в системі доуніверситетської підготовки (далі Слухач ), або особа, яка є закон iconДоговір № про навчання, підготовку, перепідготовку, підвищення кваліфікації або про надання додаткових освітніх послуг навчальними закладами
Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова в особі ректора Андрущенка Віктора Петровича, що діє на підставі Статуту...
Яворовського Олександра Петровича, який діє на підставі Статуту Університету, та особа, яка навчається в системі доуніверситетської підготовки (далі Слухач ), або особа, яка є закон iconПроект (зміни виділені курсивом)
України (далі – Університет) в особі ректора П. В. Мельника (далі – Ректор), який діє на підставі Статуту, та Первинна профспілкова...
Яворовського Олександра Петровича, який діє на підставі Статуту Університету, та особа, яка навчається в системі доуніверситетської підготовки (далі Слухач ), або особа, яка є закон iconКолективний договір
Волкової Світлани Андріївни, яка діє на підставі Статуту Професійної спілки працівників освіти І науки України, з другої Сторони...
Яворовського Олександра Петровича, який діє на підставі Статуту Університету, та особа, яка навчається в системі доуніверситетської підготовки (далі Слухач ), або особа, яка є закон iconДоговір № на надання послуг м. Вінниця 2011 р. Вінницький національний технічний університет далі «Виконавець»
Статуту, з одного боку, та, (далі «Замовник»), в особі директора, який діє на підставі Статуту, з іншого боку (при спільному згадуванні...
Яворовського Олександра Петровича, який діє на підставі Статуту Університету, та особа, яка навчається в системі доуніверситетської підготовки (далі Слухач ), або особа, яка є закон iconТиповий договір № про виконання науково-дослідних робіт
Національний фармацевтичний університет, надалі за текстом Виконавець, в особі Ректора Черних Валентина Петровича, який діє на підставі...
Яворовського Олександра Петровича, який діє на підставі Статуту Університету, та особа, яка навчається в системі доуніверситетської підготовки (далі Слухач ), або особа, яка є закон iconДодаток 2 до наказу ректора хду
Херсонський державний університет (далі – Університет) в особі ректора Ходосовцева Олександра Євгеновича, що діє на підставі Статуту...
Яворовського Олександра Петровича, який діє на підставі Статуту Університету, та особа, яка навчається в системі доуніверситетської підготовки (далі Слухач ), або особа, яка є закон iconУгода № про виробничо-комерційну діяльність, надання послуг, виконання робіт
Львівська політехніка”, в особі проректора Піха З. Г.,який діє на підставі Статуту, надалі Виконавець, з однієї сторони, та ( назва...
Яворовського Олександра Петровича, який діє на підставі Статуту Університету, та особа, яка навчається в системі доуніверситетської підготовки (далі Слухач ), або особа, яка є закон iconПоложення про обласний центр зайнятості, Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка в особі ректора Кравця Володимира Петровича, який діє на підставі статуту (надалі Сторони), уклали дану Угоду про наступне
Тернопільський обласний центр зайнятості в особі директора Химейчука Петра Рудольфовича, який діє відповідно до Положення про обласний...
Яворовського Олександра Петровича, який діє на підставі Статуту Університету, та особа, яка навчається в системі доуніверситетської підготовки (далі Слухач ), або особа, яка є закон iconПоложення про обласний центр зайнятості, Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка в особі ректора Кравця Володимира Петровича, який діє на підставі статуту (надалі Сторони), уклали дану Угоду про наступне
move to 0-17891264
Яворовського Олександра Петровича, який діє на підставі Статуту Університету, та особа, яка навчається в системі доуніверситетської підготовки (далі Слухач ), або особа, яка є закон iconДоговір про надання освітньої послуги
Кнуба) в особі директора відокремленого структурного підрозділу "Інститут післядипломної освіти Київського національного університету...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи