Протокол розкриття пропозицій конкурсних торгів ( кваліфікаційних пропозицій, цінових пропозицій) № Р41/10 icon

Протокол розкриття пропозицій конкурсних торгів ( кваліфікаційних пропозицій, цінових пропозицій) № Р41/10
Скачати 105.05 Kb.
НазваПротокол розкриття пропозицій конкурсних торгів ( кваліфікаційних пропозицій, цінових пропозицій) № Р41/10
Дата07.03.2014
Розмір105.05 Kb.
ТипПротокол

ПРОТОКОЛ
розкриття пропозицій конкурсних торгів


(кваліфікаційних пропозицій, цінових пропозицій)

№ Р41/10 від 16.11.2010 року


1. Замовник:

1.1. Найменування: Національний медичний університет ім. О.О.Богомольця

1.2. Місцезнаходження: м. Київ, бульвар Т.Шевченка,13, 01601

1.3. Відповідальний за проведення торгів
Кричевська Олена Яківна
телефон: (044) 234-43-11
телефакс: (044) 234-43-11

2. Інформація про предмет закупівлі : Устаткування медичне, хірургічне та ортопедичне Код ДК -33.10.1 (Стоматологічні установки )

3. Дата оприлюднення та номер оголошення про проведення процедури закупівлі, опублікованого в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель: 01.11. 2010 р., №40506 (МЕД) в ВДЗ 44 (432)

4. Розкриття пропозицій конкурсних торгів (кваліфікаційних пропозицій, цінових пропозицій) відбулося: 16.11.2010 року 10-30

Місце розкриття: м. Київ, бульвар Т. Шевченка, 13, актовий зал, IV поверх, 01601

5. Перелік пропозицій конкурсних торгів (кваліфікаційних пропозицій, цінових пропозицій), запропонованих учасниками процедури закупівлі: 


Номер і дата реєстрації замовником пропозиції конкурсних торгів (кваліфікаційної пропозиції, цінової пропозиції) 

Повне найменування для (юридичної особи) або та прізвище, ім’я по батькові (для фізичної особи) учасника процедури закупівлі, ідентифікаційний код/ідентифікаційний номер місцезнаходження/

місце проживання/ реєстрації, телефон/телефакс 

Інформація про наявність необхідних документів, передбачених документацією конкурсних торгів

(запитом щодо цінових пропозицій) 

Ціна пропозиції або ціни окремих частин предмета закупівлі (лотів) (якщо окремі частини предмета закупівлі визначені замовником для надання учасниками пропозицій щодо них) 

Приміт

ки

№ 2475

16.11.2010 року

Товариство з обмеженою відповідальністю «УКРМЕД дентал»

ЄДРПОУ 33152272

03057, м. Київ, вул. Довженка, 18 тел./факс (044) 537-38-78, 458-47-60


Всі необхідні документи наявні

1 797 865,00 грн (один мільйон сімсот дев’яносто сім тисяч вісімсот шістдесят п’ять грн. 00 коп)

без ПДВ

№ 2476

16.11.2010 року

Товариство з обмеженою відповідальністю «Емансіс»

ЄДРПОУ 34809414

01015, м. Київ, вул. Панфіловців, 17

тел. (044) 280-14-34

Всі необхідні документи наявні

1 850 000,00 грн (один мільйон вісімсот п’ятдесят грн. 00 коп)

без ПДВ


6. Присутні:

6.1. Від учасників процедури закупівлі: 


Провідний спеціаліст ТОВ «УКРМЕД дентал» Дудник М.Й.(посада, прізвище, ініціали)
(підпис)

(посада, прізвище, ініціали)
(підпис)

(посада, прізвище, ініціали)
(підпис)


Зауваження учасників процедури закупівлі (у разі наявності):

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________


6.2. Від замовника (члени комітету з конкурсних торгів):


Заступник голови комітету з конкурсних торгів, проректор з науково-педагогічної роботи, професор


Яворовський О. П.
Проректор з науково-педагогічної роботи та довузівської підготовки


Цехмістер Я. В.
(підпис)Головний бухгалтер


Федь Н. С.
(підпис)

(підпис)


Начальник юридичного відділу

Лісовська В. А.

Начальник ПФВ


Коновалова Л. В.
(підпис)


Юрисконсульт

Боссак Л. Д.
(підпис)

(підпис)
Голова комітету

з конкурсних торгів

Кричевська О.Я.Секретар комітету

з конкурсних торгів

Острянко Г.М

М. П. 

(підпис)

(підпис)Додаток до протоколу розкриття № Р41/10 від 16.11.2010 року


Перелік документів, необхідних для оцінки відповідності учасників кваліфікаційним вимогам


ТОВ «УКРМЕД дентал»

ТОВ «Емансіс»

^ Наявність обладнання та матеріально-технічної бази

Довідка надана в довільній формі про наявність обладнання та матеріально-технічної бази необхідної для постачання товару, (виконання робіт, надання послуг) в якій зазначено перелік обладнання

+

+

^ Наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід

Документальне підтвердження про наявність працівників відповідної кваліфікації та стажу для виконання вимог Технічного завдання (такими документами можуть бути: довідка з переліком працівників, з зазначенням ПІБ, посади та досвіду роботи, або копії трудових книг, або витяги з штатного розпису тощо).


+

+

^ Наявність документально підтвердженого досвіду виконання аналогічних договорів

Довідка у довільній формі із зазначенням замовника торгів, з якими укладались аналогічні договори.

+

+

Нотаріально завірені копії договорів в кількості не менше двох від установ де здійснювалась поставка аналогічного устаткування (у разі, якщо замовником робіт є бюджетна установа – копії договорів можуть бути завірені оригінальними печатками обох сторін).

+

+

^ Наявність фінансової спроможності


Копія Балансу підприємства (форма №1) за останнє півріччя завірена печаткою Учасника

+

+

Копія Звіту про фінансові результати (форма № 2) за останнє півріччя завірена печаткою Учасника

+

+

Довідка з обслуговуючого банку про відсутність заборгованості за кредитами

+

+

^ Відсутність підстав для відмови участі у процедурі закупівлі

Нотаріально завірені копія Статуту, Установчого договору (за наявності)

+

+

Копія свідоцтва про державну реєстрацію.

+

+

Копія довідки про включення в ЕДРПОУ (за наявності).

+

+

Копія довідки про присвоєння ідентифікаційного коду (для фізичних осіб)Копія довідки про взяття на облік платника податків.

+

+

Копія свідоцтва про реєстрацію платника податків на додану вартість

+

+

Копія свідоцтва про сплату єдиного податку ( для суб’єктів підприємницької діяльності – фізичних осіб, які сплачують єдиний податок)Копія паспорту (для фізичних осіб).Оригінал довідки ДПІ про відсутність заборгованості по сплаті обов’язкових платежів до бюджету дійсна на дату розкриття.

+

+

Оригінал або нотаріально завірена копія довідки Державного Департаменту з питань банкрутства Міністерства економіки України про відсутність підприємства Учасника в єдиній базі даних про підприємства, що до яких порушено провадження у справі про банкрутство, виданої не більше місячної давнини до дати розкриття пропозицій конкурсних торгів

+

+

Довідка про те, що проти учасника не порушена ліквідаційна процедура (оригінал витягу з ЄДРПОУ).

+

+

Правоустановлюючий документ, що відповідно до статуту дає право на підписання договору на суму більше 100 000,00 грн.

+

+

Копія паспорту особи, що буде підписувати договір

+

+

Довідка, видана Департаментом інформаційних технологій МВС України про те, що посадову особу Учасника, яку призначено ним відповідальною за участь у процедурі(рах) закупівлі, не було засуджено за злочин, пов’язаний з порушенням процедури закупівлі, чи інший злочин, вчинений з корисливих мотивів, судимість з якої знято або погашено в установленому порядку (довідка подається тільки Учасниками – юридичними особами стосовно фізичної особи(осіб), яка(які) є посадовою особою(особами) (працівником(ками) цієї юридичної особи та призначена(ні) відповідальною(ними) за участь у процедурі закупівлі(закупівель) на підставі відповідного наказу чи рішення цієї юридичної особи).

+

+

На вибір учасника: виписка з протоколу засновників, наказ про призначення, довіреність, доручення або інший документ, що підтверджує повноваження посадової особи учасника на підписання документів.

+

+

Довідка, складена у довільній формі, яка містить відомості про підприємство: а) реквізити (адреса - юридична та фактична, телефон, факс, телефон для контактів); б) керівництво, уповноважене підписувати договір (посада, ім'я, по батькові, телефон для контактів) - для юридичних осіб; в) форма власності та юридичний статус, організаційно-правова форма (для юридичних осіб); г) реквізити банку (назва, МФО, адреса), в якому обслуговується учасник та номер розрахункового рахунку.

+

+

Копії документів (сертифікату), що підтверджують виготовлення стоматологічних установок, наконечників, мікромоторів та компресорів на заводі-виробнику в Європі

+

+

Нотаріально завірена копія Свідоцтва про державну реєстрацію МОЗ України з додатком або переліком аксесуарів до нього

+

+

Нотаріально посвідчена копія Сертифікату відповідності Держстандарту України

+

+

Копія європейського сертифікату якості СЄ

+

+

Оригінал гарантійного листа від виробника щодо спроможності учасника поставити запропоноване обладнання (якщо учасник не виробник товару)

+

+

Наявність авторизованого сервісного центру

+

+

Копії сертифікатів сервісних інженерів, що сертифіковані фірмою-виробником

+

+

Копія експлуатаційної документації українською (російською) мовою

+

+

Термін гарантійного обслуговування місяців

14

12

Термін післягарантійного обслуговування місяців

Протягом всього періоду експлуатації

120

Умови розрахунків (термін відстрочки платежу) банківських днів

90

30

Оригінал банківської гарантії в розмірі 64 800,00 грн

+

+

Основні умови договору

+

+

Схожі:

Протокол розкриття пропозицій конкурсних торгів ( кваліфікаційних пропозицій, цінових пропозицій) № Р41/10 iconПротокол розкриття пропозицій конкурсних торгів (кваліфікаційних пропозицій, цінових пропозицій)
Буд). Розкриття пропозицій конкурсних торгів (кваліфікаційних пропозицій, цінових пропозицій) відбулося 23 травня 2012 р. (дата)...
Протокол розкриття пропозицій конкурсних торгів ( кваліфікаційних пропозицій, цінових пропозицій) № Р41/10 iconПротокол розкриття пропозицій конкурсних торгів (кваліфікаційних пропозицій, цінових пропозицій)
Ком). Розкриття пропозицій конкурсних торгів (кваліфікаційних пропозицій, цінових пропозицій) відбулося 15 березня 2012 р. (дата)...
Протокол розкриття пропозицій конкурсних торгів ( кваліфікаційних пропозицій, цінових пропозицій) № Р41/10 iconПротокол розкриття пропозицій конкурсних торгів ( кваліфікаційних пропозицій, цінових пропозицій) № р 42/10
Устаткування для автоматичного оброблення інформації Код дк -30. 02. 1 (Комп’ютери та копіювальна техніка) 3 лоти
Протокол розкриття пропозицій конкурсних торгів ( кваліфікаційних пропозицій, цінових пропозицій) № Р41/10 iconПротокол про розкриття пропозицій конкурсних торгів (кваліфікаційних пропозицій, цінових пропозицій) №05/11
Послуги з видалення твердих відходів. 90. 00. 2(збирання, підбирання та транспортування побутових відходів І міського сміття)
Протокол розкриття пропозицій конкурсних торгів ( кваліфікаційних пропозицій, цінових пропозицій) № Р41/10 iconПротокол розкриття пропозицій конкурсних торгів (кваліфікаційних пропозицій, цінових пропозицій)
Відповідальний за проведення торгів: перший проректор Троянський Олександр Анатолійович голова комітету з конкурсних торгів, начальник...
Протокол розкриття пропозицій конкурсних торгів ( кваліфікаційних пропозицій, цінових пропозицій) № Р41/10 iconПротокол розкриття пропозицій конкурсних торгів (кваліфікаційних пропозицій, цінових пропозицій)
Відповідальний за проведення торгів Сербов Микола Георгійович, тел. (0482) 32-67-64, тел/факс (0482) 42-77-65
Протокол розкриття пропозицій конкурсних торгів ( кваліфікаційних пропозицій, цінових пропозицій) № Р41/10 iconПротокол розкриття пропозицій конкурсних торгів (кваліфікаційних пропозицій, цінових пропозицій)
Відповідальний за проведення торгів Сербов Микола Георгійович, тел. (0482) 32-67-64, тел/факс (0482) 42-77-65
Протокол розкриття пропозицій конкурсних торгів ( кваліфікаційних пропозицій, цінових пропозицій) № Р41/10 iconПротокол №3 розкриття пропозицій конкурсних торгів (кваліфікаційних пропозицій, цінових пропозицій)
Дата оприлюднення та номер оголошення про проведення процедури закупівлі, опублікованого в державному офіційному друкованому виданні...
Протокол розкриття пропозицій конкурсних торгів ( кваліфікаційних пропозицій, цінових пропозицій) № Р41/10 iconПротокол №6 розкриття пропозицій конкурсних торгів (кваліфікаційних пропозицій, цінових пропозицій)
Дата оприлюднення та номер оголошення про проведення процедури закупівлі, опублікованого в державному офіційному друкованому виданні...
Протокол розкриття пропозицій конкурсних торгів ( кваліфікаційних пропозицій, цінових пропозицій) № Р41/10 iconПротокол №3 розкриття пропозицій конкурсних торгів (кваліфікаційних пропозицій, цінових пропозицій)
Дата оприлюднення та номер оголошення про проведення процедури закупівлі, опублікованого в державному офіційному друкованому виданні...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи