Документи icon

Документи
НазваДокументи
Дата07.03.2014
Розмір31 Kb.
Типархив
1. /Державний _спит для студент_в/Алгоритми укр/1. Жегулович.doc
2. /Державний _спит для студент_в/Алгоритми укр/10. Медв_нська.doc
3. /Державний _спит для студент_в/Алгоритми укр/11 укр. Орлов.doc
4. /Державний _спит для студент_в/Алгоритми укр/13 Костюк.doc
5. /Державний _спит для студент_в/Алгоритми укр/14. Хорева .doc
6. /Державний _спит для студент_в/Алгоритми укр/15 Барановський/15 Барановський.doc
7. /Державний _спит для студент_в/Алгоритми укр/15 Барановський/15 а Барановський.doc
8. /Державний _спит для студент_в/Алгоритми укр/16. Криловський.doc
9. /Державний _спит для студент_в/Алгоритми укр/17. Корн_єнко.doc
10. /Державний _спит для студент_в/Алгоритми укр/18 Ол_йник.doc
11. /Державний _спит для студент_в/Алгоритми укр/19 Ол_йник.doc
12. /Державний _спит для студент_в/Алгоритми укр/2 Борисенко.doc
13. /Державний _спит для студент_в/Алгоритми укр/20. Макаров.doc
14. /Державний _спит для студент_в/Алгоритми укр/21. Костюк.doc
15. /Державний _спит для студент_в/Алгоритми укр/22 Грибан.doc
16. /Державний _спит для студент_в/Алгоритми укр/23. Шинчуковський.doc
17. /Державний _спит для студент_в/Алгоритми укр/24. Топко.doc
18. /Державний _спит для студент_в/Алгоритми укр/25 укр. Карпенко.doc
19. /Державний _спит для студент_в/Алгоритми укр/26, 27. Тяжкороб.doc
20. /Державний _спит для студент_в/Алгоритми укр/28 Тишко.doc
21. /Державний _спит для студент_в/Алгоритми укр/29. Симоненко Р.В. укр..doc
22. /Державний _спит для студент_в/Алгоритми укр/3. Тр_ль.doc
23. /Державний _спит для студент_в/Алгоритми укр/30. Сивоглаз.doc
24. /Державний _спит для студент_в/Алгоритми укр/31. КУЦ.doc
25. /Державний _спит для студент_в/Алгоритми укр/4 Макаров.doc
26. /Державний _спит для студент_в/Алгоритми укр/5. Кис_ль.doc
27. /Державний _спит для студент_в/Алгоритми укр/6 Ляшенко.doc
28. /Державний _спит для студент_в/Алгоритми укр/7 Лисюк.doc
29. /Державний _спит для студент_в/Алгоритми укр/8.,9, 12. Симоненко В.С ..doc
30. /Державний _спит для студент_в/Алгоритми укр/Практ. навички.doc
31. /Державний _спит для студент_в/Алгоритмы рус/10 Медвинская .doc
32. /Державний _спит для студент_в/Алгоритмы рус/11. Орлов.doc
33. /Державний _спит для студент_в/Алгоритмы рус/13. Костюк.doc
34. /Державний _спит для студент_в/Алгоритмы рус/14. Хорева.doc
35. /Державний _спит для студент_в/Алгоритмы рус/15. Барановський/1.doc
36. /Державний _спит для студент_в/Алгоритмы рус/15. Барановський/2.doc
37. /Державний _спит для студент_в/Алгоритмы рус/16. Крыловский.doc
38. /Державний _спит для студент_в/Алгоритмы рус/17. Корниенко.doc
39. /Державний _спит для студент_в/Алгоритмы рус/18. Ол_йник.doc
40. /Державний _спит для студент_в/Алгоритмы рус/19 Ол_йник.doc
41. /Державний _спит для студент_в/Алгоритмы рус/2. Борисенко.doc
42. /Державний _спит для студент_в/Алгоритмы рус/20 Макаров .doc
43. /Державний _спит для студент_в/Алгоритмы рус/21. Костюк.doc
44. /Державний _спит для студент_в/Алгоритмы рус/22 . Грибан.doc
45. /Державний _спит для студент_в/Алгоритмы рус/23 Шинчуковский.doc
46. /Державний _спит для студент_в/Алгоритмы рус/24 Топко.doc
47. /Державний _спит для студент_в/Алгоритмы рус/25, Карпенко И.И..DOC
48. /Державний _спит для студент_в/Алгоритмы рус/26, 27Тяжкороб.doc
49. /Державний _спит для студент_в/Алгоритмы рус/28. Тишко Д.Ф..doc
50. /Державний _спит для студент_в/Алгоритмы рус/29. Симоненко Р.В. рус..doc
51. /Державний _спит для студент_в/Алгоритмы рус/3.Триль рус.doc
52. /Державний _спит для студент_в/Алгоритмы рус/30 Сивоглаз.doc
53. /Державний _спит для студент_в/Алгоритмы рус/31. Куц.doc
54. /Державний _спит для студент_в/Алгоритмы рус/4. Макаров.doc
55. /Державний _спит для студент_в/Алгоритмы рус/5. Кисель.doc
56. /Державний _спит для студент_в/Алгоритмы рус/6. Ляшенко.doc
57. /Державний _спит для студент_в/Алгоритмы рус/7.Лысюк С.В..doc
58. /Державний _спит для студент_в/Алгоритмы рус/8,9, 12 Симоненко В.С..doc
59. /Державний _спит для студент_в/Алгоритмы рус/Практические навыки.doc
60. /Державний _спит для студент_в/Гос.вопросы рус..doc
61. /Державний _спит для студент_в/Державн.питання рус..doc
62. /Державний _спит для студент_в/Додаток 4.doc
63. /Державний _спит для студент_в/Додаток 6.doc
64. /Державний _спит для студент_в/Пародонтограма .doc
65. /Державний _спит для студент_в/Практ. навички укр..doc
66. /Державний _спит для студент_в/Практические навыки рус..doc
67. /Державний _спит для студент_в/Практично-ор_єнт. _спит.doc
68. /Державний _спит для студент_в/Регламент.doc
69. /Державний _спит для студент_в/Список ь 1-5 укр. ..doc
"Здати бюгельний протез"
“Оцінити діагностичну модель в паралелометрі та спланувати конструкцію бюгельного протеза на діагностичній моделі”
"Припасувати каркас бюгельного протезу"
"Здати повний знімний протез"
Корекція часткових або повних знімних протезів”
"Здати частковий знімний пластинчастий протез"
Алгоритм виконання практичної навички з ортопедичної стоматологи «Перевірка конструкції мостоподібного протезу» Матеріальне забезпечення
“Фіксація коронок та мостоподібних протезів”
“Перевірка конструкції часткового та повного знімного протеза”
“Припасування штучної коронки”
Алгоритм практичної навички
«Запропонувати план ортопедичного лікування». Ι. Матеріальне забезпечення
Тема: "Постановка зубів за методикою Васильєва"
“Вибір конструкції мостоподібного протезу”
Алгоритм виконання практичної навички “Лігатурне зв’язування зубів на Айві та Лімбергом” Матеріальне забезпечення
“Підготовити корінь зуба для виготовлення литої штифтової кукси та провести моделювання кукси”
“Проаналізувати одонтопародонтограму пацієнта”
Алгоритм виконання практичної навички "Провести вибіркове пришліфовування зубів" Конкретні цілі
“Вирівнювання оклюзійної кривої ортодонтичним засобом”
"Отримання оклюдограми" І. Матеріальне забезпечення
Зняття штучної коронки” І. Матеріальне забезпечення
“Запропонувати план підготовки порожнини рота пацієнта до протезування”
“Одержання відбитків для виготовлення суцільнолитих незнімних конструкцій”
Алгоритм практичної навички
“Отримати анатомічний відбиток з нижньої та верхньої щелепи”
“Припасування жорсткої індивідуальної ложки та отримання функціональних відбитків при повній відсутності зубів”
Зафіксувати центральну оклюзію при п групі дефектів”
Тема: Знеболення при препаруванні зубів. Невідкладні стани
“Препарування зубів під металеву штамповану коронку”
Перелік практичних навичок, що підлягають перевірці під час складання практичної частини державного іспиту з ортопедичної стоматології на 2010-2011 навчальний рік
“Припасовка искусственной коронки”
Алгоритм выполнения практических навыков по ортопедической стоматологии
“Фиксация коронок и мостовидных протезов”
“Проверка конструкции частичного и полного съемного протеза”
"Наложение частичного съемного протеза"
"Наложение полного съемного протеза"
Коррекция частично-съемных пластиночных протезов, полных съемных протезов с металлобезисами”
“Оценить диагностическую модель в параллелометре и спланировать конструкцию бюгельного протеза на диагностической модели”
"Припасовка каркаса бюгельного протеза"
"Наложение бюгельного протеза"
«Предложить план ортопедического лечения» Ι. Материальное обеспечение
Тема: "Постановка зубов по методике Васильева"
“Выбор конструкции мостовидного протеза”
Алгоритм выполнения практических навыков “Лигатурное связывание зубов по Айви и Лимбергу” Материальное обеспечение
“Подготовить корень зуба для изготовления литой штифтовой культи и провести моделирование культи”
“Проанализировать одонтопародонтограму пациента”
Алгоритм выполнения практического навыка "Провести избирательное пришлифовывание зубов" Конкретные цели
“Выравнивание окклюзионной кривой ортодонтическим способом”
Получение окклюдограммы І. Материальное обеспечение
Снятие штампованной коронки” І. Материальное обеспечение
“Предложить план подготовки полости рта пациента к протезированию”
“Получение оттисков для изготовления цельнолитых несъемных конструкций”
Алгоритм практического навыка
“Получить анатомический оттиск с нижней и верхней челюсти”
“Припасовка жесткой индивидуальной ложки и получение функциональных оттисков при полном отсутствии зубов”
Фиксация центральной окклюзии при п группе дефектов”
Тема: Обезболивание при препарировании зубов. Неотложные состояния
“Препарирование зубов под металлическую штампованную коронку”
Перечень практических привычек, которые подлежат проверке во время сдачи практической части государственного экзамена по ортопедической стоматологии на 2010-2011 учебный год
Національний медичний університет
Національний медичний університет
Положення про організацію та порядок проведення державної атестації студентів, які навчаються у вищих навчальних закладах ІІІ-ІV рівнів акредитації за напрямом підготовки "Медицина" Переліки
Положення про організацію та порядок проведення державної атестації студентів, які навчаються у вищих навчальних закладах ІІІ-ІV рівнів акредитації за напрямом підготовки "Медицина" протоколи
Ступінь атрофії Більше ¾
Перелік практичних навичок, що підлягають перевірці під час складання практичної частини державного іспиту з ортопедичної стоматології на 2010-2011 навчальний рік
Перечень практических привычек, которые подлежат проверке во время сдачи практической части государственного экзамена по ортопедической стоматологии на 2010-2011 учебный год
Практично-орієнтований державний іспит
Протокол № протокол № від 20 року від 20 року
Список 1 (синдроми та симптоми)

Схожі:

Документи iconЛекція розпорядчі документи
Розпорядчі документи видаються керівником закладу з метою вирішення найважливіших завдань
Документи iconПравила як організаційний документ. Культура мови. Мовний етикет. Розпорядчі документи. Призначення, види, реквізити. Вимоги до мови
Документи з низьким та високим рівнем стандартизації. Поняття "уніфікація документів"
Документи iconЛекція 5 "управління файлами"
Папки зберігаються в шафах. Після закінчення визначеного періоду наводять порядок у шафах І папках. Постарілі документи викидають,...
Документи iconДокументи
1. /Нормативн_ документи ЗНО-2012/1_9-556- Щодо орган_зац_х навчально-виховного.doc
Документи iconЗамула І. В., д е. н., проф. Кірейцева Г. В
Для забезпечення достовірності і точності визначення розміру екологічних зобов’язань необхідно розробити первинні документи з обліку...
Документи iconДокументи
1. /Документи для завантадення/ANNOUNC.DAC.2010-2011.doc
2. /Документи...

Документи iconРекомендації
Також до Фонду передаються: 1 перелік студентів внз, які подавали документи на участь в першому етапі конкурсу, але не пройшли відбір;...
Документи iconРекомендації
Також до Фонду передаються: 1 перелік студентів внз, які подавали документи на участь в першому етапі конкурсу, але не пройшли відбір;...
Документи iconДокументи
1. /Нормативн_документиЗНО-2012_/Нормативн_ документи ЗНО-2012/1_9-556- Щодо орган_зац_х...
Документи iconПоложення оон, вооз щодо охорони здоров’я матері І дитини. Основи законодавства та директивні документи відносно охорони материнства та дитинства в Україні. Втрата маси у дітей різного гестаційного віку. Звур. Батман Ю. А лінчевський Г. Л
Основи законодавства та директивні документи відносно охорони материнства та дитинства в Україні
Документи iconДокументи

Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи