Перелік питань для підготовки студентів до підсумкового модульного контролю Модуль. Організація судово-медичної експертизи та загальні питання судової медицини. icon

Перелік питань для підготовки студентів до підсумкового модульного контролю Модуль. Організація судово-медичної експертизи та загальні питання судової медицини.
Скачати 89.12 Kb.
НазваПерелік питань для підготовки студентів до підсумкового модульного контролю Модуль. Організація судово-медичної експертизи та загальні питання судової медицини.
Дата06.03.2014
Розмір89.12 Kb.
ТипДокументи

Перелік питань для підготовки студентів

до підсумкового модульного контролю


Модуль. Організація судово-медичної експертизи та загальні питання судової медицини. Судово-медичні засади експертизи

насильницької та ненасильницької смерті”


Змістовий модуль 1. Предмет і завдання судової медицини. Історія її розвитку, процесуальні та організаційні основи судово-медичної експертизи


1.Судова медицина як наука. Судово-медична експертиза. Експерт, судово-медичний експерт, лікар-експерт.

2.Етапи розвитку судової медицини. Особливості сучасного V етапу.

3.Роль судово-медичної експертизи в роботі органів правосуддя та охорони здоров"я.

4.Внесок видатних вчених: професорів Мінакова П.А., Громова С.О., Бокаріуса М.С., Райського М.І., Оболонського М.О., Попова М.В., Сапожникова Ю.С., Концевич І.О., Рубіжанського А.Ф., Фаддєєва А.М. в розвиток судової медицини.

5.Організація судово-медичної служби в Україні відповідно до чинного законодавства. Нормативно-правові акти, що регламентують проведення судово-медичної експертизи. 6.Організація судово-медичної служби в Україні. Структура бюро судово-медичної експертизи. Функції його підрозді­лів.

7.Права, обов"язки та відповідальність судово-медичного експерта та лікаря-експерта при виконанні ним експертних функцій. Гарантії незалежності експерта.

8.0б”єкти та види судово-медичних експертиз. Організація проведення судово-медичних експертиз та досліджень: їх призначення, документа­ція та її складові.


Змістовий модуль 2. Судово-медична танатологія


1.Трупи, які підлягають судово-медичному розтину. Судово-медич­ний та патологоанатомічний розтин, їх особливості.

2.Поняття "смерть". Судово-медична класифікація смерті. Визначення категорії, виду та роду смерті. Роль судово-медичного експерта у встановленні роду насильницької смерті. 3.Поняття про танатологію. Загальна, спеціальна та молекулярна танато­логія.

4.Патофізіологія процесу вмирання. Термінальний стан. Швидка та агональна смерть.

5.Клінічна та біологічна смерть, їх діагностика. Уявна смерть.

6.Використання органів і тканин для трансплантації. Правові та медичні аспекти. "Мозкова смерть".

7.Трупні плями та їх судово-медичне значення.

8.Трупне заклякання, теорії його виникнення. Судово-медичне зна­чення.

9.Трупне охолодження та трупне висихання. Судово-медичне значення.

10.Аутоліз та його прояви у внутрішніх органах.

11.Трупне гниття: механізм розвитку, прояви.

12. Ентомофауна трупа та її судово-медичне значення.

13.Пізні трупні явища. Природна та штучна консервація трупа. Судово-медичне значення.

14.Загальні правила, порядок та етапи судово-медичного розтину трупа. Документація. Лікарське свідоцтво про смерть.

15.Особливості дослідження трупа невідомої особи.

16.Судово-медичні критерії визначення давності настання смерті: за трупними ознаками, суправітальними реакціями та результатами лабораторних досліджень.

17.Роль лікаря-спеціаліста в галузі судово-медичної експертизи під час огляду трупа на місці його виявлення. Фази огляду місця події.

18. Нагла (раптова) смерть. Визначення, медико-соціальне значення. Фактори ризику.

19.Раптова смерть від серцево-судинних захворювань. Гостра та хро­нічна ішемічна хвороба серця.

20.Раптова смерть у дитячому віці. Синдром раптової дитячої смерті.

21.Раптова смерть від захворювань органів дихальної системи.

22.Раптова смерть від захворювань органів ЦНС та інфекційних захворювань.

23.Особливості судово-медичного дослідження трупа новонародженого. Встановлення новонародженості.

24.Судово-медичне вирішення питань, що виникають при дослідженні трупа новонародженого.

25.Причини смерті новонародженого. Травматична смерть новонародженого. Дітовбивство.


Змістовий модуль 3. Судово-медична експертиза потерпілих,

Звинувачуваних та інших осіб


1.Експертиза живих осіб: приводи призначення, особливості проведення та докумен­тація. 2.Юридична класифікація та експертні критерії ступеня тяжкості тілесних ушкоджень.

3.Тяжкі тілесні ушкодження, їх ознаки, особливості проведення експертизи.

4.Тяжкі тілесні ушкодження за ознакою небезпеки для життя.

5.Судово-медична експертиза статевих злочинів.

6.Судово-медична експертиза спірних статевих станів.

7.Судово-медична експертиза стану здоров"я: агравація, симуляція, дисимуляція, штучні та удавані хвороби, самокалічення членів.


Змістовий модуль 4. Судово-медична експертиза ушкоджень

та смерті від механічних чинників


1.Поняття „травма”. Фактори зовнішнього середовища, які діють на ор­ганізм. Класифікація ушкоджень. Анатомічні та функціональні ушкодження. Травматизм та його види. Особливості опису ушкоджень шкіри.

2.Ушкодження тупими предметами, їх класифікація, механізм дії.

3.Садно, його судово-медичне значення.

4.Синець, його судово-медичне значення.

5.Забита рана, її судово-медичне значення.

6.Переломи плоских та трубчастих кісток, які виникли від дії тупих твердих предметів.

7.Черепно-мозкова травма: її види - імпресійна, прискорення, дифузне аксональне ушкодження.

8.Особливості ушкоджень при падінні з висоти власного росту /на площині/ та при падінні тіла з висоти.

9.Особливості ушкоджень при рейковій травмі.

10.Автотравма, класифікація. Особливості ушкоджень при зіткненні автомобіля з пішоходом.

11.Різана, колота рана, їх особливості, пов”язані з родом насильницької смерті. Визначення ходу ранового каналу.

12.Колото-різана рана.

13.Рубана рана.

14.Основні причини смерті від дії тупих твердих та гострих предметів, їх обгрунтування.

15.Судово-медичне встановлення зажиттєвості тілесних ушкоджень гісто­логічними, гістохімічними та біохімічними методами.

16.Класифікація ручної стрілецької зброї. Устрій бойового патрону та механізм пострілу. Додаткові фактори пострілу. Кінетична енергія кулі.

17.Механізм дії кулі на тіло людини залежно від кінетичної енергії. Гідродинамічна дія.

18.Ознаки пострілу впритул. Ознаки самогубства з застосуванням вогнепальної зброї.

19.Ознаки пострілу з близької та неблизької відстані.

20.Ушкодження дробом. Устрій мисливського патрона. Визначення дис­танції пострілу.

21.Особливості кульових ушкоджень плоских та трубчастих кісток. Визначення напряму ранового каналу та послідовності пострілів.

22.Значення лабораторних методів досліджень при експертизі вогнестрільних ушкоджень.

23.Асфіксія, визначення поняття, класифікація видів, зажиттєвий перебіг. Стадії повернення до життя з асфіктичного стану.

24.Загальноасфіктичні ознаки, їх судово-медичне значення.

25.Повішення та його діагностичні ознаки.

26. Задушення петлею.

27.Задушення руками.

28.Закриття отворів рота і носа.

29.Смерть від механічної асфіксії в результаті попадання сторонніх предметів і блювотних мас у дихальні шляхи.

30.Здавлення грудей і живота.

31.Судово-медична діагностика смерті від утоплення.


Змістовий модуль 5. Судово-медична експертиза ушкоджень від дії інших фізичних факторів зовнішнього середовища


1.Місцева дія на організм високої температури. Опіки шкіри від дії різних термічних факторів. Особливості дослідження обгорілих тру­пів. Ознаки зажиттєвості потрапляння тіла у вогонь.

2.Загальна дія на організм високої температури. Перегрівання. Соняч­ний удар.

3.Місцева дія холоду. Обмороження.

4. Загальна дія холоду. Смерть від переохолодження. Особливості дослідження замерзлих трупів.

5.Смерть від дії технічного струму. Механізм дії на організм людини. Петлі току. Судово-медична діагностика електроміток.

6.Ушкод­ження атмосферною електрикою.

7.Судово-медична експертиза дії іонізуючого випромінювання.

8. Місцева дія іонізуючого випромінювання

9.Загальна дія іонізуючого випромінювання. Обгрунтування причини смерті.

10. Лазерна травма. Механізм дії лазерного випромінювання.

11.Судово-медична експертиза дії різко зміненого тиску. Баротравма.

Змістовий модуль 6. Судово-медична експертиза ушкоджень

та смерті від дії хімічних речовин


1.Поняття “отрута”. Умови дії отрут. Класифікація отрут і отруєнь. Судово-медичні джерела діагностики отруєнь. Правила вилучення внутрішніх органів для судово-токсикологічного дослідження.

2.Отруєння корозивними отрутами.

3.Деструктивні отрути. Отруєння органічними та неорганічними сполу­ками ртуті.

4.Отруєння окисом вуглецю.

5.Отруєння речовинами, що утворюють метгемоглобін.

6.Отруєння миш”яком

7.Отруєння талієм.

8.Функціональні отрути. Класифікація, Особливості діагностики причини смерті.

9.Отруєння органічними сполуками фосфору.

10. Отруєння ціанистими сполуками.

11. Отруєння снодійними засобами.

9.Отруєння етиловим спиртом.

10.Отруєння сурогатами алкоголю.

11.Отруєння наркотиками /морфін, героїн, опій, кокаїн тощо/.

12. Наркотичні гриби

13.Отруєння стрихніном, атропіном.

14.Отруєння грибами.


Змістовий модуль 7. Судово-медична експертиза ушкоджень та смерті

від дії біологічних чинників


1. Судово-медична оцінка розладу здоров'я у разі харчового отруєння та харчової токсикоінфекції. Справжні та несправжні харчові отруєння. Харчові токсикоінфекції та бактеріальні інтоксикації. Харчові мікотоксикози.

2. Розлад здоров'я від дії бактерій, вірусів, грибків, пріонів. Судово-медична оцінка.

3. Особливості судово-медичної експертизи у разі дії біологічних чинників. Джерела діагностики.


Змістовий модуль 8. Судово-медична експертиза речових доказів біологічного походження та медико-криміналістичні методи досліджень


1.Поняття про речові докази, класифікація. Правила вилучення та нап­равлення речових доказів на експертизу. Організація проведення експертизи речових доказів біологічного походження.

2.Особливості слідів крові на місці події. Основні питання, які виріщують при дослідженні слідів крові.

3.Встановлення наявності крові, орієнтовані та доказові методи.

4.Визначення індивідуальної належності крові в плямі. Сутність методів "покровного скла", реакції абсорбції-елюції.

5. Геномна дактилоскопія.

6.Визначення видової, статевої належності крові та давності утво­рення слідів крові.

7.Дослідження волосся. Питання, які вирішують при експертизі цього об'єкта.

8.Методи дослідження плям сперми.

9.Організація проведення медико-криміналістичних досліджень: методи, мета та об'єкти.

10.Фотографічні методи досліджень - наукова, кольорова, стереоскопічна, досліджувальна та мікрофотографія.

11.Оптичні методи дослідження: стереомікроскопія, фазово-контрастна, растрова електронна мікроскопія.

12.Рентгенологічні дослідження в судовій медицині.

13.Дослідження об'єктів в ультрафіолетових, інфрачервоних променях. Люмінесцентні дослідження.

14. Методи визначення металізації в ушкодженнях шкіри: ко­льорові хімічні реакції; метод кольорових відбитків, електрографічне дослідження.

15.Сучасні методи визначення мінерального складу об'єктів судово-медичної експертизи - емісійний спектральний аналіз, атомно-абсорбційна спектрофотометрія, нейтронно-активаційний аналіз.

16.Ідентифікаційні дослідження знарядь травми: порівняльне, трасологічне, профілографічне.

17.Судово-медичні експертні можливості ідентифікації за кістковими залишками та черепом (метод фотосуміщення, метод АГІ, кореляційний аналіз, комп'ютерні

технології).


Змістовий модуль 9. Судово-медична експертиза у справах з професійних та посадових правопорушень медичних працівників


1. Кримінальна відповідальність медичних працівників.

2. Посадові злочини у сфері охорони здоров'я.

3. Призначення, організація і проведення комісійної судово-медичної експертизи у разі професійних і посадових правопорушень медичного персоналу.

Схожі:

Перелік питань для підготовки студентів до підсумкового модульного контролю Модуль. Організація судово-медичної експертизи та загальні питання судової медицини. iconОрганізація судово-медичної експертизи та загальні питання судової медицини. Медичне законодавство в системі медичних знань. Судово-медичні засади експертизи
Організація судово-медичної експертизи та загальні питання судової медицини. Медичне законодавство в системі медичних знань. Судово-медичні...
Перелік питань для підготовки студентів до підсумкового модульного контролю Модуль. Організація судово-медичної експертизи та загальні питання судової медицини. iconПерелік питань для підготовки студентів до підсумкового модульного контролю змістовий модуль Основні питання наркології
Просте алкогольне сп’яніння, його ступені. Діагностика, надання медичної допомоги при гострій алкогольній інтоксикації
Перелік питань для підготовки студентів до підсумкового модульного контролю Модуль. Організація судово-медичної експертизи та загальні питання судової медицини. iconПерелік питань для підготовки студентів до підсумкового модульного контролю 1 Змістовий модуль I. Загальні питання психіатрії та наркології
Структура психіатричної та наркологічної допомоги, психіатричної лікарні, психіатричного І наркологічного диспансерів
Перелік питань для підготовки студентів до підсумкового модульного контролю Модуль. Організація судово-медичної експертизи та загальні питання судової медицини. iconТема заняття: Процесуальні та організаційні основи судово-медичної експертизи Мета заняття
Мета заняття: Перевірити і закріпити рівень знань студентів з основних питань організації, правил проведення судово-медичної експертизи...
Перелік питань для підготовки студентів до підсумкового модульного контролю Модуль. Організація судово-медичної експертизи та загальні питання судової медицини. iconПерелік питань для підготовки студентів до підсумкового модульного контролю модуль 2 (5-й курс). Основи внутрішньої медицини
Есенціальна артеріальна гіпертензія (гіпертонічна хвороба). Визначення. Класифікація. Клінічні прояви та дані додаткових методів...
Перелік питань для підготовки студентів до підсумкового модульного контролю Модуль. Організація судово-медичної експертизи та загальні питання судової медицини. icon„затверджую”
«Предмет І завдання судової медицини. Організаційно-процесуальні засади судово-медичної експертизи в Україні»
Перелік питань для підготовки студентів до підсумкового модульного контролю Модуль. Організація судово-медичної експертизи та загальні питання судової медицини. icon„затверджую”
«Предмет І завдання судової медицини. Організаційно-процесуальні засади судово-медичної експертизи в Україні»
Перелік питань для підготовки студентів до підсумкового модульного контролю Модуль. Організація судово-медичної експертизи та загальні питання судової медицини. iconПерелік теоретичних питань для підсумкового модульного контролю №2 з медичної біології
Визначення понять «пенетрантність» та «експресивність» ознак. 12. Форми взаємодії неалельних генів. Приклади у людини
Перелік питань для підготовки студентів до підсумкового модульного контролю Модуль. Організація судово-медичної експертизи та загальні питання судової медицини. iconПерелік питань для підготовки до підсумкового модульного контролю та іспиту з предмету „Фармакологія” для студентів ІІІ і IV курсу зі спеціальності «фармація» та студентів ІІІ курсу зі спеціальності «клінічна фармація» Модуль Загальна фармакологія.
Модуль Загальна фармакологія. Лікарські засоби, які впливають на функції нервової системи та медіаторні процеси
Перелік питань для підготовки студентів до підсумкового модульного контролю Модуль. Організація судово-медичної експертизи та загальні питання судової медицини. iconПерелік теоретичних питань для підготовки студентів до підсумкового модульного контролю №1
Обстеження пацієнта в клініці ортопедичної стоматології. Клінічні методи обстеження
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи