О. богомольця матеріали до засідання вченої ради університету від 26 грудня 2013 р icon

О. богомольця матеріали до засідання вченої ради університету від 26 грудня 2013 р
Скачати 164.61 Kb.
НазваО. богомольця матеріали до засідання вченої ради університету від 26 грудня 2013 р
Дата27.02.2014
Розмір164.61 Kb.
ТипДокументи
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

імені О.О. БОГОМОЛЬЦЯ


МАТЕРІАЛИ

ДО ЗАСІДАННЯ ВЧЕНОЇ РАДИ УНІВЕРСИТЕТУ


від 26 грудня 2013 р.


Київ – 2013


ЧЛЕНУ ВЧЕНОЇ РАДИ НАЦІОНАЛЬНОГО МЕДИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ імені О.О. БОГОМОЛЬЦЯ


26 грудня 2013 року о 13.30 в аудиторії №1 імені М.М. Амосова санітарно-гігієнічного корпусу (проспект Перемоги, 34) відбудеться засідання Вченої ради університету. На засідання запрошуються всі завідувачі кафедр та члени ректорату.

П О Р Я Д О К Д Е Н Н И Й

1. ПРО ОСНОВНІ ПІДСУМКИ ДІЯЛЬНОСТІ НАЦІОНАЛЬНОГО МЕДИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ імені О.О. БОГОМОЛЬЦЯ У 2013 РОЦІ.

Доповідає ректор університету академік НАМН України, професор МОСКАЛЕНКО В.Ф.

^ 2. ПРО РЕЗУЛЬТАТИ РЕЙТИНГОВОЇ ОЦІНКИ ДІЯЛЬНОСТІ КАФЕДР І ФАКУЛЬТЕТІВ У 2012/2013 НАВЧАЛЬНОМУ РОЦІ.

Доповідає проректор з науково-педагогічної роботи член-кореспондент НАМН України, професор ЯВОРОВСЬКИЙ О.П.

^ 3. ПОТОЧНІ СПРАВИ.

Голова Вченої ради

ректор університету,

академік НАМН України,

професор В.Ф. Москаленко


Вчений секретар Вченої ради

професор О.Б. Яременко

Вручення атестату про присвоєння вченого звання „доцент”, подяка голові профспілкового комітету студентів Шульжику І.І., який склав свої повноваження, та представлення новообраного голови профспілки студентів - студента 4 курсу медичного факультету №3 Пилипка В.М.


1. Доповідь ректора університету академіка НАМН України, професора МОСКАЛЕНКА В.Ф. „ПРО ОСНОВНІ ПІДСУМКИ ДІЯЛЬНОСТІ НАЦІОНАЛЬНОГО МЕДИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ імені О.О. БОГОМОЛЬЦЯ У 2013 РОЦІ”.


2. Доповідь проректора з науково-педагогічної роботи члена-кореспондента НАМН України, професора ЯВОРОВСЬКОГО О.П. „ПРО РЕЗУЛЬТАТИ РЕЙТИНГОВОЇ ОЦІНКИ ДІЯЛЬНОСТІ КАФЕДР І ФАКУЛЬТЕТІВ У 2012/2013 НАВЧАЛЬНОМУ РОЦІ”.

Підсумки рейтингу кафедр і факультетів за результатами їх діяльності

в 2012/2013 н.р.

24.12.2013 636


Про підсумки рейтингу

кафедр і факультетів

за 2012/2013 н.р.


Відповідно до «Показників рейтингової оцінки діяльності кафедр і факультетів НМУ», затверджених Вченою радою НМУ (протокол №3 від 3 грудня 2009 р.), комісія фахівців, створена згідно з наказом НМУ від 06.12.2013 за №608 (далі «Комісія»), визначила рейтингові місця кафедр і факультетів університету за результатами навчально-методичної і виховної роботи, наукової діяльності, кадрової роботи, міжнародного, державного та галузевого визнання, лікувально-діагностичної та профілактичної роботи за 2012/2013 н.р.

Відповідно до висновків Комісії

НАКАЗУЮ:

  1. Затвердити підсумки рейтингу серед клінічних, природничо-наукових та гігієнічних кафедр і кафедр гуманітарного і соціально-економічного напрямку університету за показниками навчально-методичної і виховної роботи, наукової діяльності, кадрової роботи, міжнародного, державного та галузевого визнання, лікувально-діагностичної та профілактичної роботи за 2012/2013 навчальний рік (додаток 1).

  2. Затвердити підсумки рейтингу факультетів університету за показниками навчально-методичної і виховної роботи, наукової діяльності, кадрової роботи, міжнародного, державного та галузевого визнання за 2012/2013 навчальний рік (додаток 2).

ІІІ. Проректору з науково-педагогічної роботи:


  1. Результати ранжування кафедр і факультетів доповісти на Вченій раді НМУ і опублікувати в газеті «Медичні кадри».
  1. Надати пропозиції ректору університету про заохочення кафедр і факультетів, які зайняли призові місця за результатами рейтингу.


IV. Комісії з організації і проведення рейтингу кафедр і факультетів:


  1. Продовжити роботу з вдосконалення показників рейтингової оцінки діяльності кафедр та факультетів в НМУ.
  1. Проаналізувати пропозиції деканів, завідувачів кафедр, керівників інших структурних підрозділів щодо удосконалення показників рейтингу.
  1. Розробити і надати до 31 січня 2014 року Ректору Університету конкретні пропозиції щодо удосконалення чинних „Показників рейтингової оцінки діяльності кафедр і факультетів НМУ” з врахуванням показників Державного рейтингу МОН та МОЗ України, показників рейтингу ЮНЕСКО ТОП-200 та рейтингу QS World University Rankings.


V. Контроль за виконанням наказу покласти на проректора з науково-педагогічної роботи, член-кореспондента НАМН України, професора Яворовського О.П.


^ РЕКТОР

академік НАМН України,

професор В.Ф. Москаленко

Додаток 1


Рейтинг серед клінічних, природничо-наукових та гігієнічних і гуманітарних кафедр університету за показниками навчально-методичної і виховної роботи, наукової діяльності, кадрової роботи, міжнародного, державного та галузевого визнання,
лікувально-діагностичної та профілактичної роботи
за 2012/2013 н.р.Місце

Клінічні кафедри

Бали

1

Терапевтичної стоматології

3475

2

Онкології

3382

3

Внутрішньої медицини №2

3293

4

Внутрішньої медицини №3

3281

5

Дитячих інфекційних хвороб

2925

6

Інфекційних хвороб

2832

7

Педіатрії № 3

2492

8

Хірургії № 4

2474

9

Оториноларингології

2453

10

Педіатрії № 2

2436

11

Внутрішніх хвороб стоматологічного ф-ту

2410

12

Педіатрії № 4

2405

13

Загальної хірургії № 1

2393

14

Внутрішньої медицини №1

2271

15

Пропедевтики внутрішньої медицини №1

2225

16

Загальної хірургії № 2

2198

17

Неврології

2190

18

Дерматології та венерології

2139

19

Фтизіатрії

2064

20

Нейрохірургії

2060

21

Хірургії №3

2004

22

Педіатрії № 1

1985

23

Акушерства і гінекології № 1

1973

24

Ендокринології

1951

25

Хірургії № 1

1895

26

Анестезіології та інтенсивної терапії

1824

27

Внутрішньої медицини №4

1778

28

Урології

1655

29

Акушерства і гінекології № 3

1618

30

Акушерства і гінекології № 2

1568

31

Ортопедичної стоматології

1564

32

Дитячої хірургії

1561

33

Загальної практики (сімейної медицини)

1494

34

Клін. імунології та алерг. з секц. мед.генетики

1459

35

Травматології та ортопедії

1415

36

Офтальмології

1398

37

Радіології з курсом радіаційної медицини

1390

38

Хірургії №2

1377

39

Хірургії стоматологічного факультету

1302

40

Пропедевтики внутрішньої медицини №2

1300

41

Психіатрії та наркології

1292

42

Патоморфології

1274

43

Дитячої терапевтичної стоматології і профілактики стоматологічних захворювань

1236

44


Ортодонтії та пропедевтики ортопедичної стоматології

1215

45

Фізичної реабілітації та спортивної медицини

1150

46


Хірургічної стоматології та щелепно-лицевої хірургії

1086

47

Судової медицини

1063

48

Неврології та реабілітаційної медицини

1013

49

Хірургічної стоматології та щелепно-лицевої хірургії дитячого віку

981

50

Педіатрії №5

770
Місце

Природничо-наукові та гігієнічні кафедри

Бали

1

Соціальної медицини та охорони здоров'я

3217

2

Біологічної, біоорганічної та фармацевтичної хімії

3170

3

Загально і медичної психології та педагогіки

2918

4

Гігієни та екології

2787

5

Біології

2776

6

Фармакології та клінічної фармакології

2706

7

Медичної інформатики та комп’ютерних технологій навчання

2208

8

Гігієни праці та професійних захворювань

2204

9

Гігієни харчування

2174

10

Анатомії людини

1743

11

Медичної та загальної хімії

1518

12

Гістології та ембріології

1517

13

Епідеміології

1505

14

Медичної та біологічної фізики

1284

15

Мікробіології, вірусології та імунології

1127

16

Комунальної гігієни та екології людини з курсом ГДП

1064

17

Організації та економіки фармації

893

18

Патофізіології

888

19

Фармакогнозії та ботаніки

839

20

Оперативної хірургії і топографічної анатомії

797

21

Аптечної та промислової технології ліків

703

22

Нормальної фізіології

697
Місце

Гуманітарні кафедри

Бали

1

Іноземних мов

6891

2

Україністики

1287

3

Соціології і філософії

1270

4

Латинської мови

1236

5

Фізичного виховання і здоров’я

1008


Додаток 2


Рейтинг факультетів університету за показниками

навчально-методичної і виховної роботи,
наукової діяльності, кадрової роботи, міжнародного,
державного та галузевого визнання


за 2012/2013 навчальний рік*


ФАКУЛЬТЕТ

МІСЦЕ

Медичний № 1

1

Медичний № 4

2

Медичний № 2

3

Стоматологічний

4

Медичний № 3

5

Фармацевтичний

6

Медико-психологічний

7


* розрахунки проводилися із врахуванням сумарного рейтингу кафедр, закріплених за факультетом, без врахування лікувально-діагностичної та профілактичної роботи клінічних і гігієнічних кафедр


^ Вручення сертифікатів переможцям рейтингу.


РІШЕННЯ
Вченої ради Національного медичного університету імені О.О.Богомольця з питання
“ ПРО РЕЗУЛЬТАТИ РЕЙТИНГОВОЇ ОЦІНКИ ДІЯЛЬНОСТІ КАФЕДР І ФАКУЛЬТЕТІВ У 2012/2013 НАВЧАЛЬНОМУ РОЦІ”

від 26 грудня 2013 р.


1. Інформацію про рейтингову оцінку діяльності кафедр і факультетів за результатами роботи у 2012/2013 н.р. взяти до відома.

2. Протягом місяця надати пропозиції ректору університету щодо відзначення кафедр і факультетів, які посіли 1-3 місця за показниками рейтингу у 2012/2013 н.р.

Відповідальний – голова комісії з організації і проведення рейтингу кафедр і факультетів професор Яворовський О.П.

3. Завідувачів кафедр, які посіли останні 3 місця за показниками рейтингу у 2012/2013 н.р., заслухати на засіданнях Вчених рад факультетів і звернути їхню увагу на необхідність удосконалення всіх видів діяльності, передбачених чинним «Положенням про кафедру”.

Відповідальні – завідувачі кафедр.

4. Деканам факультетів на засіданнях Вчених рад факультетів проаналізувати результати рейтингової оцінки діяльності кафедр і факультетів за 2012/2013 н.р., обговорити чинні “Показники рейтингу…” і внести пропозиції та доповнення щодо вдосконалення показників рейтингу, які надати проректору з науково-педагогічної роботи до 20.01.2014 р.

Відповідальні – декани факультетів.

5. Комісії з організації і проведення рейтингу кафедр та факультетів НМУ:

  • продовжити роботу з вдосконалення показників рейтингової оцінки діяльності кафедр та факультетів в НМУ;

  • проаналізувати пропозиції деканів, завідувачів кафедр, керівників інших структурних підрозділів щодо удосконалення показників рейтингу;

  • розробити і надати до 01.02.2014 р. ректору університету конкретні пропозиції щодо удосконалення чинних „Показників рейтингової оцінки діяльності кафедр і факультетів НМУ” з урахуванням «Положення про національну систему рейтингового оцінювання діяльності вищих навчальних закладів», державного рейтингу МОН України, галузевого рейтингу МОЗ України, показників рейтингу ЮНЕСКО ТОП-200, рейтингу QS World University Rankings та з урахуванням пропозицій деканів, завідувачів кафедр і керівників інших структурних підрозділів.

6. Основні показники рейтингової оцінки діяльності кафедр і факультетів за 2012/2013 н.р. та результати їх обговорення висвітлити у друкованих засобах масової інформації та на web-сайті університету.

Відповідальний – голова комісії з організації і проведення рейтингу кафедр і факультетів професор Яворовський О.П.

^ Термін виконання - лютий 2014 р.

7. Контроль за виконанням рішення покласти на проректора з науково-педагогічної роботи професора Яворовського О.П.


^ Голова Вченої ради

ректор університету,

академік НАМН України,

професор В.Ф. Москаленко

Вчений секретар Вченої ради

професор О.Б. Яременко


3. ПОТОЧНІ СПРАВИ.

3.1. Про надання рекомендації на видання і присвоєння грифу МОЗ України навчальному посібнику «Епідеміологія (навчальний посібник для стоматологічного факультету)» за редакцією професора Колеснікової І.П.

Доповідач - проректор з науково-педагогічної роботи член-кореспондент НАМН України, професор ЯВОРОВСЬКИЙ Олександр Петрович.

Рішення прийнято відкритим голосуванням.


Схожі:

О. богомольця матеріали до засідання вченої ради університету від 26 грудня 2013 р iconО. богомольця матеріали до засідання вченої ради університету від 29 грудня 2010 р
Перемоги, 34 відбудеться засідання Вченої ради університету. На засідання запрошуються всі завідувачі кафедр та викладачі, які є...
О. богомольця матеріали до засідання вченої ради університету від 26 грудня 2013 р iconО. О. Богомольця матеріали до засідання вченої ради університету від 29 грудня 2010 р
Перемоги, 34 відбудеться засідання Вченої ради університету. На засідання запрошуються всі завідувачі кафедр та викладачі, які є...
О. богомольця матеріали до засідання вченої ради університету від 26 грудня 2013 р iconО. О. Богомольця матеріали до засідання вченої ради університету від 22 грудня 2011 р
Перемоги, 34 відбудеться засідання Вченої ради університету. На засідання запрошуються всі завідувачі кафедр, викладачі, які є офіційним...
О. богомольця матеріали до засідання вченої ради університету від 26 грудня 2013 р iconО. О. Богомольця матеріали до засідання вченої ради університету від 22 грудня 2011 р
Перемоги, 34 відбудеться засідання Вченої ради університету. На засідання запрошуються всі завідувачі кафедр, викладачі, які є офіційним...
О. богомольця матеріали до засідання вченої ради університету від 26 грудня 2013 р iconО. богомольця матеріали до засідання вченої ради університету від 28 грудня 2012 р
В. А. Караваєва морфологічного корпусу (проспект Перемоги, 34) відбудеться засідання Вченої ради університету. На засідання запрошуються...
О. богомольця матеріали до засідання вченої ради університету від 26 грудня 2013 р iconО. богомольця матеріали до засідання вченої ради університету від 5 листопада 2013 р
Перемоги, 34 відбудеться засідання Вченої ради університету. На засідання запрошуються всі завідувачі кафедр, викладачі, які є офіційним...
О. богомольця матеріали до засідання вченої ради університету від 26 грудня 2013 р iconО. богомольця матеріали до засідання вченої ради університету від 20 червня 2013 р
Перемоги, 34 відбудеться засідання Вченої ради університету. На засідання запрошуються всі завідувачі кафедр, викладачі, які є офіційним...
О. богомольця матеріали до засідання вченої ради університету від 26 грудня 2013 р iconО. богомольця матеріали до засідання вченої ради університету від 15 лютого 2013 р
Перемоги, 34 відбудеться засідання Вченої ради університету. На засідання запрошуються всі завідувачі кафедр, викладачі, які є офіційним...
О. богомольця матеріали до засідання вченої ради університету від 26 грудня 2013 р iconО. богомольця матеріали до засідання вченої ради університету від 25 листопада 2010 р
Перемоги, 34 відбудеться засідання Вченої ради університету. На засідання запрошуються всі завідувачі кафедр І викладачі, які є офіційним...
О. богомольця матеріали до засідання вченої ради університету від 26 грудня 2013 р iconО. О. Богомольця матеріали до засідання вченої ради університету від 25 листопада 2010 р
Перемоги, 34 відбудеться засідання Вченої ради університету. На засідання запрошуються всі завідувачі кафедр І викладачі, які є офіційним...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи