О. богомольця матеріали до засідання вченої ради університету від 5 листопада 2013 р icon

О. богомольця матеріали до засідання вченої ради університету від 5 листопада 2013 р
Скачати 271.33 Kb.
НазваО. богомольця матеріали до засідання вченої ради університету від 5 листопада 2013 р
Дата27.02.2014
Розмір271.33 Kb.
ТипДокументи
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

імені О.О. БОГОМОЛЬЦЯ


МАТЕРІАЛИ

ДО ЗАСІДАННЯ ВЧЕНОЇ РАДИ УНІВЕРСИТЕТУ


від 5 листопада 2013 р.


Київ – 2013

ЧЛЕНУ ВЧЕНОЇ РАДИ НАЦІОНАЛЬНОГО МЕДИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ імені О.О. БОГОМОЛЬЦЯ


5 листопада 2013 року о 13.30 в конференц-залі фізико-хімічного корпусу (проспект Перемоги, 34) відбудеться засідання Вченої ради університету. На засідання запрошуються всі завідувачі кафедр, викладачі, які є офіційним резервом на посаду завідувача кафедри та відповідальними за навчально-методичну роботу.


П О Р Я Д О К Д Е Н Н И Й

^ 1. ІНФОРМАЦІЯ ПРО НАЙВАЖЛИВІШІ ПОДІЇ В УНІВЕРСИТЕТІ.

Доповідає ректор університету академік НАМН України, професор МОСКАЛЕНКО В.Ф.

2. КАДРОВІ ПИТАННЯ.

2.1. Присвоєння вченого звання «Професор» по кафедрі педіатрії №4 д.м.н., професору кафедри ХАЙТОВИЧУ МИКОЛІ ВАЛЕНТИНОВИЧУ, 1963 р.н., закінчив Київський медичний інститут імені О.О. Богомольця у 1986 р., працює на посаді професора кафедри педіатрії №4 з 08.09.2011 р. Науково-педагогічний стаж - 19 років.

^ 2.2. Присвоєння вченого звання «Доцент» по кафедрі медичної та біологічної фізики к.біол.н., доценту кафедри РУДНЄВІЙ ВІКТОРІЇ МИКОЛАЇВНІ, 1964 р.н., закінчила Запорізький державний педагогічний інститут у 1985 р., працює на посаді доцента кафедри медичної та біологічної фізики з 26.09.2011 р. Науково-педагогічний стаж – 26 років.

^ 2.3. Присвоєння вченого звання «Доцент» по кафедрі медичної та біологічної фізики к.фіз.-мат.н., доценту кафедри ЧАЙЦІ ОЛЕНІ МИКОЛАЇВНІ, 1974 р.н., закінчила Полтавський державний педагогічний інститут у 1997 р., працює на посаді доцента кафедри медичної та біологічної фізики з 26.09.2011 р. Науково-педагогічний стаж – 15 років.

3. ПЛАН ЗАХОДІВ ЩОДО РЕАЛІЗАЦІЇ НАКАЗУ МОЗ УКРАЇНИ №762 від 27.08.2013 р. «ПРО ПІДГОТОВКУ ДО ПОЧАТКУ 2013/2014 НАВЧАЛЬНОГО РОКУ ТА ОРГАНІЗАЦІЮ ЙОГО ПРОВЕДЕННЯ» В НАЦІОНАЛЬНОМУ МЕДИЧНОМУ УНІВЕРСИТЕТІ імені О.О.БОГОМОЛЬЦЯ.

Доповідає проректор з науково-педагогічної роботи член-кореспондент НАМН України, професор ЯВОРОВСЬКИЙ О.П.

^ 4. МОДЕРНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНИХ ПЛАНІВ І ПРОГРАМ ПІДГОТОВКИ ЛІКАРІВ НА МЕДИЧНИХ ФАКУЛЬТЕТАХ ВІДПОВІДНО ДО МІЖРЕГІОНАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ TEMPUS-MUMEENA.

Доповідь комісії: проректор з науково-педагогічної роботи член-кореспондент НАМН України, професор ЯВОРОВСЬКИЙ О.П. (голова), професор ЧЕШУК В.Є. (заступник голови), професор БУЛАХ І.Є., доцент МРУГА М.Р., доцент ОСТАПЮК Л.І.

^ 5. ПРО ПІДГОТОВКУ ДО ВІДЗНАЧЕННЯ 175-річчя НАЦІОНАЛЬНОГО МЕДИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ імені О.О.БОГОМОЛЬЦЯ.

Доповідає проректор з науково-педагогічної роботи та довузівської підготовки професор ЦЕХМІСТЕР Я.В.

^ 6. ПОТОЧНІ СПРАВИ.


Голова Вченої ради

ректор університету,

академік НАМН України,

професор В.Ф. Москаленко


Вчений секретар Вченої ради

професор О.Б. Яременко

На засіданні були присутні ^ ТОЛСТАНОВ Олександр Костянтинович – заступник Міністра охорони здоров’я України, доктор медичних наук, Заслужений лікар України; ОСІЙЧУК Микола Степанович - директор Департаменту роботи з персоналом, освіти та науки МОЗ України.


1. Інформація ректора про найважливіші події в університеті, вручення почесних нагород - Грамоти Верховної Ради України, Почесних грамот МОЗ України, Подяк Міністра охорони здоров’я України, атестатів про присвоєння вчених звань „професор” і „доцент”, Дипломів лауреатів премії Національної академії медичних наук України та Асоціації медичних вищих навчальних закладів України для студентів.


2. З усіх кадрових питань Вченою радою прийнято позитивні рішення.

^ 3. ПЛАН ЗАХОДІВ

ЩОДО РЕАЛІЗАЦІЇ НАКАЗУ МОЗ УКРАЇНИ №762 від 27.08.2013 «ПРО ПІДГОТОВКУ ДО ПОЧАТКУ 2013/2014 НАВЧАЛЬНОГО РОКУ ТА ОРГАНІЗАЦІЮ ЙОГО ПРОВЕДЕННЯ»

^ В НАЦІОНАЛЬНОМУ МЕДИЧНОМУ УНІВЕРСИТЕТІ

імені О.О. БОГОМОЛЬЦЯ


Заходи

Відповідальні

Термін виконання
^ Навчально-методична робота1.

Ввести проміжну атестацію студентів з 5 по 10 листопада 2013 року. Надати ректору на затвердження проект «Положення про проміжну атестацію як засіб підвищення якості освітнього процесу» з метою підвищення якості управління організацією навчального процесу в Університеті.

Професор Яворовський О.П., професор Чешук В.Є., професор Омельчук С.Т., доцент Остапюк Л.І.

До 15 листопада 2013 р.

2.

Запровадити платне відпрацювання пропущених студентами без поважних причин навчальних занять. Надати ректору проект «Положення про відпрацювання в НМУ студентами пропущених без поважних причин навчальних занять на контрактних засадах».

Професор Яворовський О.П., Кричевська О.Я., професор Савичук О.В., Боссак Л.Д., Коновалова Л.В., доцент Остапюк Л.І., асистент Гребень Н.К.

До 15 листопада 2013 р.

3.

Удосконалити систему підготовки студентів до державної атестації:

-запровадити залікову книжку обліку практичних навичок студента відповідно до вимог Державних стандартів щодо практичної підготовки на додипломному рівні;

- відраховувати студентів 4, 5 курсів медичних та медико-психологічного факультетів, 3-4 курсів стоматологічного факультету з семестровою академічною заборгованістю з навчальних дисциплін, які є складовими Державної атестації: «за невиконання графіка навчального процесу, навчального плану та індивідуального навчального плану».

Професор Тишко Ф.О., голови Циклових методичних комісій з дисциплін, професор Яворовський О.П., доцент Остапюк Л.І., декани факультетів


До 1 грудня 2013 р.

4.

Розпочати практичну роботу по створенню в Університеті Центру практичної підготовки студентів.

Професор Яворовський О.П., професор Мітюряєва І.О., декани медичних факультетів, завідувачі кафедр

Січень 2014 р.

5.

Створити в Університеті Центр дистанційної освіти для роботи зі студентами фармацевтичного факультету (заочна форма навчання) та науково-педагогічними працівниками на ФПК НМУ.

Професор Чалий К.О.,
професор Науменко О.М.,
професор Ніженковська І.В.,
професор Марушко Ю.В.

До 1 січня 2014 р.

6.

Розробити комплексну інтегровану систему використання методично та змістовно обґрунтованого стандартизованого тестового контролю підготовки до ЛІІ «Крок» на кафедрах та в деканатах як частини державної атестації. Оновити «Методичні рекомендації з підготовки студентів до ЛІІ Крок».

Професор Яворовський О.П., професор Нетяженко В.З., доцент Остапюк Л.І., доцент Чубатий А.І., асистент Рижова І.П.

До 1 листопада 2013 р.

7.

Розробити проект «Програми забезпечення якості освіти в Національному медичному університеті імені О.О.Богомольця», спрямованої на моніторинг кількісних та якісних показників діяльності.

Професор Яворовський О.П., професор Цехмістер Я.В., професор Булах І.Є., доцент Остапюк Л.І., професор Чешук В.Є.

До 1 грудня 2013 р.


8.

Забезпечити регулярне навчання в Тренінговому центрі TEMPUS/MUMEENA помічників завідувачів кафедр з організації навчально-методичної роботи за тематикою:

- формування дослідницьких навичок засобами сучасних медичних електронних баз даних з використанням методології доказової медицини;

- опанування сучасних симуляційних технологій у клінічному навчанні студентів.

Професор Яворовський О.П., професор Булах І.Є., професор Чешук В.Є., доцент Остапюк Л.І., доцент Гірін В.В., завідувачі кафедр


До 15 листопада 2013 р.

9.

Продовжити модернізацію робочих навчальних планів і робочих навчальних програм з дисциплін за проектом TEMPUS/MUMEENA для студентів медичних факультетів в напрямі упровадження елективного курсу «Основи наукових досліджень», “Методи ситуаційних вправ (клінічних кейсів)”.

Завершити створення інтегрованої наскрізної програми з викладання питань геронтології та геріатрії.

Професор Яворовський О.П., професор Чешук В.Є., доцент Остапюк Л.І., асистент

Гребень Н.К., доцент Хомазюк В.А., завідувачі кафедр


До 1 січня 2014 р.


10.

Впроваджувати у навчальний процес сучасні дидактичні та інформаційні технології для поліпшення організації навчання та забезпечення належної якості практичної підготовки лікарів, провізорів, молодших медичних спеціалістів.

Завершити роботу по створенню освітнього порталу та впровадженню електронного контенту до 15 грудня 2013 р.

Професор Яворовський О.П., Кричевська О.Я., доцент Остапюк Л.І., професор Чалий К.О., декани, завідувачі кафедр


Постійно


11.

Забезпечувати якісну підготовку рукописів, що надсилаються до МОЗ України та МОН України, їх належну експертизу відповідно до галузевих стандартів вищої освіти та затверджених навчальних програм для надання грифу. Забезпечити перевидання опорними кафедрами 2 базових підручників; видання 13 російськомовних та 16 англомовних.

Професор Яворовський О.П., доцент Остапюк Л.І., професор Яременко О.Б., завідувачі кафедр

Постійно
^ Наукова робота та кадрове забезпечення12.

Забезпечити підвищення ефективності роботи клінічної ординатури, магістратури, аспірантури (збільшити не менше ніж на 40 осіб) та докторантури, вжити дієвих заходів щодо добору та прийому на роботу висококваліфікованих педагогічних та науково-педагогічних кадрів, формування кадрового потенціалу шляхом залучення до науково-педагогічної діяльності обдарованої молоді та її психолого-педагогічного супроводу.

Професор Яворовський О.П., доцент Ковальчук О.І.,

професор Крамарьов С.О.,

Жуковцева Л.І.,

професор Марушко Ю.В.,

професор Максименко С.Д.,

Мороз В.В.

Постійно

13.

Забезпечити моніторинг рейтингових показників діяльності НМУ за вимогами державних та зарубіжних освітніх рейтингів та наукометричних баз (державний рейтинг, Вебометрикс, Скопус, Топ-200,QS).

Професор Яворовський О.П.,

професор Антоненко М.Ю., доцент Ковальчук О.І.,

завідувачі кафедр

Протягом навч.року

14.

Забезпечити дотримання вимог наукометричних баз до наукових публікацій співробітників університету у зарубіжних та вітчизняних наукових виданнях. Довести індекс Гірша до рівня 20-22 і підвищити положення НМУ в рейтингу Скопус на 2 позиції.

Професор Хайтович М.В.,

доцент Ковальчук О.І.


Протягом навч.року

15.

Забезпечити відповідність науково-практичних журналів НМУ вимогам наукометричних баз.

Професор Хайтович М.В.,

доцент Ковальчук О.І., головні редактори журналів НМУ

Протягом навч.року

16.

Забезпечити інформування студентів та молодих вчених щодо актуальних наукових та освітніх проектів у зарубіжних університетах.

Професор Антоненко М.Ю.,

Голова СНТ,

Голова ТМВ


Протягом навч.року

17.

Забезпечувати подальшу роботу з експертизи та конкурсного відбору інноваційних розробок, впровадження у навчальний процес сучасних наукових досягнень на засадах доказової медицини, використання новітньої навчальної та методичної літератури.

Професор Яворовський О.П., доцент Ковальчук О.І.,

Кричевська О.Я.,

професор Науменко О.М.,

професор Хайтович М.В.

Постійно

18.

Забезпечити правові, організаційні, фінансові та матеріальні умови, необхідні для функціонування бібліотеки, Інституту проблем патології, Інституту імунології та алергології, Інституту гігієни та екології.

Професор Яворовський О.П., доцент Ковальчук О.І.,

Кричевська О.Я.,

Маєтний М.М.,

Федь Н.С.,

Коновалова Л.В.,

доцент Остапюк Л.І.,

Матюхіна Л.О.,

директори інститутів

Постійно
^ Міжнародна діяльність та робота з іноземними студентами19.

Забезпечити розвиток чинних та укладання нових угод з академічного обміну та науково-освітнього співробітництва НМУ з провідними науково-освітніми установами світу, стажування молодих вчених за програмами ERASMUS MUNDUS, TEMPUS, DAAD та угодами про міжнародне співробітництво з зарубіжними університетами.

Професор Антоненко М.Ю.,

завідувачі кафедр

Постійно

20.

Розширити міжнародне співробітництво в сфері наукових досліджень та здобуття міжнародних наукових та освітніх грантів (TEMPUS тощо).

Професор Яворовський О.П.,

професор Антоненко М.Ю., доцент Ковальчук О.І.

Постійно

21.

Забезпечити організацію академічного обміну студентів та впровадження програми «Подвійний диплом» з зарубіжними університетами за угодами про міжнародне співробітництво.

Професор Антоненко М.Ю.,

професор Яворовський О.П.

Протягом навч. року

22.

Забезпечити організацію російськомовної підготовки в Університеті відділення Традиційної китайської медицини (м.Ланчжоу, КНР) згідно з чинною угодою про співробітництво.

Професор Антоненко М.Ю.,

професор Яворовський О.П.

Протягом навч. року

23.

Забезпечити розвиток іміджевої політики університету та просування бренду «НМУ імені О.О.Богомольця» на теренах європейського та світового освітнього простору. Вивчити питання щодо залучення викладачів НМУ до роботи в університеті Ель-Кувейту.

Проректори за напрямами,

завідувачі кафедр

Протягом навч. року
^ Робота Приймальної комісії24.

Не допускати здійснення освітньої діяльності без наявності відповідної ліцензії Міністерства освіти і науки України, здійснювати постійний контроль за дотриманням ліцензованих обсягів прийому студентів, лікарів-інтернів та слухачів.

Професор Яворовський О.П.,

професор Науменко О.М., асистент Терлецький Р.В.

Постійно

25.

Співпрацювати з МОЗ АР Крим, управліннями (департаментами) охорони здоров’я обласних, Київської, Севастопольської міських державних адміністрацій щодо профорієнтаційної роботи серед абітурієнтів, виконання у 2014 році плану цільового прийому сільської молоді, професійно-практичної підготовки студентів та майбутнього працевлаштування випускників Університету.

Професор Яворовський О.П.,

професор Науменко О.М., асистент Терлецький Р.В.

Постійно
^ Лікувальна робота та післядипломне навчання26.

Продовжувати роботу з розробки та удосконалення нормативно-правової бази щодо організації медичної та фармацевтичної освіти та системи безперервного професійного розвитку лікарів та провізорів.

Професор Яворовський О.П.,

професор Науменко О.М.,

Боссак Л.Д.

Постійно

27.

Переглянути та привести у відповідність навчальні плани та типові програми з дисциплін післядипломного навчання відповідно до вимог, затверджених МОЗ України.

Професор Яворовський О.П.,

професор Науменко О.М.,

доцент Остапюк Л.І.,

професор Дубров С.О.

До 1 січня 2014 р.

28.

Організувати та забезпечити проведення провідними викладачами університету регіональних та всеукраїнських науково-практичних семінарів, шкіл, телеконференцій для лікарів та середнього медичного персоналу первинної та вторинної ланки з метою їх безперервного професійного розвитку, в тому числі у контексті завдань щодо реформування галузі.

Професор Яворовський О.П.,

професор Науменко О.М.,

доцент Ковальчук О.І.

Протягом року
^ Виховна робота29.

Розробити та затвердити на Вченій раді Національного медичного університету імені О.О. Богомольця план заходів в Університеті на виконання Указу Президента України від 25 червня 2013 року № 344 «Про Національну стратегію розвитку освіти в України на період до 2021 року», постійно здійснювати моніторинг його виконання.

Проректори, керівники структурних підрозділів

До 15 листопада 2013 р.30.

Розробити та затвердити на Вченій раді Національного медичного університету імені О.О. Богомольця Комплексний план виховної роботи в Університеті на 2013/2014 н.р., постійно здійснювати моніторинг його виконання.

Професор Цехмістер Я.В.

До 15 листопада 2013 р.

31.

Забезпечити неухильне виконання державних нормативно-правових актів щодо недопущення злочинних проявів у всіх структурних підрозділах Університету, посилити персональну відповідальність їх керівників за виконання комплексної програми профілактики правопорушень, за недотримання законодавства у сфері запобігання і протидії корупції та «Плану заходів Національного медичного університету імені О.О. Богомольця, спрямованих на запобігання та виявлення корупції на 2013/2014 н.р.».

Проректори, керівники структурних підрозділів

Постійно.


32.

Створити та розгорнути на платформі офіційного сайту Університету www.nmu.ua: Електронну бібліотеку Національного медичного університету імені О.О. Богомольця зі студентським медіа-ресурсом, які об’єднують всі напрямки підготовки.

Професор Цехмістер Я.В., професор Чалий К.О.

До 15 листопада 2013 р.
^ Економічна та адміністративно-господарча діяльність33.

Забезпечити цільове та раціональне використання коштів загального та спеціального фондів державного бюджету, першочергово спрямовувати їх:33.1

- на подальше поліпшення матеріально-технічного (зокрема , комп'ютерного) забезпечення навчального-виховного процесу, наукової та клінічної роботи;

Проректори, завідувачі кафедр, керівники структурних підрозділів

Протягом року

33.2

- на поліпшення комп’ютерного забезпечення навчального процесу:

Проректори, завідувачі кафедр, керівники структурних підрозділів

Протягом року

33.3

- модернізацію аудіо-відео комплексів аудиторій № 1, 2 морфологічного корпусу, аудиторій № 1, 2 санітарно-гігієнічного корпусу, аудиторій № 1, 2 фізико-хімічного корпусу, устаткування для створення системи відео-конференцій;

Проректори, завідувачі кафедр, керівники структурних підрозділів

Протягом року

33.4

- проведення капітальних ремонтів дахів морфологічного корпусу (частково), стоматологічного корпусу, гуртожитків № 3, 4, 5, кафедр анатомії, фармацевтичного та медичного права, філософії, стоматологічних класів;

Маєтний М.М., Кричевська О.Я.,

Федь Н.С., Коновалова Л.В.

До листопада 2013 р.


33.5

- проведення поточних ремонтів будівель і приміщень навчально-житлового призначення та енергетичного обладнання;

Маєтний М.М., Кричевська О.Я.,

Федь Н.С., Коновалова Л.В.

Протягом року

33.6

- проведення робіт з підготовки до опалювального сезону навчальних корпусів та гуртожитків;

Маєтний М.М., Кричевська О.Я.,

Федь Н.С., Коновалова Л.В.

До 15 жовтня 2013 р.


34.

Забезпечити створення у гуртожитках місць для самостійної роботи студентів з доступом до мережі Інтернет:

- облаштування мережею Інтернет гуртожитків № 3, 4, 5, 6, 7, 7- А.

Професор Цехмістер Я.В.,

Кричевська О.Я.,

Федь Н.С., Коновалова Л.В.

Протягом року
^ Соціальний захист35.

Забезпечувати поетапне підвищення рівня заробітної плати відповідно до особистого вкладу в діяльність Університету.

Кричевська О.Я.,

Коновалова Л.В.,

Лук’янець М.М.

Протягом року


36.

З метою забезпечення оздоровлення максимальної кількості співробітників, студентів та членів їхніх сімей на базі спортивно-оздоровчого табору «Медик» проводити поетапну його реконструкцію.

Кричевська О.Я.,

Маєтний М.М.

Коновалова Л.В.,

Лук’янець М.М.

Протягом року37.

Забезпечити роботу та розширення мережі центру громадського харчування з метою покращення роботи по впорядкуванню забезпечення працівників та студентів доброякісним і різноманітним харчуванням за доступними цінами.

Кричевська О.Я.,

Коновалова Л.В.,

Лук’янець М.М.

Протягом року


^ Підготували: проректори, керівники структурних підрозділів, голова профкому співробітників.


РІШЕННЯ

Вченої ради Національного медичного університету

імені О.О. Богомольця з питання

ПЛАН ЗАХОДІВ ЩОДО РЕАЛІЗАЦІЇ НАКАЗУ МОЗ УКРАЇНИ №762 від 27.08.2013 р. «ПРО ПІДГОТОВКУ ДО ПОЧАТКУ 2013/2014 НАВЧАЛЬНОГО РОКУ ТА ОРГАНІЗАЦІЮ ЙОГО ПРОВЕДЕННЯ» В НАЦІОНАЛЬНОМУ МЕДИЧНОМУ УНІВЕРСИТЕТІ імені О.О.БОГОМОЛЬЦЯ”


від 5 листопада 2013 р.


Заслухавши доповідь проректора з науково-педагогічної роботи член-кореспондента НАМН України, професора Яворовського О.П. про деталізований план заходів щодо реалізації наказу МОЗ України №762 від 27.08.2013 р. «Про підготовку до початку 2013/2014 навчального року та організацію його проведення» в Національному медичному університеті імені О.О. Богомольця, Вчена рада

П О С Т А Н О В Л Я Є:


 1. План заходів щодо реалізації наказу МОЗ України №762 від 27.08.2013 р. «Про підготовку до початку 2013/2014 навчального року та організацію його проведення» в Національному медичному університеті імені О.О. Богомольця схвалити та прийняти до виконання.
 1. Проректорам з науково-педагогічної, наукової, лікувальної роботи, міжнародних зв'язків, з економічних питань, по роботі з іноземними студентами, виховної роботи та довузівської підготовки забезпечити контроль виконання Плану за напрямками.
 1. Деканам факультетів на засіданнях Вчених рад 14 листопада 2013 р. обговорити шляхи виконання конкретних завдань Плану на рівнях деканату, кафедри, студентського самоврядування.
 1. Контроль за виконанням рішення Вченої ради покласти на проректора з науково-педагогічної роботи член-кореспондента НАМН України, професора Яворовського О.П.^ Голова Вченої ради

ректор університету,

академік НАМН України,

професор В.Ф. Москаленко

Вчений секретар Вченої ради

професор О.Б. Яременко


4. РІШЕННЯ

Вченої ради Національного медичного університету

імені О.О.Богомольця з питання

«Модернізація навчальних планів і програм підготовки лікарів на медичних факультетах відповідно до міжрегіональної програми TEMPUS-MUMEENA»


від 5 листопада 2013 р.


Заслухавши та обговоривши доповідь проректора з науково-педагогічної роботи член-кореспондента НАМН України, професора О.П.Яворовського, Вчена рада відмічає, що робоча група з виконання проекту TEMPUS-MUMEENA, підрозділи університету, кафедри виконали значну роботу з вирішення основних питань модернізації додипломної освіти в НМУ відповідно до завдань проекту. Створено Тренінговий центр для викладачів: проведено ремонт приміщень (3 кімнати), закуплено та встановлено 12 комп’ютерів, забезпечено підключення їх до мережі Інтернет, інстальовано програмне забезпечення, встановлено інтерактивну дошку за кошти університету, закуплено симуляційне обладнання за кошти проекту. Підготовлено накази про початок роботи Тренінгового центру для викладачів та методичне забезпечення. Розроблено інтегровану міждисциплінарну програму з геронтології та геріатрії (на 41 кафедрі Університету розроблено доповнення до робочих навчальних програм, які включають 562 питання з геронтології та геріатрії і складають, в цілому, 368 навчальних годин за 6 років додипломного навчання). Розпочато підготовку до впровадження кейс-методу для розвитку клінічного мислення у студентів на початкових курсах (проведено тренінг для 15 кафедр, обговорення на засіданні циклової методичної комісії з терапевтичних дисциплін та засіданні кафедр з внутрішньої медицини ВМНЗ України під керівництвом опорної кафедри з внутрішньої медицини №2, створено 11 кейсів, які впроваджуються в робочі програми кафедр). Впроваджено новації з питань раннього розвитку навичок наукового дослідження у студентів. Кафедрою загальної і медичної психології та педагогіки розроблено та успішно апробовано у 2012-2013 р. на медико-психологічному факультеті в рамках Міжнародного проекту TEMPUS-MUMEENA елективний курс “Основи наукових досліджень”. Дослідницьку роботу студентів в межах курсу дисципліни “Mедична інформатика” впроваджено на кафедрі медичної інформатики та комп’ютерних технологій навчання.

Послідовне та системне впровадження основних напрямків модернізації додипломної медичної освіти в Університеті сприяє забезпеченню високої якості підготовки лікарів на медичних факультетах.


^ ВЧЕНА РАДА ПОСТАНОВЛЯЄ:


 1. Відповідно до основних напрямів роботи проекту TEMPUS-MUMEENA (меморандум, грантова угода TEMPUS EACEA 32/2010 № 516664-TEMPUS-1-2011-1-UK-TEMPUS-JPCR”), наказів НМУ імені О.О.Богомольця (№613 від 30.12.2011, №498 від 26.09.2012, №540 від 24.10.2012, №298 від 30.05.2013) продовжити розвиток основних напрямів модернізації додипломної медичної освіти в Університеті та поширювати цей досвід на території України.

Відповідальні: робоча група з виконання проекту TEMPUS-MUMEENA, проректори, декани факультетів, завідувачі кафедр, керівники структурних підрозділів.

^ Термін виконання: 2013-2014 рр.

 1. Завершити впровадження курсу „Основи наукових досліджень” як елективу для студентів на всіх факультетах Університету на базі кафедр загальної і медичної психології та педагогіки, медичної інформатики та комп’ютерних технологій навчання. Подати програму елективного курсу до МОЗ України для затвердження як типової навчальної програми.

Відповідальні: робоча група з виконання проекту TEMPUS-MUMEENA, проректори, завідувачі кафедр загальної і медичної психології та педагогіки, медичної інформатики та комп’ютерних технологій навчання.

Термін виконання: травень 2014 р.


 1. Забезпечити постійну роботу Тренінгового центру для викладачів і розпочати навчання співробітників кафедр з 15.11.2013 р. з таких напрямів:

 • розвиток навичок роботи з комп’ютерними базами даних наукових досліджень, формування навичок пошуку систематичних оглядів та метааналізів;

 • роль симуляційних технологій у клінічному навчанні студентів, оцінюванні результатів навчання;

 • методика створення, технологія застосування кейс-методу в викладанні клінічних та базових дисциплін.

Відповідальні: керівник Тренінгового центру для викладачів, робоча група з виконання проекту TEMPUS-MUMEENA, проректори, декани факультетів, завідувачі кафедр.

 1. Підготувити до друку та забезпечити видання методичних матеріалів з геронтології та геріартрії, симуляційних методів навчання, підготовки кейсів, навичок роботи з комп’ютерними базами даних наукових досліджень, підготовки систематичних оглядів та метааналізів.

Відповідальні: керівник Тренінгового центру для викладачів, робоча група з виконання проекту TEMPUS-MUMEENA.

^ Термін виконання: травень 2014 р.

 1. Запланувати участь НМУ імені О.О.Богомольця в подальших проектах TEMPUS з питань новацій в оцінюванні знань в додипломній медичній освіті.

Відповідальні: робоча група з виконання проекту TEMPUS-MUMEENA, проректори, декани факультетів, завідувачі кафедр.

^ Термін виконання: липень 2014 р.

 1. Контроль за виконанням рішення Вченої ради покласти на проректора з науково-педагогічної роботи член-кореспондента НАМН України, професора Яворовського О.П.^ Голова Вченої ради

ректор університету,

академік НАМН України,

професор В.Ф. Москаленко

Вчений секретар Вченої ради

професор О.Б. Яременко


^ 6. ПОТОЧНІ СПРАВИ.

6.1. Про зміну назви кафедри з «кафедра фтизіатрії» на «кафедра фтизіатрії та пульмонології».

Доповідач - проректор з науково-педагогічної роботи член-кореспондент НАМН України, професор ЯВОРОВСЬКИЙ Олександр Петрович.

Рішення прийнято відкритим голосуванням.


6.2. Про надання рекомендації на видання та присвоєння грифу МОН України підручнику «Педагогіка вищої медичної освіти» для викладачів ВМНЗ І-ІV рівнів акредитації (автори: академік НАПН України, проф. Максименко С.Д., доцент Філоненко М.М.).

Доповідач - проректор з науково-педагогічної роботи член-кореспондент НАМН України, професор ЯВОРОВСЬКИЙ Олександр Петрович.

Рішення прийнято відкритим голосуванням.


6.3. Про надання рекомендації на видання та присвоєння грифу ЦМК з ВМО МОЗ України посібнику для студентів 3-го курсу ВМНЗ ІІІ-ІV рівнів акредитації «Ілюстрований посібник з виконання практичних навичок до курсу загальної хірургії» за ред. проф. Іоффе О.Ю. (автори: Іоффе О.Ю., Буренко Г.В., Крижановський Я.Й., Стець М.М. та інші).

Доповідач - проректор з науково-педагогічної роботи член-кореспондент НАМН України, професор ЯВОРОВСЬКИЙ Олександр Петрович.

Рішення прийнято відкритим голосуванням.


6.4. Про надання рекомендації на видання та присвоєння грифів ЦМК з ВМО МОЗ України та МОН України навчально-методичному посібнику «Діафрагмальні грижі у дітей. Проблемні питання діагностики та лікування» (автори: проф. Кривченя Д.Ю., Бензар І.М., Бліхар В.Є.).

Доповідач - проректор з науково-педагогічної роботи член-кореспондент НАМН України, професор ЯВОРОВСЬКИЙ Олександр Петрович.

Рішення прийнято відкритим голосуванням.


6.5. Про надання рекомендації на видання та присвоєння грифів ЦМК з ВМО МОЗ України та МОН України атласу «Вади розвитку респіраторної системи у дітей» (автори: проф. Кривченя Д.Ю., Руденко Є.О.).

Доповідач - проректор з науково-педагогічної роботи член-кореспондент НАМН України, професор ЯВОРОВСЬКИЙ Олександр Петрович.

Рішення прийнято відкритим голосуванням.


6.6. Про надання рекомендації на видання методичних рекомендацій для лікарів, лікарів-інтернів та студентів старших курсів ВМНЗ ІІІ-ІV р.а. „Псоріатичний артрит: сучасні стандарти діагностики та фармакотерапії” (автори: проф. Яременко О.Б., асист. Федьков Д.Л., доц. Івашківський О.І., к.м.н. Тер-Вартаньян С.Х., Петелицька Л.Б.).

Доповідач - проректор з науково-педагогічної роботи член-кореспондент НАМН України, професор ЯВОРОВСЬКИЙ Олександр Петрович.

Рішення прийнято відкритим голосуванням.


6.7. Інформація про план заходів щодо реалізації Концепції реформування державної політики в інноваційній сфері на період до 2014 року, затверджений розпорядженням Кабінету Міністрів України від 01.04.2013 № 234-р.

Доповідач - в.о. проректора з наукової роботи доцент КОВАЛЬЧУК Олександр Іванович.


^ 6.8. Затвердження теми, наукового консультанта та термінів виконання докторської дисертації асистенту кафедри акушерства і гінекології №1 к.м.н. ЗАГОРОДНІЙ Олександрі Сергіївні.

Доповідач - в.о. проректора з наукової роботи доцент КОВАЛЬЧУК Олександр Іванович.

Рішення прийнято відкритим голосуванням.


^ 6.9. Затвердження теми, наукового консультанта та термінів виконання докторської дисертації доценту кафедри психіатрії та наркології к.м.н. ПЕТРИНІ Наталії Юріївні.

Доповідач - в.о. проректора з наукової роботи доцент КОВАЛЬЧУК Олександр Іванович.

Рішення прийнято відкритим голосуванням.


^ 6.10. Затвердження теми, наукового консультанта та термінів виконання докторської дисертації доценту кафедри медичної та загальної хімії к.хім.н. РЕВІ Тетяні Дмитрівні.

Доповідач - в.о. проректора з наукової роботи доцент КОВАЛЬЧУК Олександр Іванович.

Рішення прийнято відкритим голосуванням.


^ 6.11. Затвердження теми, наукового консультанта та термінів виконання докторської дисертації асистенту кафедри загальної хірургії №2 к.м.н. ЦЮРІ Юрію Петровичу.

Доповідач - в.о. проректора з наукової роботи доцент КОВАЛЬЧУК Олександр Іванович.

Рішення прийнято відкритим голосуванням.


^ 6.12. Про надання творчої відпустки для завершення виконання докторської дисертації доценту кафедри гігієни праці і професійних хвороб ПАУСТОВСЬКОМУ Юрію Олександровичу.

Доповідач - в.о. проректора з наукової роботи доцент КОВАЛЬЧУК Олександр Іванович.

Рішення прийнято відкритим голосуванням.


6.13. Про моніторинг якості післядипломної освіти.

Доповідач - проректор з науково-педагогічної, лікувальної роботи та післядипломної освіти, професор НАУМЕНКО Олександр Миколайович.

Рішення прийнято відкритим голосуванням.


Схожі:

О. богомольця матеріали до засідання вченої ради університету від 5 листопада 2013 р iconО. богомольця матеріали до засідання вченої ради університету від 25 листопада 2010 р
Перемоги, 34 відбудеться засідання Вченої ради університету. На засідання запрошуються всі завідувачі кафедр І викладачі, які є офіційним...
О. богомольця матеріали до засідання вченої ради університету від 5 листопада 2013 р iconО. О. Богомольця матеріали до засідання вченої ради університету від 25 листопада 2010 р
Перемоги, 34 відбудеться засідання Вченої ради університету. На засідання запрошуються всі завідувачі кафедр І викладачі, які є офіційним...
О. богомольця матеріали до засідання вченої ради університету від 5 листопада 2013 р iconО. богомольця матеріали до засідання вченої ради університету від 09 листопада 2012 р
Перемоги, 34 відбудеться засідання Вченої ради університету. На засідання запрошуються всі завідувачі кафедр, викладачі, які є офіційним...
О. богомольця матеріали до засідання вченої ради університету від 5 листопада 2013 р iconО. богомольця матеріали до засідання вченої ради університету від 26 грудня 2013 р
М. М. Амосова санітарно-гігієнічного корпусу (проспект Перемоги, 34) відбудеться засідання Вченої ради університету. На засідання...
О. богомольця матеріали до засідання вченої ради університету від 5 листопада 2013 р iconО. богомольця матеріали до засідання вченої ради університету від 20 червня 2013 р
Перемоги, 34 відбудеться засідання Вченої ради університету. На засідання запрошуються всі завідувачі кафедр, викладачі, які є офіційним...
О. богомольця матеріали до засідання вченої ради університету від 5 листопада 2013 р iconО. богомольця матеріали до засідання вченої ради університету від 15 лютого 2013 р
Перемоги, 34 відбудеться засідання Вченої ради університету. На засідання запрошуються всі завідувачі кафедр, викладачі, які є офіційним...
О. богомольця матеріали до засідання вченої ради університету від 5 листопада 2013 р iconО. богомольця матеріали до засідання вченої ради університету від 29 грудня 2010 р
Перемоги, 34 відбудеться засідання Вченої ради університету. На засідання запрошуються всі завідувачі кафедр та викладачі, які є...
О. богомольця матеріали до засідання вченої ради університету від 5 листопада 2013 р iconО. О. Богомольця матеріали до засідання вченої ради університету від 29 грудня 2010 р
Перемоги, 34 відбудеться засідання Вченої ради університету. На засідання запрошуються всі завідувачі кафедр та викладачі, які є...
О. богомольця матеріали до засідання вченої ради університету від 5 листопада 2013 р iconО. О. Богомольця матеріали до засідання вченої ради університету від 22 грудня 2011 р
Перемоги, 34 відбудеться засідання Вченої ради університету. На засідання запрошуються всі завідувачі кафедр, викладачі, які є офіційним...
О. богомольця матеріали до засідання вченої ради університету від 5 листопада 2013 р iconО. О. Богомольця матеріали до засідання вченої ради університету від 21 жовтня 2011 р
Перемоги, 34 відбудеться засідання Вченої ради університету. На засідання запрошуються всі завідувачі кафедр, викладачі, які є офіційним...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи