Протокол розкриття пропозицій конкурсних торгів ( кваліфікаційних пропозицій, цінових пропозицій) № р 42/10 icon

Протокол розкриття пропозицій конкурсних торгів ( кваліфікаційних пропозицій, цінових пропозицій) № р 42/10
Скачати 129.1 Kb.
НазваПротокол розкриття пропозицій конкурсних торгів ( кваліфікаційних пропозицій, цінових пропозицій) № р 42/10
Дата06.03.2014
Розмір129.1 Kb.
ТипПротокол

ПРОТОКОЛ
розкриття пропозицій конкурсних торгів


(кваліфікаційних пропозицій, цінових пропозицій)

№ Р 42/10 від 17.11.2010 року


1. Замовник:

1.1. Найменування: Національний медичний університет ім. О.О.Богомольця

1.2. Місцезнаходження: м. Київ, бульвар Т.Шевченка,13, 01601

1.3. Відповідальний за проведення торгів
Кричевська Олена Яківна
телефон: (044) 234-43-11
телефакс: (044) 234-43-11

2. Інформація про предмет закупівлі : Устаткування для автоматичного оброблення інформації Код ДК -30.02.1 (Комп’ютери та копіювальна техніка) 3 лоти

3. Дата оприлюднення та номер оголошення про проведення процедури закупівлі, опублікованого в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель: 18.10. 2010 р., №37948 в ВДЗ 42 (430)

4. Розкриття пропозицій конкурсних торгів (кваліфікаційних пропозицій, цінових пропозицій) відбулося: 17.11.2010 року 15-00

Місце розкриття: м. Київ, бульвар Т. Шевченка, 13, актовий зал, IV поверх, 01601

5. Перелік пропозицій конкурсних торгів (кваліфікаційних пропозицій, цінових пропозицій), запропонованих учасниками процедури закупівлі: 

Номер і дата реєстрації замовником пропозиції конкурсних торгів (кваліфікаційної пропозиції, цінової пропозиції) 

Повне найменування для (юридичної особи) або та прізвище, ім’я по батькові (для фізичної особи) учасника процедури закупівлі, ідентифікаційний код/ідентифікаційний номер місцезнаходження/

місце проживання/ реєстрації, телефон/телефакс 

Інформація про наявність необхідних документів, передбачених документацією конкурсних торгів

(запитом щодо цінових пропозицій) 

Ціна пропозиції або ціни окремих частин предмета закупівлі (лотів) (якщо окремі частини предмета закупівлі визначені замовником для надання учасниками пропозицій щодо них) 

Примітки

№ 2502

від 17.11.2010 року

Товариство з обмеженою відповідальністю «Універсал-Трейд»

ЄДРПОУ 31355668

01034, м. Київ, вул.. Рейтарська, 30, к.13, тел. (044) 561-09-91

Всі необхідні документи наявні

Лот № 1 – 1 086 480,00

(один мільйон вісімдесят шість тисяч чотириста вісімдесят грн. 00 коп)


Лот №2 – 82 068,00

(вісімдесят дві тисячі шістдесят вісім грн. 00 коп)


Лот № 3 – 307 200,00

(триста сім тисяч двісті грн. 00 коп )


№ 2503

від 17.11.2010 року

Приватне підприємство «Компанія Алсі»

ЄДРПОУ 31840095

04107, м. Київ, вул. Печенізька, 35/43, тел. (044) 484-49-00

Всі необхідні документи наявні

Лот № 1 – 1 102 680,00 грн (один мільйон сто дві тисячі шістсот вісімдесят тисяч 00 коп)


Лот №2 – 139 680,00 (сто тридцять дев’ять тисяч шістсот вісімдесят тисяч 00 коп)


Лот № 3 – 318 720,00 грн (триста вісімнадцять тисяч сімсот двадцять грн. 00 коп)


№ 2504

від 17.11.2010 року


Товариство з обмеженою відповідальністю «Єврочіп»

ЄДРПОУ 30524255

03062, м. Київ, пр-т Перемоги, 37, корпус В, оф. 403

тел. (044) 244-00-00

Всі необхідні документи наявні

Лот № 1 – 1 062 720,00 грн

(один мільйон шістдесят дві тисяч сімсот двадцять грн. 00 коп)


Лот №2 – 134 304,00 грн

(сто тридцять чотири тисячі триста чотири грн. 00 коп)


Лот № 3 – 300 480,00 грн (триста тисяч чотириста вісімдесят грн. 00 коп)
№ 2505

від 17.11.2010 року

Товариство з обмеженою відповідальністю «Віннком Україна»

ЄДРПОУ 36942282

03142, м. Київ, вул. Стуса, 35-37, блок 7, офіс 209

тел. (044) 383-89-63

факс 390-75-51

Пропозиція конкурсних торгів не скріплена печаткою, назва предмета закупівлі на конверті не відповідає предмету закупівлі відповідно до оголошення (р.3 п.1), відсутні основні умови договору (р.3 п.2, р.6 п.2), інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі (р.3 п.7. 4-й абзац)

Лот №3 – 228 000,00 грн (двісті двадцять вісім тисяч грн. 00 коп)
№ 2506

від 17.11.2010 року

Дочірнє підприємство «Коніка Мінолта Україна»

ЄДРПОУ 14281534

03680, м. Київ, пр-т Академіка Глушкова, 12-А

тел/факс (044) 230-10-01

Пропозиція конкурсних торгів не скріплена печаткою (р.3 п.1), відсутні основні умови договору (р.3 п. 2, р.6 п.2), копії балансу та звіту про фінансові результати за 1-й квартал та 1-ше півріччя (додаток №3 до ДКТ п.4.1.)

Лот №3 – 206 880,00 грн (двісті шість тисяч вісімсот вісімдесят грн. 00 коп)

6. Присутні:

6.1. Від учасників процедури закупівлі: 


Директор ТОВ «Єврочіп» Лобко Я.А.(посада, прізвище, ініціали)

Менеджер ТОВ «Віннком Україна» Поліщук І.Л.
(підпис)

(посада, прізвище, ініціали)
(підпис)

(посада, прізвище, ініціали)
(підпис)


Зауваження учасників процедури закупівлі (у разі наявності):

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________


6.2. Від замовника (члени комітету з конкурсних торгів):


Заступник голови комітету з конкурсних торгів, проректор з науково-педагогічної роботи, професор


Яворовський О. П.
Проректор з науково-педагогічної роботи та довузівської підготовки


Цехмістер Я. В.
(підпис)Головний бухгалтер


Федь Н. С.
(підпис)

(підпис)


Начальник юридичного відділу

Лісовська В. А.

Начальник ПФВ


Коновалова Л. В.
(підпис)


Юрисконсульт

Боссак Л. Д.
(підпис)

(підпис)
Голова комітету

з конкурсних торгів

Кричевська О.Я.Секретар комітету

з конкурсних торгів

Острянко Г.М

М. П. 

(підпис)

(підпис)Додаток до протоколу розкриття № Р 42/10 від 17.11.2010 року


Перелік документів, необхідних для оцінки відповідності учасників кваліфікаційним вимогам


ТОВ«Універсал-Трейд»


ПП«Компанія Алсі»


ТОВ«Єврочіп»


ТОВ «Віннком Україна»


ДП«Коніка Мінолта Україна»


Наявність обладнання та матеріально-технічної бази

Інформаційна довідка, складена у довільній формі, про наявність обладнання та матеріально-технічної бази.


+

+

+

+

+

Наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід


Інформаційна довідка, складена у довільній формі, про наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід.


+

+

+

+

+

Наявність документально підтвердженого досвіду виконання аналогічних договорів


Копії (не менше трьох) договорів, що укладалися Учасником щодо постачання відповідних товарів та надання послуг післягарантійного обслуговування за останні 3 роки.


+

+

+

+

+

Відгуки від Замовників про надані товари, послуги та їх якість

+

+

+

+

+

Наявність фінансової спроможності


Копії балансу, звіту про фінансові результати (форма №1 та №2) або фінансового звіту суб’єкта малого підприємництва (форма №1-м та №2-м) за 1-й квартал, І півріччя, 9-ть місяців 2010 року.

+

+

+

+

Тільки 9-ть місяців

Довідка з обслуговуючого банку про відсутність (наявність) заборгованості за кредитами не більш ніж двотижневої давнини на дату розкриття.

+

+

+

+

+

Відсутність підстав для відмови участі у процедурі закупівлі

Нотаріально завірені копія Статуту, Установчого договору (за наявності).

+

+

+

+

+

Копія свідоцтва про державну реєстрацію.

+

+

+

+

+

Копія довідки про включення в ЕДРПОУ (за наявності).

+

+

+

+

+

Копія паспорту (для фізичних осіб).
Оригінал довідки ДПІ, не більш ніж двотижневої давнини про відсутність заборгованості по сплаті обов’язкових податків і зборів в Україні на дату розкриття.

+

+

+

+

+

Довідка (оригінал), не більш ніж двотижневої давнини, видана Київським управлінням з питань банкрутства або його територіальними органами, або довідка (оригінал) видана Державним центром з питань відновлення платоспроможності та банкрутства, про те, що проти учасника не порушено провадження у справі про банкрутство.

+

+

+

+

+

Довідка учасника, складена у довільній формі, яка містить відомості, що фізична особа, яка є учасником або службова (посадова) особа учасника, яку уповноважено учасником представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі, не була засуджена за злочин, пов'язаний з порушенням процедури закупівлі, чи інший злочин, вчинений з корисливих мотивів, судимість з якої не знято або не погашено у встановленому законом порядку.

+

+

+

+

+

Довідка учасника, складена у довільній формі, яка містить відомості про те, що його не було притягнуто згідно із законодавством до відповідальності за вчинення у сфері державних закупівель корупційного правопорушення.

+

+

+

+

+

Копія протокол зборів учасників про призначення генерального директора або наказ на призначення генерального директора, або довіреність, в якій вказано, що уповноважена особа має право підпису

+

+

+

+

+

Учасник повинен забезпечувати

Доставка обладнання в сервісний центр

+

+

+

+

+

Можливість ремонту обладнання на території замовника

+

+

+

+

+

Доставка обладнання в підрозділи університету, які розташовані по місту Києву

+

+

+
+

Установку та налагодження обладнання

+

+

+
+

Установку програмного забезпечення Замовника (операційну систему, драйвери та ін.)

+

+

+
+

Установку периферійного обладнання Замовника

+

+

+
+

Перенесення інформації із старих комп’ютерів на нові

+

+

+
+

Термін поставки днів

10

10

10

7

5

Гарантійний термін обслуговування місяців

36

36

36

36

36

Відновлення дієздатності обладнання днів

1

1

1

1

1

Гарантійний талон від виробника

+

+

+

+

+

Основні умови договору

+

+

+Наявність сервісних центрів не менше ніж в 15-ти обласних центрах України

+

+

+

+

+

Сертифікати: FCC, CE, BSMI, CCC, VCCI, CB, Bauart, MET, Ростест, СЭЗ для ПК

+

+

+

+
Сертифікати: TUV-Type, SEMKO, FCC-B, CE, EPA для монітора

+

+

+

+
Схожі:

Протокол розкриття пропозицій конкурсних торгів ( кваліфікаційних пропозицій, цінових пропозицій) № р 42/10 iconПротокол розкриття пропозицій конкурсних торгів (кваліфікаційних пропозицій, цінових пропозицій)
Буд). Розкриття пропозицій конкурсних торгів (кваліфікаційних пропозицій, цінових пропозицій) відбулося 23 травня 2012 р. (дата)...
Протокол розкриття пропозицій конкурсних торгів ( кваліфікаційних пропозицій, цінових пропозицій) № р 42/10 iconПротокол розкриття пропозицій конкурсних торгів (кваліфікаційних пропозицій, цінових пропозицій)
Ком). Розкриття пропозицій конкурсних торгів (кваліфікаційних пропозицій, цінових пропозицій) відбулося 15 березня 2012 р. (дата)...
Протокол розкриття пропозицій конкурсних торгів ( кваліфікаційних пропозицій, цінових пропозицій) № р 42/10 iconПротокол розкриття пропозицій конкурсних торгів ( кваліфікаційних пропозицій, цінових пропозицій) № Р41/10
Устаткування медичне, хірургічне та ортопедичне Код дк -33. 10. 1 (Стоматологічні установки )
Протокол розкриття пропозицій конкурсних торгів ( кваліфікаційних пропозицій, цінових пропозицій) № р 42/10 iconПротокол про розкриття пропозицій конкурсних торгів (кваліфікаційних пропозицій, цінових пропозицій) №05/11
Послуги з видалення твердих відходів. 90. 00. 2(збирання, підбирання та транспортування побутових відходів І міського сміття)
Протокол розкриття пропозицій конкурсних торгів ( кваліфікаційних пропозицій, цінових пропозицій) № р 42/10 iconПротокол розкриття пропозицій конкурсних торгів (кваліфікаційних пропозицій, цінових пропозицій)
Відповідальний за проведення торгів: перший проректор Троянський Олександр Анатолійович голова комітету з конкурсних торгів, начальник...
Протокол розкриття пропозицій конкурсних торгів ( кваліфікаційних пропозицій, цінових пропозицій) № р 42/10 iconПротокол розкриття пропозицій конкурсних торгів (кваліфікаційних пропозицій, цінових пропозицій)
Відповідальний за проведення торгів Сербов Микола Георгійович, тел. (0482) 32-67-64, тел/факс (0482) 42-77-65
Протокол розкриття пропозицій конкурсних торгів ( кваліфікаційних пропозицій, цінових пропозицій) № р 42/10 iconПротокол розкриття пропозицій конкурсних торгів (кваліфікаційних пропозицій, цінових пропозицій)
Відповідальний за проведення торгів Сербов Микола Георгійович, тел. (0482) 32-67-64, тел/факс (0482) 42-77-65
Протокол розкриття пропозицій конкурсних торгів ( кваліфікаційних пропозицій, цінових пропозицій) № р 42/10 iconПротокол №3 розкриття пропозицій конкурсних торгів (кваліфікаційних пропозицій, цінових пропозицій)
Дата оприлюднення та номер оголошення про проведення процедури закупівлі, опублікованого в державному офіційному друкованому виданні...
Протокол розкриття пропозицій конкурсних торгів ( кваліфікаційних пропозицій, цінових пропозицій) № р 42/10 iconПротокол №3 розкриття пропозицій конкурсних торгів (кваліфікаційних пропозицій, цінових пропозицій)
Дата оприлюднення та номер оголошення про проведення процедури закупівлі, опублікованого в державному офіційному друкованому виданні...
Протокол розкриття пропозицій конкурсних торгів ( кваліфікаційних пропозицій, цінових пропозицій) № р 42/10 iconПротокол №6 розкриття пропозицій конкурсних торгів (кваліфікаційних пропозицій, цінових пропозицій)
Дата оприлюднення та номер оголошення про проведення процедури закупівлі, опублікованого в державному офіційному друкованому виданні...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи